Monipaikkatutkajärjestelmä

hansai

Supreme Leader
Jos näitä on hankittu, niin hankkija on varmaakin ollut sitten Viestikoelaitos jonka toiminta on salaista (Hesarin paljastuksia lukuunottamatta). Jotenka varmuutta ei välttämättä saada selville. Tuskin nämä ostot näkyisi maavoimien viestikalustojen ostoissa. Ja jos Viestikoelaitos ei ole näitä vielä hankkinut, niin todennäköisesti testaavat ainakin. Itse uskon, että on hankittu koska Suomessa tällainen osaaminen on maailman huippua, ydinosaamista. Ja en usko, että ovat edes hirveän kalliitakaan koska ovat passiivisia. Niissä ei siis ole lähettimiä jotka toisivat lisähintaa.
Uskon valmistajien osaavan laittaa hintalaput aivan varmasti kohdilleen, kun on kyse puolustusjärjestelmän osasta. Eivät nämä ole mitään RTL-SDR usb-tikkuja vaan huipputeknisiä radiovastaanottimia.

Järjestelmän suurimmat edut ovat koko, huomaamattomuus ja hajautettavuus.
 

Jukkis

Eversti
Lahjoittaja
ELSO 2.0
Järjestelmän suurimmat edut ovat koko, huomaamattomuus ja hajautettavuus.
Kontillinen RTL-SDR usb-tikkuja on varmasti pienempi, huomaamattomampi ja hajautettavampi. :devilish:

Suurin etu ja suurin hinta ei tule vastaanottimista tai liikuteltavuudesta vaan signaalin analysointiin kehitetyistä algoritmeista ja tulokset esittelevästä käyttöliittymästä.
 

hansai

Supreme Leader
Kontillinen RTL-SDR usb-tikkuja on varmasti pienempi, huomaamattomampi ja hajautettavampi. :devilish:

Suurin etu ja suurin hinta ei tule vastaanottimista tai liikuteltavuudesta vaan signaalin analysointiin kehitetyistä algoritmeista ja tulokset esittelevästä käyttöliittymästä.
Oletin kaikkien ymmärtävän, että prosessointijärjestelmä on se mikä maksaa isoa rahaa.
 
https://www.helsinginsanomat.fi/kotimaa/art-2000005889432.html

Oletko ihmetellyt, miksi Suomen tuulivoimalat sijaitsevat lännessä? ”Sanon niille, että rakentakaa muualle Suomeen”, kommentoi insinööri Pääesikunnasta

Puolustusvoimat ei salli Suomenlahdelle suunniteltujen laajojen tuulipuistojen rakentamista.

Itä-Suomeen, Kaakonkulmaan ja erityisesti Suomenlahdelle on turha suunnitella tuulivoimapuistoja, jos se on Puolustusvoimista kiinni.
Syynä on tuulivoimaloiden Puolustusvoimien ilmavalvontatutkille aiheuttama häiriö.
Esimerkiksi Uudenmaan liitto on parhaillaan valmistelemassa uutta maakuntakaavaa, joka ulottuu vuoteen 2050 asti. Se ohjaa Uudenmaan maankäyttöä vuosikymmeniä eteenpäin.
Luonnosvaiheessa olevaan kaavaan on merkitty muun muassa kaksi erittäin isoa tuulivoima-aluetta Suomenlahdelle. Toinen niistä on Porvoon edustalla ja toinen Inkoon ja Raaseporin edustan merialueella.
”Merialue Kaakonkulmalta Hankoniemeen asti on kiellettyä aluetta”, sanoo insinööri Jussi Karhila Pääesikunnan operatiiviselta osastolta.

Korkeista tuulivoimaloista syntyy tutkille varjostusvaikutus, joka lyhentää niiden kantamaa ja muodostaa katveen.
Lisäksi tuulivoimalat aiheuttavat tutkille voimakkaan välähdysvaikutuksen ja häiritsevät maalinhavaitsemiskykyä.
Tutkiin voi syntyä myös virheilmaisuja tai -seurantoja.
Häiriöiden voimakkuus riippuu tuulivoimaloiden korkeudesta, lukumäärästä ja niiden etäisyydestä tutkaan.
”Pyörivä tuulivoimala on tutkan edessä kuin peltilevy. Kun niitä on monia vierekkäin, syntyy leveä katve.
Ja mitä lähempänä tutkaa ne ovat, sitä leveämmän katveen ne aiheuttavat sinne taakse”,
Karhila kuvaa.
Karhila on evp-majuri ja on toiminut muun muassa kaukovalvontatutka-aseman päällikkönä.

