Bold Quest 19.1

TT

Eversti
Vähän hassua laittaa 24 s pätkä Archerista jossa se ampuu vain kertalaukauksen. Kun se automaattilataaja on aseen keskeinen piirre, ja sen toimivuutta on arvuuteltu varsinkin kun Norjalle ei ase kelvannutkaan. Näistä jutuista kiinnostunut yleisö haluaisi nimenomaan "sarjatulen" nähdä. :uzi:

(Mikäpä on oikea termi tuossa, ryöppy, keskitys, vai mikä? Olen niitä jotka vieläkin hairahtuvat puhumaan tykinpiipuista...)
 

Kustaanmiekka

Kenraali
Täytyy kyllä sanoa, että Bold Questissa kokeillaan ja testaillaan kaikennäköistä josta otetaan sitten oppia jatkokehittelyyn (mm. johtamista, viestintää, ilmatorjunnan omatunnistejärjestelmiä, ilmasta maahan vaikuttamista, simulaattorijärjestelmiä, jne. jne.)


Maavoimien simulaattorijärjestelmiä parannetaan Bold Questin kokemuksilla

Maavoimien simulaattoriosaamiskeskus tutkii Bold Quest 19.1 -tapahtumassa simulaattoreiden hyödyntämistä koulutuksessa ja kerää kokemuksia Puolustusvoimien tuleviin simulaattorihankkeisiin.
Saadut kokemukset simulaattoreiden käytöstä hyödynnetään kotimaan harjoitustoiminnan ja asevelvollisten koulutuksen nykyaikaisten menetelmien kehittämisessä.Bold Quest 19.1 -tapahtuma järjestetään verkottuneessa simulaattoriympäristössä, ja siinä yhdistyvät oikea (live) ja eri tavoin simuloitu (virtuaalinen) toiminta.
Simulaattorit ovat laitteita tai ohjelmistoja, joilla kuvataan jotakin todellista laitetta tai toimintaa.
Tapahtuman aikana simulaattoreita tutkitaan live-ympäristössä Karjalan lennostossa Rissalassa ja Maavoimien harjoituksissa Pohjois-Suomessa sekä virtuaaliympäristössä,
jonka kautta tapahtumaan osallistuu henkilöstöä eri maista.

– Esimerkki live- ja virtuaaliympäristöjen yhdistämisestä on, että oikea lentokone lentää taivaalla, ja se näkyy taistelunjohtajan tilannekuvassa.
Samaan taistelun tilannekuvaan voidaan lisätä myös lentosimulaattorissa (simulaattorilaite maan pinnalla) lennettävä lentokone.
Tilannekuvassa näkyvät siis sekä oikea (live) lentokone että simuloitu (virtuaalinen) lentokone.
Maavoimissa voidaan vastaavasti harjoitella niin, että oikealle ilmatorjuntalavetille simuloidaan virtuaalinen maali, kuvaa tutkija Tuomas Munnukka Maavoimien simulaattoriosaamiskeskuksesta Lappeenrannasta.


Edellä kuvatussa esimerkissä lentokoneet, simulaattorit ja ilmatorjuntalavetit saattavat toimia eri maissa sijaitsevista tukikohdista ja harjoitusalueilta käsin.

Tietoverkon kautta ne ovat yhteydessä toisiinsa, ja niiden toiminnasta muodostetaan yhteistä tilannekuvaa.

– Oikeat ja virtuaaliset sotilaat, lentokoneet ja asejärjestelmät taistelevat siis maantieteellisesti pitkästä välimatkastaan huolimatta samassa virtuaalimaailmaan mallinnetussa taistelutilassa esimerkiksi Pohjois-
Suomessa, selittää Munnukka.


Simulaattorit tehostavat koulutusta

Bold Quest 19.1 -tapahtumassa live- ja virtuaaliympäristöjen tutkimuksen tavoitteena kerätä kokemuksia Puolustusvoimien tuleviin simulaattorihankkeisiin.
Tutkimuksessa seurataan, miten live- ja virtuaaliympäristöjä hyödynnetään.

