Aseistakieltäytyjille enemmän rahaa kuin varusmiehille

Mitä tulee analogiaan missä konservatiivinen kristitty kieltäytyisi vihkimästä homoja asia on ilman muuta selvä: homot kuluu saada vihkiminen lain mukaan ja myös moraalisesti. Mutta, pointti eroaa ratkaisevasti siinä, että homojen vihkimisen velvoite ei tule moraalin kautta eli onko se oikein tai väärin, vaan siksi, että maistraatissa hommia hoidetaan virkavastuulla. Jos virantoimitukseen tehtävä kuuluu ei siitä seuraamuksitta voi kieltäytyä. Siten analogia ei ole pätevä. Eikä sitenkään, että maistraatin vihkimisiä hoitavia viranhaltijoita ei ole nimitetty poliittisin perustein. Lakia vihkimisten suhteen ei ole muotoiltu sillä tavoin väljästi, että KD-pohjainen virkamies KD-pohjaisen virkamiestyöryhmän laatimalla ohjeistuksella, samaa lakia tulkiten, voisi kieltäytyä vihkimästä kun taas vihreän virkamiehen ja vihreä-pohjaisen virkamiestyöryhmän tulkintaohjeen mukaan kuuluu vihkiä. Tällöin kyseessä olisi ilman muuta ongelma. Maistraatteja on kuitenkin useita ja niiden on jo kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi noudatettava lakia samanlaisesti tulkiten. Veikkauksen raha-avustuksista päätetään yhdessä paikassa eli opetus ja -kulttuuriministeriössä jonne kulloinkin istuva hallitus määrää oman virkamiehensä jossa puoleen väri näkyy. Mielestäni tässä saattaa olla ongelma.

Ja jos olisi tuollainen poppoo tai yhdistys mikä promotoisi lain vastaista aatetta, että maistraatin virkamiehillä tulisi olla oikeus kieltäytyä vihkimästä homopareja niin ilman muuta asia on selvä: tällaisen yhdistyksen ei pitäisi saada avustuksia Veikkauksen varoista. Kuten promotoidessaan totaalin puolesta, myös homoparien vihkimisoikeutta vastaan promotointi olisi Suomen lain salliman homoliittomahdollisuuden muuttamisesta yksittäisen virkamiehen käytännössä mielivaltaiseksi päätökseksi. Tällöin valtion ei kuulu tuollaista poppoota avustaa rahallisesti. Ei silloinkaan, vaikka poppoo olisi pienilukuinen tai uskottavuudeltaan naurettava. Kuitenkin sanavapaus pätee edelleen, valtion ei silti kuulu avustaa tätä viestiä koska se on valtion lakien vastaiseen toimintaan kiihottamista. Tässä tapauksessa sekä laki, että moraalini ovat sopusoinnussa joten en näkisi mitään ongelmaa tällaisen poppoon tukihakemuksen eväämisessä.

Jos taas tässä samassa hypoteettisessa tapauksessa kristilliset olivat saaneet ujutettu kiihkeän konservatiivin opetus- ja kulttuuriministeriöön ja tämä antaisi avustusta tuollaiselle joukolle se olisi ilman muuta vastaava ongelma kuin se, että AKL saa avustusta totaalin puolesta tapahtuvaan promoamiseen ja vieläpä enemmän kuin varusmiesliitto.

Laadulliset perusteet näyttävät olevan, ja varmasti voit sen myöntää, aika laveat. Niin laveat, että mikä tahansa poliittinen kanta voisi tehdä niistä oman näköisensä ja samalla noudattaa lakia nimellisesti. Kyllä tuossa mielestäni on kuitenkin jonkin sorttinen ongelma.

Se miten kuvailet AKL:ää nuorten anarkistipoppooksi on totta ja olen aivan samaa mieltä. Edelleen se on mielestäni epärelevanttia. Kyse ei ole sananvapauden kaventamisesta vaan siitä, että valtio ottaa hyväksyvän kannan antaessaan avustusta järjestöjen ajamille asioille. Jos avustusta on syytä epäillä käytettävän toimintaan mikä on Suomen virallisen linjan ja jos varsinkin lakienkin vastaista niin valtio toimii silloin ristiriitaisesti tukiessaan promootiotyötä jossa vastustetaan valtion linjaa. Tällöin valtio epäsuorasti omistamaansa instrumenttiaan käyttäen ottaa kantaa. Valtio kuitenkin aina verotuksellisin ja muinkin keinoin myös ohjaa kansaa ja järjestöjä "oikealle tielle" mistä voidaan olla montaakin mieltä. Silloin voisi perustellusti edellyttää, että ohjaus esim. laadullisten- tai soveltamisohjeiden muodossa on harmoniassa myös valtion edustamien arvojen ja kansalaisiltaan laillisesti edellyttämien vaatimusten mukainen.
 
