Koulutuksen puute alentaa puolustuskykyä

Sen sijaan olen kiinnostunut enemmän siitä, mitä Charly tällä julkituodulla kannanotollaan tavoittelee, vai onko se vain ääneen ajateltu toteamus.

Joko "äkkiä Natoon" tai sitten että "ovi meni kiinni justiinsa" ja jotain tarttis tehrä, niin kuin Manu sanoi?

Muokkaus: En usko muuhun kuin tosiasian esittämiseen. Mashiri ei varmaan itse uskaltanut kirjoittaa.
 
Viimeksi muokattu:
Joko "äkkiä Natoon" tai sitten että "ovi meni kiinni justiinsa" ja jotain tarttis tehrä, niin kuin Manu sanoi?

Muokkaus: En usko muuhun kuin tosiasian esittämiseen. Mashiri ei varmaan itse uskaltanut kirjoittaa.

Jotain sellaista motiivia vähän epäilen tässäkin taustalta löytyvän tai ainakin pyrkimystä siihen johtavan keskustelun käynnistämiseen. Ilman sitä nykyään joka tuutista suurelle yleisölle jatkuvasti syötettävää: "Suomi äkkiä Natoon ja amerikkalaiset joukot tänne in gaad vii trast!" -motiivia tällaisten ulostulojen heittely on jokseenkin aika turhaa. Yhtä turhaa ja tuottamatonta kuin minunkin aiheelle omistamani edellinen viesti. Itsestäänselvyyksien toistelua ilman lisäarvoa tuottavaa punaista lankaa eli konkreettista ratkaisuvaihtoehtoa.

Jotain kai tarttis tehrä, vaikka perinteisesti Suomen parhaaksi maanpuolustukseksi onkin brändätty "toimivia ulkopoliittisia suhteita kaikkiin suuntiin", joista tärkeimpänä tietysti kahdenväliset suhteet yläkertaan.

Kaikenlaisia tosiasioitakin esitetään jatkuvasti monelta eri suunnalta, mutta usein ne ovat kummasti ristiriitaisuuksissaan suorastaan rusetilla.
 
Luulisi kyllä, että ammattiupseerit haluaisivat harjoituttaa joukkojaan enemmän. Jos olisin menossa turnukseen ja minulle annettaisiin jengi, niin kai minä nyt treenaisin sen kanssa. Vaihtoehdoiksi nimittäin jää muussa tapauksessa luovutusvoitto tai hitonmoinen nöyryytys. Jopa molemmat parin kovan erän jälkeen.

Kyllä tässä voi olla ihan asiakeskusteluun kutsu. Mutta hiljaista on ollut. Edes somessa eivät turpoihmiset hirveästi tarttuneet, joten epäilen rehelliseksi puheeksi, jota kukaan ei kuule. Seuraillaan.
 
Luulisi kyllä, että ammattiupseerit haluaisivat harjoituttaa joukkojaan enemmän. Jos olisin menossa turnukseen ja minulle annettaisiin jengi, niin kai minä nyt treenaisin sen kanssa. Vaihtoehdoiksi nimittäin jää muussa tapauksessa luovutusvoitto tai hitonmoinen nöyryytys. Jopa molemmat parin kovan erän jälkeen.

Kyllä tässä voi olla ihan asiakeskusteluun kutsu. Mutta hiljaista on ollut. Edes somessa eivät turpoihmiset hirveästi tarttuneet, joten epäilen rehelliseksi puheeksi, jota kukaan ei kuule. Seuraillaan.

Mutta kun pitäis esittää jotain muuta vaihtoehtoa kuin perinteinen "lisää rahaa". Mistä raha harjoitteluun? Kohdentamalla varusmieskoulutuksen resursseja uudella tavalla? Vähentämällä pv:n henkilöstökustannuksia sisäisellä devalvaatiolla tai muuten uudistamalla? Vähentämällä hankintamäärärahoja? Mistä itse leikkaisit?
 
Luulisi kyllä, että ammattiupseerit haluaisivat harjoituttaa joukkojaan enemmän. Jos olisin menossa turnukseen ja minulle annettaisiin jengi, niin kai minä nyt treenaisin sen kanssa. Vaihtoehdoiksi nimittäin jää muussa tapauksessa luovutusvoitto tai hitonmoinen nöyryytys. Jopa molemmat parin kovan erän jälkeen.
Olenpa minä ja ainakin @Kapiainen maininneet PV:n suurimmaksi puutteeksi nimenomaan puutteen kertausharjoituksista. Kokonaiskalustotilanne on parempi kun kymmeniin vuosiin suhteessa joukkojen määrään, taktiikka on hyväksi todettu ja kovalla rahalla kehitetty juuri meille toimivaksi sekä perusyksikkö tasan henkilökunnan osaaminen on taisteluteknisesti kovempaa kun koskaan sotien jälkeen kun melko iso osa ydinhenkilöstössä on ollut sodassa ja tuonut opit käyttöön. Mikä puuttuu yhtälöstä...?

