Naiset varushenkilöinä

Poikkeuksia toki aina löytyy. NL:n armeijassa oli joitain naisia taistelutehtävissä WW2:n aikana. Jopa sissiporukassa todistetusti. Se ei muuta perustotuutta joka on aina ollut totta ja on nyt. Naiset eivät sovellu etulinjan taistelutehtäviin sen enempää fyysisesti kuin psykologisestikkaan ja todennäköisesti heidän läsnäolollaan on negatiivinen vaikutus niin psykologisesti kuin fysiologisesti joukon suorituskykyyn.

Se, että tätä tieteellistä tosiasiaa ei voi sanoa nykyään ääneen, johtuu puhtaasti yhteiskunnallisesta arvomaailmasta. Käytännössä kyse on samasta asiasta jossa maahanmuuton ongelmia ei voi myöntää vaikka niiden olemassaolo olisi kuinka todistettua sekä kokemuksin että numeroin.

Tämä ei mitenkään tarkoita sitä, etteikö naisilla olisi heille sopivia tehtäviä PV:ssä. Kaukana siitä. Mutta niihin tehtäviin ei kuulu mikään, missä joutuu kantamaan laitetta joka sanoo "pum" ja jossa voi joutua vastatusten sellaisten ihmisten kanssa jotka kantavat laitteita jotka voivat sanoa "pum".

Näin on ollut ja näin on.
Tasa-arvo on ok. Kunhan muistaa sen, että taistelussa ei ole tasa-arvoa.
Jenkeissähän tutkittiin, että jos naiset ja miehet taistelevat yhdessä, niin miehet vaistomaisesti keskittyvät suojelemaan naista.
 
Poikkeuksia toki aina löytyy. NL:n armeijassa oli joitain naisia taistelutehtävissä WW2:n aikana. Jopa sissiporukassa todistetusti. Se ei muuta perustotuutta joka on aina ollut totta ja on nyt. Naiset eivät sovellu etulinjan taistelutehtäviin sen enempää fyysisesti kuin psykologisestikkaan ja todennäköisesti heidän läsnäolollaan on negatiivinen vaikutus niin psykologisesti kuin fysiologisesti joukon suorituskykyyn.

Se, että tätä tieteellistä tosiasiaa ei voi sanoa nykyään ääneen, johtuu puhtaasti yhteiskunnallisesta arvomaailmasta. Käytännössä kyse on samasta asiasta jossa maahanmuuton ongelmia ei voi myöntää vaikka niiden olemassaolo olisi kuinka todistettua sekä kokemuksin että numeroin.

Tämä ei mitenkään tarkoita sitä, etteikö naisilla olisi heille sopivia tehtäviä PV:ssä. Kaukana siitä. Mutta niihin tehtäviin ei kuulu mikään, missä joutuu kantamaan laitetta joka sanoo "pum" ja jossa voi joutua vastatusten sellaisten ihmisten kanssa jotka kantavat laitteita jotka voivat sanoa "pum".

Näin on ollut ja näin on.
Tasa-arvo on ok. Kunhan muistaa sen, että taistelussa ei ole tasa-arvoa.
Mitähän tähänkään sanoisi. Mielestäni tämä ei ole sukupuolikysymys kuin fysiikan osalta. Telamiina painaa sen kymmenen kiloa hyvästä syystä ja keskiverto varuspoikanen jaksaa kantaa sen paremmin kuin varustyttönen. Varustyttönen on kuitenkin keskimääräistä motivoituneempi minkä vuoksi varushenkilöiden hajoamispiste on suunnilleen sama.
Tilanne kuitenkin muuttuu kun vertailuun otetetaan koko ikäluokka. Isin pikku prinsessoiksi kasvatetut maailman keskipisteet ei joukon suorituskykyä paranna. Tämä ei tosin johdu sukupuolesta vaan kasvatuksesta.
 
Osittain tuon etenemisen vuoksi siellähän on kevyeen jalkaväkeen kuuluva Givati-prikaati, jossa on naisia myös taistelevan jalkaväen tehtävissä. Tosin, joukko on tarkoitettu lähinnä sivustansuojausosaksi, mutta sitä kuitenkin ainakin näin rauhan aikana käytetään operatiivisiin tehtäviin myös Libanonin vastaisella rajalla kierrättäen.
Kiitos, mielenkiintoista, yritänpä lukea asiasta enemmän.
 
