Maanpuolustus, sotilasteemat, ulko- ja turvallisuuspolitiikka: uutisia Ruotsista

Soldierblue

Ylipäällikkö
Löysin Puolustus "beslut" 2020


Krigsorganisation 2021
Armén:

 • En divisionsledning organiseras i syfte att kunna kraftsamla Arméns förband i en operativ riktning.
 • Arméns två brigadstrukturer enligt Försvarsbeslutet 2015 permanentas till två mekaniserade brigader.
 • En ny mekaniserad brigad organiseras för försvaret av Skåne.
 • En ny reducerad motoriserad brigad organiseras för försvaret av Stockholm.
 • Stridsgrupp Gotland utvecklas till en förstärkt mekaniserad bataljon med artilleri, luftvärn, fältarbetsförband samt lednings- och logistikfunktioner.
 • Två norrlandsjägarbataljoner organiseras.
 • 31. Lätta skyttebataljonen omorganiseras till en jägarbataljon.
 • 91. och 92. Artilleribataljonerna omorganiseras till tre divisionsartilleribataljoner.
 • Tre brigadartilleribataljoner organiseras till de mekaniserade brigaderna.
 • Två fristående artillerikompanier organiseras för understöd till den gotländska bataljonen samt den motoriserade brigaden.
 • Fyra brigadluftvärnskompanier samt ett luftvärnsförband för Gotland organiseras.
 • 21. och 22. Ingenjörbataljonerna omorganiseras till två divisionsingenjörbataljoner och ett antal fristående förbindelsekompanier.
 • 4 brigadingenjörbataljoner samt ett ingenjörkompani för Gotland organiseras.
 • En divisionsstabsbataljon organiseras.
 • 1. och 2. Logistikbataljonerna avvecklas.
 • En divisionsunderhållsbataljon organiseras.
 • Fyra brigadunderhållsbataljoner och ett underhållskompani för Gotland organiseras.
 • 1. Tungtransportkompaniet utvecklas till en tungtransportbataljon.
 • Sjukvårdsförstärkningskompanierna avvecklas.
 • Sjukhuskompanierna utvecklas till rörliga fältsjukhuskompanier.
 • Territoriella skytteförband organiseras inom respektive militärregion.
 • Samtliga stridsfordon och stridsvagnar modifieras.
 • Ytterligare granatkastarpansarbandvagnar anskaffas.
 • Ytterligare artillerisystem anskaffas, samtliga 48 tillverkade Archer-pjäser anskaffas och förbandssätts.
 • Befintliga luftvärnssystem i förbandsreserven förbandssätts och nya luftvärnsrobotsystem anskaffas.

Marinen:

 • Samtliga korvetter av Visby-klass tillförs robotluftvärn och nya sjömålsrobotar och undergår halvtidsmodifiering.
 • Två nya ytstridsfartyg för att ersätta korvetterna av Gävle-klass (beslut under perioden 2021-2025 med leverans efter 2025).
 • Ubåten HMS Halland (Hnd) halvtidsmodifieras vilket medför att antalet ubåtar ökar från 4 till 5.
 • En amfibiebataljon organiseras för försvaret av Västkusten.

Flygvapnet:

 • Sex stridsflygdivisioner vidmakthålls, 3-4 av dessa ombeväpnas till JAS 39E under 2020-talets senare hälft, 2-3 av dessa behåller JAS 39 C/D bortom 2030.
 • Stridsflygdivisionerna tillförs långräckviddiga markmålsrobotar.
 • Ytterligare en stridslednings- och luftbevakningsbataljon organiseras.
 • 73. Transport- och specialflygdivisionen omorganiseras till en transportdivision, en specialflygdivision samt en statsflygdivision.

Grundorganisation:[17]

 • Arméns jägarbataljon (AJB) i Arvidsjaur omorganiseras till Norrlands dragonregemente (K 4).
 • Två mindre infanteriregementen organiseras. Beredningen nämner Falun, Östersund, Sollefteå och Härnösand som möjliga garnisonsorter för dessa.
 • Ett förband för utbildning av artilleriförband organiseras i Kristinehamn eller Karlskoga.
 • Väg- och vattenbyggnadskåren återuppsätts.
 • Ett amfibieregemente organiseras i Göteborg.
 • Luftstridsskolan (LSS) omorganiseras till Upplands flygflottilj (F 16).
 

PSB 5500

Ylipäällikkö
Itse epäilin että olisiko jonkun venäläisen S300 systeemin silhuetti.

