Komissio kieltämässä itselataavat?

VanhaPate

Kenraali
KRP ajan hermolla.


Edit: fedpolin twiittaamaan artikkelin loppuyhteenveto.

Is Switzerland really falling out of the SIS if it says no to the gun law?

Other countries have no interest in having a state in the middle of Europe that is not connected to the Schengen Information System. Without this, Switzerland would become a space in which criminals and dubious people can move as well as unmolested. For criminals of all kinds, the country would be an ideal base and a perfect retreat. The opponents of the new weapons law are therefore convinced that Switzerland would not be excluded from Schengen in case of a no by the EU states because of the general need for security.

It is not excluded that this is exactly how it is. To bet on it, however, is a bet with high commitment. According to the Schengen Agreement, Switzerland is obliged without any ifs and buts to implement the new EU weapons directive. If it does not do so, cooperation with the Schengen and Dublin states will automatically cease according to the text of the treaty. A termination would not be necessary. Only if the EU were to declare its willingness to accommodate Switzerland would Schengen membership persist. But for this to happen, all EU states would have to agree on a common position - and they only had 90 days to do so. If this deadline expires, Switzerland would be immediately excluded from Schengen.

A single state, which slander with the special request of Switzerland, would be enough that the arsonist of Oftringen, the fleeing mother and the obscure IS sympathizer could slip through the mesh of the European police network.
 
Viimeksi muokattu:

VanhaPate

Kenraali
Kyllähän se propaganda tuosta paistaa ja mihin suuntaan sillä koitetaan mielipeitä kääntää. Sveitsissä artikkelia jakaa twitterissä liittovaltion poliisi ja Suomessa KRP:n viestiliikennekeskus. (tähän foliohattuhymiö)
 

