Venäläisten maakaupat ja tiedustelu

BlackFox

Ylipäällikkö
Ei voi olla totta! Että ihan kaapeliyhteyksien läheltä.

Jos haluat kiinteistön rannikolta on se hyvin todennäköisesti "strategisen meriväylän varrella". Et myöskään voi valita mistä hankit kun kaikki kiinteistöt eivät ole myynnissä.
Jos haluat kiinteistön vähänkään tiuhemmin rakennetulta alueelta tai rannikolta/saaristosta on se hyvin todennäköisesti tiedonsiirto-tai sähkökaapelin vieressä.

Ei tässä asiassa tarvitse keksimällä keksiä syitä miksi joku ei saisi omistaa Suomesta maaplänttiä itselleen tai yritykselleen.

On myös mielenkiintoista että ne jotka eniten haluavat viranomaisille vapaat kädet toimia ja mahdollisuuden salailuun ovat niitä jotka vähiten niiden toimintaan luottavat.
Omistaako venäläiset maita vai ei mutta joka tapauksessa se herättää mietteitä jonkinsortin suunnitelmallisuudesta. Varmasti monet ovat tavan venäläisiä mutta en voi välttyä ajatukselta että taustalla ei ole muuta. Voi se myös joskus tulevaisuudessa olla ns tekosyy puuttua suomen asioihin.
Venäläiset ovat ostaneet maa-alueita ja kiinteistöjä maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä eri puolilla Suomea. Kauppoja on tehty ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa.

Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä.

Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Kiinteistökauppoja on tehty myös keskeisillä satama-alueilla ja merenkulun pääväylällä Turun saaristossa.
Kylpylä ja lomakylä kaupoille on päästy monin eri verukkein kohteesta riippuen. Toisaalla on hahmoteltu luksuslomakylää tai kylpylää. Toisaalla taas ostettu autiotiloja, vanhoja leirikeskuksia ja koulurakennuksia sekä metsäpalstoja ja tontteja tulevaa liiketoimintaa silmälläpitäen. On puhuttu tuotantotiloista, varastoista tai koko suvun lomanviettopaikoista.

Yhteistä hankkeille on suunnitelmien kokoon kuivuminen. Omistuksesta kertovat rajapyykit on lyöty paikoilleen ja alueet lainhuudatettu uuden omistajan nimiin. Kaupantekohetkellä luvattu liiketoiminta - tuotantotilat, kylpylät ja lomakylät - ovat jääneet pääosin rakentamatta. Yksityiskäyttöön hankituilla maatiloilla ja muilla kiinteistöillä käväistään harvakseltaan.
Ostajana on ollut venäläinen liikemies, liikemiesryhmä tai venäläiset juuret omaava Suomeen rekisteröity yritys. Huomattavalla osalla kauppoja tehneistä liikemiehistä on joko suoria tai epäsuoria yhteyksiä Kremliin, presidentti Putinin hallintoon. Joukossa on presidentin virkakuntaa ja muuta lähipiiriä muun muassa neuvostoaikaisen turvallisuuspalvelun, KGB:n entistä henkilökuntaa.

Saarijärvellä taas Venäjän parlamentin alahuoneessa, duumassa edustajan avustajana työskentelevä liikemies on haalinut omistukseensa useita alueita Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Erikoisin moskovalaisen poliitikon omistuksista sijaitsee keskellä metsää Kolkanlahdessa. Tontti hankittiin Saarijärven kaupungilta raskaan metalliteollisuuden tarpeisiin vuonna 2006.
Omistaja rakensi tontille hallin vuonna 2007 ja kuljetti sinne lastin teräsmetallirullia Magnitogorskista Uralilta. Rullalähetyksen jälkeen hallissa ei ole harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Piikkilangoin, sähköportein ja lukuisin kameroin valvotussa teollisuushallissa on ollut hiirenhiljaista jo seitsemän vuoden ajan.
Halli sijaitsee heikkojen tieyhteyksien päässä, kaukana kuljetusten kannalta välttämättömistä rauta- ja valtateistä. Vieressä on kuitenkin yksi Suomen tärkeimmistä tietoliikennemastoista. Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella sijaitseva masto välittää Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä viestiliikennettä.Suojelupoliisi sekä keskusrikospoliisi ovat jo pitkään selvittäneet useiden poliisien voimien varastoon liittyvien asioiden taustoja. Asia kiinnostaa puolustusvoimia ja Huoltovarmuuskeskusta.

Saarijärvellä on operoinut maanhankinnassa myös toinen venäläinen liikemies.
Pietarilainen liikemies etsiytyi edustajiensa välityksellä kaupungin virkamiesjohdon lähipiiriin vuonna 2008. Hänellä on yhteys Venäjän entiseen viestintä- ja informaatioteknologiaministeriin ja presidentin neuvonantajaan Leonid Reimaniin.
Hän tavoitteli moniportaisessa maanhankintasuunnitelmassaan kaikkiaan yli 200 hehtaarin suuruista maa-aluetta. Liikemies lupasi tuoda talousvaikeuksien kanssa kituvaan maaseutukaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja kylpylän ja lomakylän keinoin. Ensin oli määrä saneerata kylmenevä korpimotelli luksusluokan terveyskylpyläksi, sitten rakentaa lähes 20000 kerrosneliön verran huviloita. Hankekokonaisuus kariutui ja hotellista ryhdyttiin puuhaamaan kyberkeskusta.

Liikemies on liikekumppaneineen hankkinut maata myös Pirkanmaalta Sastamalan Ellivuoresta tietoliikennemaston juurelta. Hän omistaa yhtiöidensä kautta maa-alueen myös Helsingistä, Vuosaaren satamasta.
Moskovalainen liikemies hankki maa-alueen Keski-Suomesta sotilasalueeksi luokitellun tietoliikennemaston juurelta. Alueelle rakennettiin jo lähes viisi vuotta sitten halli, jossa ei ole missään vaiheessa harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Hallin vieressä oleva masto välittää Suomen puolustuksen kannalta keskeistä tietoliikennettä.

