Syksyn suurin kertausharjoitus

Viimeksi muokattu:
Nuorimmaiselle pärähti kutsu ; alle 2 vuotta siviiliin pääsystä.

Ei tuo vielä mitään. Taannoin alle puoli vuotta aikaisemmin kotiutunut kaverini sai määräyksen palata ajelemaan Pasilla. Ilmeisesti ensi lähdön porukkaa...
 
Kaakko 19


3 200 reserviläistä vuoden pääsotaharjoitukseen marras-joulukuun vaihteessa

Puolustusvoimien vuoden pääsotaharjoitus järjestetään tällä kertaa Kaakkois-Suomessa. Enimmillään noin 12 000 henkilöstä koostuva Kaakko 19 järjestetään 27.11–4.12.2019.
Tavoitteena on harjoitella Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen käyttöä Rajavartiolaitoksen kanssa sekä valmiutta vastata nopeasti kehittyviin tilanteisiin.

Osallistujista 6 200 on varusmiehiä, 3 200 reserviläisiä ja 2 600 Puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa.
Ajoneuvoja harjoituksessa on käytössä noin 2 200. Kaikki puolustushaarat osallistuvat harjoitukseen.

Pahkajärvellä JDAM-pommin pudotus, Rannikkotykistö ampuu Kirkonmaan linnakkeelta

Ilmavoimat toteuttaa harjoitukseen liittyen ilmasta maahan -pudotuksen lyhyen kantaman ohjatulla JDAM-pommilla Pahkajärven ampuma-alueella 22. marraskuuta.
Varapäivä tälle on 27. marraskuuta.

Lentotoiminta ajoittuu harjoituspäivinä 25.11.–4.12. aikavälille kello 8–18.
Harjoitukseen osallistuu Ilmavoimien seitsemän lentokoneen lisäksi Maavoimien helikoptereita ja miehittämättömiä ilma-aluksia sekä Rajavartiolaitoksen helikoptereita ja lentokoneita.

Rannikkotykistö ampuu harjoituksen aikana Kirkonmaan linnakkeelta 27.11.–1.12. välisenä aikana.
Merivoimista harjoitukseen osallistuu muun muassa 10 taistelualusta.
 
Milläs välineellä RT oikein Kirkonmaalla aikoo ampua. RK62 mahdollisesti?

Samaa kummastelin kun tykkejä ei tuolla suunnalla ole enää kuin Rankissa. Joko luolista kuuluu tykkien kumu tai sitten saareen roudataan kranaatinheittimiä.
 
Rankissa jyskävät tykit taas tällä viikolla
Jos Hissu ja Tommi ovat mökillänsä niin niillä aitiopaikka. Niitten mökki parin sadan metrin päässä tykistä.
Ja venäläiset saavat Suursaarelta tähystää suuliekkejä.
 
Analyysi: 12 000 sotilasta harjoittelee parhaillaan Venäjän yllätyshyökkäystä vastaan – tällainen on Kaakko 19
Yllätyshyökkäyksen mahdollisuutta pidetään ilmeisesti niin mahdollisena, että sen torjuntaa on harjoiteltava, kirjoittaa sotahistorian dosentti Markku Salomaa.
Tänään klo 7:22
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 on parhaillaan käynnissä. Kuvituskuva.
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 on parhaillaan käynnissä. Kuvituskuva.

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 on parhaillaan käynnissä. Kuvituskuva.Puolustusvoimat

Käynnissä oleva puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 harjoittelee Venäjän asevoimien yllätyshyökkäyksen torjumista talvisodan hengessä.Harjoitus ajoittuu talvisodan alkamisen 80-vuotispäivän ympärille. Harjoitus on sotapeli puolustavien ”sinisten” ja hyökkäävien ”keltaisten” välillä, missä testataan Suomen kykyä pärjätä ilman ulkomaista apua.

Kaakko 19 päättyy ensi viikon keskiviikkona. Harjoituksessa ovat mukana kaikki aselajit ja lisäksi rajavartiolaitos. Harjoitus alkoi osin jo viime perjantaina. Se on mitoitettu kooltaan niin, että Etyjin Wienin asiakirjan 13 000 sotilaan raja ei ylity, jolloin ei ole velvoitetta kutsua ulkovaltojen sotilastarkkailijoita. Luottamusta herättävänä toimena ulkoministeriö ja pääesikunta kutsuivat Etyjin hengessä kuitenkin 13 maasta tarkkailijat.

Tarkkailijoita kutsuttiin Pohjoismaista, Itämeren piirin maista sekä Ranskasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Puolustusvoimista saadun tiedon mukaan tarkkailijoita on saapunut 11 maasta, yhteensä 19 upseeria. Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat sekä eräät muut maat ovat lähettäneet kaksi tarkkailijaa. Britannia lähetti yhden. Islanti ja Latvia eivät lähettäneet tarkkailijoita.

