F-35A käyttöönotto Suomessa - ketju

Eli nyt kun HX-voittaja on selvillä, laitetaan ketju pystyyn, jossa kerätään uutiset F-35A:n käyttöönotosta Suomessa, jne...

Onkohan tämä viisasta? Kun F-35 -ketju kuitenkin on jo olemassa.

Keskustelun hajauttamista yritettiin koronan suhteen, Suomen koronatilanteesta oma ketju ja maailman koronasta omansa (tai "Epidemiat maailmalla"). Lopputuloksena molemmissa keskustellaan samasta aiheesta ja etenkin Suomen koronaketjussa on myös ulkomaisia juttuja ja tutkimuksia.

Lisäys:

Ennakkotapaus: https://maanpuolustus.net/threads/koronavirus-suomessa.7112/post-836914
 
Instan lehdistötiedotteesta:
Insta vastaa lentokoneen avioniikkajärjestelmien tuki- ja ylläpitokonseptin kehityksestä sekä uuden hävittäjän järjestelmien integroimisesta kotimaisiin johtamisjärjestelmiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Epäsuoran teollisen yhteistyön myötä puolestaan kehitetään tulevaisuuden teknologioita yhteistoiminnassa hävittäjätoimittajan kanssa asiakastarpeisiin.
Patrian lehdistötiedottesta:
Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit Patrialle ovat laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille ja rakennekomponenttien tuotanto. Patrian työkokonaisuuteen kuuluu myös moottoreiden loppukokoonpano Ilmavoimien koneisiin. Näiden lisäksi Suomeen rakentuu myös laitteiden testaus- ja huoltokykyä.
Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA Ry:
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus näkee suuria mahdollisuuksia HX-hankkeen teollisessa yhteistyössä. Yhteistyöprojektien arvo on noin kolme miljardia euroa ja niiden avulla voidaan ennen kaikkea kehittää teollisuuden verkostoja ja kansainvälistä kilpailukykyä. Kuten Puolustusselonteossakin on mainittu, on toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen sekä verkottunut kotimainen puolustusteollisuus sotilaallisen huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen toimintakyvyn mahdollistaja.

”Puolustusteollisuuden markkinaympäristö on erittäin poliittinen ja markkinoille pääsy on vaikeaa. Uskon, että yhteistyössä Lockheed Martinin kanssa kykenemme uusiin avauksiin ja mahdollisuuksiin suomalaiselle alan teollisuudelle”, toteaa Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Teollisen yhteistyön projektien toteutusaika on kymmenen vuotta ja projektien työllistämisvaikutus on merkittävä. Karangon mukaan projektien hallinnoinnoille on osoitettava riittävät henkilöresurssit myös puolustushallinnossa. Puolustusoviomien omistajuus ja vahva tahtotila tulee kantaa koko projektien elinkaaren ajan. Projektien sisältö ja niiden vaikuttavuus on teollisuudelle tärkeäpää kuin projektien lukumäärää.

HX-päätös avaa suomalaiselle teollisuudelle lupaavan mahdollisuuden trans-atlanttisen puolustusyhteistyön syventämiseen. Yhdysvaltojen markkinat ovat erittäin protektionistiset, joten Lockheed Martinin ja sen läheisten kumppaneiden vaikutusvaltaisella tuella markkinoille pääsy voi helpottua. Suomalainen teollisuus on mm. digitalisuuden hyödyntämisen sekä johtamisjärjestelmäalan edelläkävijä ja sen osaaminen hyödyttäisi myös yhdysvaltalaisia yrityksiä ja loppuasiakkaita. Yhdysvallat on maailman suurin puolustustarvikkeiden viejä- ja ostajamaa ja yhteistyö Lockheed Martinin kanssa avaa varmasti suomalaisellekin teollisuudelle uusia vientikohteita.

Kaikki HX-kandidaatit sekä suomalainen teollisuus ja tiede- ja tutkimusyhteisö ovat tehneet todella paljon työtä sopivien kumppanien ja teollisen yhteistyön projektien eteen. Kaikki osapuolet ovat investoineet toimintaan merkittävästi. PIA:n tavoitteena on, että tämä tehty työ hyödynnettäisiin kaikkien HX-tarjoajien kanssa toteuttamalla elinkelpoiset projektit HX-päätöksestä riippumatta.
 