hansai

Supreme Leader

PÄÄSIHTEERIN
AJATUKSIA 52


EUROOPPALAISTEN UHKAKUVAT
EU-vaalien alla tehty kysely toi kiistatta esille, että radikaali islam pelottaa eurooppalaisia enemmän kuin ilmastonmuutos. Suomalaisten mielestä eurobarometrissa mitattuna EU:n suurimmat ongelmat ovat terrorismi ja maahanmuutto, eikä siis esimerkiksi laajalti hypetetty ilmastonmuutos. On selvä tosiasia, että Euroopan tapahtumien ja negatiivisen kehityksen johdosta eri kansalaisryhmien huolet tulevaisuudesta ja turvallisuudesta ovat nousseet esille laajalti, vaikka asian todellista tilaa on pyritty piilottamaan aktiivisesti ns. valtamedioissa. Ilmastonmuutos hysteriaa on pyritty tuomaan esille voimakkaasti ja laajalla rintamalla nimenomaan siksi, että varsinaiset kansalaisten jokapäiväiseen elämään sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja uhkakuvat saataisiin siten lakaistua taka-alalle.
Euroalueen kansalaisten tyytymättömyys, suurtyöttömyys, talouden kasvumenetykset, epävarmat työsuhteet ja kotitalouksien talousvaikeudet ympäri Eurooppaa ovat aikaan saaneet kasvavan määrän eurooppalaisia, jotka ovat tyytymättömiä nykytilaan. Euroalueen toimeentulo- ja talousvaikeudet, taloudellinen epävarmuus ja eriarvoisuuden kokeminen ovat tuoneet uusia protestiliikkeitä kuten Keltaliivit, jotka ovat nyt jo 29 viikon ajan marssineet pitkin Eurooppaa. Tyytymättömyyden ja eriarvoisuuden takana ovat EU:n komission toimien negatiiviset vaikutukset ja siksi kansa on noussut protestoimaan. Kuilu vallanpitäjien ja kansan välillä on kasvanut vuosi vuodelta ja kansalaisten luottamus perinteisiin valtapuolueisiin on pahasti rapautunut.
Asiassa on syytä keskittyä olennaiseen eli tosiasialliseen syy- ja seuraussuhteeseen eli kenen/keiden etu on ja mistä syystä, että aiemmin vahvat kansallisvaltiot ajetaan alas, Eurooppa on kaaoksessa ja hajaantuu vastakkaisiin eri leireihin. Tahot, joiden etu ja intressi ovat kyseessä ovat myös Euroopan hajaannuksen taloudellisia tukijoita. Suomen Uutisten artikkeli Tosielämän Kela Gold – Anonyymejä Mastercardeja jaettu yli kahdelle miljoonalle Eurooppaan laittomasti maahan tulleelle, yhteisarvo yli 1,5 miljardia euroa tuo esille Mastercardin toimitusjohtajan ja George Soroksen yhteistyösopimuksen, jolla Soros sitoutui investoimaan 500 miljoonaa dollaria hankkeisiin, jotka tarjoaisivat ratkaisuja siirtolaisten ja pakolaisten kohtaamiin haasteisiin.
Kyseessä on vetovoimatekijöiden tarjoaminen parempaa elintasoa lupaamalla sekä vastikkeetonta rahaa jakamalla, joilla keinoilla toteutetaan elintasopakolaisten houkuttelu Eurooppaan. Kuvio mahdollistuu, koska päättäjät ovat lähes kritiikittä hyväksyneet tilanteen. Kunhan pyramidin alataso eli suoritusportaan poliitikot ja virkamiehet pyrkivät kuuliaisesti ajamaan oman maansa kansalaisille vahingollista EU agendaa, saavat he oman osansa eli mahdollisuuden toteuttaa itselleen työ-/tulotason takaamisen ja yhä parempia ”hillotolppia”. EU kansalaisia perusoikeuksista riisuvia hankkeita perustellaan järjestäytyneellä rikollisuudella ja terrorismilla, eikä tämä tietenkään olisi mahdollista ilman järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin sallittua rantautumista Eurooppaan.
Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan nimissä Suomessa on ajettu läpi kansalaisten perusoikeuksien kannalta tuhoisaa lainsäädäntöä kuten siviilitiedustelulaki ja ampuma-aselaki ja linja tulee edelleen jatkumaan samoilla perusteilla. Samoja perusteita on käytetty EU:n rahanpesun ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä toimissa ja toimet ovat kohdistuneet jälleen kerran ihan tavallisiin kansalaisiin, ei siis varsinaisiin kohderyhmiin eli rikollisiin. Ainoat tahot, joiden hyväksi toimet poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi käytännössä ovat toteutuneet ovat rikolliset, joiden toiminta on entistä turvallisempaa, kun virkamiehet keskittyvät tavallisen kansan valvontaan ja kyttäämiseen sen sijaan, että kohderyhmänä olisivat oikeat rikolliset. Mikä sen parempaa kotiin tunkeutuvan, aseella varustetun rikollisen työturvallisuuden kannalta voisi olla kuin se, ettei vastassa ole odotettavissa aseellista vastarintaa?
