Paikallisjoukkojen taistelu

Kyllä -minun suunnitelmissani- :cool: paikallisjoukkojen pitää pystyä muuhunkin. Läpi lurahtava vihollisen kärki ei ole välttämättä mikään täysin kuvitteellinen hypoteesi sekään. Paikallisjoukkojen on tuossa kohtaa voitava ainakin ryhtyä telamiinasotimaan ja rivakasti. Jarrua etenijälle on pantava niillä keinoilla, mitä on. Ja tarvittaessa väistettävä vähän sivuun ja kiistää alueen joutuminen hyökkääjän käsiin absoluuttisesti. Jotta säilyy se matto, jolle ilmestyy se aktiivisiin sotatoimiin pystyvä yhtymä.

Eli paikallisjoukoilla on oltava kyky siirtyä pahamaineiseen ja lähes kielletyn hedelmän makuiseen sissitoimintaan. Paljon muuhun tekovärkeistä ei ole ja toisaalta tuotakaan ei pidä aliarvioida.

Nykyaikainen sota täydessä laajuudessaan tuskin haluaa pysyä rauhanaikaisten suunnitelmien puitteissa ja toiveille jää hyvin vähän tilaa. Paikallisjoukkojen vahvuuteen kuulunee edelleen telluja ja sinkoja, krp:a ja trotyylia. Ilmasuoja ei ole aivan niin kriittinen asia kuin halutaan esittää. Paikallisjoukot tuskin aivan yksin ja erikseen suorittavat tehtäviään irrallaan ravakammista joukoista....joilla ilmasuojaa jo onkin.

Jos olette sitä mieltä, että ajatteluni on perseellään, niin mielelläni kuulisin ja lukisin, mitä vaihtoehtoja on tarjolla? Korostan sitä, että paikallisjoukkojakin on varmasti monenlaisia, joiden tehtäväympäristöt ovat erilaisia. Simpeleen paikallisjoukot joutuvat erilaiseen ympäristöön helsinkiläisiin veljesjoukkoihin verrattuna, noin esimerkiksi.

Lisäisin tähän, että meillä ei ole varaa kouluttaa joukkoja, joiden taistelukyky on riittämätön viholliseen nähden. Me ei vaan voida kouluttaa mitään siltavahteja vaan kaikki vähät rahat ja henkilöresurssit on mentävä oikeiden taistelevien joukkojen kouluttamiseen eikä mihinkään 40000 miehen vapaapalokunta-armeijakuntaan, joille jaetaan rynkky, sanko ja sarkapuku.
 
Totta. Mutta paikallispataljoona hyötyy enemmän vpk:n sammutuskalustosta kuin Spike-joukkueesta.
Omenoita ja appelsiineja. VPK:n kalustoa käyttää lähtökohtaisesti VPK itse ja Spikeä ei riitä muutenkaan paikallisjoukoille lähitulevaisuudessa. Sitten kun Spiken korvaa joku toinen järjestelmä ja viimeiseen käyttöpäivään on aikaa tai ne on suhteellisen helposti huollettavissa niin ne voisi antaakin PaikP:ille. Ei että nykyisessä PaikP:n SAMPEL kalustossa ei olisi parantamisen varaa.

Eli paikallisjoukoilla on oltava kyky siirtyä pahamaineiseen ja lähes kielletyn hedelmän makuiseen sissitoimintaan. Paljon muuhun tekovärkeistä ei ole ja toisaalta tuotakaan ei pidä aliarvioida.
Tekovärkeissä on rajana vain aika, tietotaito, resurssit ja mielikuvitus. Kuten louhintaräjähteen heikompaa tehoa voi kompensoida sen määrällä ja väliaikaisella nestemäisyydellä. Unohtamatta pullonkauloja ja TRA:ta.
 
Omenoita ja appelsiineja. VPK:n kalustoa käyttää lähtökohtaisesti VPK itse ja Spikeä ei riitä muutenkaan paikallisjoukoille lähitulevaisuudessa. Sitten kun Spiken korvaa joku toinen järjestelmä ja viimeiseen käyttöpäivään on aikaa tai ne on suhteellisen helposti huollettavissa niin ne voisi antaakin PaikP:ille. Ei että nykyisessä PaikP:n SAMPEL kalustossa ei olisi parantamisen varaa.


