MPK:n puheenjohtaja / mielipide

Vonka

Supreme Leader
Puolustuksen peruspilareja ei ole viisasta horjuttaa

Juha Korkeaoja

Ukrainan kriisi on ymmärrettävästi aktivoinut Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta käytävää keskustelua. Monissa puheenvuoroissa on noussut esille näkemys, jonka mukaan Suomen nykyinen maanpuolustus on heikolla tolalla ja tilanteen parantamiseksi Suomen tulisi liittyä Naton jäseneksi.

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on koko sodanjälkeisen ajan perustunut viisaaseen ulkopolitiikkaan ja uskottavaan omaan puolustukseen hyvin tuloksin. Maamme kehitys tältä osin on ollut vakaata. Ulkopolitiikkaa johdetaan edelleen viisaasti ja Puolustusvoimien koulutuksellinen ja materiaalinen taso on parempi kuin ehkä koskaan. Kansalaisten maanpuolustustahto on korkealla. Tilanne ei siis ole huono niin kuin väitetään.

Miksi muuttaa sellaista, mikä toimii hyvin? Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kolme peruskiveä ovat yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. Olisi sinisilmäistä kuvitella, että voisimme muuttaa yhtä näistä peruspilareista ilman vaikutuksia muihin. Rakennelma on kuin kolmijalkainen tuoli: kun yksi jalka katkeaa, tuoli kaatuu.

Suomen Nato-jäsenyydellä olisi syvällisiä vaikutuksia niin yleiseen asevelvollisuuteen kuin alueelliseen puolustukseenkin. Nato-jäsenyys murentaisi yleisen asevelvollisuuden perustan nopeassa tahdissa.

Yleinen asevelvollisuus rakentuu perustuslain tasolla säädettyyn maanpuolustusvelvollisuuteen. Nato-jäsenyys merkitsisi Puolustusvoimille velvollisuutta osallistua Suomen puolustamisen lisäksi myös muiden Naton jäsenmaiden puolustamiseen.

Ajatus, että Naton jäsenmaa Suomen reserviläispohjainen armeija puolustaisi Suomea yhdessä muiden kanssa, mutta ei osallistuisi muiden maiden puolustamiseen, on mahdoton.

Toisaalta on mahdotonta uskoa, että yleinen asevelvollisuus olisi nykyisellä tavalla laajasti kansalaisten hyväksyttävissä, jos velvollisuutena olisi osallistua muiden, ehkä kaukanakin olevien maiden puolustamiseen. Kehitys johtaisi vääjäämättä yleisen asevelvollisuuden legitimiteetin murenemiseen, siirtymiseen vapaaehtoiseen järjestelmään ja lyhyessä ajassa maanpuolustuksen ulkoistamiseen, siirtymiseen ammattiarmeijaan Ruotsin kehityskulun mukaisesti.

Yhteiskunnassa, jossa korostetaan yksilön oikeuksia velvollisuuksien jäädessä taka-alalle, kuvattu kehitys olisi nopeaa.

Koska Suomen puolustus olisi Nato-jäsenenäkin viime kädessä kuitenkin omien puolustusvoimiemme varassa, olisi nykyjärjestelmän peruspilarien horjuttaminen vaarallista.

Onhan täysin selvää, että sellaista massiivista lisäystä, jolla edes lähimain voitaisiin korvata yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija, ei olisi puolustusbudjettiin millään saatavissa.

Juha Korkeaoja
puheenjohtaja
Maanpuolustuskoulutusyhdistys


http://www.hs.fi/mielipide/a1412388684586?jako=b506fc661db9a0a347cb5968b7bd46f4&ref=og-url
 
Olihan tämäkin ulostulo. Virkistävän raikas tuulahdus suoraan pimeimmältä YYA-ajalta ja vieläpä valtakunnan ykköslehdessä julkaistuna. Tavallisen kansan silmissä tietenkin turvallisuuspolitiikan virallisena asian tuntian lausuntona. Lukeehan järjestön nimessäkin maanpuolustus.

Sitten vaan lisää turvakursseja, makkaranpaistoa ja maamiesseuran kokouksia, niin pääsee MPK:n puuhastelu palaamaan takaisin sille tarkoitettuihin uomiin.

Parempaankin kontribuutioon olisivat hyvänä päivänä ja oikein järjestettynä voineet MPK:n laukausyhdistelmät riittää.
 
Korkeaoja olisi kyllä voinut kirjoittaa mielipiteen allekirjoitukseen Suomen Keskusta.

Eikö tuo Korkeaoja nimenomaan ole tunnettu Keskustan mies? Sinänsä huolestuttavaa, että MPK:kin on näin vahvasti poliittisessa ohjauksessa, tämä kyllä avaa silmiä koko organisaation toimintaa kohtaan.