Sitten taas Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.....

Metsähallitus myi taas ukrainalaisen liikemiehen omistamalle yritykselle kaksi 1,5 hehtaarin suuruista rantatonttia Kemiönsaarella sijaitsevan Merivoimien Skinnarvikin varikkoalueen sisäpuolelta vuonna 2008. Alueella sijaitsee merivoimien materiaalilaitoksen varastoja, muun muassa ammus- ja räjähdeainevarasto. Varikon suoja-aluetta sisennettiin ja raja-aitoja siirrettiin, jotta ukrainalaistontit saatiin sijoitettua liikkumiskiellolla varmistetun sotilasalueen ulkopuolelle.

Varikon vieressä nököttävät tontit ovat yhä rakentamattomia. Kaupat tehnyt ukrainalainen liikemies asuu Vantaan kaupungin vuokra-asunnossa. Hän ei tiedä, kuka tontit omistaa tällä hetkellä. Venäjää puhuva liikemies kertoo myyneensä yhtiön osakkeet eteenpäin jo joitakin vuosia sitten Virossa. Samassa paketissa menivät myös Skinnarvikin maa-alueet.
Aluehankinta on ollut aktiivista. Lehdissä olleiden ostoilmoitusten lisäksi venäläisostajia edustaneet konsultit ovat käyneet kolkuttelemassa isäntien ja yrittäjien ovia valmiiksi katsottujen maa-alueiden ja kiinteistöjen toivossa.

Monin paikoin löytyy näyttöä siitä, että maanhankintaa on valmisteltu verkostojen avulla jo pitkään ennen varsinaista kaupantekoa. Kauppojen edistäjiksi on houkuteltu aluehallintoväkeä, maakuntaliittojen ja seutukunnallisten kehitysyhtiöiden henkilökuntaa. Maanhankinnan lobbareiksi on sitoutettu erilaisin täsmätoimin kohteena olleiden kuntien virkamiesjohtoa ja vaikutusvaltaisimpia kunnallispoliitikkoja. Osa kunnista on tukenut hankkeita taloudellisesti muun muassa tiestöä ja kunnallistekniikkaa rakentamalla.

On myös tieto konsultista, joka on soitellut läpi Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehneitä pienyrityksiä. Suomalainen konsultti on tarjonnut yrittäjille mahdollisuutta myydä yritys venäläisille sijoittajille.

Vaikka @peelo ei asiaa koekkaan uhaksi moni muu sen kokee mm sellaiset vittumaiset tahot kuin Suojelupoliisi,Puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus ja Rajavartiolaitois
 
Viimeksi muokattu:

JR49

Respected Leader
Omistaako venäläiset maita vai ei mutta joka tapauksessa se herättää mietteitä jonkinsortin suunnitelmallisuudesta. Varmasti monet ovat tavan venäläisiä mutta en voi välttyä ajatukselta että taustalla ei ole muuta. Voi se myös joskus tulevaisuudessa olla ns tekosyy puuttua suomen asioihin.
Venäläiset ovat ostaneet maa-alueita ja kiinteistöjä maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä eri puolilla Suomea. Kauppoja on tehty ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa.

Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä.

Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Kiinteistökauppoja on tehty myös keskeisillä satama-alueilla ja merenkulun pääväylällä Turun saaristossa.
Kylpylä ja lomakylä kaupoille on päästy monin eri verukkein kohteesta riippuen. Toisaalla on hahmoteltu luksuslomakylää tai kylpylää. Toisaalla taas ostettu autiotiloja, vanhoja leirikeskuksia ja koulurakennuksia sekä metsäpalstoja ja tontteja tulevaa liiketoimintaa silmälläpitäen. On puhuttu tuotantotiloista, varastoista tai koko suvun lomanviettopaikoista.

Yhteistä hankkeille on suunnitelmien kokoon kuivuminen. Omistuksesta kertovat rajapyykit on lyöty paikoilleen ja alueet lainhuudatettu uuden omistajan nimiin. Kaupantekohetkellä luvattu liiketoiminta - tuotantotilat, kylpylät ja lomakylät - ovat jääneet pääosin rakentamatta. Yksityiskäyttöön hankituilla maatiloilla ja muilla kiinteistöillä käväistään harvakseltaan.
Ostajana on ollut venäläinen liikemies, liikemiesryhmä tai venäläiset juuret omaava Suomeen rekisteröity yritys. Huomattavalla osalla kauppoja tehneistä liikemiehistä on joko suoria tai epäsuoria yhteyksiä Kremliin, presidentti Putinin hallintoon. Joukossa on presidentin virkakuntaa ja muuta lähipiiriä muun muassa neuvostoaikaisen turvallisuuspalvelun, KGB:n entistä henkilökuntaa.

Saarijärvellä taas Venäjän parlamentin alahuoneessa, duumassa edustajan avustajana työskentelevä liikemies on haalinut omistukseensa useita alueita Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Erikoisin moskovalaisen poliitikon omistuksista sijaitsee keskellä metsää Kolkanlahdessa. Tontti hankittiin Saarijärven kaupungilta raskaan metalliteollisuuden tarpeisiin vuonna 2006.
Omistaja rakensi tontille hallin vuonna 2007 ja kuljetti sinne lastin teräsmetallirullia Magnitogorskista Uralilta. Rullalähetyksen jälkeen hallissa ei ole harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Piikkilangoin, sähköportein ja lukuisin kameroin valvotussa teollisuushallissa on ollut hiirenhiljaista jo seitsemän vuoden ajan.
Halli sijaitsee heikkojen tieyhteyksien päässä, kaukana kuljetusten kannalta välttämättömistä rauta- ja valtateistä. Vieressä on kuitenkin yksi Suomen tärkeimmistä tietoliikennemastoista. Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella sijaitseva masto välittää Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä viestiliikennettä.Suojelupoliisi sekä keskusrikospoliisi ovat jo pitkään selvittäneet useiden poliisien voimien varastoon liittyvien asioiden taustoja. Asia kiinnostaa puolustusvoimia ja Huoltovarmuuskeskusta.

