Mitä upseeri nykyisin saa sanoa? "Rajoituksia, joita ei tosiasiassa ole"

Bushmaster

Greatest Leader
Erinomainen kirjoitus..


Mitä upseeri nykyisin saa sanoa? "Rajoituksia, joita ei tosiasiassa ole"

http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/1mashiri puhe-39936

Rikoslaki ei rajoita enää sotilaiden sananvapautta, mutta varsinkaan informaatiosodasta ei parane puhua.

  • 99e1e9fb240ea6a0f58df0e1aedc535f815d3a2a0548247777e48149dd034179

    Kapteeniluutnantti James Mashiri (oikealla), kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg (vas.) ja kansanedustaja Li Andersson (kesk.) heinäkuussa Porissa Suomi Areenan Turpokäräjillä.

    (Lehtikuva/Roni Rekomaa)
Turvallisuuspoliittisen tilanteen kehitys Suomen lähialueilla on noussut uutisotsikoiden kestoaiheeksi Ukrainan kriisin myötä. Puolustuskykymme turvaaminen ja kysymys sotilaallisesta liittoutumisesta askarruttaa kansalaisia. Puolustusvoimat on viestinyt omasta toiminnastaan aktiivisesti ja saanut siitä kiitosta.

Kun yksittäiset sotilaat tai puolustusvoimien palveluksessa työskentelevät siviilit esittävät keskustelussa omia näkemyksiään, vastaanotto on usein ristiriitaisempi.

Voimakkaita reaktioita on nähty muun muassa eräiden poliitikkojen taholta, joskus harvemmin myös yliopistomaailmasta käsin. Sotilaiden osallistumista julkiseen keskusteluun on saatettu luonnehtia jopa demokratiaan sopimattomaksi.

Virheellisiä väittämiä
Turkulainen kapteeniluutnantti James Mashiri on epäilemättä yksi aktiivisimmista yhteiskunnalliseen keskusteluun omalla nimellään osallistuvista upseereista. Hän muun muassa kirjoittaa suosittua Random Thoughts -blogia ja kommentoi ajankohtaisia teemoja sosiaalisen median yhteisöpalveluissa. Mashirin kanta puheoikeuden rajoittamista koskeviin vaatimuksiin on selvä.

– Keskustelussa puolustusvoimien henkilökunnan sananvapaudesta viitataan usein rajoituksiin, joita ei tosiasiassa ole. Suuri osa puolustukseen liittyvästä tiedosta on salassa pidettävää, ja sen ilmaiseminen olisi tietenkin virkavelvollisuuden vastaista. Sotilaalla on kuitenkin sama oikeus osallistua keskusteluun kuin kaikilla muillakin, ja asiallisuusvaatimus on voimassa aina, Mashiri sanoo.

Rikoslaissa aiemmin ollut säädös, joka rajoitti sotilaiden sananvapautta, poistettiin vuosituhannen vaiheessa. Sen sijaan yhdistymisvapauden rajoitus, joka muun muassa kieltää liittymästä poliittiseen puolueeseen, on edelleen voimassa.

Mashiri on huomannut, että kun sotilaiden julkisia puheenvuoroja on arvosteltu, on saatettu joko viitata vanhentuneeseen lainsäädäntöön tai tulkita yhdistymisvapauden rajoituksen rajoittavan myös oikeutta osallistua julkiseen keskusteluun. Joskus kyse on asetelman virheellisestä hahmotuksesta, toisinaan kenties pikemminkin sen tahallisesta hämärtämisestä.

Miksen itse käyttäisi
Se, miten puolustusvoimien palveluksessa oleva henkilö sananvapauttaan käyttää, on James Mashirin mielestä arvovalinta.

– Oma arvovalintani lähtee ajatuksesta, että kun sotilaana turvaan kansalaisten perusoikeuksia, joihin sananvapaus lukeutuu, miksi en sitä myös itse käyttäisi.

Vaikka Mashiri ei ole epäröinyt puolustaa kollegojensa sananvapautta, kun sitä vastaan on hyökätty, hänen omaa suutaan ei yleensä ole yritetty sulkea. Kun jollakulla on ollut hänen puheenvuoroihinsa huomautettavaa, asiat ovat useimmiten selvinneet rauhallisesti keskustelemalla.

