Syksyn suurin kertausharjoitus

Vonka

Supreme Leader
Maavoimien syksyn suurin kertausharjoitus alkaa Etelä- ja Länsi-Suomessa

Maavoimien taisteluosaston kertausharjoitus järjestetään 25.8.–4.9.2015 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Harjoitusjoukkoihin kuuluu Kaartin jääkärirykmentin perustama kaupunkijääkäripataljoona, Porin prikaatin perustama jääkäripataljoona sekä muutamia muita reserviläisyksiköitä.

Kertausharjoituksen tavoitteena on kehittää erityisesti Maavoimien operatiivisten joukkojen suorituskykyä. Harjoitus on osa Puolustusvoimien toiminnan tason palauttamista, joka mahdollistaa reserviläisten harjoittelemisen laajempina joukkokokonaisuuksina.

Harjoitus on kolmivaiheinen koostuen perustamis- ja koulutusvaiheesta, taisteluvaiheesta sekä purku- ja kotiuttamisvaiheesta. Taisteluvaihe Niinisalon Pohjankankaalla kokoaa kaksipuoleiseen simulaattoriavusteiseen kohtaamistaisteluun yhteensä noin 2300 reserviläistä.

Kertausharjoitus toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Hälvälässä, Säkylässä ja Niinisalossa. Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri.

Harjoituksen edistymistä voi seurata verkossa:

Puolustusvoimat.fi/maavoimat
Facebook.com/maavoimat
Twitter.com/maavoimat @maavoimat
Youtube.com/puolustusvoimathttp://www.puolustusvoimat.fi/porta...9nQSEh/?pcid=305cd40049974643813ce9f0afbcb650
 
Kertausharjoituksilla taataan reservin osaaminen
Tiistaina 25. elokuuta saapuivat Maavoimien taisteluosaston kertausharjoituksen ensimmäiset 60 reserviläistä Tuusulassa sijaitsevaan perustamiskeskukseen. Myös Santahaminan portit ovat tänään käyneet ahkerasti 150 kertaajan astellessa sisään. Tunnelmat reserviläisten keskuudessa ovat iloiset ja odottavaiset - alkamassa on Maavoimien syksyn suurin kertausharjoitus.

Maavoimien taisteluosaston tiistaina käynnistynyt kertausharjoitus kokoaa Etelä- ja Länsi-Suomeen tämän ja ensi viikon aikana yhteensä 2300 reserviläistä. Harjoitusjoukkoja perustetaan monella paikkakunnalla Kaartin jääkärirykmentin sekä Porin prikaatin toimesta. Myöhemmin ne yhdistyvät yhdeksi suureksi harjoituskokonaisuudeksi, jossa reserviläiset pääsevät harjoittamaan ja kehittämään kriisitilanteessa tarvittavia valmiuksiaan yhdessä.

– Puolustusvoimien ja erityisesti Maavoimien sodanajan suorituskyky perustuu reservin osaamiseen, ja tätä ylläpidetään ja kehitetään kertausharjoituksilla. Etenkin reservin johtajien ja henkilökunnan kannalta on tärkeää harjoitella myös isompina joukkoina kuten pataljoonina ja taisteluosastoina, kertoo harjoituksen johtaja, prikaatikenraali Pekka Toveri.

Kertausharjoitus on osa Puolustusvoimauudistuksen mahdollistamaa toiminnan tason palauttamista, ja sen tavoitteena on kehittää erityisesti Maavoimien operatiivisten joukkojen suorituskykyä. Harjoitus alkaa reserviläisten osalta perustamis- ja koulutusvaiheella, jonka aikana kerrataan ja päivitetään sotilaallisia taitoja sekä valmistaudutaan harjoituksen taisteluvaiheeseen. Itse taisteluvaihe, jossa kaupunkijääkäripataljoona ja jääkäripataljoona kohtaavat toisensa kaksipuolisen taistelun merkeissä, alkaa ensi viikolla.

Taisteluvaiheen yhtenä erikoisuutena kertausharjoituksessa on hyökkäys- ja puolustustaistelun tukena hyödynnettävä kaksipuoleinen simulaattori (KASI-järjestelmä), jonka avulla reserviläisten koulutuksesta kyetään tekemään mahdollisimman realistista.

– Järjestelmä mahdollistaa suora-ammunta-aseiden, sulutteiden ja epäsuoran tulen vaikutusten realistisen simuloinnin joukoille. Koska järjestelmä tallentaa jopa yksittäisten taistelijoiden ja ajoneuvojen liikkeet sekä tulitoiminnan, voidaan sen ansiosta antaa myös yksityiskohtaista palautetta harjoitusjoukkojen johtajille, lupaa prikaatikenraali Toveri.