TUHOISA TULOREKISTERI
Tulorekisteriä markkinoitiin mm. siten, että sen tarkoitus on karsia harmaata taloutta ja sosiaalietuuksien väärinkäyttöä. Byrokratian lisääminen tulorekisterin kautta on kuitenkin jo nyt osoittautunut pienille mikroyrityksille ja erilaisille yhdistyksille ja seuroille kuten ampuma- ja metsästysseuroille varsin tuhoisaksi. Usein tulorekisterin ylläpitoon ja päivittämiseen tarvitaan kallis ulkopuolinen tilitoimisto, jotta kaikki menee varmuudella oikein ja ilman jälkiseuraamuksia, koska vastuutaho on ilmoituksen tekijä. Uudistuneen tietosuojalain (GDPR) myötä ei sallita myöskään rekisterin pitämistä yksittäisistä ihmisistä, joten henkilötunnukset on pyydettävä jokaiseen tapahtumaan aina uudelleen ja hävitettävä aina ilmoituksen jälkeen.
Tulorekisteriä perustellaan automaatioon tähtäävänä hankkeena, jonka tuli vähentää työmäärää. Työmäärä ja ohjelmistokustannusten määrä palkanmaksajien sekä tilitoimistojen osalta on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti aikataululliset velvoitteet ja kiire ilmoitusvelvollisuuden osalta ovat kiristyneet entisestään, koska viiden päivän ilmoitusaika on kohtuuttoman lyhyt. Tilitoimistoalan ammattilaiset ovat arvioineet, että tulorekisterin myötä palkkailmoitusten määrä on jo nyt jopa viisinkertaistunut aiempaan verrattuna, järjestelmä on ruuhkautunut, eivätkä edes rajapinnat toimi. Mikroyritysten aiemmin muutaman vuosittaisen ilmoituksen sijaan nyt pitää ilmoituksia tehdä jopa 40 vuodessa eli on täysin kiistatta selvää, että työmäärä, hallinnollinen taakka ja byrokratia lisääntyivät kohtuuttomasti, kustannuksista puhumattakaan.
Tulorekisterin avulla tiedon tuottamisen velvollisuus on siirretty tosiasiallisesti valtiolta ilmaiseksi pienille toimijoille eli työtaakka on valtiolta ns. ulkoistettu. Tulorekisteriä mainostettiin, että se helpottaa elämää ja jää aikaa muuhunkin, mutta hankkeen myötä on käynyt juuri päinvastoin, ellei kyse ollut siitä, että se, jonka elämä helpottuu ja työmäärä vähenee on virkamies. Vapaaehtoisen sektorin toimintaa on hankaloitettu huomattavasti, eikä laskelmissa ole tuotu esille, kuinka paljon verotuloja säästetään ja virkamieskuntaa voidaan vähentää, kun aiemmin valtion virkamiesten tekemä työ ja siitä johtuvat kustannukset ulkoistettiin suoritusten maksajille ja tilitoimistoille. Kaikki pienet tarkastupalkkiot, verottomat kulukorvaukset, verottomat kilometrikorvaukset yms. on päivitettävä nopeasti tulorekisteriin ja jokaisen pienenkin verollisen palkkion saajan tulee toimittaa maksajalle verokorttinsa aina uudelleen.
Useat eri pienet vapaaehtoissektorin toimijat ovat jo tehneet päätöksen, että työt tehdään jatkossa talkootöinä ilman palkkioita ja jopa tavarapalkinnoista on kieltäydytty. Moni vapaaehtoiseen työhön osallistunut on ilmaissut, että kieltäytyy ottamasta vastaan mitään palkkiota ja tavarapalkkiota, koska niiden vastaanottamiseen liittyvistä toimista on tullut kohtuuttoman suuri työmäärä ja kustannusrasite sekä organisaatiolle, että palkkion saajalle itselleen. Esimerkiksi kun yksi huoltaja lähtee junioreille kuskiksi urheiluseuran kilpailureissulle, on seuran ilmoitettava verovapaat kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Missä on vapaaehtoissektorin resurssit tähän ja miten verovapaiden korvausten nopeutetussa aikataulussa ilmoittaminen karsisi harmaata taloutta?
Koko tulorekisteri on suunniteltu suurten yritysten mahdollisuuksien ja valmiiksi käytössä olevien taloushallinnon osaajien ja ohjelmistojen pohjalta. Pienten mikroyritysten sekä erilaisten vapaaehtoissektorin toimijoiden osalta tilanne on täysin kohtuuton ja edellyttää huomattavia lisäresursseja henkilöstön, ohjelmistojen ja tietotekniikan osalta. Tilanne on jo nyt johtanut siihen, että yhä useampi kieltäytyy ottamasta vastaan vapaaehtoistehtäviä, koska toimenpiteet edes pienen tarkastuspalkkion saamiseksi ovat kohtuuttomia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, oliko hankkeen tärkein päämäärä lopettaa vapaaehtoistyö ja pienten mikroyritysten toiminta ja keskittää kaikki toiminta kunkin alan suurille toimijoille sekä ylikansallisille yhtiöille.