– Tutkimus toteutetaan selvittämällä tapahtumaan osallistuvien kumppanimaiden kokemuksia ja parhaita käytänteitä simulaattoriympäristöjen koulutuskäytöstä.
Tämän pohjalta pohdimme, miten saaduilla kokemuksilla voidaan parantaa Maavoimien koulutusta entisestään, toteaa tutkija Munnukka.


Bold Quest 19.1 tarjoaa live- ja virtuaaliympäristöjen analysoinnille erittäin hyvän tutkimusalustan, sillä tapahtumaan osallistutaan laajasti eri puolilta maailmaa.

Tapahtumasta saadaan käytännön kokemuksia ympäristöjen hyödyntämisestä ja tutustutaan kansainvälisiin kollegoihin.

Näin suurta testitapahtumaa ei Suomessa ole aikaisemmin järjestetty.
Kansainvälinen tapahtuma tarjoaa näköalan samanaikaisesti usean valtion simulaattoritoimintaan ja heidän kokemuksiinsa, luonnehtii Munnukka tapahtuman hyötyjä tutkimukselle.

– Tarkoituksenamme on myös vahvistaa kansainvälistä asiantuntija- ja yhteistyöverkostoamme, mihin meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus, lisää Munnukka.

Tapahtumasta saadut kokemukset hyödynnetään täysimääräisesti Puolustusvoimien simulaattorihankkeissa tulevina vuosina.


-Tutustumme simulaattoriympäristössä toimimisen pelikenttään, haasteisiin ja pitkään simulaattoreita käyttäneiden maiden kokemuksiin.

Tiedonkeruun jälkeen otamme rinnalle Suomessa havaitsemiamme oman koulutuksemme kehittämiskohteita ja lähdemme työstämään ratkaisuja haasteisiin.
Meillä Maavoimien simulaattoriosaamiskeskuksessa on teknistä, pedagogista ja sotilastaktistakin osaamista, joten ongelmia ratkotaan useasta näkökulmasta, kertoo Munnukka.

Live- ja virtuaaliympäristöjen kehittäminen on tärkeää, koska hyvin suunnitellulla simulaattoriavusteisella harjoittelulla tehostetaan kotimaan harjoitustoimintaa ja asevelvollisten koulutusta.
Tehokkuus perustuu siihen, ettei toistojen osuutta tarvitse rajata esimerkiksi ampumatarvikkeiden määrän tai valoisan ajan perusteella.
Harjoittelua virtuaaliympäristössä eivät myöskään rajoita maantieteelliset etäisyydet, alueiden käyttö tai kaluston saatavuus.

– Toiminta voidaan viedä pidemmälle kuin oikeissa live-harjoituksissa.
Joukot pystytään esimerkiksi siirtämään sellaisille alueille, joita ei muutoin harjoituksissa voitaisi käyttää.
Kustannussäästöjäkin syntyy, kun kalustoa ei tarvitse siirtää ja ajankäyttö tehostuu, huomauttaa Munnukka.

Virtuaalikoulutusympäristöjen kehittämisessä ei ole yhtä oikeaa reittiä.
Kenttäkouluttajilta saatavat kokemukset ja palaute kuitenkin ohjaavat simulaattoreiden kehitystä, sillä ne kehitetään käyttäjien tarpeisiin.

– Avainsanoja ovat rohkeus kokeilla ja avoin asenne.
Simulaattoreilla ja virtuaalikoulutusympäristöillä on paljon annettavaa koulutukseen, mutta yksin niiden varaan koulutusta ei voida rakentaa, painottaa Munnukka.


Simulaattoreita hyödynnetään laajasti

Simulaattoreiden rooli koulutuksessa on merkittävä. Puolustusvoimissa simulaattoreita hyödynnetään lähes kaikkien asejärjestelmien koulutuksessa.
Esimerkkinä panssarivaunujen ajamisen, panssarivaunujen järjestelmien käytön sekä huollon koulutuksessa ja taisteluharjoituksissa Suomessa ja ulkomailla.