Onko lopulta, niin että kyseessä on vain Keskustan sotilaallinen piiri, jonka pohjimmaisena tarkoituksena on luoda mielikuva sille perähikiän viimeisellekin jyväjemmarille, että koko maata puolustetaan ja kaikkien panosta tarvitaan?

Eli toimiiko MPK vain savuverhona sille, että Keskusta voi edelleen pitää kiinni lempilapsistaan yleisestä asevelvollisuudesta, alueellisesta puolustuksesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta?

Rakentuuko siis Suomen nykyinen puolustusratkaisu vain Keskustan ideologiselle näkemykselle asioiden toivottavasti tilasta, ilman minkäänlaista analyysiä maanpuolustuksen todellisista tarpeista?

Siihen vähän kirsikkana kakun päälle nimeksi NATO-yhteistyötä, niin pidetään Kokoomuksen NATO-intoilijatkin remmissä mukana..
 
Ajatus, että Naton jäsenmaa Suomen reserviläispohjainen armeija puolustaisi Suomea yhdessä muiden kanssa, mutta ei osallistuisi muiden maiden puolustamiseen, on mahdoton.

Toisaalta on mahdotonta uskoa, että yleinen asevelvollisuus olisi nykyisellä tavalla laajasti kansalaisten hyväksyttävissä, jos velvollisuutena olisi osallistua muiden, ehkä kaukanakin olevien maiden puolustamiseen. Kehitys johtaisi vääjäämättä yleisen asevelvollisuuden legitimiteetin murenemiseen, siirtymiseen vapaaehtoiseen järjestelmään ja lyhyessä ajassa maanpuolustuksen ulkoistamiseen, siirtymiseen ammattiarmeijaan Ruotsin kehityskulun mukaisesti.

Yhteiskunnassa, jossa korostetaan yksilön oikeuksia velvollisuuksien jäädessä taka-alalle, kuvattu kehitys olisi nopeaa.

On ihan puhdas olkiukko, et ressuja tai varusmiehiä pantaisiin nato-suomesta vasten tahtoaan ulkomaille sotimaan. Sitä en usko tapahtuvan. Vapaaehtoisuuteen perustuvissa lähtijöissä en näe ongelmaa. Se on ihan selvä, jos ollaan natossa ni pitää osallistua. Ajatus on tosiaan mahdoton. Kai se on hyvä et tämäkin täydellinen itsestäänselvyys sanotaan ääneen.
 
Riippumatta siitä, mikä on totuus tässä asiassa: politiikka irti MPK:sta. Poliitikot ovat vuosia yrittäneet vesittää hommaa jonkinlaiseksi sielunhoidoksi. Tämä on vain looginen jatkumo.

Juuri näin. MPK jos mikä pitää olla puoluepoliitiikasta irrallaan. Kyllä pitää Korkeaojalla olla kanttia, tai sitten ei vain pieneen ja yksinketaiseen mieleen tullut tällainen asia.
 
On ihan puhdas olkiukko, et ressuja tai varusmiehiä pantaisiin nato-suomesta vasten tahtoaan ulkomaille sotimaan.

Tuo on tietty selvää, ellei sitten isompaan kahinaan jouduta. Ongelmaksi vaan muodostuu sen ulkomailla operoimaan tarkoitetun porukan rahoitus. Makkaranpaisto takalinjoilla ei siinä vaiheessa enää kelpaa nykyiseen tapaan, vaan etulinjassa pitäisi tapella kaikkine himmeleineen. Siinä budjetti pompsahtaa, kun raahataan maailman laidalle pataljoonan verran mekanisoituja joukkoja ja ilmatuki päälle. Jostain pitää siinä vaiheessa leikata ja muita Nato-maita katsoessasi arvaat varmaan mistä.
 
Riippumatta siitä, mikä on totuus tässä asiassa: politiikka irti MPK:sta.

No vuodesta 2008 alkaen asiaa on säädellyt lainsäädäntö.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
9 §
Toimielimet

...Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valtioneuvoston yleisistunto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Yhdistyksen kokous valitsee varapuheenjohtajan ja muut jäsenet yhdistyksen jäsenjärjestöjen esityksestä. Kullekin jäsenelle määrätään tai valitaan henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että sama henkilö voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta.

Kyseessä on poliittinen kompromissi. Vasemmiston puolelta haluttiin alunperin, että sotilaallista koulutusta saisi antaa vain puolustusvoimien kantahenkilökunta. Toisaalta kun ajattelee, että tälläkin foorumilla selvin päin ja tosissaan on vaadittu kansalaisoikeuksien perumista varusmiespalvelua suorittamattomilta niin en yhtään ihmettele, että tiettyjä epäluuloja vapaaehtoinen toiminta herättää.
 
