Jääkiekkoilijan intti

skärdis

Greatest Leader
Hesarin urheilusivuilla hyvä kolumni:

Suo­mea ei puo­lus­te­ta ka­sar­meil­la, pe­rus­te­li puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Ari Pu­he­loi­nen al­ku­vuo­des­ta va­rus­kun­tien sul­ke­mi­sia. Ur­hei­lu­pii­reil­le puo­lus­tus­voi­mien lin­jauk­ses­sa ei ol­lut mi­tään uut­ta. Huip­pu-ur­hei­li­jat ei­vät ni­mit­täin va­rus­mies­pal­ve­luk­seen­sa pa­hem­min ka­sar­me­ja tar­vit­se. Hom­man voi hoi­taa pää­osin va­rus­kun­nan ai­to­jen ja jo­pa Suo­men ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

Tyy­li­puh­das uu­den ajan va­rus­mies on jää­kiek­koi­li­ja Mik­ko Koi­vu. Lei­jo­nien ja Min­ne­so­ta Wil­din kap­tee­ni ko­tiu­tui Lah­den Ur­hei­lu­kou­lus­ta vii­me syk­sy­nä korp­raa­li­na, vaik­ka mies­tä ei pal­joa ka­sar­mil­la nä­ky­nyt. Koi­vu aloit­ti pal­ve­luk­sen­sa vuo­si sit­ten huh­ti­kuus­sa. Va­rus­mie­hen omi­nai­suu­des­sa hän eh­ti joh­taa Lei­jo­nat maail­man­mes­ta­ruu­teen, mut­ta osal­lis­tua jo lop­pu­ke­säs­tä seu­ran­sa har­joi­tus­lei­ril­le. Ur­hei­lu­kou­lu ei ha­lua pal­jas­taa, kuin­ka mon­ta viik­koa Koi­vu maas­to­pu­kua lo­pul­ta käyt­ti. Tie­to söi­si ta­val­lis­ta va­rus­mies­tä ro­tan lail­la.

Viik­ko sit­ten Lah­den Ur­hei­lu­kou­lu sai jou­kon uu­sia alok­kai­ta. So­ti­laan tai­to­ja al­koi­vat ope­tel­la SM-lii­gan täh­ti­kaar­tiin kuu­lu­vat Miik­ka Sa­lo­mä­ki, Mar­kus Gran­lund, Joel Ar­mia ja Sa­mi Ait­to­kal­lio. Ait­to­kal­lio voi hy­vin­kin ol­la seu­raa­va mo­der­ni tie­dus­te­lu­jää­kä­ri. Il­vek­sen maa­li­vah­ti ni­mit­täin sol­mi ke­vääl­lä Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen kans­sa kol­mi­vuo­ti­sen so­pi­muk­sen. Lop­pu­ke­säs­tä Ait­to­kal­lio läh­tee to­den­nä­köi­ses­ti jouk­kueen­sa har­joi­tus­lei­ril­le. Mi­kä­li ot­teet va­kuut­ta­vat, jat­kuu va­rus­mies­pal­ve­lus Ame­ri­kas­sa.

Ei lii­ga­pe­lu­rei­den­kaan ti­lan­ne huo­no ole. Kah­den kuu­kau­den tii­viim­män har­joi­tus­jak­son jäl­keen he ovat pää­asias­sa seu­ro­jen­sa mu­ka­na. Sa­mat oi­keu­det on käy­tän­nös­sä muil­la­kin huip­pu-ur­hei­li­joil­la.

Ka­sar­meil­la muu­ten riit­tää fik­su­ja ja ko­va­kun­toi­sia nuo­ria, jot­ka op­pi­vat so­ta­tai­dot yh­tä no­peas­ti kuin huip­pu-ur­hei­li­jat. Heis­tä mo­ni suo­rit­tai­si in­tin mie­lel­lään pa­ris­sa kuu­kau­des­sa.

http://www.hs.fi/urheilu/J%C3%A4%C3%A4kiekkoilijan+intti/a1339381110990
 
Loungessahan oli tästä juttua reilua vuosi sitten.
Hyvä kolumni Hesarilta. Asevelvollisuus ei todellakaan ole sitä, mitä juhlapuheissa ja jopa laissa sanotaan.
Harmi, että 6 kk palvellutta modernia tiedustelujääkäriä ei voi ylentää vänrikiksi, vaikka tuossa on kyllä varmasti edellytykset jo luutnantin arvoonkin.
Väittääkö Urheilukoulu tai HS, että sotilastaidot opitaan parissa kuukaudessa? Pitäisikö viimeinen kaneetti ymmärtää siten? Aivan silkkaa paskaa tuollaisen väittäminen.
 
pstsika kirjoitti:
Väittääkö Urheilukoulu tai HS, että sotilastaidot opitaan parissa kuukaudessa? Pitäisikö viimeinen kaneetti ymmärtää siten? Aivan silkkaa paskaa tuollaisen väittäminen.