Informaatiosota on teema, jota Mashiri on käsitellyt vain harvakseltaan. Kun hän on siitä kirjoittanut, osa hiljentämiseen tähtäävistä reaktioista on vaikuttanut systemaattisesti organisoiduilta. Samankaltaisen havainnon on tehnyt moni aiheesta kirjoittava toimittaja. Näyttääkin siltä, että informaatiosodan todellisuutta pyritään kiistämään informaatiosodankäynnin keinoin.

Nykypäivän haastattelema toinen, pyynnöstään nimettömänä pysyttelevä upseeri arvioi Puolustusvoimien korkeimman johdon saavan poliittista ohjausta ilmeisen herkästi, jos julkisuuteen tulee kiusalliseksi koettua tietoa esimerkiksi Venäjän harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta.

Hänen mielestään ohjausta tarjoavat poliitikot katsovat esimiesten olevan vastuussa myös alaistensa puheenvuoroista, vaikka juridisesti jokainen vastaa toimistaan itse.

Sukupolvikysymys
Upseeriston keskustelukulttuuri on kapteeniluutnantti Mashirin mukaan parhaillaan murroksessa. Moni vanhemman polven edustaja noudattaisi hyvin pidättyvää julkisuuslinjaa ikään kuin vanhasta muistista. Hän itse edustaa sukupolvea, jonka mielestä niitä asioita, jotka eivät ole salassa pidettäviä, tulisi käsitellä mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi.

Toinen, korkeammassa virka-asemassa oleva upseeri yhtyy arvioon.

– Rajat asettuvat osittain historiallisesti. ’Vanha kaarti’ on edelleen pääasiassa sitä mieltä, ettei julkisuus ole puolustusvoimien työntekijälle oikea paikka. Näkemyserot tulevat siis eri sukupolvien myötä.

Hänen mukaansa puolustusvoimien sisäiset ohjeet eivät enää poikkea merkittävästi siitä, mikä on käytäntö muilla hallinnonaloilla. Salassapitovelvoite asettaa äärilaidan.

– Käsittääkseni ohjeistus on aika lailla sama. Tosin luulen, että vuotoja tapahtuu meidän organisaatiostamme aika vähän.

Puolustusvoimien sisäistä linjaa henkilöstön sananvapautta koskevissa kysymyksissä Mashiri pitää nykyaikaisena ja asianmukaisena. Pääesikunnan viestintäosastolle hän antaa erityistä tunnustusta hyvistä ja sananvapautta tukevista some-käyttäytymisen pelisäännöistä.

– Puolustusvoimat on kasvanut tähän päivään, hän kiteyttää.

Teksti: HEIKKI HAKALA
 
Kuten tuossa todettiin: vanhemmassa väessä on vielä joukko vanhasta muistista jonkinlaisesta suomettumisesta varmuuden vuoksi kärsiviä. Nuori polvi on eri maata, todella hyvin mielin katselen nuorempaa porukkaa PV:ssa. He ovat eri maata monessakin asiassa!
 
Huomasihan ton kun komentaja vaihtu. Edellisen aikana Facebook yms some oli itse saatanasta. Nykyinen laittelee selfietä Hornetin puikoista. :)

Ei saa ohjata enää. Charles Lindbergille tuli vuodet (55 v.) täyteen. :rolleyes:
 
Some on osa elämää ja on vain hyvä, että ammattisotilaat ovat sielläkin antamassa oikeaa informaatiota ja positiivisella tavalla vaikuttamassa kansalaisten mielipiteisiin.
Toki on normaalia, että konservatiiviset organisaatiot karsastavat uusia viestinnän muotoja aluksi, mutta kuten todettu sukupolvien vaihtuminen tuo uusia tuulia. PV ei ole tässä mitenkään erityisen konservatiivinen.
 
Somesotilas on hyvä silloin kun se julistaa virallisia totuuksia ja ottaa maltillisesti kantaa vain turvallisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, joista ei aiheudu esimerkiksi median jälkipuintina mitään erityistä kaustia tai unelmahöttöistä ilmaiskonserttia. Muussa tapauksessa somesotilas on paha ja sen turpa tukitaan varmasti.

Toisinsanoen ns. "somesotilas" on organisaation virallinen "epävirallinen" puhuvaa pää (trolli), joka sanoo vain organisaation hyväksymiä asioita ja sen haluamalla tavalla. Koko paketti on puettu näennäisesti muka objektiiviseen mielikuvaverhoon.
 
