Rinteen/Marin hallituksen politiikka ja siitä keskustelua.

hansai

Supreme Leader

Emma Kari. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Emma Kari: Ulkoministeriä arvostelevat haluavat jättää lapset leirille

KASPERI SUMMANEN | 04.12.2019 | 20:08

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan moni on valmis hylkäämään ISIS-leirin lapset.
– Al-Holissa on vankileirillä suomalaisia lapsia, joiden elämää ja terveyttä leirin olosuhteet uhkaavat. Ulkoministerin kritisoinnin taustalla tuntuu monella olevan halu jättää lapset leirille, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari toteaa.

Kari kommentoi Twitter-ketjussaan ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suhteen esitettyjä syytöksiä ja kysymyksiä. Haaviston on muun muassa kerrottu painostaneen virkamiestä järjestämään ISIS-leirin suomalaiset lapset konsulikyydillä Suomeen ja sen jälkeen syrjäyttäneen poikkiteloin asettuneen virkamiehen. Haavisto on kiistänyt väitteet.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt al-Holin asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Kysymyksessä ruoditaan muitakin asiaan kansanedustajien mukaan liittyviä epäselvyyksiä.
Emma Kari muistuttaa lapsista.
Ainakaan perussuomalaisille mikään fakta ei tule asiassa riittämään, koska he haluavat jättää hädässä olevat suomalaiset lapset oman onnensa nojaan.
– Järkyttävän moni poliitikko on valmis jättämään lapset vaikka kuolemaan leirille, hän sanoo.

Kari toteaa, ettei asiassa esillä ollut oikeuskanslerin ratkaisu velvoita Suomea toimimaan, vaan kuvaa oikeudellisen pohjan, jolle viranomaisen toiminta perustuu.
– Velvoite toimia tulee perustuslaista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta. Viranomaiset tekevät tältä pohjalta virkatyönä ratkaisuja, Emma Kari toteaa.

Hän suosittelee myös kuuntelemaan Pekka Haaviston maanantain lehdistötilaisuuden. Siinä haavisto vastasi hänestä mediassa esitettyihin väitteisiin. Ilta-Sanomat julkaisi kuitenkin keskiviikkona sähköpostiviestejä, joiden perusteella IS on kyseenalaistanut Haaviston puheita. Asiasta kerrotaan tarkemmin muun muassa tässä.

Emma Kari toteaa, että Syyrian vankileireillä on edelleen tuhansia ulkomaalaisia lapsia, jotka ovat sodan uhreja. Suomen velvollisuus on hänen mukaansa huolehtia suomalaisista lapsista, eikä jättää heitä alueen muutenkin vaikeassa tilanteessa olevan hallinnon huoleksi.
– Pidetään perusasiat mielessä: Suomi on sitoutunut noudattamaan lapsen oikeuksia, koska se on oikein. Tällaiset sopimukset punnitaan juuri vaikeissa tilanteissa. Lapsella on oikeus jäädä henkiin silloinkin, kun hänen vanhempansa ovat tehneet jotakin hirveää, Emma Kari sanoo.

 

Tumppi

Kapteeni
Ulkoministeri Haavisto: Pyysin anteeksi konsulipäällikkö Pasi Tuomiselta, hän on tervetullut jatkamaan tehtävässään


Riittääköhän pelkkä sori? Aika vakavasta kokonaisuudesta kyse, mikäli julkistetut tiedot osoittautuvat todeksi. Tuo sori muuten vahvistaa ne todeksi.
 

inscout

Ylipäällikkö
Kuten oikeuskansleri selkeästi tuo päätöksessään esille, niin viranomaisten toimiminen oman valtion ulkopuollella on jo oletusarvoisesti hidasta ja vaikeaa. Siksi heti tilanteen tultua ilmi ei voida edellyttää että viranomaisten pitäisi jo saada toimenpiteitä aikaan, vaan niille on varattava riittävä aika. Kun lisäksi on otettava huomioon viranomaisten työturvallisuuteen liittyvät seikat, on selvää ettei päätöshetkellä mitään laitonta vielä viranomaismenettelyssä ollut.
Olet ratkaisevasti väärässä kuvitellessasi tästä muodostuvan automaatti joka loputtomiin sallii ettei tehdä eikä edes yritetä tehdä mitään, ei silloinkaan jos työturvallisuuteen kohdistuvat riskit poistuisivat kokonaan. Lait eivät ole muuttuneet, olosuhteet ovat, mutta kaikkein eniten on muuttunut se että viranomaisten tarvitsema aika toimenpiteiden suunnitteluun on nyt aivan eri tilanteessa kuin päätöstä tehtäessä ja siten heidän kykynsä tehdä jotain on merkittävästi parantunut.

