Tulenjohto ja tulenkäyttö

Old Boy

Ylipäällikkö
Mulla on näistä opeista jo tovi kulunut. Osa ehkä jo unohtunutkin.

No näin on nyt käynyt!
Teinpä uuden langan, kun tulenjohto ei ole enää lähes neljännesvuosisataan oikeastaan ollut krh:n tai tykkimiesten hommia. Vaan meillä on jv:n orgaaninen tulenjohto, jota molemmat sektorit kouluttavat. Asia jota ehdittiin esittää jo heti sodan päätyttyä ja toteutettiin jo 1993. Oli ainakin perusteellisesti harkittu!

Tulenjohtaja paikantaa maalin koordinaatteina tai käyttää jo aikaisemmin määriteltyä maalia. Tulen korjaamiseen taas tarvitaan sekä suunta että etäisyys maaliin. Siten siis tulenjohtajan paikkakin on aina tiedossa. Nämä suunta ja etäisyys ilmoitetaan tulikomennon jälkiosassa. Tai pitäisi ilmoittaa; monesti tapasi tulenjohtajan tehtävää opiskelevalta kokelaalta unohtumaan. Sitten ihmeteltiin tuliasemissa...
 
Nämä suunta ja etäisyys ilmoitetaan tulikomennon jälkiosassa. Tai pitäisi ilmoittaa; monesti tapasi tulenjohtajan tehtävää opiskelevalta kokelaalta unohtumaan. Sitten ihmeteltiin tuliasemissa...
Miten noin voi käydä? Puheella viestittäessä kyllä juu, mutta kyllähän se tulikomentorimpsu opetellaan sen verran ulkoa että kyllä sen nyt pitäisi osata. Ainakin meillä tulenjohtoäksiisin harjoittelua oli todella paljon, niin paljon että oppilaat toistelivat sitä lomillakin.
Sanlalla tai Johlalla sitä ei ainakaan voi unohtaa, paitsi ehkä 0-ohjelmalla (tai jos ampuu jostain syystä suoraan karttaa käyttäen ja ilman GPS:n kytkemistä päälle Johlassa).

Itse kyllä muistan kuinka kovapanosammunnoissa ensimmäisen kerran ammutuksen (joka osui täysin maaliin eikä korjaamiselle ollut tarvetta) jälkeen yksi oppilaista hämmentyi kun ei tarvinnutkaan korjata toisin kuin oli aina kuivaharjoiteltu ja sanoi vain "tulikomentoja, ammu lisää" radioon, kun luutnantti yritti herätellä oppilasta että mitä sitten pitikään tehdä ja oli sanonut että ammu lisää. Luutnantti alkoi melkein nauraa ja apukouluttaja repi hiuksiaan.
 
Tulenjohtopäällikkö saa perusteet omalle joht
amistoiminnalleen tulenjohtokomentajan
käskystä sekä komppanian päällikön vaatim
uksista. Tulenjohtopäällikkö aloittaa oman
tilanteen arviointinsa tehtävän saatuaan. Arvionsa perusteella hän selvittää komppanian
päällikölle tulenkäytön mahdollisuuksista, jotka
vaikuttavat komppanian päällikön omaan
tilanteen arviointiin
ja päätöksentekoon. Esityksen tarko
ituksena on selvittää vihollisen
tykistön toimintamahdollisuudet, sekä oman tykistön ja kranaatinheittimistön
käyttömahdollisuudet. Arvioitavia seikkoja ovat muun muassa:
-
arvio vihollisen epäsuoran tulen yksiköiden
toiminnasta ja vaikutuksesta komppanian
alueella
-
omat tuliyksiköt, joihin on tulenkäyttöoike
us ja ampumatarvikkeiden käyttöoikeus
-
tuliyksiköiden ampumavalmiudet ja
kantamat komppanian alueella
-
tulenjohdon valmius ja mahdollisuudet sen toteuttamiseen
-
tulenkäyttörajoitukset
-
käytössä olevien tuliyksiköiden tark
istusammuntojen suorittaminen, sekä
varmuusetäisyyksien huomioiminen.
37
Tulenjohtopäällikkö jatkaa omaa tilanteen arvioi
ntia komppanian päällikön kanssa samalla
tehden esityksiä omien epäsuoran tulen yksiköi
den käytöstä, jolloin komppanian päällikkö saa
oman päätöksensä tekemisen avuksi käsityksen oman epäsuoran tulen määrästä ja
käyttömahdollisuuksista. Tulenjohtopäällikön on huomioitava
-
vihollisen arvioitu toiminta, erityisesti epäsuoran tulen osalta
-
oma tehtävä, siitä aiheutuva
tulen ja tulenjohtovoiman ta
rve ja riittävyys maaston
vaikutuksen huomioon ottaen
-
omassa käytössä olevien tuliyksiköide
n määrä, laatu, ampumavalmius, sekä
ampumatarvikkeiden riittävyys
taistelun eri vaiheissa
-
tulenkäytön rajoitukset
-
varmuusetäisyydet
-
mittaukset
-
viestiyhteydet ja niiden rakentaminen.
38
Tulenjohtopäällikön suunnitelman on oltava yks
inkertainen ja selk
eä. Suunnitelman
perusteella tulenjohtopäällikkö käsk
ee tulenjohtajia, ja siihen kuuluu:
-
komppanian tehtävä
ja taisteluajatus
16
-
vaatimukset tulenkäytölle
-
tuliyksiköiden tehtävät
-
tuliasematoiminta
-
tulenjohtotoiminta ja tulenkäyttö
-
mittaukset
-
viestitoiminta
-
huolto, joka suunnitellaan yhdessä komppa
nian päällikön ja vääpelin kanssa
-
johtaminen.
39
 
