Viisi tärkeintä asiaa, jotka muuttaisit varusmiespalveluksessa, jos sinulla olisi valta tehdä se?

1. Tasa-arvoinen asepalvelus

2. Palvelusajat 6/9/12

3. Päivärahan tuplaaminen

4. Metsäyöt 30/45/60

5. Pakollinen kertausharjotus SA-kokoonpanossa 5 vuoden kuluttua kotiuttamisesta

Old Boylle tehdyn selvennyksen jälkeen tehty lisäys. Järjestäjälle eli Puolustusvoimille pakollinen kertausharjoitus, josta se ei voi luistaa. Ja 2-5 vuoden päästä kotiuttamisesta. Kertaus koskee kaikkia, myös maalitaulunapumekanikkoja palvelleita.
 
Viimeksi muokattu:
1. Sotilaspalvelus pakollinen miehille ja naisille, siviilipalvelus takaisin pidemmäksi kuin pisin varusmiespalvelus.

2. M/36 nahkasaappaineen takaisin palvelus- ja lomapuvuksi, metsään sitten M05:n tilalle jokin maastokelpoisempi ratkaisu.

3. Enemmän ja käytännönläheisempää ampuma/taistelukoulutusta. Lisäksi annetaan kaikkien ampua alokaskautena kaikella, sen kokinkin on hyvä osata edes auttavasti ampua .50-kaliiperisella.

4. Ostetaan F-35:t ja laitetaan ne vanhat hakaristitunnukset kylkeen.

5. Jaetaan kaikille pistimet rynkyn kanssa ja myös harjoitellaan niillä.

Kohta 4 meni vähän huumorilla, mutta muuten olen kyllä oikeasti suunnilleen ylläolevaa mieltä.
 
  • Tykkää
Reactions: Epi
Viisi teesiä on aika vähän. Martti Lutherkin taisi naulata aikanaan peräti 95 sellaista kirkon oveen.

No, seuraavassa Sarek1:n totaalimaanpuolustususkonpuhdistuksen sydän eli jos ”valtio olen minä”:

1. ”Koulukommando” * (tm) varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle.
2. Suuri otanta ikäluokasta riviin ja selkeä reservin sijoitus kaikille palveluksen suorittaneille vaikka varalisänä (1. kohta tuottaa ikäluokasta huomattavasti enemmän kuranttia materiaalia kuin nykymeininki).
3. Runsaasti mielekkäitä ja progressiivisesti kovenevia maastoharjoitteita (ml. TRA) ja harjoitusta yöpymisineen kaikissa toimintaympäristöissä ja -olosuhteissa. Sivarit koulutetaan kriisiajan tarpeita varten yhteiskunnan tukitoimintoihin eli kovaa tekemistä ja runtua kertauksineen myös heille.
4. Ampuma- ja taistelukoulutusta. Paljon. Kaikella. Liittyy kohtaan 3.
5. Palveluksen suorittaville ja reserviläisille opintososiaalisia etuja ja veroalea. Edut ovat voimassa kun osallistut ja kannat vastuuta reserviajan säännöllisissä kertauksissa, joita on huomattavasti enemmän kuin nyt. Raskaus ja tuore äitiys ei katkaise etujen saamista reservissä, vaikka harjoitus jäisi odotusaikana tai jälkeläisen varhaislapsuudessa käymättä.**

———
* = Koulukommando on uskonpuhdistajan eli allekirjoittaneen työnimi hankkeelle, joka tukee ja valmistaa nousevia polvia fyysisesti, psyykkisesti ja asenteellisesti maanpuolustuksen tarpeisiin. Koulukommando kehittää liikkumisen valmiuksia, kansalaistaitoja (jotka ovat hyödyllisiä myös sotilaallisessa mielessä), ongelmanratkaisukykyä, yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä vastuun kantamista ja paineensietokykyä. Vitsan vääntämisestä nuorna olen kirjoitellut muutamassa muussa ketjussa.
** = Uusien kansalaisten valmistamisen turvaaminen on yhteiskunnan ja maanpuolustuksen jatkumoa ajatellen tärkeä ydinfunktio. Varhaislapsuus on tärkeintä aikaa uusien henkisesti tasapainoisten maanpuolustajien kasvattamisessa, vaikka se ei ole luonteeltaan ja sisällöltään sotilaallista.