Kansainvälisen tilanteen kärjistyminen ja erityisesti Krimin miehityksen jatkuminen ovat niitä strategisia perusteita, miksi yllätyshyökkäyksen mahdollisuutta pidetään ilmeisesti niin mahdollisena, että sen torjuntaa on harjoiteltava.

Kaakko 19:n operatiivinen toimeenpano puolestaan kertoo, että hyökkääjän odotetaan pyrkivän Viipurin suunnasta Vaalimaan kautta Helsinkiin moottoritie E18:n suunnassa ja toisaalta Nuijamaan kautta Lappeenrantaan ja Mikkeliin, jossa on maavoimien esikunta. Samaa palvelisi eteneminen Enso-Svetogorskista Imatran raja-aseman kautta kohti Mikkeliä. Taktisesti harjoitukset näyttävät perustuvan liikkuvaan sodankäyntiin, jolloin ylivoimaiselle viholliselle ei olisi suoraa hyötyä suuremmasta tulivoimastaan.

Harjoitus noudattelee oppikirjamaisesti valtioneuvoston vuoden 2017 puolustusselonteon tilannekuvaa. Selonteon mukaan sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut.Sotilaallinen toiminta Suomen lähialueilla ja Itämeren piirissä on lisääntynyt.Itämeren meri- ja ilmatilan vapaa läpikulku on kyseenalaistunut. Venäjän asevoimien keinovalikoima on monipuolistunut ja Suomeen kohdistettava keinovalikoima olisi laaja. Se sisältäisi sotilaallisia ja ei-sotilaallisia keinoja.
Selonteon johtopäätös on, että sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan ei voida sulkea pois. Euroopan yleistilanteen mahdollisesti kiristyessä se voisi alkaa ilman uhkavaatimustakin erikoisoperaatioina, jotka haavoittaisivat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Siten Suomen puolustaminen edellyttää selonteon mukaan myös maa-, meri-, ilma- ja rajavartiojoukkojen yhteistoimintaa sekä kybertoimintaa.
Harjoituksessa joukkojen vahvuus on 12 000 sotilasta, joista on varusmiehiä 6 200 ja reserviläisiä 3 200. Puolustusvoimien vakinaista henkilöstöä harjoituksessa on 1 750 ja rajavartiolaitoksen 850. Todellisuudessa näin pienillä joukoilla maahantunkeutujaa voitaisiin joutua torjumaan, koska reservien kutsumiseen palvelukseen ei riittäisi aikaa.

Olisi pärjättävä maasotakoulun, reservinupseerikoulun, Karjalan prikaatin, Porin prikaatin, Utin jääkärirykmentin ja panssariprikaatin valmiusyksiköillä.Harjoituksessa Niinisalosta, Säkylästä ja Parolasta liikkeelle lähtevät joukot suuntaavat Mikkelin puolustukseen. Kaartin jääkärirykmentti torjuisi maahanlaskujoukkoja ja olisi viimeinen lukko estämään pääsyn Kehä III:lle.Tavoitteena on pysäyttää tunkeutuja Porvoon tasalla.

Strateginen oletus vaikuttaa olevan, että Venäjä toimisi vakinaisilla voimilla eikä muodostaisi joukkoja reservistä. Venäjän maavoimien vahvuus on 280 000 sotilasta, merijalkaväen 35 000, sisäministeriön joukkojen 554 000 sekä maahanlaskujoukkojen 45 000 ja erikoisjoukkojen 1 000 sotilasta, joista Venäjä käyttäisi niitä joukkoja, jotka kuuluvat yhdistetyn läntisen strategisen komentokeskuksen (OSK Zapad) eli entisen ”Leningradin sotilaspiirin” joukkoihin.
Lisäksi harjoituksen toiminta-alueista voisi päätellä, että maahantunkeutujan oletettaisiin etenevän Etelä-Suomeen vain parina-kolmena kärkenä, jolloin tavoitteena olisi Mikkelin ja Helsingin valtaus.

Erikoisjoukkojen toiminnan torjuntaa on harjoiteltu pääkaupunkiseudulla säännöllisesti. Eri tietolähteiden perusteella on arveltu, että Venäjän spetsnazjoukot pyrkisivät häiritsemään yhteiskunnan toimintaa monin keinoin kuten sabotoimalla sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoa sekä rautateitä ja yleisradiotoimintaa. On myös mahdollista, että spetsnazit terrorisoisivat välillisesti tai suoraan siviiliväestöä.
Maahanlaskujoukkojen ja spetsnazien toiminta pakottaisi evakuoimaan valtiojohdon pois pääkaupungista, koska valtiojohdon kaappaus olisi valtaajan tavoite. Paniikki ajaisi myös siviiliväestöä pyrkimään pois pääkaupungista, mikä ruuhkauttaisi ulosmenotiet.

