Oppilaitosten turvallisuus

YJT

Respected Leader
Tuolla Kuopion kouluisku-ketjussa tuli puheeksi oppilaitosten turvallisuus. Mielestäni aihe ansaitsisi oman ketjun.

Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, että koulujen turvallisuutta saataisiin parannettua? Käsittääkseni paloturvallisuuteen ja vastaaviin asioihin liittyvät toimet ovat aika hyvällä mallilla. Keskitytään tässä keskustelussa muutenkin väkivallan torjuntaan, koska se on kaikkien huulilla.

Toisessa ketjussa esitettiin lähinnä kahta keinoa; vartijoiden palkkaamista kouluihin, ja opettajien varustamista esim OC-sumuttimin. Mielestäni molemmat tavat voivat olla toimivia.

Vartijoiden palkkaaminen toki maksaa mutta jos käytettäisiin jotain turvamyyjä-tyyppistä konseptia jossa vartijan tehtävät olisi yhdistetty johonkin kouluisännän (entinen vahtimestari) hommiin, niin voisi olla järkevää. Jos tehtävään saataisiin valikoitua sopivaa väkeä, niin voisi olla ihan toimiva systeemi, joskin vain yksi vartija-kouluisäntä / koulu ei välttämättä nopeuta ensivasteen saapumista paikalle kovinkaan paljoa jos kouluisäntä sattuu olemaan toisella puolella taloa tai jossain muissa tehtävissä kun tapahtuu. Tosin jos ja kun tällainen vartija-kouluisäntä saisi kunnolla koulutusta tehtävään ja voisi osallistua poliisin ja muiden viranomaisten harjoituksiin, niin osaisi toimia paremmin viranomaisten tukena tosipaikassa, vaikka ei välttämättä pystyisikään paljoa tekemään itse teon estämisessä tai pysäyttämisessä.

Opettajien varustaminen OC-sumuttimin edustaa toisenlaista ajattelua; keskitytään määrään eikä välttämättä laatuun. On totta että suurin osa opettajista lienevät luonteeltaan/asenteeltaan sellaisia että eivät toisessa elämäntilanteessa hakeutuisi esim turvallisuusalan tehtäviin. Tällaiset henkilöt eivät välttämättä pystyisi toimimaan tehokkaasti väkivaltatilanteissa - tällaisia henkilöitä on jopa poliisissa eikä siihen välttämättä oikein koulutuksella pysty puuttumaan; eikä tällaisia henkilöitä tulisi määrätä kantamaan sumutinta. Opettajissakin kuitenkin varmasti olisi paljon sellaisia, jotka pystyisivät tehokkaasti ainakin suojelemaan luokkaa, vaikka eivät välttämättä lähtisikään aktiivisesti hyökkääjää vastaan. Jos vaikka kolmannes opettajista olisi sellaisia että kantaisivat sumutinta, niin olisi jo kohtuullinen riski hyökkääjälle joutua kohtaamaan tällainen opettaja. Jopa ampuma-asetta vastaan sumutin voi olla toimiva väline, mikäli päästään toimimaan yllättävästi lähietäisyydeltä. Ja joka tapauksessa se on tyhjää parempi.

Opettajilla on käsittääkseni periaatteessa ihan OK oikeudet puuttua normaaliin väkivaltaan ja häiriökäyttäytymisiin kouluissa, mutta varmaan asenne on sellainen että saatetaan pelätä huoltajien reaktioita; ihmisten sairaalloisen tiedontarpeen synnyttämän klikkijournalismin ja sosiaalisen median pahentaessa tilannetta. Pitäisi olla jonkinlainen varmuus siitä, että tilanteisiin puututtaessa ei olla vanhempien, median ja yleisen mielipiteen hampaissa.

Varsinaisista kouluiskuista puhuttaessa, asioiden suunnittelu ja harjoittelu (vaikka karttaharjoituksena, jos ei fyysisesti harjoitellen) on tärkeää ja sitä myös on tehty. Evakuointireittien, kokoontumispaikkojen ym suunnittelu ja valmistelu on tärkeää, samoin niiden käyttämisen harjoittelu. Se, että tilojen pohjapiirrokset ovat viranomaisilla käytössä jo etukäteen, helpottaa toimintaa ja suunnittelua. Myös yleisavainten saaminen olisi hyvä olla järjestetty esim putkilukoilla. Kouluissa olisi hyvä olla jonkinlainen kameravalvonta josta tarvittaessa saataisiin suoraa kuvaa esim poliisin johtokeskukseen. Tällaisesta on mielestäni jokin aikaa sitten ollut puhetta, eikä sitä pidetty pelkästään hyvänä asiana, joten en tiedä mitä asialle on tapahtunut. Myös sähkötoimiset, tarvittaessa etäohjatut sisäovien lukitukset voisivat olla hyvä keino estää tekijän liikkuminen koulun tiloissa. Toki näissä on huomioitava, että esim tulipalon tms sattuessa järjestelmä ei saa joutua epäkuntoon ja jättää ihmisiä loukkuun koulun sisälle.
 
