Putin-verkko Euroopassa

Asiatekstiä Mielipidemuotoilusta > LINKKI

Elämme informaatiosodan keskellä
Kirjoittanut Jarno Limnéll

Venäjä käy parhaillaan laajamittaista informaatiosotaa – ei ainoastaan Krimistä vaan koko Ukrainasta. Sen kohteena ovat niin ukrainalaiset, venäläiset ja Venäjän lähialueen kansat kuin globaalin maailman ihmiset ja heidän johtajansa. Kyse on monipuolisesta informaatiolla vaikuttamisesta, jolla pyritään vahvistamaan valtion asemaa maailmanjärjestyksessä sekä vaikuttamaan tietoisesti yleiseen mielipideilmastoon. Informaatiosota ei ole uusia asia tai vain venäläinen toimintatapa vaan vuosisatoja vanha vaikuttamiskeino, jonka merkitys ja tehokkuus korostuvat uudella tavalla tämän päivän verkottuneessa maailmassa. Informaatiosotaa ei käydä ainoastaan kriisien ja sotien aikana vaan lisääntyvissä määrin aivan tavallisina arkipäivinä – ja se kohdistuu meihin jokaiseen.

Sofi Oksasen tarkkasilmäinen analyysi Venäjän informaatiosodankäynnistä (IL 15.6.) kannattaa lukea huolellisesti. Kärjistetystä kielenkäytöstään huolimatta se herättää ajatuksia, joita jokaisen meistä on välttämätöntä pohtia, informaatioyhteiskunnan sisällä kun elämme. Venäjän sotilasdoktriinissa todetaan selkeäsanaisesti miten merkittävän roolin Venäjä antaa informaatiosodalle tämän päivän ja tulevaisuudessa sodissa sekä konflikteissa. Mutta miksi? Koska tieto on valtaa, ja taho, joka kykenee vaikuttamaan tietoon ja ihmisten ajatteluun käyttää merkittävää valtaa. Se, joka pääsee määrittämään totuutta, voittaa. Informaatiosodankäynnin aseet voivat aikaansaada merkittävämpiä ja pysyvämpiä muutoksia kuin fyysinen voimankäyttö. Kyse on taidosta taistella tiedosta ja totuudesta. Tämän tietävät niin Venäjä, NSA kuin moni muukin.

Mielipideilmaston muokkaaminen on valtion, yrityksen tai yksittäisen johtajan etujen mukaista. Venäläinen informaatiosota ei alkanut Krimin miehityksestä vaan jo paljon aiemmin. Yhtäältä kyse on oman identiteetin rakentamisesta, toisaalta valta-aseman vahvistamisesta suhteessa muihin. Yhtälailla Euroopan Unionin itälaajentuminen tai Yhdysvaltojen globaali kulttuurivienti ja kohdistetummat ”Hearts and Minds”-operaatiot ovat tiedolla vaikuttamista – ja vallankäyttöä.

Informaatio-operaatiot ovat osa ”kovaa” vallankäyttöä (propaganda, väärän tai vääristellyn informaation jakaminen ja oikean informaation kyseenalaistaminen), mutta myös ”pehmeää” valtaa (kyky tehdä omista arvoista ja tavoitteista muiden vapaaehtoisesti hyväksymiä ja tavoittelemia). Ensimmäinen vallankäytön muoto on onnistuessaan tehokas etenkin lyhyellä aikavälillä ja tukee pidempiaikaisesti suosiollisen mielipideilmaston luomista. Yksistään se ei kuitenkaan riitä, sillä uhkaan nojaava valta-asema on kalliimpi ylläpitää kuin suosioon perustuva. Tällaisesta totuuksien epätasapainosta Ukrainassa on kyse.

Tämän päivän maailmassa informaatio-operaatiot eivät rajoitu vain joukkotiedotusvälineisiin tai virallisten, valtiollisten totuuksien seuraamiseen. Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi ryhtyä ”soturiksi” ja pyrkiä tekemään omasta totuudestaan yleisesti hyväksytyn. Twiitit, Youtube-videot ja FB-päivitykset vaikuttavat yhä enemmän ajatteluumme ympäröivästä maailmasta, mitä siellä tapahtuu, mikä on oikein ja mikä on väärin. Siis mikä on mielestämme totuus. Myös valtiot pyrkivät lisääntyvissä määrin hyödyntämään sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Israelin asevoimilla satoja ”some-sotilaita” ja Venäjän etuja sosiaalisessa mediassa edistää mittava propagandakoneisto trolliarmeijoineen.

