MPK:n puheenjohtaja / mielipide

CV9030FIN

Kenraali
Et ole väärässä, et alkuunkaan. Toivottavasti yhä useampi upseeri alkaa vähitellen tuomaan ajatuksiaan julkisuuteen Sirenin, Mashirin ja muutaman muunkin esimerkin rohkaisemina. Onhan heitä muutamia lisää jo julkisuuteen tullutkin.
Mitä sitten tulee Tuomiojaan, niin mielestäni hänen reaktionsa oli outo. Suomessa, länsimaa kun on, on jokaisella kansalaisella oikeus mielipiteeseen ja myös sen esittämiseen. Jos upseeri esittää julkisuudessa kritiikkiä hallitusta, ministeriä tai eduskuntaa kohtaan, kertoo se juuri siitä mitä meillä länsimaissa halutaan puolustaa: vapaudesta!
Venäjällä ylempään päällystöön kuuluva upseeri ei voi vapaasti kritisoida vaikkapa Putinia - USA:ssa kenraali voi kritisoida Obamaa. Siinä on se olennainen ero.
Olen kanssasi täysin samaa mieltä...oikeus mielipiteeseen on sotilaillakin. Kuten sosiaalisessa mediassa ammattisotilaiden keskuudessa kiertänyt tähän caseen liittynyt meemi toteisi: "Teen tänäänkin työtäni, jotta sinullakin on oikeus mielipiteeseesi".

Toisaalta en nostaisi Torstia sinänsä jalustalle; hän on uransa huipulla - jos ei sotilasarvossa niin ainakin asemassa - ja jää pian eläkkeelle, joten sinänsä häntä ei voi pitää erityisen rohkeana everstiluutnanttina. Lisäksi turvallisuuspolitiikka on nimenomaan Strategianlaitoksen päätutkimusala, joten laitoksen johtajan tuleekin keskustella asiasta julkisuudessa. MPKK:sta haluttiin 2001 uudistuksella nimen omaan rakentaa tiedekorkeakoulu ja tiedekorkeakoulun tehtäviin kuuluu yhteiskunnallinen keskustelu! Poliitikot saavat nyt sitä mitä tilasivat.

MPKK kirjoitti:
Strategian laitos
  • Opetus strategian laitoksella sisältää valtio-opin, turvallisuuspolitiikan, kansainvälisten suhteiden ja sotilasstrategian oppisisältöjä
  • Laitoksen sotatieteellinen tutkimus takaa opetuksen laadun ja ajantasaisuuden. Tutkimus tuottaa tarvittavaa tietoa Puolustusvoimien pitkän aikavälin suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Laitos ja sen tutkijat osallistuvat tieteelliseen keskusteluun alallaan.
Sitä paitsi onhan MPKK:lla (edeltäjillään) ollut ennenkin rohkeita upseereita, jotka eivät ole pitäneet kynttiläänsä vakan alla; mm. Eversti Sampo Ahto oli jatkuvassa kahnauksessa uransa aikana esimiestensä kanssa ja häntä on useampaankin kertaan vaadittu erottamaan virastaan eduskunnassa pahimpina suomettuneisuuden vuosina mielipiteidensä takia. Varmasti kaikki hämmästyvät kuullessaan että hän oli opiskelijoiden suosiossa opettajana ja jatkoi vielä vuosia eläkkeellä suomensotahistorian opettamista kadettikoulussa tuntiopettajana... Hiljaisuudessa ja kulisseissa upseerit ovat näistä asioista ennenkin keskustelleet, mutta nyt aika näyttää olevan kypsä siihen että myös sotilaat voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun; Ylipäällikkö käski/kehotti Kultarantakeskustelujen yhteydessä myös sotilaiden puhuvan suoraan sekä Puolustusvoimain komentaja on kehottanut kaikkia sotilaita viestimään ja olemaan avoimessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa.
 
Viimeksi muokattu:

baikal

Supreme Leader
Kun sotilaat pysyvät asiassa eivätkä lähde mukaan suomalaiseen päivänpolitikointiin, niin tervetuloa. Jos lähdette mukaan kermaleivospolitikointiin, menetätte uskottavuutenne ennen vuotta 2016 yleisön silmissä ja sen jälkeen olette none. Turvallisuusihmisten on uskottavuutensa ja firmansa uskottavuuden nimissä kyettävä olemaan "ulkopuolella" kulloisistakin valtavirroista, joita yhteiskunnassa milloinkin pohisee.

Some on vaikea laji, mutta puolustusvoimien on hallittava sekin spektri tänään.
 

Laamanator

Eversti
Julkiseen keskusteluun ja sosiaalisen median kansalaiskeskusteluun saa toki virkamiessotilaan roolissa osallistua, kunhan pysyttelee tiukasti reunaehtojen puitteissa. Tavallisena yksityishenkilönä tai ilman PV:n kytkentää kirjoittavaan verrattuna nämä virkamiessotilasroolin ulostuloa sitovat reunaehdot ovat rajoituksiltaan niin kuin kirjoittaisi kahden sivun kannanottoa tylsällä lyijykynällä ja kädet selän taakse sidottuna. Taitavaa akrobatiaa, johon kömpelömmät ja mitä tahansa omia näkemyksiä omistavat herkästi kompastuvat.
 

Fencer

Kenraali
Top