Taistelu Gotlannista - Striden om Gotland

RPG83

Soome Majori
Onko esityksiä ylemmälle johtoportaalle?

Osoittakaa käyttöömme jokin siviilirakennus Visbyssä, josta löytyy mielellään väestönsuoja, mutta ennen kaikkea mahdollisuus peseytyä. Lisäksi tarvitsemme astioita veden säilytykseen.

Miten toteutat alustunnistustehtävän? (HUOM. Tästä ainoastaan hyvin yleiset julkiset periaatteet, ei yksityiskohtia)

Suoraan sanottuna koko homma haisee suurelta hunajapurkilta. Mieluummin upottaisin mokoman purtilon saman tien. Käsky on kuitenkin käsky. :(

Veneseuralta pyydetään apua aluksen tunnistamiseen. Siitä tulee saada mahdollisimman paljon hyvälaatuisia kuvia ja yksityiskohtaista informaatiota alustarkastusoperaatiota varten. Toteutus vapaa veneseuran parhaaksi katsomalla tavalla. Paikallisten isäntien mukaan lähetettäköön tiedusteluryhmän varajohtaja kaukoputkella varustettuna, jotta hän voi tehdä aluksesta havaintoja.

Ehdotan viiden aluksen kokoonpanoa itse alustarkastustehtävään. Veneseuran kalustosta valitaan mahdollisimman hyvin alustarkastustehtävään soveltuva nopea ja jäykkärunkoinen kumivene (RIB) alustarkastusosastolle (boarding team). Lisäksi valitaan toinen vastaavan tyyppinen alus mahdollista vankien kuljetusta varten, kyytiin veneenkuljettaja ja kaksi miestä. Kaksi muuta alusta ovat konekiväärillä aseistettuja Jurmoja, joissa on miehistö + pari miestä valvomaan mahdollisia kiinniotettavia. Viides alus, joko Jurmo tai veneseuralta valittu, kantaa mukanaan yhtä rannikko-ohjuslaukaisinta ohjuksineen.

Alustarkastustehtävä suoritetaan mahdollisuuksien mukaan pimeällä. Koko alustarkastustehtävän ajan noudatetaan radiohiljaisuutta. Poikkeustilanteita (mm. rannikko-ohjuksen käyttö) varten on etukäteen sovittu peitekieli. Huvijahdin tarkastuksessa pyritään siis yllätyksellisyyteen.

Rannikko-ohjuksella varustettu alus jää usean kilometrin päähän huvijahdista, kuitenkin rannikko-ohjuksen ampumaetäisyydelle. RIB:t ja konekivääri-Jurmot lähestyvät huvijahtia takaa. Jurmot jäävät varmistamaan tilannetta takaviistoon n. 100-150 metrin päähän huvijahdista. Alustarkastusosasto taas ajaa kumiveneensä huvijahdin perään/kylkeen. Toinen RIB jää alustarkastusosastoa kuljettaneen RIB:n lähelle mahdollisia kiinniotettavia varten.

Huvijahdilla alustarkastusosasto kiinniottaa, sitoo nippusitein ja kokoaa kannelle kaikki kannelta ja komentosillalta tavatut henkilöt ja tekee heille turvallisuustarkastuksen vaarallisten esineiden ja aineiden varalta. Mikäli kiinniotetuilta löytyy ampuma-aseita tai muuta sotilasmateriaalia, siirretään heidät toisella RIB:llä saman tien Jurmoihin, ja alustarkastusosasto jatkaa työtään. Mikäli kiinniotetut sen sijaan vaikuttavat siviileiltä, jättää alustarkastusosasto kiinniotetut vartioituina kannelle ja jatkaa aluksen tilojen tarkastamista.

Aluksen tiloista etsitään aseita ja mitä hyvänsä sotilasmateriaalia. Materiaali, tai aseistuksen kohdalla järkevä osa, siirretään odottaviin kumiveneisiin. Mahdolliset kiinniotetut toimitetaan jälleen kannelle ja mahdollisesti edelleen kumiveneellä Jurmoihin.

Jos huvijahtia lähestyttäessä tai alusta tarkastettaessa joudutaan tulitaisteluun, irtaudutaan tilanteesta mahdollisimman äkkiä. Jurmot tukevat konekivääreillään alustarkastusosaston irtautumista, mikäli osasto ehti jo kavuta huvijahdin kyytiin. Omien alusten päästyä turvalliselle etäisyydelle upotetaan huvijahti rannikko-ohjuksella. Koska aluksella on hyvin mahdollisesti jopa kymmeniä vihollistaistelijoita, aluksen haltuunotosta mahdollisesti saatava tiedustelutieto on toissijaista operaation onnistumistodennäköisyyteen nähden. Herrasmiehinä noukitaan kuitenkin "laivanupotuksesta" pintautunut materiaali: elävät ja kuolleet viholliset sekä mahdollinen tiedustelutieto/aseistus.