View attachment 35226


Esimerkkejä

View attachment 35222View attachment 35224


Patriotti ei taida ihan sopia? Ohjukset ei ole pystysuoraan.
Piti oikein kuukeloida niin Archer-nimellä on sellainen Volvo dumpperipohjainen tykki ruotsalaisilla. En tiedä onko käytössä vai protoadterlla tms, tuosta kuvasta tuli sellainen vaan mieleen..
 

Protheon_93

Ylipäällikkö

Soldierblue

Ylipäällikkö
Ruotsin ase ostokset 2012-2018

Finland
R:
Sweden 113 AMV APC 2010 2013-2014 113 SEK2.5 b deal ($338 m; offsets 100% incl production of components in Sweden); incl 14 CP, 18 ambulance and 7 ARV version; option on 113 more; Swedish designation Patgb-360

France
R:
Sweden 13 NH-90 TTH Transport helicopter 2001 2011-2017 (13) Part of $660 m deal (most assembled in Finland; offsets 100% incl $220 m production of parts for 200 NH-90 in Sweden); NH-90TTT version; incl for SAR; Swedish designation Hkp-14
5 FLASH ASW sonar (2001) 2015-2016 (4) FLASH-S version for 5 NH-90 ASW helicopters from FRG

Germany
R:
Sweden 5 NH-90 NFH ASW helicopter 2001 2016-2017 5 Part of $660 b deal (most assembled in Finland; offsets 100% incl $220 m production of parts for 200 NH-90 in Sweden); Swedish designation Hkp-14F
. . IRIS-T SRAAM 2013 IRIS-T SLS SAM version; incl production of components in Sweden; delivery 2019
6 PiPz-3 Kodiak AEV 2008 2011-2012 (6)

Italy
R:
Sweden (60) Skyward Aircraft IRST 2014 Skyward-G version; for 60 Gripen-E combat aircraft produced in Sweden

Norway
R:
Sweden (24) Protector APC turret (2010) 2015-2017 (24) For 24 Archer self-propelled guns produced in Sweden
(30) Protector APC turret (2012) 2013 (30) For 30 BvS-10 APC produced in Sweden
(75) Protector APC turret (2013) 2014-2015 (75) For 75 BvS-10 APC produced in Sweden
5 ST-2400 ASW sonar 2015 2016-2017 (5) For modernization of 5 Tapper patrol craft
2 ST-2400 ASW sonar 2017 For modernization of 4 Göteborg corvettes

South Africa
R:
Sweden 60 RG-32 Scout APV 2009 2012 60 EUR18 m deal; RG-32M version; Swedish designation Galten; for use in Afghanistan
(120) RG-32 Scout APV 2012 2013 (120) GBP43 m deal; RG-32M version; Swedish designation Galten

United Kingdom
R:
Sweden (60) Raven ES-05 Combat ac radar 2014 For 60 Gripen-E combat aircraft produced in Sweden (incl production of components in Sweden)
(2000) NLAW Anti-tank missile 2005 2009-2012 (2000) SEK500 m ($63 m) deal; designed in Sweden but produced in UK for Sweden; Swedish designation Rb-57

United States
R:
Sweden (60) F414 Turbofan (2013) For 60 Gripen-E combat aircraft produced in Sweden
5 APS-143(V) MP aircraft radar 2002 2016-2017 5 $7.6 m deal; for 5 NH-90 ASW helicopters
48 LCR-2020 Air/sea search radar (2010) 2011-2012 (48) Part of 'REMO-870 programme; Swedish designation PS-640; incl for coast guard and other civilian government agencies
53 GBU-39 SDB Guided bomb (2011) 2016 (53)
15 S-70/UH-60L Helicopter 2011 2011-2013 (15) $207 m deal; UH-60M version; Swedish designation Hkp-16A
(48) 6BT Diesel engine 2012 2013 (48) For 48 BvS-10 APC produced in Sweden
(102) 6BT Diesel engine (2013) 2014-2015 (102) For 102 BvS-10 APC produced in Sweden
4 APS-143(V) MP aircraft radar (2015) For 4 NH-90 transport aircraft modified to ASW version
MIM-104C PAC-2 SAM 2018 MIM-104E GEM-T version
MIM-104F PAC-3 ABM (2018)
(4) Patriot PAC-3 SAM/ABM system (2018) Selected but not yet ordered by end-2018
 

tulikomento

Greatest Leader
Ruotsin ensimmäinen naispuolinen taistelulentäjä.

