Homeiset talot/koneellinen ilmastointi/ilmalämpöpumppu

Parin tonnin ilmalämpöpumput eivät ole osa talon tai huoneiston ilmanvaihtoa. Ne eivät siirrä ilmaa ulkoa sisälle tai toistepäin. Kylmäaine virtaa eri lämpötiloissa höyrystimeltä lauhduttimelle. Näin ollen niissä ei ole ilman suodattimia, mutta jäähdytys/lämmitysrivat tulee kyllä puhdistaa likaantumisen estämiseksi ja hyötysuhteen takaamiseksi.
Ilmoitustaulussa on kutsu jossa mainitaan ILMALÄMPÖPUMPUN esittelyä, ei sen enemmän eikä hinnasta.
Löysin netissa ensimmäisten joukossa tämän sivun: https://www.enervent.fi/lampopumppuratkaisut/

Siinä on teksti: "Ilmanvaihtoon liitetty lämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu sisäilman lämmitykseen ja viilentämiseen. Lämmin tai kylmä ilma jakautuu tasaisesti koko rakennukseen tai huoneistoon – tämä on erityisen hyvä ratkaisu, sillä usein ilmalämpöpumput eivät puhalla ilmaa tasaisesti koko sisätilaan"

Tästä se lähti. Tämä pätkä oli vastauksessa Kimille. Ymmärsin että suunnitteillä on jotain lämmittämiseen ja/viilentämiseen.

Kuitenkin kaikki jota tunnen minun lisäksi talossamme ovat ihan tyytyväisiä lämpötilaan, pienestä hellekaudestakaan kukaan ei välitä.
 
Toivottavasti nimimerkki Maidanin kaikki kirjoittelu esim. Ukrainaan ja Venäjään liittyen ei ole ollut näin virheellistä kuin mitä tämän ketjun teksti on. Käsitteet on ensinnäkin aika paljon pielessä. Ja logiikkakaan ei ole oikein kohdallaan.
Editoin. Meni pari kerta sekaisin koneellinen ilmastointi ja koneellinen ilmanvaihto.
 
Itellä ei ainakaan ilmalämpöpumpusta ole pahaa sanottavaa, pitää peruslämmön asunnossa mukavasti kun ei ehdi itse lämmittää ja takkapuhallustoiminnolla liikuttaa lämmön ympäri kämpää... Mutta kyseessä onkin 46 rakennettu hirsirunkoinen rintamamiestalo jossa ilma muutenkin hyvä eikä mikään betoninen neukkukuutio.
 
ja tämä:
"Ilmanvaihtoon liitetty lämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu
Poistoilmalämpöpumppu? Sopii teidän taloon kun kehuit että olisi koneellinen poisto.


Eli energiaa otetaan talteen poistoilmasta ja se siirretään vesikiertoiseen lämmitykseen.

Osana ilmanvaihtoa tavallaan.
 
Tuohon linkattuun käräjä- / hovioikeuden päätökseen liittyen... Olen itse muutamassa AOY:ssä jäsenenä, enkä kyllä näe haittaa miksei asukas voisi ilppua asennuttaa. Jos siis asunnossa parveke, eikä ulkoseinälle. Laitetaan vaan klausuuli että siitä ei saa aiheutua muille asukkaille haittaa, ja asukas velvollinen korjauttamaan sen tai taloyhtiö tekee sen ja laskuttaa asiakasta. Kondenssiveden poisto myös kuntoon.

Hitto, jos nyt oikein tuolle linjalle lähdetään, niin en näkisi mitään estettä että kaikki asukkaat hommaisivat ilpun. Talvisin voitaisiin laittaa lämmitys pienelle koska pumppu ja asukas maksaa sähkön.. voittoahan siitä vain tulee. :)
 
Kyllä se on yhtä helvettiä asua sunnossa jossa kesällä ei juuri alle +28 laske lämpötila, yritä siinä sitten nukkua. Tämmöinen oli edelline vuokra-asuntoni, ikkunat etelään ja 4. kerros.
Nykyinen pohjakerroksessa ja ikkunat länteen, sisään paistaa vain ilta-aurinko ja sekin puulatvojen suodattamana. Huomattavasti mukavampi asunto nyt.
 