Kertausharjoituksesta on siis odotettavissa antoisa ja opettavainen kokemus.

http://www.puolustusvoimat.fi/porta...9nQSEh/?pcid=68961b00499e6ee7a064e8f0afbcb650
 
Prikaatinkenraali Pekka Toveri.

Toveri.jpg
 
Ei ajankohta mielestäni ole mitenkään kovin ihmeellinen, on noita isoja kertausharjoituksia ollut ennenkin elo/syyskuussa esimerkkinä vaikka: http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/elo11/Suomeksi/. Tälläkin hetkellä on muitakin kertausharjoituksia, mm. Pahkajärvellä kokonaisen kenttätykistöpatteriston kertausharjoitus (julkinen lähde). Olisiko tämä aika suhteellisen hyvä kantahenkilökuntaa ajatellen.
 
Prikaatinkenraali Pekka Toveri.

Toveri.jpg

Pekka "PeTo" Toveri taisi olla melkein 3v. Panssariprikaatin komentajanakin. Harvakseltaan esiintyi tuolloin ulkomaisella tankkifoorumillakin.
 
Pekka Toveri ansaitsee suuren kunniotukseni ihan vaan pelkästään suurella asiantuntemuksellaan jota on esittänyt "meidän" raamatussa, eli Panssari-lehdessä. Tietopohja on aivan valtaisa ja loistavia perinpohjin esitettyjä ajatuksia mekanisoitujen joukkojen kehittämisestä on hänen kynästään tullut esiin. Mutta eikös tuo ole "arvonalennus" Toverille...ennen PSPR:n komentaja nykyään KAARTJR:n komentaja??? :mad:
 
Pekka Toveri ansaitsee suuren kunniotukseni ihan vaan pelkästään suurella asiantuntemuksellaan jota on esittänyt "meidän" raamatussa, eli Panssari-lehdessä. Tietopohja on aivan valtaisa ja loistavia perinpohjin esitettyjä ajatuksia mekanisoitujen joukkojen kehittämisestä on hänen kynästään tullut esiin. Mutta eikös tuo ole "arvonalennus" Toverille...ennen PSPR:n komentaja nykyään KAARTJR:n komentaja??? :mad:

Luulenpa, ettei Kaartin johtoon enää laiteta kuin kenraalitason sotilaita - ja toivottavasti edelleen hyviä sellaisia. Kaartin Jääkärirykmentille on uudistuksessa annettu melkoinen työmäärä. Rykmentin päätehtävänä on tietenkin, mitä varusmiehiin tulee, kouluttaa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan suojaksi taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneita joukkoja, mutta koulutustehtävien lisäksi rykmentti vastaa valtiollisista edustustehtävistä, vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä ja asevelvollisuusasioiden hoitamisesta alueellaan. Ja se alue on suuri. Pääosa lakkautetun Etelä-Suomen sotilasläänin tehtävistä on nyt Kaartissa.

Kaartin jääkärirykmentti sai nykyisten joukkoyksiköiden Kaartin pataljoonan ja Uudenmaan jääkäripataljoonan lisäksi uuden joukkoyksikön, joka on Hämeen Rykmentistä siirtyvä Puolustusvoimien Urheilukoulu. Toverin johtoon perustettiin Puolustusvoimauudistuksessa Maavoimien joukko-osastoista uusi apulaiskomentajan tehtävä. Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajana aloitti 1.1.2015 eversti Risto Kolstela. Apulaiskomentajan johdossa on muiden muassa uusi Uudenmaan aluetoimisto, varmaan soittokuntakin. Uudenmaan aluetoimiston vastuualueella asuu 1,6 miljoonaa ihmistä eli lähes 30 % suomalaisista. Että sellainen pikku homma.

Komentajanvaihdos oli osa mittavaa uudistusta, jossa Helsingille annettiin paljon alueellista vastuuta. Tälläkin hetkellä Kaartin reserviläisistä perustama pataljoona on harjoittelemassa.

Olen sitä mieltä, että Kaartiin pääsyn vähimmäisvaatimus on kokenut panssarikenraali, vaikka siellä ei raskaita vaunuja olekaan. :D
 
Viimeksi muokattu:
Luulenpa, ettei Kaartin johtoon enää laiteta kuin kenraalitason sotilaita - ja toivottavasti edelleen hyviä sellaisia. Kaartin Jääkärirykmentille on uudistuksessa annettu melkoinen työmäärä. Rykmentin päätehtävänä on tietenkin, mitä varusmiehiin tulee, kouluttaa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan suojaksi taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneita joukkoja, mutta koulutustehtävien lisäksi rykmentti vastaa valtiollisista edustustehtävistä, vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä ja asevelvollisuusasioiden hoitamisesta alueellaan. Ja se alue on suuri. Pääosa lakkautetun Etelä-Suomen sotilasläänin tehtävistä on nyt Kaartissa.