Viimeksi muokattu:
Pari pointtia aiheeseen liittyen:

1)Varusmieslitto ajaa myös siviilipalvelusmiesten asiaa ja "aktiivitoimintaa" hoitavissa on varusmies- ja siviilipalveluksen suorittaneita
2)Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä
 
Subjektiiviseen puoleen palatakseni asiaa voisi lähestyä siltäkin kannalta, että YLE toteuttaa lakisääteisesti monikulttuurisuuden edistämistä. Se on poliittinen ja sikäli subjektiviinen asia, että on täysin laillista olla sitä mieltä, että Suomen ei kuuluisi olla monikulttuurinen. Laki ei velvoita muuhun kuin lainkuuliaisuuteen ja tällöinhän jo toimii korrektisti. Mielestäni YLE ja valtio ovat oikealla asialla, esivallan kuuluukin suhtautua myönteisesti erilaisiin kulttuureihin, sikäli kun ne ovat Suomen lakien mukaisia ja valtiovallan kuuluukin omin toimin pyrkiä vähentämään vastakkainasettelua. Sikäli myös subjektiiviset valtion poliittisesti ajamat asiat saavat myös rahaa ja tukea. Kunhan ne ovat vallitsevan poliittisen suuntauksen mukaisia, vaikka eivät olisikaan lain edellyttämiä ankaria velvoitteita. Kuten monikulttuurisuuden edistäminen, myös yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusratkaisu on valtion virallisen linjan mukainen. Asevelvollisuus on virallisen politiikan lisäksi myös lain mukainen ja velvoittama. Tietääkseni valtiolla ei ole mitään asevelvollisuutta vastustavaa virallista linjaa...

Näkisin myös outona, että esim. pelkästään monikulttuurisuutta vastustava poppoo saisi Veikkauksen avustusta. Entä sinä? Aivan siinä missä asevelvollisuutta vastustavakin. AKL on vastaavalla tavalla, melko yhden asian liike kuin kuvitteellinen monikulttuurisuutta vastustava poppoo koska AKL vastustaa lain vaatimaa ja virallisen linjan mukaista asevelvollisuuteen perustuvan puolustusratkaisun peruselementtiä.

Voisiko esim. verovaroin pyörivä YLE tuottaa ja näyttää ohjelmistoonsa totaalia promotoivan ja asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusratkaisua vastustavan ohjelmiston jonka tarkoituksena olisi heikentää puolustusratkaisua ja rohkaista esim. mahdollisimman useita pyrkimään totaaliksi? Tuskinpa YLE näyttäisi sellaistakaan ohjelmaa minkä tarkoituksena olisi tehdä työtä monikulttuurisuutta vastaan. Kuten ei teekään, koska se on erikseen velvoitettu tukemaan monikulttuurista yhteiskuntaa. Tai sellaista ohjelmaa jonka tarkoituksena olisi promotoida lain mahdollistamaa tasa-arvoista avioliittoa vastaan ja kannustaa maistraattien työntekijöitä homoliittojen vihkmislakkoon. Ei näyttäisi. Kysynkin, miksi siis valtion virallisen linjan vastaisen totaaliin kiihottamisen tulisi saada valtiollinen erioikeus?

Se on selvää, että YLE:n kuuluu näyttää moniäänisesti eri mielipiteitä, myös kriittisiä, tällöin kyseessä on tietenkin ihan täysin eri asia, jotta tästä ainakaan ei tehdä olkiukkoa. Viitaan siihen, että YLEllä olisi hypoteettisesti asevelvollisuutta vastustava linja, kuten sillä on monikulttuurisuutta edistävä linja.
 
