Mekanisoitu pataljoona 2020

miheikki

Greatest Leader
MEKANISOIDUN PATALJOONAN 2020 OPERATIIVISET
SUORITUSKYKYVAATIMUKSET

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74351/E4012_MarttinenTA_EUK62.pdf?sequence=1

EUK:n tutkielma
2010

Tiivistelmästä
Tutkimuksessa on tutkimuskysymysten kautta selvitetty tulevaisuuden maasodankäynnin asettamia vaatimuksia kotimaan puolustuksessa käytettävän mekanisoidun pataljoonan 2020 operatiivisen suorituskyvyn kehittämiselle. Tutkimustuloksissa on esitetty näkemys mekanisoidun pataljoonan 2020 operatiivisesta konseptista sekä keskeisistä operatiivisista suorituskykyvaatimuksista. Tutkimuksessa maasodankäynnin kuvan hahmottamiseksi on kuvattu Yhdysvaltojen ja Venäjän maavoimien kehityssuuntia. Tämän pohjalta esitetään näkemys sotilaallisesta uhkamallista. Näkemys kehittyvästä alueellisesta puolustuksesta on luonut pohjaa määritellä mekanisoidun pataljoonan 2020 operatiivista konseptia ja suorituskykyvaatimuksia.

AVAINSANAT
Taktiikka, operaatiotaito, maavoimat, operatiivinen joukko, suorituskyky ja taisteluosasto.
 
Vaikuttavuus

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 tulee kyetä itsenäisesti lyömään vastustajan mekanisoitu jalkaväkipataljoona ja tuhoamaan mekanisoitu komppania kohtaamistaistelussa. Valmistellussa hyökkäyksessä tulee kyetä lyömään kahden mekanisoidun jalkaväkipataljoonan vahvuinen vastustaja.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 perusrakenne tulee olla taisteluosasto. Pataljoonan organisaatio tulee muodostaa nelijakoperiaateella ja niihin tulee kuulua tykistöpatteristo sekä orgaaniset ilmatorjuntayksiköt.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 johtamis- ja tulenkäyttöjärjestelmien tulee mahdollistaa yhteistoiminta alueellisten ja operatiivisten joukkojen kanssa sekä puolustushaarojen yhteisten suorituskykyjen käyttö. Järjestelmiä on kyettävä käyttämään liikkeestä.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 henkilöstö tulee koostua ammattisotilaista erillisjoukkueen johtaja/ tulenjohtopäällikkö tasalle.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 on kyettävä toteuttamaan 200 kilometrin päivittäiset siirrot sekä hyökkäys suoraan liikkeestä. Tukevien osien järjestelmäliikkuvuus tulee mahdollistaa iskuportaan tukeminen. Pataljoonan liikkeenedistämiskyky tulee mahdollistaa itsenäiset tehtävät.

· Kansallisesti yksi mekanisoidun pataljoonan 2020 komppania tulee varustaa kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin soveltuvaksi.

Käytettävyys

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 suorituskyky tulee olla käytettävissä perustamisen jälkeen ensimmäiseen tehtävään kahdessa (2) vuorokaudessa.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 on kyettävä aloittamaan materiaalinsa puolesta taistelun välittömästi ja jatkamaan sitä hallussa olevalla materiaalilla kolme (3) vuorokautta.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 on kyettävä yhtäjaksoiseen operatiiviseen tehtävään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen sitä huolletaan kolme (3) viikkoa.
 