Tekovärkeissä on rajana vain aika, tietotaito, resurssit ja mielikuvitus. Kuten louhintaräjähteen heikompaa tehoa voi kompensoida sen määrällä ja väliaikaisella nestemäisyydellä. Unohtamatta pullonkauloja ja TRA:ta.

Näinhän se menee.

Mielestäni paikallispataljoonien tehtävänä on olla sotilaallinen messumatto joka voidaan rullata koko valtakunnan alueelle.

Messumattoni sitten kykenee

- auttamaan paikallisisa viranomaisia (kuri, järjestys, pelastuspalvelu, evakoinnit ja raivaus)
- vartioimaan alueensa tärkeitä kohteita
- erikoisjoukkojen etsintä ja tuhoaminen
- kyky -ainakin jollain komppanialla- siirtyä sissitoimintaan
- mahdollisuus partioida harmailla alueilla
- varmistaa harmaisen alueiden sivustoja esim. kenttävartioiden avulla
 
Näinhän se menee.

Mielestäni paikallispataljoonien tehtävänä on olla sotilaallinen messumatto joka voidaan rullata koko valtakunnan alueelle.

Messumattoni sitten kykenee

- auttamaan paikallisisa viranomaisia (kuri, järjestys, pelastuspalvelu, evakoinnit ja raivaus)
- vartioimaan alueensa tärkeitä kohteita
- erikoisjoukkojen etsintä ja tuhoaminen
- kyky -ainakin jollain komppanialla- siirtyä sissitoimintaan
- mahdollisuus partioida harmailla alueilla
- varmistaa harmaisen alueiden sivustoja esim. kenttävartioiden avulla

Lisäisin tuohon vielä linnoittamisen ja maahanlaskun (sekä maihinnousun rannikolla) torjunnan sekä alasammuttujen lentäjien pelastus tai kiinniotto.
 
Jos nyt koitettaisiin pysyä tässä järkevyydessä:

http://puolustusvoimat.fi/web/reser...joukot-harjoittelivat-aktiivisesti-alueillaan

Esim:

"Näkyvin" osa paikallispataljoonaa on maakuntakomppania. Sen päätehtävät ovat kohteiden suojaus, aluevalvonta ja taistelutehtävät. Maakuntakomppanialla on myös parhaat edellytykset normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti halukkaita, sopivia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä.

MaaK ei ole se paikallispataljoonan syömähammas kun sotatila on tosi. SpolK ymmärrättävästi saattaa olla.
 
Jos nyt koitettaisiin pysyä tässä järkevyydessä:

http://puolustusvoimat.fi/web/reser...joukot-harjoittelivat-aktiivisesti-alueillaan

Esim:

"Näkyvin" osa paikallispataljoonaa on maakuntakomppania. Sen päätehtävät ovat kohteiden suojaus, aluevalvonta ja taistelutehtävät. Maakuntakomppanialla on myös parhaat edellytykset normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti halukkaita, sopivia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä.

MaaK ei ole se paikallispataljoonan syömähammas kun sotatila on tosi. SpolK ymmärrättävästi saattaa olla.

Anteeksi.

Tuolla jossain piti olla maininta, että kyseessä on minun märkä fantasiani.

Ja näin huollon ja järjestyksen ystävänä, jotenkin aina mietin kuinka hyvin viranomaiset selviäisivät paikallistasolla sodan aikana. Apukäsistä olisi varmasti kysyntää. Joten mielelläni ajattelen apukädet ja paikallispataljoonat yhteen.
 
Anteeksi.

Tuolla jossain piti olla maininta, että kyseessä on minun märkä fantasiani.

Ja näin huollon ja järjestyksen ystävänä, jotenkin aina mietin kuinka hyvin viranomaiset selviäisivät paikallistasolla sodan aikana. Apukäsistä olisi varmasti kysyntää. Joten mielelläni ajattelen apukädet ja paikallispataljoonat yhteen.

Ei olla suomalaistyylisessä "anteeksi että olen olemassa" :D Vittu me ollaan. :)
 
Hemmetti kun olisi mielenkiintoinen keskustelu, mutta kun en ihan satavarama ole mitkä asiat oli punaleimaisia ja mitkä ei., niin koitan puhua yleisellä tasolla.

Jos nyt koitettaisiin pysyä tässä järkevyydessä:

http://puolustusvoimat.fi/web/reser...joukot-harjoittelivat-aktiivisesti-alueillaan

Esim:

"Näkyvin" osa paikallispataljoonaa on maakuntakomppania. Sen päätehtävät ovat kohteiden suojaus, aluevalvonta ja taistelutehtävät. Maakuntakomppanialla on myös parhaat edellytykset normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti halukkaita, sopivia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä.

