Brexit ja sen seuraukset

Pimeän työvoiman liikkuvuus onkin varmasti oikea siunaus. Firmat kaapivat voitot ja kustannukset sosialisoidaan. Fantastista "hei me tienataan tällä" - meininkiä. Hyvinkoulutettu avainhenkilöstö on liikkunut suht vapaasti ennen EUa ja liikkuu vielä senkin jälkeen. Puolalainen putkimies liikkuu, kun menopaikalla on työmaa. Pitäisikö työmaita valvoa hiukka tarkemmin? Pitäisi. Mutta miksi ei valvota? Hmmm. Panee miettimään.

Työvoiman vapaa liikkuvuus on slogan. Kun puree kiinni sloganiin ja alkaa pohtia, mitä se pitää sisällään...se näyttäytyykin aika erilaisena kuin on tuon sloganin markkinoitu sisältö.

Suomessa ollaan sekä kokonaisveroasteella että samanaikaisella vapaalla sosiaaliturvan jakamisella päästy molemmissa päissä (siis veroasteessa että sosiaaliturvan kattavuudessa) maailman huippulukemiin. Ilmaisen hyvän jakamisen vuoksi tilanne ei ole tasapainossa. Verotuksella kerätyt varat eivät enää riitä kattamaan julkishallinnon kokonaiskustannuksia. Erotus joudutaan kattamaan pysyvällä velanotolla koska yhteiskunnan ei ole mahdollista verottaa raskaammin.

Tämä yhtälö on käytännössä kestämätön. Yhteiskunta joutuu tavallaan pakkotilaan josta ei ole ulospääsyä ilman julkishallinnon palvelujärjestelmän rakenteellisia muutoksia.

Ratkaisuna ei ole valvonnan lisääminen yksittäisessä valtiossa/yhteisössä. Se vain lisäisi byrokratiaa ja tehottomuutta.

Suomessa yritykset, liikemaailma, kauppa ja sekä yksityiset kansalaiset ovat jo alkaneet äänestää jaloillaan. Kaupankäynti siirtyy yhä enemmän nettiin ja monet tavarat sekä palvelut ostetaan ulkomailta. Yritykset siirtyvät ulkomaiseen omistukseen tai sitten ulkomaiset yritykset tulevat Suomeen. Yritysten kustannusrakenteiden pitää olla kilpailukykyisiä globaalisti. Tuottavuus, kilpailukyky ja yksinkertaisesti sanottuna - raha ja vauraus - ovat konsultteja joiden ohjaamana myös globaali markkinatalous toimii.

Yhä enemmän suomalaisia on alkanut siirtyä työskentelemään halvemman verotuksen maihin ja tuottamaan palveluita myös Suomeen ja suomalaisille. Sellaiset yrittäjät ja yritykset jotka huomaavat ettei Euroopassa (tai oikeastaan koko maailmassakaan) ole rajoja vaan työtä voidaan tehdä ja kauppaa voidaan käydä (ja työtä tehdä) globaaleilla markkinoilla, pärjäävät jo nyt ja tulevaisuudessa muita paremmin. Suomi yksinään on yksinkertaisesti liian pieni ja kaukainen markkina-alue..

Yksilötasolla kehitys merkitsee sitä että jatkossa myös jokainen kansalainen tulee olemaan yhä enemmän itse vastuussa omasta (ja perheensä sekä lähipiirinsä) toimeentulosta sekä kokonaisvaltaisesti selviytymisestä yhteiskunnassa. Voi tietenkin olla että tällainen omaa elämää koskeva vastuu ja vapaus on liikaa vaadittu, ainakin näennäisen ilmaiseksi jaettuun hyvinvointiin tottuneilta ihmisiltä.. Jos 1900-luvulla talous ja vauraus keskittyi muutamiin Etelä-Suomen keskuksiin niin tulevaisuudessa (ja jo nytkin) suomalaisten kotimarkkina-aluetta on koko maailma.

Mutta....Vaihtoehtoina voidaan tietenkin tehdä Brexittejä, Finexittejä jne. ja lyödä rajat enemmän tai vähemmän tukkoon. Ehkä sellaisissa menneitten aikojen suljetuimmissa yhteiskunnassa olisi kansalaisilla jollain tapaa nykyistä paremman oltavat? Itse en sellaiseen usko.
 
Sellaista valvontaa, ettei esim. suomalaisia työehtosopimuksia poljeta kolmen taalan työläisten avulla. Kummasti tässäkin maassa pystytään valvomaan vaikka mitä sun helvettiä, mutta tämä nimenomainen asia on osoittautunut visaiseksi. Syy on selvä ja sitä on turha lotvehtia.

Jostain syystä rakennusala on sellainen, että siellä mennään sieltä missä aita on matalin.

Tuo veronumero on yksi oleellinen keino valvonnassa, mutta ei se helppoa ole. Kun isotkin konsernit venkoilevat.

Tuossa juttua veronumerosta ja muusta valvonnasta.

http://www.talouselama.fi/uutiset/m...nustyomaat-tayttyvat-vitosen-miehista-6542809

Mies, joka keksi veronumeron: Pahin skenaario on, että rakennustyömaat täyttyvät "vitosen miehistä"
Petra Piitulainen19.4. 17:57

Paikallinen sopiminen on ollut rakennusalan arkipäivää jo ennen kuin Juha Sipilän (kesk) hallitus sanoi ensimmäistä kertaa sanan kilpailukykysopimus. Tässä on Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan selitys sille, että Rakennusliitto ei lähtenyt talvella mukaan kilpailukykysopimukseen: alalla on joustettu jo riittävästi.

Liitossa ymmärretään, että jos yhteiskunnalta loppuvat rahat, jostakin pitää säästää. Suokkaan mielestä leikata pitäisi kuitenkin sieltä, missä kulut ovat eniten paisuneet, eli julkiselta sektorilta.

”Rakennusalalla ovat pidemmät työajat, lyhyemmät lomat ja sairasajan palkan edut ovat olemattomat julkiseen puoleen verrattuna”, Suokas sanoo.

Pakkolait eivät olisi Suokkaan mukaan olleet Rakennusliiton jäsenten kannalta kovinkaan rankkoja. Maksut tulevat joka tapauksessa, vaikka liitto ei ole kilpailukykysopimuksessa mukana. Sopimuksessa on sovittu palkansaajien työajan pidentämisestä palkattomasti kolme päivää vuodessa.