Olisiko tulos nyt siis erilainen? Asia riippuu siitä löytyykö Suomesta sellaista lakia joka ihan oikeasti estäisi ns perheen erottamisen vastoin terroristin tahtoa. Jollei löydy pidän todennäköisenä että ainakin kaikkein pienimpien lasten osalta viranomaisten toimimattomuus olisi jo nyt laitonta niin oikeuskanslerin kuin tuomioistuintenkin näkökulmasta. Varsinkin EU:n ihmisoikeustuomioistuimen, mikä oikeushierarkiassa on yksikäsitteisesti suomalaisten oikeusistuinten yläpuolella. Suomi siis saisi siellä luultavasti tuomion, muttei välttämättä kukaan yksittäinen henkilö, koska vastuuhenkilöä ei pystyttäisi osoittamaan/todistamaan. Tämä on kuitenkin kaikki spekulaatiota, mikä perustuu arvioon viranomaisiin kohdistuvien työturvallisuusriskien pienenemisestä. Se arvio on vain omani ja voi olla väärä. Siksi koko kappale on mielipidettä, enkä edes yritä esittää sitä jonain muuna.

Jos/kun kurdit eivät anna erottaa perheitä, voisi Suomen viranomainen hakea leiriltä molemmat vaikka Irakiin, sopia terroristivanhempien joutuvan oikeuteen siellä, ja tuoda alle 6 vuotiaat konsulikyydillä suomeen. Aikomusta ei tarvitse kertoa etukäteen kurdeille, eikä leiristä poistuville Suomi-terroristeille. Mikäli tämä rikkoisi Suomen lakeja, niin sitten voisi tarjota terroristille mahdollisuutta poistua kyydistä jo ennen Irakin rajaa, mikäli lain rikkominen siten vältettäisiin. Mikäli tämäkään ei ole laillista, pitäisi sitä lakia muuttaa ja vähän äkkiä. Joku toinen paremmin asioihin perehtynyt voisi sitten päättää mihin se ikäraja oikeasti asetettaisiin ja se voisi riippua jopa ko yksilön ominaisuuksista, eli miten kypsä sattuu olemaan ikäisekseen. Mikäli tällaisesta seuraa jotain turvallisuus riskiä Suomessa oleskeleville, kertoo se aika paljonkin sosiaalihuollon ja psykiatrien tasosta. Itse pidän niitä ainakin toistaiseksi riittävän hyvinä välttämään riskin käytännössä kokonaan noin nuorten kotiuttamisen johdosta. Ja luonnollisesti Irakin kanssa tulisi sopia menettelystä etukäteen. Ehkä siitä jopa joutuisi maksamaan jotain, mutta varmasti huomattavasti vähemmän kuin vankeinhoidon kulut suomessa terroristien osalta olisivat. Sen rahan säästämien ei mielestäni oikeuta rikkomaan ilman omaa syytään tuollaiseen tilanteeseen joutuneiden pikkulasten ihmisoikeuksia, jotka ovat suomen kansalaisia.
En ole millään lailla väärässä. Minä nimittäin en sanonut mitään tuollaista. Toki lainasit vastauksestani vain pari riviä saadaksesi sen näyttämään siltä:).

Sinun alkuperäinen väitteesi oli, että päätöksestä ei voi vetää automaattisesti johtopäätöstä siitä, että sama toiminta on laillista jatkossa. Minä sanoin sinun olevan väärässä jos a) laki ei ole muuttunut tai b) olosuhteet eivät ole oleellisesti muuttuneet. Nyt sanot näin:

"Olet ratkaisevasti väärässä kuvitellessasi tästä muodostuvan automaatti joka loputtomiin sallii ettei tehdä eikä edes yritetä tehdä mitään, ei silloinkaan jos työturvallisuuteen kohdistuvat riskit poistuisivat kokonaan. Lait eivät ole muuttuneet, olosuhteet ovat, mutta kaikkein eniten on muuttunut se että viranomaisten tarvitsema aika toimenpiteiden suunnitteluun on nyt aivan eri tilanteessa kuin päätöstä tehtäessä ja siten heidän kykynsä tehdä jotain on merkittävästi parantunut"

En ole väittänyt missään olevan automaattia joka sallii mitään jos olosuhteet muuttuvat. Kirjoitin useasti että muuttuvat olosuhteet tietysti muuttavat tilanteen. Loit siis käytännössä klassisen olkiukon.

