PV:n sodanajan kokoonpano 2022?

Huhta

Greatest Leader
@Huhta Näin se tieto lisääntyy...Eli olit aluksi sitä mieltä, että viestijärjestelmiä oli hankittu miljoonilla tai korkeintaan kymppimiljoonilla. Todellisuus olikin alla 200 miljoonaa... Onko tällä mitään vaikutusta joukkojen varustamiseen?
Olin sitä mieltä, että viestijärjestelmiä koskevissa hankintailmoituksissa on liikuttu siellä suuruusluokassa X-XX miljoonaa euroa. Pikainen hakuni vahvisti käsitykseni, ei tullut kolminumeroisia miljoonahankintoja vastaan.

Yllätyksenä tuli se, että materiaalia on hankittu niin monessa erässä. Se poikkeaa panssarivaunujen ja muiden mieltä kiihottavien artikkelien hankinnoista ja toki vaikuttaa siten positiivisesti hankintojen kokonaiseuromäärään.

Toisaalta negatiivistakin tuli vastaan. Vuosituhannen alun Tadiraneilla varustettiin vain valmiusyhtymät ja vähän merivoimia. Eli kaksi (kolme? KAIJPR kysymysmerkillä) prikaatia saadaan varustettua radioiden osalta 70 miljoonan euron summalla, ts. 35 miljoonaa euroa per prikaati, ja inflaatio päälle. Vrt. vuoden 2015 hankinta alueellisille joukoille, arvo 38 miljoonaa euroa. Eli yksi alueellinen prikaati voidaan varustaa moderneilla radioilla?

No, sitten on ne Bittiumin hankinnat. Tosin niitä menee myös muille puolustushaaroille, ja ilmeisesti isolta osin nimenomaan runkoverkon rakentamiseen (näin tosin varmaan osin myös Tadiranin kohdalla). Neljä prikaatia moderneilla radioilla? Loput venttiseiskoilla ja käsi-VHF:llä... jos pääsevät läpi radiohäirinnästä.

Hakusanoista puuttuvat ainakin antenni, ALVI, kenttäpuhelin, johtamisjärjestelmä (viestijärjestelmiä koskettavilta osin). Oma tuntumani on, että viestijärjestelmiä olisi hankittu n. reilun 200 miljoonan edestä, voi olla enemmänkin.
Hakusanat: "antenni", "ALVI", "kenttäpuhelin" ja "johtamisjärjestelmä miljoonaa". Alla hankinnat, joita en vielä listannut yläpuolella.

05.07.2013 16:15
Puolustusministeriö päätti puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän (PVSAPKEH) hankinnoista
Puolustusministeri Carl Haglund valtuutti puolustusvoimat Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esityksen perusteella tekemään hankintasopimuksen PVSAP KEH -hankkeen vaiheesta 3 Accenture Oy:n kanssa.


Hankinta liittyy puolustusvoimien Johtamisen kehittämisohjelmaan. Kyseessä on jatkohankinta varsinaiseen, vuonna 2009 kilpailutettuun hankintakokonaisuuteen. Vaiheen 3 hankinnan kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2013-2015.


PVSAP -kokonaisuus on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla parannetaan puolustusvoimien toiminnallista ja taloudellisesta tehokkuutta integroimalla samaan järjestelmään eri puolustushaaroja ja toimialoja palvelevia osioita.


Lisätietoja antavat hallitusneuvos Jouko Tuloisela puolustusministeriöstä p. 0295 140 412 ja KTM Raija Pihlainen Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksesta p. 0299 562450.

02.12.2016 13:12
Puolustusvoimat hankkii maapuolustuksen johtamisjärjestelmään liittyvää ohjelmistotyötä ja lisenssejä
Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan maapuolustuksen johtamisjärjestelmään (MATI2) liittyvän ohjelmistotyön ja lisenssit kotimaiselta Profium Oy:ltä.Hankinta liittyy Puolustusvoimien maapuolustuksen johtamisen tuen kokonaisuuteen. Hankinnan kokonaisarvo on enintään 9,585 miljoonaa euroa, ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2017–2020.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä erityisasiantuntija Tommi Nordberg, puh. 0295 140 419, ja Maavoimien esikunnassa viestitarkastaja, eversti Eero Valkola, puh. 0299 800 (vaihde).