Mitä tulee aseisiin, joita meille tarjottiin F-35A:n yhteydessä, niin tiedämme DSCA:n kautta enimmäismääriä kaikista paitsi AMRAAM:ista ja JSM:stä.

Sidewinder: 150 kappaletta
JDAM-pommit: n. 300 kappaletta
SDB: 500 kappaletta
JASSM-ER: 200 kappaletta

Mikäli BAFO:ssa tarjotut lukumäärät ovat suunnilleen tätä luokkaa, saamme kunnioitettavan määrän aseistusta.
 
Mitä tulee aseisiin, joita meille tarjottiin F-35A:n yhteydessä, niin tiedämme DSCA:n kautta enimmäismääriä kaikista paitsi AMRAAM:ista ja JSM:stä.

Sidewinder: 150 kappaletta
JDAM-pommit: n. 300 kappaletta
SDB: 500 kappaletta
JASSM-ER: 200 kappaletta

Mikäli BAFO:ssa tarjotut lukumäärät ovat suunnilleen tätä luokkaa, saamme kunnioitettavan määrän aseistusta.

Kunnioitettavan määrän? Katsotaanpas Australiaa (72 kpl F-35, 24 kpl Super Hornet).

The Government of Australia has requested a possible sale of up to 350 AIM-9X-2 Sidewinder Tactical Missiles, 35 AIM-9X Special Air Training Missiles (NATMs), 95 AIM-9X-2 Captive Air Training Missiles (CATMs), 22 AIM-9X-2 Tactical Guidance Units, 19 CATM-9X-2 Guidance Units, 3 DATM-9X, containers, test sets and support equipment, spare and repair parts, publications and technical documents, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical assistance, and other related elements of logistics and program support. The estimated cost is $534 million.


The Government of Australia has requested a possible sale of up to three thousand nine hundred (3,900) GBU-53/B Small Diameter Bomb Increment II (SDB II), up to thirty (30) GBU-53/B Guided Test Vehicles (GTV), up to sixty (60) GBU-53/B Captive Carry Reliability Trainers (CCRT).


Up to 2,950 GBU-39/B Small Diameter Bomb I (SDB I)


JASSM-ER on sentään tasoissa LRASM:n kanssa.

The Government of Australia has requested to buy up to two hundred (200) AGM-158C, Long Range Anti-Ship Missiles (LRASMs); and up to eleven (11) ATM-158C LRASM Telemetry Variant (Inert). Also included are DATM-158C LRASM, Captive Air Training Missiles (CATM-158C LRASM), containers, support and test equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor representatives technical assistance, engineering and logistics support services, and other related elements of logistics support. The total estimated cost is $990 million.


Bonus: AMRAAM.

Up to 450 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AIM-120D)


En haluaisi lietsoa tappiomielialaa, mutta sanoisin, että Suomen kannattaisi varata ainakin miljardi lisää HX:n asehankintoihin. Sitä kautta päästäisiin lähemmäksi suursodan vaatimia ampumatarvikevarantoja.
 
En haluaisi lietsoa tappiomielialaa, mutta sanoisin, että Suomen kannattaisi varata ainakin miljardi lisää HX:n asehankintoihin. Sitä kautta päästäisiin lähemmäksi suursodan vaatimia ampumatarvikevarantoja.
Eiköhän me tolla uusimmalla 11 miljardin taalan vekselillä lunastettu aika vahva yhteisymmärrys, että niitä puikkoja löytyy Pohjois-Amerikasta lisää, jos on tarvis?
Ja niihin on varattu ainakin miljardi tulevassa budjetoinnissa.

Lisäksi Ausseilla on väestöä vajaa viisi kertaa Härmän verran, ja vastassa 1,6 miljardia kiinalaista.

Meillä on todellisuudessa vastassa vain hassut 80 miljoonaa iso-venäläistä... no problemo.

Piece of cake.
Pala mokka-kakkua kahvin kanssa :solthum:.
 
Lentäjien koulutus alkaa vuoden 2025 lopussa. Seuraavaksi teemme yhteistyötä Suomen puolustusministeriön ja HX-hankeorganisaation, jotta saamme virallisen sopimuksen (LOA, letter of acceptance) allekirjoitetuksi. Tärkeintä on saada moottorien ja eturungon kokoonpanotyöt käyntiin”, Lockheed Martinin liiketoiminnan kehitystiimin Joel Malone kertoi Teams-lehdistötilaisuudessa perjantaina iltapäivällä.

