HS tietovuoto Puolustusvoimien tiedustelusta

HS:n jutusta voi ottaa kaksi eri näkökulmaa:

Ensinnäkin, Suomessa salaaminen ON monissa asioissa liioiteltua. Jutussaan ei tullut esille juuri mitään, mitä valistuneella arvuuttelulla ei voisi saada selville. Juttu sinänsä on sen laatuinen, että se toimi hyvin sotilastiedustelun puffina luoden positiivista kuvaa organisaatiosta.

Kuitenkin, turvaluokiteltuja asiakirjoja ei lähdetä julkistelemaan. Piste.

Salaliittoteoria voisi olla, että asiakirjat on vuodettu HS:lle tahallaan jotta a) saadaan sotilastiedustelulle hyvä puffi b) saadaan horjutettua HS:n tutkivaa journalismia c) tehdään selväksi rajanvetoa turvaluokitellun materiaalin hyväksikäyttöön.
 
Uutiset, 16.12.2017
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Helsingin Sanomien sotilastiedusteluun liittyvästä artikkelista

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 68/2017
16.12.2017

Salaisia asiakirjoja on laittomasti luovutettu Helsingin Sanomien haltuun. Siltä osin on rikostutkinta käynnistetty.

Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita.

http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=370150
 
Toimittaja ei voi tietää, onko hänen viestijärjestelmänsä ja laitteet vieraan ulkovallan ulottuvilla. Siinä vaiheessa kun tiedot skannataan ei-turvatussa ympäristössä niin vaara on jo suuri.

Toisekseen salaaminen ja turvamenetelmät ovat lapsenkengissä Suomessa, täällä vallitsee edelleen "luottamus" periaate, että tietoon käsiksi pääsevät henkilöt ovat automaattisesti luotettavia aina ja ikuisesti kun kerran se lupa on annettu. Kun periaate pitäisi olla täysin päinvastainen, jokainen tietoon käsiksi pääsevä henkilö tulisi olla oletusarvoisesti vakooja tai vuotaja.
 
Todella merkillinen idea toimittajilta lähteä julkaisemaan tietoa, joka ei julkisuuteen kuulu. Jos olisi ollut kyseessä yksityisyydensuojaan liittyvä juttu, vaikkapa jonkun julkkiksen peräpukamahoitojen potilaskertomus, niin se olisi toki ymmärretty pitää salassa. Mutta tätä ei.
 
Ylipäällikkö otti asian käsiinsä.

Uutiset, 16.12.2017
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Helsingin Sanomien sotilastiedusteluun liittyvästä artikkelista

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 68/2017
16.12.2017

Salaisia asiakirjoja on laittomasti luovutettu Helsingin Sanomien haltuun. Siltä osin on rikostutkinta käynnistetty.

Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
 
Minua mietityttää motivaatio vuodolle.

Henkilökohtainen kosto jostakin?
Henkilökohtainen poliittinen motiivi?
Mielentila järkkynyt, mielenterveysongelmia?
Vuotaja on vakooja, joka on saanut Moskovasta käskyn lähettää nämä paperit julki, jotta Suomen läntinen tiedustelu-yhteystyö heikkenisi?
 
Jos käräjille mennään, niin voitte olla jokseenkin varmoja että Hesari vetoaa lähdesuojaan, jos lehdeltä kysytään vuotajan henkilöllisyyttä.

Ei taida lähdesuoja auttaa maanpetosoikeudenkäynnissä.
 
HS:n jutusta voi ottaa kaksi eri näkökulmaa:

Ensinnäkin, Suomessa salaaminen ON monissa asioissa liioiteltua. Jutussaan ei tullut esille juuri mitään, mitä valistuneella arvuuttelulla ei voisi saada selville. Juttu sinänsä on sen laatuinen, että se toimi hyvin sotilastiedustelun puffina luoden positiivista kuvaa organisaatiosta.