Ai niin, se HMS Malmö. No sovittakoon, että se saa tarkkailla taustalta, tiedottaa mahdollisesta ilmauhasta, torjua vihollisen ilma-aluksia tykillään ja valmistautua vastaanottamaan kiinniotettuja. Viimeinen ja epätodennäköisin tehtävä HMS Malmölle on huvijahdin upotus, mikäli kaikki menee päin helvettiä. HMS Malmölle löytynee kuitenkin tärkeämpiäkin tehtäviä kuin yhden aluksen tarkastaminen...

Disclaimer: menin ehkä yksityiskohtiin toivottua enemmän, mutta kiellän paljastaneeni sotasalaisuuksia. Toimintamalli perustuu julkisiin lähteisiin ja omaan järkeilyyn.

Mikä on tilanneanalyysisi ja arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan 24 tunnin kuluessa?

Venäläiset bluffaavat NBC-aseilla. Niitä ei tarvitsisi liikutella noin suuria määriä, vaikka niitä aiottaisiinkin käyttää. Krimilläkin ydinaseet olivat pöydällä, vaan eipä niitä käytetty. Siitä huolimatta varauduttakoon NBC-aseiden kohteeksi joutumiseen käskemällä myös pst-sikaa ja commandoa :)D) kaivamaan nasse repusta tetsariin. Otettakoon käyttöön myös jokin julkinen tila, kuten koulu, johon varataan etukäteen tilat ja vesi peseytymiseen kaasu-/ydinhyökkäyksen jälkeen.

Peter the Greatin ilmaantuminen Ruotsin aluevesille voi olla tahallinen provokaatio, jolla yritetään oikeuttaa Gotlannin valtaus. Se voi olla myös harhautus, jolla yritetään sitoa joukkojamme tärkeämmiltä operaatiosuunnilta.

On mahdollista, ei ehkä todennäköistä, mutta mahdollista, että Venäjä hyökkää seuraavan vuorokauden kuluessa. Todennäköisemmin hyökkäys tulee kuitenkin vasta parin-kolmen vuorokauden päästä.

Erityisesti minua kiinnostaa se saarella liikkuva erikoisjoukko. Jonkinlainen sabotaasi on todennäköinen tavoite, tiedusteluun en usko. Tiedustelijat liikkuisivat/liikkuvat todennäköisesti siviilivaatteissa paikallisväestön joukossa. Sabotaasin ehkäisyssä kiinnittäisin erityishuomiota talousveteen ja sen vartiointiin, koska juomaveden saastuttamisella voidaan saada suuri määrä joukkojamme taistelukyvyttömiksi. Vihollinen pyrkinee käyttämään mikrobia, jonka itämisaika on vuorokausi tai enemmän, jotta mahdollisimman iso osa joukoistamme ehtisi altistua sille.

NBC-aseiden suhteen on aiemmasta kirjoittamastani huolimatta se riski, että esimerkiksi Visbyn satama tai lentokenttä yritetään puhdistaa pienellä ilmaräjäytteisellä ydinkärjellä ennen maahanlasku-/maihinnousuoperaatiota. Riski lienee kuitenkin enemmän akateeminen kuin käytännöllinen. Vähemmän vaarallisia biologisia aseita taas voitaneen käyttää talousveden saastuttamiseen, kuten edellä totesin.
 

Hanski

Ylipäällikkö
Hyvä pohdintaa molemmilla @Iso-Mursu ja @RPG83 ! En vielä tänään jatka tilanteen kehittämistä, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Seuraava tilannepäivitys tulee lauantaina, huomisilta menee perisuomalaisen perjantain vietossa...

- tunnelma tiivistyy Itämerellä -
 

Hanski

Ylipäällikkö
Tilanne alkaa muuttua ikäväksi...


Yleistilanne 20.4.201x klo 08.00


Vastustaja

Romaklosterin alueella havaittiin klo 4.27 äärimmäisen kirkas koko taivaanrannan valaissut tulipallo. Muutama sekunti tämän jälkeen maaperä Visbyssä tärisi holtittomasti ja noin minuutti leimahduksesta kaupunkiin iski paineaalto, joka rikkoi ikkunoita ja aiheutti huomattavaa tuhoa irtaimistolle. Romaklosterin ylle nousi muutaman minuutin kuluessa suuri sienen muotoinen savupilvi. Tuulen suunta on Romaklosterin alueelta luoteeseen.

Asumattomalla rannikkokaistaleella Romaklosterista itään havaittiin klo 3.45 kaksi suurta kumivenettä. Kumiveneisiin nousi n. 10 miehen joukko saarelta.