Simulaattorit jaotellaan toimintaperiaatteensa mukaan kolmeen ryhmään: livesimulaattoreihin, virtuaalisimulaattoreihin ja konstruktiivisiin simulaattoreihin.
Maavoimat käyttää kaikkia kolmea simulaattorityyppiä: livesimulaattori Kasi, taistelutilan virtuaalisimulaattori VBS (Virtual Battle Space = virtuaalinen taistelutila) ja
konstruktiivinen simulaattori Kesi (esikuntasimulaattori).

-Esimerkiksi taisteluharjoituksissa käytössä on kaksipuolinen taistelun simulointijärjestelmä Kasi, jonka avulla yksittäinen sotilas saa tiedon osumasta tai läheltä menneestä laukauksesta ja toisaalta joukko saa palautetta taistelutoiminnan onnistumisesta.
Virtuaalisimulaattoreihin (VBS) kuuluvia virtuaalikoulutusympäristöjä on rakennettu joukko-osastoihin viime vuosina.
Virtuaalikoulutusympäristössä voidaan harjoitella toimintaa ennen oikeaa maastoharjoitusta, kertoo Munnukka.

Konstruktiivista simulaattoria Kesiä käytetään komentajien ja esikuntien kouluttamisessa.
Käytännössä maastossa ei ole oikeita joukkoja, vaan kaikki joukot, toiminta ja maasto ovat simuloituja.

Kansainvälisiin harjoituksiin on osallistuttu käyttämällä yksittäisiä simulaattoreita kuten Kasi-simulaattorijärjestelmää.

– Suomalaisten simulaattorit toimivat pitkälti samoin periaattein kuin kansainvälisten kumppaneiden laitteet. Valmius simulaattoriavusteiseen yhteisharjoitteluun on siis hyvä.
Järjestelmät kuitenkin kehittyvät ja hankimme uutta simulaattorikalustoa, joten järjestelmien kansainvälisen yhteensopivuuden varmistamiseen tarvitaan Bold Questin kaltaisia tapahtumia,
päättää tutkija Munnukka.
 

VanhaPate

Kenraali
“The precedents achieved in this Bold Quest are many and significant, including the most complex capability demonstration in our 16-year history, and the first Bold Quest of this nature to be hosted by a nation other than the USA,” said Joint Staff’s Bold Quest manager, Mr. John Miller.

Bold Quest 19.1 Coalition Demonstration commences in Finland
STUTTGART, Germany--Participating units are deployed for Bold Quest 19.1 (BQ19.1), the latest in a series of Coalition Capability Demonstration and Assessment events sponsored by the Joint Staff and hosted this year by Finland, only the third time the series is being held outside the United States.

Troops began arriving in Finland for BQ19.1 in late April and early May. The applied testing phase of the event is scheduled to begin this week with about 18 days of data collection. Approximately 2,200 servicemembers, civilians and contractors from the United States and 14 partner nations, including Finland, will participate in Bold Quest, with about 700 of those being Finnish Defence Forces. The largest contingents from other nations will come from the United States, Norway, Denmark, France and Sweden.

Bold Quest is a collaborative joint and multinational enterprise in which Nations, Services and Programs pool their resources in a recurring cycle of capability development, demonstration and analysis. Conceived in 2001, the BQ coalition has grown since 2003 from the U.S. services and four nations to now include 18 Partner Nations and NATO Headquarters.

“The event tests and demonstrates the functional and technical interoperability of Joint Fires, ISR and Fires systems. Also, we get to test and assess our own procedures in a multinational operational environment,” said Maj. Gen. Pasi Jokinen, commander of the Finnish Air Force and Finland’s Bold Quest lead.

The Finnish Defence Forces, representing the host nation, have overall responsibility for Bold Quest 19.1, collaborating with the U.S. Joint Staff’s Bold Quest team that will be directing activities at the tactical level. The main Bold Quest Control Center will be located in Sodankylä, with supporting centers throughout the nation. The national and multinational Combined Network Control Center will be located in Riihimäki. In addition to the Finnish locations, multiple participants and support personnel will be connected daily from distributed sites in Europe and the United States.

“The precedents achieved in this Bold Quest are many and significant, including the most complex capability demonstration in our 16-year history, and the first Bold Quest of this nature to be hosted by a nation other than the USA,” said Joint Staff’s Bold Quest manager, Mr. John Miller.