Älä älä! Maan pätevimmistä pätevimmät perehdytetään sotilassaloihin valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla. Uusin eli tuleva puolustusministerikin on käynyt oikein erikois-maanpuolustuskurssin, eikä kyseiset kurssit taida kuitenkaan olla edes kuukauden mittaisia.
 
pstsika kirjoitti:
Loungessahan oli tästä juttua reilua vuosi sitten.
Hyvä kolumni Hesarilta. Asevelvollisuus ei todellakaan ole sitä, mitä juhlapuheissa ja jopa laissa sanotaan.
Harmi, että 6 kk palvellutta modernia tiedustelujääkäriä ei voi ylentää vänrikiksi, vaikka tuossa on kyllä varmasti edellytykset jo luutnantin arvoonkin.
Väittääkö Urheilukoulu tai HS, että sotilastaidot opitaan parissa kuukaudessa? Pitäisikö viimeinen kaneetti ymmärtää siten? Aivan silkkaa paskaa tuollaisen väittäminen.

Kyllähän sen ymmärtää jo Sokea Reettakin (TM) että AseVELVOLLISUUS on muuttunut käytännössä hyvin valikoivaksi. Tästä joskus laitoinkin kysymyksen, että missä kulkee sietoraja, jolloin asevelvollisuuden välttelystä tulee niin laajaa että se alkaa nakertaa lakien kunnioitusta yleisemminkin. PV:n toiminnalle sinänsä voi riittääkin se, että valikointia voi tehdä. Lainsäätäjän pitäisi kyllä olla hereillä!
PR-mielessä, PV osaa ottaa urheilija + asevelvollinen -yhdistelmästä medianäkyvyyden irti. Hyvä kysymys sotilastaidoista ... ainoa logiikka mitä pystyn keksimään, on se, että esim kun Jääkiekkoilija laittaa Leijonapaidan päälleen ja todella laittaa kroppaa likoon kaukalossa, niin onhan se niinkuin Suomen Raskasta. Mutta laajentamalla samanlaista logiikkaa, miksei jokainen joka osaa käyttää LA-puhelinta kuiskaten tai joka on pelannut Warfare III:ta super-levelille, saisi myös suorittaa osan varusmiespalvelusta hirvimetsältä tai kotikoneelta käsin.
 
Siltä osin kun PV on tietoisesti nostanut kynnystä palvelukseenastumiselle/helpottanut poisjääntiä, on mielenkiintoista että eräs suht korkealla ollut PV:n vastuuasemassa oleva viranhaltija esitti hieman epäviralllisemmassa tilaisuudessa jossa hänen alaisiaan ja varttuneempia reserviläisiä oli läsnä, huolestuneisuutensa kertausharjoituksien korkeaan vapautusprosenttiin.

Kävi ilmi, että hän eikä hänen alaisensa oikein hanskanneet käytännön asioita kun niistä kyseltiin, vaan lähinnä sihteerit hoitivat tätä käytännössä. Edelleen vapautusten myöntämiseen ei näyttänyt olevan oiken valtakunnallisia ohjeita, vaan näitä pusataan sitten eri paikoissa kunkin oman tyylin kautta (joka on tietysti ongelmallista tasa-arvon kannalta).

Sihteereillä sitten ei ollut mitään puhelinmyynnin sapluunaa, jossa useimmat tapaukset saataisiin "selvitettyä".

Eli ei oikein näyttänyt olevan hanskassa tämä problematiikka.

Oma käsitykseni on, että nuoremmalla iällä kaverit useinkin koittavat päästä harjoituksista opiskelu/työ/muilla kiireillä perustelleen ja erilaisia papereita tilaamalla työnantajalta/opinahjolta, mutta sitten jonkun vuoden kuluttua nämä unohtuvat ja ihmetellään miksi kutsu ei käy.