Kuitenkin, turvaluokiteltuja asiakirjoja ei lähdetä julkistelemaan. Piste.

Salaliittoteoria voisi olla, että asiakirjat on vuodettu HS:lle tahallaan jotta a) saadaan sotilastiedustelulle hyvä puffi b) saadaan horjutettua HS:n tutkivaa journalismia c) tehdään selväksi rajanvetoa turvaluokitellun materiaalin hyväksikäyttöön.

Tuossa artikkelissa oli selvästi sellaisia asioita mitä ei valistuneella arvuuttelulla kyllä saisi selville, esimerkiksi henkilöiden jaottelu eri tehtäväkenttien mukaan ja osastojen määriä/tehtäviä. Kyllähän tästä tuomio selvästi tulee oikeudessa, mutta maito on jo niinsanotusti maassa. Valtioiden ja valtioiden viranomaisien väliset suhteet ovat myös sellainen asia joka voi saada tässä mittavan kolahduksen, jos esim. toisen maan tiedustelutahot huomaavat että heidän analyysiään/tietojaan on päätynyt lehtiin, tai edes että olisi potentiaalisesti päätynyt lehtiin.

Ei missään nimessä pitäisi päästää tälläistä materiaalia lehtiin ja hesarilta mittava rimanalitus
 
7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
 
Vai vakoilu? Mitä lakia 1-tason kaman printtaaminen edes rikkoo?

https://www.laki24.fi/riri-rikokset-maanpetosrikokset-vakoilu/

Vakoilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta, ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta, taikka muusta niihin rinnastettavasta turvallisuuteen vaikuttavasta asiasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle. Vakoiluun syyllistyväksi katsotaan myös se, joka joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle edellä tarkoitetun tiedon. Vakoilusta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.
 
Tuossa artikkelissa oli selvästi sellaisia asioita mitä ei valistuneella arvuuttelulla kyllä saisi selville, esimerkiksi henkilöiden jaottelu eri tehtäväkenttien mukaan ja osastojen määriä/tehtäviä. Kyllähän tästä tuomio selvästi tulee oikeudessa, mutta maito on jo niinsanotusti maassa. Valtioiden ja valtioiden viranomaisien väliset suhteet ovat myös sellainen asia joka voi saada tässä mittavan kolahduksen, jos esim. toisen maan tiedustelutahot huomaavat että heidän analyysiään/tietojaan on päätynyt lehtiin, tai edes että olisi potentiaalisesti päätynyt lehtiin.

Ei missään nimessä pitäisi päästää tälläistä materiaalia lehtiin ja hesarilta mittava rimanalitus

Niin, kuten sanoin, juuri mitään mitä ei voisi valistuneella arvuuttelulla selvittää. Henkilöstövahvuus ja jakautuminen lienevät keskeiset seikat, tosin nehän lienevät vastapuolen tiedossa joka tapauksessa.

Edelleen, HS teki väärin julkaistessaan turvaluokiteltua materiaalia ja tästä käynnistetään syystä rikostutkinta. Mutta, tulisi pohtia missä määrin Puolustusvoimien oma salailukulttuuri edistää urkkimishaluja ja vuotojen palvontaa. Toki tiettyihin journalisteihin mikään ystävällinen tiedotustoiminta ei toimi.

Nykyaikana pitäisi pitää aktiivisesti huoli siitä, että julkistetaan asiat jotka ovat selvitettävissä joka tapauksissa jotta luotaisiin kunnioitusta niille asioille joiden pitäisi olla oikeasti salaisia

Vertaa esim. Ruotsin FRA:n. Ihan lukemalla nuo kotisivut ja pohtimalla mitähän Suomen vastaava laitos voisi tehdä olisi voinut kirjoittaa jutun valtaosan.

http://www.fra.se/
 
Niin, kuten sanoin, juuri mitään mitä ei voisi valistuneella arvuuttelulla selvittää. Henkilöstövahvuus ja jakautuminen lienevät keskeiset seikat, tosin nehän lienevät vastapuolen tiedossa joka tapauksessa.

