Peshmerga-kouluttajat

Falangi

Kenraali
Nyt on vissiin vähän muutakin kuin koulutettu peshmergoja. Nopealla vilkaisulla en tuosta ranskan kieleisestä artikkelista löytänyt mainintaa suomalaisista eli tuolle twiitille ei ihan heti taida löytyä vahvistusta.

https://mars-attaque.blogspot.com/2018/07/artillerie-francaise-operations-chammal-irak-11-rama.html
"En plus du drone (généralement un MALE armé de l’USAF ou des forces spéciales), la remontée d’informations se fait aussi par les équipes d’observateurs des forces spéciales (non françaises, ces dernières n’étant pas dans ce coin-là), belges, canadiennes ou encore finlandaises."
 

VanhaPate

Kenraali
"En plus du drone (généralement un MALE armé de l’USAF ou des forces spéciales), la remontée d’informations se fait aussi par les équipes d’observateurs des forces spéciales (non françaises, ces dernières n’étant pas dans ce coin-là), belges, canadiennes ou encore finlandaises."

Juu löysin tuon loppujen lopuksi itsekin ja editoin tuota alkuperäistä postausta. Kiitos kuitenkin. :salut:
 

Talvela

Greatest Leader
Dutch deployment of capacity building of special units Your Chamber has been informed in a separate letter (Parliamentary paper 27 925 no. 603) about the deployment of the Advise & Assist (A & A) team in Iraq. In the past period, the Dutch-Belgian SOF team has prepared for this task, among other things by joining ongoing operations of American, Australian and Finnish special forces. Experience has been gained with advising Iraqi tactical headquarters and gathering and providing information. Developments in the fight against ISIS ensure that the A & A team has to operate in an ever-changing environment. The team, therefore, both geographically and in terms of equipment, will be sufficiently flexible to be deployed where necessary. The tasks of the A & A team include, where appropriate, assistance to SOF coalition partners in distress, just as coalition partners will do for the Netherlands. The coalition and Iraqi authorities are now seeking a support unit. In the meantime, the SOF team is equipped with additional protective military resources required for operations in areas with a larger indirect IED threat, including armored vehicles.

Dutch soldiers gain experience in guiding the care and removal of Iraqi victims from a Casualty Collection Point. This task generates a lot of appreciation from coalition partners.
 

VanhaPate

Kenraali
Minun operaationi – kouluttajana Irakin Kurdistanissa
6D5B4C27-DF40-4D52-937E-B65C7B2C4CDD.jpeg
4.10.2018 12.01

Jatkoimme operaatioalueelle saavuttuamme siitä, mihin edellinen MTT (mobile training team) oli jäänyt. Uudet kurssit oli saatu hyvin alulle ja järjestelyt olivat kunnossa. Monikansallisessa koulutustukikohdassamme oli käynnissä samanaikaisesti seitsemän eri kurssia. Vastuullemme oli annettu "Unit Specialist Trainer Course" (USTC)-kurssit ja "Officer leadership Course" (OLC)-kurssi.

Koulutustukikohtamme koostuu viidestä ampumaradasta, laajoista harjoitusalueista, kahdesta asutuskeskustaistelukylästä, ja luokkahuonerakennuksesta. Lisäksi alueella on majoitus- ja huoltotilat kurssilaisille. Koulutuksiin tulee yleensä pataljoona kerrallaan. Heidät jaetaan oman osaamisensa ja pataljoonan tarpeen mukaan eri kursseille. Tukikohdassa järjestettävät kurssit ovat pääsääntöisesti kuuden viikon mittaisia ja niitä järjestetään seitsemän kappaletta vuosittain.

Sotilaiden koulutus on Kurdistanissa periaatteiltaan samanlaista kuin Suomessa. On kuitenkin otettava huomioon, että lähes jokaisella oppilaalla on taistelukokemusta ja osalla sitä on useammasta sodasta. Sen sijaan oman kokemukseni mukaan teoriaosaamisessa on puutteita, koulutuskulttuurissa on kehitettävää ja suunnitteluosaaminen joukkue- ja komppaniatasolla on vähäistä. Siinä mielessä meidän vastuullemme annetut kurssit olivat erityisen haastellisia, sillä ne keskittyivät juuri näiden osa-alueiden parantamiseen.

Officer Leadership Course

Pataljoonan upseereista komppanian päälliköt, varapäälliköt ja joukkueenjohtajat sijoitettiin OLC–kurssille. Tavoitteena oli, että kurssin jälkeen oppilaat osaisivat analysoida saadun tehtävän ja siihen vaikuttavat tekijät, tehdä niiden pohjalta päätöksen, sekä laatia ja antaa käskyn. Oppilaat olivat taustoiltaan hyvin erilaisia, kokenein komppanian päällikkö oli ollut palveluksessa 27 vuotta ja nuorin joukkueenjohtaja vasta kaksi vuotta.