Hejsan kirjoitti:
Vaikuttavuus

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 tulee kyetä itsenäisesti lyömään vastustajan mekanisoitu jalkaväkipataljoona ja tuhoamaan mekanisoitu komppania kohtaamistaistelussa. Valmistellussa hyökkäyksessä tulee kyetä lyömään kahden mekanisoidun jalkaväkipataljoonan vahvuinen vastustaja.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 perusrakenne tulee olla taisteluosasto. Pataljoonan organisaatio tulee muodostaa nelijakoperiaateella ja niihin tulee kuulua tykistöpatteristo sekä orgaaniset ilmatorjuntayksiköt.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 johtamis- ja tulenkäyttöjärjestelmien tulee mahdollistaa yhteistoiminta alueellisten ja operatiivisten joukkojen kanssa sekä puolustushaarojen yhteisten suorituskykyjen käyttö. Järjestelmiä on kyettävä käyttämään liikkeestä.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 henkilöstö tulee koostua ammattisotilaista erillisjoukkueen johtaja/ tulenjohtopäällikkö tasalle.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 on kyettävä toteuttamaan 200 kilometrin päivittäiset siirrot sekä hyökkäys suoraan liikkeestä. Tukevien osien järjestelmäliikkuvuus tulee mahdollistaa iskuportaan tukeminen. Pataljoonan liikkeenedistämiskyky tulee mahdollistaa itsenäiset tehtävät.

· Kansallisesti yksi mekanisoidun pataljoonan 2020 komppania tulee varustaa kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin soveltuvaksi.

Käytettävyys

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 suorituskyky tulee olla käytettävissä perustamisen jälkeen ensimmäiseen tehtävään kahdessa (2) vuorokaudessa.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020 on kyettävä aloittamaan materiaalinsa puolesta taistelun välittömästi ja jatkamaan sitä hallussa olevalla materiaalilla kolme (3) vuorokautta.

· Mekanisoidun pataljoonan 2020
on kyettävä yhtäjaksoiseen operatiiviseen tehtävään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen sitä huolletaan kolme (3) viikkoa.
 
Tyydyin lievähköihin vahvennuksiin. Vieläkö jolle kulle on jäänyt epäselväksi, missä kohtaa luuraa TAVOITETILAT? Paljonko tulee hintaa tuollaiselle pumppaamolle ja paljonko ammattiväkeä se sitoo ollessaan tavoitetilassaan? Paljonko jää mihinkään muuhun?

Sointi on ihan selvä, sävellaji voi vähän vaihdella, mutta kyllä tää rupee olemaan paketissa.
 
Voi sitä tutkimusta näinkin siteerata:

Tulevaisuuden mekanisoitujen pataljoonien kehittäminen tulee olla tasapainossa uhkamallin kehityksen sekä käytössä olevien resurssien kanssa. Kriisinhallintatehtävät ja mahdollisten kehittyvien uhkien torjunta maamme rajojen ulkopuolella tulee lisääntymään. Tästä johtuen tulevaisuudessa yhtä mekanisoitua komppaniaa tulee valmistautua käyttämään kriisinhallintatehtävissä. Tätä näkemystä tukee tutkimuksessa esitetyt todennäköiset tulevaisuuden kehityssuunnat sekä mahdollisen liittoutumisen mukanaan tuomat vaatimukset sotilaallisen suorituskyvyn kehittämiseksi. Todennäköisesti mekanisoituja pataljoonia valmistaudutaan käyttämään kuitenkin ensisijaisesti kotimaan puolustamiseen. Kriisinhallintatehtävissä tullaan todennäköisesti käyttämään pyörillä liikkuvia ja kustannustehokkaampia joukkoja. Kriisinhallintatehtävissä
käytettävät joukot tulee liittää kiinteäksi osaksi kotimaan puolustusta. Tämä
tukee ajattelua joukkojen modulaarirakenteesta sekä joustavasta käytettävyydestä toimintaympäristön ja uhkamallin mukaan.

Näin siis sivulla 38 (pdf:ssä 43/65) otsakkeen '5.2. Pohdinta' alla.

Tuo 6 kk yhtäjaksoinen operointi kuulostaa aika rankalta. Eikä siis koske sitä kriisinhallintaan käytettävää komppaniaa, vaan koko pataljoonaa.
 
On muuten aika jäätävät vaatimukset, kun asiaa hiukankaan pohtii.

Muistettakoon sekin että eukki-työstä on kysymys, ei pv suunnitelmasta tästä ikuisuuteen.
 
Jäätävät on vaatimukset joo, se asettaa tiettyjä vaatimuksia myös taistelukalustolle. Siihen kuvaan sopii erittäin huonosti mm. eräs kalusto, jota Ohjustaja on modaamassa joka käänteessä. Se vaatimus edellyttää myös sitä, että ps-vaunut modataan viimeisen päälle tms. tai sitten ammennetaan erityisolosuhteista niin paljon etuja, että modaamattakin välttää. Hmmm. Hmmm.
 