Panssarijoukkoja saataisiin maahantunkeutujan pääetenemissuunnille ja Kehä III:lle silti suunnilleen kahdessa tunnissa. Erilaisia ajoneuvoja Kaakko 19 -harjoituksessa on 2 200.

Merivoimat harjoittelee maihinnousujen estämistä Haminan-Kotkan-Porvoon rannikolla ja ilmavoimat taktisesti merkittävien maalien tuhoamista täsmäpommituksin. Merivoimilla on harjoituksessa 10 taistelualusta, tukialuksia, komentoveneitä, rannikkotykistöpatteri ja rannikko-ohjuspatteri, joiden kovapanosammunnat sijoittuvat Kotkan seudulle.

Ilmavoimilla on mukana seitsemän taistelukonetta. Se harjoittelee JDAM-pommien käyttöä. Amerikkalaiset JDAM-pommit ovat liitokykyisiä ja hakeutuvat maaliin inertia- ja GPS-signaalijärjestelmän mukaan. Suomella on JDAM-pommeja sekä sirpalepommeina, jotka tunnetaan tyyppeinä GBU-31V1, GBU-32 ja GBU-38. Lisäksi on bunkkerien tuhoamiseen tarkoitettuja tunkeutumapommeja, jotka tunnetaan tyyppinä GBU-31V3. Lisäksi käytetään rajavartiolaitoksen helikoptereita, maavoimien kuljetushelikoptereita ja miehittämättömiä lennokkeja.

Seuraava puolustusvoimien pääsotaharjoitus järjestetään kahden vuoden kuluttua. Sen nimenä on Arctic Lock ja siihen kutsutaan myös ulkomaisia joukkoja niistä rauhankumppanuusmaista, joiden kanssa Suomella on kriisinhallintaharjoituksia. Silloin joukkojen määrä nousee 23 000 sotilaaseen, joista 3 000 on ulkomaisia.
IS ”Analyysi” ;-) mutta hyvä kun kirjoittavat
 
Nupit kaakkoon:)
 
Vihollinen yli Svetosta, Nuijamaalta, Vaalimaalta...kohteena HKI tai Mikkeli...HKI-hyökkäyksen pysäytystasa Porvoo
saakohan aidommantuntuista skenaariota mistään!
erittäin mielenkiintoista seurata julkaistavia tuloksia...laittakaahan tänne myös puskaradiotietoja, mitä nyt näette julkaisukelpoisiksi...
 
Oi niitä aikoja, kun minut lytättiin skenaariosta, jota vähän arvailin. :cool: Kun rohkenin epäillä, että kärkijoukkomme panssareineen sitoutuvat taisteluun heti eikä 16. pvä. Annan silti anteeksi niille, jotka silloin pilkkasivat minua ja ymmärrystäni. :) Vaikkette pyytäisikään, niin anteeksi saatte.

Ihan hyvä, että näitä kysymyksiä availlaan. Nyt kun vielä avataan, miten näille -porvoon tasan itäpuolelle jääneille- siviileille tapahtuu? Toki heidät evakuoidaan siinä kaiken muun hässäkän ohessa? Sitten voidaankin siirtyä arvioimaan sitä, että millä -tiettyjen hyökkäysjoukkojen- siviileihin kohdistama terrori torjutaan? Kodinturvaahan meillä ei ole, eikä sitä kuulemma tarvitakaan. Tähän kohtaan raakaa hevosennaurua kolmannella.
 
Avataan mitä voidaan tietysti...täällähän voi ukot käydä arvaus,mielipide ja muita keskusteluja!
 
Oi niitä aikoja, kun minut lytättiin skenaariosta, jota vähän arvailin. :cool: Kun rohkenin epäillä, että kärkijoukkomme panssareineen sitoutuvat taisteluun heti eikä 16. pvä. Annan silti anteeksi niille, jotka silloin pilkkasivat minua ja ymmärrystäni. :) Vaikkette pyytäisikään, niin anteeksi saatte.

Ihan hyvä, että näitä kysymyksiä availlaan. Nyt kun vielä avataan, miten näille -porvoon tasan itäpuolelle jääneille- siviileille tapahtuu? Toki heidät evakuoidaan siinä kaiken muun hässäkän ohessa? Sitten voidaankin siirtyä arvioimaan sitä, että millä -tiettyjen hyökkäysjoukkojen- siviileihin kohdistama terrori torjutaan? Kodinturvaahan meillä ei ole, eikä sitä kuulemma tarvitakaan. Tähän kohtaan raakaa hevosennaurua kolmannella.

Jep jep, ja tunnetustihan "maata ei puolusteta varuskunnista käsin" jne...‍

Mistä muualta kärkijoukot lähtevät tässäkin skenaariossa suoraan torjuntaan kuin varuskunnista käsin?

Tätä taustaa vasten esimerkiksi Pohjois-Karjalan Prikaatin ja Kirkonmaan linnakkeen alasajo näyttävät todellisilta peliliikkeiltä - vihollisen pussiin.
 
Back
Top