Patrian hanke-esitys ja pohjoismainen logistiikkayhteistyö

Einomies1

Respected Leader
Huomasin tällaisen eduskunnan Puolustusvaliokunnalle tehdyn, Patrian esityksen merkittävistä kalustohankkeista Suomen Puolustusvoimille. En tiedä onko jo postattu, esitys on annettu 2015 vuoden lopulla.

Mielenkiintoista ja uutta on mm. lisäpanostukset mekanisoituhin joukkoihin modifioimalla lisää Leo 2A4 vaunuja ja operatiivinen tykistöjärjestelmä jossa yhdistyvät 155K98 ja Sisu TP13.

Jehu-veneitä ehdotetaan hankittavaksi 6 kpl 120mm NEMO NAVY- krh järjestelmillä.

Logistiikkayhteistyötä esitetään myös laajennettavaksi yhteispohjoismaiseksi ml. Viro.

Pääargumenttina tietysti kotimaisen työllisyyden tukeminen.

1 PUOLUSTUSVOIMIEN KESKEISET MATERIAALIHANKKEET KOTIMAISEN PUOLUSTUSTEOLLISUUDEN KANNALTA LOGISTIIKKAYHTEISTYÖ RUOTSIN, NORJAN JA VIRON KANSSA Patrian esitys Puolustusvaliokunnalle 8.10.2015 / Jukka Holkeri 1

2 Puolustusvoimien keskeiset hankkeet ja tarpeet IMerivoimat IMaavoimat IIlmavoimat HX - Hornetin seuraaja jatkuu 30 vuotta 6000-10 000 M / 300 henkeä 30 vuotta = 9000 htv VX - Lentokoulutus jatkuu 30 vuotta 5 M vuodessa / 20 henkeä XA MLU optio 40 M / 140 htv Self-Propelled Howitzer (155mm itseliikkuva tykki) 100 M / 225 htv Leopard 2A4 modifikaatiot 60-80 M / 130 htv Laivue 2020 1200 M / 2800 htv Laivue 2000 (Hamina) MLU 150 M / 460 htv Nemo Navy - Jehu 30-50 M / 150 htv 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2

3 Patria Nemo Navy & Jehu (Marine Alutech Oy) Vahvistaa puolustuskykyä lisäämällä merkittävästi rannikkojoukkojen liikkuvaa tulivoimaa ja iskukykyä Sekä Nemo että Jehu ovat käytössä olevia järjestelmiä Tukee kotimaisten innovaatioiden kaupallistamista ja luo pohjan merkittäville vientikaupoille. Lisää kotimaista osaamista ja työllisyyttä (150 henkilötyövuotta) ->Salon seudun muutostuki & Microsoft irtisanottujen työllistyminen + Patrian Hämeenlinnan ja Tampereen yksiköiden työllistyminen Suoraviivainen ja edullinen hankinta - toimitusvaiheessa olevan Watercat M 18 AMC Jehu -hankkeen suoraksi jatkoksi 6 kpl Watercat M 18 Nemo alusta, joihin asennetaan Patria Nemo Navy 120 mm kranaatinheitinjärjestelmä (+ SAAB Trackfire) 3

4 Laivue 2000 MLU (Hamina- ja Hämeenmaa-luokkien modernisointi) sekä Laivue 2020 Varmistaa ja kehittää Merivoimien torjuntakykyä sekä meriliikenteen suojauskykyä. Aidosti kotimainen hankkeiden teollinen päätoimittaja varmistaa kyvyn alusten tukemiseen ja jatkomuutoksiin Suomessa. Patrialla referenssinä erittäin onnistunut Rauma-luokan modernisointi 2010-13. Laivue 2000 ja Laivue 2020 hankkeet luovat mahdollisuuden kasvattaa kotimaista järjestelmä- ja integrointiosaamista sekä telakkateollisuuden osaamista. Työllisyysvaikutuksiksi on arvioitu: - Laivue 2000 (Hamina) 460 htv - Laivue 2020 (uudet alukset) 2800 htv 4

5 Leopard 2A4 modifioinnit (Patria) Vahvistaa puolustuskykyä lisäämällä merkittävästi panssaroitujen ja mekanisoitujen joukkojen liikkuvuutta Uusien Leopard 2A6 taistelupanssarivaunujen hankinnan myötä lisääntynyt operatiivinen tarve tyydytetään muuntamalla vanhempia Puolustusvoimien Leopard 2A4 vaunuja: Siltapanssarivaunut (6-8 kpl:n lisätilaus) Raivaamispanssarivaunut (4-8 kpl:n lisätilaus) Evakuointipanssarivaunut (11-20 kpl:n uusi tilaus) Miinajyräjärjestelmät Leo 2A4 TPSV (6-8 kpl:n lisätilaus) Leo 2AR RAIVPSV (10-14 kpl:n uusi tilaus) Tukee kotimaisten innovaatioiden kaupallistamista ja luo vientikaupan edellytyksiä Lisää työllistymistä (130 henkilötyövuotta) 5