Kyllä tässä voi olla ihan asiakeskusteluun kutsu. Mutta hiljaista on ollut. Edes somessa eivät turpoihmiset hirveästi tarttuneet, joten epäilen rehelliseksi puheeksi, jota kukaan ei kuule. Seuraillaan.
Eiköhän Charlyllä ole ihan omat kuiskaajat PE:ssa joidenka pyynnöstä asiaa tuodaan esiin. Miksi tästä #turpo -ihmiset (joista iso osa on sotilaita) nostaisivat keskustelua kun kukaan ei ole eri mieltä!
 
Viimeksi muokattu:
Mutta kun pitäis esittää jotain muuta vaihtoehtoa kuin perinteinen "lisää rahaa". Mistä raha harjoitteluun? Kohdentamalla varusmieskoulutuksen resursseja uudella tavalla? Vähentämällä pv:n henkilöstökustannuksia sisäisellä devalvaatiolla tai muuten uudistamalla? Vähentämällä hankintamäärärahoja? Mistä itse leikkaisit?

Tuota noin, Viime vuosina harjoituksiin on käytetty noin 6 miljoonaa euroa. Viime vuonna lisättiin nelinkertaiseksi. 21 miljoonaa euroa on kuitenkin aika vaatimaton summa. Sillä harjoitutettiin 18 000 reserviläistä. Puolustushallinnon budjettti 2015 oli 2 687 000 000 euroa.
 
Tuota noin, Viime vuosina harjoituksiin on käytetty noin 6 miljoonaa euroa. Viime vuonna lisättiin nelinkertaiseksi. 21 miljoonaa euroa on kuitenkin aika vaatimaton summa. Sillä harjoitutettiin 18 000 reserviläistä. Puolustushallinnon budjettti 2015 oli 2 687 000 000 euroa.

Viiden vuoden syklillä kertausharjoitustarve olisi noin 56000 reserviläistä vuodessa, tai vastaavasti nyt mainituilla 18000 kertautetulla koulutettaisiin karkeasti operatiiviset joukot. Eli realistinen rahoitustarve pyörii 100 miljoonan euron tienoilla. Sitten toinen asia on kertausten määrä ja pituus. Joukothan ovat kasassa kokonaisuudessaan vain muutamia vuorokausia minkä voisi arvioida olevan jonkinlainen miinus. Eivät toki ammattiarmeijatkaan harjoittele jatkuvasti kentällä, mutta tosiasia on että sotien jälkeen meillä ei ole ollut koskaan edes oikeaa prikaatia kasassa harjoituksissa. Isompien joukkojen johtaminen on ihan teoreettisten sotapelien ja simulaatioiden varassa. Näin nojatuolikenraalin näkökulmasta olisi suotavaa, että esim. KARPR kykenisi harjoittelemaan SA-kokoonpanossaan Kurskia eikä vain pikku palasina kerrallaan. Varsinkin kun toimintaa fokusoimalla tämä olisi määrärahojen puitteissa mahdollista.

Mitä sitten kertoo reserviläispäivän hinta 168e vs. varusmiespäivän hinta 55e? Ero ei selity reserviläispalkalla vaan luontaisesti sillä, että kulut intensiivisissä harjoituksissa ovat suuremmat kuin varusmiespalveluksessa jossa nyt on jo pakostakin välillä leppoisampaa tahtia.

Mutta tosiasiassa kertausharjoituksia leikataan, koska niitä ei pidetä pv:n taholta tärkeinä, ne ovat helpoimmin liikkuvia palasia yhtälöstä ja toisaalta ne näkyvät suurelle yleisölle. Aivan samoin kun kunta säästää lopetetaan ensimmäisenä luistelukenttien jäädytys tms. näkyvä juttu rahatilanteen huonouden provosoimiseksi. Nyt kohotettu kertausharjoitusten määrä on todella pieni.

Kysytäänpä toisin, mikä voisi olla realistinen tavoitetaso joka turvaisi osaamisen? Tahti voisi olla tärkeimmillä joukoilla aika tiiviskin, sillä nuorten on aika helppo irrottautua opiskelusta (valtaosa alle 25v nuorista) tai töistä vanhempiin verrattuna. 1v-2v väli operatiivisille joukoille?
 
