Huoltopataljoonia ja -rykmenttejä vaiko ihan jotain muuta

Iso-Mursu

Ylipäällikkö

Artikkelin aluksi asetetaan perusteluiden jälkeen tarkasteltavat peruskysymykset. "Mikä on siis huoltojärjestelmämme suorituskyky tänään? Mitä huollossa oikein tapahtuu, kun keskusteluissa mainitaan huoltopataljoonat, huoltorykmentit, palvelukeskukset ja strategiset kumppanuudet? Jos tarvetta muutokselle on, niin miksi huoltojärjestelmästämme on muotoutunut nykyisen kaltainen? Ennen kaikkea, mihin huoltojärjestelmämme tulisi tulevaisuudessa kyetä - ja millainen se mahdollisesti vuonna 2020 olisi? Tässä artikkelissa tarkastellaan puolustusvoimien huoltojärjestelmän kehittymistä itsenäisyytemme alkuajoista nykypäivään ja aina 2020-1uvulle.
 
Top