Hyvä avaus. Työskentelen oppilaitosympäristössä ja näiden tapausten jälkeen herää aina keskustelua asiasta. Meillä mietitty mm. miten saadaan tarvittaessa hälytettyä mahdollisimman pian henkilökunta ja jaettua tietoa. Ei ole keskusradioa. Tutkittiin erilaisia järjestelmiä ja päädyttiin lopulta whatsapp ryhmään. Opettajia ohjeistettu pitämään puhelimet aina näkyvillä.
Turvakameroista karttapiirros ja siihen merkitty näkymäsektorit.
Tilat pitäisi vielä tarkemmin käydä läpi ja miettiä onko vaarallista tai hyödynnettävää kalustoa/sisustusta tiloissa.
Tässä muutama alkuun...
 
Varsinaisista kouluiskuista puhuttaessa, asioiden suunnittelu ja harjoittelu (vaikka karttaharjoituksena, jos ei fyysisesti harjoitellen) on tärkeää ja sitä myös on tehty. Evakuointireittien, kokoontumispaikkojen ym suunnittelu ja valmistelu on tärkeää, samoin niiden käyttämisen harjoittelu. Se, että tilojen pohjapiirrokset ovat viranomaisilla käytössä jo etukäteen, helpottaa toimintaa ja suunnittelua. Myös yleisavainten saaminen olisi hyvä olla järjestetty esim putkilukoilla. Kouluissa olisi hyvä olla jonkinlainen kameravalvonta josta tarvittaessa saataisiin suoraa kuvaa esim poliisin johtokeskukseen.

Putkilukot (punaisella värjättynä) pelastuslaitokselle on nykypäivänä, mikäli kohteessa on automaattinen paloilmoitus tai sammutusjärjestelmä.
TilaPaikkamääräSähköverkkoon kytketty palovaroitinPaloilmoitinHätäkeskukseen kytketty paloilmoitin
Asunnot, jotka on kytketty sähköverkkoonEi rajoitettux
MajoitustilatEnintään 50 majoituspaikkaax
Yli 50 majoituspaikkaax
Hoitolaitokset, yleensäxEnintään 25 vuodepaikkaax
Yli 25 vuodepaikkaax
– ympärivuorokautisen käytön päiväkoditxEnintään 50 vuodepaikkaax
Yli 50 vuodepaikkaax
PäivähoitolaitoksetEi rajoitettux
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilatEnintään 150 hoidettavaax
Yli 150 hoidettavaax
KoulutEnintään 250 oppilastax
251–500 oppilastax
Yli 500 oppilastax
Vaatimukset: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848#L7P39

Oulussahan tätä kamerapolemiikkia on käyty..
 
Varsinainen turvallisuus alkaisi siitä, että kiusaamiseen puututtaisiin kovalla kädellä heti alusta. Nykyään - jos asiaan lainkaan puututaan - kiusattu siirretään muualle.

Lainsäädäntö sellaiseksi, että ilmoituksen jälkeen koko luokka kuulusteluihin sellaisella ukaasilla, että valehteleminen ei käy. Kiusaajille tilaisuus parantaa tavat eli ehdollinen tuomio, ja jos toistuu niin heidän tulee joutua kärsijöiksi, ei uhrien.

Vaivaahan tästä olisi ja enenevässä määrin vanhemmat tulevat silmille. Tilanne on siis pahenemaan päin ja kun jollakin kääntyy kuppi nurin, löytyy keinot kyllä vaikka vartijat ja kaasut ja kaikki.
 
Ennalta ehkäisy tottakai erittäin tärkeää. Kuraattorit, opettajat ym. huomioivat ja puutuvat jo hyvissä ajoin ja seuraavat opiskelija hyvinvointia.
Vartiaa ei välttämättä ole, tai tulee paikalle viiveellä.
Kaasu voisi olla hyvä. Korvaavana välineenä ruuttaan jauhesammuttimella päin näköä, jos tarve vaatii. Sitten saman tien kimppuun. Sammuttimia kuitenkin on aika tiheästi seinillä roikkumassa.
 
Mielestäni hyvä aloitus.