Kurssi aloitettiin perusteista kuten kartan luvusta ja taktisista merkeistä. Tämän jälkeen siirryttiin joukkueen- ja komppanian taistelutaktiikkaan sekä puolustus- ja hyökkäystaistelun yleisiin periaatteisiin. Viimeiseksi opetimme tehtävän-, vihollisen-, maaston-, käytettävissä olevan ajan- ja omien joukkojen analysoinnin. Kun perusteet oli annettu, annoimme kurssilaisille ylemmän johtoportaan käskyn ja tuimme heitä omassa päätöksen teossa ja alemman johtoportaan oman käskyn laadinnassa. Opetus pyrittiin pitämään käytännön läheisenä ja koulutettavien tilannetta vastaavana. Tämä saavutettiin vahvalla vuorovaikutuksella opettajien ja oppilaiden välillä, sekä peilaamalla opetettavaa asiaa jatkuvasti kurssilaisten taistelukokemuksiin.

Unit Specialist Trainer Course

USTC-kurssit jaettiin kahteen osastoon, aiheet olivat "Marksmanship" ja "Infantry Tactics". "Marksmanship"-osaston koulutuksessa keskityttiin yksittäisen taistelijan asekäsittelyyn ja toimintaan taistelukentällä. "Infantry Tactics"-osaston koulutus keskittyi rakennetun alueen taisteluun ja ryhmän taistelutekniikkaan. Kuuden viikon koulutusjakson kolme viimeistä viikkoa osastot toimivat yhdessä, harjoitellen kouluttamisen perusteita.

Kurssilaiset olivat motivoituneita syventämään aikaisempaa tietotaitoaan ja oppimaan uutta. Erityisesti rakennetun alueen taistelukoulutusta arvostettiin suuresti. Se tarjosi koulutettaville tekniikoita ja työkaluja tehokkaaseen ja suoraviivaiseen toimintaan urbaanissa ympäristössä.

Osastoille yhteinen kouluttamisen perusteet -jakso tarjosi kouluttajan näkökulmasta mielenkiintoisen haasteen. Paikallisessa kulttuurissa puhuminen ja kahdenkeskinen vuorovaikutus korostuvat erityisesti. Ensimmäisissä koulutettavien toisilleen pitämissä koulutuksissa saatettiin esimerkkisuoritukseen ja siitä puhumiseen käyttää jopa yli 10 minuuttia. Tämän jälkeen koulutus aloitettiin yksi henkilö kerrallaan; yhdelle taistelijalle opetettiin kädestä pitäen koulutettava suoritus, muiden seuratessa vierestä.

Pyrimme esimerkin kautta tekemään koulutuksista tehokkaampia opetustapahtumia. Kouluttaminen vaiheittain sekä toistokoulutus olivat erityisen tärkeä osa koulutussuunnitelmaa. Koulutettavien toisilleen pitämät koulutustapahtumat kehittyivät koko opinto-jakson ajan. Suurin osa pystyi jakson lopulla pitämään erinomaisen koulutuksen. Kurssi huipentui koulutettavien johtamiin kovapanosammuntoihin. Ammunnat olivat palvelusturvallisia ja hyvin johdettuja kokonaisuuksia.
https://puolustusvoimat.fi/web/kans...operaationi-kouluttajana-irakin-kurdistanissa
 

baikal

Supreme Leader
"Unit Specialist Trainer Course"

löytyykö mielestänne googlella tosioleva sisältö?:unsure:
 

VanhaPate

Kenraali
Nyt tuolla koulutetaan myös irakin armeijan joukkoja.

Toiminta Irakissa on jatkunut vakiintuneen
Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) on jatkanut koulutustehtäviään vakiintuneesti vuoden 2018 aikana. Suomalaisen joukon tehtävä tukee Yhdysvaltojen johtamaa monikansallista OIR-operaatiota (Operation Inherent Resolve) Daesh-järjestön lyömisessä.

Koulutustehtäviä toteutetaan kahdessa tukikohdassa. Toinen tukikohdista on Irakin keskushallinnon alueella ja toinen Irakin Kurdistanin alueella Erbilin kaupungin läheisyydessä, jossa koulutusta annetaan Kurdistan Training Coordination Centerin (KTCC) johdossa.

Irakin keskushallinnon alueella SKJI:n suojausjoukko aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa osana kansainvälistä joukkoa. Suojausjoukon tehtävänä on vahventaa alueella olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä. KTCC Erbilin alaisuudessa toimivan joukon tehtävänä on Kurdistanin turvallisuusviranomaisten kouluttaminen erillisissä koulutustukikohdissa.