Hitto, jos nyt oikein tuolle linjalle lähdetään, niin en näkisi mitään estettä että kaikki asukkaat hommaisivat ilpun. Talvisin voitaisiin laittaa lämmitys pienelle koska pumppu ja asukas maksaa sähkön.. voittoahan siitä vain tulee. :)
Sitten osa sairastuu:

"lmalämpöpumppu on rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä käytettävä laitteisto, joka ei toimi ilmanvaihtolaitteena, mutta laitteissa olevilla suodattimilla pyritään puhdistamaan ilmasta puhdistamaan ilmasta epäpuhtauksia. Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana asennettu kymmeniä tuhansia uusia ilmalämpöpump- puja joka vuosi. Samalla rakennusalan ja asumisterveyden asiantuntijat ovat olleet huolissaan ilmaläm- pöpumppujen mahdollisista haittavaikutuksista sekä rakennuksille, että ihmisten terveydelle. Haittoja epäillään syntyvän, mikäli laitteiden asennusta, käyttöä tai huoltoa ei hoideta asianmukaisesti.
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin ilmalämpöpumppujen hygieenisyyttä ja vaikutusta sisäilman mikro- biologiseen laatuun. Tutkimushypoteesi oli, että puhdistamattoman sisäyksikön rakenteisiin kertyvä pöly, yhdessä kylmille pinnoille kondensoituneen kosteuden kanssa, voi toimia kasvualustana mikrobeil- le, ja että nämä mikrobit voivat levitä huonetiloihin sisäyksikön läpi kiertävän ilman mukana. Tutkimuk- sella haettiin myös vastausta kysymykseen, voiko ilmalämpöpumpun vääränlainen käyttö heikentää sisäilman mikrobiologista laatua siinä määrin, että se aiheuttaa terveyshaittaa.
Ilmalämpöpumppujen hygieenisyyttä selvitettiin sisäyksiköiden ilmanotto- ja ulospuhallusaukoilta ote- tuilla pintahygienianäytteillä, sekä vastaavista tiloista otetuilla sisäilmanäytteillä. Näytteistä tutkittiin bakteerit ja sienet. Näytteitä kerättiin 19 ilmalämpöpumpun sisäyksiköiltä.
Tutkimuksen tuloksena todettiin, että bakteereja ja sieniä kasvoi sekä ilmanotto- että ulospuhallusaukoil- la. Tulokset viittaavat siihen, että mikrobiologiset epäpuhtaudet voivat levitä ilmalämpöpumpun kautta virtaavassa ilmassa huonetilaan. Joissakin tapauksissa ulospuhallusaukon pitoisuudet olivat ilmanotto- aukon pitoisuuksia suurempia, mikä viittaa ilman likaantumiseen sisäyksiköllä. Toisaalta ilmanottoau- koilla sienikasvustoa ei ollut lainkaan seitsemässä tapauksessa, kun ulospuhallusaukoilta täysin puhtaita näytteitä saatiin yksitoista. Bakteerien kohdalla tilanne oli samanlainen, sillä ilmanottoaukoilta saatiin kolme täysin puhdasta näytettä, ja ulospuhallusaukoilta viisi. Suurin osa tutkituista ilmalämpöpumpuis- ta siis puhdistaa ilmaa mikrobiologisista epäpuhtauksista, mutta joidenkin laitteiden tilanne vaatisi tar- kempia tutkimuksia toimintaan liittyvien epäkohtien, ja mahdollisen rakenteissa olevan mikrobikasvun havaitsemiseksi."
 
Viimeksi muokattu:
Koneellinen ilmastointi ja homepainajainen

LUKIJAN KOLUMNI Turun Sanomat 23.5.2017 2:00 0LUKIJAN KOLUMNI

Taisto Levo

Sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten sekä ongelmia aiheuttavien homekoulujen, -lastentarhojen ja muiden laitosten määrä Suomessa on hälyttävän suuri.

Se kummastuttaa, että meillä on lähdetty "korjaamaan" hyviä rakennuksia ja sen seurauksena niistä on tehty hometaloja.

Tilanne on häpeäksi rakentamisen eri osapuolille ja huomio kohdistuu suunnittelijoiden, rakentajien ja rakennuttajien ammattitaitoon sekä valvonnan ja huollon puutteisiin.

Asiaa hankaloittaa sekin, että erilaiset EU:n ohjeet pyritään Suomessa saamaan heti ensimmäisenä lain määräysten muotoon yli-innokkaiden virkamiesten toimesta. Myös selvitykset ohjeiden vaikutuksista rakenteiden toimivuuteen on hosumisen takia täysin laiminlyöty ja niin syntyy sutta ja sekundaa.Tiettävästi useissa EU-maissa on päädytty säilyttämään koulujen luonnollinen ilmanvaihto ja näin on vältetty home- ym. ongelmat. Tämä järjen käyttö olisi ollut meilläkin suotavaa.

Suomessa on jo parikymmentä vuotta tiedetty rakennuskannassa tikittävästä homepommista, mutta siitä huolimatta etenkin uusien rakennusten kosteusongelmat vaan lisääntyvät.