Listaan omia ajatuksiani
- Jonkinlainen henkilökunnasta muodostettu "nyrkki" joka on koko ajan läsnä oppilaitoksen alueella. Kouluisäntä voisi olla hyvä vaihtoehto, jos kouluisäntiä täydennetään soveltuvilla opettajilla saadaan kohtuullinen joukko ihmisiä joille voitaisiin jatkuvasti kouluttaa oikea toimintamalli erilaisissa uhkatilanteissa.

- Lukitukset, auttaisi jos oppilaitoksen sisällä ei olisi mahdollista liikkua ilman "kulunvalvonta lätkää" ja ovia voitaisiin avata ja lukita etänä tilanteen vaatimalla tavalla. Ei täydellinen keino, mutta sillä on mahdollista hidastaa hyökkääjää joka ei ole aktiivinen oppilas.

- Putkilukot ovat kaikkea muuta kuin toimiva ratkaisu. Nekin vaativat ylläpitoa (talvella jäässä) ja ei ole ihan tavatonta, ettei niillä päästä ovista sisään tuulikaappia pidemmälle. Etäohjaus on luovempi keino, toki kalliimpi.

- Kamerat poliisilla tulisi olla mahdollisuus ottaa julkisen rakennuksen kamerat käyttöönsä oman tilannekeskuksensa kautta. Lisäksi julkisissa rakennuksissa tulisi olla riittävän kehittynyt kamerajärjestelmä, jossa hyökkäyksen mahdollisuus tulee huomioida.

- Luokkien ovet pitäisi valita, niin, että ne on mahdollista teljetä sisältä, niin, että luokassa olevat ovat ainakin kohtuullisessa turvassa. Tämäkään ei ole täydellinen keino, mutta kysehän on ajan ostamisesta.

- Poliisin harjoitteluvelvollisuus oppilaitoksissa, Tämä ei estä yhtään hyökkäystä, mutta nopeuttaa poliisin toimintaa, kun kohde on tuttu. Toki ei täydellinen keino, mutta saattaa nopeuttaa ratkaisevasti poliisin toimintaa.

Samalla kun kirjoitin näitä, ymmärsin jokaisen aiheuttavan osassa vanhemmissa ja opettajissa voimakkaan vastareaktion. Puhumattakaan kustannuksista jotka olisivat todennäköisesti merkittäviä. Tehdään mitä tahansa tämän tyyppisiä ratkaisuja, tärkeintä olisi ehkäistä nuorten päätymistä sellaiseen tilanteeseen, että hyökkäys kouluun on se ainoa vaihtoehto joka nähdään. On selvää, että nykyiset keinot koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi, eivät ole onnistuneet.
 
Hyvä, että aiheesta on noussut keskustelua. En ole mikään aihealueen asiantuntija, mutta kommentoin muutamaa kohtaa:

Putkilukot (punaisella värjättynä) pelastuslaitokselle on nykypäivänä, mikäli kohteessa on automaattinen paloilmoitus tai sammutusjärjestelmä.
Jep, mutta poliisilla ei. Ei välttämättä olisi paha rasti, jos poliisi vaikka saisi avaimet samoihin putkilukkoihin mihin brankkareilla on pääsy.

Varsinainen turvallisuus alkaisi siitä, että kiusaamiseen puututtaisiin kovalla kädellä heti alusta. Nykyään - jos asiaan lainkaan puututaan - kiusattu siirretään muualle.
Kyllä, kiusaaminen on varmaankin monissa tapauksissa ainakin yksi syy. Ei kuitenkaan kaikissa, mutta toki kiusaamiseen pitäisi saada stoppi muutenkin, vaikka sillä ei estettäisi yhtäkään kouluhyökkäystä.

- Jonkinlainen henkilökunnasta muodostettu "nyrkki" joka on koko ajan läsnä oppilaitoksen alueella. Kouluisäntä voisi olla hyvä vaihtoehto, jos kouluisäntiä täydennetään soveltuvilla opettajilla saadaan kohtuullinen joukko ihmisiä joille voitaisiin jatkuvasti kouluttaa oikea toimintamalli erilaisissa uhkatilanteissa.
Ei toimisi ainakaan niin kauaa, kun opettajilla ei ole kokonaistyöaikaa. Opettaja ei ole koko koulupäivää paikalla, vaan merkittävä osa työstä tehdään kotona. Toki jos puoletkin olisi paikalla, niin olisi sekin enemmän kuin ei mitään. Mutta jos kiky-minuutit käytettäisiin koko henkilökunnan / opettajakunnan yhteisiin hätätilanneharjoituksiin vaikka kerran kuussa, niin sillä saataisiin aikaan pitkän päälle kohtuullinen määrä toistoja ja riittävän tiheä kertauskoulutussykli.

