Puheloinen tyrmää "teknoarmeijan"

Tvälups

Ylipäällikkö
Puheloinen tyrmää "teknoarmeijan"
VU Kotimaa ILPO KIURU 07.11.2011 08:41

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen tyrmää väitteet, että Suomeen oltaisiin rakentamassa jonkinlaista "teknoarmeijaa".

Maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina puhuneen Puheloisen mukaan puolustusvoimia kehitettäessä hyödynnetään optimaalisesti eri-ikäinen reservin henkilöstö sekä eri-ikäinen materiaali.

Tavoitteena on kustannustehokas, tasapainoinen kokonaisuus, joka on olosuhteisiimme ja voimavaroihimme sopeutettu ja kykenevä maan sotilaalliseen puolustukseen turvallisuusympäristöön suhteutetulla uskottavalla tavalla.

- Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimat ei tule ehdottamaan huippuunsa varustettua pientä teknoarmeijaa - sellaiseen ei todellakaan ole varaa - eikä toistakaan ääripäätä, massa-armeijaa, jonka suuruuden seurauksena sen yksiköt väistämättä jäisivät hyvin puutteellisesti varustetuiksi ja siten vaarallisen tehottomiksi. Todellisuus tulee olemaan näiden ääripäiden välissä, Puheloinen sanoi.

Suomen uskottavan puolustuskyvyn ylläpito vaatii hänen mukaansa osaavan ja motivoituneen henkilöstön lisäksi jatkuvaa investointia puolustusmateriaaliin. Vanhentunutta kalustoa on korvattava uudella ja tarpeettomiksi käyneistä suorituskyvyistä on luovuttava.

- Materiaalisen suorituskyvyn ylläpidossa on kuitenkin elettävä tätä päivää ja katsottava tulevaisuuteen. Kun kaluston suorituskyky ei enää vastaa tehtävien vaatimuksia, sen ylläpidolle ei ole edellytyksiä tai se tulee käyttäjälleen vaaralliseksi, on kustannustehokkuuden ja henkilöstön turvallisuudenkin vuoksi tarkoituksenmukaista luopua tästä kalustosta, Puheloinen sanoi.

Hän korosti, että taloudellisesti niukkoina aikoina on löydettävä ratkaisuja, joilla voidaan kompensoida heikkouksia sellaisilla järjestelmillä, joiden vaikuttavuus voidaan saada kertautumaan ja siten suhteellisesti suuremmaksi kuin niihin tehty investointi. Esimerkkeinä näistä Puheloinen mainitsi nykyaikaisen tietotekniikan hyödyntämisen johtamisessa ja tilannetietoisuuden ylläpidossa sekä pitkän kantaman asejärjestelmät.
 
Järkevä mies.

Harmi vain, että tuollaisia ei ollut kun tehtiin päätös NH-90 koptereiden hankinnasta.
 
Tvälups kirjoitti:
Puheloinen tyrmää "teknoarmeijan"
VU Kotimaa ILPO KIURU 07.11.2011 08:41

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen tyrmää väitteet, että Suomeen oltaisiin rakentamassa jonkinlaista "teknoarmeijaa".

Maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina puhuneen Puheloisen mukaan puolustusvoimia kehitettäessä hyödynnetään optimaalisesti eri-ikäinen reservin henkilöstö sekä eri-ikäinen materiaali.

Tavoitteena on kustannustehokas, tasapainoinen kokonaisuus, joka on olosuhteisiimme ja voimavaroihimme sopeutettu ja kykenevä maan sotilaalliseen puolustukseen turvallisuusympäristöön suhteutetulla uskottavalla tavalla.

- Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimat ei tule ehdottamaan huippuunsa varustettua pientä teknoarmeijaa - sellaiseen ei todellakaan ole varaa - eikä toistakaan ääripäätä, massa-armeijaa, jonka suuruuden seurauksena sen yksiköt väistämättä jäisivät hyvin puutteellisesti varustetuiksi ja siten vaarallisen tehottomiksi. Todellisuus tulee olemaan näiden ääripäiden välissä, Puheloinen sanoi.

Suomen uskottavan puolustuskyvyn ylläpito vaatii hänen mukaansa osaavan ja motivoituneen henkilöstön lisäksi jatkuvaa investointia puolustusmateriaaliin. Vanhentunutta kalustoa on korvattava uudella ja tarpeettomiksi käyneistä suorituskyvyistä on luovuttava.