MaaK ei ole se paikallispataljoonan syömähammas kun sotatila on tosi. SpolK ymmärrättävästi saattaa olla.

Tähän tartun edelleenkin, vaikka jossain toisessa keskustelussa herjattiin unen näyksi.

Käsitykseni mukaan tämä on täysin kiinni siitä mikä MAAKK on kyseessä. Tiedän varmaksi sen että maakuntakomppanioilla on täysin erilaisia tehtäviä. Vaimon kahden veljen kanssa, olemme kolmessa eri paikallispataljoonassa, toinen lankomiehistä esikunta tehtävissä ja kun olemme tehneet vertailua tehtävistä, joista olemme voineet puhua, on tehtävät vaihdelleet suuresti alueen mukaan. Kun katsotaan asukas tiheys karttaa, ei tarvitse ihan Sherlock olla että pystyy päättelemään maakuntakomppanioiden tarpeen. niissä komppanioissa, jotka operoivat tiheästi asutulla eteläsuomen alueilla, on tehtävät "löysempiä" painottuen juurikin tuki toimiin ja virka apuun. Harvaan asutun seudun komppanioilla taasen tehtävät ovat enempi taistelu tehtäviä. Onhan tämä sikälikin järkeenkäypää, että siellä missä on ihmisiä enempi, perustetaan enempi joukkoja, missä perustetaan enempi joukkoja ei "huru-ukkoja" niinkään tarvita ns. koviin tehtäviin, vaan heitä voidaan käyttää muissa toimissa, jolloin se SPOLK on se syömähammas.
 
Hemmetti kun olisi mielenkiintoinen keskustelu, mutta kun en ihan satavarama ole mitkä asiat oli punaleimaisia ja mitkä ei., niin koitan puhua yleisellä tasolla.Tähän tartun edelleenkin, vaikka jossain toisessa keskustelussa herjattiin unen näyksi.

Käsitykseni mukaan tämä on täysin kiinni siitä mikä MAAKK on kyseessä. Tiedän varmaksi sen että maakuntakomppanioilla on täysin erilaisia tehtäviä. Vaimon kahden veljen kanssa, olemme kolmessa eri paikallispataljoonassa, toinen lankomiehistä esikunta tehtävissä ja kun olemme tehneet vertailua tehtävistä, joista olemme voineet puhua, on tehtävät vaihdelleet suuresti alueen mukaan. Kun katsotaan asukas tiheys karttaa, ei tarvitse ihan Sherlock olla että pystyy päättelemään maakuntakomppanioiden tarpeen. niissä komppanioissa, jotka operoivat tiheästi asutulla eteläsuomen alueilla, on tehtävät "löysempiä" painottuen juurikin tuki toimiin ja virka apuun. Harvaan asutun seudun komppanioilla taasen tehtävät ovat enempi taistelu tehtäviä. Onhan tämä sikälikin järkeenkäypää, että siellä missä on ihmisiä enempi, perustetaan enempi joukkoja, missä perustetaan enempi joukkoja ei "huru-ukkoja" niinkään tarvita ns. koviin tehtäviin, vaan heitä voidaan käyttää muissa toimissa, jolloin se SPOLK on se syömähammas.

Se on juurikin näin. Varsinkin, jos meillä on kykeneviä ja vapaaehtoisia reserviläisiä paikallisjoukkoihin niin heitä on kyllä voitava käyttää taistelutehtäviin. MAAKK SA-päällikkö on varmaan hyvin kiinnostunut joukkonsa harjoituksista ja ekasta komppaniansa tehtävästä, että ne tukevat toisiaan.
 
Mikähän tässä oikeastaan on vikana, kun julkisissa keskusteluissa MAAKKin ja paikallispataljoonan tehtävistä ja käyttö ajatuksesta porukka on enempi ja vähempi pihalla kuin lumiukko. Keskustelu on useasti lähinnä disinformaatiota tai tahallista dissausta.

Tietenkin tietäjät tietää vaan ovat hiljaa. Eikä SA-tehtävistä pidäkkään huudella netissä.
 
