Pikku-uutisia Suomesta

Pihatonttu

Respected Leader
Entäpä jos muhamettilaiset määrittelevät että syöminen on rukoilemista. Pitääkö kouluissa sitten kieltää syöminen?

Pitää käyttää tervettä järkeä eikä tehdä ylimääräisiä kieltoja lakikirjan kanssa.
Itse asiassa uskonnon palvomalle jumaluudelle pyhitetyn ruuan tai juoman syöminen tai juominen on ilman muuta rukoilemiseen verrattavissa olevaa uskonnon harjoittamista.

Kuvitelkaa että kaikki oppilaat pakotettaisiin osallistumaan koulussa ehtoolliselle. Mitä siitä seuraisi?

Kaikille oppilaille saatetaan kuitenkin syöttää halal -lihaa eikä kukaan valita.
 

Coffee Man

Ylipäällikkö
Vanhemmat aloittivat huijaamisen vuonna 2014, kun he kävivät lääkärissä ja esittivät, että perheen isä oli menettänyt näkökykynsä 90-prosenttisesti. Perheen isä uskotteli lääkärit sokeudestaan ja näin ollen sai heiltä todistuksia näkövammasta.

Vuonna 2015 vanhemmat pakottivat tyttärensä mukaan huijaukseen. Tytär oli tuolloin 15-vuotias.

Tytär joutui esittämään noin neljän vuoden ajan, että olisi myös menettänyt näkökykynsä 90-prosenttisesti. Hän joutui teeskentelemään näkövammaista lääkäreissä ja koulussa.

Vanhemmat kiristivät tytärtään tottelemaan. He uhkasivat, että jollei hän tottele vanhempiaan, perhe muuttaisi takaisin Ukrainaan ja tytär joutuisi käyttämään muslimihuivia.


 

Ottoville

Ylipäällikkö
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen monopoliasemaa – kiinnittää huomiota räjähdevarastojen kuntoon
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen tiedustelee muun muassa, ”kuka räjähdyksen sattuessa vastaa siitä, jos puolustusvoimien räjähdevarastoja ei ole saatettu kaikilta osin määräysten edellyttämään kuntoon”.


Anniina Rimpiläinen HS
Julkaistu: 9.1. 11:08 , Päivitetty: 9.1. 11:39


APULAISOIKEUSASIAMIES Pasi Pölönen selvittää Senaatti-kiinteistöjen asemaa monopoliasemassa toimivana valtion virastojen vuokranantajana. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. Lain mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on huolehtia valtion kiinteistövarallisuudesta.

Valtiovarainministeriölle lähettämässään lausunto- ja selvityspyynnössä Pölönen kehottaa ministeriötä ottamaan kantaa siihen, onko 1.1.2016 käyttöön otettu valtion uusi vuokrajärjestelmä voitu luoda valtioneuvoston asetuksella, vai olisiko asiasta pitänyt säätää lailla, kerrotaan tiedotteessa.

PÖLÖNEN kertoo tiedustelevansa ministeriöltä muun muassa sitä, kuka räjähdyksen sattuessa vastaa siitä, jos puolustusvoimien räjähdevarastoja ei ole saatettu kaikilta osin määräysten edellyttämään kuntoon, vaikka apulaisoikeusasiamiehet ovat jo vuosina 2008 ja 2016 antamissaan ratkaisuissa kiinnittäneet asiaan huomiota.

Tiedotteen mukaan oikeusasiamiehen kanslian suorittamissa tarkastuksissa ja kantelujen käsittelyssä tulee toistuvasti esiin Senaatti-kiinteistöjen asema ja se, että virastojen vuokraamien tilojen puutteiden korjaaminen ei ole mahdollista ilman Senaatti-kiinteistöjen myötävaikutusta.