Somessa on paljon hyvää mutta on siellä ne omat riskitkin.
Hienoa kuitenkin että pv panostaa someen, omallatapaa se luo hyvää imagoa pv:n ympärille.
Mm youtube videot harjoituksista jne
Btw. Yllätti iloisesti et pv hakee tällähetkellä hakkereita palkkalistoilleen
 
Somesotilas on hyvä silloin kun se julistaa virallisia totuuksia ja ottaa maltillisesti kantaa vain turvallisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, joista ei aiheudu esimerkiksi median jälkipuintina mitään erityistä kaustia tai unelmahöttöistä ilmaiskonserttia. Muussa tapauksessa somesotilas on paha ja sen turpa tukitaan varmasti.

Toisinsanoen ns. "somesotilas" on organisaation virallinen "epävirallinen" puhuvaa pää (trolli), joka sanoo vain organisaation hyväksymiä asioita ja sen haluamalla tavalla. Koko paketti on puettu näennäisesti muka objektiiviseen mielikuvaverhoon.

Tuskin poikkeaa muistakaan valtion työläisten epävirallisten somettajien roolista. Palvelin aikanaan halulla ja hartaudella yhtä valtion konttoria ja muistan varsin selvästi kuinka moni työhönsä sitoutunut ja koulutettu ihminen johti uransa ehtoopuolelle potkimalla aisan yli epäilemällä virallisia totuuksia. Sivuseikka oli se, että heillä oli vasitut perusteensa, eivätkä olleet väärässäkään, mutta se aisan yli potkiminen......turha oli jonotella haastavampia pestejä sellaisten temppujen jälkeen. Eli työnantajan silmille ei hypitä, eikä hypi somesotilaskaan. Pitäisikö? No ei välttämättä ja jos haluaa pitää itsensä kuivin jaloin, niin ei kannata.

Jos minulta kysytään, niin kehotan jokaista suhtautumaan ns. mediakriittisesti virallisten totuuksien lallattajiin. Pelkkä silmät märkinä ja syvään hengittäen annin imeminen tuskin on aiheellista, eikä se yleensä ole tarpeenkaan.
 
Tuskin poikkeaa muistakaan valtion työläisten epävirallisten somettajien roolista. Palvelin aikanaan halulla ja hartaudella yhtä valtion konttoria ja muistan varsin selvästi kuinka moni työhönsä sitoutunut ja koulutettu ihminen johti uransa ehtoopuolelle potkimalla aisan yli epäilemällä virallisia totuuksia. Sivuseikka oli se, että heillä oli vasitut perusteensa, eivätkä olleet väärässäkään, mutta se aisan yli potkiminen......turha oli jonotella haastavampia pestejä sellaisten temppujen jälkeen. Eli työnantajan silmille ei hypitä, eikä hypi somesotilaskaan. Pitäisikö? No ei välttämättä ja jos haluaa pitää itsensä kuivin jaloin, niin ei kannata.

Jos minulta kysytään, niin kehotan jokaista suhtautumaan ns. mediakriittisesti virallisten totuuksien lallattajiin. Pelkkä silmät märkinä ja syvään hengittäen annin imeminen tuskin on aiheellista, eikä se yleensä ole tarpeenkaan.

Näin on. Kysymys on tässä informaatio-operaatiosta, jonka kohderyhmäksi on valittu omat kansalaiset ja vaikutuskanavaksi sosiaalinen media (=> trolli). Sen tarkoitus on vaikuttaa kohderyhmän asenteisiin tukemalla organisaation virallista viestintää sekä organisaation ja sen sidosryhmien tavoitteita. Tätä ei kuitenkaan keskimääräinen televisionkatsoja tyypillisesti kykene hahmottamaan ja menee sinisilmäisenä hölmönä trollin asettamaan ansaan, kuvitellen tämän kertovan rehellisesti vain omia näkemyksiään. Trolli on vähintään kukonaskeleen kohderyhmäänsä edellä.

