Upseerit: Resurssit eivät riitä – Nato-jäsenyydellä vahva tuki

Tvälups

Ylipäällikkö
yle 14.1.2014 klo 16:48
Upseerit: Resurssit eivät riitä – Nato-jäsenyydellä vahva tuki
Suomen upseeristosta valtaosa on sitä mieltä, etteivät nykyiset määrärahat riitä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen. Liiton jäsenistöstä iso osa kannattaa puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Upseeriliiton teettämän kyselyn mukaan valtaosa liiton jäsenistä pitää puolustusmäärärahoja aivan liian riittämättöminä tehtäviin nähden.

Liiton jäsenille esitettiin väite, että puolustusmäärärahat riittävät itsenäisen ja uskottavan puolustuksen takaamiseen.

Vastaajista 38 prosenttia on täysin eri mieltä kuin väite ja 39 prosenttia hieman eri mieltä. Täysin samaa mieltä oli vain kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Vähän pyöristettynä 80 prosenttia upseereista ei usko tällä hetkellä itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen, summaa Upseeriliiton pääsihteeri Hannu Sipilä kyselyn tuloksen.

Sipilän mukaan koko vastaajajoukko vastaa hyvin "yksiniittisesti" samalla lailla.

Nato-jäsenyys saa selvän tuen
Lisäksi kyselystä selviää, että upseeriston tuki Nato-jäsenyydelle on pysynyt edelleen hyvin vahvana.

Hannu Sipilän mukaan tämä on selvä jatke sille, että määrärahojen ei katsota riittävän itsenäiseen puolustustehtävään.

– Kun kysyttiin, että pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi, niin 51 prosenttia vastaa kyllä ja 32 prosenttia ei. 17 prosenttia ei halua antaa vastausta.

Nato-jäsenyyden kannalla on selvä enemmistö korkeista useereista.

– Everstit ja kenraalit. 68 prosenttia yllimmistä upseereista kannattaa ja ainoastaan 26 vastustaa, Sipilä kertoo.

Taloustutkimuksen tekemä kysely tehtiin marras-joulukuussa. Siihen vastasi 2 312 liiton noin 6 000 jäsenestä.

Vastaajien joukossa on myös eläkkeelle siirtyneitä upseereja.
 
yle 14.1.2014 klo 16:48
Upseerit: Resurssit eivät riitä – Nato-jäsenyydellä vahva tuki
Suomen upseeristosta valtaosa on sitä mieltä, etteivät nykyiset määrärahat riitä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen. Liiton jäsenistöstä iso osa kannattaa puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Upseeriliiton teettämän kyselyn mukaan valtaosa liiton jäsenistä pitää puolustusmäärärahoja aivan liian riittämättöminä tehtäviin nähden.

Liiton jäsenille esitettiin väite, että puolustusmäärärahat riittävät itsenäisen ja uskottavan puolustuksen takaamiseen.

Vastaajista 38 prosenttia on täysin eri mieltä kuin väite ja 39 prosenttia hieman eri mieltä. Täysin samaa mieltä oli vain kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Vähän pyöristettynä 80 prosenttia upseereista ei usko tällä hetkellä itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen, summaa Upseeriliiton pääsihteeri Hannu Sipilä kyselyn tuloksen.

Sipilän mukaan koko vastaajajoukko vastaa hyvin "yksiniittisesti" samalla lailla.

Nato-jäsenyys saa selvän tuen
Lisäksi kyselystä selviää, että upseeriston tuki Nato-jäsenyydelle on pysynyt edelleen hyvin vahvana.

Hannu Sipilän mukaan tämä on selvä jatke sille, että määrärahojen ei katsota riittävän itsenäiseen puolustustehtävään.

– Kun kysyttiin, että pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi, niin 51 prosenttia vastaa kyllä ja 32 prosenttia ei. 17 prosenttia ei halua antaa vastausta.

Nato-jäsenyyden kannalla on selvä enemmistö korkeista useereista.

– Everstit ja kenraalit. 68 prosenttia yllimmistä upseereista kannattaa ja ainoastaan 26 vastustaa, Sipilä kertoo.

Taloustutkimuksen tekemä kysely tehtiin marras-joulukuussa. Siihen vastasi 2 312 liiton noin 6 000 jäsenestä.

