Venäjä harjoitteli salamahyökkäystä Balttiaan ja Puolaan ( ja Suomeen)

baikal

Supreme Leader
Tuossa on paljon asiaa ehdottomasti - mutta kaksi viimeistä lausetta kiistän...vielä tässä vaiheessa, mutta samaan hengenvetoon totean myös että nyt aletaan todella olemaan vedenjakajalla sen suhteen kuinka paljon pystytään venymään ja sopeutumaan ja silti olemaan uskottavia. Vielä puolustus on uskottava - mutta loputtomiin pienenevin resurssein sitä ei loputtomiin pystytä ylläpitämään.
Siinä mielessä poliitikot kyllä pakottavat ajatukset kääntymään NATO:n suuntaan myös niiden osalta, jotka eivät näe NATO:a nettoturvallisuuden tuojana - NATO kun velvoittaa jösenvaltion käyttävän tietyn määrän rahaa kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja ylläpitoon..ja onhan se selvää, että se olisi varsinainen Jouluaatto jos puolustusbudjetti kohoaisi NATO-jäsenyyden edellyttämälle tasolle.

Olen täysin varma, että jos asia avattaisiin yleisölle reilusti ja rehellisesti, ilman
pelottelua ja venkulointia, suomalaiset olisivat valmiita maksamaan enemmän
puolustusmenoja kuin nyt. Olen tästä täysin varma. Se edellyttäisi reilun ja tosi-
tiedon jakamista asioista, se edellyttäisi sitä, että puolustusministeriksi pitäisi ko-
roittaa minkä tahansa pääpuolueen jykevä edustaja, joka panisi itsensä peliin kym-
pillä. Ja tuohon jos Ylipäällikkö antaisi sopivaa taustatukea, niin maksuhalukkuutta
löytyisi. Emme ole oikeasti niin köyhiä, ettemmekö kykenisi maksamaan siitä, että
voisimme osoittaa ns. lähiympäristölle sen, että haluamme hoitaa itsenäisesti tur-
vallisuutemme asiat, vapaasti ja jämerästi. Se olisi selvä osoitus myös reality
siitä, että meillä löytyy puolustustahtoa, olemme valmiita satsaamaan kansankun-
tana Asiaan.

Olen just samaa mieltä: olemme nyt vedenjakajalla. Ja minusta homma pitää
hoitaa niinkuin yllä kirjoitin. Maksetaan ja hoidetaan itse, eikä jätetä muiden va-
raan. Toistan: emme ole niin köyhiä, etteikö tuon vertaista rahaa löytyisi. Puhe on
kuitenkin 200-300 miljoonaa per vuosi lisäyksestä, se toisi kokonaan toisenlaisen
kehyksen, missä nyt ollaan.

Mikään pilipalihallitus tällaista ei saa aikaan. Kuuden puolueen hallitus ei näköjään
sovi Suomeen, siinä on liikaa vetoa joka suuntaan. Mitään suuria linjoja tuollainen
hallitus ei näköjään pysty vetämään. Erilaisia arvoja esitellään, siinäpä se anti.
 

Vonka

Supreme Leader
Ryhmässä on edustajat kaikista eduskuntapuolueista, työtä johtaa Ilkka Kanerva.

Koko kekkeruusi kasassa ja kaikkien aikojen "tietosuojakaveri" vetämässä hommaa.
 

baikal

Supreme Leader
Ryhmässä on edustajat kaikista eduskuntapuolueista, työtä johtaa Ilkka Kanerva.

Koko kekkeruusi kasassa ja kaikkien aikojen "tietosuojakaveri" vetämässä hommaa.

"puolueensa jykevä edustaja".....tämä on juuri se kirous. Puolustusasiat on
monesti se jämä, joka jää Mustana Pekkana "jonkun" laskevan tähden räh-
mäiseen käpälään. Jälki on sitä mukaa.
 

Creidiki

Kenraali
Vielä puolustus on uskottava - mutta loputtomiin pienenevin resurssein sitä ei loputtomiin pystytä ylläpitämään.

Tuo kuulostaa jotenkin tutulta ;). Puheloinen Sinäkö se oot?