Kotimaa
Armeija säilyttää tuhansia kiloja räjähteitä vastoin lakia
Puolustusvoimien räjähdesuojien korjaus viivästyy taas vuosilla

Puolustusvoimien räjähdesuojien korjaus viivästyy taas vuosilla
Tilaajille

Uudentyyppisen varaston betonikuoren päälle tulee 60 sentin maakerros. Sen tehtävänä on pysäyttää mahdolliset lentävät räjähdepalaset. (KUVA: PUOLUSTUSVOIMAT)
Toni Lehtinen HS
Julkaistu: 21.12.2015 2:00


PUOLUSTUSVOIMIEN käytössä on edelleen ainakin sata isoa räjähdevarastoa, jotka eivät täytä laissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia. Eri puolille maata sijoitetuissa varastoissa säilytetään kymmeniätuhansia räjähdekiloja. Jokaisessa isossa riskisuojassa on yleensä vähintään neljä tonnia räjähteitä.
Puolustusvoimat ja puolustusministeriö vakuuttavat, että riskisuojista ei aiheudu ulkopuolisille vaaraa.
”Viimeisen kymmenen vuoden aikana ongelmaa on yritetty saada aisoihin, mutta urakka on haastava sekä mittasuhteiltaan että vuosikymmenten aiemman räjähdekertymän ja huonon hoidon takia”, kertoo hallintopoliittisen osaston ylijohtaja Teemu Penttilä puolustusministeriöstä.
Riskisuojat toimivat pääesikunnan antaman poikkeuspäätöksen nojalla. Suurin osa poikkeuspäätöksistä liittyy varaston liian lyhyeen etäisyyteen toisesta räjähdevarastosta.
Onko ketjureaktio mahdollinen, jos viereinen varasto räjähtää? Forcitin Vihtavuoren räjähdetehtaan lähialue jouduttiin evakuoimaan vuonna 2013 ketjureaktiovaaran vuoksi.
”Ulkopuolisille ei aiheudu mitään varaa näistä varastoista. Se on varmistettu. Varastot sijaitsevat syrjäisillä alueilla, ja ne on vartioitu laajalta alueelta. Jatkossa myös huomioidaan puolustusvoimien sisäinen työturvallisuus entistä paremmin”, Penttilä vakuuttaa.
PUOLUSTUSVOIMAT on uusinut vanhoja peltivarastoja 2000-luvulta alkaen. Vuosina 2008–2012 maapeitteisiä suojia rakennettiin 70 kappaletta. Maapeitteinen suoja on betonirunkoinen rakennus, jonka päällä on maata vähintään 60 sentin kerros. Maakerros pysäyttää tehokkaasti räjähdyksessä lentäviä palasia.
Vuoden 2013 lopussa noin puolet suojista oli uudistustyöstä huolimatta säännösten vastaisia. Armeijalla on nykyään noin tuhat räjähdevarastoa.
Suurimmissa varastoissa on kymmeniätuhansia kiloja räjähteitä. Varastojen sijaintia ei kerrota julkisuuteen, mutta suuria varastoja sijaitsee muun muassa Keuruulla, Haapajärvellä ja Parkanossa.
Puolustusvoimat kertoo nyt, että riskisuojien määrää on saatu vähennettyä viimeisten kolmen vuoden aikana kolmanneksella. Puolustusvoimat ei halua kertoa jäljellä olevien korjattavien varastojen tarkkaa määrää.
Uusien varastojen rakentamisen lisäksi kymmeniä vanhoja peltivarastoja pitää peruskorjata rakentamalla suojavalleja.
LAINVASTAISET suojat piti korjata alunperin jo vuoteen 1999 mennessä. Nyt korjaukset saadaan valmiiksi vasta ehkä vuonna 2023.
”Viimeiseen suunniteltuun määräaikaan, vuoteen 2017, ei valitettavasti päästä syystä, että uudistuksille ei ole saatu rahoitusta. Saimme esimerkiksi nyt syksyllä tiedon, että Senaattikiinteistöt, joka omistaa ja rakennuttaa suojat, ei ole saanut tätä varten riittävää rahoitusta”, Puolustusvoimien räjähdeturvallisuuspäällikkö Kosti Nevala kertoo.
Huonokuntoiset suojat voivat olla haitallisia räjähteiden säilyvyydelle. Osa räjähdemateriaaleista vaatii tasalämpöisen säilytystilan, jollaisia vanhat peltirakennukset eivät ole. Siitä, miten paljon räjähteitä on jouduttu hävittämään varasto-olosuhteiden takia, ei ole arviota.
”Huonokuntoisia räjähteitä on hävitetty runsaasti 2000-luvun alusta alkaen. Nyt räjähteiden kuntoa seurataan säännöllisesti”, Nevala sanoo.
Vuosittain tuhotaan jopa 500 tonnia räjähteitä, lähinnä vanhentuneita.
PUOLUSTUSVOIMIEN teknisen tarkastusosaston entinen päällikkö Olli-Pauli Sarvaranta jätti viime viikolla varastointiin liittyvän kantelun oikeusasiamiehelle. Hän nostaa ketjureaktioriskin lisäksi huolenaiheeksi sabotaasin sekä mahdolliset varkaudet. Suojien turvajärjestelmät ovat olleet huonolla tolalla.
”Turvatekniikan tasoa on nostettu viime vuosina esimerkiksi uusilla aidoilla ja sähköisillä valvontajärjestelmillä. Minun tiedossani ei ole yhtään varkautta”, Nevala sanoo.
Lainvastaisen varastoinnin lisäksi Sarvaranta moittii kantelussaan puolustusvoimia ja ministeriötä katteettomien lupausten antamisesta sekä muun muassa puutteellisesta valvonnasta.
”Minun on vaikea nähdä asiassa laiminlyöntejä. Ministeriö on vuosittain kiinnittänyt asiaan huomiota sekä kannustanut ja patistanut Puolustusvoimia. Tärkeintä on, ettei uudisrakentaminen seisahtuisi”, Penttilä sanoo.
Puolustusvoimat painottaa, että se on tehnyt viimeisten kahden vuoden aikana runsaasti parannustöitä.
”Toivottavasti kantelusta ei tule väärää kuvaa, sillä me olemme tehneet resurssien puitteista paljon parannuksia”, Kosti Nevala sanoo.
 