Koulutuksen painopiste on siirretty vuoden 2018 alkupuolella Irakin armeijan joukkojen koulutukseen Irakin keskushallinnon alueella. Koulutuksen turvaamiseksi ja joukon omasuojan parantamiseksi alueelle siirrettiin suomalaisten käyttöön elokuussa panssaroituja eteläafrikkalaisia RG32-ajoneuvoja.

Koulutusaiheina Irakin armeijan sotilaille ovat olleet ryhmän puolustus- ja hyökkäystaistelu, taistelu rakennetulla alueella ja ammunnat sekä lääkintäkoulutus. Irakin Kurdistanin alueella koulutuksessa on siirrytty asteittain kohti kouluttajien koulutusta, suomalaisten roolin siirtyessä yhä enemmän mentorointiin. Peshmergojen koulutusaiheina ovat vuoden alusta olleet komppanian taktiikka, tarkka-ammunta ja lääkintäkoulutus.

Vuoden 2018 aikana suomalaiset ovat kouluttaneet 170 Irakin armeijan sotilasta ja 594 Irakin Kurdistanin Peshmerga -sotilasta. Kaiken annettavan koulutuksen päämääränä Irakissa on tukea maata oman kestävän turvallisuusrakenteen luomiseksi.

Turvallisuustilanne

Rintamasotaa Irakin alueella ei enää käydä, mutta turvallisuustilanne Irakissa on edelleen epävakaa. Daesh on toteuttanut iskuja turvallisuusjoukkoja ja siviilejä vastaan epäsymmetriseen sodankäynnin periaatteilla, etenkin Irakin keskushallinnon alueella. Irakin Kurdistanin alueella tilanne on Daeshin osalta tällä hetkellä rauhallisempi, joskin jännittynyt. Turvallisuustilanne Suomalaisen kriisinhallintajoukon osalta Irakissa on säilynyt vakaana. Joukko ei ole joutunut kuluneen vuoden aikana tulenkäytön tai räjähdeiskun kohteeksi, eikä joukon läheisyydessä ole esiintynyt turvallisuuteen liittyviä häiriötilanteita.

Suomi on osallistunut Irakin operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Daeshin vastaista toimintaa. Suomalaisten kouluttajien arvostuksesta kertoo, että yli 70 operaatioon osallistuvan kansakunnan joukosta kuukauden kouluttajaksi valittiin heinäkuussa 2018 pursimies Topi Suomesta.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous linjasi 1.6.2018, että Suomen osallistumista Irakin OIR-operaatiossa jatketaan noin 80 sotilaalla 1.1.2019 alkaen vuoden loppuun asti. Osallistuminen sisältää koulutus- ja neuvonantotehtävät Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osana operaatiota.
https://puolustusvoimat.fi/web/kansainvalinen-kriisinhallinta/artikkeli/-/asset_publisher/1950813/toiminta-irakissa-on-jatkunut-vakiintuneena

DDB8A0C6-324E-4119-90B4-168D645B1A80.png
D713A6E4-8942-46BC-A939-C9FA634FD28D.png
 

adam7

Respected Leader
  • Tykkää
Reactions: TT

adam7

Respected Leader
Ja liittyykö tämä Irakissa tai Libanonissa olevaan henkilöstöön, tai kokeillaanko tässä vain erään kontin sisällön toimivuutta? Tai haetaanko jotain Israelista?

 

adam7

Respected Leader
Eivät kokeile laitteistoa

 

AKE-ukki

Ylipäällikkö
Ja liittyykö tämä Irakissa tai Libanonissa olevaan henkilöstöön, tai kokeillaanko tässä vain erään kontin sisällön toimivuutta? Tai haetaanko jotain Israelista?

Tai sitten on kyseessä hieman pitempi vapaaehtoinen kertausharjoitus silmäätekeville Libanonissa;) Toivottavasti ostavat viinalastin kohteessa. Olisi hieman halvempaa Suomalaisille veronmaksajille.
 

TT

Eversti
Tuo kuitenkin massamaisesti valmistettunakin on aika iso könttä. Sen voisi tehdä paperimassasta, laittaa yliopiston folkoristiikan budjettiin ja lanseerata massoille jotain tyyliin
missä missä on se väinö
siellä siellä se väinö on
 

VanhaPate

Kenraali
Suomi jatkaa kurditaistelijoiden kouluttamista Erbilissä – suomalaiset ovat opettaneet myös tarkka-ammuntaa
Tänään klo 10:53 (muokattu klo 10:53)

”Aina voi spekuloida, onko joku yksittäinen ihminen lähtenyt jonnekin, mutta eivät peshmergajoukot halua heikentää itsehallintoaluettaan lähtemällä laajana joukkona jonnekin”, suomalainen sotilaslähde arvioi.

