"Monikulttuurisuus on rikkaus ja voimavara" ???

Pihatonttu

Respected Leader
Avaan ketjun käsittelemään monikulttuurisuutta todennettujen tapahtumien ja asioiden kautta.

Ketju ei ole tarkoitettu ideologiseen vänkäämiseen.

Ketjun aihe on monikulttuurisuus - ei kansainvälisyys, ei kulttuurillinen yhteistoiminta, ei kulttuurien välinen kanssakäyminen, ei...

Määrittelen nuo tähän sen näkökulman läpi, jonka monikultturismi-ideologia ja yhteiskunnan yleinen ymmärrys ja kokemus näistä teemoista antaa:

Monikulttuurisuus, monikultturismi = Kulttuurillisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen ja toiminta jossa kunkin kulttuurillisen ryhmän, ideologian tai perinteen omat normit ja intressit täytyy huomioida voimakkaammin kuin kyseisen yhteiskunnan omat normit, perinteet ja intressit.

Kansainvälisyys = Kulttuurillisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen ja toiminta, jossa hegemonisessa asemassa olevan kulttuurin, yhteisön tai yhteiskunnan omat normit ja perinteet ovat dominoivassa asemassa ja erilaisten alaryhmien normit ja intressit voidaan huomioida siinä määrin kuin ne täydentävät hegemonisen kulttuurin, yhteisön tai yhteiskunnan vastaavia tai eivät ainakaan ole hajoittavassa ja ristiriitaisessa suhteessa niihin.

Näin määritellen esim. tiede, talous, kulttuuri, taide, tuotanto ja lähes kaikki muu hyvä on kansainvälistä eikä monikulttuurillista. Tieteissä toimitaan tieteiden normeilla (paitsi yhteiskunta”tieteissä”). Taiteissa toimitaan taiteiden normeilla. Taloudessa toimitaan talouden normeilla. Tuotannossa toimitaan... Nappasitte varmaan pointin.


Tahallisten vihamielisten väärinkäsitysten poissulkemiseksi totean varmuudeksi, että kansainvälisyys ei tässä tarkoita sitä mitä se kommunistisessa perseilyssä tarkoittaa. Kukaan ei varmaan ole niin tyhmä, että luulisi moista, mutta kun maailmaan mahtuu aina näitä olkiukonpuukottajia, niin mainitaan tämäkin.

Ja lähtee....
 
Monikulttuurisuus on rikkaus ja voimavara?

Ei voida estää orjuutta, ihmiskauppaa, pakotettua lapsiin kohdistuvaa prostituutiota, grooming -toimintaa tms. Mutta monikultturismi-ideologian pakottama "kulttuurillinen sensitiivisyys”, äärimmäisen rasistinen "antirasismi” sun muut vastaavat pahuudesta kumpuavat ilmiöt ovat tarjonneet lasten ja aikuisten seksuaaliselle orjuuttamiselle sateenvarjon, jonka alla se voi tapahtua.

Sateenvarjo muodostuu profilointikiellosta (rikollisuuden indikaattoreita ei saa huomioida jos niihin liittyy kulttuurillisia ulottuvuuksia), kompromettointikampanjoista, cancel-kulttuurista jne.

Ja monikultrrurismin suorana seurauksena esimerkiksi...

 
Avaan ketjun käsittelemään monikulttuurisuutta todennettujen tapahtumien ja asioiden kautta.

Ketju ei ole tarkoitettu ideologiseen vänkäämiseen.

Ketjun aihe on monikulttuurisuus - ei kansainvälisyys, ei kulttuurillinen yhteistoiminta, ei kulttuurien välinen kanssakäyminen, ei...

Määrittelen nuo tähän sen näkökulman läpi, jonka monikultturismi-ideologia ja yhteiskunnan yleinen ymmärrys ja kokemus näistä teemoista antaa:

Monikulttuurisuus, monikultturismi = Kulttuurillisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen ja toiminta jossa kunkin kulttuurillisen ryhmän, ideologian tai perinteen omat normit ja intressit täytyy huomioida voimakkaammin kuin kyseisen yhteiskunnan omat normit, perinteet ja intressit.

Kansainvälisyys = Kulttuurillisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen ja toiminta, jossa hegemonisessa asemassa olevan kulttuurin, yhteisön tai yhteiskunnan omat normit ja perinteet ovat dominoivassa asemassa ja erilaisten alaryhmien normit ja intressit voidaan huomioida siinä määrin kuin ne täydentävät hegemonisen kulttuurin, yhteisön tai yhteiskunnan vastaavia tai eivät ainakaan ole hajoittavassa ja ristiriitaisessa suhteessa niihin.