Teräsmies

Respected Leader
Onneksi asun talossa mistä löytyy vesimittari joten en maksa naapurin 30min suihkuja.
Lotraako naapuri suihkussa sinunkin vesimaksullasi? Siihen tulee loppu ainakin osassa taloyhtiöitä, kun Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi alkaa näkyä käyttöveden hinnoittelussa.


Vuonna 2018 voimaan tullut EU-direktiivi edellyttää, että taloyhtiöiden vesilaskutus perustuu asuntokohtaisen kulutuksen mittaamiseen. Lasku perustuu jatkossa käytettyyn veteen ja sen lämmittämiseen käytettyyn energiaan. Asukkaan on saatava myös tieto itselleen.
 

miikkaj

Kenraali
BAN
Onneksi asun talossa mistä löytyy vesimittari joten en maksa naapurin 30min suihkuja.

Vielä tarvitaan omat mittarit sille kuinka isoa kaapelia lasketaan vessanpöntöstä alas jotta voidaan laskuttaa asuntokohtaisesti jäteveden määrästä ja "laadusta".
 

kimmo.j

Respected Leader
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen monopoliasemaa – kiinnittää huomiota räjähdevarastojen kuntoon
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen tiedustelee muun muassa, ”kuka räjähdyksen sattuessa vastaa siitä, jos puolustusvoimien räjähdevarastoja ei ole saatettu kaikilta osin määräysten edellyttämään kuntoon”.