”Ainoa millä olisimme voineet sen kolme päivää lyhentää, olisi ottaa pekkaspäivät pois. Se tarkoittaisi, että palkasta pitäisi ottaa noin 1–2 prosenttia pois. En usko, että meillä olisi ollut mitään maallista mahtia saada jäsenistössä sellainen läpi. Palkkoja emme lähde alentamaan. Jos työnantajaliitot haluavat meiltä ne kolme päivää pois, voivat alkaa valmistella työsulkua keväällä 2017”, Suokas toteaa.

Rakennusalan kannalta huomattavasti ongelmallisempana Suokas pitää yhteiskuntasopimukseen hahmoteltua paikallisen sopimisen välinettä, kriisilauseketta.

”Jos yrityksellä on työvoiman vähentämisen tarve, se voi vähentää palkkaa. Rakennusalalla järjestelmät ovat nyt jo sellaiset, että yritys ja työntekijä voivat sopia joustoista silloin, kun niihin on tarve. Eli käytännössä meillä on joka yritys kriisiyritys”, Suokas pohtii.

”Paikalliseksi sopimiseksi kutsutaan nyt erheellisesti työnantajien oikeutta maksaa työehtosopimukset alittavaa palkkaa. Koko ajatus on harhainen. Palkat ovat yleisesti kirjapalkkoja ja jos vielä vähemmän voi maksaa, niin tietysti näin tehdään. Ei tässä mistään sopimisesta ole kyse, vaan puhtaasti vähimmäispalkkojen alentamisesta.”

Vähimmäispalkat ovat rakennusalalla muutenkin vaikea asia.

”Vaikka tekisimme ilmaiseksi töitä, sillä ei ole mitään merkitystä jos ei ole kysyntää. Silloin kun rakennetaan, se on ihan sama, onko työvoima muutaman prosentin kalliimpaa vai ei. Rakentamisen alalla työvoima on jo niin joustavaa kuin se voi olla. Millään joustoilla ei ole enää mitään saavutettavissa”, Suokas sanoo.

Veronumerolla harmaan talouden kimppuun
Ongelma on, että ulkomaalaiset työntekijät joustavat liikaakin. Vuonna 2004 työvoima vapautui ja itäisestä Euroopasta tuli hyökyaallon lailla työntekijöitä rakennuksille, joita käytettiin hyväksi räikeästi.

”Löysin itsekin yhdeltä työmaalta kaverin, jonka palkka oli euron tunti. Sopimukseen oli kirjoitettu: tuntipalkka on euro viiva viisi, työnantaja päättää, mikä se on”, Suokas kertoo.

Suomen valtio ei Suokkaan mukaan ollut varautunut tähän mitenkään, eikä valtio pystynyt valvomaan. Ainoa keino puuttua olisi ollut, että työntekijä nostaa työnantajaansa vastaan kanteen käräjäoikeudessa.

Käytännössä ulkomaalaiset rakennusmiehet jäivät oman onnensa nojaan.

Siksi kun kansanedustaja Jukka Gustafsson soitti aikanaan Suokkaalle ja kysyi hyvää konstia harmaan talouden kuriin laittamiseen, hänellä oli keino jo mietittynä.

”Laitoin sitten esityksen veronumerosta. Ei se johtanut silloin mihinkään, kun poliitikot ja virkamiehet eivät innostuneet siitä. Sanottiin moneen kertaan, että ensin pitää selvittää onko mitään ongelmaa, ja sitten selvittää kuinka suuri ongelma on ja lopulta pohtia onko sille syytä tehdä jotain”, Suokas muistelee.

Suokas vei esityksen yhdessä Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen kanssa työnantajaliittoon, jossa ideasta innostuttiin. Tämän jälkeen esitys vietiin valtiovarainministeriöön.

”Monta vuotta sitä väännettiin. Kaikkein suurimpana pisti vastaan verohallitus. Ne sanoivat, että eivät halua sitä”, Suokas kertoo.

Nyt verottaja ei taitaisi luopua veronumerosta enää mistään hinnasta. Tarkkoja arvioita harmaan talouden takia menetetyistä verotuloista on mahdoton saada, mutta joka tapauksessa puhutaan miljardeista euroista vuosittain. Rakennusala on usein esillä juuri tässä yhteydessä.

Aluehallintoviraston viime vuoden selvityksestä ilmenee, että yli 90 prosentilla rakennustyömaiden työntekijöistä oli pakollinen henkilötunniste.

Puutteita löytyy kuitenkin edelleen työmaan työntekijäluettelon ylläpitämisessä. Usein luettelovalvonnassa havaitut puutteet liittyvät siihen, ettei luettelossa ole tietoa Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen Suomessa olevasta edustajasta ja hänen yhteystiedoistaan. Myös työaikakirjanpidosta löytyy puutteita. Eli ulkomaisten työntekijöiden työaikoja ja maksetun palkan perusteita on hyvin vaikea selvittää.

Aluehallintoviraston mukaan useimmissa tapauksissa rakennusalan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaus täyttää alan työehtosopimuksen alimman palkkaryhmän asettaman vähimmäistason, mutta palkka ei välttämättä vastaa alan yleistä palkkatasoa. Ulkomaalaisille työntekijöille ei myöskään usein korvata tehtyjä yli- ja sunnuntaityötunteja eikä vuosilomakorvauksia makseta lainkaan. Ongelmat keskittyvät etenkin pieniin ulkomaalaisomisteisiin rakennusalan yrityksiin ja Suomeen työntekijöitä lähettäviin yrityksiin.

”Koko ajan on rakennuksilla töissä ulkomaalaisia, jotka ovat halvempia kuin suomalaiset, vaikka heillekään ei pitäisi maksaa alempaa palkkaa. Ei me pystytä jokaisen palkkakuittia tarkastamaan. Eikä se edes riitä, pitäisi nähdä pankkitili ja ettei sieltä ole maksettu osa palkasta työnantajalle takaisin”, Suokas sanoo.