Minna Helin
pääsihteeri
 

politruk

Kersantti
BAN
No niin, siitä vaan kaikki EUvostouskovaiset vaikuttamaan asioihin. Suomihan on ihan Euroopan unionin pöytien ytimessä ja päättämässä näistä asioista. Ei sieltä Rysselistä mitään semmoista tänne tule mitä ei ei olla oltu ihan ITTE hyväksymässä? Niinhän se meni?
 

Erik

Luutnantti
Tuo hallintorekisterihomma on kerronko mistä, ja yhdessä yhteisössä johon kuulun pohditaan vakavasti josko sillä pitäisi vain pyyhkiä persettä. 300 ihmisen tietokannan pyörittely ja talkootöiden ja muiden tapahtumien asioiden kirjaaminen käy melkein kokopäiväisestä työstä.
 

Leaderdog

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
No, mites jos on ennestään olemassa oleva yli 10 ptr. lipas. pitääkö se "kuohia" asesepän toimesta 10 ptr. lippaaksi, vai voi sen muuttaa itse. Vai onko tuo tästä lähtien myytävien lippaiden standardi.....
 

SJ

Supreme Leader
Lahjoittaja
No, mites jos on ennestään olemassa oleva yli 10 ptr. lipas. pitääkö se "kuohia" asesepän toimesta 10 ptr. lippaaksi, vai voi sen muuttaa itse.
Eikö ensiksi kannattaisi kysyä saisiko nuo luvat? Jos on perusteet luville niin asiasta ei taida tarvita sen enempää miettiä.
 

PekkaSavo

Ylipäällikkö
Miksi Janne maalittaa? Se on huono tapa jota käyttää vain Venäjän kätyrit.
Polttaako hän ja jos niin mitä?

Taitaa Jannen jutut johtua vaan siitä että on niin lähellä Rauhanpuolustajat, Sadankomiteat, SDP ja Vihreät. Halonen ja miinakielto, oli varmaan yhtä mieluisa kuin olisi isompikin asekielto Suomeen.
 

Aaro Kustaanheimo

Alikersantti
No, mites jos on ennestään olemassa oleva yli 10 ptr. lipas. pitääkö se "kuohia" asesepän toimesta 10 ptr. lippaaksi, vai voi sen muuttaa itse. Vai onko tuo tästä lähtien myytävien lippaiden standardi.....
Asetuksia ei ole julkaistu. Toistaiseksi on julkaistu asetusluonnos lippaiden toimintakelvottomaksi tekemisestä. Koska laista poistuu kohta "tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi" niin omia lippaita saa todennäköisesti tehdä toimintakelvottomiksi tai pienikapasiteettisiksi. En ole asiasta kuitenkaan varma.
 

Kapiainen

Respected Leader
No, mites jos on ennestään olemassa oleva yli 10 ptr. lipas. pitääkö se "kuohia" asesepän toimesta 10 ptr. lippaaksi, vai voi sen muuttaa itse. Vai onko tuo tästä lähtien myytävien lippaiden standardi.....
Laki tulee heinäkuussa voimaan. Sen jälkeen sinulla on 6kk aikaa hakea yli 10 patruunan lippaille lupaa, rajoittaa ne pysyvästi max 10 patruunan lippaiksi, myydä ne jollekin jolla on lupa yli 10 patruunan lippaille tai luovuttaa ne poliisilaitokselle.
Siitä miten lipas rajoitetaan pysyvästi, ei vielä ole olemassa kuin asetusluonnos. Siitä kuitenkin selvinnee suunta miten lippaita tulee rajoittaa.
Mielestäni asetuksen henki on oikeastaan ihan hyvä. Lipas kun muokataan siten ettei sitä enää muokkauksen jälkeen voi palauttaa yli 10 patruunan lippaaksi, on lipas pysyvästi rajoitettu. Luonnoksessa mainitaan muutamia keinoja malliksi.
 