- Lukitukset, auttaisi jos oppilaitoksen sisällä ei olisi mahdollista liikkua ilman "kulunvalvonta lätkää" ja ovia voitaisiin avata ja lukita etänä tilanteen vaatimalla tavalla. Ei täydellinen keino, mutta sillä on mahdollista hidastaa hyökkääjää joka ei ole aktiivinen oppilas.
Joo, lukitukset ja ovien etälukitukset voisivat olla hyvä. Edellytyksenä toki se, että olisi riittävän toimintavarma systeemi jotta ei tulpalon sattuessa jättäisi ihmisiä sisälle lukkojen taakse.

- Putkilukot ovat kaikkea muuta kuin toimiva ratkaisu. Nekin vaativat ylläpitoa (talvella jäässä) ja ei ole ihan tavatonta, ettei niillä päästä ovista sisään tuulikaappia pidemmälle. Etäohjaus on luovempi keino, toki kalliimpi.
Vaikka putkilukot olisivat puolet vuodesta jäässä, niin puolet vuodesta ne eivät olisi. Ja kun systeemi on jo olemassa ja käytössä, niin hyvin pienellä panostuksella (lähinnä avainkopioiden teettämisellä poliisin partioautoihin) saataisiin nopeutettua poliisin tilojen tarkastamista tilanteessa, jossa ei välittömästi saada henkilökunnan jäseneltä tms avaimia kiinteistöön - eikä esim opettajan avaimilla välttämättä edes päästä joka paikkaan.

- Kamerat poliisilla tulisi olla mahdollisuus ottaa julkisen rakennuksen kamerat käyttöönsä oman tilannekeskuksensa kautta. Lisäksi julkisissa rakennuksissa tulisi olla riittävän kehittynyt kamerajärjestelmä, jossa hyökkäyksen mahdollisuus tulee huomioida.
Kyllä, tämä olisi hyvä juttu mutta luulen että on varsin pitkässä kuusessa.

- Luokkien ovet pitäisi valita, niin, että ne on mahdollista teljetä sisältä, niin, että luokassa olevat ovat ainakin kohtuullisessa turvassa. Tämäkään ei ole täydellinen keino, mutta kysehän on ajan ostamisesta.
Käsittääkseni kouluissa on nykyään rutiinina, että luokkien ovet ovat lukossa oppituntien aikana.

- Poliisin harjoitteluvelvollisuus oppilaitoksissa, Tämä ei estä yhtään hyökkäystä, mutta nopeuttaa poliisin toimintaa, kun kohde on tuttu. Toki ei täydellinen keino, mutta saattaa nopeuttaa ratkaisevasti poliisin toimintaa.
Ennemmin niin päin, että kouluilla ja muilla virastoilla olisi velvollisuus luovuttaa tiloja poliisille harjoittelukäyttöön.

On muuten melkoinen homma saada järjestettyä harjoitteluun sopivia tiloja. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä yhtäkään peruskoulua tai lukiota, jonne poliisi pääsisi harjoittelemaan; edes tyhjillään oleviin koulurakennuksiin ei päästä vaikka sellaisia on olemassa. Vanha pelastuslaitos on tällä hetkellä ainoa koulurakennus jota saamme käyttää, ja se on niin homeessa että siellä ei voi järjestää mitään säännöllistä harjoittelua. Jonkin verran jotain muita kiinteistöjä on saatu harjoittelukäyttöön, mutta puhutaan hyvin satunnaisista jutuista yleensä.
 
Pidän (edelleen) hyvin kyseenalaisena tätä turvahenkilökunnan palkkaamista oppilaitoksiin. Entiset erikoisjoukkosotilaat ja samanhenkiset "luonnolliset tappajat" eivät rekrytoidu tehtäviin, joissa litkitään kahvia ja mussutetaan donitsia, tämä on nähty Yhdysvalloissa. Samalla tällainen turvallisuuspainotus on luultavasti omiaan heikentämään yhteisöllisyyttä. On paljon parempi estää paloa syttymästä kuin sammuttaa sitä.

Omalta opintieltäni muistan edelleen yläasteeni vahtimestarin, jolla oli, no, sanotaanko legendaarinen maine. Ei hän mitään oikeasti vahtinut eikä koulussa edes ollut vahtimestarin koppia. Lähinnä hän oli talonmiehen/laitosmiehen kakkosmies, joka hoiti juoksevia asioita ja heitti läppää tai vaihtoi pari lausetta jokaisen käytävällä vastaantulleen kanssa aina kun se tilanteeseen vain sopi. Hän oli jotakin muuta kuin opettajat, sillä hänellä ei ollut tarvetta olla auktoriteetti. Uskon vahvasti, että nimenomaan tällaiset henkilöt ovat loppupeleissä huomattavan arvokkaita eikä heitä ole koulumaailmassa liiaksi. Vai kuka sanoo arkipäivässä jotakin ystävällistä kaverille, jolla ei ole kavereita?