Kaliningradin alueelta on lähtenyt suuri alusosasto merelle klo 6.45. Osastossa on 12 alusta. Alusosaston AIS-transponderit eivät ole päällä ja aluksia ei ole vielä kyetty tunnistamaan. Alusosaston suunta on luoteeseen.

Kaliningradin kentältä havaittiin nousevan suuren ilma-alusosaston klo 7.30. Osastossa on ainakin 12 konetta. Vastaavan kokoinen osasto nousi ilmaan Pihkovan kentältä klo 7.32.

Sliten sataman alueella on havaittu liikkuvan tunnistamattomia henkilöitä. Paikallinen asukas, joka on saanut koulutuksen ilmatulenjohtajaksi varusmiehenä vuonna 2002, raportoi yhden henkilön kantaneen laservalaisulaitteen näköistä laitetta. Tunnistamattomia miehiä ei ole tavoitettu.

Venäjä ilmoitti RT:n klo 7.00 uutisissa pitävänsä täysin naurettavina läntisten uutistoimistojen väitteitä, että Venäjä olisi räjäyttänyt taktisen ydinlatauksen Gotlannissa. RT:n mukaan räjähdyksen syynä on todennäköisesti Ruotsin armeijan holtiton tavanomaisten räjähteiden käsittely. RT ilmoitti myös, että kaliningradilaisesta kerrostalosta on löydetty suuri määrä ruotsin kruunuja, ruotsinkieliset ohjeet Kaliningradin kuvernöörin surmaamiseksi ja Säpon kirjepaperille kirjoitettu muistilappu Kaliningradissa aloitettavista mellakoista. RT:n mukaan Venäjä ei salli minkään vieraan vallan aggressioita alueelleen ja Ruotsia oli jo aikaisemmin varoitettu Ukrainan kriisiin sekaantumisesta. Ruotsin ulkoministeri kommentoi välittömästi Ruotsiin kohdistuvia syytöksiä naurettavina ja vaati kansainvälistä yhteisöä tutkimaan Romaklosterin räjähdyksen syyn.

EU on esittänyt äärimmäisen huolestumisensa Itämeren tilanteen kiristymisestä ja vaatii kaikkia osapuolia pidättymään voiman käytöstä.

Cayman-saarille rekisteröity huvijahti Peter the Great etenee kohti Visbyn satamaa, tällä hetkellä alus on noin 5 km päässä.


Omat joukot

Ruotsin eduskunta kokoontui hätäistuntoon 20.4. klo 7.00. Eduskunta vaati kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan Venäjän toimet ja esitti kansainvälistä tutkijakomissiota selvittämään Gotlannin räjähdyksen syyn.

191 PSVK:aan ei ole saatu mitään yhteyttä aamulla tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Taisteluosaston komentaja on lähettänyt alueelle suojelutiedustelupartion ja käskenyt perustaa puhdistuspaikan Hallfreda Hotell Ab:n tiloihin noin 5 km Romaklosterista lounaaseen. Suojelutiedustelupartio ei vielä ole päässyt Romaklosterin alueelle johtuen teillä olevista kaatuneista puista. Partio on kuitenkin jo raportoinut merkittävästi normaalia korkeammista säteilyarvoista kaksi kilometriä Visbystä kaakkoon.

128 KVITPTRI on ilmoittanut, että Romaklosterin räjähdyksen paineaalto tuhosi yhden ohjuslaukaisimista. Lisäksi 3 henkilöä haavoittui lievästi.

HK/TSTOS Svanten taistelijoista jo 35 henkilöä on sairastunut kovaan ripuliin ja vatsatautiin. Yön aikana 5 sairastunutta kuoli koviin tuskiin. Sairastuneet taistelijat on päätetty evakuoida mannermaalle keskussairaalaan. Huoltokomppania ei pysty toteuttamaan tehtäviään täysimääräisesti. Komentaja on käskenyt Visbyn kunnan rakennusviraston kuljetuskalustoineen ja terveyskeskuksen tukemaan TSTOS Svanten taistelua.

Koko TSTOS Svantelle on käsketty suojeluhälytys. Erityisesti Visbyn ja Romaklosterin välisellä alueella olevien joukkojen tulee huolehtia suojelusta.

Komentaja käski suorittaa alustarkastuksen Peter the Great –alukselle 19.4. klo 23.55. Alustarkastusosasto (HMS Malmö, 2 * Jurmo ja 2 * venekerhon vene) lähti liikkeelle 20.4. klo 00.45. Klo 1.00 HMS Malmössä tapahtui kova räjähdys ja alus upposi nopeasti. Syyksi epäillään ohjusveneen alla räjähtänyttä herätemiinaa. Komentaja keskeytti alustarkastustehtävän ja käski muita osaston veneitä etsimään HMS Malmön eloonjääneitä. Tehtävää on hankaloittanut pimeys ja varsin kova merenkäynti.