A Finnish heavy rocket launcher battery (MLRS), a heavy artillery battalion and a mortar company will be participating in the live fire portions of the demonstration. Also participating in the live fire are artillery guns, mortars and MLRS units from Belgium, Sweden and France.

The Bold Quest sorties will be flown from the bases in Rissala and Rovaniemi May 13-24. The flights are mainly directed at the training areas close to the bases and to the area around Rovajärvi. More than 30 aircraft and helicopters from Denmark, Finland, Germany, France, the Netherlands, Norway, and the United States will participate.

Two F/A-18 Hornet multirole fighters and one Pilatus PC-12NG liaison aircraft will be participating in the event from the Finnish Air Force and five NH90 helicopters from the Finnish army.

During Bold Quest 19.1, the Finnish Defence Forces will be responsible for the foreign troops’ logistics arrangements in Finland in regards to entry into the country, activities during the event, and exit from Finland.

”Bold Quest is a good opportunity to test and demonstrate the Finnish competence in different fields. Also, we get to practice the logistical arrangements for the officially invited foreign troops,” Maj. Gen. Jokinen said.

The event can be observed online at www.puolustusvoimat.fi/boldquest and Youtube.com/puolustusvoimat.

 
Viimeksi muokattu:

VanhaPate

Kenraali
RAF JTACS HONE SKILLS AND EQUIPMENT IN FINLAND
Royal Air Force personnel are working with colleagues from across the globe to develop new innovative ways to work together.

Bold Quest has seen armed forces from as far afield as Canada and Australia nations deploy to Finland with the aim of improving the interoperability of coalition forces.

Among the UK personnel involved are Royal Air and British Army Joint Terminal Attack Controllers (JTACs). Army Air Corps Warrant Officer Class 1 Norrie Kennedy, is the Standards and Evaluation Officer for all UK JTACs. He said: “A JTAC’s job is to coordinate the attack of aircraft in close proximity to friendly soldiers. Such Close Air Support is a team effort, each participant, whether the JTAC on the ground, a pilot in the air or the air command and control, all have a part to play.

From an observations post situated high on a disused ski slope, a pair of UK JTACs were afforded a commanding view of the Finnish countryside for miles around. Using FireStorm, a high precision targeting system, the RAF Regimentand Royal Artillery personnel were practising locating simulated targets. Once identified the JTACs generated highly precise coordinates and passed them digitally to other users and combat aircraft which in turn would simulate an attack.

We’ve come here to trial our equipment in an environment where we have all the assets required to both train and to advance our equipment and our capability.”

Warrant Officer Norrie Kennedy

Army Air Corps

“This affords the opportunity to put our processes through their paces and have them analysed with a view to informing future investments and improving interoperability.”

Aircraft available included Finnish Air Force and US Marine Corps F/A-18 Hornets, French Rafales and a Vietnam-era O-2 Skymaster. The 1968 vintage civilian aircraft, flown by an experienced former military pilot, provides a cost-effective service by remaining on station for hours at a time.

“The aircraft has a few bullet holes in it from Vietnam when it was an Air Force aircraft but it’s a good solid platform with which to support JTACs” explained Steve Brown of Abacus Technology.

Equipped with state-of-the-art equipment the O-2 is able to provide the JTACs with exactly what they would receive from a fast jet. The vests worn by the JTACs also has a camera which enables the aircraft to see what the JTAC is looking at.

“With the UK forces we’ve been replicating a close air support platform," said Mr Brown. "The UK troops were identifying a building and they could see what the aircraft was looking at from above.’

“This isn’t the first time we’ve operated with it,” said WO1 Kennedy. “It works very well, it’s persistent and for trials, it’s ideal and very cost effective.”

30115

30116

30117


O-2 Skymasterin omistajaksi mainitty Abacus Technology. Googlella löytyi pari yritystä ja logosta päätellen samaa konsernia.

Key customers
Worldwide
DoD – USAF, Army, DSS
Civilian – DHS, DOT, DOE,
State
NASA Centers – KSC, JSC, ARC
Intelligence Community
 
Viimeksi muokattu:

Hilan lukko

Kenraali
RAF JTACS HONE SKILLS AND EQUIPMENT IN FINLAND


Katso liite: 30115

Katso liite: 30116

Katso liite: 30117


O-2 Skymasterin omistajaksi mainitty Abacus Technology. Googlella löytyi pari yritystä ja logosta päätellen samaa konsernia.