Edelleen, HS teki väärin julkaistessaan turvaluokiteltua materiaalia ja tästä käynnistetään syystä rikostutkinta. Mutta, tulisi pohtia missä määrin Puolustusvoimien oma salailukulttuuri edistää urkkimishaluja ja vuotojen palvontaa. Toki tiettyihin journalisteihin mikään ystävällinen tiedotustoiminta ei toimi.

Nykyaikana pitäisi pitää aktiivisesti huoli siitä, että julkistetaan asiat jotka ovat selvitettävissä joka tapauksissa jotta luotaisiin kunnioitusta niille asioille joiden pitäisi olla oikeasti salaisia

Vertaa esim. Ruotsin FRA:n. Ihan lukemalla nuo kotisivut ja pohtimalla mitähän Suomen vastaava laitos voisi tehdä olisi voinut kirjoittaa jutun valtaosan.

http://www.fra.se/


Samat mielessä??
 
HS:n sotilastiedustelujutun asiakirjalähteistä rikostutkinta
Presidentin lausunnon mukaan asiakirjojen sisällön paljastaminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä.
16.12.2017 klo 13:14päivitetty 16.12.2017 klo 13:35
13-3-9944515.jpg

Ari Lahti / AOP

Helsingin Sanomien tänään lauantaina julkaisemasta sotilastiedustelua koskevan aineiston luovuttamisesta lehdelle on tehty rikosilmoitus.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lausui tänään, että lehdelle on luovutettu salaisia asiakirjoja laittomasti.
– Korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita, presidentin välittämässä lausunnossa sanotaan.
Salaisten asiakirjojen luovuttamista koskevassa asiassa on käynnistetty rikostutkinta.

https://yle.fi/uutiset/3-9980854
 
MUST on eri asia kuin FRA.

FRA:n sivuilta löytyy vaikkapa tämmöisiä juttuja...

Historiskt har en av FRA:s huvuduppgifter varit att agera larmklocka åt det svenska försvaret, det vill säga att varna för militära angreppsförberedelser eller omedelbart hot om angrepp mot Sverige. Att upprätthålla denna förmåga är fortsatt en grundläggande uppgift för FRA.

Underrättelser behövs även för att bedöma säkerhetsläget i länder och regioner av betydelse för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

FRA utvecklar kontinuerligt sina spanings- och bearbetningsmetoder för att möta de omvärldsförändringar som sker. Det betyder att vi ständigt måste försöka vara steget före så att vi inte bara ser till dagens underrättelsebehov, utan också kan möta de utmaningar som väntar Sverige i framtiden.
...
Det gäller såväl kommunikationsspaning som den tekniska signalspaningen och rör både tekniskt stöd, underrättelserapportering och utbildning. Uppdragen åt Försvarsmakten handlar huvudsakligen om följande områden

  • underrättelser om militär förmåga i andra länder
  • stöd i samband med internationella insatser
  • produktion av signaler till det så kallade Signalreferensbiblioteket (se nedan)
  • stöd till Försvarsmaktens luft- och ytlägesbevakning
  • utbildningsinsatser och teknikstöd
Signalreferensbibliotek
Signalreferensbiblioteket (SRB) är en databas som innehåller en beskrivning av olika typer av radarsignaler. FRA ansvarar för att förse signalreferensbiblioteket med information om dessa signaler. Försvarsmakten använder referensbiblioteket som underlag för att utrusta de radarvarnare som finns på svenska försvarets flygplan och fartyg. Med hjälp av SRB kan radarvarnare beskriva och identifiera signaler från främmande mål och bidra till att skydda svenska fartyg och flygplan.
...
ym. ym.

Käytännössä koko HS:n jutun olisi voinut kirjoittaa käyttämällä FRA:sta julkituotua tietoa referenssinä.
 
Back
Top