24.04.2017 13:20
Puolustusvoimat hankkii komentopaikka-ajoneuvojen varustelun suunnittelun ja toteutuksen
Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan Maavoimien taisteluosastojen komentopaikka-ajoneuvojen varustelujen suunnittelun ja toteutuksen Laivasähkötyö Oy:ltä. Hankinta sisältää varustelujen suunnittelun, dokumentoinnin sekä käyttö- ja huoltokoulutukset.

Hankinta kuuluu Maapuolustuksen Johtoportaat -hankkeeseen. Tällä hankinnalla varusteltavia ajoneuvoja tullaan käyttämään taisteluosastojen eri esikuntien sekä viesti-, jääkäri- ja pioneerikomppanioiden liikkuvina komentopaikkoina. Ajoneuvoilla on liittymiskyky Maavoimien johtamisjärjestelmään.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 7,1 miljoonaa euroa, ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2017 - 2020. Hankinnan työllistävä vaikutus Laivasähkötyö Oy:lle ja välittömästi hankintaan liittyville muille yrityksille on 10 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä materiaaliyksikön johtaja Olli Ruutu, puh. 0295 140 410, Maavoimien esikunnassa viestitarkastaja, eversti Eero Valkola, puh. 0299 800 (vaihde) ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa kaupallinen asianhoitaja Päivi Seppä, puh. 0299 570 435.

10.01.2019 14:45
Puolustusvoimat hankkii järjestelmien elinkaaren tukipalveluja
Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankkimaan strategisen kumppanuussopimuksen mukaiset sotilasilmailun, meripuolustuksen sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäalan järjestelmien elinkaaren tukipalvelut Patria Aviation Oy:ltä vuodelle 2019. Palveluiden kokonaisarvo on noin 80,1 miljoonaa euroa. Hankinnan kotimainen työllistävä vaikutus on noin 500 henkilötyövuotta.

Vastaavanlaiset sopimukset on tehty myös Insta Groupin ja Combitech Oy:n kanssa. Insta Groupin kanssa tehty sopimus on kokonaisarvoltaan noin 9,8 miljoonaa euroa ja Combitechin 5,1 miljoonaa euroa. Molempien sopimusten työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 50 henkilötyövuotta.

Hankinnat mahdollistavat järjestelmille käyttöasteen kaikissa valmiustiloissa.Lisätietoja antavat puolustusministeriössä hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puh. 0295 140 412 ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa tiedottaja Ville Tuokko, puh. 0299 570 126.

05.02.2019 11:57
Puolustusvoimat hankkii asiantuntijapalveluja tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehitykseen
Puolustusministeri Jussi Niinistö on 1.2.2019 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen TVJ-järjestelmien (tiedustelu, valvonta, johtamisjärjestelmät) kehityksen ja palvelutuotannon tukemiseen Insta Defsec Oy:n kanssa. Asiantuntijapalvelujen toimitukset kattavat sopimusvuodet 2019–2021, minkä lisäksi hankintaan sisällytetään optio vuosille 2022–2023.

Hankinnan kohteena ovat puolustusvoimien TVJ-järjestelmien tukipalvelut ja niihin liittyvät henkilöstöresurssit. Hankinnalla parannetaan Logistiikkalaitoksen kykyä hoitaa materiaalihankintaprojekteja entistä joustavammin ja tehokkaammin. Lisäksi tavoitteena on parantaa puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamisen ja ylläpidon kyvykkyyttä TVJ-järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 13,1 miljoonaa euroa. Hankinnan työllistämisvaikutus sopimuskaudella on noin 45 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde) ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksessa eversti Reima Kuutsa, puh. 0299 800 (vaihde)

27.06.2019 11:55
Puolustusvoimat hankkii ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien elinkaaren tukipalveluita
Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut 20.6.2019 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankkimaan ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän ohjelmistoylläpitoa Insta DefSec Oy:ltä. Hankinnan kohteena olevat palvelut toimitetaan vuosina 2019-2022.


Hankintojen arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3,9 miljoonaa euroa. Hankintaan sisältyy 2,3 miljoonan euron lisähankintavaraus, joka on voimassa 31.12.2022 asti.


Hankinnan työllistämisvaikutus kotimaassa on noin 24 henkilötyövuotta.