Puolustusministeriö vahvistaa Iltalehdelle, että Suomi jatkaa kurditaistelijoiden kouluttamista Irakin autonomisessa Kurdistanissa Erbilin kaupungissa. Suomalaiset sotilaskouluttajat jatkavat niin ikään Irakin keskushallinnon joukkojen kouluttamista.

Ministeriöstä kerrotaan, että Irakissa on parhaillaan noin 80 suomalaista sotilasta. He ovat kouluttajia, huoltotehtävissä palvelevia sotilaita ja esikuntaupseereita.

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, osallistuvatko suomalaisten kouluttamat Irakin kurdit Syyrian maaperällä taisteluihin Turkkia vastaan.

Puolustusministeriön kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen asiantuntija Matti Kemppilä kertoo, että Irakin kurdeilla ”on omatkin murheensa”.

– Kurdit eivät muodosta monoliittista ja yhtenäistä kansakuntaa. Heitä elää Irakin, Iranin, Turkin ja Syyrian valtioiden alueella, ja he ovat jakautuneet erilaisiin lahkoihin ja puolueisiin. Irakin kurdeilla ei ole toimivaltaa Irakin valtion ulkopuolella. Jo siitä syntyi sanomista, kun kurdien peshmergajoukot etenivät itsehallintoalueen ulkopuolelle Kirkukin kaupunkiin, Kemppilä sanoo.

Suomen puolustusvoimien tiedossa ei ole merkkejä, jotka viittaisivat suomalaisten kouluttamien peshmergasotilaiden laajamittaiseen siirtymiseen Syyrian maaperälle.

– Kaikilla kurdeilla on hiukan erilainen asema maissaan. Irakin kurdit ovat jakautuneet sisäisesti kahteen isoon pääryhmittymään. Aina voi spekuloida, onko joku yksittäinen ihminen lähtenyt jonnekin, mutta eivät peshmergajoukot halua heikentää itsehallintoaluettaan lähtemällä laajana joukkona jonnekin, Kemppilä arvioi.

Suomi on kouluttanut kurdeja Erbilissä vuodesta 2015 lähtien.Puolustusministeriön tiedossa ei ole myöskään merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Daeshin vastaisesta liittoumasta Irakin alueelta.

Liittouma on alun perin Yhdysvaltojen kokoama.

Suomalaisten Erbilissä järjestämässä koulutuksessa on siirrytty asteittain kohti kouluttajien koulutusta, suomalaisten roolin vaihtuessa yhä enemmän mentorointiin. Maavoimien mukaan peshmergojen koulutusaiheina ovat olleet vuodesta 2015 alkaen muun muassa komppanian taktiikka, tarkka-ammunta, yleinen lääkintäkoulutus ja johtajakoulutus.

– Uusimpana kokonaisuutena aloitettiin lääkintämiesten koulutus peshmergoille syyskuussa 2019. Kurssin käymisen jälkeen koulutettavat pystyvät antamaan taisteluensiapua sekä tekemään henkeä pelastavat toimenpiteet todellisissa taistelutilanteissa, maavoimat kuvailee koulutusta.

Irakissa olevista suomalaisista annetaan julkisuuteen niukasti tietoja, koska turvallisuustilanne on alueella edelleen huono, vaikka peshmergat ja irakilaisjoukot ovat voittaneet laajamittaisen sodan Daeshia vastaan.

Kurdistanin ulkopuolella suomalaiset ovat kouluttaneet irakilaisia vuoden 2018 alusta lähtien. Maavoimien mukaan koulutusaiheina Irakin armeijan sotilaille ovat olleet ryhmän puolustus- ja hyökkäystaistelu, taistelu rakennetulla alueella ja ammunnat sekä lääkintäkoulutus.
 

Ruutiukko

Alikersantti
Virolaiset kotiin Irakista
Inherent Resolve operaatiossa palvellut Viron puolustusvoimien koulutusryhmä palasi Viroon koronaviruksen aiheuttaman koulutuksen lykkäämisen vuoksi.
 

Stubu

Kersantti
Onko ny tietoo, mitä nuo 2018 twiiteissä mainitut soffit sitten olivat?

Tavan sinibaretteja ja peshmergojen kouluttajia? Jokin erikoisempi ryhmä? Lost in translation?
 

Falangi

Kenraali
Onko ny tietoo, mitä nuo 2018 twiiteissä mainitut soffit sitten olivat?

Tavan sinibaretteja ja peshmergojen kouluttajia? Jokin erikoisempi ryhmä? Lost in translation?
Erikoisjääkäreitä mitä luultavimmin. Mitään virallista lausuntoa niiden toiminnasta ei PV:lta liene kuulunut. Joku "suojausjoukkohan" se oli...

Erikoisjoukkoketjussa on myös aiheesta keskusteltu.
 
Top