Lunni

Eversti
Minä ymmärsin laista,
Aseen osa
2) 10 patruunaa ja se on pitkän keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen osa
että sille isommalle kuin 10:n patruunan lippaalle pitää hakea lupa erikseen.

Tuossa alla on sitten jotain varmaan tämän sivuston seuraajille. Jotain vanhaa, jotain uutta, ja myöskin sinistä... eiku noi liittykin häihin, mutta näköjään myös aseisiin.

disclaimer: IANAL

Aselupa ampumaurheilussa käytettävää 9 §:n 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erityisen
vaarallista ampuma-asetta ja sen osaa varten voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos
tämä esittää yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen ampumaasekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilusta tai -harrastuksestaan, jonka on oltava
jatkunut aktiivisesti vähintään aselupahakemusta edeltävät 12 kuukautta.
Aselupa 43 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua käyttötarkoitusta varten 9 §:n 5 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen ja sen osaan voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos tämä esittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antaman todistuksen osallistumisesta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa tarkoitettuun sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen ampuma-asetyypillä, johon aselupaa haetaan, aktiivisesti vähintään aselupahakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana sekä vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annetussa laissa tarkoitetun todistuksen hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama todistus osallistumisesta sotilaallisia
valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen voidaan osittain korvata muulla luotettavalla
selvityksellä aktiivisesta reserviläisen ampumaharjoittelusta. Aktiivista harjoittelua koskevaan
vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta tai puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa suoritetusta palvelusta.

3) 9 §:n 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuun erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen
tai aseen osaan ampumaurheilua varten hakijan on esitettävä todistus voimassa olevasta vähintään luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan jatkuneesta jäsenyydestä yhdistyslain 4
§:ssä tarkoitetussa luvan saaneessa yhdistyksessä ja luotettava selvitys siitä, että hakija harjoittelee aktiivisesti tai osallistuu ampumakilpailuihin ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan;

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen
Luonnollisen henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva hallussapitoon oikeuttava lupa
6 §:n 2 momentin 4—7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden
vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle selvitys 45 §:n 5—10 momentissa tarkoitetun lupaedellytyksen voimassaolosta.
Esitettävällä selvityksellä on osoitettava, että luvanhaltija edelleen aktiivisesti harjoittaa luvan
myöntämisen perusteena ollutta toimintaa tai muuta toimintaa, johon kyseistä ampuma-asetta
koskeva lupa olisi voitu myöntää

edit: niinhän tuo Kapiainen yllä sanoi luvasta.. opetellaan lukemaan koko posti...
 
Viimeksi muokattu:

Vääpeli

Respected Leader
Toimareilta poimittua.... Hävitä lipas, niin poliisi voi tulla ja viedä aseesi. Tai koska yjt...
Uusi ampuma-aselaki on niin täynnä miinoja, ettei lainkuuliainen ampuma-aseharrastaja niiltä juuri välty. Esim. Poliisi voi uuden ampuma-aselain mukaan takavarikoida aseet jos henkilö on epäilyttävä eli pärstäkerroin ei miellytä:

"67 §
Lupien peruuttaminen

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa ja aseenkäsittelylupa voidaan peruuttaa, jos:

...

5) ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapito muutoin kuin 1—4 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen painavasta syystä vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta"

Ps. Saman pykälän vakavampi momentti on tämä:

"Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa ja aseenkäsittelylupa on peruutettava, jos:

8 ) ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut tai anastettu."

Edelleen aseen osista:

§3

"Aseen osalla tarkoitetaan aseen runkoa, ylä- ja alarunkoa, lukon kehystä, piippua, luistia, patruunarullaa ja patruunapesää, lukkoa ja muuta sulkulaitetta sekä lukon ja muun sulkulaitteen runkoa, sulkukappaletta, äänenvaimenninta sekä niitä toiminnallisesti vastaavia osia.

Aseen osaksi katsotaan myös latauslaite, jos sen kapasiteetti on yli:

1) 20 patruunaa ja se on lyhyen keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite;

2) 10 patruunaa ja se on pitkän keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite."
 
Top