Saarijärvellä on operoinut maanhankinnassa myös toinen venäläinen liikemies.
Pietarilainen liikemies etsiytyi edustajiensa välityksellä kaupungin virkamiesjohdon lähipiiriin vuonna 2008. Hänellä on yhteys Venäjän entiseen viestintä- ja informaatioteknologiaministeriin ja presidentin neuvonantajaan Leonid Reimaniin.
Hän tavoitteli moniportaisessa maanhankintasuunnitelmassaan kaikkiaan yli 200 hehtaarin suuruista maa-aluetta. Liikemies lupasi tuoda talousvaikeuksien kanssa kituvaan maaseutukaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja kylpylän ja lomakylän keinoin. Ensin oli määrä saneerata kylmenevä korpimotelli luksusluokan terveyskylpyläksi, sitten rakentaa lähes 20000 kerrosneliön verran huviloita. Hankekokonaisuus kariutui ja hotellista ryhdyttiin puuhaamaan kyberkeskusta.

Liikemies on liikekumppaneineen hankkinut maata myös Pirkanmaalta Sastamalan Ellivuoresta tietoliikennemaston juurelta. Hän omistaa yhtiöidensä kautta maa-alueen myös Helsingistä, Vuosaaren satamasta.
Moskovalainen liikemies hankki maa-alueen Keski-Suomesta sotilasalueeksi luokitellun tietoliikennemaston juurelta. Alueelle rakennettiin jo lähes viisi vuotta sitten halli, jossa ei ole missään vaiheessa harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Hallin vieressä oleva masto välittää Suomen puolustuksen kannalta keskeistä tietoliikennettä.

Sitten taas Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.....

Metsähallitus myi taas ukrainalaisen liikemiehen omistamalle yritykselle kaksi 1,5 hehtaarin suuruista rantatonttia Kemiönsaarella sijaitsevan Merivoimien Skinnarvikin varikkoalueen sisäpuolelta vuonna 2008. Alueella sijaitsee merivoimien materiaalilaitoksen varastoja, muun muassa ammus- ja räjähdeainevarasto. Varikon suoja-aluetta sisennettiin ja raja-aitoja siirrettiin, jotta ukrainalaistontit saatiin sijoitettua liikkumiskiellolla varmistetun sotilasalueen ulkopuolelle.

Varikon vieressä nököttävät tontit ovat yhä rakentamattomia. Kaupat tehnyt ukrainalainen liikemies asuu Vantaan kaupungin vuokra-asunnossa. Hän ei tiedä, kuka tontit omistaa tällä hetkellä. Venäjää puhuva liikemies kertoo myyneensä yhtiön osakkeet eteenpäin jo joitakin vuosia sitten Virossa. Samassa paketissa menivät myös Skinnarvikin maa-alueet.
Aluehankinta on ollut aktiivista. Lehdissä olleiden ostoilmoitusten lisäksi venäläisostajia edustaneet konsultit ovat käyneet kolkuttelemassa isäntien ja yrittäjien ovia valmiiksi katsottujen maa-alueiden ja kiinteistöjen toivossa.

Monin paikoin löytyy näyttöä siitä, että maanhankintaa on valmisteltu verkostojen avulla jo pitkään ennen varsinaista kaupantekoa. Kauppojen edistäjiksi on houkuteltu aluehallintoväkeä, maakuntaliittojen ja seutukunnallisten kehitysyhtiöiden henkilökuntaa. Maanhankinnan lobbareiksi on sitoutettu erilaisin täsmätoimin kohteena olleiden kuntien virkamiesjohtoa ja vaikutusvaltaisimpia kunnallispoliitikkoja. Osa kunnista on tukenut hankkeita taloudellisesti muun muassa tiestöä ja kunnallistekniikkaa rakentamalla.

On myös tieto konsultista, joka on soitellut läpi Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehneitä pienyrityksiä. Suomalainen konsultti on tarjonnut yrittäjille mahdollisuutta myydä yritys venäläisille sijoittajille.

Vaikka @peelo ei asiaa koekkaan uhaksi moni muu sen kokee mm sellaiset vittumaiset tahot kuin Suojelupoliisi,Puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus ja Rajavartiolaitois
Maailmanluokan yhteenveto! Loistavaa.
Noissapa olisikin tsekkaamista kerrakseen harmaan vaiheen alkuun... Johan se homma sitoo pataljoonakaupalla väkeä.
 

PSB 5500

Ylipäällikkö
Maailmanluokan yhteenveto! Loistavaa.
Noissapa olisikin tsekkaamista kerrakseen harmaan vaiheen alkuun... Johan se homma sitoo pataljoonakaupalla väkeä.
Juu, kun on tuollainen rauhaarakastava naapuri niin voidaan olla ihan luottavaisin mielin ja ei mitään syytä huoleen. Noi on ihan sellaisia yksittäistapauksia EIKÄ voi yleistää.. Tuhannen vuoden yhteisen historian/ rajanaapuruuden aikana ei ole ollut oikeastaan mitään mainittavampaa harmia heikäläisistä.
 

BlackFox

Ylipäällikkö
Myös Kotkan Meriniemeen suunniteltiin rakennettavan miljoonaluokan kylpylää viellä hiljattain.
Kylpylä olisi noussut suoraan Merivartioaseman naapuriin ja noin alle 1km päähän Kuusisen Puolustusvoimien satamasta sekä noin 2-3km päästä Kirkonmaasta mikä oli viellä hiljattain puolustusvoimien tärkeä saari. 2km päässä on myös suomen toiseksi suuriin satama. 2km päässä hietasen satama. Kylpylän alle suoraan syvälle peruskallioon haluttiin myös louhia vähintään noin 100 henkilöauton halli. Hanketta oli toteuttamassa Venäläisyritys Belarna. Puolustusvoimat on tällähetkellä luopunut Kirkonmaasta sekä Kuusisesta mutta niin on hävinnyt myös venäläiset kylpylän rakentajat.
 