Turvallisuuspainotus todennäköisesti ohjaa rekryvalinnat henkilöihin, joiden ainoa meriitti on 120 tunnin koulutuksen tuoma muodollinen pätevyys, kuten jo aiempaan ketjuun omia havaintojani kuvailin. Heidän tuoma turvallisuuslisä on rajallinen eivätkä he edesauta oppilaitoksen päätehtävää, koulutusta.

Mieluummin näkisin panostettavan opetushenkilöstön ja oppilaiden valmistamiseen väkivallan uhkaan ja muihin poikkeustilanteisiin. Yleisesti ottaen he ovat ehkä mitä ovat, mutta kun riittävän monella on teoriassa kyky toimia, niin joku pystyy toimimaan tilanteen tullen.
 
Käsittääkseni kouluissa on nykyään rutiinina, että luokkien ovet ovat lukossa oppituntien aikana.

Minulla on perusasteelta ja toiselta asteelta useamman oppilaitoksen otanta tältä vuosikymmeneltä, ja voin sanoa, että yhdessäkään ei ole ollut tällaista käytäntöä. Asia riippuu paljolti opettajasta ja yleistilanteesta. Jos häiriötä halutaan välttää tai myöhässä saapuneita ei oteta sisään, niin ovi voi olla kiinni. Tai sitten ovi voi hyvin olla auki, jos ei ole koetilannetta, esitelmää tmv. tarvetta absoluuttiselle työrauhalle. Samaten ovi on usein auki, jos opettaja on pois luokasta, jotta ryhmää voidaan valvoa kuulonvaraisesti.

Korkeakoulut on sitten vielä asia erikseen. Ei luentosalien ovia suljeta samalla minuutilla kuin luento alkaa, vaan porukkaa ramppaa sisään ja ulos koko luennon ajan.
 
Ok, minun otantani antaa toisenlaisen tuloksen. Voi olla myös esim kuntakohtaista; ts että opetustoimi tms on ottanut asiaan jonkin kannan.
 
Ok, minun otantani antaa toisenlaisen tuloksen. Voi olla myös esim kuntakohtaista; ts että opetustoimi tms on ottanut asiaan jonkin kannan.

Täysin mahdollista. Vieläkin mahdollisempaa on, että teoria ja käytäntö eivät kohtaa toisiaan. Henkilökohtaisesti kirjoitan käytännöstä.
 
Hyvä, että aiheesta on noussut keskustelua. En ole mikään aihealueen asiantuntija, mutta kommentoin muutamaa kohtaa:


Jep, mutta poliisilla ei. Ei välttämättä olisi paha rasti, jos poliisi vaikka saisi avaimet samoihin putkilukkoihin mihin brankkareilla on pääsy.


Kyllä, kiusaaminen on varmaankin monissa tapauksissa ainakin yksi syy. Ei kuitenkaan kaikissa, mutta toki kiusaamiseen pitäisi saada stoppi muutenkin, vaikka sillä ei estettäisi yhtäkään kouluhyökkäystä.


Ei toimisi ainakaan niin kauaa, kun opettajilla ei ole kokonaistyöaikaa. Opettaja ei ole koko koulupäivää paikalla, vaan merkittävä osa työstä tehdään kotona. Toki jos puoletkin olisi paikalla, niin olisi sekin enemmän kuin ei mitään. Mutta jos kiky-minuutit käytettäisiin koko henkilökunnan / opettajakunnan yhteisiin hätätilanneharjoituksiin vaikka kerran kuussa, niin sillä saataisiin aikaan pitkän päälle kohtuullinen määrä toistoja ja riittävän tiheä kertauskoulutussykli.


Joo, lukitukset ja ovien etälukitukset voisivat olla hyvä. Edellytyksenä toki se, että olisi riittävän toimintavarma systeemi jotta ei tulpalon sattuessa jättäisi ihmisiä sisälle lukkojen taakse.


Vaikka putkilukot olisivat puolet vuodesta jäässä, niin puolet vuodesta ne eivät olisi. Ja kun systeemi on jo olemassa ja käytössä, niin hyvin pienellä panostuksella (lähinnä avainkopioiden teettämisellä poliisin partioautoihin) saataisiin nopeutettua poliisin tilojen tarkastamista tilanteessa, jossa ei välittömästi saada henkilökunnan jäseneltä tms avaimia kiinteistöön - eikä esim opettajan avaimilla välttämättä edes päästä joka paikkaan.


Kyllä, tämä olisi hyvä juttu mutta luulen että on varsin pitkässä kuusessa.