- Materiaalisen suorituskyvyn ylläpidossa on kuitenkin elettävä tätä päivää ja katsottava tulevaisuuteen. Kun kaluston suorituskyky ei enää vastaa tehtävien vaatimuksia, sen ylläpidolle ei ole edellytyksiä tai se tulee käyttäjälleen vaaralliseksi, on kustannustehokkuuden ja henkilöstön turvallisuudenkin vuoksi tarkoituksenmukaista luopua tästä kalustosta, Puheloinen sanoi.

Hän korosti, että taloudellisesti niukkoina aikoina on löydettävä ratkaisuja, joilla voidaan kompensoida heikkouksia sellaisilla järjestelmillä, joiden vaikuttavuus voidaan saada kertautumaan ja siten suhteellisesti suuremmaksi kuin niihin tehty investointi. Esimerkkeinä näistä Puheloinen mainitsi nykyaikaisen tietotekniikan hyödyntämisen johtamisessa ja tilannetietoisuuden ylläpidossa sekä pitkän kantaman asejärjestelmät.


Rohkenin lievästi vahvistaa erästä kohtaa kirjoituksesta. On mielenkiintoista nähdä miten lähelle osuu reserviläisten ja terävän pään ajatukset uhasta ja sen mitasta.
 
Tvälups kirjoitti:
Puheloinen tyrmää "teknoarmeijan"
VU Kotimaa ILPO KIURU 07.11.2011 08:41

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen tyrmää väitteet, että Suomeen oltaisiin rakentamassa jonkinlaista "teknoarmeijaa".

Maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina puhuneen Puheloisen mukaan puolustusvoimia kehitettäessä hyödynnetään optimaalisesti eri-ikäinen reservin henkilöstö sekä eri-ikäinen materiaali.

Tavoitteena on kustannustehokas, tasapainoinen kokonaisuus, joka on olosuhteisiimme ja voimavaroihimme sopeutettu ja kykenevä maan sotilaalliseen puolustukseen turvallisuusympäristöön suhteutetulla uskottavalla tavalla.

- Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimat ei tule ehdottamaan huippuunsa varustettua pientä teknoarmeijaa - sellaiseen ei todellakaan ole varaa - eikä toistakaan ääripäätä, massa-armeijaa, jonka suuruuden seurauksena sen yksiköt väistämättä jäisivät hyvin puutteellisesti varustetuiksi ja siten vaarallisen tehottomiksi. Todellisuus tulee olemaan näiden ääripäiden välissä, Puheloinen sanoi.

Suomen uskottavan puolustuskyvyn ylläpito vaatii hänen mukaansa osaavan ja motivoituneen henkilöstön lisäksi jatkuvaa investointia puolustusmateriaaliin. Vanhentunutta kalustoa on korvattava uudella ja tarpeettomiksi käyneistä suorituskyvyistä on luovuttava.

- Materiaalisen suorituskyvyn ylläpidossa on kuitenkin elettävä tätä päivää ja katsottava tulevaisuuteen. Kun kaluston suorituskyky ei enää vastaa tehtävien vaatimuksia, sen ylläpidolle ei ole edellytyksiä tai se tulee käyttäjälleen vaaralliseksi, on kustannustehokkuuden ja henkilöstön turvallisuudenkin vuoksi tarkoituksenmukaista luopua tästä kalustosta, Puheloinen sanoi.

Hän korosti, että taloudellisesti niukkoina aikoina on löydettävä ratkaisuja, joilla voidaan kompensoida heikkouksia sellaisilla järjestelmillä, joiden vaikuttavuus voidaan saada kertautumaan ja siten suhteellisesti suuremmaksi kuin niihin tehty investointi. Esimerkkeinä näistä Puheloinen mainitsi nykyaikaisen tietotekniikan hyödyntämisen johtamisessa ja tilannetietoisuuden ylläpidossa sekä pitkän kantaman asejärjestelmät.