Vastaajien joukossa on myös eläkkeelle siirtyneitä upseereja.
Mikä mahtanee olla luku Ruotsissa. Molemmissa kansa vastustaa, joista valtaosa tekee päätöksen tunnepohjalta.
 
Ompa yllättävää, että upseeristo vastaa "yksiniittisesti", melko homogeeninen joukko kuitenkin. Vai mitä.

Joku minua viisaampi voisi kysyä sofistikoituneesti, että mitä uskottavaan puolllustukseen tarvitaan numeraalisesti ilmaistuna? Kai sen joku osaa määritellä, kun kerran osataan sanoa, että puolllustus ei ole uskottava. Missä kohtaa saavuttaisimme rajapinnan, jossa voitaisiin sanoa, että puolllustus on uskottava? Vai onko niin, että tällaista ei osata haluta kyetä voida edes sanoa. Kyllä nämä jutut ovat niin saatanan ilmassa, että pelottaa. Ei niinkään Venäjä, vaan ne orgaanit, jotka ovat vastuussa maan koskemattomuudesta.
 
Ompa yllättävää, että upseeristo vastaa "yksiniittisesti", melko homogeeninen joukko kuitenkin. Vai mitä.

Joku minua viisaampi voisi kysyä sofistikoituneesti, että mitä uskottavaan puolllustukseen tarvitaan numeraalisesti ilmaistuna? Kai sen joku osaa määritellä, kun kerran osataan sanoa, että puolllustus ei ole uskottava. Missä kohtaa saavuttaisimme rajapinnan, jossa voitaisiin sanoa, että puolllustus on uskottava? Vai onko niin, että tällaista ei osata haluta kyetä voida edes sanoa. Kyllä nämä jutut ovat niin saatanan ilmassa, että pelottaa. Ei niinkään Venäjä, vaan ne orgaanit, jotka ovat vastuussa maan koskemattomuudesta.


Vastaan tässä suoraan Baikalille (tosin en numeerisesti). Uskottavaan puolustukseen tarvitaan sotilaallista liittoutumista, harrastustoimintaan riittää nykyinen meno.

Upseerien vastaukset noudattavat juuri sitä linjaa, jonka olen useaan otteesseen näilläkin sivuilla kertonut heillä olevan. Ruotsalaisten upseereitten vataukset olisivat (ovat) samansuuntaiset. Nykyinen meno ei voi jatkua kauan, puolustuksemme ei enää ole uskottava!
 
Suomen upseeristosta valtaosa on sitä mieltä, etteivät nykyiset määrärahat riitä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen. Liiton jäsenistöstä iso osa kannattaa puolustusliitto Naton jäsenyyttä.


Hivenen tarkoitushakuista koplata tällä tavalla kaksi asiaa samaan uutiseen.

Mahtavatko he uskoa uskottavaan puolustukseen nykyisellä budjetilla, jos me olemme Naton jäseniä? Jäsenyyshän ei tarkoita budjetin kasvua.
 
Vastaan tässä suoraan Baikalille (tosin en numeerisesti). Uskottavaan puolustukseen tarvitaan sotilaallista liittoutumista, harrastustoimintaan riittää nykyinen meno.

Upseerien vastaukset noudattavat juuri sitä linjaa, jonka olen useaan otteesseen näilläkin sivuilla kertonut heillä olevan. Ruotsalaisten upseereitten vataukset olisivat (ovat) samansuuntaiset. Nykyinen meno ei voi jatkua kauan, puolustuksemme ei enää ole uskottava!

Missä kohtaa meni ohi se rajapinta, joka ratkaisi asian? On se kyettävä jonkun paljastamaan. Mikä on SE varustautumisen taso, jolloin puolustus on uskottava? Pitääkö käyttää rahaa 3, 4 vaiko 6 mrd? Paljonko pitää maksaa palkkaa, että "upseerien taso" voidaan säilyttää kilpailtaessa työvoimasta?(tämä näyttää olevan tärkein pointti monesti)

Mitä tarkoittaa Nato-liitto? Paljonko se maksaa ja paljonko se takaa? Onko se taatusti paras turvallisuusratkaisu? Onko Nato aidosti vastaus turvallisuushaasteisiin esim. vuonna 2035?

