Kertausharjoituksista kieltäytyminen, poisjääminen ja sanktiot


Yli sata reserviläistä perui tulonsa isoihin kertausharjoituksiin, jotka oli pakko järjestää koronasta huolimatta – syynä oireilu tai muu sairaus​

Karjalan prikaati aloitti isot taisteluharjoitukset maanantaina.

Puolustusvoimien suuresta taisteluharjoituksesta Kouvolassa on jäänyt pois väkeä selvästi tavallista enemmän.

Karjalan prikaatin mukaan 10–15 prosenttia reserviläisistä on saanut lääkärintodistuksella luvan jäädä pois harjoituksista sairauden perusteella. Kaikkiaan kertausharjoituksiin oli kutsuttu yli tuhat reserviläistä, eli pois on jäänyt noin 100–150 henkilöä.

– Tämä on merkittävä osuus tavanomaiseen verrattuna. Yleensä luku on joitakin prosentteja, esikuntapäällikkö Juhana Skyttä Karjalan prikaatista sanoo.

Poissaolon syynä on Skytän mukaan ollut esimerkiksi oireilu, koronatestin tuloksen odottelu tai muu sairaus.

– Tämä kuvastaa hyvin nykyistä (korona)tilannetta ja sitä, kuinka paljon on oirehtivia ja testattuja, Juhana Skyttä sanoo.

Erityisjärjestelyjä​

Taisteluharjoituksen osallistujat kokoontuivat kasarmeille jo viikonlopun aikana. Reserviläisille tehtiin ensin oirekysely, jossa selvitettiin heidän vointinsa.

Esikuntapäällikkö Juhana Skytän mukaan ennakkokyselyn perusteella muutamia ihmisiä käännytettiin takaisin kotiin. Hänen mukaansa harjoitusten aikana ei ole tullut ilmi tartuntoja tai altistumisia.

– Varusmiesten ja reserviläisten terveydentila on hyvä, ja harjoitukset ovat sujuneet erittäin hyvin, Juhana Skyttä sanoo.

Karjalan prikaati teki erityisjärjestelyjä taisteluharjoituksiin koronavirustartuntojen estämiseksi. Harjoitusjoukot on esimerkiksi jaettu pieniin osastoihin, jotka majoittuvat, ruokailevat ja harjoittelevat toisistaan erillään siten, etteivät ne ole toistensa kanssa tekemisissä.
 
Back
Top