EK kirjoitti:
Voi sitä tutkimusta näinkin siteerata:

Tulevaisuuden mekanisoitujen pataljoonien kehittäminen tulee olla tasapainossa uhkamallin kehityksen sekä käytössä olevien resurssien kanssa. Kriisinhallintatehtävät ja mahdollisten kehittyvien uhkien torjunta maamme rajojen ulkopuolella tulee lisääntymään. Tästä johtuen tulevaisuudessa yhtä mekanisoitua komppaniaa tulee valmistautua käyttämään kriisinhallintatehtävissä. Tätä näkemystä tukee tutkimuksessa esitetyt todennäköiset tulevaisuuden kehityssuunnat sekä mahdollisen liittoutumisen mukanaan tuomat vaatimukset sotilaallisen suorituskyvyn kehittämiseksi. Todennäköisesti mekanisoituja pataljoonia valmistaudutaan käyttämään kuitenkin ensisijaisesti kotimaan puolustamiseen. Kriisinhallintatehtävissä tullaan todennäköisesti käyttämään pyörillä liikkuvia ja kustannustehokkaampia joukkoja. Kriisinhallintatehtävissä
käytettävät joukot tulee liittää kiinteäksi osaksi kotimaan puolustusta. Tämä
tukee ajattelua joukkojen modulaarirakenteesta sekä joustavasta käytettävyydestä toimintaympäristön ja uhkamallin mukaan.

Näin siis sivulla 38 (pdf:ssä 43/65) otsakkeen '5.2. Pohdinta' alla.

Tuo 6 kk yhtäjaksoinen operointi kuulostaa aika rankalta. Eikä siis koske sitä kriisinhallintaan käytettävää komppaniaa, vaan koko pataljoonaa.

No, jospa pataljoona onkin kriha-pataljoona? Meinaatko, että Idän vekkulia vastaan operoidaan pataljoonalla 6 kk? Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Kyllä tästä ja muutamasta muutamasta uutisesta voi paketoida kokonaisuuden, jota kohti lähdetään mennä paarustamaan.
 
MEKP/TSTOS käyttö kv-tehtävissä tuntuu aika kaukaa haetulta. Suomen profiloituminen voimaa aktiivisesti käyttäväksi tahoksi tuskin mahtuu ulkopoliittiseen viitekehykseen, ja kaikki muu lipun näyttäminen onnistuu kertaluokkaa halvemmalla ja helpommin muilla joukkotyypeillä.

Joissain dystopioissa on toki kuvattu nykyisestä eroavia kv-tehtäviä, joissa kaikki elollinen lanataan kriha-joukon edestä. Aivan en jaksa uskoa tuon luonteisten tehtävien yleistyvän lähivuosikymmeninä. Tai ainakaan ei eurooppalaisten toimesta.
 
baikal kirjoitti:
EK kirjoitti:
Voi sitä tutkimusta näinkin siteerata:

Tulevaisuuden mekanisoitujen pataljoonien kehittäminen tulee olla tasapainossa uhkamallin kehityksen sekä käytössä olevien resurssien kanssa. Kriisinhallintatehtävät ja mahdollisten kehittyvien uhkien torjunta maamme rajojen ulkopuolella tulee lisääntymään. Tästä johtuen tulevaisuudessa yhtä mekanisoitua komppaniaa tulee valmistautua käyttämään kriisinhallintatehtävissä. Tätä näkemystä tukee tutkimuksessa esitetyt todennäköiset tulevaisuuden kehityssuunnat sekä mahdollisen liittoutumisen mukanaan tuomat vaatimukset sotilaallisen suorituskyvyn kehittämiseksi. Todennäköisesti mekanisoituja pataljoonia valmistaudutaan käyttämään kuitenkin ensisijaisesti kotimaan puolustamiseen. Kriisinhallintatehtävissä tullaan todennäköisesti käyttämään pyörillä liikkuvia ja kustannustehokkaampia joukkoja. Kriisinhallintatehtävissä
käytettävät joukot tulee liittää kiinteäksi osaksi kotimaan puolustusta. Tämä
tukee ajattelua joukkojen modulaarirakenteesta sekä joustavasta käytettävyydestä toimintaympäristön ja uhkamallin mukaan.