Uuden yli 50 metriä korkean tuulivoimalan rakennuslupaa varten pitää pyytää lausunto Puolustusvoimilta. Kielteinen lausunto estää käytännössä luvan saannin.
”Kaakonkulma on meillä kaikkein pahin paikka. Siellä ollaan kärttyisiä. Sanon niille, että rakentakaa muualle Suomeen, mutta älkää koettako väkisin Kaakonkulmaan”, Karhila sanoo.
”Niistä mennään sitten joskus lakitupaan, ja ne on kaikki voitettu. Sen tietää, että maanpuolustukselliset edut menevät kuitenkin tuulivoimaloiden edelle.”
Jos epäillään, että suunniteltu tuulivoimala häiritsee ilmavalvontatutkia, Puolustusvoimat voi teettää hakijan kustannuksella VTT:llä laskelman mahdollisen häiriön suuruudesta.
Laskelman teko maksaa kymmeniätuhansia euroja.

VTT:llä on ollut laskentaohjelma tutkahäiriöiden tutkimiseksi vuodesta 2011 lähtien. Ohjelman omistaa VTT mutta sitä hallitsee Pääesikunnan operatiivinen osasto.
Ohjelmisto on maailmanmitassakin hyvin harvinainen. Salainen ohjelmisto luetaankin Suomessa sotatarvikkeeksi.

Useimmissa muissa maissa rakennuslupaa varten mitataan vain tuulivoimalan etäisyys tutkista.
”Aikaisemmin, kun VTT:llä ei ollut turvallisia tiloja, he kävivät tekemässä laskelmat Pääesikunnassa. Heillä oli siellä sitä varten tilat”, kertoo Karhila.
Luvan hakija eli tuulivoimayhtiö ei raporttia näe, koska VTT:n raportti on salainen.
Niitä valmistetaankin vain kaksi kappaletta, joista toinen menee Pääesikunnalle ja toinen Ilmavoimien operatiiviselle osastolle.
Salailun syynä on se, että raporttien avulla mahdollinen vastapuoli voisi arvioida suomalaistutkien suorituskykyä.

Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 700 tuulivoimalaa.
Vuodesta 2011 alkaen Puolustusvoimat on antanut myönteisiä tuulivoimalausuntoja yli 7 500:sta tuulivoimalasuunnitelmasta.
Kielteisiä lausuntoja on annettu hiukan yli 900 suunnitelmasta.

Karhila muistuttaa Suomen poikkeuksellisesta geopoliittisesta asemasta ja pitkästä itärajasta.
”Me katsomme tuonne naapuriin, millaista sotilaslentotoimintaa siellä on. Meidän pitää havaita siellä joka ikinen maali ja liike. Se on ihan ehdotonta, siitä ei anneta yhtään periksi”, hän sanoo.
”Nimenomaan Laatokan seudulla on kaikenlaista toimintaa, ja siellä harjoitellaan ilmassa sotilaallisia skenaarioita, kuten hyökkäystaktiikoita. Ne pitää pystyä kaikki näkemään.”
Suomenlahti on toinen erikoisalue. Syynä on se, että meren yllä mahdollinen vihollinen pystyisi lentämään hyvin matalalla tuulivoimaloiden aiheuttamassa tutkakatveessa.

”Tuulivoimaloiden katveissa pääsisi tulemaan hyvin aluevesiemme sisäpuolelle”, Karhila sanoo.

Karhilan mukaan esimerkiksi Tanskassa käytetään niin kutsuttuja gap filler -tutkia eli täytetutkia, joilla paikataan tuulivoimaloiden taakse jääviä katveita.
Suomessa ei ole lähdetty hankkimaan pieniä täytetutkia, koska ne ovat herkkiä häirinnälle. Niiden hankintaan ja ylläpitoon ei ole myöskään rahaa.
Saksassa taas kokonaisia tuulivoimala-alueita saatetaan pysäyttää sikäläisten ilmavoimien harjoitusten ajaksi.
Suomessa on voimassa tuulivoiman kompensaatiolaki, jonka perusteella tuulivoimarakentajat voivat rahoittaa Puolustusvoimille uutta tutkakalustoa silloin kun uusista tuulivoimaloista on haittaa aluevalvonnalle.