Euroopasta ei kannata ottaa mallia
Suokas on nähnyt vuosien aikana kaikki mahdolliset konnuudet käytännössä muualla Euroopassa. Hänen mielestään sieltä ei ole mitään mallia otettavissa, vaan Suomessa pitää kehittää omat toimintamallit. Yrityksen kotipaikalla ei ole tässä pelissä merkitystä.

”Qatarissa kuolee tuhansia ihmisiä rakennustyömaalla, mutta maailma on näitä samoja Qatareita täynnä. Ei suomalainen rakennusyrittäjä ole sen kummempi.”

Suokkaan maailmassa pahinta olisi, että yleissitovuus poistettaisiin, koska rakennusalalla ei ole minimipalkkalakia.

”Saksassa palkat olivat rakennusalalla kaksi kolme kertaa isommat kuin meillä. Muutamassa vuodessa palkat romahtivat ja käytännöksi tuli vitonen pimeänä, kun itälaajennuksen myötä tulleet ulkomaiset yritykset eivät olleet velvoitettu noudattamaan työehtosopimusta. Vuosien taistelun jälkeen siellä on saatu 8 euron minimituntipalkka. Suomessa sillä rahalla ei elä. Jos meiltä poistuisi yleissitovuus, palkkajärjestelmältämme katoaisi pohja ja meille alkaisi tulla näitä viiden euron ihmisiä”, Suokas pelkää.

Suuri osa yrityksistä käyttää hyväkseen sumeilematta kaikki keinot, joilla pääsevät venkoilemaan pakollisista maksuista. Suokaksen mukaan kohtuullisen iso suomalainen konserni antoi periksi, kun EU-tuomioistuimesta tuli päätös, että komennusmiehille pitää aina maksaa päivärahaa. Yritys oli tehnyt mukaellun sopimuksen, jonka mukaan 20 ulkomaalaiselle työmiehelle ei tarvitse maksaa päivärahoja.

Miehet olivat allekirjoittaneet todistuksen, jonka mukaan heitä ei ole komennettu työmaalle Suomeen, vaan he ovat jokainen itse erikseen hakeutuneet sinne omin keinoin ja omalla kustannuksella. Miehet olivat samasta maasta ja samasta yrityksestä.

”Jos tämä olisi sallittu, kaikki olisivat tulleet tällaiset valmiiksi kirjoitetut todistukset taskussaan tänne. Selvityksessä lukisi, että yhtiö on kriisiyhtiö, ja siksi he ovat sopineet, että palkka on alle työehtosopimuksen”, Suokas sanoo.

Hän on varma, että käytännöstä muodostuisi vallitseva. Jos on olemassa järjestelmä, joka mahdollistaa työehtosopimuksessa määriteltyjen palkkojen alentamisen, sitä varmasti käytetään.
 
Ja otetaan kansalaisluottamus takaisin käyttöön.

Kuinkahan moni olisi eduskunnassa jos moinen tapahtuisi.... Mutta kannatan. "Tuomittu menettämään kansalaisluottamuksensa."
 
Ehdottomasti näin. Tokihan sen täytyy olla aina määräaikainen jos kansalaisluottamuksen menettää.
 
Tällähetkellähän tuo kansalaisuus on vähän sellainen, että on paljon velvollisuuksia ja vähän oikeuksia mutta ulkomaalaisella on vain ne oikeudet. Tuolla pikkuruisella perustuslain muutoksella homma muuttuisi niin, että Suomalaisella olisi yhä ne velvollisuudet mutta myös vähän muita enemmän oikeuksia. Tänne tulevalla vain ne velvollisuudet. Silloin sillä kansalaisuudella olisi oikeasti arvoa ja sitä kannattaisi tännekin tulevan tavoitella.
 
Ehdottomasti näin. Tokihan sen täytyy olla aina määräaikainen jos kansalaisluottamuksen menettää.

Vuoden 1889 rikoslain nojalla rikoksiin syyllistynyt, joka tuomittiin kuritushuone- tai vankeusrangaistuksiin, oli useissa tapauksissa sen lisäksi tuomittava lisärangaistuksena ainiaaksi tai määräajaksi (1–15 vuodeksi) menettämään myös kansalaisluottamuksensa. Tällöin hän oli kansalaisluottamusta vailla tietyn ajan vielä sen jälkeen, kun hänet oli vapautettu.

Kansalaisluottamuksen menettänyt henkilö ei ollut äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa. Häntä ei voitu nimittää valtion tai kunnan virkaan eikä valita jäseneksi kunnallisiin lautakuntiin tai yhdistyksen hallitukseen. Hän ei myöskään voinut toimia todistajana eikä toisen henkilön asiamiehenä oikeudessa. Lisäksi henkilö, joka oli menettänyt kansalaisluottamuksensa, ei saanut toimia kauppiaana eikä harjoittaa eräitä laissa mainittuja elinkeinoja.
 
En tunne raksoja kovin hyvin. Millaista valvontaa veli Baikal toivoisi lisää ja miksi?

Jos Natsi-Saksa-vertauksia käytetään, niin jokainen joutuu jo kantamaan Davidin tähteä rinnassaan ;)

https://www.vero.fi/veronumero

Meinasinkin juuri mainita veronumeron. Velimies kun joutui entisessä elämässään pääurakoitsijan edustajana valvomaan että tuota ilmestyskirjassakin mainittua pakollista merkkiä pidetään :rolleyes: Kun aliurakoitsijoina oli esim. Itä-Euroopan ihmeitä niin voitte uskoa että valvomista oli.

Mielenkiintoista että tuollaisen saamisessa kesti niinkin kauan, ja vielä mielenkiintoisempaa että "oma puolueeni" Kokoomus vastusti sen käyttöönottoa, vasemmistopuolueiden kannattaessa sitä. Saipahan kerrankin olla vasemmiston kanssa yhteisessä rintamassa.

Vaikka olen mielestäni aika oikeistolainen niin jotenkin en jaksa lämmetä sille, että "yritystoimintaa helpotetaan" helpottamalla harmaan talouden toimijoiden toimintaa rakennusalalla, jossa on ihan riittävästi muutenkin ongelmaa. Rakennusalahan on siitä jännä että järjestäytyneet suuret työnantajat ovat hyvää pataa työntekijäjärjestöjen kanssa. Molempien etu kun on, etteivät pienet vilunkifirmat hanki epäreilua kilpailuetua kiertämällä lakia.