Yle toki muun punavihreän propagandan ohella edistää monikulttuurisuutta (kuten heillä on lakisääteisenä tehtävänä), mutta se ei ole estänyt Yleä esittämästä antisemitististä propagandaa. Sanomattakin on selvää, että se on vastoin Suomen valtion politiikkaa. En näe mitään ongelmaa siinä, miksei monikulttuurisuutta vastustava porukka voisi saada avustusta.
 
Niin, minun pointtini taas oli se, ettei tuollaisen järjestön kuuluisi saada rahaa. Toiminnan tukeminen on yksimielisesti kyseenalaista.
1) Siitä, että AKL siis promotoi totaalikieltäytymistä ja lain mukaan ei saa totaalikieltäytyä. Eduskunnan säätämien sääntöjen pohjalta jaetaan varoja järjestölle joka kannustaa eduskunnan säätämän lain rikkomisen puolesta.
2) Itselleni tärkeämpi kyseenalaisuus johtuu siitä, että Suomelle on geopoliittisesti edullista säilyttää ja saada maksimaalinen panostus maanpuolustustukesen hyväksi. Silti valtio-omisteinen poliittisesti ohjattu monopolijärjestö tukee rahallisesti toimintaa joka on pyrkii nakertamaan ennestäänkin aliresursoitua puolustuskykyä.

Asiaa. Juuri näin. Peruste apurahojen poistamiselle on kiistaton.
 
Hieman asian vierestä, mutta kuitenkin: AKL ottaa kärkkäästi kantaa lännen militarismiin, mutta onko niin, että Venäjällä militarismikin on rauhan asialla ja etenkin lapset rauhan airuita. Soisi näitäkin joskus kommentoitavan järjestön sivuilla. Toisaalta, olisiko tässä mallia myös Suomelle?

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015051519699233_ul.shtml
"Te ohjaatte tulevaisuudessa tankkeja" - Venäjällä pidettiin lasten sotilasparaati
Lauantai 16.5.2015 klo 08.16

Etelävenäläisessä Donin Rostovissa järjestettiin erityinen lasten sotilasparaati, joka järjestäjien mukaan kokosi "alle kouluikäisten sotajoukon".


(AP)

(AP)
Mukana erikoislaatuisessa paraatissa oli torstaina noin 500 iältään 4-10-vuotiasta lasta. Osa alle kouluikäisistä pikkusotureista otti osaa marssiin polkupyörillä, joista monissa olivat vielä apupyörät käytössä.

Tilaisuuden syynä oli toisen maailmansodan päättymisen 70-vuotisjuhla.

Uutiskanava Russia Todayn mukaan pienokaiset seisoivat sotilaallisessa muodostelmassa paikallisen upseerikerhon edustalla.

Internetin videopalvelu Youtubesta löytyvällä videolla lapset on jaettu kadun varteen eri aselajien mukaan. Sekä pojilla että tytöillä on asianomaiset univormut päällään.

Seremoniatkin ovat melkein kuin oikeassa sotilasparaatissa. Vaahtosammuttimen kokoisia tulevia taistelijoita saapuu tervehtimään harmaan Volgan takapenkillä seisten armeijan korkea upseeri.

- Tänään lapset ohjaavat sotilaspolkupyöriä ja skoottereita, tulevaisuudessa me toivomme näkevämme heidän ohjaavan tankkeja ja tykistöyksiköitä, ystävällinen upseerisetä oli jutellut newsru.com-uutissivuston mukaan.

Lisäksi mukana oli nuorten isänmaallisten sotilaskerhojen aktiiveja, laskuvarjojääkäreitä ja sotilaita paikallisesta kunniavartiosta.

Tapahtumaa suojeli venäläismedian mukaan maan eteläinen sotilaspiiri ja sen komentaja kenraalieversti Aleksandr Galkin.

Lisäksi iloitseville pilteille järjestettiin ampumanäytöksiä oikealla rynnäkkökiväärillä.
(AP)
ANTERO EEROLA
 
Lasten ristiretki... :(
 
Lasten ristiretki... :(

Lasten teloituskompania venäläiseen tapaan!

Children-Miltary-Parade-3.JPG
 
Tuleeko kenellekään mieleen Hitler-jugend? Kysyn tämän ihan vakavalla naamalla ilman halua provoilla. Kasvatetaanko pennut vihaamaan länkkäriä, onko tosiaan tarkoitus luoda altis sukupolvi, joka on valmis takomaan päätään Schweinewaldin pyökkiin tai kaakkoissuomalaiseen näreeseen?
 