Tein oman korostukseni niille jotka ovat kritisoineet noita ratkaisuja rahanhaaskauksena.
Jatkoa puheesta:

"Eräs näistä on nykyaikaisen tietotekniikan hyödyntäminen johtamisessa. Sitä tarvitaan muun muassa tilannetietoisuuden ylläpidon ja johtamisen nopeusvaatimusten vuoksi sekä turvaamaan tilanteiden hallinnassa välttämätöntä aloitteellisuutta. Vastaava johtamisjärjestelmien kehitys on Suomen turvallisuusympäristössä muuallakin täydessä käynnissä. Niin ikään kokonaismaanpuolustuksen kannalta on välttämätöntä, että puolustusvoimat kytkeytyy muuhun yhteiskuntaan verkottumiskykyisillä järjestelmillä. Aika ajoin tuntuu, että näissä kysymyksissä puolustusvoimien kritisoijat taitavat käydä vielä edellistä sotaa. Toisena esimerkkinä voin mainita pitkän kantaman asejärjestelmien hankinnat maavoimille ja ilmavoimille. Näillä jo valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa linjatuilla hankinnoilla voidaan poistaa sitä puolustusjärjestelmämme tähänastista heikkoutta, että meillä ei ole kykyä vaikuttaa sellaisiin vastustajan syvyydessä oleviin järjestelmiin joita se käyttää pitkiltä etäisyyksiltä puolustajaa vastaan. Tämänkaltaisten kehityspanostusten vaikuttavuudesta meillä on kokemuksia myös omasta historiastamme. Suomalaisen kenttätykistön kansainvälisestikin korkeatasoisen kehitystyön ansiosta tykistöllämme oli ratkaiseva merkitys kesän 1944 torjuntataisteluissa, kun hyökkääjää voitiin torjua tulella jo sen ryhmittymisalueilla ennen kuin se olisi tullut kaikella voimallaan puolustuksemme eteen. Etäisyysulottuvuudet ovat noiden aikojan jälkeen tietysti kasvaneet moninkertaisiksi. Pitkän kantaman vaikutuskyvystä on vielä mainittava, että se myös vahvistaa merkittävästi puolustuskyvyn ennalta ehkäisevää vaikutusta."

Tuota vaikutuskykyä meillä ei ole ollut 1947 Pariisin rauhansopimuksen solmimisen jälkeen kun ilmavoimia rajoitettiin ja hyökkäysaseiksi luokitellut pommikoneet kiellettiin meiltä:

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1947.
Rauhansopimus Suomen kanssa.
III OSA.
Maavoimia, sotalaivastoa ja ilmavoimia koskevat määräykset.
13 artikla.
"ilmavoimat, mukaanlukien laivaston ilmavoimat ja reservilentokoneet, joiden kokonaisvahvuus on 60 lentokonetta ja 3,000 miestä. Suomi älköön pitäkö tai hankkiko lentokoneita, jotka ovat suunnitellut ensisijassa pommituskoneiksi sisäpuolisin pomminkuljetuslaittein."

"Suomi älköön pitäkö, valmistako tai kokeilko mitään atomiasetta, minkäänlaisia omalla käyttövoimallaan kulkevia taikka ohjattavia ammuksia tai sellaisia laitteita, jotka liittyvät niiden laukaisemiseen (paitsi sellaisia torpeedoja ja torpeedojen laukaisemislaitteita, jotka kuuluvat tämän sopimuksen sallimien sota-alusten tavanomaiseen aseistukseen), kosketuksetta räjähtäviä herkkyysmekanismin avulla sytytettäviä merimiinoja tai torpeedoja, miehitettäviä torpeedoja, sukellusveneitä taikka muita veden alla kulkevia aluksia, moottoritorpeedoveneitä tai erikoistyyppisiä rynnäkköaluksia. "


http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020

Jos laivaston osalta rauhansopimus on ollut vanhentunutta jo ajat sitten (herätemiinat, ohjusveneet, Jurmot) niin eikö olisi jo aika jättää vanhentunut raina ilmavoimienkin suhteen?

Ilmasta maahan aseistus oli arkipäivää ilmavoimien perustamisesta lähtien, samoin kuin joukkojen tukeminen taistelussa. Nyt viimeinkin ollaan tekemässä muutosta ilmavoimien hävittäjien yksipuoliseen käyttöön muutosta, ottamalla käyttöön hävittäjien koko potentiaali ja se tehdään vielä perin maltillisesti.