Sinänsä näen kyllä @baikal in pointin, tätä vapaata liikkuvuutta perustellaan paljolti korkean tason huippuosaajien liikkumisen vapauttamisena mutta todellisuudessa suuri enemmistö vaikutuksista on nimenomaan suorittavan, matalammin palkatun työn tiimoilta. Itse näen siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Veronumeron kaltaiset systeemit karsivat niitä huonoja, vaikka tietynlaiset "pisnesmiehet" niitä vastustavatkin.
 
Viimeksi muokattu:
Essee mikä kannattaa lukea mielestäni:
https://medium.com/@theonlytoby/his...ext-with-brexit-trump-a3fefd154714#.r557w61f1

History tells us what may happen next with Brexit & Trump

"
[note: this essay contains a lot of links out, which are underlined. Consider them further reading or me backing up my opinions]

It seems we’re entering another of those stupid seasons humans impose on themselves at fairly regular intervals. I am sketching out here opinions based on information, they may prove right, or may prove wrong, and they’re intended just to challenge and be part of a wider dialogue.

My background is archaeology, so also history and anthropology. It leads me to look at big historical patterns. My theory is that most peoples’ perspective of history is limited to the experience communicated by their parents and grandparents, so 50–100 years. To go beyond that you have to read, study, and learn to untangle the propaganda that is inevitable in all telling of history. In a nutshell, at university I would fail a paper if I didn’t compare at least two, if not three opposing views on a topic. Taking one telling of events as gospel doesn’t wash in the comparative analytical method of research that forms the core of British academia. (I can’t speak for other systems, but they’re definitely not all alike in this way).

So zooming out, we humans have a habit of going into phases of mass destruction, generally self imposed to some extent or another. This handy list shows all the wars over time. Wars are actually the norm for humans, but every now and then something big comes along. I am interested in the Black Death, which devastated Europe. The opening of Boccaccio’s Decameron describes Florence in the grips of the Plague. It is as beyond imagination as the Somme, Hiroshima, or the Holocaust. I mean, you quite literally can’t put yourself there and imagine what it was like. For those in the midst of the Plague it must have felt like the end of the world.

But a defining feature of humans is their resilience. To us now it seems obvious that we survived the Plague, but to people at the time it must have seemed incredible that their society continued afterwards. Indeed, many takes on the effects of the Black Death are that it had a positive impact in the long term. Well summed up here: “By targeting frail people of all ages, and killing them by the hundreds of thousands within an extremely short period of time, the Black Death might have represented a strong force of natural selection and removed the weakest individuals on a very broad scale within Europe,“ …In addition, the Black Death significantly changed the social structure of some European regions. Tragic depopulation created the shortage of working people. This shortage caused wages to rise. Products prices fell too. Consequently, standards of living increased. For instance, people started to consume more food of higher quality.”

But for the people living through it, as with the World Wars, Soviet Famines, Holocaust, it must have felt inconceivable that humans could rise up from it. The collapse of the Roman Empire, Black Death, Spanish Inquisition, Thirty Years War, War of the Roses, English Civil War… it’s a long list. Events of massive destruction from which humanity recovered and move on, often in better shape.

At a local level in time people think things are fine, then things rapidly spiral out of control until they become unstoppable, and we wreak massive destruction on ourselves. For the people living in the midst of this it is hard to see happening and hard to understand. To historians later it all makes sense and we see clearly how one thing led to another. During the Centenary of the Battle of the Somme I was struck that it was a direct outcome of the assassination of an Austrian Arch Duke in Bosnia. I very much doubt anyone at the time thought the killing of a minor European royal would lead to the death of 17 million people.

My point is that this is a cycle. It happens again and again, but as most people only have a 50–100 year historical perspective they don’t see that it’s happening again. As the events that led to the First World War unfolded, there were a few brilliant minds who started to warn that something big was wrong, that the web of treaties across Europe could lead to a war, but they were dismissed as hysterical, mad, or fools, as is always the way, and as people who worry about Putin, Brexit, and Trump are dismissed now.

Then after the War to end all Wars, we went and had another one. Again, for a historian it was quite predictable. Lead people to feel they have lost control of their country and destiny, people look for scapegoats, a charismatic leader captures the popular mood, and singles out that scapegoat. He talks in rhetoric that has no detail, and drums up anger and hatred. Soon the masses start to move as one, without any logic driving their actions, and the whole becomes unstoppable.

That was Hitler, but it was also Mussolini, Stalin, Putin, Mugabe, and so many more. Mugabe is a very good case in point. He whipped up national anger and hatred towards the land owning white minority (who happened to know how to run farms), and seized their land to redistribute to the people, in a great populist move which in the end unravelled the economy and farming industry and left the people in possession of land, but starving. See also the famines created by the Soviet Union, and the one caused by the Chinese Communists last century in which 20–40 million people died. It seems inconceivable that people could create a situation in which tens of millions of people die without reason, but we do it again and again.

But at the time people don’t realise they’re embarking on a route that will lead to a destruction period. They think they’re right, they’re cheered on by jeering angry mobs, their critics are mocked. This cycle, the one we saw for example from the Treaty of Versaille, to the rise of Hitler, to the Second World War, appears to be happening again. But as with before, most people cannot see it because:

1. They are only looking at the present, not the past or future

2. They are only looking immediately around them, not at how events connect globally

3. Most people don’t read, think, challenge, or hear opposing views

Trump is doing this in America. Those of us with some oversight from history can see it happening. Read this brilliant, long essay in the New York magazine to understand how Plato described all this, and it is happening just as he predicted. Trump says he will Make America Great Again, when in fact America is currently great, according to pretty well any statistics. He is using passion, anger, and rhetoric in the same way all his predecessors did — a charismatic narcissist who feeds on the crowd to become ever stronger, creating a cult around himself. You can blame society, politicians, the media, for America getting to the point that it’s ready for Trump, but the bigger historical picture is that history generally plays out the same way each time someone like him becomes the boss.

On a wider stage, zoom out some more, Russia is a dictatorship with a charismatic leader using fear and passion to establish a cult around himself. Turkey is now there too. Hungary, Poland, Slovakia are heading that way, and across Europe more Trumps and Putins are waiting in the wings, in fact funded by Putin, waiting for the popular tide to turn their way.