Lisätietoja antavat puolustusministeriössä erityisasiantuntija Marika Järvenpää p. 0295 140 051 ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa tiedottaja Ville Tuokko 0299 800 (vaihde).

Ihmetellä täytyy kyllä logiikkaa, että sopimuksiin neuvoteltu optio-osuuskin on huono asia! Oletko koskaan tehnyt järjestelmähankintoja???? Puolustusvoimat on kiinnittänyt sopimuksiin optio-oikeuden ostaa samoilla ehdoilla ja hinnoilla jotain tuotetta X vuoden ajan. Ilman optio-oikeutta pv olisi nyt ostanut tuon 13 miljoonan bumtsin kyseistä tuotetta ja muutaman vuoden kuluttua olisi neuvotellut uudelleen uusilla ehdoilla ja hinnoilla uuden sopimuksen. Mitään takeita sopimusehdoista tai hinnoista ei olisi ollut, olisiko tämä siis parempi tilanne?
Ei, ongelma ei ole optiossa itsessään. Ongelma on siinä, että tarve on ostaa X määrä tavaraa, mutta se hankinta on pakko pilkkoa osiin. Osiin pilkkominen taas lisää kustannuksia, joten sitä tuskin tehdään mielellään, vaan koska rahaa ei oikeastaan ole.

Jos kaikki tilataan kerralla, yksikköhinta on todennäköisesti alhaisempi. Toimittaja voi pitää tuotannon käynnissä ennustettavasti ja tasaisessa tahdissa, samoin toimittaja voi tilata alihankkijoilta tulevat komponentit isoissa erissä. Eikä ole tarvetta saarnata toimitusten ajallisesta hajauttamisesta, se onnistuu yhdenkin sopimuksen alla - ei 64 Hornetiakaan koottu riviin seisonta-alueelle odottamaan asiakkaalle luovutusta.
 
  • Tykkää
Reactions: PSS

Huhta

Greatest Leader
Tätä ei reservikenttä kyllä pysty todennäköisesti koskaan sisäistämään. Kv-vertailussa ehdoton pääosa meidän joukoistamme on kevyttä jalkaväkeä, jonka liikkuvuus perustuu johonkin muuhun kuin intin ajoneuvoihin ja jonka orgaaninen tulivoima on kevyen kevyen jalkaväen tasoa.

Jokainen voi siitä sitten vetää ajatuksia mihin näitä joukkoja voidaan käyttää? No, mihin sitä kevyttä jalkaväkeä maailmalla käytetään, kun katsotaan asioita ilman suodattimia.
Öö, lähetetään Iraniin (tai mihin amerikkalaiset koalitiota seuraavaksi kokoavatkaan) 10 000 miestä ja pyydetään vastalahjaksi yksi panssariprikaati Kontiorantaan? :love:
 

Hanski

Ylipäällikkö
Tätä ei reservikenttä kyllä pysty todennäköisesti koskaan sisäistämään. Kv-vertailussa ehdoton pääosa meidän joukoistamme on kevyttä jalkaväkeä, jonka liikkuvuus perustuu johonkin muuhun kuin intin ajoneuvoihin ja jonka orgaaninen tulivoima on kevyen kevyen jalkaväen tasoa.

Jokainen voi siitä sitten vetää ajatuksia mihin näitä joukkoja voidaan käyttää? No, mihin sitä kevyttä jalkaväkeä maailmalla käytetään, kun katsotaan asioita ilman suodattimia.
Näinhän se on ilman muuta! Toisaalta kevyt jalkaväkijoukko voi ajaa Hiluxilla tai Valtralla metsäautotien päähän ja tassutella sopivaan paikkaan, josta tulenjohtajalla on näköyhteys maaliin ja samalla muu joukko voi kaivella miinoja maastoon ja viritellä sinkoja käyttökuntoon. Seuraavaan paikkaan on hyvä lähteä ennen kuin murkulaa alkaa liikaa tulla omaan niskaan. Ainakin joillekin omille joukoille syntyisi hirvittävät tappiot, mutta kyllä samalla vastustajaakin voisi vähintään vituttaa Gruz200-kyytejä tilaillessa...
 
Viimeksi muokattu:

Protheon_93

Ylipäällikkö
Niinpä.