Näin määritellen esim. tiede, talous, kulttuuri, taide, tuotanto ja lähes kaikki muu hyvä on kansainvälistä eikä monikulttuurillista. Tieteissä toimitaan tieteiden normeilla (paitsi yhteiskunta”tieteissä”). Taiteissa toimitaan taiteiden normeilla. Taloudessa toimitaan talouden normeilla. Tuotannossa toimitaan... Nappasitte varmaan pointin.


Tahallisten vihamielisten väärinkäsitysten poissulkemiseksi totean varmuudeksi, että kansainvälisyys ei tässä tarkoita sitä mitä se kommunistisessa perseilyssä tarkoittaa. Kukaan ei varmaan ole niin tyhmä, että luulisi moista, mutta kun maailmaan mahtuu aina näitä olkiukonpuukottajia, niin mainitaan tämäkin.

Ja lähtee....

Tavallaan tässä on kyllä niin hyvä muotoilu, että ensimmäisessä viestissä ollaan perillä.

Ketju ei ole tarkoitettu ideologiseen vänkäämiseen.

Onnea matkaan!
 
Jos monikulttuurisuus määritellään kuten aloitusviestissä tehdään, niin vaikeaa sitä on kannattaa. Jos määritellään kevyemmin, eli jotenkin siihen tapaan kuin että kulttuurit ottavat toisistaan vaikutteita ja pikku hiljaa sekoittuvat, niin tilanne on erilainen. Voisi sanoa että se on luonnollinen kehityskulku ja edistää kulttuurien kehittymistä.

Jos ajatellaan jotain eristyksissä elävää alkuasukasheimoa jossain Amazonin tai Borneon viidakossa, niin ne eivät ole jääneet kivikaudelle sen takia että olisivat tyhmiä, vaan siksi että ovat eläneet eristyksissä eivätkä ole saaneet vaikutteita muualta.

Lyhyesti voisi todeta, että jos monikulttuurisuus määritellään siten että se on paha asia, niin onhan se silloin paha asia. Oleellisempaa on, miten se yleensä keskustelussa määritellään; puhutaanko silloin enemmän aloitusviestin kansainvälisyydestä, tai jostain tuosta väliltä? Esim kansainvälisyys = yhteistyö, kauppa jne ja monikulttuurisuus = vaikutteiden ottaminen muista kulttuureista ja niiden sulautuminen valtakulttuuriin. Luultavasti mitään universaalia määritelmää ei edes ole, vaan jokainen puhuu vähän omista lähtökohdistaan.
 
Uskon enemmän sellaiseen monikulttuurisuuteen joka perustuu vapaaehtoisuuteen, ei siihen että esim. EU tai YK pakottaa. Eli esim. kahta eri kulttuuria edustavat maat ovat tekemisissä toistensa kanssa jos molemmat sitä haluavat. Jos jompikumpi maa näkee toisen maan kansalaisten käyttäytyvän vahingollisesti näitä ei tarvi päästää maahan. Jo maan rajojen sisällä olevat tarpeeksi suurta vahinkoa aiheuttaneet voi karkottaa maasta.
 
Sotaa edeltävän ajan Viipuri oli maamme monikulttuurisinta seutua ja kaikilla mittapuilla menestyvä kaupunki. Tämä kuitenkin oli luontaista kanssakäymistä kaupan ja palvelun ympärillä ilman että kukaan olisi osallistunut vastikkeetta elämiseen toisten varoin. Tietotaito ja innovaatiot kukkii kun eri taustoista tulevat koulutetut huippuyksilöt toimii keskenään samoihin päämääriin, ei pelkästään sillä että raahaataan vain joku muualta tullut sattumanvarainen sukankuluttaja toisten maksamana paikalle.
 
Viimeksi muokattu:
Sinänsä ihan mielenkiintoinen keskustelunavaus.

Komppaisin tässä @YJT:tä:

Jos monikulttuurisuus määritellään kuten @Pihatonttu määritteli, niin hankala sen puolesta on puhua: "Monikulttuurisuus, monikultturismi = Kulttuurillisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen ja toiminta jossa kunkin kulttuurillisen ryhmän, ideologian tai perinteen omat normit ja intressit täytyy huomioida voimakkaammin kuin kyseisen yhteiskunnan omat normit, perinteet ja intressit. "

Ihmettelen hieman tuota "voimakkaammin" ilmausta. Itse määrittelisin monikulttuurisuuden ihan vain sillä, että että se on yksinkertaisesti kulttuurien kohtaamista, hyvässä ja pahassa. Ei mikään yksittäinen ideologia tai arvomaailma. Monikulttuuri sanaa kun käytetään niin monen aisian yhteydessä. Monikulturismista en tiedä.