Omaan korvaani särähti tuo "loputtomiin pienenevät resurssit" Resurssit, pääasiassa raha, on ongelma ja sekä Pentagon että puna-armeija valitelivat rahanpuutetta, miksipä sitten ei PLM. Mutta tässäpä pari totuutta jotka voipi käydä tarkistamassa muualtakin kuin Wikipediasta:

1) Suomen bruttokansatuote on peienmpi kuin esim Exxon-Mobil:n tai Royal Dutch Shell:n liikevaihto. Valtion keräämät verot ovat vähemmän kuin em. yhtiöiden keräämä puhdas voitto. Pelkällä rahalla mitaten isohko öljy-yhtiö kykenee ostamaan räväkämmän armeija kuin Suomen valtio.

2) Edellä mainitusta bruttokansatuotteesta yli puolet muodostuu valtion ja kuntien kautta, eli käytännössä puolet kansasta viljelee perunoita ja toinen puoli joko jakaa niitä uudelleen tai keittää niistä velliä. Jotta olisi enemmän jaettavaa pitäisi saada enemmän perunoita.

Sitten siirrytään mielipidepuolelle:

PV:n suurimmat ongelmat eivä muodostu rahan puutteesta vaan henkilöstön vinoumasta, liikaa päälliköitä, ei tarpeeksi intiaaneja ja kyvyttömyydestä hallita toimintakuluja. Kumpaakaan ei korjata lisärahalla, itse asiassa rahan lappaminen tehottomaan toimintaa vain huonontaa tilannetta. Asevelvollisuuden suorittamisprosentti, palvelusvuorokaudet ja kertausharjoitusten vuorokaudet ovat kaikki supistuneet 1990-> nykyhetki. Samanaikaisesti hankintojen osuus budjetista on pudonnut 1/3 -> 1/4. Paljon rummutettu sotavarusteiden kallistuminen ei selitä kumpaakaan, me yksinkertaisesti maksamme enemmän ja saamme sillä vähemmän.

Vuodesta 2000 vuoteen 2008 PLM:n euromääräinen budjetti kasvoi palttiarallaa 2 mrd euroa -> 2,8 miljardia euroa. Samanaikaisesti maavoimien kalusto massavanheni, mihin se raha oikein meni? Viime vuonna budjetin kasvu pysähtyi ja ensi vuonna fyrkkaa on ensimmäisen kerran vähemmän. PV-uudistus on ollut lähinnä kosmeettinen ja rahoitettu ottamalla förskottia ensi vuoden budjeteista. Tämä ontaa kyynisen ja pragmaattisen syyn esikuntaportaan nato-kiimalle eikä sillä ole mitään tekemistä puolustuspolitiikan kanssa. Kyse on yksinkertaisesti rahasta. Jos natoon ei mennä eikä muutoksia kulurakenteeseen tehdä on pää vetävän kädessä kahden vuoden kuluttua. Viimeistään silloin ryhtyy kirves heilumaan kadettiupseeriston piirissä eikä se tule olemaan kaunista katsottavaa. Mikäli natoon mennään ja budjetin osuus kasvatetaan 2% BKT:stä voidaan ongelmia lykätä 10 vuotta lisää, mutta hinta tulee olemaan hirveä.
 

Kapiainen

Respected Leader
PV:n suurimmat ongelmat eivä muodostu rahan puutteesta vaan henkilöstön vinoumasta, liikaa päälliköitä, ei tarpeeksi intiaaneja ja kyvyttömyydestä hallita toimintakuluja. Kumpaakaan ei korjata lisärahalla, itse asiassa rahan lappaminen tehottomaan toimintaa vain huonontaa tilannetta. Asevelvollisuuden suorittamisprosentti, palvelusvuorokaudet ja kertausharjoitusten vuorokaudet ovat kaikki supistuneet 1990-> nykyhetki. Samanaikaisesti hankintojen osuus budjetista on pudonnut 1/3 -> 1/4. Paljon rummutettu sotavarusteiden kallistuminen ei selitä kumpaakaan, me yksinkertaisesti maksamme enemmän ja saamme sillä vähemmän.
.