Puheloisen Koko puhe:
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZDBcqpAEEW_JR_wnB4gM84SYRwEAUEUZGORPGIcQHiiEOfrk6pUvV1cpey7PHX7VDfK0VdOxXA8FJdjeypqlKGc7IVGpo4LmIWeP4NFuIQtXa6wFRooRRkY-7W8dQtVqViqCAeKj4H0R385X_RwUIlMb4FdjmteqUs1Kl_O_SARN-wzvJ1H3DQPx5vVPn3tyu_ZBNzngL850bnHA2FgsbIMWKztDUs2VBcbcrcfxvSbww9jAtqhnP7UX88BJb_4jfsu_DjX9oF3bfWHuTT4XZeL8uNLMxlfmwlMmIE1TQOgjFGDMozS9x1Q3voj5-Gwa7vLdOPllRGD0C1rmr6y0tdPbBDRsoJCvkUgrvXMpsHieuAWHYZSa_628UjMeG9-mKTYulPLfQ9jf3ayK88qvLdaNdwBR_G0Hs_PlZfVUoAsaqInezJaPct7mdjsInf_PogoIXNxr8RxXnsu5UXYy-E89OX1DzlrlLw8m6usExF_QoHTNiXqmqHjsaOy_ynNTyULx9E!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=5740360048f8f3e29708df39f241e429
 
Juupasenjuu. Jos aletaan moukaroida ryhmityksiä se tarkoittaa käytännössä liitopommeja, jotka ovat lastatut kuorma-ammuksin. . Niiden saattaminen maaliin edellyttää lentokorkeutta 2.5-3 kilometriä ja liitoetäisyys on tuolloin bauttiarallaa 60 kilometriä maksimi.

Onnea matkaan ja uhrimieltä.

Entäs jos liitytään rypäleasekieltoon? Ilmavoimatko voi huiskia kuorma-ammustavaraa, mutta muut järjestelmät eivät?

Odotetaans vielä tietoja, miten massiivisesta valmiudesta on kysymys, lopultakin.
 
baikal kirjoitti:
Entäs jos liitytään rypäleasekieltoon? Ilmavoimatko voi huiskia kuorma-ammustavaraa, mutta muut järjestelmät eivät?
No ei tasan liitytä kun vasta tehtiin suuret DPICM-kranaattihankinnat.
Valtiokaan ei ole niin typerä että se haaskaisi kymmeniä miljoonia johonkin jota ei voida muutaman vuoden päästä enää käyttää.

Eriasia on hankitaanko rypäleaseita sitten lisää.
Niin toivomme varmasti kaikki.
 
Einomies1 kirjoitti:
ttihankinnat.
Valtiokaan ei ole niin typerä että se haaskaisi kymmeniä miljoonia johonkin jota ei voida muutaman vuoden päästä enää käyttää.

Erittäin kiinnostava ja tosielämälle vieras näkemys. Kerrotko mihin olettamasi perustuu?
 
koponen kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
ttihankinnat.
Valtiokaan ei ole niin typerä että se haaskaisi kymmeniä miljoonia johonkin jota ei voida muutaman vuoden päästä enää käyttää.

Erittäin kiinnostava ja tosielämälle vieras näkemys. Kerrotko mihin olettamasi perustuu?

Eikö tuo tosiaan olisi valtiolle ihan tyypillistä toimintaa?

Jos käy niin kuin juuri tänään näyttää, niin Suomi tulee pitäytymään kaikkien kuorma-ammusten jatko/lisähankinnoista. Tuo taas tekisi näistä Puheloisen ja kumppaneiden puheista täysin tyhjää kolinaa. On oletettavaa että ohjusten ja rakettien hankinnat toteutetaan joka tapauksessa, mutta kaavailtua kykyä/tulivoimaa ei saavuteta. Juhlapuheissa kaikki tulee tietenkin olemaan mallillaan ja voimaa enemmän kuin koskaan.
 
baikal kirjoitti:
Rohkenin lievästi vahvistaa
Täytyy sanoa, että Monsieur Baikal on huomattavasti petrannut näissä lievissä vahvistamisissaan. Tästäkin näemme mikä on riittävän harjoituksen merkitys. Varmaankaan kuitenkaan ei välineissä ole tapahtunut juurikaan muutosta.
 
noska kirjoitti:
baikal kirjoitti:
Rohkenin lievästi vahvistaa
Täytyy sanoa, että Monsieur Baikal on huomattavasti petrannut näissä lievissä vahvistamisissaan. Tästäkin näemme mikä on riittävän harjoituksen merkitys. Varmaankaan kuitenkaan ei välineissä ole tapahtunut juurikaan muutosta.