Tietenkin on myös niitä tahoja (nämä uuden ajan feministit yms.), jotka haluavat nostaa vähemmistöjen ideologiat, normit ja arvot kantaväestön normien ja arvojen yläpuolelle.

Lisäystä: Piti sitten mennä kurkkaamaan kaikkitietävästä wikipediasta miten siellä määritellään:

"Monikulttuurisuus tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko kulttuurista monimuotoisuutta yhteiskunnan tilana; normatiivista ajattelutapaa tai ideologiaa, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään (multikulturalismi, monikulturismi); tai politiikkaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle.[1][2]

Monikulttuurisuuden käsite on laajentunut etnisten ryhmien lisäksi koskemaan myös erilaisia alakulttuureita kuten vammaiset ja
sukupuolivähemmistöt"

No niin, ilmeisesti termin voi käsittää ihan ideologiana tai normatiivisena ajattelutapana jne... Olin vain itse ollut elänyt tilanteissa, jossa termiä ei ollut käytetty kuin ilmaisemaan sitä, että oli useamman kulttuurin edustajaa paikalla. Tuota ideologista monikulttuurisuutta en kannata. Jatkakaa.
 
Viimeksi muokattu:
Ihmiset ovat aina muuttaneet paikasta toiseen avioliiton, vaikeuksien ja työn takia. Se on ollut ihan ok. Aikoinaan kun ei ollut miljardiakaan asukasta pallollamme , niin avuttominkin muuttaja sai työn. Oli se sitten ojankaivaja, lapsenpiika tai heille annettiin muutama hehtaari maata ja sillä piti pärjätä jne. Nykyään näitä töitä ei vaan ole siinä määrin että maahantulijat pystyisivät maksamaan asumisensa.

Volyymeilla on myös merkitys. Vähäinen määrä imeytyy yhteiskuntaan, mutta siitä jää pieniä mausteita jotka rikastuttavat ihmisten elämää. Ruokaa, tapoja, rakennustyylejä jne. Liikaa, niin tulee lähiöitä joihin poliisikaan ei mene. Jokunen vuosi alueellamme oli yksi tai kaksi etnokauppaa, nyt niitä ilmestyy joka kortteliin. Lisääkö tuo etnopaikkojen monistuminen monikulttuuria tietyn pisteen jälkeen?

Jos tiettyjä asioita tapoinaan pitäviä on muutama, niin moniko noudattaa ihan kohteliaisuudesta vapaaehtoisesti ja kuinka moni noudattaa niitä mielellään kun se väestö lisääntyy ja rupeaa vaatimaan noudattamista tai itkemään ja noudattamista?

Jos piirtäisi kuvaajan, vaikka elbonialaisten määrä vaakariville ja monikulttuuri ja rikkaus pystyriville, niin miltä mahtaisi näyttää? Ja sama somaleilla, japanilaisille, saksalaisille ja kazakstanilaisilla. Missä on monikulttuurin Lafferinpiste?

Nykyään 75% maahanmuutosta on rikkaus ja voimavara vain vuokralordeille, kotouttajille ja halpaa työvoimaa orjiksi kaipaaville.
 
Viimeksi muokattu:
Jos monikulttuurisuus määritellään kuten aloitusviestissä tehdään, niin vaikeaa sitä on kannattaa. Jos määritellään kevyemmin, eli jotenkin siihen tapaan kuin että kulttuurit ottavat toisistaan vaikutteita ja pikku hiljaa sekoittuvat, niin tilanne on erilainen. Voisi sanoa että se on luonnollinen kehityskulku ja edistää kulttuurien kehittymistä.

Jos ajatellaan jotain eristyksissä elävää alkuasukasheimoa jossain Amazonin tai Borneon viidakossa, niin ne eivät ole jääneet kivikaudelle sen takia että olisivat tyhmiä, vaan siksi että ovat eläneet eristyksissä eivätkä ole saaneet vaikutteita muualta.