Sosiaaliseen mediaan on myös ilmestynyt yhä näkyvämmin automatisoituja profiileita, jotka tiettyjen avainsanojen ohjaamina vastaavat esimerkiksi twitter-päivitykseesi. Mutta kyse ei ole pelkistä koneista. Profiilin takaa löytyy usein ihminen, joka pyrkii ohjaamaan sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua haluamaansa suuntaan, tai ainakin sivuraiteille varsinaisesta aihepiiristä. Ajoittain mennään vielä pidemmälle. Viime aikoina on myös Suomessa havaittu esimerkkejä, joissa kriittisesti Venäjästä sosiaalisessa mediassa puhuneet ovat saaneet osakseen suoria uhkauksia.

Viime aikojen informaatiosodankäynnistä on syytä nostaa esille kaksi tapausta. Ensinnäkin yleiseen tai johtajien mielipiteeseen vaikuttamisen ohella informaatio-operaatioilla, yhdistettyinä kybersodankäyntiin, pyritään muokkaamaan järjestelmissä tai verkoissa saatavilla olevaa tietoa, sen yhtenäisyyttä ja luotettavuutta. Tästä oli kyse yrityksissä väärentää Ukrainan presidentinvaalien tulos. Toiseksi, voi pitää poikkeuksellisena, että Naton pääsihteeri syyttää Venäjää suoraan salaisesta propagandaoperaatiosta Euroopassa. Kyse on Anders Fogh Rasmussenin mukaan Venäjän aktiivisesta yhteistyöstä liuskekaasua vastustavien ympäristöjärjestöjen kanssa pitääkseen yllä Euroopan riippuvuutta venäläisestä kaasusta.

Sodat, konfliktit ja kriisit ovat aina olleet osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sodan yleisenä päämääränä on ollut vaikuttaa vastustajan käyttäytymiseen – saada se taipumaan omaan tahtoon. Sun Tzun vuosituhansia vanhojen sodankäynnin oppien mukaan todellista sotataitoa on voiton saavuttaminen ilman taistelua. Uskoisin Sun Tzun olleen sanoissaan vieläkin varmempi, mikäli olisi kyennyt kuvittelemaan tämän päivän keskenään verkottuneet tietoyhteiskunnat.

Informaatiosodankäynti tulee ymmärtää keskeiseksi osaksi minkä tahansa toimijan sodankäynnin ja vaikuttamisen keinovalikoimaa. Trendi on, että valtiot panostavat fyysisten suorituskykyjen kehittämisen ohella jatkossa yhä enemmän ei-tappavien informaatiosodankäynnin suorituskykyjen vahvistamiseen ja käyttöön. Meidän opittava elämään sen tosiasian kanssa, että itse vaikutamme ja olemme tarkoituksellisen informaatiovaikuttamisen kohteena koko ajan. Informaatiosodassa menestyy parhaiten, kun pysyy jatkuvasti valppaana ja pitää mielessä sopivan lähdekritiikin kaikkea tietoa kohtaan – ja muistaa, että totuus on aina suhteellista.

Erittäin hyvä juttu.

Putin on oikeastaan aika taitava. Voisi jopa sanoa, että hän voittaa informaatiossa, koska lännessä ei ole yhtenäistä oppositiota.

Lännessä ovat ainakin seuraavat vääristymät purreet aika laajalti:

1. Putinin piirtämä paralleeli Kosovon ja Ukrainan välille.
2. Itsepuolustus-käsitteen ja barrikadien kopioiminen Euromaidanilta.
3. Euroatlanttisen maailman ja Euraasian rinnastaminen eettisinä toimijoina.
 
http://yle.fi/uutiset/bloggari_lope..._vihan_lietsonta_kavi_liian_raskaaksi/7403912

" Käymieni Twitter-keskustelujen myötä tiedän, että blogiani luetaan niin maan poliittisessa johdossa kuin yliopistoissa ja Puolustusvoimissakin. Myös niin sanotut Putin-trollit ovat löytäneet sen, ja Twitterissä minua varjostaa muutama nimimerkki, joiden tehtävänä on häiritä käymääni keskustelua. Siihen, keitä noiden nimimerkkien takaa löytyy ja miksi toimivat kuten toimivat, voi tietysti esittää vain arvauksia."
 