Suurin syy tähän on arkijärjen käytön puute ja viranomaisten määräyksien orjallinen noudattaminen.

Luonnollinen painovoimainen ilmanvaihto ja tuuletus on monissa rakennuskohteissa korvattu koneellisella ilmastoinnilla ja pullotiiviillä rakentamisella. Erittäin hyvin toimiva ilmanvaihto, avattavat ikkunat ja tuuletusventtiilit, on vanhanaikaisina hylätty ja jopa rakennusmääräyksin kielletty.

Alan teollisuus on tehnyt onnistunutta käytäväpolitiikkaa eli lobbausta ja nyt kaikissa uusissa ja myös vuosikymmenien sisällä saneeratuissa taloissa on käytössä ilmastointikoneet.

Kun tämä energiasäästöohjelma alkoi 1980-luvulla, sen tuloksena taloista tehtiin umpipulloja. Ilma kulkee homeisia putkia myöten erilaisiin tiloihin, joten ei ihme, että home on levinnyt maassamme vauhdilla ja putkien täydellinen puhdistus on mitä mahdottomin tehtävä.

Tavallisessa käyttörakennuksessa kuten koulussa tai asunnoissa koneellinen ilmastointi on kokonaiskustannuksiltaan epätaloudellinen ja terveysvaikutuksiltaan haitallinen ratkaisu. Pullotiiviissä ympäristössä asuminen on paitsi epäinhimillistä myös epäterveellistä.

On kyllä myös asiantuntijatahoja, jotka väittävät, että kosteusvauriot eivät aina ole sisäilmaongelmien syy. He katsovat, että terveysongelmat voivat johtua siitä, että olemme tehneet elinympäristöstämme luonnottoman steriilin.

Esimerkiksi emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salonen sanoo, että ihmisen immuunijärjestelmä tarvitsee mikrobeja, jotta se kehittyy ja pysyy kunnossa. Ja meidän lapsemme ovat tiloissa, jotka on kemikalisoitu niin, etteivät mikrobit pysy hengissä.

Ryhmän tutkimuksissa on myös todettu, että biosidiset siivousaineet, homeenestoaineet ja rakennusmateriaaleista erittyvät yhdisteet kiihdyttävät haitallisinta eli toksiineja tuottavaa hometta.Ongelmat ovat selvästi lisääntyneet ja tulevat vain kasvamaan. Aiemmin asuttiin terveemmin; voitaisiinko katsoa taaksepäin ja oppia sieltä jotakin? Sillä mikä meni ennen lämmitysmenoissa, menee nyt monin kerroin terveydenhoidossa ja rakentamisessa.Kirjoittaja on Alastarolla asuva Loimaan kaupunginvaltuutettu (vas/sit).
 
Kyllä se on yhtä helvettiä asua sunnossa jossa kesällä ei juuri alle +28 laske lämpötila, yritä siinä sitten nukkua. Tämmöinen oli edelline vuokra-asuntoni, ikkunat etelään ja 4. kerros.
Nykyinen pohjakerroksessa ja ikkunat länteen, sisään paistaa vain ilta-aurinko ja sekin puulatvojen suodattamana. Huomattavasti mukavampi asunto nyt.
Minulla kaksi ikkuna etelään, mutta onneksi loput ei. Yöllä lämpötila kuitenkin laskee ja silloin voi "viilentää" kämpän luonnollisesti - pitämällä ikkunat auki - yöllä, voi laittaa vaikka suodatinkangas. Päivällä Ikkunat kiinni.
Ilmalämpöpumpun sijasta viilentämistarkoitukseen ostaisin Dyson, puhdistaa ja viilentää samalla, on vaaraton ja paljon halvempi.

Mitä ilmalämpöpumpuihin tulee niin Taloussanomissa on 10 v vanha artikkeli, mutta yhtä ajankohtainen:
"Varo,ilmalämpöpumppu voi olla täysin turha".

Vai onko tilanne muuttunut tästä?
 
Viimeksi muokattu:
Itellä ei ainakaan ilmalämpöpumpusta ole pahaa sanottavaa, pitää peruslämmön asunnossa mukavasti kun ei ehdi itse lämmittää ja takkapuhallustoiminnolla liikuttaa lämmön ympäri kämpää... Mutta kyseessä onkin 46 rakennettu hirsirunkoinen rintamamiestalo jossa ilma muutenkin hyvä eikä mikään betoninen neukkukuutio.
Omakotitalossa voi olla ihan ok. Olet onnellinen kun asut tälläisessä :)

Löysin tämän:
"Kerrostaloasujan kannattaa käyttää ilmalämpöpumppua vain viilennykseen. Naapuria pitää muistaa laitteen asennusvaiheessa".