Lyhyesti voisi todeta, että jos monikulttuurisuus määritellään siten että se on paha asia, niin onhan se silloin paha asia. Oleellisempaa on, miten se yleensä keskustelussa määritellään; puhutaanko silloin enemmän aloitusviestin kansainvälisyydestä, tai jostain tuosta väliltä? Esim kansainvälisyys = yhteistyö, kauppa jne ja monikulttuurisuus = vaikutteiden ottaminen muista kulttuureista ja niiden sulautuminen valtakulttuuriin. Luultavasti mitään universaalia määritelmää ei edes ole, vaan jokainen puhuu vähän omista lähtökohdistaan.

Aloituksen määritelmillä asiaan on helppo ottaa kantaa. Niin selkeä mörkö monikulttuurisuudesta on siinä varmaankin ihan tieten rakennettu. Monikulttuuristumisen ja kansainvälistymisen absoluuttinen erottaminen on minusta kuitenkin mahdotonta. Monelta osin puhutaan samoista asioista ja vivahde-eroista. Eihän asioita yleensäkään toteuteta puhdasoppisesti vaan soveltaen ja silloin vidaan lipsahtaa kummalle tahansa puolelle tuota veteen pirrettyä viivaa.
 
Aloituksen määritelmillä asiaan on helppo ottaa kantaa. Niin selkeä mörkö monikulttuurisuudesta on siinä varmaankin ihan tieten rakennettu. Monikulttuuristumisen ja kansainvälistymisen absoluuttinen erottaminen on minusta kuitenkin mahdotonta. Monelta osin puhutaan samoista asioista ja vivahde-eroista. Eihän asioita yleensäkään toteuteta puhdasoppisesti vaan soveltaen ja silloin vidaan lipsahtaa kummalle tahansa puolelle tuota veteen pirrettyä viivaa.

Monikulttuurisuus on ideologia ja agenda jota toiset tietoisesti ajavat, kansainvälisyys tapahtuu tarpeesta ja luonnollisesti.
Miljoonien ihmisten väestönsiirrot ideologisista syistä ovat ihmiskoe.
 
Jos monikulttuurisuus määritellään kuten aloitusviestissä tehdään, niin vaikeaa sitä on kannattaa. Jos määritellään kevyemmin, eli jotenkin siihen tapaan kuin että kulttuurit ottavat toisistaan vaikutteita ja pikku hiljaa sekoittuvat, niin tilanne on erilainen. Voisi sanoa että se on luonnollinen kehityskulku ja edistää kulttuurien kehittymistä.

Jos katsotaan niitä muutoksia joita monikulttuurisuudella perustellen on tehty ja tapahtunut, niin mielestäni esittämäni määritelmä on perustelluin minkä tiedän.

Tuo mitä puhut kulttuurillisista vaikutteista ja sekoittumisesta, on täysin yhteensopiva esittämäni määritelmän kanssa, muttei missään määrin yhteensopiva monikultturismi-ideologian kanssa. Siinähän sekoittumista estetään mm. tuomitsemalla kulttuurillista omimista, vaatimalla mahdollisuutta pysyttäytyä ala- ja osakulttuureiden sisällä ilman sekoittumista hegemonisessa asemassa olevaan kulttuuriin, tuomitaan hegemonisessa asemassa olevat ilmiöt sinänsä pahoiksi (paitsi jos kyseiset tahot ja ideologiat itse pääsevät hegemoniseen valtaan kiinni).

...määrittelisin monikulttuurisuuden ihan vain sillä, että että se on yksinkertaisesti kulttuurien kohtaamista, hyvässä ja pahassa...

Kulttuurien kohtaaminen ja siihen liittyvä kulttuurillinen ja muu vaihto on perinteisesti kuvattu termillä kansainvälisyys. Tätä termiä käytettiin niin kauan kuin kohtaaminen ei vaatinut sitä, että valtakulttuurin pitäisi alistua osa- ja alakulttuurien normeille ja perinteille.

Täsmälleen samaan aikaan kun äärivasemmalta reunalta alettiin tunkea väkisin tätä alistumisvaatimusta eri muodoissaan, heitettin termi kansainvälisyys roskakoriin ja sen tilalle otettiin termi monikulttuurisuus.

Koska asiat liittyvät toisiinsa sekä ajallisesti, temaattisesti että kausaalisesti, niin pidän erittäin perusteltuna tehdä selvää eroa sen välile mitä sanat kansainvälinen ja monikulttuurinen merkitsevät käyttöyhteyksissään ja niiden seurauksissa.
 