Visbyn kaupungissa Romaklosterin räjähdyksen paineaalto on aiheuttanut merkittävää tuhoa ja useita henkilöitä on loukkaantunut. Terveyskeskus on pahasti ruuhkautunut.

Ruotsin ilmavoimat ovat aloittaneet helikoptereilla HMS Malmön eloonjääneiden etsinnät. Lisäksi helikopterit ovat evakuoineet sairastuneet huoltokomppanian taistelijat ja pahimmin loukkaantuneet siviilit.

Saarella on edelleen noin 30 000 siviiliä. Paikallinen siviilihallinto on kehottanut kaikkia siviileitä varautua suojautumaan kellaritiloihin tai väestönsuojiin. Romaklosterin alueella liikkuminen on kielletty. Saarella ei ole riittävästi suojanaamareita siviileille.

Gotlannin viestiyhteydet ovat olleet poikki klo 4.27 lähtien. Useat elektroniikkalaitteet ovat rikkoutuneet erityisesti Visbyn ja Romaklosterin välillä. Puolustusvoimien viestiliikenne on ollut hyvin hankalaa, yhteyksiä on saatu ainoastaan satunnaisesti.


Komentajan päätös

Komentaja on käskenyt koko taisteluosaston taisteluvalmiuteen.

Komentaja käskee erityisesti RANNJK:ta valmistautumaan vastahyökkäykseen. Visbyn suuntaa pidetään edelleen todennäköisempänä, mutta havainnot erikoisjoukoista Slitessa voivat tarkoittaa hyökkäyksen suuntautumista sinne. Rannikko-ohjusryhmän tulee olla välittömässä taisteluvalmiudessa. Ryhmä pysäyttää Peter the Great -aluksen tarvittaessa voimatoimin.

Komentaja käskee RANNJK:ta muodostamaan osaston, joka osallistuu Romaklosteriin lähetettävään pelastusosastoon. Osastoon kuuluu osia KTPRI:sta, PIONK:sta ja paikallisesta pelastuslaitoksesta. RANNJK:n päätehtävää ei kuitenkaan saa vaarantaa tämän osaston toiminnalla. Pelastusosastolla on käytössään 15 kpl maastokuorma-autoja, joista RANNJK:n käyttöön asetetaan 3 kpl. Osasto tulee olla lähtövalmis klo 8.30 mennessä.

RANNJK:n käyttöön on annettu huoltotilaksi Visbyn alueella oleva kansakoulu. Tila voidaan kuitenkin joutua osoittamaan siviiliviranomaisille Visbyn loukkaantuneiden hoitopaikaksi.


Esitykset ylemmälle johtoportaalle ja kysymykset

Onko esityksiä ylemmälle johtoportaalle?

Mikä on tilanneanalyysisi ja arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan 24 tunnin kuluessa?

Millaisen osaston kokoat tukemaan pelastustöitä Romaklosterissa?

Miten varmistat, ettei tämä vaikeuta päätehtävän hoitoa?

Miten suunnittelet venekerhon vapaaehtoisten käytön jatkossa?

Tarvitseeko Rannikko-ohjusryhmä lisäohjeita?

Mitä esität komentajalle TIEDR/RANNJK:n käytöstä? Ryhmä on vielä osallistumassa HMS Malmön pelastustöihin, mutta ryhmän paikallaolo ei ole välttämätön.
 
Viimeksi muokattu:

RPG83

Soome Majori
Onko esityksiä ylemmälle johtoportaalle?

Onko mahdollista perustaa lisää joukkoja, vaikka sitten metsästysseurasta? Saarelta löytynee porukkaa, joka on suorittanut asepalveluksen tai jopa palvellut paikallisessa Hemvärnetissä. Heistä saisi varmaankin koottua jonkin hyödyllisen yksikön.

Mikä on tilanneanalyysisi ja arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan 24 tunnin kuluessa?

Ydinase on toimitettu joko ilmojen teitse (Huomaamatta? Epätodennäköistä, IMHO. -Ed) tai sitten erikoisjoukot kaivoivat salkkupommin maahan, ja se räjähti. Veikkaisin jälkimmäistä, olihan niillä mukana jotakin raskaampaa kalustoa/aseistusta, ja niitä nähtiin juuri tuolla alueella.

Millaisen osaston kokoat tukemaan pelastustöitä Romaklosterissa?

