Sotkamon, Haminan ja Tornion datakeskukset. ?

#43
Kannustaisi tosi hyvin muita tahoja rakentamaan varavoimaa joka ei ole käytettävissä kun sitä tarvitaan. :rolleyes:
Lähinnä ajattelin, että mitä nykyajan laidansäädäntö tähän sanoo?
 

tiedotusosasto

Ylipäällikkö
#45
Saiskohan ne tiukan paikan tullen "sosialisoida" osaksi yhteiskunnan sähköverkkoa? Varmaankin?
Puolustustilalaki:
17 §
Valtioneuvosto voi velvoittaa tuotanto- tai palvelulaitoksen huolehtimaan valtakunnan puolustuksen kannalta välttämättömästä hyödyketuotannosta sekä kieltää laitosta ylläpitämästä sellaista tuotantoa, josta on haittaa valtakunnan puolustuksen kannalta välttämättömälle hyödyketuotannolle, tai rajoittaa tällaista tuotantoa.

Valtioneuvosto voi kohdistaa 1 momentissa tarkoitetun velvoitteen, kiellon ja rajoituksen laitoksen omistajan lisäksi myös siihen, joka tosiasiallisesti määrää tai voi määrätä sen toiminnasta.

Jos 1 tai 2 momentin nojalla tehtyä päätöstä ei noudateta tai jos todennäköisin syin voidaan epäillä, ettei sitä noudateta, valtioneuvosto voi asettaa asianomaisen tuotanto- tai palvelulaitoksen määräämänsä valtion hallintoviranomaisen välittömään valvontaan tai tarvittaessa määrätä sen otettavaksi valtion hallintaan
 

Benelli

Ylipäällikkö
#46

Benelli

Ylipäällikkö
#48
Vaikea nähdä, että kuinka toinen ilman toista olisi yhtään mitään.
Juurihan tässä on esimerkki 250 Megawatin laitoksista joiden pitäisi toimia pidempään vaikka kantaverkko romahtaa. Mitä useampi mesta pystyy tuottamaan oman käyttövoimansa sitä parempi huoltovarmuuden kannalta.
 
#49
Näin kertoo defmin julkaisussaan.

https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_...skunnan_elintarkeiden_toimintojen_turvaaminen

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen


Tehopula.
Sähköyhtiöt ovat varautuneet tilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ja tuontisähkö yhdessä eivät riitä siihen, kuinka paljon sähköä kulutetaan. Tällainen tilanne saattaa syntyä Suomessa kulutuksen huipputilanteissa, jos tuontisähköä ei saada. Suomen oma tuotanto ei riitä kattamaan huippukulutusta.

Kun tuotanto- ja kulutusennusteet osoittavat, että tuotanto ja tuonti eivät lähipäivinä mahdollisesti riitä kattamaan kulutusta, Fingrid lähettää sähkönjakeluyhtiöille kiristynyt tehotilanne -ilmoituksen. Yhtiöitä pyydetään varautumaan sähkön käytön rajoittamiseen. Tiedotusvälineet kertovat kiristyneestä tehotilanteesta.

Tehopula syntyy, kun Fingrid joutuu käynnistämään verkko- ja tuotantovikoja varten hankittua varatuotantoa, esimerkiksi kaasuturbiineja, ja korvaamaan puuttuvaa sähköä. Suurteollisuutta, jonka sähkö tulee suoraan kantaverkosta, kytketään irti. Vakavassa tehopulassa koko varatuotanto on jo käytössä. Lisäksi Fingrid rajoittaa kulutusta, millä se pyrkii turvaamaan koko sähköjärjestelmän pysymisen toimivana.

Yllättävät viat tehopulatilanteessa, esimerkiksi voimalan putoaminen pois tuotannosta, voivat pahimmillaan romahduttaa sähköjärjestelmän.Kulutuksen rajoittamiseksi Fingrid voi vakavassa tehopulatilanteessa pyytää paikallisia sähköverkkoyhtiöitä rajoittamaan oman toimialueensa sähkönkulutusta.

Sähköverkkoyhtiöt ovat jakaneet toimialueensa pienempiin alueisiin, joilta vuorollaan lopetetaan sähkönjakelu esimerkiksi tunniksi tai kahdeksi.
Tärkeimmät kohteet, esimerkiksi sairaalat, saavat sähköä.

Sähköverkkoyhtiö tiedottaa tehopulan aiheuttamista sähkökatkoista ja niiden kestosta kuluttajille etukäteen. Asiasta kerrotaan radion, television ja sähköyhtiön internetsivujen välityksellä. Sähköyhtiö ilmoittaa asiasta myös hätäkeskukseen, joka voi antaa asiasta viranomaistiedotteen.
 
Top