Trollin ethos (rooli ja uskottavuus) rakennetaan suurelta osin virka-aseman varaan, koska sen tarkoitus on tuoda kirjoittajalle auktoriteettiuskovaiseksi tunnetun kansan silmissä uskottavuutta, johon henkilö ei pelkän kirjallisen tuotoksensa perusteella yltäisi. Jos samat henkilöt kirjoittaisivat pelkästään blogikirjoittaja Tötterströmin roolissa, ei kirjoittajan uskottavuus ja viestin vaikuttavuus kohderyhmässä olisi läheskään yhtä tehokasta.
 
Laamanaattorilla on nyt mennyt käsitteet "trolli" ja "some-/mediavaikuttaja" aivan sekaisin. Kyseessä on kuitenkin kaksi melko lailla erilaista "eläintä".

Trolli on internet-slangisana, jolla tarkoitetaan viestiä tai henkilöä, jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja, turhien viestien kirjoittamista ja saada vastaukseksi fleimejä tai ennalta-arvattavia viestejä taikka peittää kirjoittajan puutteet käsiteltävänä olevan asian tuntemuksessa.

Trollien huomattavana ominaisuutena on suoranainen valehtelu, asioiden kärjistäminen ja vääristely. Joten minusta on hieman erikoista väittää esim. viranomaisten tiedottamista ja mediaan vaikuttamista "trollaukseksi". Eiköhän ne viranomaisten rahoittamat trollit tule tuolta rajan takaa eikä niinkään ole kyseessä ilmiöstä "PV:n trolli". On hieman surullista, jos ihmiselle on tullut käsitys, että viranomaiset ja virkamiehet työkseen valehtelevat ja kärjistävät sekä vääristelevät asioita.

Asioiden esittäminen oman katsantokannan pohjalta kuitenkin tosiasioihin nojautuen ei todellakaan ole mitään trollausta.
 
Laamanaattorilla on nyt mennyt käsitteet "trolli" ja "some-/mediavaikuttaja" aivan sekaisin. Kyseessä on kuitenkin kaksi melko lailla erilaista "eläintä".

Trolli on internet-slangisana, jolla tarkoitetaan viestiä tai henkilöä, jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja, turhien viestien kirjoittamista ja saada vastaukseksi fleimejä tai ennalta-arvattavia viestejä taikka peittää kirjoittajan puutteet käsiteltävänä olevan asian tuntemuksessa.

Trollien huomattavana ominaisuutena on suoranainen valehtelu, asioiden kärjistäminen ja vääristely. Joten minusta on hieman erikoista väittää esim. viranomaisten tiedottamista ja mediaan vaikuttamista "trollaukseksi". Eiköhän ne viranomaisten rahoittamat trollit tule tuolta rajan takaa eikä niinkään ole kyseessä ilmiöstä "PV:n trolli". On hieman surullista, jos ihmiselle on tullut käsitys, että viranomaiset ja virkamiehet työkseen valehtelevat ja kärjistävät sekä vääristelevät asioita.

Asioiden esittäminen oman katsantokannan pohjalta kuitenkin tosiasioihin nojautuen ei todellakaan ole mitään trollausta.

Totuuksia voi olla päällekkäin monenlaisia. Voi olla totuus, joka on Talon sisällä, sitten on se, joka halutaan julkisuuteen ja sitten vielä se, miten vaikuttaa yleisöön jne. Täsmennän, etten yritä tässä nyt sanoa, että intti on perseestä ja se valehtelee ehtimiseen. Mutta pr- ja mediataidot on opeteltu sielläkin ja tätä ainakin minä tarkoitan, kun kehotan jokaista lukemaan tietyllä kriittisyydellä minkä tahansa instanssin virallisia, epävirallisia tai tietyllä tapaa hieman vinosti yleisölle kohdistettuja lausumia. En osaa saivarrella käsitteillä, en tiedä, mitä trolli puhdasoppisesti tarkoittaa, eikä se minua edes kiinnosta. Mutta siitä olen varma, että julkisuuskuva ja maineenhallinta ovat tänään ihan jokapäiväistä työtä ja siinä ei nykymaailmassa voi epäonnistua edes kultanauloin peruskallioon hakattu instituutio.
 
Laamanaattorilla on nyt mennyt käsitteet "trolli" ja "some-/mediavaikuttaja" aivan sekaisin. Kyseessä on kuitenkin kaksi melko lailla erilaista "eläintä".