Lakiin nojaten Puolustusvoimat on hankkinut yhden uuden keskivalvontatutkan Perämerelle. Kaksi muutakin vastaavaa hanketta on ollut vireillä, mutta ne ovat peruuntuneet.
Puolustusvoimien tutkakalusto ja sen sijainti eivät ole sinänsä suuria sotasalaisuuksia.
Julkisten tietojen mukaan Suomessa on viisi kaukovalvontatutkaa, 13 keskivalvontatutkaa ja todennäköisesti kymmeniä lähivalvontatutkia.
Lisäksi ilmavalvontatutkia on Merivoimien taistelualuksissa.
Tutkat ovat aktiivisia laitteita, jotka lähettävät sähkömagneettista säteilyä.
Siksi niiden sijainnin selvittäminen on varsin helppoa muiden maiden sotavoimille erityisesti rauhan aikana, koska tutkille on valmisteltu kiinteät asemapaikat.
Lisäksi tutkien pallomaiset sääsuojat erottuvat hyvin ilma- ja satelliittikuvista.
Kriisin aikana tutkia pyritään siirtelemään havaitsemisen vaikeuttamiseksi.
 

JHartikka

Luutnantti
Esimerkkejä radiosuuntimokokeista monipaikkatutkalla.

Ekassa esimerkkikuvassa näkyvät lähekkäisenä käyräparina Sekeen Nadvoitsyn TV-lähettimen taajuudella kahden rajaa lähestyvän lennon dopplerit, joita seuraa kolmas kone erillisine dopplereineen. Jonon neljäs on vielä kantaman ulkopuolella.
Seuraavassa otoksessa lähekkäin lentävien koneiden vierekkäiset dopplerit erkanevat keskellä näkyvästä Sekeen TV-kantoaallosta vasemmalle ohittaessaan vastaanottimen eteläpuolelta. Kolmannen koneen dopplerin viereen on ilmestynyt jonkin tunnistamattoman lennon doppleri.

Ohilennon aikana niiden dopplerit vaihtavat väriä, radiosuuntimon näyttäessä niiden karttasuuntimaa nauhan vieressä ylhäällä näkyvän väriympyrän mukaisesti. Vaihe-eroon perustuva menetelmä kykenee erottelemaan ja nättämään jokaisen radiospektrinauhalla näkyvän hetkellisenkin lähetteen tai heijastuksen suuntimat.

Rajoituksena on, ettei kokeessa käytettävä kahden antennin yksinkertainen vaihesuuntimo erottele peilisuuntaa, minkä vuoksi suuntavärit toistuvat väriympyrässä kahdesti.Mittaussoftana on Spectrum Lab, joka laskee radiosuuntimat RDF-toiminnollaan kahdella eri antennilla kuuntelevan tahdistetun eli koherentin vastaanotinparin vaihe-eroista. Suuntimamenetelmä on siis aivan samanlainen, kuin millä korvamme havaitsevat äänen tulosuunnan sen vaihe-eron perusteella.

Lisää kuvia koeraporteissa:

http://oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.php?f=21&t=295&start=210#p2619
http://oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.php?f=21&t=295&start=210#p2620


Ristiluuppimallinen suuntima-antenni 6 m TV-bandille:

http://oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.php?f=21&t=295&start=200#p2598


T: - Juha
 
Viimeksi muokattu:

Mustaruuti

Ylipäällikkö
BAN
RÖLLIKKÄ
Luftwaffe hankkimassa mahdollisesti myöskin monipaikkatutkajärjestelmää.

German Air Force jumping on passive radar

The German Air Force has created a formal acquisition track for passive sensing technology, joining a global military equipment trend that could reshuffle the cat-and-mouse game of radar versus stealthy aircraft.

---

Tämä järjestelmä varmaan kyseessä. https://www.hensoldt.net/fileadmin/hensoldt/Solutions/Air/Surveillance_Reconnaissance/0570_18_TwInvis_Passive_Radar_datasheet_E_preview.pdf

Pystyy aika hyvään tarkkuuteen myös hyvin alhaisilla taajuuksilla pelkästään tuolla yhden antennin kehä-suuntarykelmällä. Noita sitten muutama verkottaen yhteen.
 

Mustaruuti

Ylipäällikkö
BAN
RÖLLIKKÄ
Logiikkahan on rautainen, toteutus edellyttänee kuitenkin sitä, että hyökkäyksen kohteena olevassa maassa on riittävä määrä hyökkääjän omia monipaikkatutkan lähettimiä.
Esim. tämän ketjun lukemalla saa käsitystä asiasta.

Lyhyesti: ei edellytä.
 
Top