Viimeksi muokattu:
Kysytäänpä toisin, mikä voisi olla realistinen tavoitetaso joka turvaisi osaamisen? Tahti voisi olla tärkeimmillä joukoilla aika tiiviskin, sillä nuorten on aika helppo irrottautua opiskelusta (valtaosa alle 25v nuorista) tai töistä vanhempiin verrattuna. 1v-2v väli operatiivisille joukoille?

Realistinen olisi tuo sata miljoonaa ja PE valitsisi.

Tämän tiimoilta on helppo kerrata entisen puolustusministeriön virkamiehen Jyrki iivosen sanat muutaman vuoden takaa:

Puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen arvioi, ettei määrärahojen korotus ole mitenkään huomattavan suuri.

- Silloin kun lähdetään puolustustarvikemarkkinoille, ei sata miljoonaa euroa ole mikään mullistava summa


Eikös yksi miljardi mene koko hallinnonalan hallintokuluihin?

Tätä älä enää lue, kunhan huvittelen:

Valtion tasolla voidaan myös miettiä rahankäyttöä. VR:n johtajan vuosipalkka on 850 000 euroa. Yksi hallituksen kärkihankkeista on biotalouden lisäpanostus (300 miljoonaa euroa) Kolmasosa siitä ohjataan Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera). Loput erilaisiin tukiaisiin ja maatalouden "innovaatiotutkimukseen".

Tässäpä näitä rahaston kohteita:

  • "Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla" (hankkeen kokonaisrahoitus 100 000 euroa)
  • "Tavoitteena vapaasti porsiva emakko" (150 000 euroa)
  • "Ihmisten ja tuotantoeläinten terveyttä uhkaavat bakteerit naakkojen ulosteissa" (45 000 euroa)
  • "Fosforilannoituksen satovasteet moderneilla korkean satopotentiaalin lajikkeilla" (210 000 euroa)
  • "Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa" (300 000 euroa)
  • "Karjasuojista syntyvät ammoniakkipäästöt ja hajukuorma" (190 000 euroa)
  • "Marjojen mahdollisesti liioiteltu merkitys ihmisten ekinokokkitartunnan lähteenä" (140 000 euroa)
  • "Mikrobilääke ja sian napatyrä" (65 000 euroa)
  • "Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana" (174 000 euroa)


Lisäksi Makera on tukenut tänä vuonna jatkohankkeena mm."Moottorikelkan ja mönkijän käyttökustannukset porotaloudessa" -tutkimusta (30 075 euroa) .
 
Viimeksi muokattu:
Meillä on 230 000 sotilaan SA-vahvuus ja rivissä rauhan aikana jo 29 kenraalia, jos aloitetaan siitä. Mikä on esim. järkevä pataljoonankomentajan maksimi-ikä? Olisiko 40:n tienoilla? Paljonko meillä on pataljoonan / pston komentajan paikkoja? Max. 460? Paljonko meillä on tuota korkeampia komentajanposteja?

Ratkaisuna ongelmaan voisi olla upseerien radikaalisti korkeampi palkkaus johon liittyisi sitten raju karsimisprosessi joskus 40:n ikävuoden kieppeillä. Tätä ei ole realistista kuitenkaan odottaa vaikka järjestely tulisi varmasti taloudellisesti halvemmaksi kuin roikottaa vanhempia upseereja rivissä,

http://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/amiraalit-ja-kenraalit

Tuosta linkistä voi aikansa kuluksi lueskella kaikki ne turhat tittelit, joiden takana leijonakaulukset rauhan- ja vissiin suurin osa myös Sodan aikana "KUPPAAVAT MEITIN KERTSIRAHOJA". Tohon päälle sitten EVP:t ja mitä duunia niille keksitään. Lienee kiistaton fakta, ettei kumpikaan meistä ole millään tavalla selvillä PV:n SA-kokoonpanosta oman joukkoyksikönsä/osastonsa yläpuolelle, tai korkeintaan ehkä tietoinen ylöspäin seuraavasta YLJOPO:sta, mutta jonkinlaista asian kriittistä tarkastelua essonbaariretoriikkaa syvemmällä tasolla pitäisi itseltämme edellyttää.

Nythän on niin hassusti, että sodan sattuessa Suomen Puolustusvoimat on organisoitu myös pataljoonatasoa ylempänä johonkin johdettavissa oleviin kokonaisuuksiin, niin kurjan tehokkaalta kuin se kuulostaakin. Näiden erilaisten yhtymien (Prikaati, armeijakunta, taisteluryhmä(?) yms.), sekä muiden ylempien esikuntien, toimistojen yms. organisaatioista löytyy yllinkyllin tehtäviä näille vanhoille pieruille, joita meillä on liikaa ihan riesaksi asti. Tämän kaiken päälle kun sommittelee vielä jonkinlaista taistelunkestävyyttä: Eversti Tötterströmin vetäessä vahingossa kymmenkertaisen annoksen pervitiiniä pitäisi tilalle löytyä mies, jolla on edes teoreettiset edellytykset suoriutua tehtävästään.