Trolli on internet-slangisana, jolla tarkoitetaan viestiä tai henkilöä, jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja, turhien viestien kirjoittamista ja saada vastaukseksi fleimejä tai ennalta-arvattavia viestejä taikka peittää kirjoittajan puutteet käsiteltävänä olevan asian tuntemuksessa.

Trollien huomattavana ominaisuutena on suoranainen valehtelu, asioiden kärjistäminen ja vääristely. Joten minusta on hieman erikoista väittää esim. viranomaisten tiedottamista ja mediaan vaikuttamista "trollaukseksi". Eiköhän ne viranomaisten rahoittamat trollit tule tuolta rajan takaa eikä niinkään ole kyseessä ilmiöstä "PV:n trolli". On hieman surullista, jos ihmiselle on tullut käsitys, että viranomaiset ja virkamiehet työkseen valehtelevat ja kärjistävät sekä vääristelevät asioita.

Asioiden esittäminen oman katsantokannan pohjalta kuitenkin tosiasioihin nojautuen ei todellakaan ole mitään trollausta.

Totuus on kovin suhteellinen käsite. Suhtaudun hieman varauksella tällaisiin epävirallisen virallisiin somevaikuttajiin sekä heidän tavoitteisiinsa. Vaikutusyrityksen tulosuunta on jokseenkin yhdentekevä ja on epämielekästä jaotella vaikuttajia eri ryhmiin vaikka kansallisuuden perusteella, kutsumalla suomalaisia trolleja somevaikuttajiksi ja ainoastaan ulkomaisia vastapuoleksi miellettyjä vaikuttajia trolleiksi. Käsitteenä somevaikuttaja muodostaa yleensä huomattavasti positiivisemman mielikuvan kuin hyvin negatiiviseksi leimattu trolli. Internetin lukuisten eri somevaikuttajien väitteiden mahdolliseen oikeellisuuteen en ota kantaa ja käsittelen aihetta lähinnä ilmiönä.

Näiden ns. somevaikuttajien funktio, toiminta-ajatus ja tavoitteet ovat nimityksestä sekä toimeksiantajastaan huolimatta kuitenkin samat - vaikuttaa kohderyhmänsä asenteisiin ja saada heidät toimimaan haluamallaan tavalla. Viranomaisten virallinen tiedottaminen ja ei Suomessa ainakaan vielä tapahdu blogikirjoituksilla, keskustelufoorumeilla, facebookissa tai twitterissä, joten siitä näissä ns. somevaikuttajissa ei ole kysymys. Se on ihan hyvä asia.

Nykyaikana kaiken tiedon saatavuuden lisäännyttyä eksponentiaalisesti ihmisten on hyvä pysyä kehityksessä ajantasalla ja tiedostaa tilanne myös joutuessaan ns. somevaikuttajan vaikuttamisyrityksen kohteeksi. Tällöin hälytyskellojen on soitava ja vähintään vaikuttajan taustat on pystyttävä tunnistamaan sekä arvioimaan motiivit ja vaikuttamisen todennäköiset tavoitteet. Nämä ovat useimmissa tapauksissa pienellä perehtymisellä aika helposti tunnistettavissa. Tätä kutsutaan selkokielellä myös medialukutaidoksi, jonka uudeksi ulottuvuudeksi on muodostunut vielä kohtalaisen tuore sosiaalinen media. Suomalaiset ovat keskimäärin aika koulutettua ja valveutunutta median käyttöön tottunutta väkeä, johon ei mikä tahansa propagandan pajunköysi kovin helposti uppoa. He myös tietävät, ettei kaikki internetissä, sanomalehdessä tai televisiossa kerrottu ole välttämättä kaikilta osin täysin totta, mikä tekee suomalaisista haastavan kohderyhmän kenelle tahansa vaikuttajalle.

Niin. Trolli on alunperin internetslangissa tarkoittanut tosiaan pelkkää häirikköä, jonka tarkoitus on ollut vain sotkea keskustelua ilman sen suurempia motiiveja. Tyypillinen trolli on voinut olla vaikka räkänokkainen teinipoika, jonka mielestä keskustelufoorumeiden häiritseminen on hauskaa ajanvietettä. Käsite on nostettu valtamedian toimesta "suurten massojen" framille vasta viime aikoina ns. "Putin-trollien" ilmaannuttua eetteriin ja samalla on luotu käsitteelle uusi merkitys, että trolli tarkoittaa itäistä ideologisesti motivoitunutta tai ammattimaista keskustelijaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa keskusteluihin joko hämärtämällä tiedon eheyttä disinformaatiolla tai sotkemalla keskusteluja tyylipuhtaalla häiriköinnillä. Tämähän ei ole trollin alkuperäinen määritelmä, vaikka keskimääräiselle televisionkatsojalle muodostunut mielikuva voikin olla jotain muuta.
 