Käytännössä Suomelle tarkoitetut koneet tulevat suunnitelluista tuotantoeristä 17 ja 18.

Suomelle tarjotaan kaikkien 64 koneen Pratt&Whitney F135 -moottorien loppukokoonpanoa, sekä yhteensä 400 koneen eturungon kokoonpanoa.

LM:n F-35-liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja JR McDonald painottaa, että runkojen kokoonpanotyö työllistää suomalaista teollisuutta yli 20 vuoden ajan.

[400 koneen] määrä on taattu, eikä se muutu, vaikka F-35:n kokonaistilausten luku muuttuisikin.”

Merkittäviksi yrityskumppaneiksi McDonald mainitsi Instan, Patrian, Millogin ja Finnairin. Tämän lisäksi yhteistyöpakettiin kuuluu epäsuoraa t&k-yhteistyötä esimerkiksi yliopistomaailman kanssa.

Suomelle taataan yli sadan komponentin itsenäinen korjauskyky, ja kriisiaikaa varten on olemassa erillinen, Suomeen varastoitava varaosapaketti. Rauhanajan operoinnissa Suomi liittyy F-35:n globaaliin logistiikkaverkostoon.

LM:n Suomen-johtaja Scott Davis painotti, että Suomella on täydellinen päätösvalta siihen, minne ja kenelle sen F-35-laivaston generoima, esimerkiksi huoltoon ja tiedustelutietoon, liittyvä data jaetaan.

Vielä on epäselvää, missä koneen tehtäväjärjestelmien ohjelmointi hoidetaan, mutta Davisin mukaan Suomella on vaikutusvaltaa myös tässä kehitysprosessissa.


Kustannuskysymykseen McDonald vastasi muistuttamalla, että Lockheed Martin on määrätietoisesti alentanut koneiden yksikköhintaa, ja nyt sama prosessi on käynnissä käyttökustannusten suhteen. Hän toisti yhtiön aiemmin esittämän arvion siitä, että LM:n osuus koneen käyttökustannuksista laskee vielä 40 prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana. Osin kustannuksiin vaikuttavat myös moottorivalmistaja Pratt&Whitney sekä operaattori itse, tässä tapauksessa ilmavoimat.

Koneet tullaan toimittamaan tulevan Block 4 -teknologiapäivityksen laitteistokokoonpanossa, joskin ohjelmistopäivityksiä tehdään vielä myöhemminkin, ja tietenkin koneen koko eliniän ajan.

Myös koneen moottoria ollaan päivittämässä, mutta tiedotustilaisuuteen osallistuneen Pratt&Whitneyn asiakasratkaisuista vastaavan johtajan Mike Moellerin mukaan tämä oltaisiin tekemässä vasta Block 4 -päivityksen jälkeen.

Friskin blogissa myös lisätietoa toimituksen ja Block 4:n aikataulusta
The aircraft will be delivered in ‘Block 4 standard’, though the iterative development path of modern aircraft means that things seldom are that simple. What Block 4 mean in this case is that the first Finnish fighters – coming out of Lot 17 in 2025 – will have the TR3 hardware upgrades that are associated with the Block 4 (including the sidekick upgrade that allow for six AMRAAMs in internal carriage) and what Lockheed Martin describes as the “vast majority” of the software upgrades. The final upgrades will come with Lot 18.
 
Viimeksi muokattu:
Loren Thompson
Senior Contributor

Aerospace & Defense
I write about national security, especially its business dimensions.


The Finnish government’s announcement today that it will buy 64 F-35 fighters from the U.S. underscores that the F-35 will be the Free World’s fighter for many decades to come.


When the program commenced during the Clinton years, seven longtime allies—Australia, Canada, Denmark, Italy, The Netherlands, Norway and the United Kingdon—joined with the U.S. to develop the multi-role tactical aircraft.
Other allies including Belgium, Israel, Japan, Poland, Singapore and South Korea subsequently announced that they too would acquire the F-35.


Now it seems even neutral countries want to own the stealthy, highly networked fighter.


The Air Force variant of F-35, which Finland has decided to acquire.


The Air Force variant of F-35, which Finland has decided to acquire.

In June, the Federal Council of Switzerland selected the F-35 as that nation’s future fighter, stating that after a comprehensive evaluation of four candidate aircraft, the F-35 offered “the highest overall benefit at the lowest overall cost.”