Mitähän tähänkään sanoisi. Mielestäni tämä ei ole sukupuolikysymys kuin fysiikan osalta. Telamiina painaa sen kymmenen kiloa hyvästä syystä ja keskiverto varuspoikanen jaksaa kantaa sen paremmin kuin varustyttönen. Varustyttönen on kuitenkin keskimääräistä motivoituneempi minkä vuoksi varushenkilöiden hajoamispiste on suunnilleen sama.
Tilanne kuitenkin muuttuu kun vertailuun otetetaan koko ikäluokka. Isin pikku prinsessoiksi kasvatetut maailman keskipisteet ei joukon suorituskykyä paranna. Tämä ei tosin johdu sukupuolesta vaan kasvatuksesta.
Vaan kun tämä asia on sukupuolikysymys.

Toki jo pelkästään fysiikka kaataa koko ajatuksen tasa-arvosta asian suhteen. Motivaatio kantaa toki jonkun kilon hetken aikaa, mutta ei isossa kuvassa koko lastia.

Oli syy siihen, miksi laitoin nuo videot. Se ei ollut fyysinen eroavaisuus vaan nimenomaan psykofyysinen kokonaisuus jossa miehet ja naiset keskimäärin eroavat aivan valtavasti toisistaan. Tuon naiskokelaan avautuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi naiset eivät sovellu taistelutehtäviin. Eivätkä ole koskaan keskimäärin soveltuneet.

Hyvin tiedän, että nykyään kuuluu teeskennellä naisten ja miesten olevan samanlaisia ja kykenevän samoihin asioihin. Minä olin näkemässä kun jenkeistä tätä maailmankuvaa alettiin tuomaan. Tämä on ideologinen näkökanta. Sillä ei ole mitään tekemistä fyysisen todellisuuden kanssa. Joka tosiasia ei tarkoita mitenkään sitä, etteikö tällaisen harhaisen ideologian mukaisesti voida rakentaa vaikka koko suomen armeijaa. Suuret kenraalit suomessa kertovat haluavansa lisää naisia riviin. Ja jokainen joka näkee fyysisen todellisuuden tietää, että kyseessä on pelkkä pelleily. Kun olin kertaamassa vuonna 96- näin todellisuuden jonka kaikki tiesivät tietysti etukäteen....

Tosiasia oli, että nämä naiset olivat puhtaasti mukana kannettavia rasitteita. Oli oikeasti kamalaa katsella, kun pioneerirukin kokelaat rakensivat siltaa ja mukana oli nainen. Kun ei vaan papu riitä. Kyseinen nainen oli puhdas este. Hän tietenkin tiesi sen itsekkin ja kaikki kapiaisia myöten tiesivät että hän ei vain kykene hommaan. Mutta säännöt olivat kovat. Kukaan ei voinut sanoa mitään koska ideologian mukaan nainen pystyy, joten neidille sitten keksittiin tehtävä johon hän kykeni. Hän toi sitten pultteja miehille.

Toinen, jonka näin, oli punalaatta eli tykäri. Surkeaahan se oli, sen vähän mitä näin. En viitsi edes ajatella, mitä meidän koulutukseen joutunut nainen olisi sanonut. Missään tapauksessa hän ei olisi selvinnyt fyysisesti meidän tahdissamme.

Me voimme toki sanoa naisten ja miesten olevan samanlaisia. Me voimme sanoa motivaation kantavan naisia miehiä pidemmälle.

Mutta...

Laittakaapa huviksenne ne "samanlaiset miehet ja naiset joilla ei ole eroa" todelliseen prässiin. Siis oikeaan testiin jossa mennään tilanteen mukaan eikä tunteiden mukaan.

Minä tiedän tuloksen. Tiede tietää tuloksen. Mutta tätä koetta ei koskaan tehdä. Koska kaikki tietävät tuloksen aivan yhtä hyvin kuin minä.
 
Laittakaapa huviksenne ne "samanlaiset miehet ja naiset joilla ei ole eroa" todelliseen prässiin. Siis oikeaan testiin jossa mennään tilanteen mukaan eikä tunteiden mukaan

Otat ehkä liian vakavasti asian. Jos kyseessä on yhteiskunnallinen tarkoituksenmukaisuus, niin silloin asia voidaan kuitata: ei sotaa vaan inttiä varten. :cool: Sijoittajat tietävät mitä tekevät ja Sijoittajan tussi on varmasti kova myös melkoista osaa miesväkeä silmällä pitäen. Suonlaitareutominen painavien kalujen kanssa on loppujen lopuksi yksi osa inttiä ja sen aktiviteetteja.
 