We should be asking ourselves what our Archduke Ferdinand moment will be. How will an apparently small event trigger another period of massive destruction. We see Brexit, Trump, Putin in isolation. The world does not work that way — all things are connected and affecting each other. I have pro-Brexit friends who say ‘oh, you’re going to blame that on Brexit too??’ But they don’t realise that actually, yes, historians will trace neat lines from apparently unrelated events back to major political and social shifts like Brexit.

Brexit — a group of angry people winning a fight — easily inspires other groups of angry people to start a similar fight, empowered with the idea that they may win. That alone can trigger chain reactions. A nuclear explosion is not caused by one atom splitting, but by the impact of the first atom that splits causing multiple other atoms near it to split, and they in turn causing multiple atoms to split. The exponential increase in atoms splitting, and their combined energy is the bomb. That is how World War One started and, ironically how World War Two ended.

An example of how Brexit could lead to a nuclear war could be this:

Brexit in the UK causes Italy or France to have a similar referendum. Le Pen wins an election in France. Europe now has a fractured EU. The EU, for all its many awful faults, has prevented a war in Europe for longer than ever before. The EU is also a major force in suppressing Putin’s military ambitions. European sanctions on Russia really hit the economy, and helped temper Russia’s attacks on Ukraine (there is a reason bad guys always want a weaker European Union). Trump wins in the US. Trump becomes isolationist, which weakens NATO. He has already said he would not automatically honour NATO commitments in the face of a Russian attack on the Baltics.

With a fractured EU, and weakened NATO, Putin, facing an ongoing economic and social crisis in Russia, needs another foreign distraction around which to rally his people. He funds far right anti-EU activists in Latvia, who then create a reason for an uprising of the Russian Latvians in the East of the country (the EU border with Russia). Russia sends ‘peace keeping forces’ and ‘aid lorries’ into Latvia, as it did in Georgia, and in Ukraine. He annexes Eastern Latvia as he did Eastern Ukraine (Crimea has the same population as Latvia, by the way).

A divided Europe, with the leaders of France, Hungary, Poland, Slovakia, and others now pro-Russia, anti-EU, and funded by Putin, overrule calls for sanctions or a military response. NATO is slow to respond: Trump does not want America to be involved, and a large part of Europe is indifferent or blocking any action. Russia, seeing no real resistance to their actions, move further into Latvia, and then into Eastern Estonia and Lithuania. The Baltic States declare war on Russia and start to retaliate, as they have now been invaded so have no choice. Half of Europe sides with them, a few countries remain neutral, and a few side with Russia. Where does Turkey stand on this? How does ISIS respond to a new war in Europe? Who uses a nuclear weapon first?

This is just one Arch Duke Ferdinand scenario. The number of possible scenarios are infinite due to the massive complexity of the many moving parts. And of course many of them lead to nothing happening. But based on history we are due another period of destruction, and based on history all the indicators are that we are entering one.

It will come in ways we can’t see coming, and will spin out of control so fast people won’t be able to stop it. Historians will look back and make sense of it all and wonder how we could all have been so naïve. How could I sit in a nice café in London, writing this, without wanting to run away. How could people read it and make sarcastic and dismissive comments about how pro-Remain people should stop whining, and how we shouldn’t blame everything on Brexit. Others will read this and sneer at me for saying America is in great shape, that Trump is a possible future Hitler (and yes, Godwin’s Law. But my comparison is to another narcissistic, charismatic leader fanning flames of hatred until things spiral out of control). It’s easy to jump to conclusions that oppose pessimistic predictions based on the weight of history and learning. Trump won against the other Republicans in debates by countering their claims by calling them names and dismissing them. It’s an easy route but the wrong one.

Ignoring and mocking the experts , as people are doing around Brexit and Trump’s campaign, is no different to ignoring a doctor who tells you to stop smoking, and then finding later you’ve developed incurable cancer. A little thing leads to an unstoppable destruction that could have been prevented if you’d listened and thought a bit. But people smoke, and people die from it. That is the way of the human.

So I feel it’s all inevitable. I don’t know what it will be, but we are entering a bad phase. It will be unpleasant for those living through it, maybe even will unravel into being hellish and beyond imagination. Humans will come out the other side, recover, and move on. The human race will be fine, changed, maybe better. But for those at the sharp end — for the thousands of Turkish teachers who just got fired, for the Turkish journalists and lawyers in prison, for the Russian dissidents in gulags, for people lying wounded in French hospitals after terrorist attacks, for those yet to fall, this will be their Somme.

What can we do? Well, again, looking back, probably not much. The liberal intellectuals are always in the minority. See Clay Shirky’s Twitter Storm on this point. The people who see that open societies, being nice to other people, not being racist, not fighting wars, is a better way to live, they generally end up losing these fights. They don’t fight dirty. They are terrible at appealing to the populace. They are less violent, so end up in prisons, camps, and graves. We need to beware not to become divided (see: Labour party), we need to avoid getting lost in arguing through facts and logic, and counter the populist messages of passion and anger with our own similar messages. We need to understand and use social media. We need to harness a different fear. Fear of another World War nearly stopped World War 2, but didn’t. We need to avoid our own echo chambers. Trump and Putin supporters don’t read the Guardian, so writing there is just reassuring our friends. We need to find a way to bridge from our closed groups to other closed groups, try to cross the ever widening social divides.

(Perhaps I’m just writing this so I can be remembered by history as one of the people who saw it coming.)
"
 
Essee mikä kannattaa lukea mielestäni:
https://medium.com/@theonlytoby/his...ext-with-brexit-trump-a3fefd154714#.r557w61f1

History tells us what may happen next with Brexit & Trump

"
[note: this essay contains a lot of links out, which are underlined. Consider them further reading or me backing up my opinions]

It seems we’re entering another of those stupid seasons humans impose on themselves at fairly regular intervals. I am sketching out here opinions based on information, they may prove right, or may prove wrong, and they’re intended just to challenge and be part of a wider dialogue.

My background is archaeology, so also history and anthropology. It leads me to look at big historical patterns. My theory is that most peoples’ perspective of history is limited to the experience communicated by their parents and grandparents, so 50–100 years. To go beyond that you have to read, study, and learn to untangle the propaganda that is inevitable in all telling of history. In a nutshell, at university I would fail a paper if I didn’t compare at least two, if not three opposing views on a topic. Taking one telling of events as gospel doesn’t wash in the comparative analytical method of research that forms the core of British academia. (I can’t speak for other systems, but they’re definitely not all alike in this way).