Tokihan siis optimi olisi pistää nämä kaikki suojatyöpaikkalaiset kilometritehtaalle ja etsiä jostain Valkeakosken Reserviupseerien jäsenlistoilta tarvittavan möhömahan ja sen mukana seuraavien lukuisten (itse- ja kaverien kanssa ristiinehdotettujen) 3.lk maanpuolustusmitalien omistajat ja pakottaa heidät MAASKille viikoksi juomaan kahvia ja etsimään sotataidollista valaistumista. Suorituskykyiset SA asevoimat turvattu, rahat säästetty ja homma on täydellisesti näpeissä. Afterwork kutsuu urheata uudistajaa!

(Käsittääkseni kansainvälisesti vertailtuna Suomen Puolustusvoimissa palvelee, ja SA-organisaatioon kuuluu lukumääräisesti ja suhteellisesti verrattain vähän esiupseereita ja kenraaleita.)
 
Kun aloitetaan harjoittelusta ja koulutuksesta, päästään tietenkin jo muutamalla viestillä everstien edunvalvontaan

Off-topiciin tuli tosiaan syyllistyttyä, tosin ison joukon mukana...

Mutta itse aiheesta, mitä Charly S-P sanoi. Mikä on koko reservin koulutustaso? Ainakin se on parantunut siitä, kun reservin koko oli yli 500.000. Eihän kh:t ole kaiketi vähentyneet yli puoleen. Reservi on
nuorentunut ja perusyksiköihin riittää kantahenkilökuntaa päälliköiksi/pääkouluttajiksi. Heidän kouluttamisensa on täysin PV:n omissa käsissä. Vähentyneille perustettaville joukoille riittää myös paremmin
kaluja, kuten veli CV kin sanoi.

Forumilla näyttää olevan aika yksimielinen kanta, että kertauksia tulee lisätä. Vaikka mainittu 100 MEUR ja 50.000 miestä vuodessa. Sillä saataisiin keskimääräinen 5 v kierto kaikille joukoille. Jos rahaa ei saada enempää, mistä sitten otetaan pois? Ei kai ainakaan kalustohankinnoista syvän rauhan aikana. Jos tykkimiehet jätetään ilman tykkejään saadaan nämä harjoitukset vuodeksi. Seuraavana vuonna ryöstettäisiin
vaikka it:ltä jne. Kalustohankinnat ovat pitkäaikaisia, josta esimerkkinä vaikka krh, joka vielä käyttää 30-luvulla ostettuja asemasuuntakehiä. Niiden ensimmäiset käyttäjät ovat kaikki haudassa. Kerran hankitut
kalut ovat siten pitkään käytettävissä; tosin ylläpitokin maksaa. Kh-osaaminen poistuu arviolta 5:ssä vuodessa tai 25 vuotiaina kerrannut joukko korvautuu uudella. Voidaan jopa kärjistää, että tänään annettu
koulutus on mennyt hukkaan, ellei meitä kukaan uhkaa seuravien 5-7 vuoden aikana.

Mutta onhan jotain muuttunut reservin koulutuksenkin puolella. Julkisten lähteiden mukaan Maavoimiin kuuluu taistelukoulutusyksiköitä, joiden kokoonpanoa ja toimintaa ei ole avattu. Tai ei ainakaan ole
sattunut silmiin. Kun kuitenkin PV on panostanut halukkaiden ressujen kouluttajakoulutukseen ja koulutuksen tulosten arviointiin, voidaan arvata, että on luotu väline, jolla tarpeen tullen voidaan käynnistää
koulutuskierto esim x kpl patl ja psto kuukaudessa per yksikkö. Motivoituneita ja sitoutuneita ressuja on varmasti löytynyt ja kai heitä on värvätty evp-puoleltakin.
 