Ja ennenkuin taitolaji vastaat, niin pyydän ottamaan huomioon seuraavan: minä en aio ikinä ryhtyä elämään VenäjäSuomessa. Jos Suomi ajaa purtensa Venäjän kylkeen, niin minä ja Imperiumini perilliset lähtevät tästä maasta ja takuulla ja de facto. Ja takaan, että tämä on varmasti tosi. Eli sen verran minusta löytyy russofania.
 
Tässä vaiheessa kannattaa muistaa ja hahmottaa se tosiasia, että upseeriliitto on ammattiyhdistys, jonka tehtävä ei ole asiantuntijalausuntojen antaminen julkisuudessa, vaan oman jäsenistönsä ja intressiryhmänsä etujen turvaaminen ammattiyhdistyksenä.

Puolustusmäärärahojen leikkaaminen ja mahdollisuus niiden leikkaamiseen vielä tulevaisuudessakin luo uhkaavan skenarion, johon upseeriliiton on ammattiyhdistyksenä tavalla tai toisella vastattava. Kysymyksestä tai sen asettelusta riippumatta rahaa ja resursseja on aina liian vähän.

Samanhenkisen vastauksen voi saada myös Paperiliitolta kysymykseen, kannattaako paperin valmistus Suomessa.

Joku minua viisaampi voisi kysyä sofistikoituneesti, että mitä uskottavaan puolllustukseen tarvitaan numeraalisesti ilmaistuna?

Tämä on hyvä ja ensiarvoisen tärkeä kysymys, johon edes upseeriliitto ei ole esittänyt vastausta. Sen sijaan on vain huudettu kuorossa, että rahat eivät riitä.
 
Hivenen tarkoitushakuista koplata tällä tavalla kaksi asiaa samaan uutiseen.
Mahtavatko he uskoa uskottavaan puolustukseen nykyisellä budjetilla, jos me olemme Naton jäseniä? Jäsenyyshän ei tarkoita budjetin kasvua.

Samaa ajattelin. Tässä on tarkoitushakuisuutta.
Minulle on aikamoinen yllätys, että tuosta porukasta vain 51% on NATO-jäsenyyden kannalla.
Siellähän kannatuksen pitäisi olla suurinta.

Ja kyllä jäsenyys tarkoittaa puolustusmenojen kasvua nykytasoon, tästä on jo aiemminkin keskusteltu tälläkin saitilla.
 
Helsingin Sanomien julkaiseman aihetta käsittelevän uutisen keskusteluketjun ensimmäisen kommentin ensimmäinen lause kätkee sisälleen runsaasti wanhan kansan wiisautta siitä, miten ja missä järjestyksessä asiainhoito sekä päätöksenteko tässä tasavallassa toimivat. Ehkä tämä yksittäinen irrallinen lause indikoi varsin vahvasti myös sitä, miten kansalaiset ja veronmaksajat haluavat asian hoidettavan.

Upseerit eivät onneksi päätä siitä, minkälaista uhkaa varten Suomen puolustusvoimat pitää mitoittaa.
 
Ellei ala haluttu linja mennä jakeluun niin rakenteiden sekä ydintoimintojen turvaamiseksi lakkautetaan muutama varuskunta lisää (ei Persviikkiä tosin) ja karsitaan kertausharjoituksia vielä nykytasosta. Upseereiden mielialaa tyynnyttämään lisätään kadettikoulun aloituskurssivahvuutta sekä ylimmän ye-ups -tason virkoja...
 
Helsingin Sanomien julkaiseman aihetta käsittelevän uutisen keskusteluketjun ensimmäisen kommentin ensimmäinen lause kätkee sisälleen runsaasti wanhan kansan wiisautta siitä, miten ja missä järjestyksessä asiainhoito sekä päätöksenteko tässä tasavallassa toimivat. Ehkä tämä yksittäinen irrallinen lause indikoi varsin vahvasti myös sitä, miten kansalaiset ja veronmaksajat haluavat asian hoidettavan.

Asioiden avoin ja rehellinen, faktoissa pysyttelevä avaaminen ns. kansalle taas toisaalta ehdottomasti auttaisi asiaa, ns. kansa taatusti maksaa lisää, jos tietää miksi maksaa ja mihin rahoitus osuu? Suomalaiset eivät ole niin tyhmiä kuin halutaan kuvitella. Koko kylmä sota kahlattiin läpi mantralla: "puolllustus on uskottava".....nyt ei ole ihan niin kylmä sota, eikä Venäjäkään ole ihan NL ja Herrat aloittavat paminan, jossa todetaan: puollustus ei ole blaa. Kyllä tämä hieman mietityttää. Jos valehdeltiin koko kylmän sodan ajan, niin onko tekeillä uusi valhe vai tosi`?
 