Välineet on samat, ukko sama, taidot jalostuvat alati.
 
Hande kirjoitti:
koponen kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
ttihankinnat.
Valtiokaan ei ole niin typerä että se haaskaisi kymmeniä miljoonia johonkin jota ei voida muutaman vuoden päästä enää käyttää.

Erittäin kiinnostava ja tosielämälle vieras näkemys. Kerrotko mihin olettamasi perustuu?

Eikö tuo tosiaan olisi valtiolle ihan tyypillistä toimintaa?

Jos käy niin kuin juuri tänään näyttää, niin Suomi tulee pitäytymään kaikkien kuorma-ammusten jatko/lisähankinnoista. Tuo taas tekisi näistä Puheloisen ja kumppaneiden puheista täysin tyhjää kolinaa. On oletettavaa että ohjusten ja rakettien hankinnat toteutetaan joka tapauksessa, mutta kaavailtua kykyä/tulivoimaa ei saavuteta. Juhlapuheissa kaikki tulee tietenkin olemaan mallillaan ja voimaa enemmän kuin koskaan.

Rypäleasekieltoon YHTYMINEN ruunaa kympillä kyllä kaikki nämä syvän vaikuttamisen hankkeet. Tai sitten on tyytyminen todella tärkeisiin pistemaaleihin. Puheloisella on tarve tässä kohtaa perustella Ilmavoimien miljardihanke....jonka potentiaali ja kokonaisvoima asettuu välille kategorinen - onpahan hänessä.
 
koponen kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
ttihankinnat.
Valtiokaan ei ole niin typerä että se haaskaisi kymmeniä miljoonia johonkin jota ei voida muutaman vuoden päästä enää käyttää.

Erittäin kiinnostava ja tosielämälle vieras näkemys. Kerrotko mihin olettamasi perustuu?
Voi kuule mielelläni! Eikä edes tarvitse olettaa mitään!
Tuossapa uusinta uutta:

HELSINGIN SANOMAT
INTERNATIONAL EDITION - HOME
You arrived here at 15:45 Helsinki time Tuesday 8.11.2011

Government: Finland does not endorse total ban of cluster weapons
Negotiations on treaty restricting use of cluster weapons set to continue
Finland does not endorse the total ban of cluster weapons; a government Foreign and Security Policy Committee predictably pronounced the new administration’s policy on the subject on Friday.
This was the first time Finland formally expressed its opinion over the much-discussed cluster munitions, the use of which is meant to be restricted by an international agreement next year.
Finland is one of around 50 countries negotiating over the treaty that would ban cluster weapons for the unreasonable harm they cause to the civilian population. The negotiations are set to continue in Peru at the end of the month.
Most countries, like Finland, are in favour of restricted use of cluster munitions. Some countries, in turn, are striving for a total ban of the weapon.

Laura Kansikas, head of the Arms Control Unit at the Ministry for Foreign Affairs, says that Finland is prepared to limit the use of those cluster weapons that have been discovered to operate unreliably. A total ban is out of the question, as a significant role has been outlined for cluster weapons in Finland’s national defence strategy.

The government did not specify in its Friday statement as to which cluster weapons would be allowed and which would be banned. According to Kansikas, Finland would accept a deal where weapons provided with a self-destruction mechanism would be permitted.
The Finnish Defence Forces already have some of those, and Kansikas explains that according to the Defence Forces they work reliably enough.
Because different countries have different ways of testing weapons, Germany has suggested that international regulations be set up to standardise the testing of weapons.
Cluster munitions have been planned to replace infantry landmines in Finland during the next decade. "Should the coming agreement impose a total ban on all cluster weapons, Finland can opt for not signing it", Kansikas says.

So far Norway, Austria, and Belgium have declared a total ban on their own cluster munitions. Austria, Belgium, Ireland, and Bosnia-Herzegovina are in favour of a total ban, while Germany, France, and Great Britain endorse partial banning of the weapon.
The new government’s Foreign and Security Policy Committee convened for the first time on Friday. The President of the Republic, the Prime Minister, and the Foreign Minister, among others, took part in the committee’s meeting.