Viimeksi muokattu:

peelo

Ylipäällikkö
Ei mun tarkoitus ole osoittaa että Venäjä ei olisi uhka. Sitä se on, mutta teidän perustelut outoja. Suomen Puolustusvoimilla on erilaiset varuskunnat, tukikohdat, viestiasemat ja jopa viesti liityntäpisteet mukaanlukien varmaan reilusti toista tuhatta lokaatiota tässä maassa joten aina löytyy se sotilaskohde sen venäläisomistuksen lähelle. Mitä se lähelläkään tarkoittaa, joskus se 500 m ja joskus 10 km. Tai toisinpäin aina löytyy se venäläinen omistus sen sotilaskohteen viereen. Olihan sillä yhellä se kesämökki rannikkotykistön linnakesaarellakin.

Kaikki faktat esille! IL/IS jutut on aina sellaisia että niissä ei tuoda yksityiskohtia julki vaan kirjoitetaan juuri että strategisen meriväylän varrella. Sitten porukka spekuloi että siinähän voi seurata liikennettä pelkillä kaukokäytetyillä kameroilla. Kukaan ei vaan viitsinyt ottaa selville että kyseinen kiinteistö ei ollut väylän varrella vaan noin 10 km päässä siitä kapean lahden poukamassa. Toisella kertaa laivan turvakaiteita luullaan tiedusteluantenneiksi jne.
 

BlackFox

Ylipäällikkö
Pelkästään näissä kuvissa on 4 saarta mitkä linkittyy Ariston Helmi OY:hyn.
Ekassa kuvassa on 3 pientä saarta mitkä kyseinen firma omistaa. Toinen kuva on vähän eteenpäin ensimmäisestä kuvasta. Siellä on yksi saari.
Niinkuin huomataan ovat ne hyvin lähellä kyseistä reittiä.
Aristonhelmi OY omistaa 9 saarta ainakin ja 1 maa-alan. Osa vähän kauempana tuosta reitistä ja osa taas hyvinkin lähellä mutta kaikki ovat sen lähistöllä.
Näyttökuva 2016-01-23 kello 1.32.08.png Näyttökuva 2016-01-23 kello 1.33.51.png
 

peelo

Ylipäällikkö
Oikeanpuolensen kuvan saaret Lilla Segellot ja Stora Segellot. Lilla Segellotissa kolme rakennusta, neljä laituria ja ilmeisesti helikopteri laskeutumispaikka. Näkymä väylälle ja lähellä sotilaskohdetta tai kohteita riippuen määritelmästä lähellä.
 

PSB 5500

Ylipäällikkö
Rannikon valtaukseen tai sen torjumiseen varmaan liittyy sekin että Hel itR eli Hyrylän "puolisotilaallinen" varuskunta aikanaan lakkautettiin eli ei ole enää pääkaupungin ja päälentoaseman läheisyydessä. Tietysti eihän Suomea tai pääkaupunkiseutua puolusteta varuskunnasta mutta kumminkin.. Ja eikös ne Hornetitkin päivystä normaalisti jossain "Kalakukkokaupungissa" tai Lapin perukoilla, eli Suomenlahdella tapahtuviin ilmatilanloukkauksiin tullaan putki punaisena 600-1000 kilometrin päästä. Aika paljon annetaan minusta jo näillä asioilla tasoitusta "Kasakalle". Mutta nämä nyt on tällaista kohta 21 vuotta reservissä olleen ukkelin yksityisajattelua.
 

YliKoo

Respected Leader
Omistaako venäläiset maita vai ei mutta joka tapauksessa se herättää mietteitä jonkinsortin suunnitelmallisuudesta. Varmasti monet ovat tavan venäläisiä mutta en voi välttyä ajatukselta että taustalla ei ole muuta. Voi se myös joskus tulevaisuudessa olla ns tekosyy puuttua suomen asioihin.
Venäläiset ovat ostaneet maa-alueita ja kiinteistöjä maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä eri puolilla Suomea. Kauppoja on tehty ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa.

Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä.

Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Kiinteistökauppoja on tehty myös keskeisillä satama-alueilla ja merenkulun pääväylällä Turun saaristossa.
Kylpylä ja lomakylä kaupoille on päästy monin eri verukkein kohteesta riippuen. Toisaalla on hahmoteltu luksuslomakylää tai kylpylää. Toisaalla taas ostettu autiotiloja, vanhoja leirikeskuksia ja koulurakennuksia sekä metsäpalstoja ja tontteja tulevaa liiketoimintaa silmälläpitäen. On puhuttu tuotantotiloista, varastoista tai koko suvun lomanviettopaikoista.

Yhteistä hankkeille on suunnitelmien kokoon kuivuminen. Omistuksesta kertovat rajapyykit on lyöty paikoilleen ja alueet lainhuudatettu uuden omistajan nimiin. Kaupantekohetkellä luvattu liiketoiminta - tuotantotilat, kylpylät ja lomakylät - ovat jääneet pääosin rakentamatta. Yksityiskäyttöön hankituilla maatiloilla ja muilla kiinteistöillä käväistään harvakseltaan.
Ostajana on ollut venäläinen liikemies, liikemiesryhmä tai venäläiset juuret omaava Suomeen rekisteröity yritys. Huomattavalla osalla kauppoja tehneistä liikemiehistä on joko suoria tai epäsuoria yhteyksiä Kremliin, presidentti Putinin hallintoon. Joukossa on presidentin virkakuntaa ja muuta lähipiiriä muun muassa neuvostoaikaisen turvallisuuspalvelun, KGB:n entistä henkilökuntaa.