Olen tuosta henkilöstöasiasta osittain samaa mieltä, kuten myös toimintakulujen hallinnasta..joka on mielestäni ongelma koko valtionhallinnossa.
Rahanpuutetta niitä korjaamalla ei kuitenkaan pystytä kompensoimaan. Puolustusmateriaali on kallista, hankinnat vaativat tuhottomasti rahaa - kuten myös reservin riittävä kertauttaminen.
Siinä on ne kaksi pääongelmaa: Kalustohankintojen resurssit ja reservin riittävä kertauttaminen - jos näihin ei syystä tai toisesta kyetä, meillä on ongelma käsissämme.
Henkilöstön määrää en sinänsä näe ongelmana, rakenne sensijaan on muokkautumassa hieman hankalaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita ylempää päällystöä, vaan kapteeniporrasta jota koulutusuudistuksen takia on kohta niin paljon että meillä on kohta kapteeni/ryhmä. Toki tämä heijastelee pidemmällä tähtäimellä myös ylempään päällystöön - mutta myös siihen, ettei nuoremmalla upseeristolla ole mahdollisuuksia edetä urallaan, joka heikentää palvelusmotivaatiota ja ajaa upseereita siviilitöihin
 

Creidiki

Kenraali
Olen tuosta henkilöstöasiasta osittain samaa mieltä, kuten myös toimintakulujen hallinnasta..joka on mielestäni ongelma koko valtionhallinnossa.
Rahanpuutetta niitä korjaamalla ei kuitenkaan pystytä kompensoimaan. Puolustusmateriaali on kallista, hankinnat vaativat tuhottomasti rahaa - kuten myös reservin riittävä kertauttaminen.
Siinä on ne kaksi pääongelmaa: Kalustohankintojen resurssit ja reservin riittävä kertauttaminen - jos näihin ei syystä tai toisesta kyetä, meillä on ongelma käsissämme.

Tässähän se vitsi piilee, jos henkilöstö- ja toimintameno-ongelmaa ei saada ratkaistua, voidaan budjetti kohottaa taivaisiin eikä kalustoon tai koulutukseen tipu latiakaan lisää. Ensi vuoden leikkaukset totetutetaan 100% kalustohankintoja lykkäämällä toiminta - ja palkkamenojen kasvu rahoitetaan .... rummunpärinää ... kalustohankintoja lykkäämällä. Yhtäkään virkaa ei lakkauteta, yhdestäkään rakennuksesta ei sammuteta valoja kertauksia ei voida enää leikata, ne meni jo. Nämäpitäisi saada hallintaan ennenkuin resursseja kannattaa lisätä.
 

Kapiainen

Respected Leader
Kuten sanoin: henkilöstön kokonaismäärästä ei mielestäni ole varaa tinkiä, se mitä kuitenkin olisi tehtävä on henkilöstöresurssin kohdentaminen eri lailla kuin miten se nykyisin on.
 

VUps

Majuri
Henkilöstön määrää en sinänsä näe ongelmana, rakenne sensijaan on muokkautumassa hieman hankalaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita ylempää päällystöä, vaan kapteeniporrasta jota koulutusuudistuksen takia on kohta niin paljon että meillä on kohta kapteeni/ryhmä. Toki tämä heijastelee pidemmällä tähtäimellä myös ylempään päällystöön - mutta myös siihen, ettei nuoremmalla upseeristolla ole mahdollisuuksia edetä urallaan, joka heikentää palvelusmotivaatiota ja ajaa upseereita siviilitöihin

Onkos kaikilla sotatieteen kandidaateilla mahdollisuus suorittaa maisteriopinnot, vai onko siinä karsintaa?

Puolustusvoimien henkilöstörakenteen kehitystä on ollut hieman vaikea hahmottaa reservistä käsin tällä vuosituhannella. Niin monta käännettä on ollut.

Opistoupseerikoulutus lopetettiin vuosituhannen alussa. Varusmiehen näkökulmasta opistoupseerit olivat tärkein varusmieskoulusta antava henkilöstöryhmä.

Vuosituhannen alussa oli ilmeisesti halua nuorentaa kouluttajien keski-ikää ja samalla tuottaa reserviä entisistä ammattisotilaista. Ilmeisesti määräaikaiset reservinupseerit ja virkojen määräaikaistaminen pyrki tähän. Ei kuitenkaan tainnut toimia.