So zooming out, we humans have a habit of going into phases of mass destruction, generally self imposed to some extent or another. This handy list shows all the wars over time. Wars are actually the norm for humans, but every now and then something big comes along. I am interested in the Black Death, which devastated Europe. The opening of Boccaccio’s Decameron describes Florence in the grips of the Plague. It is as beyond imagination as the Somme, Hiroshima, or the Holocaust. I mean, you quite literally can’t put yourself there and imagine what it was like. For those in the midst of the Plague it must have felt like the end of the world.

But a defining feature of humans is their resilience. To us now it seems obvious that we survived the Plague, but to people at the time it must have seemed incredible that their society continued afterwards. Indeed, many takes on the effects of the Black Death are that it had a positive impact in the long term. Well summed up here: “By targeting frail people of all ages, and killing them by the hundreds of thousands within an extremely short period of time, the Black Death might have represented a strong force of natural selection and removed the weakest individuals on a very broad scale within Europe,“ …In addition, the Black Death significantly changed the social structure of some European regions. Tragic depopulation created the shortage of working people. This shortage caused wages to rise. Products prices fell too. Consequently, standards of living increased. For instance, people started to consume more food of higher quality.”

But for the people living through it, as with the World Wars, Soviet Famines, Holocaust, it must have felt inconceivable that humans could rise up from it. The collapse of the Roman Empire, Black Death, Spanish Inquisition, Thirty Years War, War of the Roses, English Civil War… it’s a long list. Events of massive destruction from which humanity recovered and move on, often in better shape.

At a local level in time people think things are fine, then things rapidly spiral out of control until they become unstoppable, and we wreak massive destruction on ourselves. For the people living in the midst of this it is hard to see happening and hard to understand. To historians later it all makes sense and we see clearly how one thing led to another. During the Centenary of the Battle of the Somme I was struck that it was a direct outcome of the assassination of an Austrian Arch Duke in Bosnia. I very much doubt anyone at the time thought the killing of a minor European royal would lead to the death of 17 million people.

My point is that this is a cycle. It happens again and again, but as most people only have a 50–100 year historical perspective they don’t see that it’s happening again. As the events that led to the First World War unfolded, there were a few brilliant minds who started to warn that something big was wrong, that the web of treaties across Europe could lead to a war, but they were dismissed as hysterical, mad, or fools, as is always the way, and as people who worry about Putin, Brexit, and Trump are dismissed now.

Then after the War to end all Wars, we went and had another one. Again, for a historian it was quite predictable. Lead people to feel they have lost control of their country and destiny, people look for scapegoats, a charismatic leader captures the popular mood, and singles out that scapegoat. He talks in rhetoric that has no detail, and drums up anger and hatred. Soon the masses start to move as one, without any logic driving their actions, and the whole becomes unstoppable.

That was Hitler, but it was also Mussolini, Stalin, Putin, Mugabe, and so many more. Mugabe is a very good case in point. He whipped up national anger and hatred towards the land owning white minority (who happened to know how to run farms), and seized their land to redistribute to the people, in a great populist move which in the end unravelled the economy and farming industry and left the people in possession of land, but starving. See also the famines created by the Soviet Union, and the one caused by the Chinese Communists last century in which 20–40 million people died. It seems inconceivable that people could create a situation in which tens of millions of people die without reason, but we do it again and again.

But at the time people don’t realise they’re embarking on a route that will lead to a destruction period. They think they’re right, they’re cheered on by jeering angry mobs, their critics are mocked. This cycle, the one we saw for example from the Treaty of Versaille, to the rise of Hitler, to the Second World War, appears to be happening again. But as with before, most people cannot see it because:

1. They are only looking at the present, not the past or future

2. They are only looking immediately around them, not at how events connect globally

3. Most people don’t read, think, challenge, or hear opposing views

Trump is doing this in America. Those of us with some oversight from history can see it happening. Read this brilliant, long essay in the New York magazine to understand how Plato described all this, and it is happening just as he predicted. Trump says he will Make America Great Again, when in fact America is currently great, according to pretty well any statistics. He is using passion, anger, and rhetoric in the same way all his predecessors did — a charismatic narcissist who feeds on the crowd to become ever stronger, creating a cult around himself. You can blame society, politicians, the media, for America getting to the point that it’s ready for Trump, but the bigger historical picture is that history generally plays out the same way each time someone like him becomes the boss.

On a wider stage, zoom out some more, Russia is a dictatorship with a charismatic leader using fear and passion to establish a cult around himself. Turkey is now there too. Hungary, Poland, Slovakia are heading that way, and across Europe more Trumps and Putins are waiting in the wings, in fact funded by Putin, waiting for the popular tide to turn their way.

We should be asking ourselves what our Archduke Ferdinand moment will be. How will an apparently small event trigger another period of massive destruction. We see Brexit, Trump, Putin in isolation. The world does not work that way — all things are connected and affecting each other. I have pro-Brexit friends who say ‘oh, you’re going to blame that on Brexit too??’ But they don’t realise that actually, yes, historians will trace neat lines from apparently unrelated events back to major political and social shifts like Brexit.

Brexit — a group of angry people winning a fight — easily inspires other groups of angry people to start a similar fight, empowered with the idea that they may win. That alone can trigger chain reactions. A nuclear explosion is not caused by one atom splitting, but by the impact of the first atom that splits causing multiple other atoms near it to split, and they in turn causing multiple atoms to split. The exponential increase in atoms splitting, and their combined energy is the bomb. That is how World War One started and, ironically how World War Two ended.

An example of how Brexit could lead to a nuclear war could be this:

Brexit in the UK causes Italy or France to have a similar referendum. Le Pen wins an election in France. Europe now has a fractured EU. The EU, for all its many awful faults, has prevented a war in Europe for longer than ever before. The EU is also a major force in suppressing Putin’s military ambitions. European sanctions on Russia really hit the economy, and helped temper Russia’s attacks on Ukraine (there is a reason bad guys always want a weaker European Union). Trump wins in the US. Trump becomes isolationist, which weakens NATO. He has already said he would not automatically honour NATO commitments in the face of a Russian attack on the Baltics.