Näitä asioita käsitellään useassa eri aiheessa, mutta haluan hieman kommentoida tuota monikulttuurisuutta. Pihatontun määritelmät ovat ymmärrettäviä, kenties jopa yleisiä, mutta oma tulkintani monikulttuurisuudesta on muutaman keskustelijan tavoin erilainen kuin Pihatontulla. Olen tulkinnut monikulttuurisuuden tarkoittavan muista kulttuureista vaikutteiden ottamista. Lepukin Wikipedia lainauksen ja Pihatontun aloituksen perusteella monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa myös muita asioita. Vierastan monikulttuurisuuden tapaisia sanoja, joilla ei ole yleisesti vakiintuneita, täsmällisiä merkityksiä.

Toisaalta oman määrittelyni mukaan monikulttuurisuus voi olla hyvä tai huono asia sen ilmentymistavasta riippuen, mistä johtuen en pidä monikulttuurisuutta itsessään mielenkiintoisena asiana. Kannattaako nauttia nesteitä? Veden juominen on ihan suotavaa, rikkihappoa en suosittele juomaan.

Mitkä alla olevista ovat monikulttuurisuutta vai ovatko mitkään?
  • Suomalainen pelaa krikettiä Suomessa asuvien intialaisten kanssa
  • Lännessä asuva etelä-korealainen toisen polven maahanmuuttaja opiskelee ja työskentelee erittäin ahkerasti kantaväestöön verrattuna, koska hänen vanhempiensa kulttuurissa arvostetaan (erittäin) kovaa työntekoa
  • Suomalaisen syö syömäpuikoilla kiinalaisessa ravintolassa kiinalaista ruokaa samalla keskustellen kiinaksi kiinalaisen tuttavansa kanssa
  • Muualta maailmasta kotoisin olevat, mutta Euroopassa asuvat vanhemmat silpovat tyttärensä sukuelimet
  • Amerikkalaiset joukot Afganistanissa soittavat rockmusiikkia kovaäänisistä paikallisten kuultavaksi
  • Länsi-eurooppalaisessa lähiössä toimii siveyspoliiseja, jotka vaativat lähiössä asuvien naisten käyttäytyvän eri tavoin kuin länsi-eurooppalaiset kantaväestöön kuuluvat naiset
  • Japanilainen pukeutuu trachtiin Oktoberfestiä juhliessaan
Mielestäni kaikkia yllä olevia esimerkkejä voi pitää monikulttuurisuutena. Osa niistä on mielestäni hienoja asioita, osa vähemmän hienoja.

Jos monikulttuurisuus tulkitaan kuten minä sen tulkitsen, niin siitä luonnollisesti seuraa se, että foorumi on pullollaan eri tavoin monikulttuurista elämää eläviä ihmisiä. Selvää on sekin, että edellä mainitun asian perusteella ei kuitenkaan voi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä heidän poliittisista mielipiteistään.
 
Monikulttuurisuus on ideologia ja agenda jota toiset tietoisesti ajavat, kansainvälisyys tapahtuu tarpeesta ja luonnollisesti.
Miljoonien ihmisten väestönsiirrot ideologisista syistä ovat ihmiskoe.

Entä jos on sitä mieltä että joku asia täytyy tuoda ulkomailta koska se on meille hyväksi. Täytyy=monikulttuurisuutta. Voidaan=kansainvälisyyttä. Onko järjestys niin että ensin katsotaan istuuko muutos kansainvälisyyteen ja jos ei istu niin sitten se on monikulttuurisuutta? Asioiden survominen ahtaisiin määritelmiin ei aina ole helppoa. Ei monikulttuurisuuskaan ole kaikkien mielestä kuten esitit vaan menee suloisesti sekaisin aloituksessa esitetyt kansainvälisyyden määritelmän kanssa.

Ja kun määritelmistä puhutaan niin yksi tunnettu väestönsiirto tai jopa suoranainen väestönvaihto tapahtui aikanaan USA:ssa. Se nosti maan kukoistukseen. Siis kukoistukseen niiden uusien tulokkaiden osalta. Oliko se hyvä juttu?
 
Entä jos on sitä mieltä että joku asia täytyy tuoda ulkomailta koska se on meille hyväksi. Täytyy=monikulttuurisuutta. Voidaan=kansainvälisyyttä. Onko järjestys niin että ensin katsotaan istuuko muutos kansainvälisyyteen ja jos ei istu niin sitten se on monikulttuurisuutta? Asioiden survominen ahtaisiin määritelmiin ei aina ole helppoa. Ei monikulttuurisuuskaan ole kaikkien mielestä kuten esitit vaan menee suloisesti sekaisin aloituksessa esitetyt kansainvälisyyden määritelmän kanssa.