Upseerintutkinto on muokattu vastaamaan siviilitutkintojen rakennetta. Maisterivaihe erotettiin omaksi kokonaisuudekseen, mutta joku kurssi taisi välillä suorittaa molemmat kokonaisuudet putkeen.

Sitten on siirrytty "yhteinäispäällystöön", mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Ilmeisesti erikoisupseerien asema muuttui jotenkin.

Aliupseeristo on tehnyt comebackin. Onkohan taustalla säästösyyt ja ajatus, että monia tehtäviä voi tehdä varusmiespalveluksessa saadun koulutuksen ja käytännön kokemuksen muodostamalla pohjalla? Jos historia toistaa itseään, aliupseeriston nimeä vaihdetaan jossain vaiheessa hienommaksi ja koulutusta kehitetään.

Mikähän vaikutus valtionhallinnon tulospalkkauksella on ollut palvelusmotivaatioon ja kokonaishenkilöstökustannuksiin? Itse seurasin systeemin käyttöönottoa muualla valtionhallinnossa ja siirryin yksityiselle sektorille.
 

Creidiki

Kenraali
Kuten sanoin: henkilöstön kokonaismäärästä ei mielestäni ole varaa tinkiä, se mitä kuitenkin olisi tehtävä on henkilöstöresurssin kohdentaminen eri lailla kuin miten se nykyisin on.

Pääluku on se ja sama, kulut on se joka ratkaisee. Pykälän/parin alennus palkkaluokkiin ja korotusten jäädytys kolmeksi vuodeksi ja kapteeni-pöhö ratkeaa itsestään.
 

Kapiainen

Respected Leader
Pääluku on se ja sama, kulut on se joka ratkaisee. Pykälän/parin alennus palkkaluokkiin ja korotusten jäädytys kolmeksi vuodeksi ja kapteeni-pöhö ratkeaa itsestään.

Teoriassa ehkä kyllä - käytännössä ei.
Ei millään muullakaan alalla suostuta tai äärimmäisen harvoin edes esitetään palkkojen alennusta ratkaisuna - ei sotilaankaan ammatti ole siinä määrin kutsumusammatti että olisi kohtuullista olettaa ammattisotilaiden suostuvan palkkojen alennuksiin aseostojen mahdollistamiseksi.
Toisekseen tilanne on jo nyt se, että nuoremman upseeriston kyvykkäimmästä osasta valitettavan moni harkitsee hakeutumista/on hakeutunut/on jo siirtynyt siviilisektorille töihin. Palkkoja alentamalla aikaansaadaan se, että juuri se osa henkilöstöstä joka olisi tärkeintä saada pysymään rivissä, hakeutuu entistäkin kiivaammin muualle töihin.
Palkkojen alentamista voidaan uskottavasti esittää vasta sitten kun kaikilla muillakin aloilla suostutaan palkkojen alentamisiin valtiontalouden tilan parantamiseksi.

Sotilaat eivät ole tähänkään asti olleet kovin ärhäkästi vaatimassa palkankorotuksia - eikä niitä ole tullutkaan - PV:n sisällä on jo nyt jaettu tehtäviä/tehtävien vaativuutta arvioitu alaspäin siinä määrin että alkaa jo kohta aika montaa yksittäistä henkilöä ottaa oikeasti päähän koska palkat ovat alentuneet JO NYT sen 1-3 palkkaluokkaa vaikka tehtävän sisältö ei tosiasiassa ole muuttunut kuin kikkailemalla sanamuotoja tehtävien arvoinnissa.
Oma tilanteeni on se, että teen tällä hetkellä käytännössä täsmälleen samaa tehtävää samassa paikassa ja samalla sisällöllä kuin vuosi sitten - palkkani vaan ON JO NYT sen 2 palkkaluokkaa alempi kuin vuosi sitten. Sama koskee tällä hetkellä todella montaa kollegaa henkilöstöryhmästä riippumatta - ja viikoittain sama koskee yhä uusia ja taas uusia henkilöitä. Viime viikolla silmiini osui 3 kollegan kohdalla tehty kosmeettinen toimenpide, jolla palkkaluokka putosi jokaisella 3 palkkaluokkaa.
Eli palkkoja on jo nyt määrätietoisesti ajettu alas - eikä siinä mitään jos se perustuisi johonkin todellisuuteen tehtävien sisällön kohdalla - mutta tällä hetkellä se perustuu vain siihen, että kikkaillaan sanoilla ja sanamuodoilla tehtävien sisällön kuvauksissa ilman että tehtävän suorittajan työnkuvassa tosiasiassa tapahtuu mitään tosiasiallista muutosta.
Edelleen samaan liittyy se, että tällä hetkellä tehtävät täytetään sillä henkilöllä joka on siihen tehtävään HALVIN vaihtoehto, ei sillä henkilöllä joka olisi pätevin, sopivin tai kyvykkäin.
En pidä tätäkään kehitystä tehokkuuden kannalta hyvänä - kyllä lähtökohta pitäisi olla se, että tehtäviin valitaan pätevimmät ja sopivimmat - ei halvimmat henkilöt.
 