Vahvensin vielä noita pää-asioita eli totaalikielto on out, "rajoitettu" käyttäminen OK (miten sitten määritelläänkään). Suomen kanta rajoitettuun kieltoon on myönteinen koska uusia, älykköitä tytärammuksia kehitetään jatkuvasti ja niitä on tiettävästi suunniteltu vaihtoehdoksi myös JASSMiin. Varmasti MLRS:ään myös.

Nämä ammukset on suunniteltu räjähtämään vaikka ne eivät havaitsisi kohdettaan ja jättävät jälkeensä "puhtaan taistelukentän". Älyammukset ovat paljon kehittyneempiä ja ne toimivat huomattavasti luotettavammin kuin tyhmät 70-80 luvun tekniikkaan perustuvat rypäle-ammukset.

On liian ennenaikaista tyrmätä pitkän kantaman asehankintaa ankaksi kun aseteknologia kehittyy huimaa vauhtia. Olen melko optimistinen noiden uusien sensori-laukaistavien ammusten hankinnasta. Niitä on tullut ryminällä markkinoille ja operatiivisessa käytössäkin niitä jo on kuten tykistössä BONUS, DM 662 ja ilmasta-maahan SFW (testattu jo taistelussakin 2003 Irakissa).

Ja vielä vähän vanhempaa:

Finland not to sign cluster munitions treaty PDF Print E-mail
Domestic news - Politics
Monday, 03 November 2008 08:58
Finland's cabinet committee on foreign and security policy and Tarja Halonen, the president, decided at a joint session on Friday that the country would not sign the Oslo treaty banning cluster munitions in December.

"The Oslo convention will be discussed again after an evaluation of defence capabilities has been carried out and the international development work along with the supply and cost options of cluster munitions have been analysed," the government said in a statement.

"The cabinet committee on foreign and security policy will follow the situation on an annual basis."

"Finland considers the Oslo convention significant from the humanitarian perspective and supports the objectives and efforts of the Oslo convention to make the convention universal."

The government added that Finland would participate in the implementation of the Oslo treaty "through humanitarian mine action."
President Halonen said it was by no means awkward not to sign the treaty.

She told the Finnish News Agency (STT) that Friday's decision reflected realism and respected the treaty.
The president added that while the treaty was extremely important, Finland was not in a position to sign it at the moment.

The Finnish military has purchased a fair amount of cluster munitions in an effort to replace its stockpile of anti-personnel land mines. The Finnish government has pledged to sign the Ottawa treaty banning the mines in 2012.
STT

Tämä on tietääkseni vallitseva linja. Jos jollain on ihan muuta virallista tietoa niin jakakoon sitä. Hevosmiesten toimiston asioihin suhtaudun ainakin itse skeptisemmin.
 
Sen verran olen tuota armeijan tiedottamista seurannut, että uskallan sanoa seuraavaa: kun jotain asiaa pannaan esittämään joku Laura Kiviranta niin se tarkoittaa sitä, että hän esittää jonkin tahtotilan, tässä tapauksessa todennäköisesti tahmotilan, yhtään kenraalinimeä ei vilahda vahingossakaan tuossakaan tekstissä. Joten kokemani valossa annan tekstille arvon: tahmotilan esittäminen.

Jos joku virassa oleva prikaatikenraali Mertsi Suonlaita olisi tuon allekirjoittanut niin asia olisi toisin. Kenraalit eivät tässä maassa pane nimeään vekseliin, joka menee lunastukseen todennäköisesti ensi vuonna. Näihin vekseleihin panevat nimensä Laura Kivilinnat ja Majuri Ensio Rahablaaksot.

Mutta kuten sanottu, ei mene hirmu kauan, kun tämä asia selviää. Toivottavasti se selviää järkevästi, mutta ei kannata tuoliltaan luisua lattialle, jos "sattuukin" käymään niin, että maanpuolustuksen tulivoima on toissijainen asia tässä maassa ja nimi raapaistaan lappuun, jotta saadaan patsastella kivassa seurassa.
 