Forumilla näyttää olevan aika yksimielinen kanta, että kertauksia tulee lisätä. Vaikka mainittu 100 MEUR ja 50.000 miestä vuodessa. Sillä saataisiin keskimääräinen 5 v kierto kaikille joukoille. Jos rahaa ei saada enempää, mistä sitten otetaan pois? Ei kai ainakaan kalustohankinnoista syvän rauhan aikana. Jos tykkimiehet jätetään ilman tykkejään saadaan nämä harjoitukset vuodeksi.
Nykyinen määrä mitä koulutetaan eli vm-tuotanto + 18k reserviläistä on nykyresursseilla maksimi.
Raha ei ole kynnyskysymys vaan henkilöstön määrä.
OSAAVAN ja SOPIVAN kouluttaja henkilöstön määrä.
Tätä ei taistelukoulutusyksiköillä tai aluetoimistojen iäisyyden vahoilla majureilla voida - eikä haluta - korvata koska koulutuksen laadusta halutaan pitää kiinni.
Eli ammattilaiset kouluttaa. Ne samat ammattilaiset, simulaattorit, ampumakenttä- ja harjoitusalueet sekä kasarmit jotka ovat kiinni joukkotuotannossa! Tämä tarkoittaa sitä että (kuten Charlykin mainitsee) joudutaan käytännössä hetkeksi nyt jo isojen KH:n osalta käytännössä vm-koulutus hetkesi pysäyttämään KH:n johtavassa joukossa. Entäs jos vielä lisätään koulutettavien määrää?
On siis tehtävä valinta vm tuotanto + maltillinen KH määrä tai vm tuotanto alas ja KH:a lisää. Edellisessä voidaan taata joukkojen parempi ikärakenne (mm. tällä hetkellä tuotetaan ALJO:a ja PAIKJ:kin joukkotuotannolla!) ja toisella taas taataan parempi suorituskyky juuri sillä hetkellä. Se että olemme valinneet edellisen kertoo, että uhka ei ole johdon tilannekuvan mukaan ihan nurkan takana juuri nyt...

Summasummarum: Sen sijaan että te haluatte leikata kantahenkilökunnan määrää, jotta saadaan lisää rahaa KH:n olisi oikea tie lisästä kantahenkilökunnan määrää. Tällöin osa kantahenkilökunnasta voisi keskittyä kokonaan reserviläiskoulutukseen ja siten voitaisiin lisätä KH:n määrää. Samalla tarvitaan lisää myös muuta koulutusmateriaalia (koulutusampumatarvikkeita, simulaattoreita, jne).
Ja ei, ihan oikeasti ei ne MPK:n kurssit ei korvaa Joukkojen KH:a, joten tähän vastaus ei ole MPK:lle VEH-lisärahan syytäminen alueellisten maanpuolustusjuhlien paraatirivistöissä seisomiseen ja elokuvan kuvauksien tukemiseen tuhlattavaksi...
 
Viimeksi muokattu:
Summasummarum: Sen sijaan että te haluatte leikata kantahenkilökunnan määrää, jotta saadaan lisää rahaa KH:n olisi oikea tie lisästä kantahenkilökunnan määrää. Tällöin osa kantahenkilökunnasta voisi keskittyä kokonaan reserviläiskoulutukseen ja siten voitaisiin lisätä KH:n määrää. Samalla tarvitaan lisää myös muuta koulutusmateriaalia (koulutusampumatarvikkeita, simulaattoreita, jne).
Ja ei, ihan oikeasti ei ne MPK:n kurssit ei korvaa Joukkojen KH:a, joten tähän vastaus ei ole MPK:lle VEH-lisärahan syytäminen alueellisten maanpuolustusjuhlien paraatirivistöissä seisomiseen ja elokuvan kuvauksien tukemiseen tuhlattavaksi...

Omasta mielestäni kantahenkilökunnan vähentäminen olisi täysin väärä tie. Kuitenkin, nykyinen järjestelmä jossa jokainen kadettikouluun valittu jää eläkkeelle upseerin työstä ei ole optimaalinen maanpuolustuksen kannalta koska upseerikunnan rakenne on vääränlainen, yläpainotteinen. Meillä on liian vähän nuoria upseereja, liian paljon vanhoja upseereja. En missään nimessä väheksy vanhempien upseerien tekemää työtä, mutta sama rakenne mikä toimi kylmän sodan aikana kun prikaateja ja sotilasalueita oli kymmeniä, pataljoonia ja patteristoja satoja, ei toimi nyt kun rakenne on aivan erilainen.

Mutta mitenkäs homman ratkaiset? Upseerin ura ei nykyisellään ole riittävän houkutteleva. Up or out -järjestely vähentäisi houkuttelevuutta entisestään ellei palkkoja korjattaisi radikaalisti. Palkkojen nostaminen taas ei nykyisessä järjestelmässä onnistu, vaikka kokonaissummassa säästettäisiinkin, koska Sari Sairaanhoitaja, maataloustuet, ja eläköitymisikä.
 