Medialukutaidon eka oppitunti: älkää menkö käsitteiden ansaan. Miettikää, mitä käsitteiden takana mahdollisesti on, onko jollekin käsitteelle synonyymi, joka käsitteenä kuulostaa "väärältä". Infoa tauhkataan nimenomaan otsikoilla ja käsitteillä.

Tuossa juuri Laamanator kertoo: somevaikuttaja - trolli. Toinen on myönteisyydessään fantastinen hemmo, toinen on taas värittynyt jopa Kremlin väreillä. Somevaikuttajan statuksen jätkä puhuu tietysti totta ja sitä on uskottava vedet silmistä tirskuen, kyseenalaistamatta ja vaikuttimet unohtaen. Trolli taas valehtelee alvariinsa, eikä mikään ole totta, näin varmasti yleensä onkin, mutta trollin pirullisuus ei nosta "somevaikuttajan" kruunua yhtään korkeammalle kriittisessä tarkastelussa. Eikö niin.
 
On hieman surullista, jos ihmiselle on tullut käsitys, että viranomaiset ja virkamiehet työkseen valehtelevat ja kärjistävät sekä vääristelevät asioita.

Jos eivät suoraan valehtele niin ainakin saavat palkkaa siitä, että kertovat "poliittisestikorrektia virallisenliturgista munkkilätinää", joka menee kansalaisilta yli hilseen kun näkevät/kokevat elämässään aivan muuta mitä heille ja meille julistetaan totuutena.
 
Noh, tältä se sitten näyttää kun kansainvälisiin tehtäviin suuntautunut ammattiupseeri lakkaa trollaamasta. Asialla USA:n korkeimmin koristeltu sotilas (2 x Medal of Honor + pari kiloa muita killuttimia). Taitaa olla myös historian kovin pilliinpuhaltaja, luulisin. Puhdasta kotimaan puolustusta kannatti vahvasti ja loppuun saakka.

https://en.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler#Lectures

"He became widely known for his outspoken lectures against war profiteering, U.S. military adventurism, and what he viewed as nascent fascism in the United States.

In December 1933, Butler toured the country with James E. Van Zandt to recruit members for the Veterans of Foreign Wars (VFW). He described their effort as "trying to educate the soldiers out of the sucker class." In his speeches he denounced the Economy Act of 1933, called on veterans to organize politically to win their benefits, and condemned the FDR administration for its ties to big business. The VFW reprinted one of his speeches with the title "You Got to Get Mad" in its magazine Foreign Service. He said: "I believe in...taking Wall St. by the throat and shaking it up."[56] He believed the rival veterans' group the American Legion was controlled by banking interests. On December 8, 1933, he said: "I have never known one leader of the American Legion who had never sold them out—and I mean it."[57]

In addition to his speeches to pacifist groups, he served from 1935 to 1937 as a spokesman for the American League Against War and Fascism.[58][59] In 1935, he wrote the exposé War Is a Racket, a trenchant condemnation of the profit motive behind warfare. His views on the subject are summarized in the following passage from the November 1935 issue of the socialist magazine Common Sense:[14]

'I spent 33 years and four months in active military service and during that period I spent most of my time as a high class muscle man for Big Business, for Wall Street and the bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. I helped make Mexico and especially Tampico safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefit of Wall Street. I helped purify Nicaragua for the International Banking House of Brown Brothers in 1902–1912. I brought light to the Dominican Republic for the American sugar interests in 1916. I helped make Honduras right for the American fruit companies in 1903. In China in 1927 I helped see to it that Standard Oil went on its way unmolested. Looking back on it, I might have given Al Capone a few hints. The best he could do was to operate his racket in three districts. I operated on three continents.' "
 