Hieman asian vierestä, mutta kuitenkin: AKL ottaa kärkkäästi kantaa lännen militarismiin, mutta onko niin, että Venäjällä militarismikin on rauhan asialla ja etenkin lapset rauhan airuita. Soisi näitäkin joskus kommentoitavan järjestön sivuilla. Toisaalta, olisiko tässä mallia myös Suomelle?

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015051519699233_ul.shtml
"Te ohjaatte tulevaisuudessa tankkeja" - Venäjällä pidettiin lasten sotilasparaati
Lauantai 16.5.2015 klo 08.16

Etelävenäläisessä Donin Rostovissa järjestettiin erityinen lasten sotilasparaati, joka järjestäjien mukaan kokosi "alle kouluikäisten sotajoukon".


(AP)

(AP)
Mukana erikoislaatuisessa paraatissa oli torstaina noin 500 iältään 4-10-vuotiasta lasta. Osa alle kouluikäisistä pikkusotureista otti osaa marssiin polkupyörillä, joista monissa olivat vielä apupyörät käytössä.

Tilaisuuden syynä oli toisen maailmansodan päättymisen 70-vuotisjuhla.

Uutiskanava Russia Todayn mukaan pienokaiset seisoivat sotilaallisessa muodostelmassa paikallisen upseerikerhon edustalla.

Internetin videopalvelu Youtubesta löytyvällä videolla lapset on jaettu kadun varteen eri aselajien mukaan. Sekä pojilla että tytöillä on asianomaiset univormut päällään.

Seremoniatkin ovat melkein kuin oikeassa sotilasparaatissa. Vaahtosammuttimen kokoisia tulevia taistelijoita saapuu tervehtimään harmaan Volgan takapenkillä seisten armeijan korkea upseeri.

- Tänään lapset ohjaavat sotilaspolkupyöriä ja skoottereita, tulevaisuudessa me toivomme näkevämme heidän ohjaavan tankkeja ja tykistöyksiköitä, ystävällinen upseerisetä oli jutellut newsru.com-uutissivuston mukaan.

Lisäksi mukana oli nuorten isänmaallisten sotilaskerhojen aktiiveja, laskuvarjojääkäreitä ja sotilaita paikallisesta kunniavartiosta.

Tapahtumaa suojeli venäläismedian mukaan maan eteläinen sotilaspiiri ja sen komentaja kenraalieversti Aleksandr Galkin.

Lisäksi iloitseville pilteille järjestettiin ampumanäytöksiä oikealla rynnäkkökiväärillä.
(AP)
ANTERO EEROLA

Kuinkahan moni näistäkin lapsista on Venäjän sotilaskoulujärjestelmän "tuotteita"?

"Toinen suomalaisten kannalta merkille pantava asia on runsas valmistavan sotilaskoulutuksen sekä puolisotilaallisen täydennyskoulutuksen tarjonta. Puolustusministeriöllä ja muilla viranomaisilla on laaja sotilaskoulujärjestelmä - oppilaitoksissa koululaisille opetetaan 5.-11. luokkien normaalin opetusohjelman lisäksi myös sotilastaitojen perusteet, jotka toimivat myös kuuden vuoden valmennuskurssina akateemisiin sotilasoppilaitoksiin sekä asepalvelukseen värvättyinä tai varusmiehinä.

Etusijalla näiden koulujen oppilasvalinnassa ovat puolustusministeriön henkilöstön lapset sekä orvot, heitteille jätetyt ja yksinhuoltajaperheiden lapset. Sotilaskouluissa on sotilaallisen tiukka kuri, ja monet niistä ovat sisäoppilaitoksia
". (Suomen Sotilas 2/2015 s. 36).

En sitten tiedä kuinka paljon tällainen järjestelmä hyödyttäisi Suomea ja toisaalta antaisiko tällainen järjestelmä sellaisen signaalin jollaista ei mielletä osaksi länsimaata 2000-luvulla? Venäjän järjestelmä antaa kyllä naapurimaille varsin militaristisen mielikuvan ja kun "värväyksessä" suositaan orpoja ja heiteille jätettyjä niin syntyy entistä enemmän kuva, jonka mukaan nyt Putinin Venäjä on rakentamassa lapsista ja nuorista uutta kansalaisten luokkaa - mielleyhtymä Hitler jugendiin on hyvin selkeä.

vlad.
 