 

tulikomento

Greatest Leader
Juttua Ruotsin Patriot-hankinnasta. Toimitukset alkavat kesällä 2021. Tänä vuonna käytössä jo sotaharjoituksissa. Miehistö tulee olemaan amerikkalais-ruotsalainen eli jenkit kouluttavat.

 

tulikomento

Greatest Leader
Harjoitusmielessä Ruotsin ja Suomen merivoimat vaihtavat alusten päällikkyyksiä. Miinalaiva Uusimaa menee ruotsalaisten komentoon ja korvetti Helsingborg tulee suomalaisten johdettavaksi.

 

Solidsnake

Kenraali
Harjoitusmielessä Ruotsin ja Suomen merivoimat vaihtavat alusten päällikkyyksiä. Miinalaiva Uusimaa menee ruotsalaisten komentoon ja korvetti Helsingborg tulee suomalaisten johdettavaksi.

Onko varma ettei ruotsalaisella komentajalla ole norjalaisia sukujuuria, ihan muuten vaan kyselen.....
 

Marakatti

Majuri
Ruotsin ensimmäinen naispuolinen taistelulentäjä.Näin myöhään ja maa pitää itseään oikein tasa-arvon mallimaana ! Ois luullu et ois 30-v sit jo ihan julkisuuden takia pitänyt ny yks kouluttaa.
 

Soldierblue

Ylipäällikkö
Ruotsin uusin puolustusselonteko 2021-2025

Eli uusia rykmenttejä Arvidsjauriin, Göteborgiin, Kristinehamniin, Faluniin ja Sollefteå ja koulutus jotain Östersundiin

K 4 Jääkärirykmentti Arvidsjaur kouluttaa 2 jääkäripataljoonia

Amf 4 Amfibierykmentti Göteborg koulutta yhden amfibiepataljoonan eli merisotilaita

F 16 Lennosto Uppsala , Jas Gripen

I 13 Dalrykmentti Falun kouluttaa 2 onko se alueellisia pataljoonia (lokalförsvarsbataljoner)

I 21 Västernorrlandrykmentti Sollefteå kouluttaa 2 aluellisia pataljooina (lokalförsvarsbataljoner)

Koulutus Österund kouluttaa pataljoonan

Bergslagens tykistörykmentti kouluttaa 2-3 tykistöpataljoonia

Sitten katsotaan jos on tarve niin ne alkaa kouluttaa rajajääkäreitä


Överenskommelse om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation

Publicerad 12 oktober 2020

Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret 2021–2025” att föreslå förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas. Beslutet vilar på en överenskommelse mellan regeringen samt C och L.

Återetableringen under perioden 2021–2025 av Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur motiveras av den utökade grundutbildningen som följer av organiseringen av två norrlandsjägarbataljoner. Med utökad utbildning i Arvidsjaur av norrlandsjägarbataljoner särskilt utformade och utbildade för att verka i subarktisk miljö förstärks också den militära närvaron och förmågan i övre Norrland liksom möjligheterna att verka på Nordkalotten.

Ett amfibieregemente i Göteborg behövs för att bereda plats åt och utbilda den amfibiebataljon som föreslås etableras på västkusten. En permanent militär närvaro på västkusten är också viktig av operativa skäl, inte minst för att skydda hamnområden och förbindelserna västerut. För att återetablera Älvsborgs amfibieregemente kommer en successiv omfördelning av personal att genomföras, främst från amfibieregementet i Berga. Återetableringen av Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg avses ske under perioden 2021–2025.

Återetableringen under perioden 2021–2025 av Upplands flygflottilj skapar en mer robust basorganisation samt skapar förutsättningar för en eventuell tillväxt inom flygvapnet på längre sikt med permanent basering av stridsflyg. Nuvarande personal vid Luftstridsskolan kommer att fördelas mellan organisationsenheterna Luftsstridsskolan och Upplands flygflottilj.

Dalregementet i Falun och Västernorrlands regemente i Sollefteå är motiverade framförallt av militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende. Regementena föreslås återetableras senast 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Regementena bör ha en utbildningskapacitet om cirka 200–250 inryckande värnpliktiga årligen. De värnpliktiga bör i största utsträckning uttas regionalt för att bland annat säkerställa hög beredskap vid krigsförbanden.

Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Dalregementet i Falun återetableras för att utbilda två lokalförsvarskyttebataljoner för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Försvarsmakten avses få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.

Västernorrlands regemente i Sollefteå etableras för att utbilda två lokalförsvarsskyttebataljoner för skyddet av förbindelserna till Trondheim. Ett utbildningsdetachement, Jämtlands fältjägarkår (motsvarande bataljon), förläggs till Östersund. Grundutbildningen av totalförsvarspliktiga ska ske i såväl vid Västernorrlands regemente i Sollefteå som i Östersund. Det är mot bakgrund av det strategiska läget viktigt att i fredstid förstärka den militära närvaron i Östersund, med bland annat utbildning av värnpliktiga. I det sammanhanget behöver också möjligheten att använda infrastruktur kopplad till flygplatsen på Frösön säkerställas. Östersund har en strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida utveckling.

För att omhänderta de ökade utbildningsbehoven som följer av fler artilleribataljoner återetableras Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. Etableringen föreslås inledas i perioden 2021–2025 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030.

På sikt finns behov av ytterligare militär förmåga i övre Norrland i form av till exempel särskilda gränsjägarförband. Ytterligare militär närvaro och förmåga är även motiverat ur säkerhetspolitiskt hänseende. Inför försvarsbeslutet 2025 bör därför Försvarsmakten ges i uppdrag att redovisa en analys av hur en förmågeförstärkning bäst skulle kunna se ut i Norra Lappland. I redovisningen ska Försvarsmakten bedöma konsekvenser avseende bland annat operativ förmåga och ekonomi. Förmågeförstärkningen ska utbildas för att verka i subarktisk miljö och ska också kunna verka på Nordkalotten inom ramen för det trilaterala samarbete mellan Finland, Norge och Sverige.

Utökning av eller ny verksamhet vid Försvarsmaktens skjut- och övningsfält miljöprövas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Flera av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält har höga naturvärden och en rik biologisk mångfald. Försvarsmakten, och Fortifikationsverket som äger marken, ansvarar för att förvalta områdenas naturvärden i skötsel- och skogsbruksplaner i enlighet med lagstiftning och övrig styrning


 

Solidsnake

Kenraali
Ylläolevan tekstin alkuperäinen lähde: https://www.regeringen.se/pressmedd...kningar-av-forsvarsmaktens-grundorganisation/

Vaikuttaisi siltä, että Ruotsilla on todella erilainen käsitys armeijan liikkuvuudesta kriisitilanteessa kuin mitä Suomella, kun painottavat noin voimakkaasti alueellisen läsnäolon merkitystä. Vai voisiko olla niin, että koko juttu on hyvin naamioitua aluepolitiikkaa...?
Ruotsalaisilla on jo nyt liikkuvuudessa rajoituksia, kun mafiapomot pysäyttelevät tiesuluillaan, miten sitten kovassa tilanteessa, kaukaa viisaita mutteivät läheltä komeita ;)
 

adam7

Respected Leader
Ylläolevan tekstin alkuperäinen lähde: https://www.regeringen.se/pressmedd...kningar-av-forsvarsmaktens-grundorganisation/

Vaikuttaisi siltä, että Ruotsilla on todella erilainen käsitys armeijan liikkuvuudesta kriisitilanteessa kuin mitä Suomella, kun painottavat noin voimakkaasti alueellisen läsnäolon merkitystä. Vai voisiko olla niin, että koko juttu on hyvin naamioitua aluepolitiikkaa...?
Tuossa taitaa osa olla valmiuteen perustuvaa, eli halutaan että tuolla koulutettavat ovat lähialueelta ja liikekannallepantavissa lyhyellä varoitusajalla. Tuossahan suoraan puhutaan Tronheimin yhteyksien suojaamisesta. Kyse on siis siitä jenkkien merijalkaväen divisioonasta jonka kalusto on varastoitu Norjaan ja jonka siirrosta Ruotsin itärannokolle ja siitä eteenpäin Baltiaan on kyse.

Itse olisin mieluummin nähnyt että laajentavat nykyisiä joukko-osastoja koulutuskeskuksina. Nuo koulutuskeskuksethan tulevat olemaan suhteellisen pieniä, kun niissä tullaan kouluttamaan 200-250 varusmiestä vuosittain.
 

adam7

Respected Leader
Amerikkalaiset harjoittelevat saaristonavigointia ruotsalaisten kanssa Karlskronan lähistöllä.

 
Top