Saudeilla ja monilla muilla arabeilla on viimeisen päälle modernia kalustoa ja ovat ottaneet pataan aika monta kertaa.
Muistan kuulleeni että Syyrian sodassa Syyrian maavoimien taistelupannsarivaunun miehistö jänisti kun ISIS tulitti heidän vaunuaan konekiväärein ja rynnäkkökiväärein ja eivät ainoastaan ajaneet vaunulla paikalta pois vaan hyppäsivät vaunun kyydistä ja lähtivät jalkapelein pakoon ja ISIS nappasi siitä taistelupanssarivaunun itselleen. Joten jos keksiverto irakilainen solttu olisi näitä valonväläyksiä tuplaten viisampia ja taitavampia sotureita, niin siltikin touollaisilla sotilailla olisi siltikin tullut USAlta turpaan. Kompetenssi kun ei ole se mihin arabiarmeijoissa pyritään vaan siihen etteivät kaappaa valtaa valtion johdolta. Ja tätä varten aloitteen tekeminen ja itsenäinen toiminta on tosi rajattua alhaisilta tasoilta aina upseeritasolle asti ja tämä itsenäinen ajattelu ja aloitteellinen toiminta jätetään sheikin muutamille tarkoin valituille lojaaleille upseereille. Olen jopa kuullut argumentin, että vaikka USAlle olisi annettu ne apinamallin T-72t ja bemarit ja Mi-4t ja Suhoit+MigIt ja Abramsit, Bradleyt, F-15sta, F-16sta ja Apachet Irakille, olisi USA silti löylyttänyt Irakin, koska Irakin armeijan aines oli yksinkertaisesti maailman tasolla huonoa.

Itse uskon, että yksikään Parolassa koulutettu taistelupanssarivaunumiehistö ei rynnäkkö - ja konekivääritulituksen seurauksena saisi älynväläystä poistua siitä panssaroidusta vaunusta pihalle altiastaen itsensä ja lähteä jalkapelillä pakoon vaan tajuaisi antaa takaisin muutaman tykinlaukauksen.
 

baikal

Supreme Leader
Näinhän se on ilman muuta! Toisaalta kevyt jalkaväkijoukko voi ajaa Hiluxilla tai Valtralla metsäautotien päähän ja tassutella sopivaan paikkaan, josta tulenjohtajalla on näköyhteys maaliin ja samalla muu joukko voi kaivella miinoja maastoon ja viritellä sinkoja käyttökuntoon. Seuraavaan paikkaan on hyvä lähteä ennen kuin murkulaa alkaa liikaa tulla omaan niskaan. Ainakin joillekin joukoille syntyisi hirvittävät tappiot, mutta kyllä samalla vastustajaakin voisi vähintään vituttaa Gruz200-kyytejä tilaillessa...
Todennäköisesti mestoilla luuraa myös joku kotimainen isompi orkesteri, joten tietty -monimaalitilanne- ja priorisointi on sillä vastustajallakin pähkäiltävänä.
 

Huhta

Greatest Leader
Muistan kuulleeni että Syyrian sodassa Syyrian maavoimien taistelupannsarivaunun miehistö jänisti kun ISIS tulitti heidän vaunuaan konekiväärein ja rynnäkkökiväärein ja eivät ainoastaan ajaneet vaunulla paikalta pois vaan hyppäsivät vaunun kyydistä ja lähtivät jalkapelein pakoon ja ISIS nappasi siitä taistelupanssarivaunun itselleen. Joten jos keksiverto irakilainen solttu olisi näitä valonväläyksiä tuplaten viisampia ja taitavampia sotureita, niin siltikin touollaisilla sotilailla olisi siltikin tullut USAlta turpaan. Kompetenssi kun ei ole se mihin arabiarmeijoissa pyritään vaan siihen etteivät kaappaa valtaa valtion johdolta. Ja tätä varten aloitteen tekeminen ja itsenäinen toiminta on tosi rajattua alhaisilta tasoilta aina upseeritasolle asti ja tämä itsenäinen ajattelu ja aloitteellinen toiminta jätetään sheikin muutamille tarkoin valituille lojaaleille upseereille. Olen jopa kuullut argumentin, että vaikka USAlle olisi annettu ne apinamallin T-72t ja bemarit ja Mi-4t ja Suhoit+MigIt ja Abramsit, Bradleyt, F-15sta, F-16sta ja Apachet Irakille, olisi USA silti löylyttänyt Irakin, koska Irakin armeijan aines oli yksinkertaisesti maailman tasolla huonoa.