Irroitan tukijoukkueesta juustohöylällä yhteensä n. kaksi ryhmää miehiä (siellähän on kuusi ryhmää, kolme KRH ja kolme KRKK?). Mikäli komentaja tarvitsee lisää miehiä, käytän juustohöylää myös rannikko-ohjusryhmään/-iin. (Montako niitä nyt on, joukkue vai ryhmä? Jos ampumalaitteita on kolme, niin silloin pitäisi olla kolme ryhmääkin. Vaan onko tässä hypoteettisessa skenaariossa supistettu ryhmät partioihin?) ja pioneeriryhmään.

Perusajatuksenani on, että iskevistä osista (=rannikkojääkärijoukkueet) ei tarvitse leikata. Onneksi Suomessa on ymmärretty laittaa ylimääräisiä miehiä kranaatinheittimien, kranaattikonekiväärien ja panssarintorjunta(/rannikko-)ohjusten ympärille.

Miten varmistat, ettei tämä vaikeuta päätehtävän hoitoa?

Kts. yllä.

Miten suunnittelet venekerhon vapaaehtoisten käytön jatkossa?

Venekerho valmistautukoon toimimaan kuljetusreservinä ja harhautuksena. Kelluntapuvut ym.:t kylmältä suojaavat asusteet on syytä kaivaa vaatekaapista esille, mutta kaikki kirkas pitää peittää (esim. oranssi pelastuspuku ---> riittävän kokoiset tummat takki ja housut päälle).

Tarvitseeko Rannikko-ohjusryhmä lisäohjeita?

Ampukaa niin maan perkeleesti! Tuollainen jahti viiden kilometrin päässä satamasta on satamassa hyvin äkkiä, jos epäröidään hetkeäkään tai tyydytään yhteen osumaan.

Mitä esität komentajalle TIEDR/RANNJK:n käytöstä? Ryhmä on vielä osallistumassa HMS Malmön pelastustöihin, mutta ryhmän paikallaolo ei ole välttämätön.

Jos ryhmälle ei ole tärkeämpää käyttöä, ehdotan, että se siirtyy valmistelemaan sissitoimintaan siirtymistä. Mahdollisesti voinen myös lainata tiedusteluryhmää kouluttamaan sissitoimintaa sitä osaamattomille joukoille, mutta nyt se kyllä alkaa jo olemaan myöhäistä...
 

RPG83

Soome Majori
Täydennän vielä hieman tilanneanalyysiä ja arviota tilanteen kehittymisestä.

Mikä on tilanneanalyysisi ja arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan 24 tunnin kuluessa?

Venäjä on siis käyttänyt ydinasetta. Venäjä ei kuitenkaan tehnyt eikä tee sitä mielellään. Muuten räjähdyksiä olisi luultavasti ollut useita ja/tai ne olisivat voineet olla suurempia. Venäjä pyrkinee painostamaan ydinaseen käytöllä Ruotsin hallitusta luovuttamaan Gotlannin suosiolla Venäjän vallan alle. Men Gotland ger aldrig upp!

Saattaa olla, että Ruotsin hallitus käskee antautumaan. Ainakin mantereelta on turha odottaa apua vähään aikaan. On myös mahdollista, että jos venäläiset pääsevät maihin, niin tällä kertaa Ruotsin hallitus yrittää jäädyttää konfliktin. Jos saarella on siis ylimääräistä aseistusta, jolle ei ole näkyvissä välitöntä tarvetta, se on syytä hajasijoittaa mahdollista sissisodankäyntiä varten.

Pidän todennäköisenä, että hyökkäys on välitön. Ydinasetta on käytetty, ja sen yhtenä tarkoituksena voi olla joukkojemme sitominen pois tärkeämmiltä suunnilta. Lisäksi sillä yritettiin tietysti aiheuttaa tappioita ja painostaa poliitikkoja. Todennäköisesti ilma-alusosastoihin kuuluu vähintään maahanlaskua edeltäviä rynnäkkökoneita, joilla yritetään pehmittää asemiamme Gotlannissa. Visbyn lentokenttä on siis avainasemassa, ja käsken sinne lisää miehiä NYT JA HETI!

----

E: Ja missä ihmeessä se vartiokomppania oli, jos vihollinen liikuskelee Slitessä vapaasti? Tuo joukko ei pystynyt suojaamaan edes omaa toimintaansa...

Taisteluoasto Svante on saanut vahvennuksiksi mannermaalla koulutuksessa olleen Hemvärnetin 322. VARK:n (-). Komppania on kahden joukkueen vahvuinen ja sillä ei ole raskasta aseistusta. Komentaja Svensson käski komppanian ryhmittyä Sliten sataman alueelle. Komppania suojaa Sliten sataman alueen.
 

Iso-Mursu

Respected Leader
Pitää hiukan miettiä. Kiireisen työpäivän ja yön jäljiltä ei jaksa nyt antaa kaikkeaan.

Aloitetaan omilla mokilla.