Ja sitten vielä. Kumpi teidänmielestänne on iskukykuisempi joukko. Maakk joka harjottelee vuosittain sa-tehtävänmukaista toimintaa vähintään 6pv, vaikkakin vain osa porukasta kerraan. Vai pojan kummin tst osasto josta ei jätkät ole 10 vuoteen asetakkia päälleen vetäneet, ainakaan ryhmyri tasosta alaspäin? Taikka vastaava SPOLK?
 
Ja sitten vielä. Kumpi teidänmielestänne on iskukykuisempi joukko. Maakk joka harjottelee vuosittain sa-tehtävänmukaista toimintaa vähintään 6pv, vaikkakin vain osa porukasta kerraan. Vai pojan kummin tst osasto josta ei jätkät ole 10 vuoteen asetakkia päälleen vetäneet, ainakaan ryhmyri tasosta alaspäin? Taikka vastaava SPOLK?

Tästähän oli jo yhdessä ketjussa kovaa vääntöä. Maakuntasotureilla on asenne kohdillaan ja runsaasti erilaista sekä eritasoista sotilaallista- ja siviiliosaamista. Toisaalta Spolkomppanialla on pätevyys paperilla tiettyihin peliliikkeisiin. Paljon on katsantokannasta kiinni ja ymmärrän jos kantahenkilökunta on sitä mieltä, että spollit on ihan ykkösiä kun ne on nuoria ja niiden sertifioitu komppania täyttää ties mitä hienoja ehtoja.

Käytännössä voi sitten olla, että tietyissä tehtävissä maakuntakomppania pesee tuoreet spol reserviläiset mennen tullen. Toisaalta spollit voi sitten tiettyjä juttuja pyörittää enemmän rutiinilla ja kirjan mukaan.
 
Tästähän oli jo yhdessä ketjussa kovaa vääntöä. Maakuntasotureilla on asenne kohdillaan ja runsaasti erilaista sekä eritasoista sotilaallista- ja siviiliosaamista. Toisaalta Spolkomppanialla on pätevyys paperilla tiettyihin peliliikkeisiin. Paljon on katsantokannasta kiinni ja ymmärrän jos kantahenkilökunta on sitä mieltä, että spollit on ihan ykkösiä kun ne on nuoria ja niiden sertifioitu komppania täyttää ties mitä hienoja ehtoja.

Käytännössä voi sitten olla, että tietyissä tehtävissä maakuntakomppania pesee tuoreet spol reserviläiset mennen tullen. Toisaalta spollit voi sitten tiettyjä juttuja pyörittää enemmän rutiinilla ja kirjan mukaan.
Ei mulle ole kyllä tullut kantahenkilökunnasta tällaista käsiystä. Heillä on ollu ainakin mun kohtaamilla yksilöillä oikea tilannekuva. Enemmänkin tuntuu että kaikesta kaikkituetävät ressutoverit ovat olleet disinformaatioon ja dissaamiseen taipuvaisia. Ilman omakohtaista kokemusta lajista tietenkin..

@Benelli @Ingsoc oottako nyt ihan tosissanne että liekinheitin kontyi kuuluu millään tavoin paikallusjoukkojen taisteluun? Oottako kuulleet että tyhmäkin käy viisaasta jos on hiljaa? Korjataan kritiikki lähinnä @Benelli
 
No mitä itse ehdotat ongelman ratkaisemiseen? Valonheittimiä ja IED:tä?

Mikä tässä muka se ongelma edes oli?

Ja sitten vielä. Kumpi teidänmielestänne on iskukykuisempi joukko. Maakk joka harjottelee vuosittain sa-tehtävänmukaista toimintaa vähintään 6pv, vaikkakin vain osa porukasta kerraan. Vai pojan kummin tst osasto josta ei jätkät ole 10 vuoteen asetakkia päälleen vetäneet, ainakaan ryhmyri tasosta alaspäin? Taikka vastaava SPOLK?

Öööhmm... Tietenkin sanoisin, että se TSTOS, koska se on paremmin varustettu. Miten voit olla iskukykyisempi, jos ei ole pstohjuksia tai tykistöä? Tämä mielestäni tarkoittaa, että paikallispataljoona voisi olla mielestäni ihan oikea taisteluosasto, joka vaan harjoittelee omalla alueellaan ja on täytetty vapaaehtoisilla ressuilla.
 