Näin siis sivulla 38 (pdf:ssä 43/65) otsakkeen '5.2. Pohdinta' alla.

Tuo 6 kk yhtäjaksoinen operointi kuulostaa aika rankalta. Eikä siis koske sitä kriisinhallintaan käytettävää komppaniaa, vaan koko pataljoonaa.

No, jospa pataljoona onkin kriha-pataljoona? Meinaatko, että Idän vekkulia vastaan operoidaan pataljoonalla 6 kk? Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Kyllä tästä ja muutamasta muutamasta uutisesta voi paketoida kokonaisuuden, jota kohti lähdetään mennä paarustamaan.

Ei ole kriha-pataljoona, vaan tuo mekanisoitu pataljoona. Mekanisoitua pataljoonaa tutkittiin ja siitä kirjoitettiin kriha-pataljoonasta ei mainittu halaistua sanaa.

Ja kyseessä ei siis ole mikään PV:n kriha-intoilijoiden tilaama mielenmuokkauskampanjan kulmakivi, vaan esiupseerikurssin 43-sivuinen tutkielma. Niinpä se tutkimuksen mekanisoitu pataljoona tosiaankin tarkoittaa mekanisoitua pataljoonaa eikä muuta. Enkä sinänsä meinaa mitään, referoin vain tutkimusta, jonka jopa vaivaiduin lukemaan. Ihan mielenkiintoista tekstiä.

Mutta tuo 6 kk:n vaatimus kuulostaa kyllä omituisen pitkältä ja viittaa tietysti vahvasti ulkomaankomennuksiin. Mutta edelleenkin tutkimus puhui vain yhden komppanian lähettämisestä (mieluummin pyörillä kuin teloilla) ulkomaantehtäviin, joten se koko pataljoonaa koskeva 6 kk:n vaatimus ei liity tähän.
 
koponen kirjoitti:
MEKP/TSTOS käyttö kv-tehtävissä tuntuu aika kaukaa haetulta. Suomen profiloituminen voimaa aktiivisesti käyttäväksi tahoksi tuskin mahtuu ulkopoliittiseen viitekehykseen, ja kaikki muu lipun näyttäminen onnistuu kertaluokkaa halvemmalla ja helpommin muilla joukkotyypeillä.

Joissain dystopioissa on toki kuvattu nykyisestä eroavia kv-tehtäviä, joissa kaikki elollinen lanataan kriha-joukon edestä. Aivan en jaksa uskoa tuon luonteisten tehtävien yleistyvän lähivuosikymmeninä. Tai ainakaan ei eurooppalaisten toimesta.

Vielä vähemmän suomalaisten toimesta. Ja se mahdollinen käyttö oli tässä tutkimuksessa rajattu vain yhdelle komppanialle.
 
5.2. Pohdinta

Kriisinhallintatehtävät ja mahdollisten
kehittyvien uhkien torjunta maamme rajojen ulkopuolella tulee lisääntymään. Tästä johtuen
tulevaisuudessa yhtä mekanisoitua komppaniaa tulee valmistautua käyttämään kriisinhallintatehtävissä.Kuuden
kuukauden yhtäjaksoinen käytettävyysvaatimus perustuu reserviläisarmeijaan ja nykyiseen
palvelusaikajaksotukseen.
Mekanisoidun pataljoonaan 2020 kohdennettavan ja siihen hankittavan
kaluston tulee säilyttää suorituskyky nykyisellä palvelusaika- ja huoltorytmillä.

Varusmiehet ulkomaille kehittyviä uhkia torjumaan? :dodgy:
 
Vai että maamme rajojen ulkopuolelle n. 21 tst-panssaria, ja siihen rynnäköt ja kuljetukset mukaan. Vähintään. Kun näkis vaan. Tai toivon etten näe tuollaista Natohommaa ikinä.
 
baikal kirjoitti:
EK kirjoitti:
Näin siis sivulla 38 (pdf:ssä 43/65) otsakkeen '5.2. Pohdinta' alla.