-------

Tämä ei tietenkään ole samaa ongelmaa kuin tuo 2 kk palvelusaika, mutta liittyy tuohon kokonaan vapauttamiseen/osittaiseen vapauttamiseen eri velvollisuuksista.
 
Tvälups kirjoitti:
Älä älä! Maan pätevimmistä pätevimmät perehdytetään sotilassaloihin valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla. Uusin eli tuleva puolustusministerikin on käynyt oikein erikois-maanpuolustuskurssin, eikä kyseiset kurssit taida kuitenkaan olla edes kuukauden mittaisia.

Puolustuvoimien kotisivujen mukaan maanpuolustuskurssien erikoiskurssien pituudet ovat vuonna 2012:
23.–25.4. 41. Erikoiskurssi
22.–25.10. 42. Erikoiskurssi

Täydennyskurssit kestävät päivän.
Varsinaiset maanpuolustuskurssit taas 3 viikkoa.
Jatkokurssit kaksi päivää.

MILF.i kirjoitti:
Maanpuolustuskurssit järjestää vuosittain 4 valtakunnallista kurssia ja 1–3 erikoiskurssia (2–4 vrk) MONK:n määrittämille erityisryhmille. Lisäksi vuosittain järjestetään kaksi jatkokurssia (2 vrk) ja kaksi täydennyskurssia (1 vrk), joilla päivitetään sekä ajantasaistetaan pääkursseilla annettuja oppeja. Jatkokursseille osallistujat kutsutaan 5 vuotta ja täydennyskursseille 10 vuotta pääkurssin jälkeen. MPK ohjaa myös alueellista MPK-toimintaa, joista vastaavat aluehallintovirastot (AVI) yhteistyössä sotilasläänien kanssa.

Linkki.
 
adam7 kirjoitti:
Kävi ilmi, että hän eikä hänen alaisensa oikein hanskanneet käytännön asioita kun niistä kyseltiin, vaan lähinnä sihteerit hoitivat tätä käytännössä. Edelleen vapautusten myöntämiseen ei näyttänyt olevan oiken valtakunnallisia ohjeita, vaan näitä pusataan sitten eri paikoissa kunkin oman tyylin kautta (joka on tietysti ongelmallista tasa-arvon kannalta).

Sihteereillä sitten ei ollut mitään puhelinmyynnin sapluunaa, jossa useimmat tapaukset saataisiin "selvitettyä".

Ehkä sihteerit ovat ymmärtäneet oma-aloitteisestikin kysyä, että mihinkäs urheiluseuraan reserviläinen kuuluu. Jos vastaus tulee oikein, rapsahtaa oitis vapautus ja ehdotus ylennyksestä lähtee kulmahuoneen majurille.

adam7 kirjoitti:
Oma käsitykseni on, että nuoremmalla iällä kaverit useinkin koittavat päästä harjoituksista opiskelu/työ/muilla kiireillä perustelleen ja erilaisia papereita tilaamalla työnantajalta/opinahjolta, mutta sitten jonkun vuoden kuluttua nämä unohtuvat ja ihmetellään miksi kutsu ei käy.

Melko optimistinen tuo tilanne, jossa kertauskäskyjä ylipäätään tulisi.

Omat kokemukseni niin opiskelu- kuin työelämästäkin kertoo, ettei puolustusvoimista kuulu ylipäätään yhtään mitään. Siis ilman sitä ensimmäistä kieltäytymistäkin.

Ymmärrän kyllä kertausharjoitusten järjestäjien huolen, jos ne pienet ydinjoukot ovat todellakin tärkeitä joukkoja. Suuria massoja kertausharjoitukset eivät koskeneet sitten 80-luvun lopun ja niistä ajoista alkaa olemaan aikaa pian 30 vuotta.
 
OldSkool kirjoitti:
PR-mielessä, PV osaa ottaa urheilija + asevelvollinen -yhdistelmästä medianäkyvyyden irti. Hyvä kysymys sotilastaidoista ...

Siinä lienee eräs avainasoista tässä kohtaa..PV:n etu on positiivinen medianäkyvyys Mikko Koivun kaltaisten kaverien kautta.

