Onko pahin uhka terrorismi vai Venäjä?

Sissi

Kersantti
BAN
Olen ollut tällä foorumilla vasta muutaman kuukauden, mutta jo siinä ajassa minulle on käynyt selväksi, että jäsenistö täällä on melkoisen kahtiajakautunutta. Keskeisin ero kahden 'koulukunnan' välillä on siinä, että kumpaa pitää suurempana uhkana, islamilaista terrorismia vai Venäjää. Tämä ero heijastuu lähes kaikkiin käytäviin keskusteluihin. Islamilaista terrorismia suurimpana uhkana pitävät henkilöt pyörivät noissa terrorismia ja pakolaisuutta käsittelevissä viestiketjuissa, ja kauhistelevat terrorismin uhkaa ja dissaavat siinä samalla EU:ta.

Venäjää suurimpana uhkana pitävät henkilöt taas pyörivät enemmän noissa maanpuolustukseen keskittyvissä viestiketjuissa. He ovat kiinnostuneempia aseista ja kalustosta, taktiikasta, turvallisuuspolitiikasta sekä käynnissä olevista konflikteista. Venäjää suurimpana uhkana pitävät henkilöt suhtautuvat yhteistyöhön muiden maiden kanssa paljon myönteisemmin. Useimmat heistä ovat pro-EU ja varsinkin pro-Nato.

Jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka EU, niin niissä viestiketjuissa joissa käsitellään tai sivutaan EU:ta, niin terrorismia kauhistelevat suhtautuvat useimmiten kielteisesti EU:hun. EU kuulemma vie meiltä kaiken vallan Brysseliin ja EU:n takia tänne tulee kauheat määrät pakolaisia. Venäjää kauhistelevat taas näkevät vahvemmin EU:n turvallisuuspoliittisen merkityksen, ja sen, että mitä turvaa pienempien kansojen liittoutuminen tuo suhteessa isoon rajanaapuriin.

Toinen hyvä esimerkki kahden koulukunnan hiertävästä 'rajapinnasta' on Syyrian konflikti. Terrorismia kauhistelevien mielestä kaikki ketkä kurmottavat ISIS:tä ovat hyviksiä. Länsimaiden pitäisi tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä. Venäjää kauhistelevien mukaan länsimaiden ei pitäisi tehdä mitään yhteistyötä Venäjän kanssa. Ja että ei Venäjä taistele ISIS:tä vastaan, vaan ainoastaan auttaa Assadin hallintoa.

Tälla tavalla tuo jakolinja Islam-Venäjä heijastuu lähes kaikkiin keskustelusäikeisiin. Olipa sitten kyse Syyrian sodasta, EU:sta tai vaikka Suomen puoluepolitiikasta. Islamia kauhistelevat suhtautuvat esimerkiksi myönteisemmin Jussi Halla-ahon johtamiin Perussuomalaisiin ja pitävät Soinin porukkaa pettureina. Tavallaan suhtautumisessa Brexitiiin ja Donald Trumpiin näkyy myös tämä jakolinja. Terrorismia kauhistelevat iloitsevat Brexitin EU:ta heikentävästä merkityksestä. Ja he myös suhtautuvat myönteisemmin Donald Trumpiin. Venäjää kauhistelevat taas suhtautuvat kauhistellen sekä Brexitiin että Trumpiin. Heidän mielestään molemmat niistä heikentävät länsimaiden yhteistä rintamaa juuri ratkaisevalla hetkellä.
 
Entäs se osa kirjoittajista, jotka näkevät Venäjän ruokkivan myös terrorismia Euroopassa osana omaa agendaansa?
Itse näkisin että kaikki tämänhetkiset konfliktit/terroritekojen aalto Euroopassa, Lähi-Idässä ja Kaukasuksella on kytköksissä toisiinsa.
 
Terrorismi ja Venäjä eivät sulje toisiaan pois.