P.S. Pkrl, tässähän kävi niin, että hiljalleen väistyvänä luonnonvarana minä en hyötynytkään henkilökohtaisesti näistä uudistuksista. No, tällaista saattaa sattua joskus koronakuninkaallekin. Taidanpa syödä lohdutukseksi vaikka leivoksen. ;)
 
Viimeksi muokattu:
Näin spontaanisti lasketellen:

1. Lisäisin varusmiesten hihamerkkeihin Nato-merkin ja siihen tarvittavat jäsenyydet.
2. Kaksinkertaistaisin puolustusbudjetin jolloin kalustokin sekä majoitus saataisiin varusmiehille ajanmukaiseksi.
3. Kutsunnat koko koululuokkien yläasteelle jolloin pv saisi omansa ja muillekin määriteltäisiin väestönsuojelulliset tehtävät sukupuolesta riippumatta. Näitä päivitettäisiin vuosittain ammatillisen uran tai asevelvollisuuspalveluksen puitteissa.
4. Kertausharjoitus napsahtaisi vähintäin joka 3. vuosi.
5. Vapaaehtoinen reserviläistoiminta kiinnitettäisiin pv kyljessä tapahtuvaksi keskitetysti organisoiduksi toiminnaksi jossa voitaisiin hyödyntää pv:n tiloja ja kalustoa.
 
Tältä osin siis huononnus nykytilanteeseen jossa suurelle osalle joukoista on kertaus 2 v kuluttua kotiutumisesta. Silmäys Asevelvollisuuslakiin kertoo että se on myös pakollinen.

Tämä pakko koskisi Puolustusvoimia järjestäjänä. Järjestäjä ei voisi luistella vastuustaan.

Omana aikana puhuttiin muistaakseni siitä että kutsu tulee viiden vuoden päästä. Joten sieltä kai se on tarttunut mieleen. Mutta olen valmis muuttamaan tuon 2-5 vuoden päästä kotiuttaessa. Koska haluaisin kertauttaa myös maalitaulunvaraston maalitaulujenapumekanikotkin.
 
Jos keskityn varusmiespalvelukseen, enkä siihen mitä sen jälkeen tapahtuu niin:

1. Muokkaisin lainsäädäntöä pakottamaan oppilaitokset huomioimaan AUK:n ja RUK:n käymisen muun opiskelun korvaavina opintopisteinä. Esim: AUK = 10op, RUK = 15op. (Lisäisi päteville motia jäädä johtajakaudelle)
2. Olisin valmis lyhentämään ilman erityistehtäviä palvelevan miehistön nykyistä palvelusaikaa, JOS JA VAIN JOS, vähennettäisiin nykyisiä viikonloppuvapaita ja tiivistettäisiin koulutusta tehokkaammaksi. Vapaiden maksimäärän voisi jopa sitoa lakiin.
3. Panostaisin kutsuntavaiheen informaation jakamiseen eri tehtävistä riittävissä määrin ja riittävän aikaisin, jotta kuhunkin tehtävään löydettäisiin ne osaavimmat ja motivoituneimmat henkilöt. Kuuntelisin tässä asiassa myös velvollisten halukkuuksia nykyistä tarkemmalla korvalla.
4. Panostaisin varuskuntien ruoan laatuun erityisesti proteiinin määrän suhteen.
5. Lisäisin palveluksen loppuun jakson, jossa keskityttäisiin ohjeistamaan palveluskelpoisuuden ylläpitoa reservissä sekä tutustuttaisiin sopiviin sidosryhmiin.

Ainiin: poistaisin siviilipalveluksen. Muuttaisin sen kriisinajan muuksi koulutukseksi, jossa valmistuttaisiin erilaisiin kriiseihin (kuten koronaan) sekä palveltaisiin (hieman siivilipalveluksen tavoin) julkisella puolella, esim. infran ylläpidossa, ympäristökatastrofien torjunnassa, terveydenhuollossa tai koululaitoksen tukena. Se, että pitäisikö tämä sitten ulottaa naisiin asti, niin riippuisi siitä, onko kyseisen palveluksen käymiselle yhteiskunnallista tarvetta siinä määrin - eikä mistään "tasa-arvosyistä".
 