Käsittääkseni kouluissa on nykyään rutiinina, että luokkien ovet ovat lukossa oppituntien aikana.


Ennemmin niin päin, että kouluilla ja muilla virastoilla olisi velvollisuus luovuttaa tiloja poliisille harjoittelukäyttöön.

On muuten melkoinen homma saada järjestettyä harjoitteluun sopivia tiloja. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä yhtäkään peruskoulua tai lukiota, jonne poliisi pääsisi harjoittelemaan; edes tyhjillään oleviin koulurakennuksiin ei päästä vaikka sellaisia on olemassa. Vanha pelastuslaitos on tällä hetkellä ainoa koulurakennus jota saamme käyttää, ja se on niin homeessa että siellä ei voi järjestää mitään säännöllistä harjoittelua. Jonkin verran jotain muita kiinteistöjä on saatu harjoittelukäyttöön, mutta puhutaan hyvin satunnaisista jutuista yleensä.
Vastailen noihin boldaamiini kohtiin.
Olet oikeassa, jos opettajat ovat paikalla miten sattuu, on täysin hänessä ovatko paikalla. Ajattelin lähinnä vahventamaan kouluisännistä muodostettua "nyrkkiä". Niin tai näin, säännöllinen harjoittelu avain kaikkeen menestykseen.

Ainakin Stadissa putkilukoissa on sellainen hankaluus, että monet ovat porattu hyvin ylös. Sen takia Stadin höökeissä on lyhyt tikas kalustokorin etureunassa. Moista ei saa helposti maijan kyytiin.

Kun ajattelin poliisin velvollisuutta harjoitella kouluissa, ajattelin luonnollisesti vastaavaa velvollisuutta kouluille, eli laki velvoittaisi luovuttamaan tiloja poliisin harjoituskäyttöön. Ilman toista ensimmäisessä ei ole järkeä.

Harjoitustilojen puute on harmillinen ongelma ja paljolti aseenteesta johtuvaa.
 
Ei putkilukossa ole siinä määrin jäätymisongelmia, että se olisi mikään ongelma. Itse käytän aktiivisesti ja en muista ensimmäistäkään tapausta. Putket on yleensä sijoitettu suojaisaan paikkaan.

Empiirisenä havaintona se, että punaiset putket on laskeutuneet samaan riviin muiden kanssa.

Kiinteistöt on siirtyneet älyavaimien käyttöön ja se on hyvä ja huono asia. Avain vaatii ylläpitoa ( paristo ja päivitys) ja ei saa olla aikarajoituksia. Päivityslaitteet ja avaimet on kustannus tässä mittakaavassa.

Omat kokemukset Abloyn tuotteesta on hieman ristiriitaiset..
 
Ei putkilukossa ole siinä määrin jäätymisongelmia, että se olisi mikään ongelma. Itse käytän aktiivisesti ja en muista ensimmäistäkään tapausta. Putket on yleensä sijoitettu suojaisaan paikkaan.

Empiirisenä havaintona se, että punaiset putket on laskeutuneet samaan riviin muiden kanssa.

Kiinteistöt on siirtyneet älyavaimien käyttöön ja se on hyvä ja huono asia. Avain vaatii ylläpitoa ( paristo ja päivitys) ja ei saa olla aikarajoituksia. Päivityslaitteet ja avaimet on kustannus tässä mittakaavassa.

Omat kokemukset Abloyn tuotteesta on hieman ristiriitaiset..

iLoq ei vaadi paristoa. Muita murheita voi toki olla ja uusi käyttäjä tarvitsee sekunnin osien verran kärsivällisyyttä tai lukko "ei toimi". Meillä vaihdettiin kaikki toimipisteet iLoqille 3-4 vuotta sitten ja systeemiin on oltu todella tyytyväisiä. Volyymi on tietysti aika paljon pienempi kuin jossain Helsingin tai edes Kuopion tilahallinnossa.

Pientä lukkoliikettä pyörittävä kaveri kehuu aina Abloyn älyavainsysteemiä. Se kuulemma takaa hyvät korvaukset päivystäville lukkosepille kun paristot tapaavat hyytyä aina virka-ajan ulkopuolella.
 
iLoq ei vaadi paristoa. Muita murheita voi toki olla ja uusi käyttäjä tarvitsee sekunnin osien verran kärsivällisyyttä tai lukko "ei toimi". Meillä vaihdettiin kaikki toimipisteet iLoqille 3-4 vuotta sitten ja systeemiin on oltu todella tyytyväisiä. Volyymi on tietysti aika paljon pienempi kuin jossain Helsingin tai edes Kuopion tilahallinnossa.