Key customers
Worldwide
DoD – USAF, Army, DSS
Civilian – DHS, DOT, DOE,
State
NASA Centers – KSC, JSC, ARC
Intelligence Community
MEK:kihän jää nykyään hopealle, tuon ulkomaille menevän kuvituksen kanssa.
 

adam7

Respected Leader
Rovajärven ampuma-alue on Suomen puolustusvoimien käytössä oleva Länsi-Euroopan suurin yhtenäinen sota- ja ampumaharjoitusalue. Alue sijaitsee Rovaniemen, Sodankylän, Kemijärven ja Pelkosenniemen kuntien alueella.

Hm.. Vähän miten laskee. Rovajärven alue on noin 1100 km2, Vidselin alueella on kaksi suurempaa erillistä osaa, mutta se on FMV:n ei Ruotsin puolustusvoimien hallinnoima, ja siellä ammutaan lähinnä ohjuksia ja raketinheittimillä, ei niinkään perinteistä tykistöä.

“The precedents achieved in this Bold Quest are many and significant, including the most complex capability demonstration in our 16-year history, and the first Bold Quest of this nature to be hosted by a nation other than the USA,” said Joint Staff’s Bold Quest manager, Mr. John Miller.

Bold Quest 19.1 Coalition Demonstration commences in Finland


Tuo teksti on tarkkaan hiottu. Mm. miten johtosuhteet esitetään ja muutakin pienempää. Teksti on kiertänyt eri instanssit ennen julkaisua.
 

VanhaPate

Kenraali
Vähän hassua laittaa 24 s pätkä Archerista jossa se ampuu vain kertalaukauksen. Kun se automaattilataaja on aseen keskeinen piirre, ja sen toimivuutta on arvuuteltu varsinkin kun Norjalle ei ase kelvannutkaan. Näistä jutuista kiinnostunut yleisö haluaisi nimenomaan "sarjatulen" nähdä. :uzi:

(Mikäpä on oikea termi tuossa, ryöppy, keskitys, vai mikä? Olen niitä jotka vieläkin hairahtuvat puhumaan tykinpiipuista...)

Löytyhän sellanen ”sarjatuli” video vaikkei ketjun harjoituksesta olekaan.

 
  • Tykkää
Reactions: TT

Raivaaja

Kapteeni
30198
Itse olen hypännyt koulutuksissani simu-kelkkaan, KASI kamppeet lähtisivät usein mukaan mutta vielä on vanhemmalla väellä kuva että "vie kauan aikaa varustaa, ei ole oikein hyötyä" kantoja. Varusmiehissä jos keskivertojannu antaa 40% tehoja paukkupatruunakahakassa niin simuilla se on 80% ja oikeaa oppimista tapahtuu esim maastonkäytössä.

30199
VBS taas antaa oikotien treenailla no nyt vaikka SPOL hommissa tarkka-ampujan tai IED kohtaamista HESU-hommissa kaupungissa mitä on hemmetin hankala tai mahdoton toteuttaa muuten. Toinen mitä nykyisillä a-tarvikekiintiöillä joutuu tekemään on pimeätaisteluiden treenaaminen luokassa.

Niin tuhottomasti PV panostaa simuihin että parempi vain olla kelkassa mukana..
 

adam7

Respected Leader
Brittien artikkeli Bold QuestistaBritish Joint Terminal Attack Controllers in Finland
By
George Allison

May 28, 2019

British Joint Terminal Attack Controllers (JTACs) are in Finland for an exercise.

The MoD say that Exercise Bold Quest has seen armed forces from as far afield as Canada and Australia nations deploy to Finland with the aim of improving the interoperability of coalition forces.