No onhan se nyt perhana ettei sinne NATO:on ollakaan ryntäämässä vaikka tällä foorumilla asia on jo hyväksi katsottu:

"Kertausharjoituksen taustoista kertoessaan Järvi painotti Puolustusvoimien käyvän läpi suurimpia muutoksiaan sitten sota-ajan. Puolustusvoimien organisaatio ja taistelutavat ovat muuttuneet, mutta perusperiaatteet – yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustus sekä sotilaallinen puolueettomuus – pysyvät edelleen samana."

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/uutiset/tiedoitustilaisuus

Mitä kerettiläisyyttä ja suomettumista suoraan 70-luvulta! Tälläkin everstillä tai vähintäänkin artikkelin tehneellä tiedottajalla on ilmeisesti salajäsenyys Kehittyvien Maakuntien Liitossa. Vai mikäs se nyt oli. Kepulainen salaliitto ryntää esiin kaikilla rintamilla!
 
No onhan se nyt perhana ettei sinne NATO:on ollakaan ryntäämässä vaikka tällä foorumilla asia on jo hyväksi katsottu:

"Kertausharjoituksen taustoista kertoessaan Järvi painotti Puolustusvoimien käyvän läpi suurimpia muutoksiaan sitten sota-ajan. Puolustusvoimien organisaatio ja taistelutavat ovat muuttuneet, mutta perusperiaatteet – yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustus sekä sotilaallinen puolueettomuus – pysyvät edelleen samana."

http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/uutiset/tiedoitustilaisuus

Mitä kerettiläisyyttä ja suomettumista suoraan 70-luvulta! Tälläkin everstillä tai vähintäänkin artikkelin tehneellä tiedottajalla on ilmeisesti salajäsenyys Kehittyvien Maakuntien Liitossa. Vai mikäs se nyt oli. Kepulainen salaliitto ryntää esiin kaikilla rintamilla!

Sotilas ei saa ottaa kantaa poliittisiin asioihin, vaan toistaa virkansa puolesta vallitsevaa turvallisuuspoliittista linjaa.
 
Sotilas ei saa ottaa kantaa poliittisiin asioihin, vaan toistaa virkansa puolesta vallitsevaa turvallisuuspoliittista linjaa.

Mutta eikös me olla sotilaallisesti liittoutumattomattomia, emmekä suinkaan puolueettomia enää kun ollaan NATO-yhteensopivia partnereita ja jättimäinen USA:n tankkauskone laskeutui nyt Rissalaan. Eikö ole jo poliittisesti inkorrektia ja epäilyttävää puhua enää tässä vaiheessa puolueettomuudesta ???!? Salaliitto, I say.
 
Sotilas ei saa ottaa kantaa poliittisiin asioihin, vaan toistaa virkansa puolesta vallitsevaa turvallisuuspoliittista linjaa.

Totta kai saa ottaa ihan siinä missä muutkin turvallisuusviranomaiset (kuten poliisi, rajavartijat jne). Työnantajansa nimissä (valtio) ei toki saa yleensä puhua pl. aivan ylin sotilasjohto eli käytännössä PV:n komentaja. Mutta kyllä yksityishenkilönä saa ilmaista käsityksiään.
 
Totta kai saa ottaa ihan siinä missä muutkin turvallisuusviranomaiset (kuten poliisi, rajavartijat jne). Työnantajansa nimissä (valtio) ei toki saa yleensä puhua pl. aivan ylin sotilasjohto eli käytännössä PV:n komentaja. Mutta kyllä yksityishenkilönä saa ilmaista käsityksiään.

Sotilaat toteuttavat poliitikkojen määrittelemää turvallisuuspoliittista linjaa, oli se millainen hyvänsä ja PV:n tiedotuspolitiikka on sen mukaista. Oletan, että "muutamissa" kapiukkojen saunailloissa on kiroiltu esim. jv-miinakieltoa, mutta ei siitä kukaan julkisesti esitä poikkipuolista sanaa. Omakohtaisesti tiedän, että PV:n tiedotuspolitiikka on hakattu aika perusteellisesti PV:n henkilökunnassa päihin niin, että siellä ollaan varpaillaan kaikesta tiedottamisesta.

Tästä eräs esimerkki on upseeriliitto, jonka kyselyssä upseerit esittivät huolestumisensa resursseista sekä halun liittyä NATO:on. Tässä siis tarvittiin anonyymi kysely liiton suojista, jotta sen pystyi julkaisemaan.

Eri asia on sitten ilman vormua esitetyt mielipiteet, mutta uskon että aika harva ammattisotilas lähtee esim. siviiliblogissaan toitottamaan omia näkemyksiään turvallisuuspolitiikasta, jos se eroaa PV:n virallisesta linjasta.
 
Back
Top