With a fractured EU, and weakened NATO, Putin, facing an ongoing economic and social crisis in Russia, needs another foreign distraction around which to rally his people. He funds far right anti-EU activists in Latvia, who then create a reason for an uprising of the Russian Latvians in the East of the country (the EU border with Russia). Russia sends ‘peace keeping forces’ and ‘aid lorries’ into Latvia, as it did in Georgia, and in Ukraine. He annexes Eastern Latvia as he did Eastern Ukraine (Crimea has the same population as Latvia, by the way).

A divided Europe, with the leaders of France, Hungary, Poland, Slovakia, and others now pro-Russia, anti-EU, and funded by Putin, overrule calls for sanctions or a military response. NATO is slow to respond: Trump does not want America to be involved, and a large part of Europe is indifferent or blocking any action. Russia, seeing no real resistance to their actions, move further into Latvia, and then into Eastern Estonia and Lithuania. The Baltic States declare war on Russia and start to retaliate, as they have now been invaded so have no choice. Half of Europe sides with them, a few countries remain neutral, and a few side with Russia. Where does Turkey stand on this? How does ISIS respond to a new war in Europe? Who uses a nuclear weapon first?

This is just one Arch Duke Ferdinand scenario. The number of possible scenarios are infinite due to the massive complexity of the many moving parts. And of course many of them lead to nothing happening. But based on history we are due another period of destruction, and based on history all the indicators are that we are entering one.

It will come in ways we can’t see coming, and will spin out of control so fast people won’t be able to stop it. Historians will look back and make sense of it all and wonder how we could all have been so naïve. How could I sit in a nice café in London, writing this, without wanting to run away. How could people read it and make sarcastic and dismissive comments about how pro-Remain people should stop whining, and how we shouldn’t blame everything on Brexit. Others will read this and sneer at me for saying America is in great shape, that Trump is a possible future Hitler (and yes, Godwin’s Law. But my comparison is to another narcissistic, charismatic leader fanning flames of hatred until things spiral out of control). It’s easy to jump to conclusions that oppose pessimistic predictions based on the weight of history and learning. Trump won against the other Republicans in debates by countering their claims by calling them names and dismissing them. It’s an easy route but the wrong one.

Ignoring and mocking the experts , as people are doing around Brexit and Trump’s campaign, is no different to ignoring a doctor who tells you to stop smoking, and then finding later you’ve developed incurable cancer. A little thing leads to an unstoppable destruction that could have been prevented if you’d listened and thought a bit. But people smoke, and people die from it. That is the way of the human.

So I feel it’s all inevitable. I don’t know what it will be, but we are entering a bad phase. It will be unpleasant for those living through it, maybe even will unravel into being hellish and beyond imagination. Humans will come out the other side, recover, and move on. The human race will be fine, changed, maybe better. But for those at the sharp end — for the thousands of Turkish teachers who just got fired, for the Turkish journalists and lawyers in prison, for the Russian dissidents in gulags, for people lying wounded in French hospitals after terrorist attacks, for those yet to fall, this will be their Somme.

What can we do? Well, again, looking back, probably not much. The liberal intellectuals are always in the minority. See Clay Shirky’s Twitter Storm on this point. The people who see that open societies, being nice to other people, not being racist, not fighting wars, is a better way to live, they generally end up losing these fights. They don’t fight dirty. They are terrible at appealing to the populace. They are less violent, so end up in prisons, camps, and graves. We need to beware not to become divided (see: Labour party), we need to avoid getting lost in arguing through facts and logic, and counter the populist messages of passion and anger with our own similar messages. We need to understand and use social media. We need to harness a different fear. Fear of another World War nearly stopped World War 2, but didn’t. We need to avoid our own echo chambers. Trump and Putin supporters don’t read the Guardian, so writing there is just reassuring our friends. We need to find a way to bridge from our closed groups to other closed groups, try to cross the ever widening social divides.

(Perhaps I’m just writing this so I can be remembered by history as one of the people who saw it coming.)
"

Itsellä on aivan eri analyysi samoista asioista ja olen valmis historiasta pitämään visaa poliitikkojen kanssa joista uskon suurimman osan päihittäväni.
 
"The liberal intellectuals are always in the minority"

Euroopan tämänhetkiset ongelmat ovat pääosin juuri liberaalien älykköjen syytä. Heitä tarvitaan sopiva määrä muttei liikaa.

Monissa maissa kävi niin että itseään liberaaleina pitävät älykkäät ihmiset alkoivat tukahduttaa keskustelua, sensuroida ja kuten Ruotsissa pidempi kehitys on ollut niin sulkea osan ihmisistä ulos poliittisesta päätöksenteosta. "Hyvät ihmiset" ovat sokeita.

Sellaiseen tulee aina luonnollinen reaktio ja vastavoima. Jatko on sellainen jota liberaalit älyköt eivät pysty voittamaan. Siitä olen tuon kirjoittajan kanssa samaa mieltä.

Turkin, USA:n ja Venäjän välille voi vetää yhtäläisyyksiä. Kaikkialla on leviämässä konservatismin aalto ja globalismin vastainen liike. Seurasiko se ääriliberaaleista, moraalin mätänemisestä, federalismista, globalismista, Putinista, arabikeväästä, Kuwaitin valtaamisesta? Vai onko kyse sykleistä kuten kirjoittaja esittää.

Jos Turkissa on pilkattu paikallisia "impivaaralaisia" samaan malliin kuin Suomessa niin en ihmettele Erdoganin kannatusta. Mutten usko. Eivät kai liberaalit niin yltiöpäisiä voi olla, kuten Suomessa?

USA taas, siellähän on niin sanottujen liberaalien seassa aivan järjetöntä väkeä (jos sen tulkinnan voi tehdä internetin avulla)
 
"The liberal intellectuals are always in the minority"

Euroopan tämänhetkiset ongelmat ovat pääosin juuri liberaalien älykköjen syytä. Heitä tarvitaan sopiva määrä muttei liikaa.

Monissa maissa kävi niin että itseään liberaaleina pitävät älykkäät ihmiset alkoivat tukahduttaa keskustelua, sensuroida ja kuten Ruotsissa pidempi kehitys on ollut niin sulkea osan ihmisistä ulos poliittisesta päätöksenteosta. "Hyvät ihmiset" ovat sokeita.