Anniina Rimpiläinen HS
Julkaistu: 9.1. 11:08 , Päivitetty: 9.1. 11:39


APULAISOIKEUSASIAMIES Pasi Pölönen selvittää Senaatti-kiinteistöjen asemaa monopoliasemassa toimivana valtion virastojen vuokranantajana. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. Lain mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on huolehtia valtion kiinteistövarallisuudesta.

Valtiovarainministeriölle lähettämässään lausunto- ja selvityspyynnössä Pölönen kehottaa ministeriötä ottamaan kantaa siihen, onko 1.1.2016 käyttöön otettu valtion uusi vuokrajärjestelmä voitu luoda valtioneuvoston asetuksella, vai olisiko asiasta pitänyt säätää lailla, kerrotaan tiedotteessa.

PÖLÖNEN kertoo tiedustelevansa ministeriöltä muun muassa sitä, kuka räjähdyksen sattuessa vastaa siitä, jos puolustusvoimien räjähdevarastoja ei ole saatettu kaikilta osin määräysten edellyttämään kuntoon, vaikka apulaisoikeusasiamiehet ovat jo vuosina 2008 ja 2016 antamissaan ratkaisuissa kiinnittäneet asiaan huomiota.

Tiedotteen mukaan oikeusasiamiehen kanslian suorittamissa tarkastuksissa ja kantelujen käsittelyssä tulee toistuvasti esiin Senaatti-kiinteistöjen asema ja se, että virastojen vuokraamien tilojen puutteiden korjaaminen ei ole mahdollista ilman Senaatti-kiinteistöjen myötävaikutusta.

Kotimaa
Armeija säilyttää tuhansia kiloja räjähteitä vastoin lakia
Puolustusvoimien räjähdesuojien korjaus viivästyy taas vuosilla

Puolustusvoimien räjähdesuojien korjaus viivästyy taas vuosilla
Tilaajille

Uudentyyppisen varaston betonikuoren päälle tulee 60 sentin maakerros. Sen tehtävänä on pysäyttää mahdolliset lentävät räjähdepalaset. (KUVA: PUOLUSTUSVOIMAT)
Toni Lehtinen HS
Julkaistu: 21.12.2015 2:00