Vähän nyt jää Laamanatorin näkemyksistä sellainen maku, että hänestä PV käy jotakin infosotaa ja vieläpä omia kansalaisiaan vastaan. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. PV ei käy mitään infosotaa somessa, ei virallista, ei puolivirallista, ei johdettua, eikä johtamatonta. Toki tietyt piirit kovasti koettavat puhua USA:ssa koulutuksen saaneista upseereista, jotka käyvät em. infosotaa. Eivät kuitenkaan käy. Oma kysymyksensä sitten on se, pitäisikö käydä?
Jos taas Laamanatorin juttuja tutkiskelee, huomaa kyllä siellä tietyt toistuvat asiat, jotka ovat suoraan Kremlin sanomasta ja toistuvat useassa Euroopan maassa samanlaisina some-keskusteluissa. Miksi näin on? Sattumaa ehkä tai sitten ei. Laamanatorin kaltaisia on somessa useita. Kuka heistä tekee sen tietoisesti, kuka huomaamattaan, kuka todella itse ajattelee siten kuin kirjoittaa, kuka saa siihen ohjeet ja kuka jopa rahaa? Paha sanoa, mutta tuo toivottavasti kuvastaa hiukan sitä, miten homma pelaa.
PV ei kuitenkaan infosotaa tuolla tavoin käy. Se olisi helppoa, pitäisikö sitä toteuttaa? Sopii miettiä.
En siis väitä Laamanatorista mitään. Hänen tekstiensä sisältö vain hyvin kuvastaa sitä miten homma toimii, myös siltä osin kun kirjoitin mitä kirjoitin. Nythän minua voi hyvin syyttää trollijahdista, leimaamisesta, pelonlietsonnasta, sananvapauden rajoittamisesta ja russofobiasta.
Näin tämä peli toimii.
 
Vähän nyt jää Laamanatorin näkemyksistä sellainen maku, että hänestä PV käy jotakin infosotaa ja vieläpä omia kansalaisiaan vastaan. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. PV ei käy mitään infosotaa somessa, ei virallista, ei puolivirallista, ei johdettua, eikä johtamatonta. Toki tietyt piirit kovasti koettavat puhua USA:ssa koulutuksen saaneista upseereista, jotka käyvät em. infosotaa. Eivät kuitenkaan käy. Oma kysymyksensä sitten on se, pitäisikö käydä?
Jos taas Laamanatorin juttuja tutkiskelee, huomaa kyllä siellä tietyt toistuvat asiat, jotka ovat suoraan Kremlin sanomasta ja toistuvat useassa Euroopan maassa samanlaisina some-keskusteluissa. Miksi näin on? Sattumaa ehkä tai sitten ei. Laamanatorin kaltaisia on somessa useita. Kuka heistä tekee sen tietoisesti, kuka huomaamattaan, kuka todella itse ajattelee siten kuin kirjoittaa, kuka saa siihen ohjeet ja kuka jopa rahaa? Paha sanoa, mutta tuo toivottavasti kuvastaa hiukan sitä, miten homma pelaa.
PV ei kuitenkaan infosotaa tuolla tavoin käy. Se olisi helppoa, pitäisikö sitä toteuttaa? Sopii miettiä.
En siis väitä Laamanatorista mitään. Hänen tekstiensä sisältö vain hyvin kuvastaa sitä miten homma toimii, myös siltä osin kun kirjoitin mitä kirjoitin. Nythän minua voi hyvin syyttää trollijahdista, leimaamisesta, pelonlietsonnasta, sananvapauden rajoittamisesta ja russofobiasta.
Näin tämä peli toimii.


No oho! Nyt on kyllä perjantaipullon korkki auennut hyvissä ajoin, kun iltayhdeksään mennessä on jo päästy tähän pisteeseen asti ja Putin-trolli kortti on löytynyt hihasta. Rauhoituhan hyvä ihminen ja löysää vähän foliopipoa, kun se selvästi on alkanut hiertämään ohimoita. Vai, että oikein USA:n infosotaan kouluttamia upseereita. Nämä nyt sitten ilmeisesti yksisormimenetelmällä hiki otsalla etsiskelevät näppäimistöltä oikeita kirjaimia kirjoittaakseen jotain? Tavallisen viestinsä kirjoittavat varmaan kokonaan pienillä kirjaimilla ja vastaväitteitä kohdatessaan tehostavat viestinsä vaikuttavuutta kirjoittamalla sitten capslock pohjassa. Salli mun nauraa!:D

Kaikki kanssasi erimielisiä näkemyksiä esittävät ovat tietysti automaattisesti "kremlistejä" tai vähintään maksettuja "Putin-trolleja", jotka levittävät Kremlin syöttämää venäläistä pajunköyttä ja mustaa valhepropagandaa. Varsinkin, jos näkemykset vähänkään kyseenalaistavat Suomen yhteiskunnan "virallisia totuuksia", tai aivan erityisesti, mikäli nämä suhtautuvat kriittisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja sen mahdollisiin väitettyihin hyötyihin.