6 Patria 155K98 & Sisu 8x8 (Sisu Defence Oy) Vahvistaa ja modernisoi puolustuskykyä lisäämällä merkittävästi kenttätykistön liikkuvuutta ja tulivoimaa. Tukee kotimaisten innovaatioiden kaupallistamista ja luo vientikaupan edellytyksiä. Lisää kotimaista osaamista ja varmistaa 155K98 tykkikaluston kriisinajan huoltovarmuuden säilymisen, joka nykyisin uhattuna. Hyödyntää olemassa olevaa logistista tukiverkostoa niin ajoneuvon kuin tykin osalta ei täysin uutta uniikkia järjestelmää ulkomailta. Varmistaa maksimaalisen kotimaisuusasteen (verrattuna myös mahdolliseen ulkomaisen ratkaisun osittaiseen valmistukseen Suomessa) -> lisää työllistymistä (225 henkilötyövuotta). 6

7 Patria XA MLU (Pasin modernisointi) Option tilaus Vahvistaa puolustuskykyä parantamalla maavoimien operatiivisten ja alueellisten joukkojen liikkuvuutta. Tuotannollisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu jatkaa suoraan jo tilatun 70 ajoneuvon sarjan perään sovittu 210 ajoneuvon optio. Tukee kotimaisten innovaatioiden kaupallistamista ja luo vientikaupan edellytyksiä Varmistaa kotimaisen työllistymisen (140 henkilötyövuotta) 7

8 VX Lentokoulutus, Vinkan seuraaja Sotilaslentäjien alkeiskoulutus on 2005 alkaen toteutettu Ilmasotakoulun ja Patrian kumppanuutena menestyksekkäästi. Patrialla on lento-, simulaattori- ja teoriakoulutuksen lisäksi myös kokonaisvastuu kaluston ylläpidosta. Vinka-kaluston poistuessa 2018 on perusteltua jatkaa hyväksi koettua mallia myös uuden, hankittavan kaluston osalta ja tutkia sen laajentamista. 8

9 HX Hornetin seuraaja Kotimaisen ylläpitokyvyn varmistaminen osallistumalla kaluston käyttöönottoon, integrointiin jne. Määritettävä kotimaisen kyvyn tavoitetaso ja sovittava se taistelukoneen valmistajan ja valmistajamaan kanssa varhaisessa vaiheessa. Hornet- ja Hawk-ylläpito työllistää noin 300 henkeä jatkuvasti Suomessa. Tämän lisäksi tulevat erilaiset kehitys-, modernisointi- ja korjaushankkeet. 9

10 Työllisyysvaikutukset 10

11 Työllisyysvaikutukset ilman LV2020 ja HX -hankkeita 11

12 Millog menestyksekäs strateginen kumppanuus Millog - strategisen kumppanuuden konsepti logistiikassa ja kunnossapidossa on toiminut erinomaisesti Suomessa. Näiden hyvien kokemusten pohjalta Patria pyrkii rakentamaan vastaavat strategisen kumppanuuden konseptit lähialueen maihin. Jos naapurimailla on saman tyyppiset logistiikkaratkaisut kuin Suomella (ts. strateginen kumppanuus teollisuuden kanssa), on yhteistyö luonnollisesti helpompaa. 12

13 Logistiikkayhteistyö Ruotsi, Norja, Viro Ruotsissa ajatuksena on tutkia logistiikkakumppanuuksia ja Patria on jo perustanut Volvon kanssa 50/50 omistetun yhtiön (Svensk Försvarslogistik AB) mahdollista ulkoistusta varten. Millog -konsepti on erittäin kiinnostava järjestely ruotsalaisille. Norjan puolustushallinto on tutustunut Millogiin ja selvittää konseptin soveltuvuutta Norjaan. Mahdollisesti Norja etenisi asiassa vaiheittain esim. puolustushaara kerrallaan. Viron puolustuksen logistista järjestelmää ollaan mahdollisesti muuttamassa. Viron puolustushallinto on tutustunut Millog -konseptiin, joka nähdään kiinnostavana ja Patria tutkii mahdollisuuksia vastaavan strategisen kumppanuuden konseptin toteuttamista myös Virossa. Valiokuntien välinen yhteistyö maiden välillä ja tietojen vaihto asiassa edistävät hanketta. 13

14 Kiitos!

http://docplayer.fi/6228187-Puolust...yhteistyo-ruotsin-norjan-ja-viron-kanssa.html
 
Tuo muistaakseni pureskeltiin täällä jo keväällä. Keskustelu taitaa löytyä lähinnä Panssarivaunut-ketjusta.
 