Saarijärvellä taas Venäjän parlamentin alahuoneessa, duumassa edustajan avustajana työskentelevä liikemies on haalinut omistukseensa useita alueita Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Erikoisin moskovalaisen poliitikon omistuksista sijaitsee keskellä metsää Kolkanlahdessa. Tontti hankittiin Saarijärven kaupungilta raskaan metalliteollisuuden tarpeisiin vuonna 2006.
Omistaja rakensi tontille hallin vuonna 2007 ja kuljetti sinne lastin teräsmetallirullia Magnitogorskista Uralilta. Rullalähetyksen jälkeen hallissa ei ole harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Piikkilangoin, sähköportein ja lukuisin kameroin valvotussa teollisuushallissa on ollut hiirenhiljaista jo seitsemän vuoden ajan.
Halli sijaitsee heikkojen tieyhteyksien päässä, kaukana kuljetusten kannalta välttämättömistä rauta- ja valtateistä. Vieressä on kuitenkin yksi Suomen tärkeimmistä tietoliikennemastoista. Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella sijaitseva masto välittää Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä viestiliikennettä.Suojelupoliisi sekä keskusrikospoliisi ovat jo pitkään selvittäneet useiden poliisien voimien varastoon liittyvien asioiden taustoja. Asia kiinnostaa puolustusvoimia ja Huoltovarmuuskeskusta.

Saarijärvellä on operoinut maanhankinnassa myös toinen venäläinen liikemies.
Pietarilainen liikemies etsiytyi edustajiensa välityksellä kaupungin virkamiesjohdon lähipiiriin vuonna 2008. Hänellä on yhteys Venäjän entiseen viestintä- ja informaatioteknologiaministeriin ja presidentin neuvonantajaan Leonid Reimaniin.
Hän tavoitteli moniportaisessa maanhankintasuunnitelmassaan kaikkiaan yli 200 hehtaarin suuruista maa-aluetta. Liikemies lupasi tuoda talousvaikeuksien kanssa kituvaan maaseutukaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja kylpylän ja lomakylän keinoin. Ensin oli määrä saneerata kylmenevä korpimotelli luksusluokan terveyskylpyläksi, sitten rakentaa lähes 20000 kerrosneliön verran huviloita. Hankekokonaisuus kariutui ja hotellista ryhdyttiin puuhaamaan kyberkeskusta.

Liikemies on liikekumppaneineen hankkinut maata myös Pirkanmaalta Sastamalan Ellivuoresta tietoliikennemaston juurelta. Hän omistaa yhtiöidensä kautta maa-alueen myös Helsingistä, Vuosaaren satamasta.
Moskovalainen liikemies hankki maa-alueen Keski-Suomesta sotilasalueeksi luokitellun tietoliikennemaston juurelta. Alueelle rakennettiin jo lähes viisi vuotta sitten halli, jossa ei ole missään vaiheessa harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Hallin vieressä oleva masto välittää Suomen puolustuksen kannalta keskeistä tietoliikennettä.

Sitten taas Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.....

Metsähallitus myi taas ukrainalaisen liikemiehen omistamalle yritykselle kaksi 1,5 hehtaarin suuruista rantatonttia Kemiönsaarella sijaitsevan Merivoimien Skinnarvikin varikkoalueen sisäpuolelta vuonna 2008. Alueella sijaitsee merivoimien materiaalilaitoksen varastoja, muun muassa ammus- ja räjähdeainevarasto. Varikon suoja-aluetta sisennettiin ja raja-aitoja siirrettiin, jotta ukrainalaistontit saatiin sijoitettua liikkumiskiellolla varmistetun sotilasalueen ulkopuolelle.

Varikon vieressä nököttävät tontit ovat yhä rakentamattomia. Kaupat tehnyt ukrainalainen liikemies asuu Vantaan kaupungin vuokra-asunnossa. Hän ei tiedä, kuka tontit omistaa tällä hetkellä. Venäjää puhuva liikemies kertoo myyneensä yhtiön osakkeet eteenpäin jo joitakin vuosia sitten Virossa. Samassa paketissa menivät myös Skinnarvikin maa-alueet.
Aluehankinta on ollut aktiivista. Lehdissä olleiden ostoilmoitusten lisäksi venäläisostajia edustaneet konsultit ovat käyneet kolkuttelemassa isäntien ja yrittäjien ovia valmiiksi katsottujen maa-alueiden ja kiinteistöjen toivossa.

Monin paikoin löytyy näyttöä siitä, että maanhankintaa on valmisteltu verkostojen avulla jo pitkään ennen varsinaista kaupantekoa. Kauppojen edistäjiksi on houkuteltu aluehallintoväkeä, maakuntaliittojen ja seutukunnallisten kehitysyhtiöiden henkilökuntaa. Maanhankinnan lobbareiksi on sitoutettu erilaisin täsmätoimin kohteena olleiden kuntien virkamiesjohtoa ja vaikutusvaltaisimpia kunnallispoliitikkoja. Osa kunnista on tukenut hankkeita taloudellisesti muun muassa tiestöä ja kunnallistekniikkaa rakentamalla.

On myös tieto konsultista, joka on soitellut läpi Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehneitä pienyrityksiä. Suomalainen konsultti on tarjonnut yrittäjille mahdollisuutta myydä yritys venäläisille sijoittajille.

Vaikka @peelo ei asiaa koekkaan uhaksi moni muu sen kokee mm sellaiset vittumaiset tahot kuin Suojelupoliisi,Puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus ja Rajavartiolaitois
Muuan kytkentä jäi tässä kertomatta, asiasta on tosin ollut puhetta muissakin ketjuissa enkä muista onko tätä otettu esille.