Asioiden avoin ja rehellinen, faktoissa pysyttelevä avaaminen ns. kansalle taas toisaalta ehdottomasti auttaisi asiaa, ns. kansa taatusti maksaa lisää, jos tietää miksi maksaa ja mihin rahoitus osuu? Suomalaiset eivät ole niin tyhmiä kuin halutaan kuvitella. Koko kylmä sota kahlattiin läpi mantralla: "puolustus on uskottava".....nyt ei ole ihan niin kylmä sota, eikä Venäjäkään ole ihan NL ja Herrat aloittavat paminan, jossa todetaan: puollustus ei ole blaa. Kyllä tämä hieman mietityttää. Jos valehdeltiin koko kylmän sodan ajan, niin onko tekeillä uusi valhe vai tosi`?

Vastaamatta kaikkiin täällä esitettyihin kysymyksiin ja kertaamatta kaikkea jo moneen kertaan kirjoittamaani, vastaan lyhyesti Baikalille: Kyllä kylmän sodan aikana puolustuskyvystäme valehdeltiin kansalle! Tai olisiko rehellisempää sanoa, että poliitikot valehtelivat ja me sotilaat emme puolestamme kertoneet kaikkea. On tietysti syytä mainita, että oli periodi, jonka aikana puolustuksemme verrattuna Venäjään oli kohtalaisella tasolla. Tämä periodi oli pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja Suomen saatua täydennyksiä entisen Itä-Saksan varastoista. Myös Hornetit olivat silloin uusia. Periodi päättyi vuoden 2005 vaiheilla. Nyt mennään alamäkeä ja lujaa!
 
Missä kohtaa meni ohi se rajapinta, joka ratkaisi asian? On se kyettävä jonkun paljastamaan. Mikä on SE varustautumisen taso, jolloin puolustus on uskottava? Pitääkö käyttää rahaa 3, 4 vaiko 6 mrd? Paljonko pitää maksaa palkkaa, että "upseerien taso" voidaan säilyttää kilpailtaessa työvoimasta?(tämä näyttää olevan tärkein pointti monesti)

Mitä tarkoittaa Nato-liitto? Paljonko se maksaa ja paljonko se takaa? Onko se taatusti paras turvallisuusratkaisu? Onko Nato aidosti vastaus turvallisuushaasteisiin esim. vuonna 2035?

Ja ennenkuin taitolaji vastaat, niin pyydän ottamaan huomioon seuraavan: minä en aio ikinä ryhtyä elämään VenäjäSuomessa. Jos Suomi ajaa purtensa Venäjän kylkeen, niin minä ja Imperiumini perilliset lähtevät tästä maasta ja takuulla ja de facto. Ja takaan, että tämä on varmasti tosi. Eli sen verran minusta löytyy russofania.

Upseerit ajavat oman ammattikuntansa asiaa. Ei suomen köyhä kansanarmeija ole koskaan ollut "Uskottava" kun suhteuttaa paperilla itänaapuriin.Paitsi ehkä 90 ja 41 jolloin lyhyeen kesäoperaatioon oltiin uskottavia. Maanpuolustustahto painaa enemmän itänaapurin suunnitelmissa kuin 10 uusinta tekniikkaa teloilla. Kärjistäen mikään lelu ei korvaa ennaltaehkäisevästi samanlailla, kuin koko kansan tai suuren osan siitä reserviin kouluttamista yhdistettynä maanpuolustus tahdolla. Paitsi Ydinase.
 
Kysymys on siksi herkullinen aihe tehdä AY-politiikkaa, sillä kyselyn lopputulos on jopa ilman sopivaa kysymyksen asettelua ennalta arvattavissa ja lopputulokseltaan mediaseksikkäästi suurta yleisöä enemmän tai vähemmän sykähdyttävä. Ainakin aihe jättää vain harvat täysin kylmäksi.