Ok. Tässä on tosin kyse aikapaljon muustakin kuin vain vaunuista.

Kyllä siitä varmaan muissakin ketjuissa silloin joskus ( helmikuussa? ) väännettiin mutta hinausvaunukeskustelu oli muistaakseni eniten esillä.
 
@adam7 taisi linkittää tuon dokumentin ensimmäisenä. Keskustelua on käyty monessa aiheessa. Joku moderaattori ( @Samses ?) voisi ehkä jaksaessaan katsoa, josko jotakin pitäisi yhdistää. Tämän viestin liitteenä löytyy muuten myös foorumilta, jos nuo linkit kuolevat aiemmin.

Aiempaa keskustelua:

http://maanpuolustus.net/threads/tykistö.283/page-243#post-318358
http://maanpuolustus.net/threads/panssarivaunut.122/page-255#post-318361
http://maanpuolustus.net/threads/jehu-luokka-u700.4871/page-3#post-318363
 
Patrian ehdottamista hankinnoista Pasien MLU-optio olisi syytä saada toteutettua, jotta kuljetuskalustoa riittää tuleviksikin vuosikymmeniksi. Siltapanssarivaunu-konversioita voisi hankkia jokusen, edes sen neljä kappaletta lisää, kuten myös raivauskalustoa, tuli se sitten miinajyrän tai "deluxe-paketin" muodossa. Evakuointipanssarivaunuissa toivon, että Hollannilla olisi myydä ~10 Büffeliä, mutta se markkinarako voi olla ummessa Hollannin panssariaselajin uudelleen elvyttämisen myötä. Pakko ostaa Patriaa, mutta jos saisi edes jonkin valmiin paketin Leopardin alustalle ilman omia sävellyksiä, kiitos. Ehkä myös silta-autoja voisi olla muutama enemmän?

Edellä mainitut lienevät suhteellisen järkeviä ja myös realistisia toiveita, koska operatiiviset joukot ovat rahoituksen painopisteessä seuraavina vuosina. Rahaa ei palaisi tolkuttomasti, ehkä runsas 100 miljoonaa, ja kotimainen teollisuus saisi samalla töitä!

Vähän ihmetyttää, ettei ehdotettu mitään MT-LB:n perusparannusta. Raudan remontointi ja sitten länsimaisten herkkujen, kuten ergonomisten istuinten ja RWS:n, lisäys sekä herätteen pienentäminen mm. naamioverkoin ja ja ja... toisi mukavasti rahaa ja työtä kotimaiselle teollisuudelle. :rolleyes: Tuo olisi eräänlainen BMP-2:n ja Pasin MLU:n välimuoto.


Sitten tuo mainittu Viron, Ruotsin ja Norjan kiinnostus Millogiin... Puhtaasti ulkopoliittisista syistä olisi syytä varoittaa vakavasti norjalaisia ja virolaisia moisesta hölmöilystä. :eek: Sen sijaan ruotsalaisille voisi ihan kiusallaan myydä ko. järjestelyn. ;)
 
Vähän ihmetyttää, ettei ehdotettu mitään MT-LB:n perusparannusta. Raudan remontointi ja sitten länsimaisten herkkujen, kuten ergonomisten istuinten ja RWS:n, lisäys sekä herätteen pienentäminen mm. naamioverkoin ja ja ja... toisi mukavasti rahaa ja työtä kotimaiselle teollisuudelle. Tuo olisi eräänlainen BMP-2:n ja Pasin MLU:n välimuoto.

Johtuisiko siitä, että ei ole sen vuoro? Ja seuraava kerta kun siihen saattaisi olla rahaa ei tulekaan ihan heti.
 
Johtuisiko siitä, että ei ole sen vuoro? Ja seuraava kerta kun siihen saattaisi olla rahaa ei tulekaan ihan heti.

En tiedä. Tietyllä tapaa melkein kaikki ehdotuksista olivat sellaisia, että niillä vastataan johonkin PV:n ilmoitettuun tarpeeseen. Mutta Leo-modifikaatioista en ainakaan muista nähneeni hankintailmoituksia, ja silti Patria tarjosi niitä omaehtoisesti. Miksei myös ällitällin MLU?
 
En tiedä. Tietyllä tapaa melkein kaikki ehdotuksista olivat sellaisia, että niillä vastataan johonkin PV:n ilmoitettuun tarpeeseen. Mutta Leo-modifikaatioista en ainakaan muista nähneeni hankintailmoituksia, ja silti Patria tarjosi niitä omaehtoisesti. Miksei myös ällitällin MLU?

Eivät ole kerenneet näperrellä sen kanssa.
 
Eivät ole kerenneet näperrellä sen kanssa.

