Puolustusvoimien hankinnat: huhut, ilmoitukset, kilpailutukset, tilaukset, toimitukset

Soldierblue

Eversti
Lahjoittaja
Meneeköhän syksyyn kesälomien yli? Minä haluan tietää, haluan (itkupotkuraivari) :confused: Oikeesti yksi mielenkiintoisimmista maavoimien jutuista pitkään aikaan. A6 hankinta tuli suoraan puskasta niin sitä tienny odottaa
Älä nyt, sehän mä kirjoitin tänne monta vuotta sitten, että Suomi aikoo ostaa joltain NATO maalta lisää Leopardeja. Ok en kirjoitanut A6.
 
Se tulivoima, onko se tykkejä?
Periaatteessa tuo tulivoima-kohta voisi varmaan tarkoittaa K9-hankintojen maksueriä, mutta artikkelissa puhuttiin tosin alueellisten joukkojen kehittämisestä. Aika näyttää, mistä hankinnasta on kyse!
 
Periaatteessa tuo tulivoima-kohta voisi varmaan tarkoittaa K9-hankintojen maksueriä, mutta artikkelissa puhuttiin tosin alueellisten joukkojen kehittämisestä. Aika näyttää, mistä hankinnasta on kyse!
Se voi olla mitä vain PKM tähtäinten ja mannerten välisten ohjusten väliltä. Veikkaisin sen olevan ampumatarvikkeita mallia KRH ja muita.
 
Se voi olla mitä vain PKM tähtäinten ja mannerten välisten ohjusten väliltä. Veikkaisin sen olevan ampumatarvikkeita mallia KRH ja muita.
Aivan totta, että nämä budjettiperustelut ovat niin ympäripyöreät, että ne voivat olla lähes mitä tahansa. Tosin juuri tuossa yhteydessä ampumatarvikkeet on epätodennäköinen, koska ne oli listattu selkeästi omana kohtanaan logistiikan kehittämisohjelmassa. Sellainen huomio juuri tästä tilausvaltuudesta on, että sen sisältö on aikamoista sillisalaattia ja 500 M€ jaettuna kaikkiin hankinnan kohteisiin tarkoittaa pieniä hankintamääriä per kohde.
 
Aivan totta, että nämä budjettiperustelut ovat niin ympäripyöreät, että ne voivat olla lähes mitä tahansa. Tosin juuri tuossa yhteydessä ampumatarvikkeet on epätodennäköinen, koska ne oli listattu selkeästi omana kohtanaan logistiikan kehittämisohjelmassa. Sellainen huomio juuri tästä tilausvaltuudesta on, että sen sisältö on aikamoista sillisalaattia ja 500 M€ jaettuna kaikkiin hankinnan kohteisiin tarkoittaa pieniä hankintamääriä per kohde.
AAH! Oiskohan kyse KRHK materiaalista, jotta se saadaan hajautettua ja johdettua.
 

PJ85

Majuri
Lahjoittaja
Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten ja operatiivisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.

 • — ylläpidetään ja kehitetään maavoimien taktista ja operatiivista liikkuvuutta
 • — kehitetään kohtaamistaistelukykyä
 • — ylläpidetään alueellista ja kehitetään operatiivista tykistöä
 • — kehitetään taistelijan varustusta
 • — ylläpidetään pioneeri- ja suojeluvälineitä
 • — kehitetään maastouttamisvälineitä
 • — ylläpidetään ja kehitetään panssarintorjuntaa.
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto...7/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:509:519:523:
 

Soldierblue

Eversti
Lahjoittaja
Minä jatkan

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita. Hyödynnetään viranomaisten yhteisiä johtamisjärjestelmiä ja arjen ratkaisuja taistelunjohtojärjestelmän tukena.

 • — korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä
 • — luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
 • — kehitetään integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
 • — uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
 • — laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • — jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto
 • — kehitetään kyberpuolustuskykyä.
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa.

 • — ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
 • — ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
 • — ylläpidetään ja kehitetään ilmasta tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
 • — ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
 • — kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista
 • — kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista.
Puolustusvoimien taistelujärjestelmän yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.

 • — hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
 • — jatketaan puolustusvoimien erikoisjoukkojen ja helikopterijärjestelmän rakentamista.
Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.

 • — luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
 • — kehitetään ja ylläpidetään ilmakuljetuskykyä ml. hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
 • — jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi
 • — jatketaan ampumatarvikkeiden hankintoja.
 

Soldierblue

Eversti
Lahjoittaja
Meripuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.

 • — otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
 • — ylläpidetään taistelualuskaluston suorituskyky
 • — ylläpidetään ja kehitetään miinoittamis- ja raivauskykyä
 • — ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa
 • — kehitetään vedenalaista vaikuttamiskykyä.
Ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.

 • — jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia
 • — rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
 • — kehitetään taistelutukikohtia
 • — korvataan poistuva alkeislentokoulutuskalusto
 • — korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä.
Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmän kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään joukkorakenteen mukaiset suorituskykyiset joukot sekä luodaan edellytykset joukkojen perustamiselle.

 • — rakennetaan taistelukoulutusta kehittävä virtuaalikoulutusympäristö
 • — saatetaan loppuun kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän laajennuksen ensimmäinen vaihe.
Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään kattavia ohjausmenettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita, joilla edistetään kokonaisuuksien hallintaa, läpileikkaavuutta, tuloksellisuuden varmistamista sekä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa.

 • — tuotetaan tutkimustietoa ensisijaisesti puolustusvoimien strategisen suunnittelun tarpeisiin
 • — kehitetään joukkojen harjoitustoimintaa sekä ylläpidetään ja kehitetään yhteisiä oppimisympäristöjä.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2017 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2017 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittämisohjelmassa toteutetaan sotilastiedustelun tiedonhankinnan, sotilastiedustelun maalittamistuen sekä täydentävän tutkavalvonnan kehittämishankkeita.

Puolustusvoimien taistelujärjestelmän yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelmassa luodaan elektronisen vaikuttamisen hankkeella kaikkia puolustushaaroja ja puolustusvoimien vaikuttamista tukeva suorituskyky.

Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmassa jatketaan alueellisten joukkojen suorituskykyjen kehittämistä tulenkäytön, tulivoiman, johtamisen, panssarintorjunnan ja liikkuvuuden osalta.

Ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelman painopiste on taistelukyvyn kehittämisessä. Hornet- ja Hawk -lentokalustojen jäljellä olevan elinkaaren turvaavilla hankkeilla parannetaan niiden kykyä toimia operatiivisena ja kouluttavana järjestelmänä.

Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan varusmiesten ja reserviläisten joukkotuotannossa tarvittavia ampumatarvikkeita sekä kotimaisia tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita.
 

Rannari

Ylipäällikkö
Boldasin omasta mielestäni mielenkiintoisimmat kohdat.
Ajoneuvojen peruskorjausta ( Pasi BMP-2 CV90 ) sekä tst-vaunujen sijoittaminen muoviajoneuvojen kokoonpanoihin?
 
Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten ja operatiivisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.

 • — ylläpidetään ja kehitetään maavoimien taktista ja operatiivista liikkuvuutta
 • — kehitetään kohtaamistaistelukykyä
 • — ylläpidetään alueellista ja kehitetään operatiivista tykistöä
 • — kehitetään taistelijan varustusta
 • — ylläpidetään pioneeri- ja suojeluvälineitä
 • — kehitetään maastouttamisvälineitä
 • — ylläpidetään ja kehitetään panssarintorjuntaa.
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto...7/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:509:519:523:
@PJ85 ja @Soldierblue : oli loistava idea kahlata nämä budjettiperusteet läpi, eipä tarvitse erikseen arvailla eri hankintoja!