Lisäksi on syytä huomioida, että suurin osa kyselyyn vastanneista upseereista ei itseasiassa edes omista riittäviä perusteita arvioidakseen faktisesti Suomen puolustusjärjestelmän tai puolustusvoimien suorituskyvyn tasoa sekä sen todennäköistä riittävyyttä vastaamaan niihin uhkakuviin, joita on perusteltua pitää todennäköisimpinä skenarioina. Tämä johtuen yksinkertaisesti siitä, että enemmistö ei organisaatiotasojen hierarkian sekä tehtävien vuoksi ole niin sanotusti asian äärellä.

Iskulauseiksi muotoiltujen virallisten mantrojen hokeminen ja niiden perusteella erilaisiin kyselyihin vastaaminen on asia erikseen ja varmasti helppoa jokaiselle nappia painamaan kykenevälle. Joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa rahasta on aina pula. Jopa ruotsalaiset valittavat kun försvarsmaktenin moninkertaisen budjetin rahat eivät muka riitä mihinkään.

Onko Suomen puolustus ollut koskaan "uskottava" suhteessa itänaapurin asevoimien kapasiteettiin ja suorituskykyyn? Koko käsite "uskottava puolustus" on puhtaasti poliittista retoriikkaa, kuten myös niin sanottu "Nato-optio". Molempien varsin epämääräisten käsitteiden asiasisältö on sotilaallisesta näkökulmasta nolla, mutta niitä toistelemalla poliitikon on helppoa väistellä vaikeita ydinkysymyksiä, jotka saattavat huonossa tapauksessa kyseenalaistaa koko "maailman parhaana pidetyn" puolustusjärjestelmän toimivuuden sekä koko liudan muita valtakunnan virallisia totuuksia.
 
Vastasin itsekin kyseiseen kyselyyn ja kantani mukailee enemmistöä.
Perustelen kantaani: Erinäisten poliittisten päätösten, linjausten ja valintojen vaikutuksesta puolustusvoimien käyttökulut ovat nousseet niin suuriksi, että varsinaiseen sotilaalliseen maanpuolustukseen jää sikäli niukasti rahaa, että varusmieskoulutuksen maastovuorokaudet ovat käyneet turhan niukoiksi. Sama pätee esimerkiksi koulutusampumatarvikkeisiin. Osa täälläkin moitituista ratkaisuista on tehty aiempien hallitusten toimesta, osa puolustusministeriön omina ratkaisuina, osa puolustusvoimien omin toimenpitein. On mahdollista, että kumoamalla joitain tehtyjä päätöksiä voitaisiin lisää varoja ohjata mm varusmies- ja henkilökunnan koulutukseen, mutta toisaalta tiedostan etten tiedä kaikkia faktoja jotta voisin varmasti todeta kaikkien moitittujen päätösten olevan vääriä. Nykytilassa, annetut resurssit eivät mielestäni kuitenkaan riitä tehokkaan puolustuksen toteuttamiseen. Käytän mielummin termiä "tehokas" "uskottavan" sijasta, sillä ensimmäinen on aina automaattisesti myös uskottava mutta jälkimmäinen herättää jo lähtökohtaisesti kysymyksen, kuinka suuri osa annetusta vaikutelmasta on lavasteita, peilejä ja savua?

NATO-jäsenyyttä kannatan siksi, että on silkkaa matematiikkaa ja historiallista faktaa että Suomi ei ole ikinä pärjännyt omillaan, eikä toisaalta maantieteellisen sijaintinsa takia kykene pysyttelemään puolueettomana mahdollisten suurvaltojen konfliktien yhteydessä. Koen että NATO-maana kykenisimme priorisoimaan puolustustamme tiettyihin puolustushaaroihin (maavoimat) liittolaistemme paikatessa osa-alueita (ilmavoimat) joiden ylläpitämiseen meillä ei olisi varaa. Samalla nauttisimme tietystä liittokunnan tarjoamasta pelotteesta joka mahdollisen vastustajan olisi otettava laskelmissaan huomioon vaikka liittolaislupausten lunastaminen ei reaalipolitiikan maailmassa olisikaan 100% varmaa. Konkreettisen sotilasavun lisäksi liittouma kykenee tarjoamaan monia muita etuja joista emme itseksemme nauti.
 