Ohessa on eräs Facebookista kuvakaapattu pätkä, josta on kouluesimerkiksi siitä, kuinka nettikeskustelussa vaiennetaan epämiellyttäväksi koettu asia. Näin tehokasta on venäläismielinen toiminta Suomessa:

http://imgur.com/QJd4IvR
 
Ohessa on eräs Facebookista kuvakaapattu pätkä, josta on kouluesimerkiksi siitä, kuinka nettikeskustelussa vaiennetaan epämiellyttäväksi koettu asia. Näin tehokasta on venäläismielinen toiminta Suomessa:

http://imgur.com/QJd4IvR

Eikös tuo Aleksei Kettunen muuten kirjoittele Suomen Sotilaaseen noita ryssäkalustoa ihannoivia artikkeleitaan?
 
http://yle.fi/uutiset/bloggari_lope..._vihan_lietsonta_kavi_liian_raskaaksi/7403912

" Käymieni Twitter-keskustelujen myötä tiedän, että blogiani luetaan niin maan poliittisessa johdossa kuin yliopistoissa ja Puolustusvoimissakin. Myös niin sanotut Putin-trollit ovat löytäneet sen, ja Twitterissä minua varjostaa muutama nimimerkki, joiden tehtävänä on häiritä käymääni keskustelua. Siihen, keitä noiden nimimerkkien takaa löytyy ja miksi toimivat kuten toimivat, voi tietysti esittää vain arvauksia."

Tätä tapausta olen pohtinut monesti, ja kysymyksiä herää:

kun kuulijakuntana ei olekaan ehdollistettu nuorempi veljeskunta, voi homma käydä raskaaksi. Oivoi. Niinhän se on kovaa tämä nettimaailma.

Näinkö ne torjuntavoitot saalistetaan tätä nykyä? Kun rupeaa käymään hankalaksi, niin vetäydytään veks?

Kukin ratkaisee oman somettamisensa laadun ja määrän ja ne framit, missä haluaa mukana olla. Mutta ei noiden räyhähenkien kanssa pidä kyllä suorittaa "taktista vetäytymistä" uusiin asemiin, joista käynnistetään vastahyökkäys..............joskus.

No, näitä voi toki pohtia kukin ihan kuten haluaa.
 
Trollit ovat hyttysten ininää.

Jep. Mutta valitettavasti kun tarpeeksi sinnikkäästi inisee, niin ihmiset ovat taipuvaisia alkamaan uskomaan. Aivan päättömiäkin väitteitä.
 
Ohessa on eräs Facebookista kuvakaapattu pätkä, josta on kouluesimerkiksi siitä, kuinka nettikeskustelussa vaiennetaan epämiellyttäväksi koettu asia. Näin tehokasta on venäläismielinen toiminta Suomessa:

http://imgur.com/QJd4IvR

Tuosta laitoin juuri Iltavapaisiin. Aivan loistava tuo Asbergeriin vetoaminen. Kun pitää saada tietää ja kiinnostaa niin pirusti. Siinä menee putintrolleilla hermo. Se on jännä,kun kyllä tavallisten ihmisten kanssa pystyy keskustelemaan ja väittelemään,mutta ei näiden Putkosten.

Heti kun kysellään liikaa ja kiusallisia asioista he vetää muurit ympärille muuttuu lapsiksi. Aivan kun ei haluta tietää,ja rikkoa illuusioita.
Tosin Janus Putkonen on sen verran merkillinen toimija,että hänellä ei ole mistään illuusiosta enää kyse. Hän saa palkkaa tai muuta tukea jostain.