Kuinkahan moni näistäkin lapsista on Venäjän sotilaskoulujärjestelmän "tuotteita"?

"Toinen suomalaisten kannalta merkille pantava asia on runsas valmistavan sotilaskoulutuksen sekä puolisotilaallisen täydennyskoulutuksen tarjonta. Puolustusministeriöllä ja muilla viranomaisilla on laaja sotilaskoulujärjestelmä - oppilaitoksissa koululaisille opetetaan 5.-11. luokkien normaalin opetusohjelman lisäksi myös sotilastaitojen perusteet, jotka toimivat myös kuuden vuoden valmennuskurssina akateemisiin sotilasoppilaitoksiin sekä asepalvelukseen värvättyinä tai varusmiehinä.

Etusijalla näiden koulujen oppilasvalinnassa ovat puolustusministeriön henkilöstön lapset sekä orvot, heitteille jätetyt ja yksinhuoltajaperheiden lapset. Sotilaskouluissa on sotilaallisen tiukka kuri, ja monet niistä ovat sisäoppilaitoksia
". (Suomen Sotilas 2/2015 s. 36).

En sitten tiedä kuinka paljon tällainen järjestelmä hyödyttäisi Suomea ja toisaalta antaisiko tällainen järjestelmä sellaisen signaalin jollaista ei mielletä osaksi länsimaata 2000-luvulla? Venäjän järjestelmä antaa kyllä naapurimaille varsin militaristisen mielikuvan ja kun "värväyksessä" suositaan orpoja ja heiteille jätettyjä niin syntyy entistä enemmän kuva, jonka mukaan nyt Putinin Venäjä on rakentamassa lapsista ja nuorista uutta kansalaisten luokkaa - mielleyhtymä Hitler jugendiin on hyvin selkeä.

vlad.

Niin, miksi AKL ei tartu tähän toimintaan, miksi syyttä länsimaita militaristisiksi? Jos aikoo ajaa aidosti pasifistien asiaa, on syytä olla johdonmukainen!
 
Kasvatetaanko pennut vihaamaan länkkäriä, onko tosiaan tarkoitus luoda altis sukupolvi, joka on valmis takomaan päätään Schweinewaldin pyökkiin tai kaakkoissuomalaiseen näreeseen?

Veikkaan että aivan ensisijassa länkkärivihaa suunnataan siihen että porukka jaksaa syödä kaalisörsseliä iloisesti kyytipoikana haaleaa kuravettä ja votkaa samalla kun oligarkin ja silovikin perheet vetää naudan sisäfilettä valkosipulikastikkeessa hyvän ranskalaisen punaviinin kera. Tähän kun on luonnollisesti vaskistit syyllisiä.

Tietty kun Venäjän tavoitteena on että miljoona miestä on aseissa koko ajan mutta reiluun kuuteensataan kiloon jämähdetty niin kai tuolla sitäkin ratkaista yritetään.

Meillä ei sotilaspoikatreeniä ja REVISIONISTISTA historiankirjoitusta kouluissa ole mutta silti aluetoimistot ovat tuskissaan kun 500 tuhatta taistelijaa on loukkaantunut siitä etteivät pääse ensimmäisten joukossa tappelemaan. Pitää kohta varata köyttä ja tukevia puita muuallakin kuin Pohjanmaalla :)
 
Ja arvatkaako kommentoiko AKL noita millään lailla. Nehän on vain pahan lännen vastaisella asialla....
 
Niin, miksi AKL ei tartu tähän toimintaan, miksi syyttä länsimaita militaristisiksi? Jos aikoo ajaa aidosti pasifistien asiaa, on syytä olla johdonmukainen!

Ollakseen uskottava ja puolueeton ynnä aktiivinen toimija Aseistakieltäytyjäliiton tulisi ehdottomasti tuomita kaikki aggressiivisesti käyttäytyvät imperialistiset valtiot (tai liittoumat) yksipuolisen toiminnan sijaan.