Tämä on todella hankala asia. Toisaalla ovat sotilaat ja sotilaalliset näkökannat - toisaalla poliitikot ja poliittiset näkökannat. Jos nuo kaksi näkemystä ovat kovin kaukana toisistaan, on edessä todennäköisesti hankaluuksia.

Minun näkemykseni on se, että kenraalit ovat todella hyvin kärryillä siitä mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu ja millaisia uhkia se meille luo. Poliitikot sensijaan taitavat olla siinä asiassa pihalla kuin lumiukot. Päätösvalta on kuitenkin poliitikkojen käsissä. Se taas asettaa sotilaat todella tiukasti puun ja kuoren väliin..kuten tällä hetkellä on mielestäni käymässä - tai jo osittain käynytkin. Veikkaan, että kulisseissa kuhisee tällä hetkellä ja monella eri taholla mietitään pää kipeänä, miten tässä tilanteessa tulisi toimia ja miten asioissa edetä. Sotilaat kuitenkin vaikuttavat tekevän sen, mitä täytyy..ja ennenkaikkea mitä voivat koko ajan vähenevien resurssien takia.
 
Panssaripataljoona - Ei teknoarmeijalle


 
Last edited by a moderator:
No niin, minusta kannattaisi nyt viimeistään haudata salaliittoteoria itäkalusto allergiasta & niiden sulatusfantasiat. Vai Mitä Baikal :a-rolleyes:

Vanhaa modataan monella rintamalla, keskitytään varmaan pääasiassa viestipuolen päivittämiseen sekä pimeätoimintakyvyn luomiseen. Aseiden suorituskykyä parannetaan uudemmilla A-tarvikkeilla&A-hallinnalla.

Myöskin fantasioita kenttäarmeijan siirtymisestä uudistusten myötä sissisota taktiikkaan kannattaa varmaan vähän hillitä...
 
En ymmärrä mistä tämä sissisota-ajatus on yhtäkkiä pulpahtanut. Onko niin ettei foorumin väki ymmärrä mitä sissisota on vai onko tuota uutta järjestelmää vaan niin vaikea käsittää.
Nähdäkseni nämä nykyiset kommentit ja modaussuunnitelmatkin ovat vain pakollinen suunnanmuutos ja uusi linjanveto kun säästökampanjat söivät pohjan aiemmilta haaveilta. Sitä ei käy kieltäminen että pulustusvoimat on määrätietoisesti poistanut itäkalustoa ja siirtynyt enemmän länsimaiseen kalustoon. Kun tuohon muutokseen on nyt lyöty jarrua on pakko pyrkiä selittelemään asia parhain päin. En näe noita videoita myöskään mikäänlaisena linjanvetona ja osoituksena panssariarmeijan luomiseen. Vaihteeksi on vaan taas otettu järki käteen ja luodaan uutta tekemisen kautta eikä hankkimalla teknohärpäkettä toisensa perään. Yritetään ottaa olemassaolevasta kalustosta kaikki se hyöty irti joka siitä on otettavissa ja uudistetaan sitä tarpeen mukaan ja uusitaan vain sitä mitä ei kyetä sotatempuilla korvaamaan.
Saa nähdä uusivatko bemaria sen sangen paljastavan lämpöjäljen osalta tuossa modauksessa.
 
Ohjus-tiedustelija kirjoitti:
Myöskin fantasioita kenttäarmeijan siirtymisestä uudistusten myötä sissisota taktiikkaan kannattaa varmaan vähän hillitä...
Onko taas kerran menossa puurot ja vellit sekasin?
SissiSOTA on sissisotaa ja Sisstoimintamenetelmin (tai sissitaktiikalla) käytävät taistelot on tasan tarkkaan eri asia.

Ainkin oman näkymykseni mukaan Sissitoimintamenetelmin käytäviin taisteluihin voi vallan hyvin käyttää myös vaunukalustoa, epäsuoran käyttö ja ohjustelu sopii erinomaisesti hajautettuun laajalla aluella samanaikaisesti tapahtuvaan "iskuosastotaisteluun".
"Uudessa mallissa" voitanee jopa unohtaa (=sensuroida) sana SISSI ;) ..kun kaikkihan sitä tekee, aselajistakin riippumatta :a-cool:
...Verkostokeskeistä sodankäyntiä epäsymmetriaa hyödyntäen hajautetusti ja hallitusti
 
Back
Top