Nämä suunta ja etäisyys ilmoitetaan tulikomennon jälkiosassa. Tai pitäisi ilmoittaa; monesti tapasi tulenjohtajan tehtävää opiskelevalta kokelaalta unohtumaan.
Miten noin voi käydä? Puheella viestittäessä kyllä juu, mutta kyllähän se tulikomentorimpsu opetellaan sen verran ulkoa että kyllä sen nyt pitäisi osata. Ainakin meillä tulenjohtoäksiisin harjoittelua oli todella paljon

No, tuli aloitettua nää hommat jo aikana, jolloin Sanlasta ei vielä tiedetty mitään...
Ennen panostettiin tulikomennon mahdollisimman pikaiseen lähettämiseen. Sanla -aikanakin se tapahtui nopeammin 0 -ohjelmalla, kunhan tosiaan muisti loppuosankin lähettää tulipyynnön toteutumista odeotellessa.
 
Semmoinen kysymys tietäjille, kun itse edustan tätä jalkaväkikomppanian tason nurmiporaa jota tulenjohtoasiat kiinnostavat, niin mitä minun ja kenen tahansa muun mättään juurella räkääsyövän kiväärimiehen olisi hyvä tietää ja osata asiasta?

Ei siis suoranaisesti mitään varsinaisten tulenjohtajien kikkakirjaan kuuluvia asioita, vaan jotain omalla tasollani osattavaa tai tiedettävää josta voisi olla hyötyä tai apua varsinaisille tulenjohtajille ja epäsuoran tulen toimintaa suunnittelevalle ja käytöstä päättävälle henkilöstölle?
 
Tästä tietysti joku taas närkästyy, mutta periaatteessa tulenjohtajan hommaa yksinkertaisempaa upseeritehtävää tuskin koko PV:stä löytyy. Alaisiakaan kun ei ole montaa huolehdittavana. Kunhan tietää kaiken aikaa tarkalleen, missä milloinkin itse on. Vitsinä voi väliin lohkaista. etta vanha ohje oli kysyä sijainti tarvittaessa jalkaväkijohtajalta. Nykytekniikka auttaa huomattavasti; tunnetusta karttapisteestä saadaan sijainti yksinkertaisesti mittaamalla sinne matka ja laskemalla nurinpäin. Tulikomento rakennetaan tästä simppeleillä perustempuilla, kuten jo tuli esille. Tämä yksinkertaisuus ei tietysti auta kuin alkuun. Eihän hommaan muutoin tarvitsisi käyttää puoli AUKia sekä yli 3 kk:n RUK.

Langan otsikkona taas oli tulenjohto ja tulenkäyttö. Tämä jälkimmäinen siis on ihan oma asiansa, johon halukkaat voi tutustua vaikka @kertakenttään linkkaaman opinnäytetyön avulla.
 
Missä on maalipisteet, niiden varmuusetäisyydet ja minne päin käännän pääni huutaakseni lähimmälle johtajalle "VIHOLLISTA MAALIPISTEEN XYZ maastossa!".

Kiitos. Menisikö tähän samaan kategoriaan se että osaa osoittaa marssikompassista suunnan, karkean etäisyyden ja maamerkin? Esimerkiksi:

"VIHOLLISTA SUUNNASSA 35-00, ETÄISYYS 1200M, RISTEYKSEN MAASTO".
 