NATO:n tuomitsemisessa liitto on ollut mukana - kuten tiedonantaja.fi tietää kertoa: http://www.tiedonantaja.fi/2012-11-4/nato-pelisi-on-pelattu-

Mutta jotenkin tuntuu, että julkisuudessa toiminta ja tuomitseminen on tietyllä tapaa yksipuolista ja tarkoitushakuista enkä tiedä missä määrin tällä on tekemistä sen kanssa, että NATO:n tuomitsemisessa oli mukana Heidi Auvinen (vasemmistonuorten Etelä-Suomen piirisihteeri) ja hän tuskin on ainoa vasemmalle kallellaan oleva profiloitunut aktivisti liitossa.

vlad.
 
Kuinkahan moni näistäkin lapsista on Venäjän sotilaskoulujärjestelmän "tuotteita"?

"Toinen suomalaisten kannalta merkille pantava asia on runsas valmistavan sotilaskoulutuksen sekä puolisotilaallisen täydennyskoulutuksen tarjonta. Puolustusministeriöllä ja muilla viranomaisilla on laaja sotilaskoulujärjestelmä - oppilaitoksissa koululaisille opetetaan 5.-11. luokkien normaalin opetusohjelman lisäksi myös sotilastaitojen perusteet, jotka toimivat myös kuuden vuoden valmennuskurssina akateemisiin sotilasoppilaitoksiin sekä asepalvelukseen värvättyinä tai varusmiehinä.

Etusijalla näiden koulujen oppilasvalinnassa ovat puolustusministeriön henkilöstön lapset sekä orvot, heitteille jätetyt ja yksinhuoltajaperheiden lapset. Sotilaskouluissa on sotilaallisen tiukka kuri, ja monet niistä ovat sisäoppilaitoksia
". (Suomen Sotilas 2/2015 s. 36).

En sitten tiedä kuinka paljon tällainen järjestelmä hyödyttäisi Suomea ja toisaalta antaisiko tällainen järjestelmä sellaisen signaalin jollaista ei mielletä osaksi länsimaata 2000-luvulla? Venäjän järjestelmä antaa kyllä naapurimaille varsin militaristisen mielikuvan ja kun "värväyksessä" suositaan orpoja ja heiteille jätettyjä niin syntyy entistä enemmän kuva, jonka mukaan nyt Putinin Venäjä on rakentamassa lapsista ja nuorista uutta kansalaisten luokkaa - mielleyhtymä Hitler jugendiin on hyvin selkeä.

vlad.

Yhdysvalloissa on paljonkin sotilaallisesti järjestettyjä Lukio-tason sisäoppilaitoksia: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Military_high_schools_in_the_United_States
 
"Miksi julkisin varoin tuetaan rikokseen kannustavaa toimintaa?"
ILKKA AHTOKIVI

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään nuorisojärjestöille myönnettävien avustusten jakamisen periaatteista.

Mikko Kärnä ihmettelee aseistakieltäytyjäliitto AKL:lle myönnettyä 52 000 euron avustusta kuluvan vuoden toimintaan.

- Mielestäni julkisin varoin ei voida tukea järjestötoimintaa, joka kannustaa rikoksiin syyllistymiseen, hän toteaa tiedotteessaan.

Kärnä katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella on nyt tuettu järjestöä, joka antaa neuvontaa esimerkiksi siitä, kuinka asevelvollisuutta voi vältellä pakenemalla maasta tai kuinka oikeuteen haastettu totaalikieltäytyjä voi pakoilla haastetta.

- Asia on periaatteellisella tasolla varsin merkittävä, toteaa Kärnä.

Hänen mielestään aseistakieltäytyjäliiton toiminnan voidaan katsoa kannustavan rikoksiin syyllistymiseen, sillä liitto esittää kaikenlaiset aseistakieltäytymisen muodot myönteisinä ja antaa neuvontaa siitä, kuinka näihin rikoksiin voi syyllistyä.

Verkkouutiset
 
Erilaiset pasifistiset järjestöt Suomessa ovat aina olleet lähinnä Neuvostoliiton / Venäjän etujen ajajia ja propagandavälineitä. AKL ei tee poikkeusta, ja sen tukeminen valtion toimesta on täysin käsittämätöntä.
 
Erilaiset pasifistiset järjestöt Suomessa ovat aina olleet lähinnä Neuvostoliiton / Venäjän etujen ajajia ja propagandavälineitä. AKL ei tee poikkeusta, ja sen tukeminen valtion toimesta on täysin käsittämätöntä.