Itse uskon, että yksikään Parolassa koulutettu taistelupanssarivaunumiehistö ei rynnäkkö - ja konekivääritulituksen seurauksena saisi älynväläystä poistua siitä panssaroidusta vaunusta pihalle altiastaen itsensä ja lähteä jalkapelillä pakoon vaan tajuaisi antaa takaisin muutaman tykinlaukauksen.
Sodan anomalioita. Venäläisillä panssarijääkäreillä oli Groznyssa käänteinen ongelma. Kukaan ei halunnut jalkautua panssarin suojasta, ja sitten tuli singon ammus ja teki selvän koko ryhmästä.
 

Hanski

Ylipäällikkö
Todennäköisesti mestoilla luuraa myös joku kotimainen isompi orkesteri, joten tietty -monimaalitilanne- ja priorisointi on sillä vastustajallakin pähkäiltävänä.
Kyllä, muutama tällainen hiippaileva oma joukko puuhastelee vastustajan sivustoilla ja selustassa samalla kun vastustajan kärkivaunuun saattaakin losahtaa Spike tai 120 mm alikali. Vastustajan ryssänlimppu- ja vodkavarasto saattaa possahtaa yllättäin taivaan tuuliin suomalaisen JTAC-partion ja Hornetin yhteistyöllä... En epäile hetkeäkään, etteikö potentiaalinen vastustaja tätä miettisi ja ainakin viimeiset 70 vuotta on onneksi todennut, että ei maksa vaivaa!
 

PSS

Ylipäällikkö
Niin, kertaosto vs. myöhemmin lisää.
Otetaanpa esimerkki.
Siltavaunujahan tehdään nyt kuusi lisää.

"Hei. Ostin teiltä vuosikymmen sitten tätä komponenttia. Vieläköhän sitä saa? Nyt tarvittaisiin kuusi lisää."
 

baikal

Supreme Leader
Tavallaan Suomessa on kyetty tekemään puutteista ja rajallisista resursseista hyve. Kun tosiasia on se, ettei mitkään pelirahat olisi riittäneet hirmu varustamiseen, niin on varustettu ratkaisuun kykenevä kärki ja sen kiilapojiksi sitten kevyttä jalkaväkeä sotimaan niillä metodeilla, jotka ovat mahdollisia. Ja toisaalta kevyt jv pystyy toimimaan paikoissa ja tavoilla, joihin se raskaasti varustettu ja kallis osa ei pysty. Tavallaan kotimainen systeemi mahdollistaa koko taistelutilan käytön tavalla, johon raskas hyökkäysarmeija ei pysty ilman erikoistoimenpiteitä.

Viime sotien jälkeen on tehty varmasti rutosti oikeaa työtä pienen maan puolustamiseksi tavalla, joka muiden on otettava huomioon.
 

Hanski

Ylipäällikkö
Osittain tähän liittyen olen pohtinut tuollaisen avatarini kaltaisen jalkaväkitaistelijan mahdollista kohtaloa ensimmäisessä maailmansodassa ja 2020-luvun taistelukentällä. Ensimmäisessä maailmansodassa jalkaväkitaistelijoita lastattiin junakaupalla etulinjaan, jossa tykistötuli aiheutti aivan järkyttävät tappiot, esimerkiksi brittiarmeijalle Sommessa yli 350 000 kaatunutta puolessa vuodessa. Ehkä kuitenkin olisin mielummin 2020-luvun joukoissa Valtralla, jonkinnäköisellä radiolla, rynkyllä ja miinoilla varustautuneena, kuin 1. maailmansodan juoksuhaudassa...
 

StmSvejk

Ylipäällikkö
Niinpä.

Saudeilla ja monilla muilla arabeilla on viimeisen päälle modernia kalustoa ja ovat ottaneet pataan aika monta kertaa.
Toisaalta Hizbollah ja huthit ovat kyenneet tappelemaan ihan hyvin. Ei kyse ole siitä, että taistelijat olisivat arabeja, vaan siinä että he ovat arabimaasta - eli toimimattomasta valtiosta. Tai toisin sanoen, kun persialaiset pääsevät pomoiksi niin arabitkin tappelevat ihan pätevästi.
 