Kaartin jääkärirykmentti sai nykyisten joukkoyksiköiden Kaartin pataljoonan ja Uudenmaan jääkäripataljoonan lisäksi uuden joukkoyksikön, joka on Hämeen Rykmentistä siirtyvä Puolustusvoimien Urheilukoulu. Toverin johtoon perustettiin Puolustusvoimauudistuksessa Maavoimien joukko-osastoista uusi apulaiskomentajan tehtävä. Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajana aloitti 1.1.2015 eversti Risto Kolstela. Apulaiskomentajan johdossa on muiden muassa uusi Uudenmaan aluetoimisto, varmaan soittokuntakin. Uudenmaan aluetoimiston vastuualueella asuu 1,6 miljoonaa ihmistä eli lähes 30 % suomalaisista. Että sellainen pikku homma.

Komentajanvaihdos oli osa mittavaa uudistusta, jossa Helsingille annettiin paljon alueellista vastuuta. Tälläkin hetkellä Kaartin reserviläisistä perustama pataljoona on harjoittelemassa.

Olen sitä mieltä, että Kaartiin pääsyn vähimmäisvaatimus on kokenut panssarikenraali, vaikka siellä ei raskaita vaunuja olekaan. :D
Ja kuka luule että tätä aluetta puolustetaan yhden sillan takana olevasta varuskunnasta?
 
Asiaan varsinaisesti liittymättä, niin tuo Santahamina useammankin sillan takana olevana varsinkin kantakaupungista katsoen, ei välttämättä olekaan enää nykypäivän sodankäynnissä aivan ideaalissa paikassa. Saaren läheisyys keskustaan ja tietty maantieteellinen eristyneisyys on tietysti omalla tavallaan plussaa, mutta entä jos se hyökkäys tuleekin kuin se kuuluisa salama kirkkaalta taivaalta?

Meinaan vain, että jos Santahaminaan johtavat sillat saadaan tuhottua, ennen kuin Santahaminassa oleva ja varastoitava sotamateriaali ajoneuvoineen kaikkineen saadaan ajettua saaresta ulos, niin kyllä tämä helposti ainakin hidastaa merkittävästi Santahaminassa säilytettävään materiaalin edes osittain tukeutuvien joukkojen perustamista.

Nykypäivän sodankäynnissä tämä voi olla juuri se ratkaiseva viive, joka estää tehokkaan reagoinnin tarpeeksi nopeasti johonkin vihollisen suorittamaan pelilikkeeseen.

No, onhan näitä varmasti joku minua viisaampi jo miljoona kertaa pohtinut, ja suunnitelmat laadittu tämänkin tilanteen varalle, mutta hienoinkin suunnitelma sisältää aina tiettyjä pullonkaulia, joihin iskemällä voi merkittävästi vaikeuttaa toisen osapuolen joukkojen toimintaa...
 
Kyseinen kertausharjoitus on maltillista henkilömääräänsä moninkerroin merkityksellisempi, koska joukkoja ei Kaartin osalta perusteta joukko-osastossa kuten varsinkin viime vuosina on totuttu, vaan harjoituksessa on mukana PERKeleet, TSTKOULYKS yms. yksiköitä ja joukoille on näkemäni mukaan jaossa tositilanteen mukainen kalusto viimeistä piirua myöten (hyvin vähäpätöinen esimerkki, mutta kuinka usein kukin laudan käyttäjistä on kuitannut harjoituksissa/palveluksessa 6 RK:n lipasta TVÄL-varastolta?) eli järjestävä osapuoli ei ole syyllistynyt laiskuuteen tässäkään asiassa. En kuulu oman järjestelmämme epäilijöihin, mutta kaikki Esson Baarin defeatistit ja tuomionpäivän pasuunat saisi marssittaa tarkastelemaan sitä leimallista sujuvuutta, jolla KAJP perustetaan ja kuinka jokainen reserviläinen menee "sotavaihteelle" heti maastopuvun päälle saadessaan. Ihan kuulkaas tuppaa patriotismistondis kutittelemaan suojaliivin munaläppää tällaista katsellessa!
 