Valtion rahoituksella se sidotaan valtioon kiinni, se suudellaan kuoliaaksi. Rahattomana ja kiellettynä se touhu painuisi maan alle ja mitteepä lottootte, kumpi on pahempi vaihtoehto? Nykymetodein touhu saadaan saman haalean vesivellin pariin niinkuin kaikki muukin toiminta maassa on: suht munatonta, rautalahkeita ei laisin, väljähtänyttä piimää, joka ei kiinnosta edes iltapäivälehtiä. Aina ei ole paras vaihtoehto lähteä sille linjalle, että annetaan rikoslain hoitaa.....kyllä jää hoitamatta, niinkuin moni muukin asia.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus- ja arviointitoimikunnan pääsihteeri Saila Ruuth, miksi aseistakieltäytyjät saavat enemmän avustusta kuin varusmiehet?

Varusmiesliitto ei nimestään huolimatta ole varusmiesten edunvalvoja, vaan liitto kannattaa tavoiteohjelmansa mukaan asevelvollisuutta, ja ilmoittaa ohjelmassaan myös haluavansa, että "varusmiespalvelus on tulevaisuudessakin kova ja haastava koulutus, jonka aikana sotilaallisesta kurista ja järjestyksestä ei tingitä". Varusmiesliitto siis pyrkii varusmiesten edunvalvonnan sijasta ylläpitämään vankilan uhalla suoritettavaa pakollista varusmiespalvelusta, eli tuottamaan haittaa varusmiehille.

Tarkoittaako tukipäätös sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö arvostaa enemmän Suomen puolustamisesta kieltäytyviä kuin niitä, jotka ovat valmiita maatamme puolustamaan?

Todellisuudessa kuitenkin vapaaehtoista maanpuolustusmallia kannattava Aseistakieltäytyjäliitto, joka haluaa että maamme puolustajilla on oikeus kieltäytyä palveluksesta ilman rangaistusta, arvostaa puolustajia enemmän kuin Varusmiesliitto, joka haluaa pakottaa puolustajat palvelukseen vankeuden uhalla.

Iltalehden logiikalla orjuutta kannattava arvostaisi orjia enemmän kuin orjuuden vastustaja.
 
Varusmiesliitto ei nimestään huolimatta ole varusmiesten edunvalvoja, vaan liitto kannattaa tavoiteohjelmansa mukaan asevelvollisuutta, ja ilmoittaa ohjelmassaan myös haluavansa, että "varusmiespalvelus on tulevaisuudessakin kova ja haastava koulutus, jonka aikana sotilaallisesta kurista ja järjestyksestä ei tingitä". Varusmiesliitto siis pyrkii varusmiesten edunvalvonnan sijasta ylläpitämään vankilan uhalla suoritettavaa pakollista varusmiespalvelusta, eli tuottamaan haittaa varusmiehille.Todellisuudessa kuitenkin vapaaehtoista maanpuolustusmallia kannattava Aseistakieltäytyjäliitto, joka haluaa että maamme puolustajilla on oikeus kieltäytyä palveluksesta ilman rangaistusta, arvostaa puolustajia enemmän kuin Varusmiesliitto, joka haluaa pakottaa puolustajat palvelukseen vankeuden uhalla.

Iltalehden logiikalla orjuutta kannattava arvostaisi orjia enemmän kuin orjuuden vastustaja.

On kestämätöntä, että valtio yhtäältä pakottaa nuoret miehet rangaistuksella uhaten asepalvelukseen , mutta toisaalta rahoittaa runsain käsin järjestöä, joka kannustaa kieltäytymiseen ja antaa siihen neuvoja.

Jos asepalvelus olisi vapaaehtoinen ja valtiolle samantekevää suorittaako sen vai ei, voisi se myös rahoittaa kaikkia alan järjöstöjä, kuten rahoitetaan puolueita. Nyt rahaa syydetään järjestölle, joka tukee avoimesti myös ainoan mahdollisen hyökkääjän ajatusmaailmaa ja vaikenee esimerkiksi Ukrainaa vastaan kohdistuneesta rikoksesta.

AKL voisi keskittyä aseistakieltäytyjen ja sivareiden olojen kohentamiseen ja esimerkiksi palveluspaikkojen järjestämiseen, mutta jättää yllyttämisen ja muun propagandan muille.
 
Viimeksi muokattu:
Back
Top