Mitä sitten tulee sotilastaitoihin niin 100% varmuudella ottaisin Mikko Koivun omaan sodanajan joukkooni vaikkei hän olekaan viettänyt Hennalan kasarmeilla ja harjoituksissa kuin minimaallisen ajan..sen sijaan karsin kyllä tarvittaessa kovalla kädellä miehistöä, alipäällystöä ja päällystöä sitä mukaa kun henkilökohtaiset "näytöt" sitä edellyttävät.. Eli ei se 6kk tai 12kk palvelusaika takaa että miehestä on edelleenkään mihinkään..sen sijaan Mikko Koivun kaltaisella kaverilla on urheilun kautta vähintääkin riittävät näytöt sotilaalle tärkeistä ominaisuuksista.. Kun kaverilla on fysiikka ja tahtotekijät kunnossa, hän selviytyy kyllä loistavasti miehistötehtävistä taistelussa. Kärjistäen riittää vallan mainiosti että kaverilla on fysiikka kohdillaan, hän ymmärtää mitä rj käskee hänen tehdä ja hän osaa ampua niin eipä siinä juuri muuta tarvita..
RJ:ksi en Koivua (miestä tuntematta) laittaisi..mutta miehistöön hän kelpaisi siis 100% varmuudella erinomaisesti meikäläisen joukkoon.
 
@Kapiainen

Tässä tuskin on ongelmana Mikko Koivun hlökohtainen suorituskyky. Tuon mainitsemasi positiivisen puolen vastapainona tässä on tasavertaisuusnäkökulma. En yhtään ihmettele että osaa porukkaa korpeaa, että monimiljonäärit voivat suorittaa intin kirjekurssina ja parilla pedin sijaamisella, tai että vapautetaan ammattiurheilija terveydellisillä syillä.

Varsinkin jollei itse ole saanut kovinkaan paljoa koulutuksesta, vaan kokee että oli x kk kiinni, niin kauniiden ja rikkaiden etuoikeudet saattavat korveta.
 
adam7 kirjoitti:
Tässä tuskin on ongelmana Mikko Koivun hlökohtainen suorituskyky. Tuon mainitsemasi positiivisen puolen vastapainona tässä on tasavertaisuusnäkökulma. En yhtään ihmettele että osaa porukkaa korpeaa, että monimiljonäärit voivat suorittaa intin kirjekurssina ja parilla pedin sijaamisella, tai että vapautetaan ammattiurheilija terveydellisillä syillä.
No ei tämä nyt mikään omaisuuskysymys ole ainakaan! Se on ihan se ja sama mikä on jääkiekkoilijan tulotaso tai omaisuus. Kysymys on siitä, että Puolustusvoimat saa hänen kauttaan paljon myönteistä julkisuutta sekä kotimaassa että myöskin ulkomailla. Sen vuoksi erityisjärjestelyt hyödyttävät Puolustusvoimia. Puolustusvoimien edusta tässäkin asiassa lähdetään - ja jos siitä jääkiekkoilija hyötyy itsekin, niin se on sitten hänen onnensa se.

Ammattiurheilijan vapauttamisesta terveydellisin syin olen kanssasi samaa mieltä. Sitä pitäisi välttää viimeiseen saakka..jo ihan samasta syystä kuin esim huippukiekkoilijoita kannattaa PR-mielessä voimakkaasti hyödyntää.

Se tässä myöskin hyvin usein jää huomaamatta, että jos varusmies on Mikko Koivun tai jonkun muun maailmanluokan urheilijan tasoinen kyky omalla sarallaan, niin kyllä hänkin melkolailla erilaisen varusmiespalveluksen suorittaa kuin se "tavisvarusmies". Myös se unohtuu, että nyt puhutaan todellisista maailmanluokan huippu-urheilijoista..ei mistään urheilukoulun keskivertovarusmiehistä, joiden vapaudet ovat kuitenkin aikalailla rajallisia.
En näe siinä mitään väärää, että Koivun kaltaiset poikkeustapaukset hyödynnetään PR-mielessä - samoin hyödynnetään vaikkapa saman tason IT-alan tekijä (en tarkoita ilmatorjuntaa), joskin häntä ei hyödynnetä PR-mielessä vaan muuten..mutta yhtäkaikki hänenkin varusmiespalveluksensa on hyvin erilainen kuin keskivertovarusmiehen.
 