Edellä mainittu toimintamalli ei kuitenkaan ole harvinainen eikä ainoastaan sinun etuoikeutesi, sillä varsinkin sosiaalisen median Nato-keskusteluissa trollikortti lyödään välittömästi pöytään myös silloin, kun joku rohkenee kirjoittamaan hallitusohjelman sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon hengen mukaisesti ja toteamaan, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa eikä jäsenyys sen perusteella ole ajankohtainen. Kortteja heiluttavien Nato-vouhottajien logiikalla Suomen hallitusohjelma ja selonteko on siis kirjoitettu Kremlissä! Loistavaa loogista päättelykykyä! Jos varsinaiset "Putin-trollit" eivät ole paljoakaan kyenneet saamaan suomalaisessa keskustelussa aikaan, niin ainakin uusi typerä leimauskortti on ilmestynyt vanhojen "Natsi- ja Rasisti-korttien" rinnalle.

En sinusta tiedä, mutta useimpien aikuisten ihmisten maailmankuva ei ole mustavalkoinen tai itä-länsi-akselin suuntaisesti polarisoitunut, vaikka idän ja lännen valtamediat sellaista maailmankuvaa ovatkin viime aikoina selvästi halunneet ruokkia. Tämä aivan varmasti heijastuu myös suomalaiseen ja eurooppalaiseen some-keskusteluun, ihmisten erilaisiin näkemyksiin ja näiden painotuksiin. Yhtälailla se vaikuttaa myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden vähäiseen kannatukseen, mikä voimakkaiden ja tunteisiin vetoavien uhkakuvien luomisesta huolimatta on jäänyt edelleen marginaali-ilmiöksi - ja tulee jäämään jatkossakin.

Kirjoitin alkuperäisen otsikon aihetta laajemmin ja ehkä jopa vähän sen sivusta, mutta jos malttaisit ennen pillastumistasi lukea kirjoitukseni läpi, niin huomaisit, että kirjoitukseni käsitteli some- ja mediavaikuttamisesta yleisenä ilmiönä sekä medialukutaidon tärkeyttä, minkä merkitys on nykyaikana korostunut tietotulvan määrän eksponentiaalisen kasvun myötä. Ylivoimaisesti suurin vaikuttaja on markkinavoimat, joiden tavoite on vaikuttaa ihmisiin luomalla heille konsumentaristisia tarpeita ja saada siten tuotteita kaupaksi. Ostatko sinä kaikkea turhaa, mitä sinulle halutaan kaupitella?
 
No oho! Nyt on kyllä perjantaipullon korkki auennut hyvissä ajoin, kun iltayhdeksään mennessä...

Jälleen yksi tyypillinen ja monen venäjän tahtomia juttuja levittävien toistuva väite. Hienosti menee Laamanator, mitä pidemmälle jatkat sitä enemmän toistat näitä pitkin Eurooppaa toistuvia juttuja.
Ai niin, en muuten käytä alkoholia käytännössä kuin joskus harvoin jonkun ruuan kanssa yhteensopivaa viiniä ja sitäkin korkeintaan pari annosta. Havaittavassa humalassa olen viimeksi ollut noin 10 vuotta sitten.
 
Et muuten Laamanator tainnut tajuta lainkaan, mitä yritin sanoa.
Tietyissä jutuissasi toistuvat ne tietyt, samat asiat jotka toistuvat läpi Euroopan Venäjämielisten/EU-, Nato- ja USA-vastaisten jutuissa. Sinulta ne uskoakseni irtoavat tiedostamatta, joka kuitenkin on osoitus siitä miten taitavasti homma on rakennettu. Turhaan ei ole sanottu, että Venäjä on yksi maailman kärkimaita info-operaatioissa.
 
Back
Top