Sellaiseen tulee aina luonnollinen reaktio ja vastavoima. Jatko on sellainen jota liberaalit älyköt eivät pysty voittamaan. Siitä olen tuon kirjoittajan kanssa samaa mieltä.

Turkin, USA:n ja Venäjän välille voi vetää yhtäläisyyksiä. Kaikkialla on leviämässä konservatismin aalto ja globalismin vastainen liike. Seurasiko se ääriliberaaleista, moraalin mätänemisestä, federalismista, globalismista, Putinista, arabikeväästä, Kuwaitin valtaamisesta? Vai onko kyse sykleistä kuten kirjoittaja esittää.

Jos Turkissa on pilkattu paikallisia "impivaaralaisia" samaan malliin kuin Suomessa niin en ihmettele Erdoganin kannatusta. Mutten usko. Eivät kai liberaalit niin yltiöpäisiä voi olla, kuten Suomessa?

USA taas, siellähän on niin sanottujen liberaalien seassa aivan järjetöntä väkeä (jos sen tulkinnan voi tehdä internetin avulla)

:salut:
 
Jostain syystä rakennusala on sellainen, että siellä mennään sieltä missä aita on matalin.

Tuo veronumero on yksi oleellinen keino valvonnassa, mutta ei se helppoa ole. Kun isotkin konsernit venkoilevat.

Tuossa juttua veronumerosta ja muusta valvonnasta.

http://www.talouselama.fi/uutiset/m...nustyomaat-tayttyvat-vitosen-miehista-6542809

Tuo talouselämän juttu on kyllä huvittava.
jo 15 vuotta on suomeen tullut raksamiehiä ja hitsareita siten, että ovat jollain identiteetillä 6 kk suomessa duunissa ja kun "veroton" jakso päättyy, niin seuraavan kotiloman jälkeen ovat sitten uudella identiteetillä (ja veronumerolla) samat äijät "uusia äijiä" ja parhaat ovat naureskelleet, että on suomen valtio helppo kusetettava, kun tallinnan lauttaa odotellessa voi 150 eurolla "ostaa" lisää alaikäisiä lapsia vaikkapa 3 kpl itselleen parperilla, jotta saadaan lapsilisää "emännälle" kotiin.
Voi ristus tätä maata ja sallimista...
Eikä se rakentamisen laatu kasva pätkääkään noiden etelänmiesten toimesta, ei niitä kiinnosta pätkääkään, että onko tiili tiilen päällä, vai onko laasti välissä! Sitäpaitsi tori.fi palvelussa on vironpojat myymässä rakennustarvikkeita jatkuvasti, kun työmaalta voi ottaa vaikka eristeitä päivän päätyttyä peräkärryllisen myyntiin mukaansa...
Yhtään noita ei tarvittaisi täällä. Suomen rakentamisen ja tekemisen laadulle olisi lottovoitto, jos tallinkin aamulautta ajais karille maanantaina... :D
 
Voin kyllä sanoa, ettei se Suomen rakentamisen taso esim. 70-80-luvuilla ollut todellakaan hyvä. Ja se onnistui ihan kotimaisin voimin.....
 
Voin kyllä sanoa, ettei se Suomen rakentamisen taso esim. 70-80-luvuilla ollut todellakaan hyvä. Ja se onnistui ihan kotimaisin voimin.....

Omat yrittäjänä toimivat kaverit ovat löytäneet hyviä virolaisia töihin ja kehuvat paljon, se ei poista sitä että ongelmia on olemassa ja se ei ole kenenkään etu.
 
Itselle EU on mahdollistanut työskentelyn ja yrittäjyyden ulkomailla todella helposti. Kai se olisi ollut aikaisemminkin mahdollista, mutta silloin tuli oltua pyssyvaltion hommissa ja ulkomaille muutto ei ollut edes ajatuksissa.

Minä tein ihan rehellistäkin työtä joskus ulkomailla ennen EU:ta. Ensin piti ilmoittautua Meldestelleen (asumisosoite viranomaisille). Meldestellen leiman ja työsopimuksen kanssa Ordnungsamtiin, josta annettiin maassaololupa - joka kirjattiin työsopimuksen päättymisen jälkeiseen päivään. Jonotus Ordnungsamtissa oli legendaarinen ja valkosipuli haisi käytävillä. Lohtua antoi se, että ruotsalaiset jonottivat myös.
 
Minä tein ihan rehellistäkin työtä joskus ulkomailla ennen EU:ta. Ensin piti ilmoittautua Meldestelleen (asumisosoite viranomaisille). Meldestellen leiman ja työsopimuksen kanssa Ordnungsamtiin, josta annettiin maassaololupa - joka kirjattiin työsopimuksen päättymisen jälkeiseen päivään. Jonotus Ordnungsamtissa oli legendaarinen ja valkosipuli haisi käytävillä. Lohtua antoi se, että ruotsalaiset jonottivat myös.

Olen kokenut saman odotuksen valkosipulille haisevassa käytävässä :D
Ruotsalaiset ja Norjalaiset oli samassa jonossa ja etenkin Ruotsalaisia kismitti käytännöt :D
 
Rikollisuuden ja salakuljettajien eldorado alkaa Schengenistä. Mielestäni se joutaisi jäähylle siksi aikaa, että tilanteet selkenevät. Koska Dublinin sopimusta rikotaan ulkorajoilla ja päästetään porukka vaeltamaan, vapaa liikkuminen on turvallisuusriski.
 
Rikollisuuden ja salakuljettajien eldorado alkaa Schengenistä. Mielestäni se joutaisi jäähylle siksi aikaa, että tilanteet selkenevät. Koska Dublinin sopimusta rikotaan ulkorajoilla ja päästetään porukka vaeltamaan, vapaa liikkuminen on turvallisuusriski.

Jep ja ne alueet joilla käydään esim. päivittäin töissä on saletisti mahdollista saada toimiviksi paikallisjärjestelyin. Kaikki on järjestelykysymyksiä jos halua on. Jos Schengenin teksti on uskonkappale, niin vaikea silloin on vastata ilmeneviin ongelmiin pragmaattisesti.
 
Back
Top