Osa tästä on selvää pässinlihaa:
"kehitetään kohtaamistaistelukykyä" = Leopard-2A6:ten maksuerät
"kehitetään operatiivista tykistöä" = K9-hankinnat
"kehitetään panssarintorjuntaa" = lisää NLAW:ja, kessejä ja hyvässä tapauksessa myös Spikeja. PST-aseita on muuten hankittu / hankitaan useassa tilausvaltuudessa. Kohta alkaa määrät olla riittäviä!
"kehitetään maastouttamisvälineitä" = lisää erilaista naamioverkkoa ja maastouttamisjärjestelmiä. Sinällään tärkeä hankinta, vaikka ei niin näyttävä luin Leo-2A6:t. Toisaalta jo parilla millillä saa aikamoisen vuoren naamioverkkoja!
"kehitetään taistelijan varustusta" = varmaankin 05-taistelijan varustusta ja voi olla myös valonvahvistimia yms.

Sitten onkin vaikeaselkoisempi:
"kehitetään maavoimien taktista ja operatiivista liikkuvuutta". Tähän sisältynee ainakin Pasien modernisoinnit. Onkohan BMP-2:ten modernisointi jo maksettu? Jos ei, niin tässä on sille sopiva tilausvaltuus.
 
Viimeksi muokattu:
Minä jatkan

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita. Hyödynnetään viranomaisten yhteisiä johtamisjärjestelmiä ja arjen ratkaisuja taistelunjohtojärjestelmän tukena.

 • — korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä
 • — luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
 • — kehitetään integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
 • — uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
 • — laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • — jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto
 • — kehitetään kyberpuolustuskykyä.
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa.

 • — ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
 • — ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
 • — ylläpidetään ja kehitetään ilmasta tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
 • — ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
 • — kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista
 • — kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista.
Puolustusvoimien taistelujärjestelmän yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.

 • — hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
 • — jatketaan puolustusvoimien erikoisjoukkojen ja helikopterijärjestelmän rakentamista.
Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.

 • — luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
 • — kehitetään ja ylläpidetään ilmakuljetuskykyä ml. hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
 • — jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi
 • — jatketaan ampumatarvikkeiden hankintoja.
Tätäkin voisi spekuloida sisällön osalta:
"korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä", jaa-a, voisiko olla M18-johtamisjärjestelmiä???
Johtamisen kehittämisohjelma on joka tapauksessa hyvin IT-painotteinen: servereitä, palomuureja, tietoliikennelaitteita, softaa...

"kehitetään ilmasta tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä" = oma arvaus on, että tässä maksetaan SIGINT-CASAn viimeiset maksuerät
"kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista" = taas kuulostaa kovasti IT-tekniikalta
"kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista." = puhdas arvaus, mutta voisi tarkoittaa lisää Lisa-maalinpaikannuslaitteita
"hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita" = kohtuu selvä kohde, ainakin GMLRS-rakettien maksuerät
 
Viimeksi muokattu:

PJ85

Majuri
Lahjoittaja
Sisältyisiköhän niitä paljon puhuttuja erikoispanssarivaunuja (evakuointi, pioneeri jne.) johonkin tilausvaltuutukseen?
 
Meripuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.

 • — otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
 • — ylläpidetään taistelualuskaluston suorituskyky
 • — ylläpidetään ja kehitetään miinoittamis- ja raivauskykyä
 • — ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa
 • — kehitetään vedenalaista vaikuttamiskykyä.
Ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.

 • — jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia
 • — rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
 • — kehitetään taistelutukikohtia
 • — korvataan poistuva alkeislentokoulutuskalusto
 • — korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä.
Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmän kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään joukkorakenteen mukaiset suorituskykyiset joukot sekä luodaan edellytykset joukkojen perustamiselle.

 • — rakennetaan taistelukoulutusta kehittävä virtuaalikoulutusympäristö
 • — saatetaan loppuun kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän laajennuksen ensimmäinen vaihe.
Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisohjelma
Kehitetään kattavia ohjausmenettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita, joilla edistetään kokonaisuuksien hallintaa, läpileikkaavuutta, tuloksellisuuden varmistamista sekä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa.