Henkilöt ja yritykset:

Tarja Halonen, Suomen presidentti
Ann-Marie Nyroos, presidentti Halosen neuvonantaja
Teemu Kassila, Ann-Marie Nyroosin puoliso sekä Salussäätiön perustaja
Salussäätiö, Salusharju Oy:n omistaja
Salusharju Oy, osti Saarijärveltä tyhjillään olleen lomahotellin sekä maa-alueita
Silta Solutions, venäläinen yritys joka osti Salusharju Oy:ltä tyhjillään olleen lomahotellin sekä maa-alueita
IPOC-rahasto, Silta Solutionsin omistaja
Leonid Reiman, IPOC-rahaston omistaja
Dmitri Medvedev, Venäjän presidentti jonka neuvonantajana Lenonid Reiman toimi
Vladimir Putin, Venäjän presidentti jonka kaudella Lenonid Reiman toimi viestintäministerinä

Tästä irrallisena, tietenkin, asiana Kemiössä Skinnarvikin asevarikon naapurissa oleva venäläinen matkailuyritys halusi laajentaa toimintaansa ja ostaa maa-alueita. Puolustusvoimien materiaalilaitos yritti harata vastaan mutta yksityinen maanomistaja kääntyi presidentti Halosen puoleen ja johan onnistui!

upload_2016-1-23_2-8-25.png
Edit: Lähteitä löytyy kuukkelilla kun laittaa tuosta asiasanoja
 

Iso-Mursu

Respected Leader
Ei mun tarkoitus ole osoittaa että Venäjä ei olisi uhka. Sitä se on, mutta teidän perustelut outoja. Suomen Puolustusvoimilla on erilaiset varuskunnat, tukikohdat, viestiasemat ja jopa viesti liityntäpisteet mukaanlukien varmaan reilusti toista tuhatta lokaatiota tässä maassa joten aina löytyy se sotilaskohde sen venäläisomistuksen lähelle. Mitä se lähelläkään tarkoittaa, joskus se 500 m ja joskus 10 km. Tai toisinpäin aina löytyy se venäläinen omistus sen sotilaskohteen viereen. Olihan sillä yhellä se kesämökki rannikkotykistön linnakesaarellakin.

Kaikki faktat esille! IL/IS jutut on aina sellaisia että niissä ei tuoda yksityiskohtia julki vaan kirjoitetaan juuri että strategisen meriväylän varrella. Sitten porukka spekuloi että siinähän voi seurata liikennettä pelkillä kaukokäytetyillä kameroilla. Kukaan ei vaan viitsinyt ottaa selville että kyseinen kiinteistö ei ollut väylän varrella vaan noin 10 km päässä siitä kapean lahden poukamassa. Toisella kertaa laivan turvakaiteita luullaan tiedusteluantenneiksi jne.

Ite veisin kameran mehtään toisen maille
 

Bushmaster

Greatest Leader
Omistaako venäläiset maita vai ei mutta joka tapauksessa se herättää mietteitä jonkinsortin suunnitelmallisuudesta. Varmasti monet ovat tavan venäläisiä mutta en voi välttyä ajatukselta että taustalla ei ole muuta. Voi se myös joskus tulevaisuudessa olla ns tekosyy puuttua suomen asioihin.
Venäläiset ovat ostaneet maa-alueita ja kiinteistöjä maa-, ilma- ja merivoimien tukikohtien läheisyydestä eri puolilla Suomea. Kauppoja on tehty ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien, tutka-aseman, räjähdeainevarikon, ammusvälinevaraston ja salaisen ilmasotaharjoitusalueen naapurustossa.

Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy kaikkien sotilaslentokenttien kyljestä.

Maata ja kiinteistöjä on hankittu venäläisomistukseen myös huoltovarmuuden kannalta merkittävien tietoliikennemastojen ja sähkönjakelun kantaverkon lähialueilta sekä tie- ja raideliikenteen solmukohdista. Kiinteistökauppoja on tehty myös keskeisillä satama-alueilla ja merenkulun pääväylällä Turun saaristossa.
Kylpylä ja lomakylä kaupoille on päästy monin eri verukkein kohteesta riippuen. Toisaalla on hahmoteltu luksuslomakylää tai kylpylää. Toisaalla taas ostettu autiotiloja, vanhoja leirikeskuksia ja koulurakennuksia sekä metsäpalstoja ja tontteja tulevaa liiketoimintaa silmälläpitäen. On puhuttu tuotantotiloista, varastoista tai koko suvun lomanviettopaikoista.

Yhteistä hankkeille on suunnitelmien kokoon kuivuminen. Omistuksesta kertovat rajapyykit on lyöty paikoilleen ja alueet lainhuudatettu uuden omistajan nimiin. Kaupantekohetkellä luvattu liiketoiminta - tuotantotilat, kylpylät ja lomakylät - ovat jääneet pääosin rakentamatta. Yksityiskäyttöön hankituilla maatiloilla ja muilla kiinteistöillä käväistään harvakseltaan.
Ostajana on ollut venäläinen liikemies, liikemiesryhmä tai venäläiset juuret omaava Suomeen rekisteröity yritys. Huomattavalla osalla kauppoja tehneistä liikemiehistä on joko suoria tai epäsuoria yhteyksiä Kremliin, presidentti Putinin hallintoon. Joukossa on presidentin virkakuntaa ja muuta lähipiiriä muun muassa neuvostoaikaisen turvallisuuspalvelun, KGB:n entistä henkilökuntaa.