Nyt tajuan jo moni asiaa. Eli käytännössä mikrobi-ja home keräjän - ilmalämpöpumppu voi hyvin mainostaa taloyhtiölle edulliseksi, viis ihmisten terveydestä?
 
Viimeksi muokattu:
Sitten osa sairastuu:

"lmalämpöpumppu on rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä käytettävä laitteisto, joka ei toimi ilmanvaihtolaitteena, mutta laitteissa olevilla suodattimilla pyritään puhdistamaan ilmasta puhdistamaan ilmasta epäpuhtauksia. Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana asennettu kymmeniä tuhansia uusia ilmalämpöpump- puja joka vuosi. Samalla rakennusalan ja asumisterveyden asiantuntijat ovat olleet huolissaan ilmaläm- pöpumppujen mahdollisista haittavaikutuksista sekä rakennuksille, että ihmisten terveydelle. Haittoja epäillään syntyvän, mikäli laitteiden asennusta, käyttöä tai huoltoa ei hoideta asianmukaisesti.
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin ilmalämpöpumppujen hygieenisyyttä ja vaikutusta sisäilman mikro- biologiseen laatuun. Tutkimushypoteesi oli, että puhdistamattoman sisäyksikön rakenteisiin kertyvä pöly, yhdessä kylmille pinnoille kondensoituneen kosteuden kanssa, voi toimia kasvualustana mikrobeil- le, ja että nämä mikrobit voivat levitä huonetiloihin sisäyksikön läpi kiertävän ilman mukana. Tutkimuk- sella haettiin myös vastausta kysymykseen, voiko ilmalämpöpumpun vääränlainen käyttö heikentää sisäilman mikrobiologista laatua siinä määrin, että se aiheuttaa terveyshaittaa.
Ilmalämpöpumppujen hygieenisyyttä selvitettiin sisäyksiköiden ilmanotto- ja ulospuhallusaukoilta ote- tuilla pintahygienianäytteillä, sekä vastaavista tiloista otetuilla sisäilmanäytteillä. Näytteistä tutkittiin bakteerit ja sienet. Näytteitä kerättiin 19 ilmalämpöpumpun sisäyksiköiltä.
Tutkimuksen tuloksena todettiin, että bakteereja ja sieniä kasvoi sekä ilmanotto- että ulospuhallusaukoil- la. Tulokset viittaavat siihen, että mikrobiologiset epäpuhtaudet voivat levitä ilmalämpöpumpun kautta virtaavassa ilmassa huonetilaan. Joissakin tapauksissa ulospuhallusaukon pitoisuudet olivat ilmanotto- aukon pitoisuuksia suurempia, mikä viittaa ilman likaantumiseen sisäyksiköllä. Toisaalta ilmanottoau- koilla sienikasvustoa ei ollut lainkaan seitsemässä tapauksessa, kun ulospuhallusaukoilta täysin puhtaita näytteitä saatiin yksitoista. Bakteerien kohdalla tilanne oli samanlainen, sillä ilmanottoaukoilta saatiin kolme täysin puhdasta näytettä, ja ulospuhallusaukoilta viisi. Suurin osa tutkituista ilmalämpöpumpuis- ta siis puhdistaa ilmaa mikrobiologisista epäpuhtauksista, mutta joidenkin laitteiden tilanne vaatisi tar- kempia tutkimuksia toimintaan liittyvien epäkohtien, ja mahdollisen rakenteissa olevan mikrobikasvun havaitsemiseksi."
Eräs toinenkin lämpöpumppu on altis homeen ja bakteerien levittämiselle: jääkaappi-pakastin nimittäin. Meidän Side-by-Side mallisessa jääkaappipakastimessa lauhdutin on laitteen alla lattiatasolla ja on tehostettu puhaltimella. Ulospuhalluksen puolella onkin sitten kondenssin/sulatusveden haihdutusallas.
Tuo vehje siis käytännössä imee pölyä lattialta ja puhaltaa sen ilman mitään suodatusta lämmitettyyn vesialtaaseen. Ympäri vuoden jatkuva kastutus/kuivatus sykli takaa tasaisen homeitiötuotannon.
En ole yhtään huolissani tuosta pelkästään lämmityskäytössä olevasta ilmalämpöpumpusta.
 
Ilmalämpöpumppu voi toki levittää mikrobeja, mutta on siinä omaa tyhmyyttä jos niin käy. Asianmukaisesti puhdistettu laite ei sitä tee. Eli se suodattimien säännöllinen puhdistus.
 