Kapiainen kirjoitti:
Kärjistäen riittää vallan mainiosti että kaverilla on fysiikka kohdillaan, hän ymmärtää mitä rj käskee hänen tehdä ja hän osaa ampua niin eipä siinä juuri muuta tarvita..
RJ:ksi en Koivua (miestä tuntematta) laittaisi..mutta miehistöön hän kelpaisi siis 100% varmuudella erinomaisesti meikäläisen joukkoon.

Aikoinaan varuskunnan päällikkölääkärin mielipide urheilijoista oli seuraava -"Helvetin hyvä, että nykyään on se urheilukoulu. Urheilijat ovat lintsareita jotka eivät ilman valvovaa silmää saa mitään aikaiseksi ja jos sieltä joku tunnollinen mies löytyy niin sitten urheilun tuomat vaivat on niin kovat että mies ei ole kenttäkelpoinen."

Aikoinaan katselin tv:stä erään toimiupseerin (urheilukouluttaja) kanssa kuinka joku 330 palvelut jääkiekkokersantti esitteli viimeisinä päivinä urheilukoulun arkea. Kyseinen kiekkoilija ampui radalla rynkyllä- silmät räpsyi ja pää kääntyi vaistomaisesti toiseen suunttaan rk:n lauetessa... Kyseinen skappari totesi vähän häpeissään "juu tuollaisia eliittisotilaita meillä sitten nykyään on". Jostain kumman syystä taululla käyntiä ei sitten näytetty...
 
@kapiainen
Kyllä se PR-puoli kävi selväksi jo ekalla postauksella ja ymmärrän kyllä tuon näkökohdan.
Ymmärrän myös, että PV:n näkökulmasta ei tuloilla tai omaisuudella ole merkitystä.

Jätit kuitenkin kokonaan kommentoimatta tuon tasavertaisuusnäkökulman (paitsi mitä tulee omaisuuteen).

Olen tietoinen että kyseessä on kaksi asiaa, joissa ei välttämättä ole yhteismittaa. Kuitenkin tässä on tuo positiivinen pr hieman jo kärsimässä kun näitä katkeria kommentteja vilahtelee netissä. Sieltä sitten tapaa joko kasvaa muualle, - tai sitten ei.....
 
adam7 kirjoitti:
Jätit kuitenkin kokonaan kommentoimatta tuon tasavertaisuusnäkökulman (paitsi mitä tulee omaisuuteen).

Mielestäni ainakin koitin vastata myös tuohon kysymykseen...
Varusmiespalvelus ei muutenkaan ole tasavertainen kaikille. Osa pääsee/joutuu johtajakoulutukseen ja joutuu palvelemaan tupla-ajan perusmiehistöön verrattuna. Osa miehistöstäkin joutuu palvelemaan pidemmän ajan päädyttyään johonkin erikoismiehistöön jne jne.
Samoin esim lääkärin varusmiespalvelus on hyvin erilainen kuin mitä se on monilla muilla varusmiehillä, sama koskee oman alansa maailmanluokan huippuosaajia..oli kyse sitten urheilusta tai jostakin muusta alasta jne jne jne.

Jos tavoite on kaikille täysin samanlainen varusmiesaika niin se ei tule toteutumaan koskaan.
Edelleen korostan sitä, että ns riviurheilijan varusmiespalvelus urheilukoulussa ei eroa merkittävästi muiden varusmiesten palveluksesta muissa joukko-osastoissa..vaikkakin näiden maailmanluokan huippu-urheilijoiden palvelusjärjestelyt ilmeisesti ovatkin jossain määrin luoneet kuvaa että kaikkien urheilukoulussa palvelevien palvelus olisi samanlaista kuin huippumiesten on. Näin asia ei kuitenkaan missään nimessä ole.
 
Tupsukorvarykmentin touhuja vuoden verran sivusta/sisältä seuranneena: ei vakuuttanut.

Kun rykmentinkomentaja tekee mäkihyppääjäalokkaalle kunniaa ja lipoo sen ahteria joka välissä minkä ehtii...

Tiedustelijoita hyvinkin, on siellä hyvääkin ainesta seassa, mutta parempaa koulutusta antaa oikeat joukko-osastot.

Urheilukoulu oli (lakkaa HÄMR:ssä 2014) oli pv:n pr:n mannekiiniosasto.
 
Tvälups kirjoitti:
Tupsukorvarykmentin touhuja vuoden verran sivusta/sisältä seuranneena: ei vakuuttanut.