PUOLUSTUSVOIMIEN käytössä on edelleen ainakin sata isoa räjähdevarastoa, jotka eivät täytä laissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia. Eri puolille maata sijoitetuissa varastoissa säilytetään kymmeniätuhansia räjähdekiloja. Jokaisessa isossa riskisuojassa on yleensä vähintään neljä tonnia räjähteitä.
Puolustusvoimat ja puolustusministeriö vakuuttavat, että riskisuojista ei aiheudu ulkopuolisille vaaraa.
”Viimeisen kymmenen vuoden aikana ongelmaa on yritetty saada aisoihin, mutta urakka on haastava sekä mittasuhteiltaan että vuosikymmenten aiemman räjähdekertymän ja huonon hoidon takia”, kertoo hallintopoliittisen osaston ylijohtaja Teemu Penttilä puolustusministeriöstä.
Riskisuojat toimivat pääesikunnan antaman poikkeuspäätöksen nojalla. Suurin osa poikkeuspäätöksistä liittyy varaston liian lyhyeen etäisyyteen toisesta räjähdevarastosta.
Onko ketjureaktio mahdollinen, jos viereinen varasto räjähtää? Forcitin Vihtavuoren räjähdetehtaan lähialue jouduttiin evakuoimaan vuonna 2013 ketjureaktiovaaran vuoksi.
”Ulkopuolisille ei aiheudu mitään varaa näistä varastoista. Se on varmistettu. Varastot sijaitsevat syrjäisillä alueilla, ja ne on vartioitu laajalta alueelta. Jatkossa myös huomioidaan puolustusvoimien sisäinen työturvallisuus entistä paremmin”, Penttilä vakuuttaa.
PUOLUSTUSVOIMAT on uusinut vanhoja peltivarastoja 2000-luvulta alkaen. Vuosina 2008–2012 maapeitteisiä suojia rakennettiin 70 kappaletta. Maapeitteinen suoja on betonirunkoinen rakennus, jonka päällä on maata vähintään 60 sentin kerros. Maakerros pysäyttää tehokkaasti räjähdyksessä lentäviä palasia.
Vuoden 2013 lopussa noin puolet suojista oli uudistustyöstä huolimatta säännösten vastaisia. Armeijalla on nykyään noin tuhat räjähdevarastoa.
Suurimmissa varastoissa on kymmeniätuhansia kiloja räjähteitä. Varastojen sijaintia ei kerrota julkisuuteen, mutta suuria varastoja sijaitsee muun muassa Keuruulla, Haapajärvellä ja Parkanossa.
Puolustusvoimat kertoo nyt, että riskisuojien määrää on saatu vähennettyä viimeisten kolmen vuoden aikana kolmanneksella. Puolustusvoimat ei halua kertoa jäljellä olevien korjattavien varastojen tarkkaa määrää.
Uusien varastojen rakentamisen lisäksi kymmeniä vanhoja peltivarastoja pitää peruskorjata rakentamalla suojavalleja.
LAINVASTAISET suojat piti korjata alunperin jo vuoteen 1999 mennessä. Nyt korjaukset saadaan valmiiksi vasta ehkä vuonna 2023.
”Viimeiseen suunniteltuun määräaikaan, vuoteen 2017, ei valitettavasti päästä syystä, että uudistuksille ei ole saatu rahoitusta. Saimme esimerkiksi nyt syksyllä tiedon, että Senaattikiinteistöt, joka omistaa ja rakennuttaa suojat, ei ole saanut tätä varten riittävää rahoitusta”, Puolustusvoimien räjähdeturvallisuuspäällikkö Kosti Nevala kertoo.
Huonokuntoiset suojat voivat olla haitallisia räjähteiden säilyvyydelle. Osa räjähdemateriaaleista vaatii tasalämpöisen säilytystilan, jollaisia vanhat peltirakennukset eivät ole. Siitä, miten paljon räjähteitä on jouduttu hävittämään varasto-olosuhteiden takia, ei ole arviota.
”Huonokuntoisia räjähteitä on hävitetty runsaasti 2000-luvun alusta alkaen. Nyt räjähteiden kuntoa seurataan säännöllisesti”, Nevala sanoo.
Vuosittain tuhotaan jopa 500 tonnia räjähteitä, lähinnä vanhentuneita.
PUOLUSTUSVOIMIEN teknisen tarkastusosaston entinen päällikkö Olli-Pauli Sarvaranta jätti viime viikolla varastointiin liittyvän kantelun oikeusasiamiehelle. Hän nostaa ketjureaktioriskin lisäksi huolenaiheeksi sabotaasin sekä mahdolliset varkaudet. Suojien turvajärjestelmät ovat olleet huonolla tolalla.
”Turvatekniikan tasoa on nostettu viime vuosina esimerkiksi uusilla aidoilla ja sähköisillä valvontajärjestelmillä. Minun tiedossani ei ole yhtään varkautta”, Nevala sanoo.
Lainvastaisen varastoinnin lisäksi Sarvaranta moittii kantelussaan puolustusvoimia ja ministeriötä katteettomien lupausten antamisesta sekä muun muassa puutteellisesta valvonnasta.
”Minun on vaikea nähdä asiassa laiminlyöntejä. Ministeriö on vuosittain kiinnittänyt asiaan huomiota sekä kannustanut ja patistanut Puolustusvoimia. Tärkeintä on, ettei uudisrakentaminen seisahtuisi”, Penttilä sanoo.
Puolustusvoimat painottaa, että se on tehnyt viimeisten kahden vuoden aikana runsaasti parannustöitä.
”Toivottavasti kantelusta ei tule väärää kuvaa, sillä me olemme tehneet resurssien puitteista paljon parannuksia”, Kosti Nevala sanoo.
Mielestäni tähän on helppo vastaus. Toimitusjohtaja vastaa aina, kaverina on yhtiön hallitus ja tilaajavastuulain perusteella tilaajan, eli PV:n johto.
 

tulikomento

Greatest Leader
Senaatista lisää asiaa. Mm. Rajavartiolaitos on näreissään.Kainuun rajavartioston komentaja Mika Rytkönen on huolissaan siitä, että vuokrat nousevat koko ajan, vaikka valtio ei nosta Rajavartiolaitoksen budjettia. Säästöjä pitää siis keksiä muualta.