Charly sanoi vain ääneen sen itsestäänselvän tosiasian, mikä on ollut julkinen vaiettu totuus jo vuosikymmenten ajan. Suomella on loistava ja tehokas puolustusjärjestelmä, mutta se on olemassa vain paperilla ja jättää turhan paljon asioita uskomusten tai toivontäyteisten olettamusten varaan. Järjestelmän tosiasiallista toimivuutta ei edes varmaksi tiedetä, koska sitä ei ole koskaan kokeiltu. Huonossa tapauksessa sen toimimattomuus ja piilevät heikkoudet paljastuvat vasta tositarpeen koittaessa.

Sen sijaan olen kiinnostunut enemmän siitä, mitä Charly tällä julkituodulla kannanotollaan tavoittelee, vai onko se vain ääneen ajateltu toteamus.

Onko kommentoijan tavoitteena istuttaa Suomeen samanlainen itkuinen "keskustelu" mitä Ruotsissa käydään?
 
http://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/amiraalit-ja-kenraalit

Tuosta linkistä voi aikansa kuluksi lueskella kaikki ne turhat tittelit, joiden takana leijonakaulukset rauhan- ja vissiin suurin osa myös Sodan aikana "KUPPAAVAT MEITIN KERTSIRAHOJA". Tohon päälle sitten EVP:t ja mitä duunia niille keksitään. Lienee kiistaton fakta, ettei kumpikaan meistä ole millään tavalla selvillä PV:n SA-kokoonpanosta oman joukkoyksikönsä/osastonsa yläpuolelle, tai korkeintaan ehkä tietoinen ylöspäin seuraavasta YLJOPO:sta, mutta jonkinlaista asian kriittistä tarkastelua essonbaariretoriikkaa syvemmällä tasolla pitäisi itseltämme edellyttää.

Mainittakoon aluksi että talvisotaan lähdettiin samalla kenraalimäärällä (everstit tuolloin mukaan laskien) ja tuolloin sa-vahvuus ja etenkin yhtymien vahvuus oli aivan eri tasolla. Tottahan toki puolustusvoimat tarvitsevat eri tasoista osaamista, mutta että kenraaleja kalisemaan asti, ei pidä paikkaansa. Leijona kaulassa ei tuo lisää ammattitaitoa.

Ilmavoimien ovat kaksine kenraaleineen ok tasolla. Merivoimista löytyy kaksi amiraalia kun meillä on julkitietojen mukaan 10 pikkuruista taistelualusta, kolme rannikkoaluetta ja yksi rannjp taisteluosasto. Yhden amiraalin pitäisi riittää.

Mitä taas tulee muuhun organisaation, niin esimerkiksi 150 000 miehen maavoimien pyörittäminen vaatii julkitiedon ja vuoden 2008 tiedon perusteella maavoimien komentajan ja esikuntapäällikköä sekä armeijakunnan komentajan. Maavoimissa onkin 5 kenraalin postia mikä on lähelle passelia määrää.

Liika läski on pääesikunnassa jossa on 18 kenraalia kun tarve lienee kuitenkin lähinnä komentajalle, pääesikunnan päällikölle ja logistiikkalaitoksen johtajalle.

Tarvitseeko edes kaikkien edellä mainittujen toimia kyseisessä arvossa ennen lkp:tä?

Puolustusvoimat ei ole tässä taudissaan suinkaan yksin, se on tyypillinen kylmän sodan jälkeisille supistuneille asevoimille. Kyseessä on myös leviävä tauti. PV tekee kansainvälistä yhteistyötä ja olisi noloa jos yhdestä maasta tulee majuri ja toisesta kenraalimajuri. Onko kyse myös palkkausjärjestelmästä, on helpompaa antaa ylennys kuin parempi palkka? Julkisorganisaatioista löytyy kaiken maailman suunnittelijaa ja päällikköä, firmoista kaikenlaista manageria.

Mutta ytimessään kyse on siitä että sotilasorganisaatio ei tarvise samaa määrää kapteeneita kuin yliluutnantteja eikä samaa määrä majureja kuin kapteeneita. Sotilasorganisaatio muistuttaa teoriassa enemmän pyramidia kuin suorakulmiota, mitä nykyinen upseeriston palkkausjärjestelmä tuottaa. Lopputuloksena nuoria upseereja on liian vähän ja heillä on liian pieni palkka työn houkuttelevuuden kannalta.
 