Viimeksi muokattu:
Vähän huumoripitoinen, mutta vain vähän:
1. Lisäisin gineksiä
2. Palaisin harmaaseen lomapukuun
3. Palauttaisin armeijaan kurin ja putkat.
4. B-miehet takaisin
5. Muuten jatkaisin nykyisellä koulutuksella
Tarkennetaan vielä noita vastauksia:
1. Gineksiä siis lisää. 2 kiinni, yksi auki olisi hyvä tahti. Lomat alkaa tietysti la klo 15 ja paluu varuskuntaan su klo 24. HSL:ää voi hakea tarvittaessa lisäksi sekä kuntsareita myös.
2. Harmaa lomapuku takaisin ja sen särmää käyttöä lomilla olisi korostettava. Antaa arvostusta ihan eri tavalla kuin se vihreä pellepuku leipuribaretilla.
3. Armeijan tulee antaa alikessuille ja kokelaille riittävät valtuudet kurinpitoon, toki siten ettei ylilyöntejä tule. Muutama uudelleenotto ja taaksepoistutus ei sellaista ole. Jos taas ongelmia tulee, voidaan ne hoitaa sakkorangaistusten sijaan aresteilla putkassa. Säästää yhteiskunnan varoja ja on tehokkaampi ratkaisu.
4. Läskiyden tai vastaavan ei todellakaan tulisi olla mikään peruste vapautukselle, vaan rättivarastoilla, ampumaradoilla ja sen sellaisissa on hommia varmasti puoleksi vuodeksi B-miehenä.
5. Vaihdan vitosen siihen, että sivariin hakeutuvien tulisi viettää armeijassa "mietintäaika", joka olisi 2 viikkoa (tuolloin ei vlv). Tuon oltuaan voi joko vaihtaa mieltään, tai poistua. Jos haluaa jäädä, alikessu pitää huolen että kukaan ei miehelle asiasta sen kummemmin vittuile. Poistuminen puolestaan tapahtuu aamulla, kun komppania on järjestäytynyt riviin. Siinä komppanian päällikkö ilmoittaa sivariin lähtijän, minkä jälkeen hänet poistetaan rivistä kohti varusvarastoa.
 
Jos keskityn varusmiespalvelukseen niin

Palvelusajat 8/9/12, Metsäyöt 60/90/120
Sotilaspalvelus pakollinen miehille ja naisille, siviilipalvelus takaisin pidemmäksi kuin pisin varusmiespalvelus.
Palaisin harmaaseen lomapukuun
Palauttaisin armeijaan kurin ja putkat.
Kertausharjoitus napsahtaisi vähintäin joka 3. vuosi
 
Viimeksi muokattu:
6. Ei niitä harmaita takaisin. Mit' ihmeen hyötyä siitä olisi? Digi-kurkkusalaatti pelkästään lisäsi motivaatiota, varsinkin lomareissuilla. Pukujen leikkaukselliset kehnoudet sikseen.

(Itse jouduin kulkemaan Ilmavaivojen sinisissä. Ne lukemattomat kerrat kun Hesan päässä mummot alkaa kaivamaan lompsaa heti kun astun bussiin. Tuli kerran sanottua "ja kaikille matkalippujen tarkastus" mutta ei se sitten ollut hauska läppä.)
 
1. Maakin peruskurssi kaikille. Näin ollen helpottaisi mm.paikallispataljoonien muodostamista sekä alentaisi kynnystä vapaaehtoiseen toimintaan.
2. Miehistön palvelusaika pidemmäksi (12kk)ns taistelevilla joukoilla ,jotain 6-9kk poikkeushommia voisi kuitenkin olla.
3. Yhteistyö koululiikunnan kanssa niin että kunto olisi parempi ja liikuntatulokset olisivat tiedossa pv llä.
4. Vapautus niiltä kenellä on ammatti missä työpaikka varaa tekijät pv ltä . Sen verran nuorena mennään armeijaan että sellaista ammattia ei ole juurikaan hommattu, mutta tilanne saattaisi muuttua mikäli esim naiset olivat myös kutsunnoissa mukana. Naisvaltaisia aloja mm. sosiaali ja terveysala.
 
Ne vähät tunnit mitä koulussa on niin ei ole mitään merkitystä kunnolle. Niitä joita liikunta ei kiinnosta et saa lisäämään ja niitä joita se kiinnosta liikkuu muutenkin.

2000 luvun alkupuolella aikoinaan useampi reenas varusmiespalvelusta varten omalla ajallaan. Miksi ei siis myös koulussa. Samalla saisi palautetta myös omasta kunnosta varusmiespalvelusta varten ja kenties "ahaa" ajatuksia että nykyinen kunto ei ole / on riittävä.
 
Back
Top