– Vuokran korotuksia ei ole huomioitu Rajavartiolaitoksen budjetissa. Meidän pitää jotenkin tämä vajaus hoitaa, ja se tarkoittaa sitä, että olemme joutuneet leikkaamaan toimintamenoista.
Vuonna 2017 Rajavartiolaitos maksoi tiloistaan vuokraa vajaat 14 miljoonaa euroa. Rytkösen mukaan viime vuonna vuokra oli vielä kaksi miljoonaa euroa suurempi ja tänä vuonna 4,8 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Senaattikiinteistöllä vuokrilla maksetaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset, muun muassa peruskorjaukset, uudisinvestoinnit, ylläpito, lainojen korot ja kiinteistöverot.
Useissa Rajavartiolaitoksen yksiköissä kärsitään sisäilmaongelmista. Vuokralaisen ja vuokranantajan yhteinen näkemys on, että ilman lisärahoitusta toimitilojen vuokria on korotettava vuodessa yli 11 miljoonaa euroa vuoteen 2025 saakka, jotta ongelmat saataisiin korjattua.

Rajavartiolaitos hakeekin noin 30 miljoonan euron lisärahoitusta tuleville vuosille selvitäkseen kustannusten noususta. Jos lisärahoitusta ei myönnetä, menoja pitää leikata muualta entisestään.

– Eli ei enää osteta kalustoa tai pidetä sitä kunnossa. Tai sitten ei kouluteta rajavartioita tai jopa joudutaan irtisanomaan ihmisiä. Jotta pystymme maksamaan vuokrat vuonna 2025, se vastaa summaa, joka on 155 rajavartijan vuosipalkka, Rytkönen sanoo.
 

Iso-Mursu

Respected Leader

Kalliosta löytyi kranaatti kadulta
Vaasan- ja Kustaankadun kulmasta löytynyt kranaatti on poistettu paikalta.


Poliisin mukaan Kalliosta löytynyt kranaatti on sodan aikainen.
Saga Sinisalo HS
Julkaistu: 23.1. 9:39 , Päivitetty: 23.1. 10:10

Vaasan- ja Kustaankadun kulmasta Helsingin Kalliosta löytyi aamulla kranaatti.

Kranaatti on saatu poistettua, eikä se ole aiheuttanut vaaraa. Kysymyksessä on poliisin mukaan sodan aikainen kranaatti.

Poliisi tiedotti asiasta myös Twitterissä.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan poliisin pommiryhmän käyneen paikalla. Siihen, olisiko kranaatti voinut räjähtää, ei poliisista ei oteta kantaa.

Tällä hetkellä poliisi selvittää kranaatin alkuperää ja sitä, kuinka se on päätynyt kadulle.
Komisario Marko Kääriäinen Helsingin Poliisista kertoi HS:lle aikaisemmin, ettei aluetta jouduttu eristämään.


****

Kuka tunnistaa kranaatin?
 

arix

Ylipäällikkö

Kalliosta löytyi kranaatti kadulta
Vaasan- ja Kustaankadun kulmasta löytynyt kranaatti on poistettu paikalta.


Poliisin mukaan Kalliosta löytynyt kranaatti on sodan aikainen.
Saga Sinisalo HS
Julkaistu: 23.1. 9:39 , Päivitetty: 23.1. 10:10

Vaasan- ja Kustaankadun kulmasta Helsingin Kalliosta löytyi aamulla kranaatti.