Creidiki

Kenraali
Teoriassa ehkä kyllä - käytännössä ei.
Ei millään muullakaan alalla suostuta tai äärimmäisen harvoin edes esitetään palkkojen alennusta ratkaisuna - ei sotilaankaan ammatti ole siinä määrin kutsumusammatti että olisi kohtuullista olettaa ammattisotilaiden suostuvan palkkojen alennuksiin aseostojen mahdollistamiseksi.

En ole epäilemässä ammattisotilaiden kutsumusta tai ammattitaitoa, mutta ihan matikka sanoo että jos palkkakustannukset nousevat nopeammin kuin budjetti niin kyseessä on mahdoton yhtälö. Nykyisesellä tahdilla hankintabudjetti on syöty kahdessa vuodessa.

Palkkakustannuksien hallintaan on kolme tietä: väen vähennys, palkan pienennys ja korotuksista pidättäytyminen. Ymmärrykseni mukaan mikään näistä ei ole käypänen vaihtotehto? Kysyisin nyt sinulta mikä sinun lääkkeesi on tähän? Miten sinä toisit PV:n henkilöstökustannukset kuriin?
 

Kapiainen

Respected Leader
Palkkakustannuksien hallintaan on kolme tietä: väen vähennys, palkan pienennys ja korotuksista pidättäytyminen. Ymmärrykseni mukaan mikään näistä ei ole käypänen vaihtotehto? Kysyisin nyt sinulta mikä sinun lääkkeesi on tähän? Miten sinä toisit PV:n henkilöstökustannukset kuriin?

No..varmaan olen vähän jäävi vastaamaan tähän, mutta yritän..
Henkilöstökustannuksista tinkisin sillä, että antaisin kylmästi kenkää niille, jotka joiden työ häviää siinä kohtaa kun väliportaan esikunnissa pannaan ovet kiinni. Nämä henkilöt ovat pääasiassa vanhempaa "esikuntamajuriporrasta" joka on jo jo pitkään tehneet esikuntatyötä = useimmilta on karannut jo kovin kauas tuntuma siihen mitä kentällä tänä päivänä tehdään = heidän antinsa joukko-osastojen tehtäviin uhkaa usein jäädä hyvin laihaksi. Nyt heitä putoilee joukko-osastoihin, mielestäni liian usein tehtäviin joihin he eivät sovi/ole parhaita mahdollisia osaamiseltaan. Lisäksi heidän tupsahtamisensa joukko-osastoihin tekee tehokkaan tulpan nuorempien kapteenien urakiertoon, joka taas aiheuttaa sen että tämä nuorempien kapteenien joukko turhautuu ja näkee etenemismahdollisuutensa vaativampii tehtäviin olevan niin tukossa että vaihtoehdoksi heille jää hakeutuminen siviilisektorille töihin. Tämä taas vääristää henkilöstörakennetta siinä mielessä että se huomispäivän kokeneempi upseeristo katoaa siviilipuolelle, joka ei tietenkään ole hyvä asia jatkon kannalta.
Eli: niille kylmästi kenkää, joilta menee jonkin tulosyksikön lopettamisen takia ja joille ei ole osoittaa sellaista uutta työtehtävää johon heillä oikeasti on jotain annettavaa. Vanhempaa majuria ja everstiluutnantti kylmästi pihalle ja ammattialiupseereita tilalle, jolloin henkilöstöä saadaan kohdennettua sinne missä oikeasti on huutava tarve - eli koulutusjoukkueisiin.
 