zth.n kirjoitukselle nostan hattua. Juuri tällä tavoin asiat pitää avata suomalaisille. Minä olen
täysin kypsä lukemaan uskottavasta puollllustuksesta tms. koska tuo kielikuva voi pitää si-
sällään ihan mitä vaan ihan mistä vaan ja voi olla tarkottamatta yhtään mitään. Tuossa ym.
myös sivutaan sitä isoa juttua: suurvaltojen välisessä sessiossa emme pysty olemaan puo-
lueettomia, tai ainakin se näyttäytyy mahdottomana. Minua vaan hirvittää se tosiasia, että
tuo Liittokunnan Iso Käsi on pirun kaukana, se on merten takana, eikä sen käden tahtotilo-
ja voi kuin arvailla.
 
Vastasin itsekin kyseiseen kyselyyn ja kantani mukailee enemmistöä.
Perustelen kantaani: Erinäisten poliittisten päätösten, linjausten ja valintojen vaikutuksesta puolustusvoimien käyttökulut ovat nousseet niin suuriksi, että varsinaiseen sotilaalliseen maanpuolustukseen jää sikäli niukasti rahaa, että varusmieskoulutuksen maastovuorokaudet ovat käyneet turhan niukoiksi. Sama pätee esimerkiksi koulutusampumatarvikkeisiin. Osa täälläkin moitituista ratkaisuista on tehty aiempien hallitusten toimesta, osa puolustusministeriön omina ratkaisuina, osa puolustusvoimien omin toimenpitein. On mahdollista, että kumoamalla joitain tehtyjä päätöksiä voitaisiin lisää varoja ohjata mm varusmies- ja henkilökunnan koulutukseen, mutta toisaalta tiedostan etten tiedä kaikkia faktoja jotta voisin varmasti todeta kaikkien moitittujen päätösten olevan vääriä. Nykytilassa, annetut resurssit eivät mielestäni kuitenkaan riitä tehokkaan puolustuksen toteuttamiseen. Käytän mielummin termiä "tehokas" "uskottavan" sijasta, sillä ensimmäinen on aina automaattisesti myös uskottava mutta jälkimmäinen herättää jo lähtökohtaisesti kysymyksen, kuinka suuri osa annetusta vaikutelmasta on lavasteita, peilejä ja savua?

NATO-jäsenyyttä kannatan siksi, että on silkkaa matematiikkaa ja historiallista faktaa että Suomi ei ole ikinä pärjännyt omillaan, eikä toisaalta maantieteellisen sijaintinsa takia kykene pysyttelemään puolueettomana mahdollisten suurvaltojen konfliktien yhteydessä. Koen että NATO-maana kykenisimme priorisoimaan puolustustamme tiettyihin puolustushaaroihin (maavoimat) liittolaistemme paikatessa osa-alueita (ilmavoimat) joiden ylläpitämiseen meillä ei olisi varaa. Samalla nauttisimme tietystä liittokunnan tarjoamasta pelotteesta joka mahdollisen vastustajan olisi otettava laskelmissaan huomioon vaikka liittolaislupausten lunastaminen ei reaalipolitiikan maailmassa olisikaan 100% varmaa. Konkreettisen sotilasavun lisäksi liittouma kykenee tarjoamaan monia muita etuja joista emme itseksemme nauti.

Hyvät perustelut. Itse kuulun epäluuloisiin suomalaisiin jotka eivät ulkomaan elävään luota. Näen mahdollisessa kriisitilanteessa suomen olevan helposti pelattava pelinappula.. Suomi on miellettynä voimakkaasti venäjään ja balttiaan muutenkin. Tiukassa paikassa se voidaan uhrata kuten suomi itse pelasi karjalan pelastaakseen rauhan. Asia olisi eri jos meiltä löytyisi öljyä tai muuta arvokasta. Nyt olemme vain syrjäinen ja outo kansa jolla ei ole mitään..Puolueettomana pysyminen on päätöskysymys. Nyt itänaapurinkin vakuuttaminen on paljon helpompaa mitä ennen sotia jolloin sitä ei todellisuudessa edes yritetty. Aks ja muut riehuivat lehtien palstoilla jatkuvasti. Valitettavasti puolueettomuuden eteen ei tehdä mitään.Päinvastoin. Itketään kun jenkki ei huomannut meitä taaskaan ja sinne päin huudellaan aivan turhaan. Hölmön hommaa.
 
Back
Top