En tiedä nyt tarkkaan, minkä firmojen yhteistyönä tuo kalvosulkeispaketti on laadittu, mutta mutta... Bemarin MLU:n prototyypit tilattiin kahdelta eri firmalta (Conlog, Oricopa). Tuskin molemmat olivat puuhastelleet aiemmin Bemarien kanssa? Eli siis, uusien aluevaltaustenkin tekeminen on mahdollista. Ällitälli on niin yksinkertainen, että sen voi viedä korjattavaksi about mihin hyvänsä raskaita ajoneuvoja huoltavaan nyrkkipajaan (lievä kärjistys).
 
En tiedä nyt tarkkaan, minkä firmojen yhteistyönä tuo kalvosulkeispaketti on laadittu, mutta mutta... Bemarin MLU:n prototyypit tilattiin kahdelta eri firmalta (Conlog, Oricopa). Tuskin molemmat olivat puuhastelleet aiemmin Bemarien kanssa? Eli siis, uusien aluevaltaustenkin tekeminen on mahdollista. Ällitälli on niin yksinkertainen, että sen voi viedä korjattavaksi about mihin hyvänsä raskaita ajoneuvoja huoltavaan nyrkkipajaan (lievä kärjistys).

Siksipä sanoinkin, että eivät ole kerenneet näperrellä asian kanssa, kun ei ole tuotetta tyrkyllä. Ellei sitten armeijalta ole tullut nimenomainen tieto, että "ei tule olemaan tarvetta".
 
Ehkä kannattaisi hiukan jarruttaa. Kyse on puhtaasta lobbauksesta. Kyse ei siis ole PV tarpeesta vaan Patrian tarpeesta. Kun PV ei halua syystä X ostaa tavaraa Patrialta (esim BMP-2 mod jonka Patria hävisi, M18 jota toteuttaa Bittium, jne), menee TJ vinkumaan eduskuntaan ja vetoaa työllisyyteen...PV:n tehtävä ei ole tuottaa työtä Suomalaisille vaan turvata maamme itsenäisyys ja tarvitsee siihen parhaat mahdolliset työkalut ei "sopivimpia" työkaluja.
 
Viimeksi muokattu:
CV on tässä ihan oikeassa. Mutta markkinointi kuuluu yritysten ja ko toimarin perustehtäviin. Ja parhaita markkinoinnin kohteita ovat oman maan (tai suuremmassa maassa kotiosavaltion)
poliitikot.

Ja ottaen huomioon tämän maan julkisen sektorin koon, niin se vain lisää poliitikkojen merkitystä tuossa.
 
Vähän ihmetyttää, ettei ehdotettu mitään MT-LB:n perusparannusta. Raudan remontointi ja sitten länsimaisten herkkujen, kuten ergonomisten istuinten ja RWS:n, lisäys sekä herätteen pienentäminen mm. naamioverkoin ja ja ja... toisi mukavasti rahaa ja työtä kotimaiselle teollisuudelle. :rolleyes: Tuo olisi eräänlainen BMP-2:n ja Pasin MLU:n välimuoto.
Eikös MT-LB:ssä ole jo panssaroitu kk-torni, vaikka onkin miehitetty? Enemmän sitä minun mielestäni olisi tarvittu noissa MLU-Paseissa. Niissä Itkk:n ampujalla ei ole mitään suojaa.
 
Niin varmasti, mutta MT-LB:ssä tuo on valmiina.
Ei siihen varmasti mitään viritystä rakennettaisi jotta saataisiin kuvusta miehittämätön vaan Kongsberg Protector M151 tms. siihen istutettaisiin. Varmasti toimivampi ja helpompi ratkaisu.

Toisaalta MT-LB:n RWS:n asentaminen on turhaa hienostelua, sama kun laittaisi Ladaan alumiinivanteet. Tuota ryssän peltitoosaa tuskin kannattaa enää päivittää hankkimalla vaunua kalliimpi asetorni. Vaunussa on hyvää vain telat.

Pasissa on sensijaan potentiaalia päivitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Nyt Pasin moodaus jäi vaan ylläpidon tasolle eikä taisteluarvo kasvanut mitenkään nykypäivän taistelukentällä.

Nuo AMV:n RWS:t pitäisi korvata 30mm tykkitorneilla ja niistä Protectorit Paseihin vähintään. Pasi on heikoilla varsinkin AKE-taisteluissa ilman RWS:ää.
Lisäksi Paseihin voisi hankkia SAAB Barracuda- naamiojärjestelmän niin voisi käyttää oikeasti sanaa päivitys.
http://saab.com/land/signature-management/platform-integrated-systems/mcs_mobile_camouflage_system/

No, rahasta kiinni tuokin.
 
  • Tykkää
Reactions: ctg
Olisiko Patria ennakkoluulottomasti kierrättämämässä Suomen vähiä 155m kalustoa uusiokäyttöön Sisun lavoille?
 
Back
Top