Reserviläisliitto vihreille: Kantanne vapaaehtoisesta asevelvollisuudesta romuttaisi puolustuksen

jurppi

Ylipäällikkö
Itse näen isoimpina ongelmina sukupuolineutraalissa asepalveluksessa ihan nuo biologiset seikat, eli sen että naiset ovat keskimäärin fysiikaltaan huonompia sotahommien vaatimiin rasituksiin kuin miehet. Tämä ei edes johdu siitä, että naisilla olisi välttämättä miehiä huonompi kunto, vaan lihaksisto ja ranka nyt sattuvat olemaan muotoutuneet vuosituhansien aikana vähän erilaisiksi. Tämä ei toki raakaa kaikkia naisia ulos, sillä fyysisiä ongelmia voi välttää aktiivisella treenaamisella. "Kovan naisen" suorituskyky on kuitenkin keskimäärin huonompi, kuin "kovan miehen" ja tämä näkyy, tai on ainakin näkynyt, PV:n kuntotesteissäkin. Naisilla on muuten biologiastaan johtuen myös isompia ongelmia kuin miehillä mm. hygienian suhteen. Fyysiset erot tarkoittavat muuten myös sitä, että keskinkertaisessa kunnossa olevasta miehestä saa nopeammin sotakelpoisen sotilaan, kuin keskinkertaisessa kunnossa olevasta naisesta. Toki ne kaverit, joista ei selkeästi voi olla hyötyä sotalaitokselle tulisi laittaa kotiin, mutta karsinnassa tulee löytää hyvä tasapaino motivaation ja fyysisen kunnon välillä. Tässä toki voi olla oma lehmä ojassa, kun itse palvelukseen astuessa juoksin vähän pääll 2200 Cooperissa ja siitä pystyi silti kuihtumaan sen vuoden aikana varsin kelvolliseksi jalkaväenupseeriksi.
Yhtä etulinjan taistelijaa kohden tarvitaan melkoinen määrä erilaisia tukijoukkoja..siis käytännössä luokkaa 5-10 muuta henkilöstöä. Se on varmaa että sotaväen kokoonpanosta löytyy kaikille tehtäviä riittämiin.

Siksi ei ole erityistä hyötyä kouluttaa naisia varsinaisiksi taistelijoiksi..Armeijasta löytyy riittävästi erittäin tärkeitä ja välttämättömiä tehtäviä naisille (tai miehille) joiden fyysiset ja henkiset ominaisuudet eivät ole riittäviä kaikkein kovimpiin tehtäviin. On turhaa heikentää taisteluparin/ryhmän/yksikön taistelukykyä tarkoituksellisesti, sekoittamalla etulinjan/erikoisjoukkoihin sellaisia joiden tosiasiallinen taistelukyky tiedetään jo etukäteen heikommaksi kuin muilla. Tämän periaatteen ei silti tarvitse muodostua esteeksi erityistapauksissa. Tiedetäänhän että mm. venäläisillä on aina ollut esim. partisaanitehtävissä naisia.

Monissa (tuki)tehtävissä naiset myös suoriutuvat ainakin yhtä hyvin ja jopa miehiä paremmin..mikä puoltaa myös naisten ottamista mukaan pakolliseen asevelvollisuusjärjestelmään. Toki kaikille pitää antaa koulutus/valmiudet aseiden käyttöön tarpeen tullen jne. Asiallisesti toteutettuna naisten pakollinen palvelu toisi huomattavan lisän puolustuskykyyn ja uskottavuuteen.

Todennäköisesti myös maanpuolustushengelle olisi vain eduksi jos naisiltakin vaadittaisiin pakollinen ase-/maanpuolustuspalvelu. Se olisi juuri sellaista tasa-arvoisuutta minkä soisi kehittyvän/lisääntyvän niin armeijassa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Nykyinen, naisten vapaaehtoinen osallistuminen oikeastaan vain heikentää kansallista yhteishenkeä. Itse näen sen ikään kuin osana ns. "feminismistä hihhulointia" jolla koetetaan näennäisesti luoda mielikuvaa tasa-arvoisuudesta.

Suomalaisille naisille tulisi antaa tasapuolinen asema myös maanpuolustuksen osalta. He ovat oikean sekä rehellisen tasa-arvoisen kohtelun arvoisia ja ansainneet sen myös sotiemme historiaan pohjautuen. Ilman vahvaa kotirintamaa ja mm. vapaaehtoista Lotta-järjestelmää emme olisi selvinneet viime sodistamme. Enimmillään Suomen Lotta Svärd- järjestössä (jäsentilasto v. 1943) oli reilut 170.000 jäsentä.
 
Top