Army Air Corps Warrant Officer Class 1 Norrie Kennedy, is the Standards and Evaluation Officer for all UK JTACs. He said in a news release:

“A JTAC’s job is to coordinate the attack of aircraft in close proximity to friendly soldiers. Such Close Air Support is a team effort, each participant, whether the JTAC on the ground, a pilot in the air or the air command and control, all have a part to play. From an observations post situated high on a disused ski slope, a pair of UK JTACs were afforded a commanding view of the Finnish countryside for miles around. Using FireStorm, a high precision targeting system, the RAF Regiment and Royal Artillery personnel were practising locating simulated targets.
Once identified the JTACs generated highly precise coordinates and passed them digitally to other users and combat aircraft which in turn would simulate an attack. This affords the opportunity to put our processes through their paces and have them analysed with a view to informing future investments and improving interoperability.”


Aircraft available included Finnish Air Force and US Marine Corps F/A-18 Hornets, French Rafales and a Vietnam-era O-2 Skymaster, say the RAF.
 

TT

Eversti

VanhaPate

Kenraali
Tuosta löytyy tarinan lisäksi linkki ratsuväen kuvagalleriaan.

http://instagr.am/p/ByCtWljhFJb/
VILSECK, Germany – Earlier this month, approximately 200 U.S. Army Soldiers from the Outlaw Troop, 4th Squadron, 2d Cavalry Regiment participated in Arrow ‘19, an annual Finnish multinational exercise, at the Pojankangas Training Area near Kankaanpaa, Finland.

2CR Soldiers stood alongside the ranks of the U.S. Marine Corps from the 4th Tank Battalion, 4th Light Armored Reconnaissance Battalion and the 4th Marine Logistic Group based in Camp Lejeune, North Carolina, the Finnish Army, the British Army and the Estonian Defence Forces to conduct their platoon, troop and battalion-sized mechanized infantry, artillery and mortar field situational training exercise and live fire exercise.

Such training increases interoperability between U.S. military service branches and partnering nations, reinforces collective defense and security and builds readiness through strong, strategic forces according to the mission objectives of the U.S. European Command.

“We’re here supporting the Finnish defense forces annual exercise, which consists of a force on force portion where Outlaw Troop was attached to a Finnish Battalion as they conducted STX maneuvers against another Finnish battalion,” said Capt. Jimmyn Lee, commander, Outlaw Troop, 4/2CR.

According to Lee, the STX and LFX trainings were conducted on the Finnish Merchantry Company range, which allowed for U.S. Army Soldiers to observe their Boyevaya Mashina Pekhoty-2 vehicles and train under mission essential taskings with weapon systems such as the 30mm cannons on the Stryker Infantry Carrier Vehicle – Dragoon and the AT-4s, the 84mm anti-tank weapon.

“Operating under a Finnish Battalion Command has been the biggest learning point for us because obviously they operate under different TTP’s [tactics, techniques and procedures] and different SOP’s [standard operating procedures] than we’re accustomed to,” explained Lee. “Before the fight even begins, it’s important to touch base with their leadership and ensure that they understand how we fight [and] how they best could employ us if we are attached to them.”

According to Staff Sgt. Zachary Brunnemer, senior cavalry scout, Outlaw Troop, 4/2CR, the exercise allows for fluidity between the platoon across all participating echelons.

“The biggest thing is understanding the capabilities of your other counterparts and allies, seeing the strengths that they have,” said Brunnemer. “In terms of reconnaissance assets, they operate completely differently than we do. Understanding how they can complement ourselves [is necessary] so that as a whole team are able to accomplish the mission as successfully as possible.”

While not a part of NATO, Finland shares goals with the U.S. to build their bilateral relationship and to address transatlantic threats, which is vital not only to the security of Europe but also to the U.S.

“When our Soldiers are being asked to move into the AO [area of operation] in order to support a Finnish unit, it’s important for them to understand how the Finnish fight so that they could best maneuver themselves to get to the right place at the right time in order to have effects on the shared enemy,” said Lee, who has been the commander of Outlaw Troop for nine months.

Every year, Soldiers from 2CR represent the U.S. Army Europe by participating in Arrow; Brunnemer, who has been stationed in Germany for two years, received insight from the previous 2CR participants of last year’s exercise.

“Some of the things with a sense of the training area, we expected kind of just the look of how Germany would regularly look,” said Brunnemer describing his troop’s expectations of the terrain in Finland before discovering its shrub-steppe, low rainfall grassland and almost arid like surroundings.