Nykyinen määrä mitä koulutetaan eli vm-tuotanto + 18k reserviläistä on nykyresursseilla maksimi.
Raha ei ole kynnyskysymys vaan henkilöstön määrä.
OSAAVAN ja SOPIVAN kouluttaja henkilöstön määrä.
Tätä ei taistelukoulutusyksiköillä tai aluetoimistojen iäisyyden vahoilla majureilla voida - eikä haluta - korvata koska koulutuksen laadusta halutaan pitää kiinni.
Eli ammattilaiset kouluttaa. Ne samat ammattilaiset, simulaattorit, ampumakenttä- ja harjoitusalueet sekä kasarmit jotka ovat kiinni joukkotuotannossa! Tämä tarkoittaa sitä että (kuten Charlykin mainitsee) joudutaan käytännössä hetkeksi nyt jo isojen KH:n osalta käytännössä vm-koulutus hetkesi pysäyttämään KH:n johtavassa joukossa. Entäs jos vielä lisätään koulutettavien määrää?
On siis tehtävä valinta vm tuotanto + maltillinen KH määrä tai vm tuotanto alas ja KH:a lisää. Edellisessä voidaan taata joukkojen parempi ikärakenne (mm. tällä hetkellä tuotetaan ALJO:a ja PAIKJ:kin joukkotuotannolla!) ja toisella taas taataan parempi suorituskyky juuri sillä hetkellä. Se että olemme valinneet edellisen kertoo, että uhka ei ole johdon tilannekuvan mukaan ihan nurkan takana juuri nyt...

Summasummarum: Sen sijaan että te haluatte leikata kantahenkilökunnan määrää, jotta saadaan lisää rahaa KH:n olisi oikea tie lisästä kantahenkilökunnan määrää. Tällöin osa kantahenkilökunnasta voisi keskittyä kokonaan reserviläiskoulutukseen ja siten voitaisiin lisätä KH:n määrää. Samalla tarvitaan lisää myös muuta koulutusmateriaalia (koulutusampumatarvikkeita, simulaattoreita, jne).
Ja ei, ihan oikeasti ei ne MPK:n kurssit ei korvaa Joukkojen KH:a, joten tähän vastaus ei ole MPK:lle VEH-lisärahan syytäminen alueellisten maanpuolustusjuhlien paraatirivistöissä seisomiseen ja elokuvan kuvauksien tukemiseen tuhlattavaksi...

Se, mikä varmaan on hyödyllisintä, ovat isot harjoitukset, joissa kokonaiset yhtymät harjoittelevat operatiivista yhteistoimintaa. Kerran vuodessa olevalla pääsotaharjoituksella varmaan on tällainen funktio. Lisäksi suurin harjoitus kiertää.

Viime vuonna se oli Pielisellä. Osallistuvien yksiköiden varusmiehet ja kouluttajat olivat joka tapauksessa kiinni. Lisäksi koulutetettiin 2000 rajajoukkojen ja paikallisjoukkojen reservläistä. Yhteensä osallistujia oli n. 10 000. En ole nähnyt vastaavia harjoituksia Ruotsssa. Virossa on tasan kaksi prikaatia ylipäänsä. Ehkäpä asiamme eivät sittenkään ole niin huonosti?

Reserviläisten koulutusosuus on käyty moneen kertaan läpi. Parhaatkin KOTU:t (muiden siviilikoulutusten ohella) kouluttavat pieniä ryhmiä paikallispuolustuksen tarpeisiin ja yksilötaitoja. Totta kai TSTKOULYK omaa myös poikkeusolojen tehtävän.

Yksilön kannalta olen vähiten huolissani. Kerran peruskoulutettu nuorehko kaveri kyetään kyllä kouluttamaan ja totuttamaan tehtäväänsä: koulutus alkaa heti, kun riviin tullaan. Rauhan aikana hyödyllisiä ovat suuret operatiiviset harjoitukset, joissa on aselajien välistä yhteistoimintaa. Niiissä oppii sotatyön logistiikkaa. Ammattilaiselle ne tietysti tuottavat ikimuistettavaa kiirettä, mutta eipä se työmäärä taida näin pienillä henkilökuntavolyymeilla olla vähäinen muutenkaan.
 
Summasummarum: Sen sijaan että te haluatte leikata kantahenkilökunnan määrää, jotta saadaan lisää rahaa KH:n olisi oikea tie lisästä kantahenkilökunnan määrää. Tällöin osa kantahenkilökunnasta voisi keskittyä kokonaan reserviläiskoulutukseen ja siten voitaisiin lisätä KH:n määrää. Samalla tarvitaan lisää myös muuta koulutusmateriaalia (koulutusampumatarvikkeita, simulaattoreita, jne).
Tämä kuulostaa hyvältä kehityssuunnalta. Asiaa mitenkään tarkemmin tuntematta PV:n sisällä, niin luotan kirjoittajan näkemykseen ja kuulisin siitä mielellään lisää.

ei ne MPK:n kurssit ei korvaa Joukkojen KH:a, joten tähän vastaus ei ole MPK:lle VEH-lisärahan syytäminen alueellisten maanpuolustusjuhlien paraatirivistöissä seisomiseen ....
Tämä on ehkäpä reserviläisellekin se kauhukuva rahan haaskaamisesta; sen sijaan että olisi aktiiviharjoitusta, niin raha kuluukin pönöttämiseen...huh...huh..ei toivottavaa.
 