Taitolaji

Ylipäällikkö
BAN
Upseereiden äläkeikään iski valitettava kateus. Aiemmin pääsi halutessaan eläkkeelle jo 25 vuoden palveluksen jälkeen ja osaeläkkeelle 20 vuoden jälkeen ja ilmavoimissa vieläkin nuorempana. Nyt eläkeikä on nostetteu 55 vuoteen, niin että everstistä ylöspäin voivat halutessaan palvella 60 vuotiaiksi ja komentaja 63 vuotiaaksi. Jokainen arvaa, mitä tämä tekee urakehitykselle, yhä vanhempia miehiä joudutaan pitämään koulutus- tai muissa kenttätehtävissä tai vaihtoehtoisesti on keksittävä yhä uusia esikuntatehtäviä. Ylenemiset hidastuvat tai sitten on kehiteltävä uusia sotilasarvoja yläpäähän, tyyppiä prikakaatinkenraali (= vanhempi eversti).

En fanita jenkkisysteemiä, mutta on sillä puolensakin. 50 %:n eläkkeelle 20 vuoden palvelun jälkeen jos ylennyksissä sivuutetaan kolme kertaa (jos muistan väärin, korjatkaa). Upseereille ja aliupseereille annetaan pääsääntöisesti työn ohella sellainen koulutus, jolla on käyttöä myös siviilissä. Upseerit ovat suorittaneet, joko sotilasoppilaitoksissa tai yliopistoissa kanditasoisen siviilitutkinnon (BSc). Kenraali Powell oli maisterintutkinnon suorittanut geologi ja "reservin upseeri" ennen lähtemistään sotilasuralle.

En väitä, että jenkkisysteemi olisi halpa, mutta ainakin miehet ovat palvelukelpoisia ja ura kehityy taitojen mukaan. Ruotsissa taitaa tuo eläkeikä olla 60 vuotta, kuten myös Itävallassa. Eräs Itävaltalainen tuttuni kertoi, että prikaatia kohti oli neljä prikaatinkenraalia, yksi johti prikaatia ja kolme pelasi korttia kerholla. Tuttu sotilasasiamies mainitsi puolestaan vuosia sitten maassa olevan yli 600 everstin tai ylemmän arvoista upseeria. Repikää siitä uskottavaa itsenäistä puolustusta!
 

Creidiki

Kenraali
No..varmaan olen vähän jäävi vastaamaan tähän, mutta yritän..
Henkilöstökustannuksista tinkisin sillä, että antaisin kylmästi kenkää niille, jotka joiden työ häviää siinä kohtaa kun väliportaan esikunnissa pannaan ovet kiinni. Nämä henkilöt ovat pääasiassa vanhempaa "esikuntamajuriporrasta" joka on jo jo pitkään tehneet esikuntatyötä.

Aha, malli ABB. Kun edesmennyt Asea-Strömberg fuusioitui Brown Boveriin tarjottiin monelle keski ja ylempään johtoon kuuluneelle "esikuntatyön" tekijälle mahdollisuutta siirtyä joko vasemman puoleisesta ovesta tehdassaliin tuotannollisiin tehtäviin tai oikean puoleisesta ovesta pihalle, väki nuorentui laakista. ABB tekikn sitten hyvät massit 90-luvun lama-aikana.

Kun isopalkkainen mies vaihdetaan pienipalkkaiseen mieheen ovat myös vähenevät myös sivukustannukset, itse asiassa enemmän kuin itse palkan vaikutus on. Valitettavasti tuo ei tule tapahtumaan niin kauan kuin PE saa itse piirtää laatikkonsa, näin pelkään.
 

Kapiainen

Respected Leader
Kun isopalkkainen mies vaihdetaan pienipalkkaiseen mieheen ovat myös vähenevät myös sivukustannukset, itse asiassa enemmän kuin itse palkan vaikutus on. Valitettavasti tuo ei tule tapahtumaan niin kauan kuin PE saa itse piirtää laatikkonsa, näin pelkään.