Vieläkös näitä maaliviittoja tehdään? Tehtiinkö sodan aikana ja käytettiinkö vai milloin otettu käyttöön?
Miettinyt, että kun minulle on taottu päähän, ettei se tuliyksikkö välttämättä ammu, vaikka minä kuinka käskisin tulenjohtajaa ja vaikka tj kuinka lähettäisi komentojaan. Niin mikä mahtaa olla uskottavuusarvo yksittäisellä jääkärillä, joka ottaa yhteyttä johtajien kaaduttua ja vaatii epäsuoraa maaliviitan suuntaan? Olisihan vain inhimillistä, että ao. pyyntöjä tulisi paljon.

Ihan vaan ettei hyvä ketju kuole :)
 
Kiitos. Menisikö tähän samaan kategoriaan se että osaa osoittaa marssikompassista suunnan, karkean etäisyyden ja maamerkin? Esimerkiksi:

"VIHOLLISTA SUUNNASSA 35-00, ETÄISYYS 1200M, RISTEYKSEN MAASTO".
Ei. Jos osaat "Vihollista risteyksessä Piste XYZ 35-00 1200" niin onnistut. Ei riitä että kertoo missä vihollinen on jos sitä ei sido tuliaseman tietämään paikkaan eli joko etukäteen viestitettyyn maali(peite) pisteeseen tai ilmoita omaa sijaintia tulikomennossa. Kaikki mitä JV miehen tarvitsee tietää tulenjohdosta muuten löytyy erinomaisesta teoksesta nimeltään "Taistelijanoppas 2013".
 
Ei. Jos osaat "Vihollista risteyksessä Piste XYZ 35-00 1200" niin onnistut. Ei riitä että kertoo missä vihollinen on jos sitä ei sido tuliaseman tietämään paikkaan eli joko etukäteen viestitettyyn maali(peite) pisteeseen tai ilmoita omaa sijaintia tulikomennossa. Kaikki mitä JV miehen tarvitsee tietää tulenjohdosta muuten löytyy erinomaisesta teoksesta nimeltään "Taistelijanoppas 2013".

Mietin vain analogiaa tuohon @kertakenttään esimerkkiin, jossa havaittu vihollinen on ennaltamäärätyn maalipisteen maastossa ja tämä ilmoitettaan omalle jv-johtajalle. Omassa esimerkissäni vihollishavainnon sijainti olisi ennaltamäärätyn maalipisteen puuttuessa muu osoitettava maastonkohta, joka tosiaan osoitettaisiin kompassisuunnalla, etäisyytenä ja mahdollisena maamerkkinä joka olisi tässä suunnassa ja etäisyydessä.

Taistelijan käsikirjan tulenjohtoa ja maalinosoitusta käsittelevä osio on itselleni melko tuttu. Kysyin asiaa siltä kannalta, että tuleeko ammattimiehille vielä mieleen jotain tähän mainion opuksen tarjoamaan tietoon mitään lisättävää?

Sen sanon, että taistelijan käsikirja on omasta mielestäni ehkä paras tämäntyyppinen opus mitä olen koskaan nähnyt. Sen julkisessa jakelussa olevaa pdf-versiota on tullut suositeltua monille ulkomaalaisillekkin, koska sen kuvat ja havainnepiirrokset ovat erinomaisia ja niistä pääsee kärylle vaikka suomea ei osaisikaan. Nämä kuvat, piirrokset ja muuta graafiset esitykset erottavat sitä edukseen muista vastaavista jotka saattavat edelleenkin olla pelkkää mustaa tekstiä blankolla paperilla ja suttuisilla mustavalkokuvilla varustettuina.
 
Viimeksi muokattu:
Mietin vain analogiaa tuohon @kertakenttään esimerkkiin, jossa havaittu vihollinen on ennaltamäärätyn maalipisteen maastossa ja tämä ilmoitettaan omalle jv-johtajalle. Omassa esimerkissäni vihollishavainnon sijainti olisi ennaltamäärätyn maalipisteen puuttuessa muu osoitettava maastonkohta, joka tosiaan osoitettaisiin kompassisuunnalla, etäisyytenä ja mahdollisena maamerkkinä joka olisi tässä suunnassa ja etäisyydessä.

Taistelijan käsikirjan tulenjohtoa ja maalinosoitusta käsittelevä osio on itselleni melko tuttu. Kysyin asiaa siltä kannalta, että tuleeko ammattimiehille vielä mieleen jotain tähän mainion opuksen tarjoamaan tietoon mitään lisättävää?

Sen sanon, että taistelijan käsikirja on omasta mielestäni ehkä paras tämäntyyppinen opus mitä olen koskaan nähnyt. Sen julkisessa jakelussa olevaa pdf-versiota on tullut suositeltua monille ulkomaalaisillekkin, koska sen kuvat ja havainnepiirrokset ovat erinomaisia ja niistä pääsee kärylle vaikka suomea ei osaisikaan. Nämä kuvat, piirrokset ja muuta graafiset esitykset erottavat sitä edukseen muista vastaavista jotka saattavat edelleenkin olla pelkkää mustaa tekstiä blankolla paperilla ja suttuisilla mustavalkokuvilla varustettuina.