Kyllä se on yhtä helvettiä asua sunnossa jossa kesällä ei juuri alle +28 laske lämpötila, yritä siinä sitten nukkua. Tämmöinen oli edelline vuokra-asuntoni, ikkunat etelään ja 4. kerros.
Nykyinen pohjakerroksessa ja ikkunat länteen, sisään paistaa vain ilta-aurinko ja sekin puulatvojen suodattamana. Huomattavasti mukavampi asunto nyt.
Mie investoin rakenteilla olevaan talooni maalämpöpumpun lisäksi viilennyskonvektorin. Talvella imetään lämmintä maasta ja työnnetään viileää tilalle, kesällä otetaan viileää ylös ja pumpataan lämpöä maahan ja sisäilman saa kivasti vaikka +24:ään ulkoilman ollessa vaikka +30.
 
Lapsuudenkodissa oli kyllä mukava huone teini-iässä. Kakskerroksisen talon kellarikerroksessa huone pohjoispuolella ja puolittain maan sisällä. Oli mukavan viileä kesällä, talvella oli kyllä sitten välillä turhan viileää.
 
Meillä ei ole rakenteissa muovia kuin aluskatteessa,ei ilmanvaihto koneita,puukuitu eristeet,en laittanut uretaania edes ikkunan karmien ja seinän väliin,puukuitua ja paperi molemmin puolin,tuulella kyllä ilma vaihtuu:) hyvä on hengitellä ja sähköähän ei kulu lämmitykseen kun puulla lämpiää.
 
Ilmalämpöpumppu voi toki levittää mikrobeja, mutta on siinä omaa tyhmyyttä jos niin käy. Asianmukaisesti puhdistettu laite ei sitä tee. Eli se suodattimien säännöllinen puhdistus.
Niinpa. Kun olet omakotitalossa, ja hoidat sitä asianmukaisesti, tiedät että olet vain itse vastuussa, ei ole mitä hätää.

Mutta kuvittelee uusavutonta tai muuten tyhmä, joka laittaa sen päälle, ja unohtaa ongelmat, hän asuu vieressä ja aina kun hänen asunnon ovi aukea, rappuun pääsee mahtava home-mikrobi pilvi..
Kuka menee muistuttamaan hänelle oletko puhdistanut laiteen?

Näissä linkeissä mitä laitoin on maininta miten helposti ihmiset tumppeloi laitteensa kuntoon jolloin sisäilma muuttuu ongelmalliseksi.
 
Ei kai tuo nyt mikään iso ongelma voi olla? Meillä rivitaloyhtiössä huoltofirma vaihtaa ilmanvaihdon suodattimet 2x vuodessa ja imuroi samalla pölyt pois.

Jatkoa hieman.

Ei se mikään sen rumempi ole kuin mikään muukaan kodin sähkölaite. Ei pidä meteliä. Thaimaassa katsoin kun avasivat 10 vuotta käytössä olleen koneen, ei koskaan puhdistettu eikä mitään ihmeempää ollut sisällä. Kuivaa kodin ilmaa kostealla kelillä, mukavampi olo ja eikös silloin nimenomaan home jätä kasvamatta kun kosteus puuttuu? Ilmavirran pystyy ohjaamaan läpillä sinne missä se ei haittaa, itse laitan puhaltamaan kattoon enkä kärsi vedosta, jolle olen arka. Kesän helteillä ei ole mikään pakko muuttaa lämpötilaa 30->18C, vaan 30->25C vaikuttaa jo paljon kosteuden poistuessa.
 
Viimeksi muokattu:
Niinpa. Kun olet omakotitalossa, ja hoidat sitä asianmukaisesti, tiedät että olet vain itse vastuussa, ei ole mitä hätää.

Mutta kuvittelee uusavutonta tai muuten tyhmä, joka laittaa sen päälle, ja unohtaa ongelmat, hän asuu vieressä ja aina kun hänen asunnon ovi aukea, rappuun pääsee mahtava home-mikrobi pilvi..
Kuka menee muistuttamaan hänelle oletko puhdistanut laiteen?

Näissä linkeissä mitä laitoin on maininta miten helposti ihmiset tumppeloi laitteensa kuntoon jolloin sisäilma muuttuu ongelmalliseksi.
Tuollaiset laitteet yleensä kerrostaloissa kuuluu taloyhtiön vastuulle eli kiinteistöhuoltofirman hoidettaviksi. Minulla on yks kämppä vuokralla ja sieltä käydään kahdesti vuodessa vaihtamassa ilmastoinnin suodattimet.
 
Back
Top