Ei tule ei..niin uskon minäkin. Tosin tässä kohtaa kyllä sopisi ottaa mallia Venäjän asevoimista missä on viime vuosina tehty todella rajuja toimenpiteitä päällystön ikä- ja sotilasarvorakenteeseen. Siellä nimittäin on tehty niin, että ylemmästä päällystöstä on irtisanottu yli 80% ja samaan aikaan on lisätty luutnanttien määrää. Eli siis on karsittu turhat kaverit sieltä yläpäästä kylmästi pois ja lisätty sotilaita sinne missä niitä eniten tarvitaan eli sielläkin sinne joukkuetasolle.
 

vehamala

Kenraali
Mod
.....
Siinä mielessä poliitikot kyllä pakottavat ajatukset kääntymään NATO:n suuntaan myös niiden osalta, jotka eivät näe NATO:a nettoturvallisuuden tuojana - NATO kun velvoittaa jösenvaltion käyttävän tietyn määrän rahaa kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja ylläpitoon..ja onhan se selvää, että se olisi varsinainen Jouluaatto jos puolustusbudjetti kohoaisi NATO-jäsenyyden edellyttämälle tasolle.

Tästäkin joskus kirjoitin ilman että kukaan kummemmin reagoi...
Jos nyt jäseneksi hakisimme ja meidät hyväksyttäisiin, olis poliitikoilla melkoinen savotta nostaa puolustusmäärärahat jäsenyyden edellyttämälle tasolle :cool:
 

vehamala

Kenraali
Mod
NATO kun velvoittaa jösenvaltion käyttävän tietyn määrän rahaa kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja ylläpitoon..ja onhan se selvää, että se olisi varsinainen Jouluaatto jos puolustusbudjetti kohoaisi NATO-jäsenyyden edellyttämälle tasolle.
Aivan samaa mieltä.
NATOn edellyttämä puolustusbudjetin taso olisi nykymenoon verrattuna todellakin "Jouluaatto"
Harmi, että monet ns. NATO-kannattajat eivät ole tätä sisäistäneet.
 

Taitolaji

Ylipäällikkö
BAN
Täällä ollaan kovasti huolissaan Nato-jäsenyyden hinnasta ja murehditaan sitä, miten Suomella olisi varaa maksaa vaadittava 2 % (bruttokansantuotteesta) osuus. Ehkä oheinen taulukko kertoo totuuden; oma n. 1,5 % taso vastaisi hyvin muiden pienten Nato-maiden osuutta. Miksi ihmeessä meiltä vaadittaisiin enemmän?

http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
 

Kapiainen

Respected Leader
Täällä ollaan kovasti huolissaan Nato-jäsenyyden hinnasta ja murehditaan sitä, miten Suomella olisi varaa maksaa vaadittava 2 % (bruttokansantuotteesta) osuus. Ehkä oheinen taulukko kertoo totuuden; oma n. 1,5 % taso vastaisi hyvin muiden pienten Nato-maiden osuutta. Miksi ihmeessä meiltä vaadittaisiin enemmän?

Ei varmaankaan vaadittaisikaan - ja toisaalta minkä NATO edes sille mahtaa, jos jonkun valtion taloustilanne ei jotakin tiettyä suurempaa budjettia mahdollista.. Vaatia voi ihan mitä tahansa.. mutta jos ei ole niin ei ole..
Tuon 2%:n hyvä puoli olisi tottakai kylläkin sitten se, että siihen olisi hyvä kansallisessa keskustelussa nojata kun Puolustusbudjettia laaditaan.
 

neme

Kapteeni
Suomessa ei ole juurikaan noteerattu Venäjän viime viikolla päättynyttä sotaharjoitusta, joka käytiin Puolan; Liettuan, Viron, Latvian, Suomen ja Norjan itärajojen tuntumassa. Baltit ja osin myös ruotsalaiset ovat olleet sitäkin huolestuneempia.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ryska-ovningen-storre-an-vad-som-aviserats_8575010.svd