Kun rykmentinkomentaja tekee mäkihyppääjäalokkaalle kunniaa ja lipoo sen ahteria joka välissä minkä ehtii...

Tiedustelijoita hyvinkin, on siellä hyvääkin ainesta seassa, mutta parempaa koulutusta antaa oikeat joukko-osastot.

Urheilukoulu oli (lakkaa HÄMR:ssä 2014) oli pv:n pr:n mannekiiniosasto.

No äläs ny oo noin ankara. Muistan yhdeltä MPK:n kurssilta sellaisen urheilukoulun kasvatin. Kertoi saaneensa kessun natsat urheilukoulusta vaikka oli saanut useamman kurinpitorangaistuksen. MPK:n kurssi pitikin sitten jättää kesken kun hänen arvolleen ei sopinut mm. odottaminen - jos kouluttaja tulee myöhässä paikalle niin vittuiluahan se on hänen korkeudelleen!:huh:
 
Tvälups kirjoitti:
Kun rykmentinkomentaja tekee mäkihyppääjäalokkaalle kunniaa ja lipoo sen ahteria joka välissä minkä ehtii...

Se on tietysti lähinnä rykmentinkomentajan surkeutta - ei alokkaan..

No, sattuuhan tuota..olen enemmän kuin usein nähnyt tilanteita joissa majuri- everstiluutnanttitason mies antaa istumapaikan täydessä huoneessa reservin vänrikille ja lipoo vänrikin ahteria myös joka välissä..ihan vain siksi kun vänrikki on reserviläinen...eikä sotilas siinä kuin muutkin.

Samaa ilmiötähän se on tuo mäkihyppääjäkuviokin..ja ehdottomasti siis kielteinen ilmiö!
 
Kapiainen kirjoitti:
Mielestäni ainakin koitin vastata myös tuohon kysymykseen...
Varusmiespalvelus ei muutenkaan ole tasavertainen kaikille.

......
Jos tavoite on kaikille täysin samanlainen varusmiesaika niin se ei tule toteutumaan koskaan.
Edelleen korostan sitä, että ns riviurheilijan varusmiespalvelus urheilukoulussa ei eroa merkittävästi muiden varusmiesten palveluksesta muissa joukko-osastoissa..vaikkakin näiden maailmanluokan huippu-urheilijoiden palvelusjärjestelyt ilmeisesti ovatkin jossain määrin luoneet kuvaa että kaikkien urheilukoulussa palvelevien palvelus olisi samanlaista kuin huippumiesten on. Näin asia ei kuitenkaan missään nimessä ole.


Ei tässä ole kyse siitä, että kaikkien palvelus tulisi olla samanlaista, vaan lähinnä siitä, että jos minimiaika on 6 kk, niin ei sitä jakke jääkäriä innosta kun nämä yhdet pääse jollakin parin kuukauden aktiivisuorituksella, jos edes sitä tarvii tehdä.

No eipä asia ole mulle kovin keskeinen, mutta jo tämän säikeen ilmestyminen kerto että joitakin tuo korpeaa, ja jossain vaiheessa pr-voitto voi jäädä miinukselle.
 
adam7 kirjoitti:
Ei tässä ole kyse siitä, että kaikkien palvelus tulisi olla samanlaista, vaan lähinnä siitä, että jos minimiaika on 6 kk, niin ei sitä jakke jääkäriä innosta kun nämä yhdet pääse jollakin parin kuukauden aktiivisuorituksella, jos edes sitä tarvii tehdä.

Jos tarkkoja ollaan niin saman 6kk se Koivukin palvelee..komennuksellahan hän on kun hän on pelaamassa/treenaamassa..eli siis palveluksessa.
En edelleenkään ymmärrä sitä, miten tästä tulee tasavertaisuuskysymys?! Koivu on alallaan ehdoton huippu ja PV hyödyntää häntä parhaaksi katsomallaan tavalla. Aivan kuten tekee mm. varusmiespalvelusta suorittavien lääkärien kohdalla ja myös minkä tahansa alan huipputekijän kohdalla jos hänen kyvyistään on hyötyä Puolustusvoimille.
Jos jakke jääkäriä ei innosta, niin eikun vaan jonkun alan maailmanluokan huipuksi..kyllä PV sen hyödyntää ja jakke jääkäri kenties kokee hyötyvänsä siitä itsekin.