Mitä tulee kuluvaan aikaan, se ei merkitse mitään. Toki olosuhteet voivat muuttua ajan kanssa. Tämä on selvää. Mutta jos olosuhteet eivät ole muuttuneet, niin mitä sillä on väliä onko odotettu päivä tai vuosi? Olennaista ovat olosuhteet ja laki. Aika ei ole tekijä. Oikeuskanslerin lausunnossa toki mainitaan tuo aika, mutta se ei ole päätöksen ratkaiseva osa. Samaten kuin työturvallisuusnäkökohtakin on vain yksi osa isossa kokonaisuudessa minkä lisäksi minulle on hieman epäselvää mihin perustat väitteesi olosuhteiden muuttumisesta?

Oletuksesi siitä, että suomi saisi tuomion EU:n ihmisoikeustuomioistuimessa tänä päivänä on vähintäänkin kyseenalainen. Olen tämänkin kohdan jos postannut aiemmin mutta kertaus on hyvästä. Eli oikeuskanslerin sanoin:

"Samoin keskeiset kansainväliset velvoitteet, lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus ja Euroo-pan ihmisoikeussopimus, velvoittavat valtiota ensisijaisesti valtion omalla alueella. EIS:n 1 ar-tiklassa tarkoitettu lainkäyttövalta (engl. jurisdiction, ransk. juridiction) kattaa "ensinnäkin ja ennen muuta" valtion alueen. Valtio voi vain poikkeuksellisesti joutua vastuuseen oman alu-eensa ulkopuolella sattuneista tapahtumista (Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus. Hel-sinki 2005, s. 15). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että "ko. ilmaisun tavan-omaisen merkityssisällön mukaan valtion lainkäytöllinen toimivalta oli ensisijaisesti sen aluee-seen rajoittuvaa. Vaikka kansainvälisessä oikeudessa ei suljettu pois valtion alueen ulkopuolel-le ulottuvaa lainkäyttövaltaa, sellaisen lainkäyttövallan perusteet (kansalaisuus, lippu, diplo-maattiset ja konsulisuhteet, vaikutus, suojelu, passiivinen henkilöllisyys ja universaalisuus) olivat pääsäännön mukaan tarkoin määrättyjä ja ao. muiden valtioiden suvereeniset alueelliset oikeudet asettivat niille rajoituksia" (Bankovic-tapaus, 12.12.2001, kohta 59; ks. lainkäyttöval-lan ulottuvuudesta myös esim. Ilascu-tapaus 8.7.2004, kohdat 331-352 ja Al Skeini –tapaus, kohdat 131-140). Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 2 artiklan osalta on todettu siinä koros-tettavan, että "kaikkia lapsen oikeuksia tulee soveltaa kaikkiin valtiossa oleviin lapsiin, myös vierailijoihin

EIS ei ihan helpolla lähde sanelemaan ulkopolitiikkaa tai vaatimaan toimenpiteitä toisen maan juridisella alueella. Siitä kun seuraa helposti ekstraterritoriaalinen oikeudenkäyttö mikä itsessään on melkoisen ongelmallinen asia.

Vaikka nyt selkeästi kannatatkin ainakin näiden ISIS:läisten lapsien maahantuontia mikä tietysti on täysi oikeutesi niin olisi mukavaa jos et vääntelisi sanomistani omaa näkökantaasi ajaaksesi. Minä kirjoitan ihan tarpeeksi huonosti ja epäselvästi ilman ulkopuolista apuakin:).
 

Erkki

Kenraali
Ulkoministeri Haavisto: Pyysin anteeksi konsulipäällikkö Pasi Tuomiselta, hän on tervetullut jatkamaan tehtävässään


Mitä se Pekka nyt pyytelee? Äskettäin vielä kiisti tehneensä mitään väärää Tuomiselle.
 

fulcrum

Respected Leader
^Suomalaislapsi, jolle ei saa kostaa vanhempien pahoja tekoja, on somppumuijan jollekin arabille tekaisema lapsi joka ei ole koskaan edes käynyt Suomessa kuten ei isäukkokaan ja äiti sitten; toisen polven welfare queen jonka vanhemmat haettiin tänne Moskovasta jotta Uffen raunioittaman SPR talous saatiin taas pystyyn ja joille setamummu lykkäsi passit kouraan. Tätä hienoa perhettä, ja toki Uffea ja setamummuakin, yhdistää hillitön viha suomalaisia kohtaan. Voiko mikään enää olla suomalaisempaa? Kyllä oikein itkettää näiden lapsosten kohtalo..