Harjoitukseen piti Nato-Venäjä yhteistyöneuvostelle annetun ilmoituksen mukaan osallistua 22 500 sotilasta, osallistujien todellisen määrän ollessa todellisuudess vähintään 70 000 sotilasta. Tarkkailijoita on huolestuttanut etenkin se, että Venäjä nyt kykenee nopeasti keräämään vahvan iskujoukon "nyrkin" eri sotilasalueilta ilman, että siitä saataisiin ennakkovaroitusta. Erityistä huolta herätti se, että harjoituksen tarkoitukseksi oli ilmoitettu uskonnollisen ja etnisen rauhattomuuden sekä terrorismin vastaisten toimenpiteiden harjoittelu, painopisteen todellisuudessa ollessa offensiivisten toimenpiteiden harjoittelussa - venäläiset harjoittelivat salamahyökkäystä Balttian maita ja Viroa vastaan. Suomea ei artikkelissa mainittu harjoittelun kohteena.

Suomessa asuu tätänykyään vakinaisesti yli 55 000 venäjää puhuvaa henkilöä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Näiden henkilöiden joukosta löytyy myös niitä, joilla on "tehtävä" Venäjän mahdollisen hyökkäyksen varalta. heidän valvomisensa on mahdoton tehtävä ja tulkittaisiin herkässä tilanteessa provokaatioksi. Strategisia iskuja ja muita hyökkäyksiä voi kuitenkin edistää monella tavalla, joista tiedustelu on vain yksi.

Vahvat ja vaivihkaa koottavat nyrkit, jotka kykenevät iskemään kohteisiinsa nopasti ja voimalla, kohteessa valmiiksi omia miehiä ja naisia ja lisäksi suhteellisen heikko puolustus - tässähän tulee ihan mieleen Puolan entisen ratsuväen kohtalo!
Kyllä, erittäin huolestuttavaa Venäjän kehitys ja vielä huolestuttavammaksi sen tekee se, että Suomen armeijaa ei pian enää ole. Suomen valtion talous sakkaa tällä vuosikymmenellä aivan varmasti. Minä en ainakaan näe mitään hokkus pokkusta, mikä pelastaisi? Ei ole nimittäin liuskeöljyä tai muutakaan öjyä. Vain uraania ja makeaa vettä, jotka kiinnostaa kaikkia muita.

Venäjä näyttää valmistautuvan sotaan todella lujaa vauhtia. Eikä sen varustautuminen ole pelkästään omasuojaista lähtökohtaisesti. Aasiassa yllätykselliset, jopa 160 000 sotilaan harjoitukset ovat esimerkki. Minua huolestuttaa myöskin viime vuosisadalla tavaksi tullut proxy-sodankäynti, johon Suomi olisi kyllä molemmille osapuolille erinomainen kenttä... Onkohan tätä mietitty poliitikoiden keskuudessa kuinka paljon? Venäjälle tekisi hyvää omistaa Suomi ja turha kuvitella, etteikö Suomessa olisi kiinnostavia luonnonvarojakaan maantieteen lisäksi. Baltian miehitys onnistuisi Venäjältä todella nopeasti ilman, että NATO ehtisi reagoida.

Venäjä saa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä valmiuden kohdata NATO taistelukentällä. Tämä tarkoittaa 200 modernia prikaatia, 600 5.sukupolven hävittäjää, S500 -järjestelmää ja ennen kaikkea merivoimien raju uudistus. Jos vain Kiina seisoo samassa rivissä, niin Venäjä nähdään varmasti nappailemassa etupiiriinsä maita. Nyt jo se hakee sotilasliittoonsa vahvasti Etelä-Amerikasta jalansijaa ja Brasilia saattaa olla valmis? Ei Venäjä kykene EU:ta haastamaan sotilaallisesti, mutta se voi kyllä rajoittaa sotia koko sen raja huomioiden. Varsinkin, kun länsi tekee samaa. Venäjän viestejä lukiessani, minusta Venäjä on koko ajan pyrkinyt luomaan melko suurta, nopealiikkeistä ja iskukykyistä armeijaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että armeijan voimia pystytään erittäin nopeasti keskittämään paljon minne vain.
 
Top