Sveitsin armeijan komentaja ja korkea-arvoisin upseeri rauhan aikana on kenraaliluutnantti. Täyskenuksi pääsee vain jos sota syttyy. Että vähemmälläkin pärjää.
 
Minulla ei ole mitään kenraaleja vastaan. Luulen, että sodankäynnin osalta yksi kissamies vastaa sataa Tetraa.
 
Sveitsin armeijan komentaja ja korkea-arvoisin upseeri rauhan aikana on kenraaliluutnantti. Täyskenuksi pääsee vain jos sota syttyy. Että vähemmälläkin pärjää.

KAIKELLA KUNNIOITUKSELLA, nyt leukailet organisaatiolla, jota ei ole koeteltu tositilanteessa koko modernin sodankäynnin historian aikana. Toisaalta se on täyttänyt tehtävänsä ja pitänyt Sveitsin erossa sodista.

Mainittakoon aluksi että talvisotaan lähdettiin samalla kenraalimäärällä (everstit tuolloin mukaan laskien) ja tuolloin sa-vahvuus ja etenkin yhtymien vahvuus oli aivan eri tasolla. Tottahan toki puolustusvoimat tarvitsevat eri tasoista osaamista, mutta että kenraaleja kalisemaan asti, ei pidä paikkaansa. Leijona kaulassa ei tuo lisää ammattitaitoa.

Ilmavoimien ovat kaksine kenraaleineen ok tasolla. Merivoimista löytyy kaksi amiraalia kun meillä on julkitietojen mukaan 10 pikkuruista taistelualusta, kolme rannikkoaluetta ja yksi rannjp taisteluosasto. Yhden amiraalin pitäisi riittää.

Mitä taas tulee muuhun organisaation, niin esimerkiksi 150 000 miehen maavoimien pyörittäminen vaatii julkitiedon ja vuoden 2008 tiedon perusteella maavoimien komentajan ja esikuntapäällikköä sekä armeijakunnan komentajan. Maavoimissa onkin 5 kenraalin postia mikä on lähelle passelia määrää.

Liika läski on pääesikunnassa jossa on 18 kenraalia kun tarve lienee kuitenkin lähinnä komentajalle, pääesikunnan päällikölle ja logistiikkalaitoksen johtajalle.

Tarvitseeko edes kaikkien edellä mainittujen toimia kyseisessä arvossa ennen lkp:tä?

Puolustusvoimat ei ole tässä taudissaan suinkaan yksin, se on tyypillinen kylmän sodan jälkeisille supistuneille asevoimille. Kyseessä on myös leviävä tauti. PV tekee kansainvälistä yhteistyötä ja olisi noloa jos yhdestä maasta tulee majuri ja toisesta kenraalimajuri. Onko kyse myös palkkausjärjestelmästä, on helpompaa antaa ylennys kuin parempi palkka? Julkisorganisaatioista löytyy kaiken maailman suunnittelijaa ja päällikköä, firmoista kaikenlaista manageria.

Mutta ytimessään kyse on siitä että sotilasorganisaatio ei tarvise samaa määrää kapteeneita kuin yliluutnantteja eikä samaa määrä majureja kuin kapteeneita. Sotilasorganisaatio muistuttaa teoriassa enemmän pyramidia kuin suorakulmiota, mitä nykyinen upseeriston palkkausjärjestelmä tuottaa. Lopputuloksena nuoria upseereja on liian vähän ja heillä on liian pieni palkka työn houkuttelevuuden kannalta.

Noniin, eli ongelma ei liene siis se, että ylempiä upseereita olisi liikaa, vaan että alempia on liian vähän. Tämän yhtymäkohdan jälkeen mielipiteemme lähtevät sitten eroamaan niin huomattavasti, etten näe mitään järkeä jatkaa.
 
Noniin, eli ongelma ei liene siis se, että ylempiä upseereita olisi liikaa, vaan että alempia on liian vähän. Tämän yhtymäkohdan jälkeen mielipiteemme lähtevät sitten eroamaan niin huomattavasti, etten näe mitään järkeä jatkaa.

Israel pärjää 30:llä kenraalilla ja pvkom eli yleisesikunnan päällikkö on kenraaliluutnantti.
 
Back
Top