Saarijärvellä taas Venäjän parlamentin alahuoneessa, duumassa edustajan avustajana työskentelevä liikemies on haalinut omistukseensa useita alueita Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Erikoisin moskovalaisen poliitikon omistuksista sijaitsee keskellä metsää Kolkanlahdessa. Tontti hankittiin Saarijärven kaupungilta raskaan metalliteollisuuden tarpeisiin vuonna 2006.
Omistaja rakensi tontille hallin vuonna 2007 ja kuljetti sinne lastin teräsmetallirullia Magnitogorskista Uralilta. Rullalähetyksen jälkeen hallissa ei ole harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Piikkilangoin, sähköportein ja lukuisin kameroin valvotussa teollisuushallissa on ollut hiirenhiljaista jo seitsemän vuoden ajan.
Halli sijaitsee heikkojen tieyhteyksien päässä, kaukana kuljetusten kannalta välttämättömistä rauta- ja valtateistä. Vieressä on kuitenkin yksi Suomen tärkeimmistä tietoliikennemastoista. Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella sijaitseva masto välittää Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä viestiliikennettä.Suojelupoliisi sekä keskusrikospoliisi ovat jo pitkään selvittäneet useiden poliisien voimien varastoon liittyvien asioiden taustoja. Asia kiinnostaa puolustusvoimia ja Huoltovarmuuskeskusta.

Saarijärvellä on operoinut maanhankinnassa myös toinen venäläinen liikemies.
Pietarilainen liikemies etsiytyi edustajiensa välityksellä kaupungin virkamiesjohdon lähipiiriin vuonna 2008. Hänellä on yhteys Venäjän entiseen viestintä- ja informaatioteknologiaministeriin ja presidentin neuvonantajaan Leonid Reimaniin.
Hän tavoitteli moniportaisessa maanhankintasuunnitelmassaan kaikkiaan yli 200 hehtaarin suuruista maa-aluetta. Liikemies lupasi tuoda talousvaikeuksien kanssa kituvaan maaseutukaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja kylpylän ja lomakylän keinoin. Ensin oli määrä saneerata kylmenevä korpimotelli luksusluokan terveyskylpyläksi, sitten rakentaa lähes 20000 kerrosneliön verran huviloita. Hankekokonaisuus kariutui ja hotellista ryhdyttiin puuhaamaan kyberkeskusta.

Liikemies on liikekumppaneineen hankkinut maata myös Pirkanmaalta Sastamalan Ellivuoresta tietoliikennemaston juurelta. Hän omistaa yhtiöidensä kautta maa-alueen myös Helsingistä, Vuosaaren satamasta.
Moskovalainen liikemies hankki maa-alueen Keski-Suomesta sotilasalueeksi luokitellun tietoliikennemaston juurelta. Alueelle rakennettiin jo lähes viisi vuotta sitten halli, jossa ei ole missään vaiheessa harjoitettu minkäänlaista liiketoimintaa. Hallin vieressä oleva masto välittää Suomen puolustuksen kannalta keskeistä tietoliikennettä.

Sitten taas Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.....

Metsähallitus myi taas ukrainalaisen liikemiehen omistamalle yritykselle kaksi 1,5 hehtaarin suuruista rantatonttia Kemiönsaarella sijaitsevan Merivoimien Skinnarvikin varikkoalueen sisäpuolelta vuonna 2008. Alueella sijaitsee merivoimien materiaalilaitoksen varastoja, muun muassa ammus- ja räjähdeainevarasto. Varikon suoja-aluetta sisennettiin ja raja-aitoja siirrettiin, jotta ukrainalaistontit saatiin sijoitettua liikkumiskiellolla varmistetun sotilasalueen ulkopuolelle.

Varikon vieressä nököttävät tontit ovat yhä rakentamattomia. Kaupat tehnyt ukrainalainen liikemies asuu Vantaan kaupungin vuokra-asunnossa. Hän ei tiedä, kuka tontit omistaa tällä hetkellä. Venäjää puhuva liikemies kertoo myyneensä yhtiön osakkeet eteenpäin jo joitakin vuosia sitten Virossa. Samassa paketissa menivät myös Skinnarvikin maa-alueet.
Aluehankinta on ollut aktiivista. Lehdissä olleiden ostoilmoitusten lisäksi venäläisostajia edustaneet konsultit ovat käyneet kolkuttelemassa isäntien ja yrittäjien ovia valmiiksi katsottujen maa-alueiden ja kiinteistöjen toivossa.

Monin paikoin löytyy näyttöä siitä, että maanhankintaa on valmisteltu verkostojen avulla jo pitkään ennen varsinaista kaupantekoa. Kauppojen edistäjiksi on houkuteltu aluehallintoväkeä, maakuntaliittojen ja seutukunnallisten kehitysyhtiöiden henkilökuntaa. Maanhankinnan lobbareiksi on sitoutettu erilaisin täsmätoimin kohteena olleiden kuntien virkamiesjohtoa ja vaikutusvaltaisimpia kunnallispoliitikkoja. Osa kunnista on tukenut hankkeita taloudellisesti muun muassa tiestöä ja kunnallistekniikkaa rakentamalla.

On myös tieto konsultista, joka on soitellut läpi Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehneitä pienyrityksiä. Suomalainen konsultti on tarjonnut yrittäjille mahdollisuutta myydä yritys venäläisille sijoittajille.

Vaikka @peelo ei asiaa koekkaan uhaksi moni muu sen kokee mm sellaiset vittumaiset tahot kuin Suojelupoliisi,Puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus ja Rajavartiolaitois


Forssan suunnalla on jotain yhteyttä/ kontaktia pidetty Venäjälle. Se että Forssan lähellä Jokioisissa on lentokoneiden varalaskukenttä sekä Tammelassa ase/ammusvarasto eivät varmaan millään tavalla liity asiaan...?
 