 • — tuotetaan tutkimustietoa ensisijaisesti puolustusvoimien strategisen suunnittelun tarpeisiin
 • — kehitetään joukkojen harjoitustoimintaa sekä ylläpidetään ja kehitetään yhteisiä oppimisympäristöjä.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2017 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2017 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittämisohjelmassa toteutetaan sotilastiedustelun tiedonhankinnan, sotilastiedustelun maalittamistuen sekä täydentävän tutkavalvonnan kehittämishankkeita.

Puolustusvoimien taistelujärjestelmän yhteisten suorituskykyjen kehittämisohjelmassa luodaan elektronisen vaikuttamisen hankkeella kaikkia puolustushaaroja ja puolustusvoimien vaikuttamista tukeva suorituskyky.

Maapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmassa jatketaan alueellisten joukkojen suorituskykyjen kehittämistä tulenkäytön, tulivoiman, johtamisen, panssarintorjunnan ja liikkuvuuden osalta.

Ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelman painopiste on taistelukyvyn kehittämisessä. Hornet- ja Hawk -lentokalustojen jäljellä olevan elinkaaren turvaavilla hankkeilla parannetaan niiden kykyä toimia operatiivisena ja kouluttavana järjestelmänä.

Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan varusmiesten ja reserviläisten joukkotuotannossa tarvittavia ampumatarvikkeita sekä kotimaisia tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita.
Tähän liittyvää omaa arvausta:
"kehitetään miinoittamis- ja raivauskykyä" = Pansioiden modernisointi, mahdollisesti lisää merimiinoja ja jotain uutta raivaukseen
"kehitetään vedenalaista vaikuttamiskykyä" = tässä onkin mielenkiintoinen kohde, ilmeisesti uudet torpedot
"kehitetään taistelutukikohtia" = hyvä juttu, että kehitetään! Sisällöstä ei ole mitään arvausta, voi olla melkein mitä tahansa lähtien tukikohtien soppatykeistä...
"korvataan poistuva alkeislentokoulutuskalusto" = selkeä kohde, viime vuonna tehty GROB-hankinta
"korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä" = mielenkiintoista! BUK on jo poistunut ja poistumassa on suuri määrä ilmatorjunnan järjestelmiä. Jotain positiivista on siis tapahtumassa, mutta vaikea spekuloida sisällöstä!
 

Soldierblue

Eversti
Lahjoittaja
ja nämä ?

 • — otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset =....... Katanpää luokka?
 • — ylläpidetään taistelualuskaluston suorituskyky =......... Haminan MLU ?

 • — ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa =...... Lisää JEHU:tta ja NEMO sen päälle
 • — kehitetään vedenalaista vaikuttamiskykyä. =.......... sensorit ?
— korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä. = ......UUs ohjussysteemi tai ohjuksia NASAMS-ER ?
 
ja nämä ?

 • — otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset =....... Katanpää luokka?
 • — ylläpidetään taistelualuskaluston suorituskyky =......... Haminan MLU ?

 • — ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa =...... Lisää JEHU:tta ja NEMO sen päälle
 • — kehitetään vedenalaista vaikuttamiskykyä. =.......... sensorit ?
— korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä. = ......UUs ohjussysteemi tai ohjuksia NASAMS-ER ?
Hyvin voi olla, vaikea näitä ulkopuolisten arvata! Kohta "ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa" pitää lukea niin, että mitään varsinaista uutta ei hankita, koska puuttuu taikasana "kehitetään". Ylläpito voisi olla Jurmojen MLU.
 

Rannari

Ylipäällikkö
"korvataan ilmatorjunnan poistuvia suorituskykyjä" = mielenkiintoista! BUK on jo poistunut ja poistumassa on suuri määrä ilmatorjunnan järjestelmiä. Jotain positiivista on siis tapahtumassa, mutta vaikea spekuloida sisällöstä!
Ilmatorjunnalla on tapetilla ainakin korkeatorjunta sekä muutaman vuoden jänteellä poistuva Crotale. Lisäksi kirjoituksissa on mainittu heitteiden torjuntaan soveltuva tykkikalusto.