Finland is the second neutral country buying in, citing much the same rationale.


Like Switzerland, Finland is not a member of NATO (although it is in the European Union).


But the one thing that all the nations in this diverse community of users share is that they are democracies.


F-35 thus looks destined to define through mid-century what air superiority will mean for the grouping of nations traditionally called the Free World.
These countries all share common values concerning human dignity, and now they will also share the world’s most advanced tactical aircraft—a development that will enhance their capacity to act in concert when aggression threatens.


Having a highly survivable and versatile fighter is critical to the defense of Finland, a country of 5.5 million that successfully fended off invasions by much larger neighbors during World War Two.


And there will be economic benefits for the country, which will be able to participate in a sophisticated manufacturing and logistics system expected to operate through the 2060s.


Finland made impressive economic strides during the postwar period, transforming itself from a largely agrarian country into a modern industrial state.


For instance, Finland is the home of Nokia, one of the world’s largest providers of telecommunications technology and a key player in the race to build out 5G infrastructure.


Participating in the F-35 program will enable the country to hone its aerospace skills while also potentially applying its telecommunications know-how to the global network that supports F-35 operations.


It is an interesting coincidence that Lockheed LMT +0.4% Martin, the prime contractor for the F-35 airframe, is headed by a veteran of the telecom industry who probably understands Finland’s pivotal role in the 5G revolution better than any other U.S. defense executive.


Lockheed (a contributor to my think tank) emphasized the digital skills that Finland will be able to access through the F-35 program in its announcement of the competitive win today.


For the United States, this latest win for the F-35 signals that it has succeeded in once again setting the global standard for what a tactical aircraft must be able to do in the conflicts of the future.


At its inception 20 years ago, the performance and price objectives for the F-35 were so ambitious that many observers doubted they could ever be attained.


But they have been, for all three domestic military services receiving variants of the fighter.


The F-35 has met its performance goals for air-to-air combat, strike missions against surface targets, collection of intelligence, and suppression of hostile emitters.


It is by far the most survivable and versatile tactical aircraft ever built, and Pentagon plans call for continually improving it in the future to stay ahead of emerging threats.


The Air Force variant of the fighter, which Finland will be buying, is already the most reliable and maintainable tactical aircraft in the U.S. fleet, and its production cost is below the list price of any commercial jetliner.


So it is no exaggeration to say that Finland’s decision to buy F-35 opens the door to participation in one of the greatest engineering feats of the present generation.


Any way you slice it, the Helsinki government has made a smart choice, bolstering the cause of Western security even if it never joins NATO or any other collective security arrangement.
 
Säikyyköhän meillä jo valmiiksi oleva Hornetin ilmasta-maahan aseistus F-35:lle ainakin tuonne 2040-luvulle saakka?

AMRAAM:it menevät varmaankin NASAMS:ille, kun saadaan uudet AMRAAM:it F-35:een. Ja Hornetien uusimmat Sidewinderit varmaan voivat vielä jatkaa F-35:n kanssa.
 
Säikyyköhän meillä jo valmiiksi oleva Hornetin ilmasta-maahan aseistus F-35:lle ainakin tuonne 2040-luvulle saakka?

Ei hirveästi väliä. JDAM on hyvin halpa ase ja JSOW:n hankintamäärä on minimaalinen (kymmenkunta).

Ainoastaan JASSM on jossakin määrin merkityksellinen. Sen suhteen on kaksi kysymystä. Yksi, integroidaanko F-35:een baseline-JASSM vai ainoastaan ohjusperheen uudempia variantteja? Kaksi, mikä on Suomen ohjusten tekohengitettävyys (muistelen esitteessä mainitun JASSM:n hyllyiäksi 15 vuotta)?

Pääkäyttäjällä ei välttämättä ole hirveitä ambitioita integroida perusmallin JASSM-ohjuksia F-35:een. Ohjus on jo integroitu niin moneen muuhun laukaisulavettiin ja F-35:een haluttaneen saada polttavammin muita ohjuksia. Lisäksi perusmallin JASSM ei ole kovin yleinen Yhdysvalloissa, USAF taisi hankkia vain tuhatkunta ohjusta ennen kuin tuotanto siirtyi JASSM-ER:ään. Parhaassa (pahimmassa) tapauksessa se varasto ammutaan jo tämän vuosikymmenen taistelukentillä.