Neljänneksi voidaan todeta, että sukupuolten väliset fysiologiset erot tulisi tiedostaa
aiempaa paremmin. Ne tulisi ottaa huomioon koulutuksen kehittämisessä, harjoittelun
ohjelmoinnissa, operatiivisessa suunnittelussa sekä henkilövalinnoissa. Kohdennetuilla
henkilöstövalinnoilla, oikealla sijoittamisella sekä laadukkaalla fyysisellä harjoittelulla
voidaan naisten määrää lisätä merkittävästi Puolustusvoimissa. [23]. Fyysisen kunnon
merkitys korostuu erityisesti sellaisissa sotilastyötehtävissä, joissa joudutaan toimimaan
raskaiden taakkojen ja kantamusten kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että fysio￾logisista eroista johtuen naisten on miehiä vaikeampaa saavuttaa sotilaille asetettuja
toimintakykyvaatimuksia [24]. Naisilla on pienemmän kokonsa ja lihasmassansa vuok￾si vaikeuksia suurten taakkojen sekä lisäkuormien kantamisessa. Toisaalta tämä sama
haaste koskee myös pienikokoisia ja huonokuntoisia miehiä. Naisten fyysisen työn ka￾pasiteetti on rajallinen, ja he väsyvät miehiä nopeammin samassa työssä pienemmän
suorituskykyreserviensä vuoksi [25]. Tutkimusten mukaan naisilla on miehiä korkeampi
riski tuki- ja liikuntaelivammoille, mikä johtuu naisten pienestä kehon koosta ja lihas￾massasta sekä erilaisesta luuston rakenteesta ja vahvuudesta. Kuitenkin riittävällä sekä
yhdistetyllä kestävyys- ja voimaharjoittelulla voidaan ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntae￾linvammojen syntyä [24, 26]. Harjoittelulla voidaan myös rajallisesti pienentää miesten
ja naisten välisiä eroja erityisesti voimaominaisuuksissa. Naiset joutuvat harjoittelemaan
miehiä enemmän saavuttaakseen eri sotilastyötehtäville asetetut minimivaatimukset
sekä toimintakyvyn [24, 25]. Harjoittelusta huolimatta miesten ja naisten välinen ero
toimintakyvyssä säilyy keskimäärin merkittävänä [24,25]. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää
erityistä huomiota etenkin huonokuntoisten ja ylipainoisten naisten yksilölliseen valmen￾nukseen jo ennen vapaaehtoisen asepalveluksen aloittamista sekä palveluksen aikana.
Tämä lainaus Taistelijan fyysinen toimintakyky 2020 katsauksesta
 
Vaan kun tämä asia on sukupuolikysymys.

Toki jo pelkästään fysiikka kaataa koko ajatuksen tasa-arvosta asian suhteen. Motivaatio kantaa toki jonkun kilon hetken aikaa, mutta ei isossa kuvassa koko lastia.

Oli syy siihen, miksi laitoin nuo videot. Se ei ollut fyysinen eroavaisuus vaan nimenomaan psykofyysinen kokonaisuus jossa miehet ja naiset keskimäärin eroavat aivan valtavasti toisistaan. Tuon naiskokelaan avautuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi naiset eivät sovellu taistelutehtäviin. Eivätkä ole koskaan keskimäärin soveltuneet.

Hyvin tiedän, että nykyään kuuluu teeskennellä naisten ja miesten olevan samanlaisia ja kykenevän samoihin asioihin. Minä olin näkemässä kun jenkeistä tätä maailmankuvaa alettiin tuomaan. Tämä on ideologinen näkökanta. Sillä ei ole mitään tekemistä fyysisen todellisuuden kanssa. Joka tosiasia ei tarkoita mitenkään sitä, etteikö tällaisen harhaisen ideologian mukaisesti voida rakentaa vaikka koko suomen armeijaa. Suuret kenraalit suomessa kertovat haluavansa lisää naisia riviin. Ja jokainen joka näkee fyysisen todellisuuden tietää, että kyseessä on pelkkä pelleily. Kun olin kertaamassa vuonna 96- näin todellisuuden jonka kaikki tiesivät tietysti etukäteen....

Tosiasia oli, että nämä naiset olivat puhtaasti mukana kannettavia rasitteita. Oli oikeasti kamalaa katsella, kun pioneerirukin kokelaat rakensivat siltaa ja mukana oli nainen. Kun ei vaan papu riitä. Kyseinen nainen oli puhdas este. Hän tietenkin tiesi sen itsekkin ja kaikki kapiaisia myöten tiesivät että hän ei vain kykene hommaan. Mutta säännöt olivat kovat. Kukaan ei voinut sanoa mitään koska ideologian mukaan nainen pystyy, joten neidille sitten keksittiin tehtävä johon hän kykeni. Hän toi sitten pultteja miehille.