Pientä lukkoliikettä pyörittävä kaveri kehuu aina Abloyn älyavainsysteemiä. Se kuulemma takaa hyvät korvaukset päivystäville lukkosepille kun paristot tapaavat hyytyä aina virka-ajan ulkopuolella.

Paristonvaihto Abloyssa kerran 20-vuodessa.
 
Paristonvaihto Abloyssa kerran 20-vuodessa.

Lienee lähinnä teoriaa. Paristonvaihtojuttu ei ollut mitään känniuhoilua vaan ihan asiallista tarinaa kun puhuimme työvoiman riittävyydestä ja paineista saada porukkaa päivystämään kesäviikonloppuisin. Tampereen alueella kuulemma riittää keikkaa ja yhtenä tärkeänä osasena perinteisten keikkojen ohella nuo paristojen vaihdot. 20 vuottahan ei olisi minkäänlainen ongelma kun avaimiin voisi vaikka leimata parasta ennen - päivän 15 vuoden päähän eikä yllättäviä tilanteita syntyisi.
 
Lienee lähinnä teoriaa. Paristonvaihtojuttu ei ollut mitään känniuhoilua vaan ihan asiallista tarinaa kun puhuimme työvoiman riittävyydestä ja paineista saada porukkaa päivystämään kesäviikonloppuisin. Tampereen alueella kuulemma riittää keikkaa ja yhtenä tärkeänä osasena perinteisten keikkojen ohella nuo paristojen vaihdot. 20 vuottahan ei olisi minkäänlainen ongelma kun avaimiin voisi vaikka leimata parasta ennen - päivän 15 vuoden päähän eikä yllättäviä tilanteita syntyisi.
Protec 2 Cliq esitteen tieto.

Itse vaihdoin 3 vuoden jälkeen. Vaihto ei vaadi lukkoliikettä.
 
Protec 2 Cliq esitteen tieto.

Itse vaihdoin 3 vuoden jälkeen. Vaihto ei vaadi lukkoliikettä.

Ei sinulta. Toisessa vaakakupissa on sitten se yöllä baarista tai muista riennoista kotiutuva kansalainen joka huomaa Murphyn lain toteutuvan eikä saa kotioveaan auki. Yksi saa avun huoltoliikkeeltä ja toinen lukkoliikkeeltä. Kolmas ei tarvitse apua lainkaan.
 
Mielestäni hyvä aloitus.

Listaan omia ajatuksiani
- Jonkinlainen henkilökunnasta muodostettu "nyrkki" joka on koko ajan läsnä oppilaitoksen alueella. Kouluisäntä voisi olla hyvä vaihtoehto, jos kouluisäntiä täydennetään soveltuvilla opettajilla saadaan kohtuullinen joukko ihmisiä joille voitaisiin jatkuvasti kouluttaa oikea toimintamalli erilaisissa uhkatilanteissa.

- Lukitukset, auttaisi jos oppilaitoksen sisällä ei olisi mahdollista liikkua ilman "kulunvalvonta lätkää" ja ovia voitaisiin avata ja lukita etänä tilanteen vaatimalla tavalla. Ei täydellinen keino, mutta sillä on mahdollista hidastaa hyökkääjää joka ei ole aktiivinen oppilas.

- Putkilukot ovat kaikkea muuta kuin toimiva ratkaisu. Nekin vaativat ylläpitoa (talvella jäässä) ja ei ole ihan tavatonta, ettei niillä päästä ovista sisään tuulikaappia pidemmälle. Etäohjaus on luovempi keino, toki kalliimpi.

- Kamerat poliisilla tulisi olla mahdollisuus ottaa julkisen rakennuksen kamerat käyttöönsä oman tilannekeskuksensa kautta. Lisäksi julkisissa rakennuksissa tulisi olla riittävän kehittynyt kamerajärjestelmä, jossa hyökkäyksen mahdollisuus tulee huomioida.

- Luokkien ovet pitäisi valita, niin, että ne on mahdollista teljetä sisältä, niin, että luokassa olevat ovat ainakin kohtuullisessa turvassa. Tämäkään ei ole täydellinen keino, mutta kysehän on ajan ostamisesta.

- Poliisin harjoitteluvelvollisuus oppilaitoksissa, Tämä ei estä yhtään hyökkäystä, mutta nopeuttaa poliisin toimintaa, kun kohde on tuttu. Toki ei täydellinen keino, mutta saattaa nopeuttaa ratkaisevasti poliisin toimintaa.