Tuo 6 kk yhtäjaksoinen operointi kuulostaa aika rankalta. Eikä siis koske sitä kriisinhallintaan käytettävää komppaniaa, vaan koko pataljoonaa.

No, jospa pataljoona onkin kriha-pataljoona? Meinaatko, että Idän vekkulia vastaan operoidaan pataljoonalla 6 kk? Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Kyllä tästä ja muutamasta muutamasta uutisesta voi paketoida kokonaisuuden, jota kohti lähdetään mennä paarustamaan.

Onkohan tuohon kuuteen kuukauteen laskettu harmaa vaihe?

Jos tuollaisia mekanisoituja taisteluosastoja on vain se 2 kpl. niin eihän se ole kuin 4000 reserviläistä jotka makoilis valmiudessa tuon aikaa..
 
baikal kirjoitti:
Jäätävät on vaatimukset joo, se asettaa tiettyjä vaatimuksia myös taistelukalustolle. Siihen kuvaan sopii erittäin huonosti mm. eräs kalusto, jota Ohjustaja on modaamassa joka käänteessä. Se vaatimus edellyttää myös sitä, että ps-vaunut modataan viimeisen päälle tms. tai sitten ammennetaan erityisolosuhteista niin paljon etuja, että modaamattakin välttää. Hmmm. Hmmm.
Joo.. metsässä pelittää T-54:kin ..eikös niitäkin ole nähty ainakin Kainuun korvessa
 
KorpiSISSI kirjoitti:
baikal kirjoitti:
Jäätävät on vaatimukset joo, se asettaa tiettyjä vaatimuksia myös taistelukalustolle. Siihen kuvaan sopii erittäin huonosti mm. eräs kalusto, jota Ohjustaja on modaamassa joka käänteessä. Se vaatimus edellyttää myös sitä, että ps-vaunut modataan viimeisen päälle tms. tai sitten ammennetaan erityisolosuhteista niin paljon etuja, että modaamattakin välttää. Hmmm. Hmmm.
Joo.. metsässä pelittää T-54:kin ..eikös niitäkin ole nähty ainakin Kainuun korvessa

Yksi T-54 ajoi ylikin, tosin ei korvessa.
 
miheikki kirjoitti:
KorpiSISSI kirjoitti:
baikal kirjoitti:
Jäätävät on vaatimukset joo, se asettaa tiettyjä vaatimuksia myös taistelukalustolle. Siihen kuvaan sopii erittäin huonosti mm. eräs kalusto, jota Ohjustaja on modaamassa joka käänteessä. Se vaatimus edellyttää myös sitä, että ps-vaunut modataan viimeisen päälle tms. tai sitten ammennetaan erityisolosuhteista niin paljon etuja, että modaamattakin välttää. Hmmm. Hmmm.
Joo.. metsässä pelittää T-54:kin ..eikös niitäkin ole nähty ainakin Kainuun korvessa

Yksi T-54 ajoi ylikin, tosin ei korvessa.
Napalmiradalla? ..siellä polttotaisteluradalla muistaakseni totuteltiin yliajaviin vaunuihin :a-cool: ..poterossa tosin. halkoja ei saanu telojen väliin tuikata kuitenkaan, riitti kun makasi hiljaa paikallaan.
 
Meillä ukot makasi jonossa tiellä naama maata vasten. P-kaudella käytettiin vielä taisteluvöitä (M/60). Eräällä kaverilla oli pakki ja sadepuku sidottu taakse vähän huolimattomasti, jolloin miestä alkoi maa kutsua lähemmin. Onneksi huomattiin ajoissa ja vaunu peruutteli varovasti pois päältä.
 
Yhden pataljoonan pitäisi kyetä hyökkäyksessä lyömään kaksi vastustajan pataljoonaa? Ovatko suunnittelijat syöneet sieniä? Lähtökohtaisesti hyökkäyksessä on oltava 3:1 ylivoima, tai vähintään 2:1. Jos voimasuhteet ovat 1:2, ei hyökkäykseen kannata edes lähteä.
 
Millaiset olivat voimasuhteet maavoimilla Saddaminkaatokahinassa?
 
Back
Top