Georgian sodan opetukset

letkuspede

Eversti
Havaintoja
- linnoitetut puolustusasemat
- osittainen liikekannallepano ja lennokkitiedustelun tehostaminen
- keskeiset korkeat maastonkohdat + muut keskeiset maastonkohdat
- Asevoimat oltava valmiina liikkuvaan, pääosin hyökkäykselliseen sodankäyntiin
- Asevoimien suorituskyvyt oltava riittävät kahden
operaatiosuunnan taisteluun ylivoimaista vastustajaa vastaan
- Painopistealueella on joukkojen kyettävä taistelemaan ylivoimaista vihollisjoukkojen
hyökkäysoperaatiota vastaan vahvaan suojatasoon linnoitetuissa asemissa
- Vahva yhteistoimintakyky joukkojen välillä, vahva logistinen tuki joukoille sekä vahva ilmapuolustusjärjestelmä
- Asevoimilla oltava kyky toteuttaa tai puolustautua laajamittaiselta sotilasoperaatiolta
- estetään Venäjän maakomponentin voiman kasvattamisen alueella
- puolustukseen ryhmittyminen otolliseen maastoonGeorgian asevoimien joukot olivat kohtalaisen hyvin koulutettuja ja varustettuja yksikkötasolla, ja ne toimivat hyvin taistelutilanteissa. Ongelma oli Georgian strategisen ja operatiivisen tason suunnittelun reaktiivisuudessa. Heikosti suunnitellut operaatiot veivät joukoilta taktisen tasan edut ja toimintavapauden.

Georgian johto luotti liikaa omien joukkojen suorituskykyihin ja valmiuteen sekä aliarvioi
Venäjän potentiaalin ja aikeen vastatoimenpiteiden suorittamiseen. Poliittinen johto, ylipäällikkö mukaan lukien, syyllistyi liialliseen itseluottamukseen.
 

Vonka

Supreme Leader
Tähtinen:

Georgian sodan oppien perusteella hyökkäysoperaation menestystekijöitä ovat joukkojen koulutustason ja valmiuden kehittäminen, tilannekuvan muodostaminen ja kohteiden maalittaminen, kyberulottuvuuden hyödyntäminen operaation kaikissa vaiheissa, ajallinen ja alueellinen ilmanherruus, kahden operaatiosuunnan hyökkäys, voiman nopea kasvattaminen taistelutilassa sekä operaatiotempo, jolla kyetään hyökkäämään puolustajan suunnitelmia vastaan.

Minusta georgialaiset eivät olleet millään tasolla valmiita. Sitä paitsi kun kaikki ne muutamat prikaatit olivat käytössä, heillä ei ollut enää mitään laittaa sinne. Kannattaa lukea kokonaan. Tosi sitkeä puolustus, monta prikaatia ottelee ja 20 kaatunutta kahden päivän aikana. Sodan kulku alkaa sivulta 53:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92637/Y2681_TähtinenJP_YEK56.pdf?sequence=2
 

Vonka

Supreme Leader
Venäläisillä oli isojakin tappioita. Tässä sitä salamasotaporukkaa on...

 
Top