Kyseinen kertausharjoitus on maltillista henkilömääräänsä moninkerroin merkityksellisempi, koska joukkoja ei Kaartin osalta perusteta joukko-osastossa kuten varsinkin viime vuosina on totuttu, vaan harjoituksessa on mukana PERKeleet, TSTKOULYKS yms. yksiköitä ja joukoille on näkemäni mukaan jaossa tositilanteen mukainen kalusto viimeistä piirua myöten (hyvin vähäpätöinen esimerkki, mutta kuinka usein kukin laudan käyttäjistä on kuitannut harjoituksissa/palveluksessa 6 RK:n lipasta TVÄL-varastolta?) eli järjestävä osapuoli ei ole syyllistynyt laiskuuteen tässäkään asiassa. En kuulu oman järjestelmämme epäilijöihin, mutta kaikki Esson Baarin defeatistit ja tuomionpäivän pasuunat saisi marssittaa tarkastelemaan sitä leimallista sujuvuutta, jolla KAJP perustetaan ja kuinka jokainen reserviläinen menee "sotavaihteelle" heti maastopuvun päälle saadessaan. Ihan kuulkaas tuppaa patriotismistondis kutittelemaan suojaliivin munaläppää tällaista katsellessa!

Ota huomioon, että varsinaiset PERKt ovat ihan hiukkasen jäätävämpiä juttuja. :rolleyes:

Kenellekään ei jääne hirveästi epäselvää siitä, etteikö pääkaupungin puolustamiseen löytyne hyvin varustettuja joukkoja....ja vähä äkkiä.
 
Ota huomioon, että varsinaiset PERKt ovat ihan hiukkasen jäätävämpiä juttuja. :rolleyes:

Kenellekään ei jääne hirveästi epäselvää siitä, etteikö pääkaupungin puolustamiseen löytyne hyvin varustettuja joukkoja....ja vähä äkkiä.

Kyllä realismiin oli kuule panostettu! Ajoneuvokentältä löytyi muutama uudenkarhea vuokrafirman BMW X-sarjalainen ja käytössä oli muutamia muitakin tavallisuudesta poikkeavia henkilöautomalleja, epäilemättä kuvaamassa PERKin majurikaartin reserviläisiltä takavarikoimia ajoneuvoja. Ja ne PERKeleet... karskimpaa rosvokoplaa en ole tähänastisessa elämässäni tavannut edes Euroopan laitamilla kaltereiden väärällä puolella!
 
Kertausharjoitusten laatuun panostetaan

Suomen puolustuskyky perustuu reservin osaamiseen. Hyvin suunnitellut kertausharjoitukset ovat siis keskeisessä asemassa, jotta kyky kotimaan puolustamiseen pystytään turvaamaan. Maavoimien taisteluosaston kertausharjoitukseen osallistuneet reserviläiset ovat olleet tyytyväisiä kertausharjoituksen järjestelyihin ja saamansa koulutukseen.

Maavoimien taisteluosaston kertausharjoitus kokoaa yhteen noin 2300 reserviläistä päivittämään varusmiesaikana opittuja taitojaan. Noin 1100 näistä kuuluu Porin prikaatin perustamiin reserviläisjoukkoihin, jotka kohtaavat Kaartin jääkärirykmentin perustaman kaupunkijääkäripataljoonan ensi viikolla yhteisessä taisteluharjoitusvaiheessa. Porin prikaatin harjoituksen johtajan, everstiluutnantti Vesa Helmisen mukaan odotukset ovat korkealla.

- Olemme asettaneet itsellemme tietyt tavoitteet saavutettavaksi tässä kertausharjoituksessa. Ja reserviläisten kanssa jutelleena olen luottavaisin mielin.

- -

Puolustusvoimauudistuksen tuoman toiminnantason palauttamisen myötä Maavoimien tavoitteena on järjestää kertausharjoituksia tänä vuonna noin 12 000 reserviläiselle. Vaikka määrä on lisääntynyt muutamaan viime vuoteen verrattuna, tuo esimerkiksi maavoimien taistelutavan muutos ja uudet suorituskyvyt reserviläisten koulutukseen lisää vaatimuksia. Kertausharjoitusten tulee näin ollen olla tehokkuudeltaan viimeiseen asti hiottuja, jotta kriisinaikana tarvittava osaaminen voidaan varmistaa.

- Reserviläiskoulutuksessa on laatutavoitteita, jolla varmistetaan sodan ajan joukkojen suorituskyky. Koulutussisältöjen ja harjoituksen järjestelyiden tulee siis olla hyvin suunniteltuja, että kertausharjoitukseen varattu aika voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi, everstiluutnantti Helminen vahvistaa.