Muistan takavuosina sellaisen jutun,kun Janus laski väärin ja sijoitti Verkkomedian palvelimiin ja tiloihin liikaa. Laajensi tai jotain. Sitten hän itki siellä vm:ssä kuinka urpo laski väärin, ja että nyt on paha tilanne. Tämän jälkeen jonkin ajan päästä Vm joka aiemmin levitti salaliittoteorioita, uutta maailmajärestystä ja jutut oli monesti puhdasta tajunnan virtaa, sekä Infowarsin kopioita muuttui selvästi Putinin äänitorveksi. Uusi maailmajärjestys muuttui ja ne jutut jäi sivuotsikoihin. Aina Vm on mustamaalannut länttä, mutta muutosta on tapahtunut. Nyt suurin osa uutisista on venäjän mediasta otettuja käännöksiä. Infowars ei enää ole pääotsikoissa..Voin olla väärässäkin. En väitä tietäväni että näin olisi, mutta väkisin tulee mieleen että joku löi rahaa tiskiin. RT ei saanut toimilupaa,mutta saivat sentään Januksen.
 
Onko Kukaan käynyt katsomassa Antifa-nimisen järjestön Facebooksivuja?

"EU puolustaa fasismia ukrainassa katsokaahan mikä muunnelma hakarististä on tuolla takana ! Sitten meidän pitäisi suostua NATOn natseja tukevaan sotilas liittoon! Ei ikinä ! Suomen pitää päästä eroamaan nopeasti pois EUsta! Herätkää nyt hy... Näytä lisää

Mikä ulkoistus? Natsipataljoonathan toimivat Kiovan hallinnon alaisuudessa.

Iltasanomat ei taaskaan muistanut kertoa mikä tuo seinällä olevan lipun musta häkkyrä keltaisella pohjalla on. Puhutaan vaan ääriliikkeistä.

hdysvallat kiivaasti Kiovan sotilaallisen tuen takana

Pentagon ilmoitti perjantaina, että USA haluaa lähettää joukkojaan Ukrainaan kouluttamaan maan armeijaa. Suunnitelman mukaan, joka odottaa kongressin hyväksyntää, Eurooppaan sijoitetut... Näytä lisää

https://www.facebook.com/pages/Antifa-Suomi-Antifa-Finland/262478580595846?fref=ts

Uutisia suoraan verkkomediasta, vain Bäckman puuttuu.

Mitähän nämä äidin pikku anarkistit ja antifasistit sanoisivat, jos saisivat tietää, että pari viikkoa sitten Jaltalla Putinin väki piti kokousta Eurooppalaisen äärioikeiston johdolle?

Venäläiseen tapaan Putin osaa käyttää hyödyksi maailman hyödyllisiä idiootteja. Antifa taitaa vielä saada valtion tukeakin.
 
Eikös tuo Aleksei Kettunen muuten kirjoittele Suomen Sotilaaseen noita ryssäkalustoa ihannoivia artikkeleitaan?

Kyllä. Kirjoitti mm. sen legendaarisen artikkelin jossa "todistettiin" että PAK-FA tulee olemaan kaikin puolin ylivoimainen mihinkään länsikoneeseen verrattuna.
 
Suomi on aika hirveän kauhea russofobisten eurofasisitihomojen asuttama maa...ainakin lähdekritiikittömien toimittajien mukaan...
http://english.pravda.ru/society/family/28-01-2014/126694-finland_juvenile_fascism-0/

Jessus. Kiitoksia linkistä, varsin mielenkiintoista tekstiä:

"Yes. For comparison, I can say that the cost of the police in Finland is 800 million euros per year. I.e., juvenile justice, child protection is much more costly for the Finnish budget than the police. What kind of system is it? This is a system of children concentration camps. These are closed orphanages where the removed children live.
First, this is a certain system of political terror. You are right, this is done to raise loyal citizens. But, unfortunately, we do not know what happens inside this system because there is no information, it is a closed system. Children who get into these camps have special prohibitions for communications, they cannot tell us what is happening there.
Of course, they sometimes speak on television, tell us how they had been beaten, raped, how awful it was, they talk about slave labor. But many do not want to talk about this because they want to live a normal life. Naturally, they do not want to appear on television and say "I lived in an orphanage all my childhood, I was raped." Of course, nobody wants to talk about it and will not talk about it. It is very rare when former prisoners of children's concentration camps appear on television, but such cases exist.
We even have a few examples of criminal cases against orphanages because of systemic violence against children that involved regular beatings, even violence of sexual nature. In principle, everyone knows about it, but at this time we cannot eliminate this system."