Olin unohtanut varmistaa toimivatko omat yhteydet Helsinkiin. Eli millaiset toimintavaltuudet minulla on Suomen sodanjohdolta? @Hanski
Joka tapauksessa ensimmäisiä asioita on se että ilmoitan että Venäjä on käyttämnyt mahdollisesti ydinasetta Gotlannissa. Joten onko minulla Suomen politikoilta lupa ampua Venäjän joukkoja.

Välittömästi hälyytys komppaniaan. Ilmoituspyynnöt partioilta ja HJ:lta sekä Visbyn kentän ja Silbyn sataman suojaaviin joukkoihin. Perässä heti ilmoitus siitä että taistelut ovat todennäköisesti alkamassa. Joten tumpelointi unohdetaan. Sekä ilmoitus siitä komppanialle, että en ole saanut yhteyttä Helsinkiin, mutta kaikki ampuminen ja muu voimankäyttö tapahtuu toistaiseksi minun valtuuksillani.

Jurmojen miehistöstä suurin osa on edelleen veneiden suojana. Sieltä irroitetaan 4 Jurmon miehistöt auttamaan ydinräjähdyksen saastuttaman alueen raivauksissa ja mahdollisissa pelastustoimenpiteissä. Muut kuljetusjoukkuee:n veneet siirretään uuteen paikkaan, naamiodaan ja vartioidaan tehokkaammin. Veneenkuljettajien päällikkö saa salaisen käskyn valmistautua nopeaan evakointiin suomalaisten osalta.

Pieleen menneen alustarkastuksen osalta 2 * Jurmot alistetaan loukkaantuneiden evakointiin saarelta.

HJ:n huollolliset osat saavat tehtäväkseen perustaa paikalla olevista a-tarvikkeista, kuivamuonasta ja teltoista matteja. Mattien tulee olla sellaisia että niiltä on kätevä tarvittaessa vetääntyä merenrantaan. Asiasta ei saa puhua ruotsalaisille mitään.

Osasto Nyrkki siirtyy sellaisiin asemiin joista se voi joko suojata Visbya ja Silbyn sataman suojaksi menee toinen joukkue.
 
Viimeksi muokattu:

Nuijamies

Kersantti
Esitykset ylemmälle johtoportaalle ja kysymykset

Onko esityksiä ylemmälle johtoportaalle?

Mikä on tilanneanalyysisi ja arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan 24 tunnin kuluessa?

Millaisen osaston kokoat tukemaan pelastustöitä Romaklosterissa?

Miten varmistat, ettei tämä vaikeuta päätehtävän hoitoa?

Miten suunnittelet venekerhon vapaaehtoisten käytön jatkossa?

Tarvitseeko Rannikko-ohjusryhmä lisäohjeita?

Mitä esität komentajalle TIEDR/RANNJK:n käytöstä? Ryhmä on vielä osallistumassa HMS Malmön pelastustöihin, mutta ryhmän paikallaolo ei ole välttämätön.

Analyysi: Ilmeisesti haloporukan saarelle roudaaman ydinlatauksen tusauttaminen on sellainen teko, että läntisen maailman on tehtävä venäjälle selväksi, ettei se saavuta teollaan missään tapauksessa minkäänlaista hyötyä, päin vastoin. Teko ei saa toistua uudellen. Läntinen yhteisö tulee siis tekemään kaikkensa, jotta Gotlantia ei miehitetä. Tämä on hyvä kertoa myös miehistölle ja muutoinkin pitää huolta siitä, että taistelutahto pysyy lujana. Me emme suinkaan ole taisteluosaston heikoin lenkki, vaan tämän ketjun teräksinen lukko ja suomalaisten sotilaiden valiojoukko!
Seuraavan kahden vuorokauden kuluessa vihollinen tulee tekemään maihinnousua ja maahanlaskua valmistelevia ilmaiskuja laserohjattavin pommein ja ohjuksin avainkohteisiin (esikunta siirtyy taas kerran...), sekä lisäämään tiedustelua ja sapotointia. Erilaiset harhautustoimet jatkuvat... Mikäli Kaliningradin alueelta lähtenyt laivasto-osasto tunkeutuu Ruotsin aluevesille, alkanevat vastatoimet Ruotsin meri- ja ilmavoimien toimesta. Kokonaisuudessaan tuo osasto ei Gotlannin rannikolle pääse.

Romaklosterin pelastusosaston kokoan huollon osista, vahvistettuna kahdella suojeluryhmän jäsenellä. Taistelevien osien miehiä ei nyt tähän tehtävään laiteta.

Venekerhon vapaaehtoisilla on varmasti käyttöä siviilien evakuoinnissa pois saarelta. Jos heiltä muutama (luotettava, tunnettu) henkilö löytyy paikkaamaan huoltojoukkueen vajetta, olisimme erittäin kiitollisia.