Porin prikaatissa reserviläisten saapuminen kertausharjoitukseen on jaksotettu siten, että heille on mahdollista kouluttaa kaikki tarpeellinen ennen taisteluharjoitusvaiheeseen siirtymistä. Näin ollen esimerkiksi johtajien kertausharjoitus on alkanut kolme päivää aikaisemmin kuin miehistöllä. Samalla henkilökunta orientoituu siihen, että miehistön saapuessa paikalle rajapinnat on katsottu valmiiksi.

http://www.puolustusvoimat.fi/porta...9nQSEh/?pcid=aee6cb8049ab10c68454ecf0afbcb650
 
Harjoitusottelu käynnissä.

Kaksi pataljoonaa + tukielimet sparraavat toisiaan. Porin Prikaatin joukkoja johtaa everstiluutnantti Vesa Helminen, joka tuntenee Niinisalon harjoitusmaaston kuin omat taskunsa. Porin Prikaatin koulutuspäällikkö on aina nohevien koulutuspäällikkö (kansainvälisten harjoitusten taistelujoukot).

LG1B6264.JPG
 
Kyllä realismiin oli kuule panostettu! Ajoneuvokentältä löytyi muutama uudenkarhea vuokrafirman BMW X-sarjalainen ja käytössä oli muutamia muitakin tavallisuudesta poikkeavia henkilöautomalleja, epäilemättä kuvaamassa PERKin majurikaartin reserviläisiltä takavarikoimia ajoneuvoja. Ja ne PERKeleet... karskimpaa rosvokoplaa en ole tähänastisessa elämässäni tavannut edes Euroopan laitamilla kaltereiden väärällä puolella!

Juuri näin, olin itsekin mukana.
 
No nyt. Eka kertaa PV kertoo TST-KOULYKS:in toiminnasta vähän enempi kertausharjoituksen yhteydessä. (Jos joku tietää että olen väärässä niin otan mielellään lähteitä vastaan.)

http://www.puolustusvoimat.fi/porta...9nQSEh/?pcid=b5d10f0049ae461094f2fcf0afbcb650


Taistelukoulutusyksikkö tehostaa suorituskyvyn käyttöä
Maavoimien taisteluosaston kertausharjoituksen perustamis- ja koulutusvaiheessa keskeinen rooli on taistelukoulutusyksiköllä, joka vastaa perustamisen jälkeisestä koulutuksesta.

TSTparaswww.jpg


Taistelukoulutusyksikkö on uudenlainen konsepti, jonka tehtävä on edistää taisteluosaamista perustamisen jälkeen.

- Joukkojen koulutusta tuetaan ja tehostetaan perustamisen jälkeen. Pyritään nopeuttamaan ja edistämään Maavoimien uudistuneen taistelutavan vaatimaa taisteluosaamista, kertoo everstiluutnantti Jari Sormunen, joka toimii harjoituksessa taistelukoulutusyksikön pääkouluttajana.

Maavoimien taisteluosaston kertausharjoituksessa taistelukoulutusyksikkö keskittyy taistelijan tasoiseen, ryhmätasoiseen ja osin joukkuetasoiseen koulutukseen.

- Uuden taistelutavan avainsana on tehokkuus eli suorituskyvyn käytön tehostaminen. Jokaisella toiminnan tasalla pitäisi pystyä toimimaan aiempaa tehokkaammin ja saada olemassa olevasta suorituskyvystä enemmän irti, selventää everstiluutnantti Sormunen.

TSTtokaparaswww.jpg


Koulutus toteutetaan pääosin taisteluammunnoilla.

Taistelukoulutusyksikön taistelukoulutusjoukkueen johtajana harjoituksessa toimii luutnantti Veijo Rautio, joka on suunnitellut taisteluammuntoja ja kouluttanut niiden kouluttajat. Hän toimii myös yhtenä kouluttajana ja ammunnanjohtajana. Harjoituksen teemoja ovat nopea tulenavaus, maastonkäyttö ja ryhmädynamiikka.

Kuvassa alla vasemmalla luutnantti Rautio johtamassa ammuntaa.

TST+yksik%C3%B6n+reservil%C3%A4inen+www.jpg


- Tavoitteena on viholliskosketuksen ylläpitäminen agressiivisesti ja aloitteen ottaminen omille joukoille. Ryhmänjohtajan johdolla taistelijat joutuvat keskustelemaan keskenään ja tekemään eri temppuja, selvittää reservin luutnantti.

Lisää kuvia taistelukoulutusyksikön koulutuksesta ja Maavoimien taisteluosaston kertausharjoituksesta: Facebook.com/maavoimat.
 
Back
Top