Samalla kun kirjoitin näitä, ymmärsin jokaisen aiheuttavan osassa vanhemmissa ja opettajissa voimakkaan vastareaktion. Puhumattakaan kustannuksista jotka olisivat todennäköisesti merkittäviä. Tehdään mitä tahansa tämän tyyppisiä ratkaisuja, tärkeintä olisi ehkäistä nuorten päätymistä sellaiseen tilanteeseen, että hyökkäys kouluun on se ainoa vaihtoehto joka nähdään. On selvää, että nykyiset keinot koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi, eivät ole onnistuneet.

Itse en ole törmännyt jäässä olevaan putkilukkoon vaikka niitä aika tavalla on tullut ropailtua myös talvella. Liekö kyse sitten siitä, että ovat olleet ns. huollettuja eli käyty syksyllä läpi ja laitettu esim. aseöljyä lukkoon?

Oma mielipide on, että hautausmaat ovat sankareita täynnä ja jos joku tunkeutuu aseistautuneena kouluun ensimmäinen toimenpide tulee olla väistö ja eristys. Jos ei onnistu niin itsensä puolustaminen johon se kaasu on omiaan. Eli jos ollaan suojauduttu luokkaan ja joku yrittää tunkeutua sinne niin itseään ei vaaranna enään sen enempää vaikka pyrkisi pysäyttämään henkilön. Sen sijaan tällainen "nyrkki" jos oikein ymmärsin ajatuksesi olisi tuollaisessa tilanteessa aktiivinen toimija uhan estämisessä?

Kulunvalvonta lätkät olisivat varmasti ok juttu mutta tosiasaissa vaikeuttaisivat varmasti koulun toimintaa aika paljon ja ennemmin tai myöhemmin varmasti ovet teljettäisiin auki tai lukitukset eivät olisi kiinni. Kriisi tilanteessa jos uhka on jo sisällä tämä vaikeuttaisi poistumista ja mahdollisesti myös avun paikalle saamista. Kuori suojaus on ok ja tietynlaiset osastoinnit kunhan jokaiselta osastolta on useampi uloskäynti. Osastoinnista huolimatta tiloissa olevien henkilöiden määrä olisi kohtuullinen ja samoin mahdollinen uhrimäärä. Hyökkäys voisi myös vain vaihtaa paikkaa eli ohjautua esim ruokalaan tms.

Olen samaa mieltä luokista. Nykyään näkee luokkia joissa on mm. ikkunat käytävälle. Luokkien tulisi olla suojattavissa ja teljettävissä ja niissä olisi hyvä olla kaksi poistumisreittiä. Kumpikaan ei pääsääntöisesti toteudu nykyisin.

Kamera järjestelmä voisi olla hyvä ja tänäpäivänä esim. vartiointiliikkeet monesti valvovat kohteiden tiloja etänä. Näkisin parempana, että vartiointiliikkeet valvoisivat kouluja etänä ja esim. hälytyksen tullessa aktiivivalvonta. keskuskesesta voisi olla sitten yhteydessä hätäkeskukseen joka releöisi kohde henkilön liikkeen paikalla olevalla poliisille tai jopa kuulutusjärjestelmän kautta koko koululle. En näe että poliisin käyttämä kameravalvonta toisi tuohon juurikaan etua vaikka teknisesti se mahdollista olisikin.

Osa kustannuksista (rakenteellinen turvallisuus) olisi merkittävää mutta paljon olisi hoidettavissa myös koulutuksella yms. Kamerajärjestelmät taipuvat jo nykyisellään tuohon etävalvontaa joten jos sellainen on niin tällöin kustannus saattaisi olla kohtuullinen.
 
Varsinainen turvallisuus alkaisi siitä, että kiusaamiseen puututtaisiin kovalla kädellä heti alusta.

Lainsäädäntö sellaiseksi, että ilmoituksen jälkeen koko luokka kuulusteluihin sellaisella ukaasilla, että valehteleminen ei käy.

Lakihan on jo sellainen.

Edelleen elää vahvana käsitys, että koululaisten pitää ottaa vastaan melkein mitä tahansa ja se on koulun sisäinen asia. Eihän se niin mene vaan rikoslaki on voimassa myös kouluissa. Vastuuikärajana tietysti se 15 vuotta, mutta nuorempienkin tekemiin rikoksiin voidaan kyllä puuttua.

Esim. lyömisestä pitäisi yksiselitteisesti ilmoittaa poliisille, joka sitten kuulustelee vaikka koko luokan ja asia etenee sitä rataa.

Miten lienee poliisin suhtautuminen tällaiseen nykypäivänä. Ainakin 90-luvulla vielä nauroivat poliisilaitokselta pihalle kun olin kaverin tukena hänen yrittäessään tehdä rikosilmoitusta mustelmia aiheuttaneesta lyömisestä. Poliisilla on kuulemma oikeitakin rikoksia tutkittavana.
 
Back
Top