Mikä tässä muka se ongelma edes oli?Öööhmm... Tietenkin sanoisin, että se TSTOS, koska se on paremmin varustettu. Miten voit olla iskukykyisempi, jos ei ole pstohjuksia tai tykistöä? Tämä mielestäni tarkoittaa, että paikallispataljoona voisi olla mielestäni ihan oikea taisteluosasto, joka vaan harjoittelee omalla alueellaan ja on täytetty vapaaehtoisilla ressuilla.
No joo olet oikeassa. Iskukykyinen oli kueltämättä väärä sanamuoto.
Vaikeahan niitä on muutenkaan verrata, kun tehtäväkin on eri.

Tarkoitukseni oli verrata harjoitellutta joukkoa ja harjoittelematonta ottamatta huomioon varustusta. Luultavasti tämän hoksasitkin. :)

Ideasi TSTOS paikallisesta olisi kyllä hyvä. En tiedä onko yhdelläkään paiksllispataljoonalla edes krh komppaniaa, mutta jos olisi edes se 120 heittimillä oleva komppania ja PST ohjusjoukkue voitaisiin tätä käyttää alueellisesti painopisteen muuttamiseen ja rajattuihin taistelutehtäviin huomatavasti paremmin.
 
MAAKKlta löytyy heitinjoukkue.
Niin jos lyödään koko MAAKK suojaamaan yhtä kohdetta niin onhan siitä kohtuu vaikea mennä. Ja mitäköhän luulet vihollisen sitten tekevän muille suojaamattomille kohteille?
 
No joo olet oikeassa. Iskukykyinen oli kueltämättä väärä sanamuoto.
Vaikeahan niitä on muutenkaan verrata, kun tehtäväkin on eri.

Tarkoitukseni oli verrata harjoitellutta joukkoa ja harjoittelematonta ottamatta huomioon varustusta. Luultavasti tämän hoksasitkin. :)

Ideasi TSTOS paikallisesta olisi kyllä hyvä. En tiedä onko yhdelläkään paiksllispataljoonalla edes krh komppaniaa, mutta jos olisi edes se 120 heittimillä oleva komppania ja PST ohjusjoukkue voitaisiin tätä käyttää alueellisesti painopisteen muuttamiseen ja rajattuihin taistelutehtäviin huomatavasti paremmin.

Ehkä kyse voisi olla myös siitä miten PP:n ylempi porras voi tukea sitä taistelun alussa. Vahvennetaan erikseen perustettavilla joukoilla tai alistetaan suoraan. Kysehän on valmiudesta, koska paikallisjoukot ovat korkeimmassa valmiudessa, mutta heikoimmin varustettu mikä on paradoksaalista.

Niin jos lyödään koko MAAKK suojaamaan yhtä kohdetta niin onhan siitä kohtuu vaikea mennä. Ja mitäköhän luulet vihollisen sitten tekevän muille suojaamattomille kohteille?

Meillä ei riittänyt edes kylmän sodan aikana ukot suojaamaan kaikkia kohteita mitä tarvitsisi. Tätä koko kohteensuojausjuttua taidetaan hieman liioitella. Ensinnäkin se, että meillä ei ole kykyä torjua ohjuksia niin kohteita kannattaa suojata vain, jo niillä on oikeasti käyttöä vain ehjinä ja joita ei kannata edes vihollisen tuhota.
 
Meillä ei riittänyt edes kylmän sodan aikana ukot suojaamaan kaikkia kohteita mitä tarvitsisi. Tätä koko kohteensuojausjuttua taidetaan hieman liioitella. Ensinnäkin se, että meillä ei ole kykyä torjua ohjuksia niin kohteita kannattaa suojata vain, jo niillä on oikeasti käyttöä vain ehjinä ja joita ei kannata edes vihollisen tuhota.
Ohjuksia ei voi käyttää harmaassa vaiheessa. Tunnuksettomia joukkoja kylläkin.
 
Ei se ole tyhmä joka kysyy,toivottavasti. Voitko avata tätä vähä lisää:
Ehkä kyse voisi olla myös siitä miten PP:n ylempi porras voi tukea sitä taistelun alussa. Vahvennetaan erikseen perustettavilla joukoilla tai alistetaan suoraan. Kysehän on valmiudesta, koska paikallisjoukot ovat korkeimmassa valmiudessa, mutta heikoimmin varustettu mikä on paradoksaalista.

Nyt loppui KotiSeutuKommandon ymmäerus mitä tarkoittit lyhenteellä PP. Paikallispuollustus?

Viiltävä analyysi kyllä valmiudesta ja iskukyvystä. Tähän tekisi mieli lisätä jotain varustrista,mutta taidan jättää välistä..
 
Top