Viimeksi muokattu:

Ikarus

Respected Leader
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015031119338528_uu.shtml

Kuopio, Pirkkala, Kauhava, Kuorevesi, Rovaniemi

Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.

maakaupat2SL_503_uu.jpg
 

peelo

Ylipäällikkö
Ite veisin kameran mehtään toisen maille

Miksi? Sellainen kamera jonka viet naapurin maille ja niin ettei se naapuri sitä löydä on melko hyödytön kamera. Helpoin ja tehokkain se on jos näkymä (tässä tapauksessa väylälle) sopiva niin siitä terassin ikkunasta. Ei tarvii vetää kaapeleita. Jos haluu hifistellä niin masto jonka nokkaan. Jos itse olisin miljonääri niin aivan varmasti omistaisin saaren merialueelta ja laittaisin kamerat tai vaikka tutkan (luvanvarainen ilmeisesti) ja radioskannerit suuntimoantennilla.
 

kimmo.j

Respected Leader
Miksi? Sellainen kamera jonka viet naapurin maille ja niin ettei se naapuri sitä löydä on melko hyödytön kamera. Helpoin ja tehokkain se on jos näkymä (tässä tapauksessa väylälle) sopiva niin siitä terassin ikkunasta. Ei tarvii vetää kaapeleita. Jos haluu hifistellä niin masto jonka nokkaan. Jos itse olisin miljonääri niin aivan varmasti omistaisin saaren merialueelta ja laittaisin kamerat tai vaikka tutkan (luvanvarainen ilmeisesti) ja radioskannerit suuntimoantennilla.

Samaa mieltä Peelon kanssa. Mökki sopivalle kalliolle ja pari valvontakameraa vahtimaan "piha-aluetta". Aivan normaalia toimintaa jota kukaan ei ihmettele. Tarvittaessa kameroita voi ohjata etänä vaikka Pietarista.
 

peelo

Ylipäällikkö
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015031119338528_uu.shtml

Kuopio, Pirkkala, Kauhava, Kuorevesi, Rovaniemi

Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat ostaneet kiinteistöjä virkistyskäyttöön sotilaslentokenttien naapurustosta lentomelualueelta ja jopa kiitoradan kynnykseltä, lähestymisurien varrelta. Hornet-hävittäjien tukikohdassa Kuopion lentokentällä Rissalassa venäläisen naisen omistaman heikkokuntoisen talon pihamaalta on suora näköyhteys suuntaavaan radiopeilausantenniin. Kiitoradan lähestymisuralla sijaitseva kiinteistö vaikuttaa autiolta. Omistajan osoitetiedot ovat virheelliset ja puhelinliittymä suljettu.

maakaupat2SL_503_uu.jpg

http://www.savonsanomat.fi/savo/venalainen-omistaa-mokin-lahelta-lennoston-tukikohtaa/1913610 tuossa Savon Sanomien uutinen Rissalan mökistä.

Rissalan kiitotein eteläpäästä löytyy parisenkymmentä kiinteistöä parin kilometrin matkalta. Samalla tavalla kuin kysytään miksi se venäläinen on halunnut ostaa näin huonosta paikasta mökin, niin voi kysyä miksi nämä muut haluavat asua aivan kiitotien päässä. Tuosta VOR-antennikentästä taisi olla silloinkin juttua kun uutinen ilmestyi. VOR on siviili-ilmailun radionavigointijärjestelmä. Sillä ei ole merkittävää sotilaallista funktiota.

Olisi mielenkiintoista tietää minkälaista reittiä nämä havainnot venäläisomistuksista tulee. IL jutussa on sellaisia kohteita joista tavan juorutoimittaja ei voi mitään tietää. Se näkyy myös itse jutuissa eli kerrotaan suoraan toisenkäden tietoa.
 
Myös Kotkan Meriniemeen suunniteltiin rakennettavan miljoonaluokan kylpylää viellä hiljattain.
Kylpylä olisi noussut suoraan Merivartioaseman naapuriin ja noin alle 1km päähän Kuusisen Puolustusvoimien satamasta sekä noin 2-3km päästä Kirkonmaasta mikä oli viellä hiljattain puolustusvoimien tärkeä saari. 2km päässä on myös suomen toiseksi suuriin satama. 2km päässä hietasen satama. Kylpylän alle suoraan syvälle peruskallioon haluttiin myös louhia vähintään noin 100 henkilöauton halli. Hanketta oli toteuttamassa Venäläisyritys Belarna. Puolustusvoimat on tällähetkellä luopunut Kirkonmaasta sekä Kuusisesta mutta niin on hävinnyt myös venäläiset kylpylän rakentajat.

Kaakon systeemeistä tuli mieleen tämä venäläispankki. Juttu on vuodelta 2100; arvatkaapa, onko kiinteistössä teollista toimintaa? Taas varsin syrjäinen teollisuushalli, tosin aikanaan finskojen rakennuttama. Muuten suht harmittoman oloinen paikka, mutta varsin lähellä (pari km) menee voimajohtolinja.
 

peelo

Ylipäällikkö
Saarijärven teollisuuskiinteistöstä ja metellirullista vielä. "Halli sijaitsee heikkojen tieyhteyksien päässä, kaukana kuljetusten kannalta välttämättömistä rauta- ja valtateistä." tää lainaus Iltalehdestä on ihan pohjanoteeraus. Kiinteistöstä on matkaa 1 km tielle numero 13. Kyseinen tie ei ole ehkä se merkittävin väylä Suomessa, mutta ei suinkaan mikään kinttupolku. Parasta on se että rautatielle on matkaa 200 m.

Tarkennetaan vielä että rautatiellä ei ole sivuraidetta juuri tuossa kohtaa, mutta jonkinlaista lastausta siinä ilmeisesti on harjoitettu kun rautatien vieressä on aukea hiekkakenttä. Radalla kulkee keskimäärin yksi juna päivässä suuntaansa (lähde: WIKI), joten lastaaminen radalla on varmaankin myös mahdollista.

Taas tulee vaan mieleen että onpas asiasisältö uutisoinnissa kohdillaan.

Kiinteistö tosiaan keskellä metsää, kuten ne kolmisenkymmentä muutakin teollisuus/maatalouskiinteistöä n. 1,5 km etäisyydellä tuosta. Ovatkohan nekin samaisen henkilön/yrityksen omistamia.
 
Top