Lasten keskitysleirejä, hakkaamista, raiskauksia? On tainnut toimittaja ottaa oman maan järjestelmänsä kuvauksen käyttöön. Ja tuo oli vasta alkua. Lisäksi kuvataan miten lastensuojeluviranomaisia ei mitenkään valvota vaan tekevät ihan mitä itse haluavat. Ja sitten tietenkin vähän homofobiaa loppuun:

"In other words, the most important thing in life is to choose not a profession but orientation?"Maybe it's the same thing, because homosexuality is a profession here, incidentally, a very lucrative one. If a person has decided to become a homosexual, then it is very easy to get into the media, write a book, for example, and then run for elections to get into the parliament, the government, then to become president."

Jos noin paksua skeidaa levitetään naapurimaasta, on takana yleensä jokin vissi tarkoitus. Esimerkiksi osoittaa, että tsuhnat eivät ole normaaleja ihmisiä eivätkä ansaitse mitään itsemääräämisoikeutta koska käyttävät sitä kuitenkin väärin toisten rääkkäämiseen. Ja kun riittävästi omasta väestä alkaa uskoa tuota, onkin helppo saada tukea voimankäyttöpäätöksille. Venäjällä mitään tällaista ei tapahdu vahingossa....
 
Jessus. Kiitoksia linkistä, varsin mielenkiintoista tekstiä:

"Yes. For comparison, I can say that the cost of the police in Finland is 800 million euros per year. I.e., juvenile justice, child protection is much more costly for the Finnish budget than the police. What kind of system is it? This is a system of children concentration camps. These are closed orphanages where the removed children live.
First, this is a certain system of political terror. You are right, this is done to raise loyal citizens. But, unfortunately, we do not know what happens inside this system because there is no information, it is a closed system. Children who get into these camps have special prohibitions for communications, they cannot tell us what is happening there.
Of course, they sometimes speak on television, tell us how they had been beaten, raped, how awful it was, they talk about slave labor. But many do not want to talk about this because they want to live a normal life. Naturally, they do not want to appear on television and say "I lived in an orphanage all my childhood, I was raped." Of course, nobody wants to talk about it and will not talk about it. It is very rare when former prisoners of children's concentration camps appear on television, but such cases exist.
We even have a few examples of criminal cases against orphanages because of systemic violence against children that involved regular beatings, even violence of sexual nature. In principle, everyone knows about it, but at this time we cannot eliminate this system."

Lasten keskitysleirejä, hakkaamista, raiskauksia? On tainnut toimittaja ottaa oman maan järjestelmänsä kuvauksen käyttöön. Ja tuo oli vasta alkua. Lisäksi kuvataan miten lastensuojeluviranomaisia ei mitenkään valvota vaan tekevät ihan mitä itse haluavat. Ja sitten tietenkin vähän homofobiaa loppuun:

"In other words, the most important thing in life is to choose not a profession but orientation?"Maybe it's the same thing, because homosexuality is a profession here, incidentally, a very lucrative one. If a person has decided to become a homosexual, then it is very easy to get into the media, write a book, for example, and then run for elections to get into the parliament, the government, then to become president."

Jos noin paksua skeidaa levitetään naapurimaasta, on takana yleensä jokin vissi tarkoitus. Esimerkiksi osoittaa, että tsuhnat eivät ole normaaleja ihmisiä eivätkä ansaitse mitään itsemääräämisoikeutta koska käyttävät sitä kuitenkin väärin toisten rääkkäämiseen. Ja kun riittävästi omasta väestä alkaa uskoa tuota, onkin helppo saada tukea voimankäyttöpäätöksille. Venäjällä mitään tällaista ei tapahdu vahingossa....


Nämä tiedot tulevat kaikki siltä yhdeltä suomalaiselta desantilta. Ei näitä Pravda itse keksi.
 
Äärivasemmisto vanhasta muistista, äärioikeisto tunnistaa Putinin omaksi kaveriksi. Eikä äärivasemmiston ja äärioikeiston ero ole muutenkaan suuri, retoriikka vain hieman erilaista.

Tuo Vasemmisto, Oikeisto jaottelu on pitkälti vasemmiston keinotekoinen luomus. Mahdollisesti, jotta saadaan selkeä ero kommunismin ja fasismin välille, käytännössä erot ovat lähes olemattomia.
 
Back
Top