Tuohan ei vielä varsinaisesti liity vielä mitenkään tulenjohtoon vaan on normaalia toimintaa eli ilmoitetaan vihollisesta eteenpäin. Tuon tiedon TJn pitää vielä perata koordinaateiksi mikäli kyseisessä risteyksessä ei ole maalipistetta ja lähettää tukom tuliyksikköön.
 
Tuohan ei vielä varsinaisesti liity vielä mitenkään tulenjohtoon vaan on normaalia toimintaa eli ilmoitetaan vihollisesta eteenpäin. Tuon tiedon TJn pitää vielä perata koordinaateiksi mikäli kyseisessä risteyksessä ei ole maalipistetta ja lähettää tukom tuliyksikköön.

No tätä juuri vähän haen takaa. Maalinosoitus tms on parempi termi. Kellotaulua on tullut käytettyä, mutta tämä on vähän pidemmille matkoille helposti kovin epätarkka suunnanosoitusmetodi.
 
kun minulle on taottu päähän, ettei se tuliyksikkö välttämättä ammu, vaikka minä kuinka käskisin tulenjohtajaa ja vaikka tj kuinka lähettäisi komentojaan.

Tämä on tulenkäyttöä, joka siis on eri asia kuin tulenjohto. Rauhanaikana tekniikkaa harjoiteltaessa tämä tietysti vääristyy, kun tulenjohtaja tilatessaan tulta aina tai yleensä sitä myös saa käyttöönsä. Hänhän siinä vasta harjoittelee omaakin toimintaansa. Puolustuksen torjuntamaalit kuuluvat taas perusmetodeihin, tai ainakin ennen kuuluivat. Ylempänä sitten päätetään mitä ammutaan.
 
Eikös ei ole tulenjohtajalle hengenvaarallista, jos annetusta tulikomennosta voi laskea takaperin tulenjohdon sijainnin? Itse en uskaltaisi moista, vaikken asiasta mitään ymmärräkään.
 
Eikös ei ole tulenjohtajalle hengenvaarallista, jos annetusta tulikomennosta voi laskea takaperin tulenjohdon sijainnin?
Ei niitä tulikomentoja pidäkään antaa salaamattomalla viestilaitteella.

Asia, josta on tykkimiesten kesken keskusteltu vuosikymmeniä aina Sanla -kauteen asti. Toinen koulukunta oli käytännöllinen eikä nähnyt mitään ongelmia. Kirjoituspöytätaistelijat taas pelkäsivät tätä samaa mitä forumillakin esitetään.

Vanhaan aikaan tuli aloitettiin usein patterilla, josta nyt pystyy iskemäkeskeispisteen löytämään vihollisenkin puolelta katsoen. Mutta kokonaisella Pstolla tai KrhK:lla on sen määrittäminen huomattavasti vaikeampaa. Vaikka tämä onnistuisikin poikkeaa tuli usein maalista jolloin tulenjohtajan paikka poikeaa yhtä paljon. Lisäksi tietoa voi käyttää hyväksi vain se, jolla on tulivoimaa, Radiotiedustelijan pitää siis vielä saada havainto kerrotuksi ylöspäin. Kyllä ne ennemmin hakevat staattisempia kohteita kuten johtamispaikkoja.

Eli tämän jutun voi kokonaan unohtaa!
 
Asia, josta on tykkimiesten kesken keskusteltu vuosikymmeniä aina Sanla -kauteen asti. Toinen koulukunta oli käytännöllinen eikä nähnyt mitään ongelmia. Kirjoituspöytätaistelijat taas pelkäsivät tätä samaa mitä forumillakin esitetään.

Vanhaan aikaan tuli aloitettiin usein patterilla, josta nyt pystyy iskemäkeskeispisteen löytämään vihollisenkin puolelta katsoen. Mutta kokonaisella Pstolla tai KrhK:lla on sen määrittäminen huomattavasti vaikeampaa. Vaikka tämä onnistuisikin poikkeaa tuli usein maalista jolloin tulenjohtajan paikka poikeaa yhtä paljon. Lisäksi tietoa voi käyttää hyväksi vain se, jolla on tulivoimaa, Radiotiedustelijan pitää siis vielä saada havainto kerrotuksi ylöspäin. Kyllä ne ennemmin hakevat staattisempia kohteita kuten johtamispaikkoja.

Eli tämän jutun voi kokonaan unohtaa!

Entäs jos tulenjohtaja on vihollisen selustassa?
 
Back
Top