Rannikko-ohjusryhmälle tulee määrittää tarkka tulenaloitustasa. Huvijahti toisin taisi toimia vain houkuttimena, jotta sota-alus saatiin ajamaan miinaan... no parempi pitää silmällä.

TIEDR äkkiä takaisin sieltä! Uutena tehtävänä tarkistaa vastaiskureitti Sliteen (siltarummut ynm,) ja sinne päästyään haravoida alueita, jotka ovat otollisia laservalaisulaitteen käyttöön. Avuksi pyydetään paikallisista hylkeenpyytäjistä koostuva vaapaaehtoisten ryhmä, jolla on kosolti paikallistuntemusta. Heille annetaan pikainen selostus laservalaisulaitiden käyttöperiaatteista, jotta potenttiaaliset alueet saadaan kartoitettua. Paikallisia viranomaisia kehoitetaan erityiseen tarkaavaisuuteen jatkossakin ja raportoimaan kaikista mahdollisista tunnistamattomista henkilöistä (turisteja ei viime aikoina ole varmaankaan saarella pyörinyt...)
 

Sapper

Korpraali
Kiva lukea foorumia pitkästä aikaa ja tämäkin ketju on oikein mielenkiintoinen, vaikka omat taidot, ainakin näin äkkiseltään, komppaniatason keissiin liittyen ovat heikot. Mielestäni hyviä suorituksia ja niihin palautetta täällä on ollut ja niistäkin on kiva ammentaa oppia. Olisiko mahdollista ja realistista järjestää vastaavan tyylistä harjoitusta siten, että siinä olisi myös JJOHT- sekä mahdollisesti RJ-roolit?

Tähän kyseiseen skenaarioon liittyen, pioneeriaselajin käyneenä ja myös näiden muutaman rohkean nojatuolikomppaukon toimintaa helpottaakseni, haluaisin tiedustella, että miten hyvin PIONR mahdollisesti noudattaa Ottawan sopimusta sen jälkeen, kun vastapuoli on lasauttanut pienen ydinlatingin saarella? Vai onko tämä noudattaminen komppanianpäälikön päätettävissä? Ryhmällähän nyt ei ole suoraan käytettävissä jalkaväkimiinoja, mutta kaikkea voi askarrella sekä esim. nykyään viuhkapanoksen nimillä kulkevien kapistusten käyttö miinoina.

Nopsahkoon ketjun selailtuani, ei pioneeritoimintaa ilmennyt muuten, kuin suojelu- ja pelastusasioissa. Ja haluan joitain kommenteja asiaan liittyen tuoda esille, josko tämä auttaisi jotain.

PIONR ja sen osaamista voisi käyttää ainakin kohteiden suojauksen sekä mahdollisen maahanlaskun rajoittamisen osana: (mahdolliset) miinat ja panokset henkilömaaleja vastaan.

RANJJ:lla on jotain miinoja eli ilmeisesti telamiinoja jonkin verran mukana. Vaikka vihulainen on vielä merellä, niin on syytä varautua, että se saa sillanpääaseman Visbyn tai Sliten satamaan tai näiden lähistölle. Näin ollen telluja ja mahdollisesti muita käytössä olevia miinoja voi ja ennenmuuta mielestäni kannattaa käyttää tekemällä miinoitteita saarelle tunkeutuvan vihollisen liikkeen hidastamiseen sekä ohjaamiseen haluttuihin paikkoihin, jolloin puolustavien joukkojen tulivoimaa voidaan hyödyntää paremmin. Miinoitteet on toki hyvä valmistella etukäteen, nyt kun on taisteluvalmiuskin jo päällä. Saarelta luulisi löytyvän työkoneita ja -kaluja, jotta tiestöön/satama-alueelle voidaan miinasijat valmistella. Miinoitteen täytäntöönpano onkin sitten nopsaa puuhaa. Tässä täytyy toki huomioda, että sateliitti ja karttakuvien mukaan Gotlanti on todellakin aakeetaalaakeeta, joten mekanisoitujenkaan yksiköiden ei tarvitse tukeutua yksin tiestöön, tässä tosin metsäinen maasto auttaa hieman puolustajaa.

Paikalliset isännät voivat työkoneillaan pioneerien opastamina tehdä esteitä ja murrosteita. Ja jos kylttejä ja nauhaa riittää, niin kyllä myös valemiinoitteet panevat vihollisen miettimään kulku-uriaan. Näihin ei tarvitse uhrata käytössä olevia (aina liian vähän) miinoja.

Vihollisen käyttäessä miinoittamista (sirotemiinat) rajoittakseen puolustavien joukkuen liikettä, raivauskyky yhdellä ryhmällä on aika heikko, mutta myös mahdollinen.