“We hit the training area out here, and it’s very different actually. On the sides, it looks like the wooden areas you would see in Germany, but in the middle, it’s more of a Yakima or NTC [Fort Irwin National Training Center] type of look, which is not what we expected. Coming in, getting that information before we got here helped us plan a little better.”

Because of Finland’s position near the Arctic Polar Circle, the country receives over 21 hours of daylight during its summer months.

“It affects the mission in the sense of our strength is operating at night time,” said Brunnemer. “It definitely, in a force on force fight, makes more of an even kill for the enemy side in that aspect.”

However, Soldiers of Outlaw Troop would overcome that obstacle and adapt to successfully complete STX. Consisting of movement to contact and attack with defensive tasks under the direction of the Finnish Battalion Battle Group Commander, 2CR worked in conjunction with two U.S. Marine Corps tank platoons.

“The first day, we were on the same side for the force on force [training],” said Lee on the U.S. Marine’s role during STX. “Then, the next two days of the force on force, they were attached to the opposing Finnish Battalion.”

Lee continued, “They’ve been a very interesting enemy to fight for us because they’re in their LAV-25s [Light Armored Vehicles], kind of an analogous to our ICV-D’s [Infantry Carrier Vehicle -Dragoons], and they had a platoon of Abrams. They proved to be a challenging enemy to have to plan against and maneuver against, but I’d say our guys did very well against them.”

The U.S. Army versus U.S. Marine Corps competition was all in fun, friendly comradery between the two military service branches.

“It’s a lot of fun,” said Brunnemer. “I get into little jabs here and there whenever we get a kill on one of their vehicles, or they get us.”

While Outlaw Troop focused heavily on their dismounted scout teams and their employment, it was the juxtaposition of focus that would bring success carrying over into their platoon, troop and Finnish Battalion Battlegroup Live Fire Exercises.

“One of the biggest things that the platoons have been learning since the force on force and their own live fires is their mounted maneuver assets,” said Lee.

“However, with the terrain here and the fact that we are working alongside a mechanized force that can move very quickly and very forcefully across all kinds of terrain, that’s required us to step our game up when it comes to our mounted assets and bring our 30mm Dragoons into the fight. So, the platoons have been improving daily in that regard.”

As a new method to track their successes and opportunities for improvement, Soldiers wore Deployable Instrumentation System, Europe vests and halos with transmitters on their M4 rifles and kits on their vehicles. DISE also provided playback much like a videogame with fast-forwarding and rewinding capabilities, essential to an exercise’s after-action review, such as Arrow ‘19.

“With MILES, you get the adjudication of kills and just the basic level of force on force support. However, with DISE, the AAR capability was the biggest gain from using DISE,” said Lee.

Different from the Multiple Integrated Laser Engagement System, DISE is able to track each Soldier via GPS cueing them of the direction of enemy fires, virtual capacitating and non-capacitating injuries and other statuses. Scenarios with injuries allowed for 2CR Soldiers to conduct combat life saver measures to reset their vests and to add more time to their virtual lives.

“The DISE gear worked well here; it was linked with the Finnish as well as the other multinational elements out here,” said Lee. “It greatly instrumentalized the AAR’s after where the leaders could observe on a screen where all of their elements had maneuvers, mounted and dismounted and be able to analyze what went well, how they could’ve improved and figure out how to do better next time.”

After completing LFX screens and zone reconnaissance including both dry and live round iterations, the Finnish Army Commander, Lt. Gen. Petri Hulkko, presented coins, plaques and knives as tokens of their appreciation to the participating military service branches.

“Without an exercise like this, nobody would be able to visualize how this would actually go,” said Lee. “So, this exercise has brought concepts and theories into reality.”

 

Patu

Eversti
Kukas tuon Skymasterin roudasi paikalle?

Tuolla kerrottu:
 

TT

Eversti
Tuolla kerrottu:
Aa joo, se oli se jenkkiläinen yksityinen joka pyörii joskus heikäläisten joukkojen mukana. Mielenkiintoinen tapaus.
 
Top