Kranaatti on saatu poistettua, eikä se ole aiheuttanut vaaraa. Kysymyksessä on poliisin mukaan sodan aikainen kranaatti.

Poliisi tiedotti asiasta myös Twitterissä.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan poliisin pommiryhmän käyneen paikalla. Siihen, olisiko kranaatti voinut räjähtää, ei poliisista ei oteta kantaa.

Tällä hetkellä poliisi selvittää kranaatin alkuperää ja sitä, kuinka se on päätynyt kadulle.
Komisario Marko Kääriäinen Helsingin Poliisista kertoi HS:lle aikaisemmin, ettei aluetta jouduttu eristämään.


****

Kuka tunnistaa kranaatin?
Arvauksena 76mm kranaatti, 76k02 tms...
 

Coffee Man

Ylipäällikkö
Karppinen oli eron jälkeen ottanut takaisin tyttösukunimensä ja pyysi isännöitsijältä, voisiko huoltoyhtiö vaihtaa sukunimen takaisin Karppiseksi oven ja aulan nimikyltteihin.

Myöhemmin kotiovella odotti erikoinen yllätys, kun Karppinen palasi kotiin viikon kestäneeltä Rovaniemen reissulta.

–Kun palasin kotiin viime viikon lopulla, huomasin, että ovessa luki kirjaimellisesti ”Karppiseksi” , Karppinen kertoo.Sekaannus ei kuitenkaan jäänyt vain siihen. Kun Karppinen vietti kodissaan ruokatuntia hiljattain, hän huomasi huoltoyhtiön auton pihassa. Huoltomiehet olivat vaihtamassa nimeä parhaillaan.

–Nimeä jouduttiin korjaamaan toistamiseen, sillä huoltoyhtiö oli laittamassa sinne taas väärää sukunimeä eli parisuhteen aikaista, Karppinen kertoo.
 

Ottoville

Ylipäällikkö
He menivät suolle kuolemaan: Alkoholistit elivät järkyttävissä oloissa espoolaisella kaatopaikalla ja loivat omat lakinsa
Diakoni Elli Korpela auttoi Mankkaalla sijainneen kaatopaikan alkoholisteja 15 vuoden ajan, vaikka tiesi ettei saa ketään raittiiksi.

Rappioalkoholistit loivat omat tapansa ja lakinsa soiselle kaatopaikalle.
Siellä he esimerkiksi pesivät pyykkinsä. (KUVA: SEPPO SUHONEN / TIMO PETTERSSON)


"Korpela kertoo lopuksi tarinan. Yksi suurikokoinen Mankkaan alkoholisti oli tullut tapaamaan häntä Tapiolan kirkkoon.
Korpela ei ollut paikalla, joten mies istui eteiseen tuntikausiksi odottamaan.

”Välillä hän sammui, ja vahtimestari kävi herättelemässä. Mies örisi, että ’Elli auttaa’.
Vahtimestari kysyi, että miten muka. ’Sydämellään’, se mies vastasi.”


 
Viimeksi muokattu:

skärdis

Respected Leader
Hesarin yleisönosastolla käyty keskustelua asevelvollisuudesta, ei siinä mitään uutta ole ollut, mutta tänään joku käyttää allekirjoituksenaan:

n.n.

nuorisoupseeri, reservin vänrikki

Helsinki


Mikäs ihmeen nuorisoupseeri hää on? Onko ihan virallisestikin tuollaisia?

 

Hilan lukko

Eversti
Hesarin yleisönosastolla käyty keskustelua asevelvollisuudesta, ei siinä mitään uutta ole ollut, mutta tänään joku käyttää allekirjoituksenaan:

n.n.

nuorisoupseeri, reservin vänrikki

Helsinki


Mikäs ihmeen nuorisoupseeri hää on? Onko ihan virallisestikin tuollaisia?

Jungsturm ?:sneaky:
 
Top