Tuolla aiemmin mainittiin "lintsaavat urheilijat".. Heitä kiistatta ON varusmiesten joukossa ja on harmillista että osa heistä saa myös minun mielestäni urheilutasoonsa nähden kohtuuttomia etuja. Tilannehan on se että joissakin joukko-osastoissa piirikunnalisen junioritason urheiljoita kohdellaan kuin he olisivat maailmanhuippuja..ja moni näistä on sitten myös näitä lintsaajia..jos he eivät olisi lintsaajia he todennäköisesti olisivat myös oikeasti urheilijoita, eivät piiritason junioreita. Siitä porukasta löytyy valitettavan paljon ihan puhtaita lintsaajia. Lintsaajia sensijaan löytyy hyvin harvoin maailmanluokan urheilijoista.
 
Kapiainen kirjoitti:
adam7 kirjoitti:
Ei tässä ole kyse siitä, että kaikkien palvelus tulisi olla samanlaista, vaan lähinnä siitä, että jos minimiaika on 6 kk, niin ei sitä jakke jääkäriä innosta kun nämä yhdet pääse jollakin parin kuukauden aktiivisuorituksella, jos edes sitä tarvii tehdä.

Jos tarkkoja ollaan niin saman 6kk se Koivukin palvelee..komennuksellahan hän on kun hän on pelaamassa/treenaamassa..eli siis palveluksessa.
En edelleenkään ymmärrä sitä, miten tästä tulee tasavertaisuuskysymys?! Koivu on alallaan ehdoton huippu ja PV hyödyntää häntä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Miksi urheilija ei pääse nauttimaan kasarmilla lusimisesta, tunnin iltavahvarista, käytävien moppaamisesta x3 päivässä, tuvista pihalle ja takaisin juoksuttamisesta jne? Eikö se ole juurikin yksi varusmiespalveluksen pointteja, että yksilöltä viedään vapaus ja omista menemisistä päätetään vain VLV:lla? Eikö tuo ole juuri sitä tottelevaisuuskoulutusta, jota tarvitaan taistelukentällä? Entä kun urheilusankari ei pääsekään rintamalta harjoitusvapaille tai nauttimaan juuri oman diettinsä mukaista illallista?

Miksi vain urheilijat nauttivat vapaudesta? Miksi esimerkiksi akateemisia varusmiehiä ei vapauteta samalla tavalla? Jos on opiskeluoikeus yliopistossa, olisi illat ja yöt vapaita.
 
skärdis kirjoitti:
Kapiainen kirjoitti:
adam7 kirjoitti:
Ei tässä ole kyse siitä, että kaikkien palvelus tulisi olla samanlaista, vaan lähinnä siitä, että jos minimiaika on 6 kk, niin ei sitä jakke jääkäriä innosta kun nämä yhdet pääse jollakin parin kuukauden aktiivisuorituksella, jos edes sitä tarvii tehdä.

Jos tarkkoja ollaan niin saman 6kk se Koivukin palvelee..komennuksellahan hän on kun hän on pelaamassa/treenaamassa..eli siis palveluksessa.
En edelleenkään ymmärrä sitä, miten tästä tulee tasavertaisuuskysymys?! Koivu on alallaan ehdoton huippu ja PV hyödyntää häntä parhaaksi katsomallaan tavalla.Miksi urheilija ei pääse nauttimaan kasarmilla lusimisesta, tunnin iltavahvarista, käytävien moppaamisesta x3 päivässä, tuvista pihalle ja takaisin juoksuttamisesta jne? Eikö se ole juurikin yksi varusmiespalveluksen pointteja, että yksilöltä viedään vapaus ja omista menemisistä päätetään vain VLV:lla? Eikö tuo ole juuri sitä tottelevaisuuskoulutusta, jota tarvitaan taistelukentällä? Entä kun urheilusankari ei pääsekään rintamalta harjoitusvapaille tai nauttimaan juuri oman diettinsä mukaista illallista?

Miksi vain urheilijat nauttivat vapaudesta? Miksi esimerkiksi akateemisia varusmiehiä ei vapauteta samalla tavalla? Jos on opiskeluoikeus yliopistossa, olisi illat ja yöt vapaita.

Niinpä, esim. Linus Torvalds on tehnyt Suomen puolesta yhtä paljon tai enemmän kuin kuka tahansa jääkiekkoilija, mutta kävi intin ihan perinteisen kaavan mukaan ilman erivapauksia.
 
Back
Top