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksi (1) nainen on suomalainen, loput ilmeisesti somppuja.
Se mitä mieltä sinä olet on yksi lysti kaikille asianomaisille. Olennaista on se ovatko nämä lapset juridisesti Suomen kansalaisia. Jos ovat niin sitten valtiolla on heitä kohtaan velvoitteita, riippumatta siitä mikä on heidän ihonvärinsä tai etninen taustansa. Ja sen mukaan myös ministerit ja virkamiehet toimivat, riippumatta täysin mistään puoluekannasta.
 

inscout

Ylipäällikkö
Jos ulkoministerinä olisi Halla-aho, hän toimisi luultavasti hyvin samalla tavalla kuin Haavisto - koska olisi pakko. On hyvin todennäköistä että tuomioistuin tulisi laintulkinnoissaan samansuuntaisiin tuloksiin kuin oikeuskansleri kun alettaisiin tutkimaan mahdollista virkavelvollisuuden rikkomista esim. siinä vaiheessa kun lapsia on kuollut leireillä tauteihin jotka olisi Suomessa helposti hoidettu. Kukaan poliitikko ei ottaisi tällaista riskiä - ei ainutkaan.Tilanne olisi verrattavissa siihen että alkoholistiperheen väkivaltaisia ratkaisumalleja oppinut lapsi alkaa luokassa riehumaan. Vastuu riippuu tapauksen kulusta, mutta ratkaisu ei voi olla se että tällainen lapsi karkoitetaan pois Suomesta tai jätetään johonkin heitteille.

Haluan lisäksi huomautaa ettei suomalaiseen oikeuskäsitykseen kuulu se että vanhempien pahat teot kostetaan lapsille. Lapsi ei ole syyllinen siihen että iskä tai äiskä on terroristi eikä sitä voi hänelle kostaa. Jossain menneessä maailmassa on ehkä tehty näin, ja Pohjois-Koreassa, mutta täällä ei. Ja tämä asiantila tulee säilyä.
Minkä lain perusteella suomalainen virkamies / poliitikko tuomitaan jos ulkomailla kuolee suomen kansalainen?
 

hansai

Supreme Leader
Tässä on melkoista "viestintäasiantuntijoiden" ilotulitusta saanut kansalaiset kohta viikon seurata...tekee hyvää yhteishengelle tälläinen avoimin kortein pelaaminen..
 

Solidsnake

Eversti
Tavallaan nämä on luopuneet kansalaisuudesta silloin kun lähtivät rakentamaan islamilaista valtiota, ja vielä terroristisin metodein. Kansalaisuuksia on peruttu useammassakin maassa, meillähän se ei tietenkään käy, kun pitää olla niin humaani
 

Raakku

Kapteeni
Jos ulkoministerinä olisi Halla-aho, hän toimisi luultavasti hyvin samalla tavalla kuin Haavisto - koska olisi pakko. On hyvin todennäköistä että tuomioistuin tulisi laintulkinnoissaan samansuuntaisiin tuloksiin kuin oikeuskansleri kun alettaisiin tutkimaan mahdollista virkavelvollisuuden rikkomista esim. siinä vaiheessa kun lapsia on kuollut leireillä tauteihin jotka olisi Suomessa helposti hoidettu. Kukaan poliitikko ei ottaisi tällaista riskiä - ei ainutkaan.Tilanne olisi verrattavissa siihen että alkoholistiperheen väkivaltaisia ratkaisumalleja oppinut lapsi alkaa luokassa riehumaan. Vastuu riippuu tapauksen kulusta, mutta ratkaisu ei voi olla se että tällainen lapsi karkoitetaan pois Suomesta tai jätetään johonkin heitteille.

Haluan lisäksi huomautaa ettei suomalaiseen oikeuskäsitykseen kuulu se että vanhempien pahat teot kostetaan lapsille. Lapsi ei ole syyllinen siihen että iskä tai äiskä on terroristi eikä sitä voi hänelle kostaa. Jossain menneessä maailmassa on ehkä tehty näin, ja Pohjois-Koreassa, mutta täällä ei. Ja tämä asiantila tulee säilyä.
Ihan mielenkiinnosta, kun olen maallikko tälläisten asioiden suhteen. Onko juridisia, turvallisuuspoliittisia tai muita syitä miksi tämänkaltaisia asioita ei käsitellä avoimesti vaikkapa eduskunnassa?
 
Viimeksi muokattu:
Top