Toinen, jonka näin, oli punalaatta eli tykäri. Surkeaahan se oli, sen vähän mitä näin. En viitsi edes ajatella, mitä meidän koulutukseen joutunut nainen olisi sanonut. Missään tapauksessa hän ei olisi selvinnyt fyysisesti meidän tahdissamme.

Me voimme toki sanoa naisten ja miesten olevan samanlaisia. Me voimme sanoa motivaation kantavan naisia miehiä pidemmälle.

Mutta...

Laittakaapa huviksenne ne "samanlaiset miehet ja naiset joilla ei ole eroa" todelliseen prässiin. Siis oikeaan testiin jossa mennään tilanteen mukaan eikä tunteiden mukaan.

Minä tiedän tuloksen. Tiede tietää tuloksen. Mutta tätä koetta ei koskaan tehdä. Koska kaikki tietävät tuloksen aivan yhtä hyvin kuin minä.
On tuosta jonkinverran tutkittua tietoakin olemassa. Tulokset eivät ole yllättäviä. Sekajoukkueiden suorituskyvykkyys on selkeästi alemmalla tasolla. Tutkimustulosten julkaisun rajattua sisältöä on kritisoitu.

Muistikuvieni mukaan myös käytännön kokoonpanoissa taistelevien joukkojen osalta, kokeilujen jälkeen on enemmän entiseen palattu?
 
Otsikkoon: jokaiseen varuskuntaan pitäisi saada joukkueen verran wokettajia. :)
 
Otat ehkä liian vakavasti asian. Jos kyseessä on yhteiskunnallinen tarkoituksenmukaisuus, niin silloin asia voidaan kuitata: ei sotaa vaan inttiä varten. :cool: Sijoittajat tietävät mitä tekevät ja Sijoittajan tussi on varmasti kova myös melkoista osaa miesväkeä silmällä pitäen. Suonlaitareutominen painavien kalujen kanssa on loppujen lopuksi yksi osa inttiä ja sen aktiviteetteja.
Tottahan tuo on. Kyseessä on The Tasa-arvo ja siitä johtuva The Tahtotila. PV:n näkökulmasta aivan ymmärrettävä asia.

PV tarvitsee yhteiskunnallista hyväksyntää ja sen vuoksi on täysin mahdotonta toimia muuten kuin nyt toimitaan. Minkä lisäksi en suinkaan väitä, etteivätkö naiset pysty aivan yhtä hyvin kuin miehet tekemään monia tehtäviä. Tutkaruudun takana istuvan sukupuolella ei ole suurta merkitystä ja tarkoitankin kritiikilläni nurmiporien hommia.

On kyllä jossain määrin epäloogista toisaalta kehua nykyaikaisen taistelukentän fyysistä vaativuutta ja samaan aikaan haluta palvelukseen keskimäärin fyysisesti heikompaa materiaalia, mutta tämä on nykyajan ideologia ja sillä mennään. PV ei ole toki ainoa paikka missä tämä logiikan puute näkyy. Koulutus ja ympäristöpolitiikka mm. ovat täynnänsä vastaavia epäjohdonmukaisuuksia.
 
nurmiporien hommia

Juu. Miten laitos kehittyy, jos se joutuu keksimään jatkuvasti -uusia tehtäviä, jotka vastaavat palveluksessa olevan aineksen kykyjä-.....tai mielihaluja? Kiinnostaako mm. upseeria välttis nurmiporaaminen, kun tarjolle esitetään kivaa toimistovirkaa? Miten paljon laitos jo nyt, kenties, on siinä pisteessä, että hlöstön mielihaluja noudatteleva tehtävien perustaminen on vakio?

Sodankäyntikyky-keskiössä ei ole niin helppo toteuttaa kuin äkkiä ehkä luulisi. Se -muun yhteiskunnan- riiputtaminen mukana aiheuttaa paljon muutakin kuin vain sitä, että arvioidaan jaksaako tyttö kantaa tellua. Onko tytöille tehtäviä, jotka ovat heille sopivia ja kivoja? Samaa voidaan kysyä ihan sieltä nurmikolta alkaen päätyen ruokapyramidin kärkeen.
 
Naiset ovat niin hyödyttömiä, että heillä ei ole edes pakollista varusmiespalvelusta edes pakollisesta sivarista puhumattakaan.

Equality is a lie.
 
Back
Top