Aikaa näyttää olevan vähän ideoiden toteuttamiseen, mutta jos tuosta joku apua ja ideoita saa, niin hyvä.

Muokattu sanajärjestystä ja välimerkkejä.
 

Nuijamies

Kersantti
Tämä taitaa olla nyt sellainen jäätynyt konfligti, kun ei mitään ole vähään aikaan tapahtunut... ;) Vai onko Gotlanti menetetty! Kaik on mänt! Elä höpsi, elossahan miekin oon... rannikkojääkäreitten komppaukko.
 

Herman30

Greatest Leader
Mutta eihän Gotlannin ja Kaliningradin välissä ole niin pitkä matka. Kysyisin taas kerran että mitä venäläiset eivät voi tehdä Kaliningradista käsin mitä voisivat tehdä Gotlannista? Kait ne nyt jo voivat tutkillaan ja ohjuksillaan uhata Itämeren liikennettä?
 

RPG83

Soome Majori
Mutta eihän Gotlannin ja Kaliningradin välissä ole niin pitkä matka. Kysyisin taas kerran että mitä venäläiset eivät voi tehdä Kaliningradista käsin mitä voisivat tehdä Gotlannista? Kait ne nyt jo voivat tutkillaan ja ohjuksillaan uhata Itämeren liikennettä?

No ei ihan. Meriliikenne saataneen pysäytettyä Kaliningradistakin käsin, mutta ilmaliikenne toimisi edelleen. Jos taas Venäjä valtaisi Gotlannin (ja Gotska Sandön Gotlannin pohjoispuolella), voisi se estää myös Ruotsin läpi Baltiaan tulevat ilmakuljetukset. Sen jälkeen ainoa, jokseenkin IT-ohjuksista vapaa reitti olisi Suomenlahden yli lentäminen.
 

Herman30

Greatest Leader
Mutta miksi ottaa vain Gotlanti? Minä kyllä luulen että jos niin pitkälle joudutaan että Venäjä ottaa Gotlannin niin kyllä se samalla operaatiolla ottaa Vironkin. Ellei koko Baltian.
 

Nuijamies

Kersantti
Joko Gotlanti on vallattu kun tuli niin hiljaista? Ohessa päivän uutinen aiheeseen liittyen.

Ruotsalaiseversti purkautuu: Venäjä valtaisi helposti Gotlannin – hallitsisi ohjuksilla koko Itämerta

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1433038652104.html

Me ei laiteta miekkaa aunukseen, ei kun tuppeen, ennen kuin Gotlannin vapaus on varmistettu! On kyllä käkitty täällä saarella rannikkojääkäreitten kanssa toimettomene sen verta tovi, että statoil aseman kahvion eläkeikää lähestyvä myyjä muorikin alkaa näyttämään sou sexyltä. Oisko rotaation paikka? Taisteluosaston esikunnan svantetkin on jo ihan alkkiksia ja parrat kun bin ladenilla. Joku ratkaisu tähän ois saatava' per...le!! T: rannikkojänkstereiden komppaukko (auringonpistoksen kourissa).
 

henri

Alokas
BAN
ALTTERI
Venäjän laivastolla on kokonaisuudessaan n. 45 merikelpoista alusta. Tässä on mukana sukellusveneet.

Arvio perustuu Harvardin yliopiston Venäjä- ja Euraasian tutkimuksen osaston raporttiin, josta kertoi medialle tohtori Dmitry Gorenburg.

Luonnollisesti on selvää, että vajaakuntoiset alukset voi myös olla vaarallisia. Kaliningradista Gotlantiin pääsee yhdelläkin moottorilla, eikä tutkan tarvi toimia osv
 

RPG83

Soome Majori
Mutta miksi ottaa vain Gotlanti? Minä kyllä luulen että jos niin pitkälle joudutaan että Venäjä ottaa Gotlannin niin kyllä se samalla operaatiolla ottaa Vironkin. Ellei koko Baltian.

Kuka on sanonut, että Venäjä ottaa vain Gotlannin? Gotlanti on osa laajempaa pyrkimystä, jolla Baltia palautetaan äiti-Venäjän hallintaan. Gotlanti vallataan kuitenkin ensimmäisenä, koska sen jälkeen Baltiassa olevien Nato-joukkojen huolto on pussissa, ellei Suomi avaa huoltoreittiä pohjoisesta.

Gotlanti ja Ahvenanmaa ovat molemmat suunnilleen samassa asemassa: yksinään merkityksettömiä saaria, mutta yhdessä Baltian kanssa hyödyllisiä eteentyönnettyjä puolustus- (tai Venäjän tapauksessa) hyökkäyslinnakkeita.
 
Top