Panssari Salama

Ylipäällikkö
Osittain tähän liittyen olen pohtinut tuollaisen avatarini kaltaisen jalkaväkitaistelijan mahdollista kohtaloa ensimmäisessä maailmansodassa ja 2020-luvun taistelukentällä. Ensimmäisessä maailmansodassa jalkaväkitaistelijoita lastattiin junakaupalla etulinjaan, jossa tykistötuli aiheutti aivan järkyttävät tappiot, esimerkiksi brittiarmeijalle Sommessa yli 350 000 kaatunutta puolessa vuodessa. Ehkä kuitenkin olisin mielummin 2020-luvun joukoissa Valtralla, jonkinnäköisellä radiolla, rynkyllä ja miinoilla varustautuneena, kuin 1. maailmansodan juoksuhaudassa...
Mikä se ensimmäisen maailmansodan keskimääräinen elinajan odote olikaan etulinjassa? Neljä ja puoli päivää?

Muoks: Ei vaan neljä ja puoli päivää olikin myytti, jonka brittien kaatuneiden kokonaismäärä käyttäisi aikaa ohimarssiin. Rotaatio etulinjassa oli voimakas, siellä vietettiin (erittäin ankeissa olosuhteissa) noin 10 päivää kuukaudessa. Kaatuneita oli 10% miehistöstä, joka pitää suhteuttaa toki siihen kuinka monta vuotta siellä vietti. Tuhoisin sota briteille kaatuneiden valossa oli Krimin sota, jossa kaatuneita huikeat 23% miehistöstä.
 
Viimeksi muokattu:

Hanski

Ylipäällikkö
Mikä se ensimmäisen maailmansodan keskimääräinen elinajan odote olikaan etulinjassa? Neljä ja puoli päivää?

Muoks: Ei vaan neljä ja puoli päivää olikin myytti, jonka brittien kaatuneiden kokonaismäärä käyttäisi aikaa ohimarssiin. Rotaatio etulinjassa oli voimakas, siellä vietettiin (erittäin ankeissa olosuhteissa) noin 10 päivää kuukaudessa. Kaatuneita oli 10% miehistöstä, joka pitää suhteuttaa toki siihen kuinka monta vuotta siellä vietti. Tuhoisin sota briteille kaatuneiden valossa oli Krimin sota, jossa kaatuneita huikeat 23% miehistöstä.
Ai Krimin sota oli noinkin kova briteille? Enpä ollut tuota tiennyt ja hurjat ovat olleet tappiot!
 

Panssari Salama

Ylipäällikkö
Ai Krimin sota oli noinkin kova briteille? Enpä ollut tuota tiennyt ja hurjat ovat olleet tappiot!
Toki mittasuhteet erilaiset. Mutta sota kuin sota. Tässä lainaus linkin takana olleesta artikkelista.

Essentially then, around 10 percent of young men must have been killed. To be sure, this is a smaller portion of those who were killed than in the Crimean War, as Dan Snow has pointed out. Clodfelter puts the figure at 22,182 British dead out of 97,846 engaged in the conflict, giving a 23 percent death rate.
 

Hanski

Ylipäällikkö
Toki mittasuhteet erilaiset. Mutta sota kuin sota. Tässä lainaus linkin takana olleesta artikkelista.
Suurvalta on suurvalta jopa tappioiden mittakaavan osalta. Kesällä ihmettelin Dingwallin pikkukaupungissa Skotlannissa suurta sotamuistomerkkiä, johon oli kirjoitettu useamman sadan paikallisen pojan nimet. Ajattelin muistomerkin olevan suuresta sodasta, mutta se olikin buurisodan aikainen... Jopa sekin on suomalaisittain ollut todella verinen kahakka! :(
 

Protheon_93

Ylipäällikkö
Eikös sata vuotta sitten suomalaiset tappaneet toisiaan 37 tuhatta muutamassa kuukaudessa? Kyllä täälläkin osatataan
Se oli kyllä jäätävää aikaa. Prosentti väestöstä meni siinä. Miltei jokainen ihminen tuntee / tietää henkilökohtaisen elämän kautta tuon sata ihmistä, niin jokainen menetti jonkun ainakin tutun ellei ystävää / sukulaista / perheenjäsentä tuossa sisällissodassa.
 

J0h1F

Kenraali
Top