AMRAAM:it menevät varmaankin NASAMS:ille, kun saadaan uudet AMRAAM:it F-35:een. Ja Hornetien uusimmat Sidewinderit varmaan voivat vielä jatkaa F-35:n kanssa.

Ilmataisteluohjuksiin AIM-120 ja AIM-9X varattiin 754,6 miljoonaa euroa (Valtioneuvosto). AIM-120D maksaa vähän toista miljoonaa ja AIM-9X n. puoli miljoonaa dollaria (The Drive). Kun tuosta 755 miljoonasta miinustetaan DSCA-ilmoituksen 150 Sidewinderia, niin AMRAAM-ohjuksiin jää 680 miljoonaa euroa. Tuolla saa ihan hyvä määrän ohjuksia, mutta kannattaa muistaa, että Horneteille on (parhaiden arvioiden mukaan) hankittu se 445 kpl AIM-120B ja 300 kpl AIM-120C7 - siis yhteensä liki 750 ohjusta.

En siis näe varsinaisesti syytä uskoa, että ilmavoimat hylkäisi kategorisesti kaikki vanhat AMRAAM-ohjukset. AIM-120C7 on ammuttavissa F-35:stä, joten eiköhän se säily ilmavoimien käytössä - tosin se voi olla myös yhteistä varantoa ilmatorjunnan kanssa.

AIM-120B:n kohtalo sitten taas on pokka tai optimistisesti ajatellen ilmatorjunta - F-35:stä sitä ei voi ampua. Yllätyin, kun luin, että NATO on viime vuonna solminut valmistajan kanssa puitesopimuksen AIM-120B:n tuotetuesta. (Suomi ei tosin ole mukana syystä taikka toisesta, vaikka Sveitsi on?!)
 
JASSM voisi myydä USAlle takaisin leivottavaksi jollekin epäonniselle lentokentälle, jonka avulla pitää viestiä.
Tai sitten päivittää 15v. tehdastakuutuoreutuksen yhteydessä ER XR mikä nyt F-35 menee ilman uusia integrointeja.

edit: ITSUKO 2023 on mielenkiintoinen. Saadaan vielä moneen kertaan pohtia otettiinko se uusiksi kun aiottu raha ei riitä läheskään sellaiseen mitä kuviteltu vai selitetäänkö lykkäystä sen takia, että "HX-valinta voidaan ottaa paremmin huomioon".
 
Tuo 400 eturungon valmistus Suomessa on kyllä meille iso käden ojennus teollisessa yhteistyössä. Siinä varmasti saa huoltohenkilöstö tarkan kuvan siitä miten runko toimii, miksi ratkaisut ovat miten ne ovat ja kuinka parhaiten huoltaa konetta. Jo tämä on jo pelkästään niin hävyttömän hyvä osa teollista yhteistyötä, että edes monet maat, jotka ovat olleet F-35-ohjelman maksavia kehittäjäjäseniä eivät saaneet tällaista herkkua omalle teollisuudelleen. Tai edes haaveilla siitä. Mutta Suomen taitavat neuvottelijat onkivat sieltä meille tällaisen hienon vonkaleen, ja saatiin merkittävää teollista toimintaa maksamatta senttiäkään F-35:n kehittämisestä.
 
Sveitsissä oli muuten käytössä myös maaginen luku 400.
This includes domestic production of approximately 400 F-35 canopies and transparent films, the creation of a maintenance hub in Switzerland to maintain the canopies and transparent films of European F-35 users, and the creation of an outstanding cyber center in Switzerland.

Kuomuja tekemällä ei välttämättä ihan samassa määrin synny osaamista kriisiajan vauriokorjaukseen.
 
Joo onhan tuo eturungon valmistus paljon perusteellisempaa ja merkittävämpää kuin pelkän kuomun valmistus.
 
Kun Suomeen tulee ensimmäiset F-35:t 2026, niin venytetäänköhän Hornetien poistoa tuon vuoden verran niin, että ensimmäiset käytöstä poistettavat Hornetit poistettaisiin 2026 eikä 2025. Kun sillä on lyhytaikainen vaikutus Ilmavoimien suorituskykyyn, jos 2025 vuoden aikana konemäärä notkahtaa vaikkapa 50 kappaleeseen, kun odotetllaan ensimmäisiä Salamakakkosia saapuvaksi Suomeen.
 
Back
Top