Ja kun määritelmistä puhutaan niin yksi tunnettu väestönsiirto tai jopa suoranainen väestönvaihto tapahtui aikanaan USA:ssa. Se nosti maan kukoistukseen. Siis kukoistukseen niiden uusien tulokkaiden osalta. Oliko se hyvä juttu?

Jos on sitä mieltä jotain täytyy tehdä vaikka sillä olisi tunnetusti haitallisia vaikutuksia muille niin se kai yleisesti luokitellaan pahuudeksi.

Väestönvaihto ei luonnollisesti ole edullista sille väestölle joka tulee vaihdetuksi, ellei oleteta että he ovat tietoisesti itsetuhoisia eivätkä suggeroituja massapsykoosiin.
 
Ainakin minua on aina ihmetyttänyt monikulttuurisuuden paradoksi: melko monokulttuurinen Suomi, joka rankataan säännöllisesti kärkisijoille erilaisissa yhteiskunnan tilaa ja turvallisuutta luotaavissa globaaleissa vertailuissa, ottaa vastaan porukkaa maista, jotka säännöllisesti löytyvät samojen vertailujen huonommasta päästä ja sallii/mahdollistaa tulijoiden elämisen vanhan kielensä ja kulttuurinsa puitteissa myös täällä uudessa kotimaassaan vaikka suuri osa kantaväestöstä tiedostaa, että siitä ei käytännössä seuraa juurikaan muuta kuin ongelmia.
 
Ja kun määritelmistä puhutaan niin yksi tunnettu väestönsiirto tai jopa suoranainen väestönvaihto tapahtui aikanaan USA:ssa. Se nosti maan kukoistukseen. Siis kukoistukseen niiden uusien tulokkaiden osalta. Oliko se hyvä juttu?
Maailman kokonaisedun ja uusien tulokkaiden osalta varmaan hyvä juttu, joidenkin alkuperäisväestön edustajien mielestä vähemmän hyvä juttu.
 
Jos on sitä mieltä jotain täytyy tehdä vaikka sillä olisi tunnetusti haitallisia vaikutuksia muille niin se kai yleisesti luokitellaan pahuudeksi.

Väestönvaihto ei luonnollisesti ole edullista sille väestölle joka tulee vaihdetuksi, ellei oleteta että he ovat tietoisesti itsetuhoisia eivätkä suggeroituja massapsykoosiin.

Ei vaan jos on sitä mieltä että täytyy tehdä koska se on hyväksi? Onko sana täytyy olennainen vaikutusta määriteltäessä? Tässä tapauksessa se olisi monikulttuurisuutta jos luetaan aloituksen määritelmiä.
 
Entä jos on sitä mieltä että joku asia täytyy tuoda ulkomailta koska se on meille hyväksi. Täytyy=monikulttuurisuutta. Voidaan=kansainvälisyyttä. Onko järjestys niin että ensin katsotaan istuuko muutos kansainvälisyyteen ja jos ei istu niin sitten se on monikulttuurisuutta? Asioiden survominen ahtaisiin määritelmiin ei aina ole helppoa. Ei monikulttuurisuuskaan ole kaikkien mielestä kuten esitit vaan menee suloisesti sekaisin aloituksessa esitetyt kansainvälisyyden määritelmän kanssa.

Ja kun määritelmistä puhutaan niin yksi tunnettu väestönsiirto tai jopa suoranainen väestönvaihto tapahtui aikanaan USA:ssa. Se nosti maan kukoistukseen. Siis kukoistukseen niiden uusien tulokkaiden osalta. Oliko se hyvä juttu?

USA:N väestönvaihto oli intiaaneille äärimmäisen traumaattinen kokemus ja alkuperäiskansojen kielet, kulttuurit ja uskonnot ajettiin täysin marginaaliin.
 
Maailman kokonaisedun ja uusien tulokkaiden osalta varmaan hyvä juttu, joidenkin alkuperäisväestön edustajien mielestä vähemmän hyvä juttu.

Lähinnä hain sitä että haetaanko tässä objektiivista vai subjektiivista näkökulmaa? Onko väestönvaihto ok jos se palvelee uutta herrakansaa? Olisiko se hyvä jos Suomeen muodostuisi islamin näkökulmasta kukoistavan tunkkainen arabikulttuuri ja vanha kansa eläisi reservaatissa jossain Inarissa?
 
Back
Top