Suomi-Venäjä seuralla YT neuvottelut

Ozero

Kersantti
SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Seuramme valtionapua leikattiin tänä vuonna 5,6 % eli 64 000 euroa ja ensi vuodelle 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittämässä valtionapumme leikkaamista tämän lisäksi vielä noin 15 % eli 161 250 euroa. Yhteensä valtionapumme on supistumassa 225 250 euroa. Näin suurta säästöä Seuramme ei voinut toteuttaa ilman henkilöstökulujen pienentämistä.

Seurassamme 9.10. aloitetut koko seuran vakituista henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen eilen 7.11. Seuramme hallitus joutui tekemään raskaita päätöksiä: henkilöstöä joudutaan vähentämään yhteensä 5,4 henkilötyövuotta, osa kokonaisina irtisanomisina, osa työajan lyhennyksinä. Entisten 18 työntekijän sijaan Seuran palvelukseen jää 11 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää.

Lisäksi Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöt osallistuvat valtionavun pienenemisen kattamiseen. Seuran matkatoimiston VenäjänMatkojen toiminta joudutaan lopettamaan kokonaan.
 

adam7

Ylipäällikkö
Tuon seuran rahoittaminen on ollut aivan posketonta YYA-rakenteiden säilyttämistä. Mun puolesta saa olla Venäjän ystävä, mutta voi olla sitä omilla rahoilla.

https://www.verkkouutiset.fi/usu-suomivenaja-seuralle-yli-puolet-ystavyysseurojen-valtionavuista-68721/
USU: Suomi–Venäjä-seuralle yli puolet ystävyysseurojen valtionavuista
ILKKA AHTOKIVI | 09.08.2017 | 19:23
Suomi–Venäjä-seura saa yhä yli puolet ystävyysseurojen valtionavustuksista, mikä on herättänyt arvostelua.
Suomi–Venäjä-seura sai tänä vuonna kahden miljoonan euron avustuspotista yli puolet eli 1,1 miljoonaa euroa. Monet seurat joutuvat tyytymään 2 000 euron avustukseen.
– Suomalaisvenäläisen kansalais- ja kulttuuritoiminnan yhteistyön ja vuoropuhelun rakentaminen on niin tärkeää, että valtionapu on perusteltu. Se ei ole ylisuuri ajatellen sitä, että me toimimme koko maassa ja olemme kansainvälinen järjestö, vastaa Suomi–Venäjä-seuran pääsihteeri Merja Hannus kritiikkiin.
Hannuksen mukaan seura tekee Suomea tunnetuksi Venäjällä ja toimii venäjän kielen edistämiseksi Suomessa. Lisäksi järjestö toimii alustana, jonka kautta monet muut tahot voivat ponnistaa Venäjä-yhteistyöhön. Seura on ollut auttamassa muun muassa ystävyyskaupunkitoimintaa.
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että lähialueita koskeva yhteistyö on perinteisesti ollut ja on yksi painopisteistä avustuksia jaettaessa. Tämä näkyy esimerkiksi Suomi–Venäjä-seuran, Pohjola-Nordenin ja Tuglas-seuran (Viro) toiminnan tukemisessa.
– Suomi–Venäjä-seuran avustuksen suuruutta selittää edelleen se, että Suomi–Venäjä-seura on henkilömäärältään suuri yhdistys (11 000 jäsentä) ja sen toiminta on monipuolista, valtakunnallista sekä alueellista, Lummepuro selittää.
Lisäksi valtio on osoittanut seuralle tehtäviä, joita on muun muassa Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin toiminnasta vastaaminen.
Ystävyysseurojen liiton ja Suomi–Namibia-seuran puheenjohtaja Seppo Kalliokoski kertoo Uutissuomalaiselle, että monien seurojen avustus jää muutamaan tuhanteen euroon, mutta hän ”on tyytyväinen siitäkin”.
 

baikal

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
New #3
Tuon seuran rahoittaminen on ollut aivan posketonta YYA-rakenteiden säilyttämistä. Mun puolesta saa olla Venäjän ystävä, mutta voi olla sitä omilla rahoilla.

Näitä erilaisia -seuroja- laidasta laitaan pitäisi kohdella enemmän malliin tehkää omilla rahoillanne mitä haluatte. Suomi yhdistysten ja seurojen luvattu maa, liikaa virtaa julkista rahaa edelleen eri toimintoihin.

Venäjän tunteminen on pirun tärkeää oloissamme, mutta ovatko tällaiset -seurat- tuntemuksen lisääjinä yhtään mitään....tuskin vain.
 
Top