Hallitsematon maahanmuutto ja sen mukana länsimaihin rantautuva terrorismi ja siitä sikiävät sisäiset levottomuudet antaa Venäjälle pelitilaa ja Venäjä kyllä pelaa jos annetaan pelata :D

Siirtolaisia ja pakolaisia Venäjällä auttavan Memorial-ihmisoikeusjärjestön mukaan Venäjällä on erittäin paljon kolmansien maiden ihmisiä valmiina lähtemään länteen.

– Jos liikkuminen todella vapautettaisiin, sadattuhannet lähtisivät. Naapureidemme pelot ovat täysin perusteltuja, Memorialin pakolais- ja siirtolaisasioiden vetäjä Svetlana Gannushkina kertoo.


bea3aee4dc3c18de760c84f2274acb5b.i700x404x498.jpeg
 
Niin kauan kuin Venäjä on Putinin johtama väkivallan avulla hallittu diktatuuri se on uhkana kaikille naapureilleen. Erityisesti kaikille niille maille ja kansoille joita Venäjä pitää etupiirissään tai on aikojen kuluessa hallinnut/miehittänyt. Tämä on Venäjän ikiaikainen poliittinen näkemys (poliittinen doktriini). Esimerkiksi Suomi on ollut liitettynä Venäjään Tilsitin rauhansopimuksen perusteella 1809-1917 välisenä aikana. Tämä sopimus määrittelee Venäjän näkemyksiä edelleenkin.

Kaikista sopimuksista huolimatta Venäjä ei ole koskaan täydellisesti hyväksynyt bolsevikkien Suomelle myöntämää itsenäisyyttä, vaan pitää sitä laittomana päätöksenä (sekä historiallisena virheenä). Suomen itsenäisyyttä on kolme kertaa pyritty lopettamaan sotilaallisesti. Sopivan maailmanpoliittisen tilanteen sattuessa voidaan olla varmoja että Venäjä pyrkii liittämän Suomen osaksi imperiumiaan. Nykyisen rauhantilan vallitessa Venäjä käyttää/lisää jatkuvasti poliittista, taloudellista jne painostusta Suomea kohtaan. Kaikki tämä kuuluu osana Venäjää hallitsevan johdon politiikkaan.

Samanlaista laajentumiseen pyrkivää politiikkaa Venäjä kohdistaa myös muita naapurimaitaan kohtaan.

Terrorismi on täysin erillinen ja uusi uhka järjestäytyneelle yhteiskunnalle. Sen osalta Suomen olisi mahdollista toimia tiukasti oman hallintonsa puitteissa. Valitettavasti siihen ei meiltä löydy riittävästi poliittista tahtoa. Suomessa ylläpidetään sekä annetaan jatkua ilman minkäänlaisia rajoituksia ääri-islamilaisuutta tukevia sosiaalisia tukijärjestelmiä. Me sallimme islamistitaistelijoiden käyttää Suomea tuki-/suojapaikkanaan. Nykyisellään Suomen julkishallinnon suhtautuminen, viranomaistoiminta, valvonta sekä lainsäädäntö islamilaisen terrorismin osalta on löysempää kuin muualla EU:ssa. Kaikki tämä tulee ohjaamaan terroristeja, heidän tukitoimintojaan sekä itse terrorismia meille.

Kysymys ei ole siitä että EU pakottaisi Suomea löysempään pakolaispolitiikkaan. Monen Euroopan yhteisön jäsenmaat (Tanska, useat itäeuroopan valtiot jne.) noudattavat paljon tarkempaa/tiukempaa pakolaispolitiikkaa kuin Suomi. Halutessamme meillä olisi mahdollisuus estää yhteiskunnan tukijärjestelmiä/taloudellisia etuja (käytännössä vastikkeetonta sosiaaliturvaa) hyödyntävää maahanmuuttoa. Tähän Suomen nykyinen poliittinen johto ei ole vielä toistaiseksi valmis. Huolimatta siitä että muualla Euroopassa hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamat ongelmat (sosiaaliturvan kustannukset, rikollisuus, terrorismi jne.) ovat jo hallitsemattomia.
 
Venäjä on toistaiseksi suurempi uhka Suomelle mutta Islamilainen terrorismi on toistaiseksi suurempi uhka EU:lle.
 
Terroriuhan me kyllä handlaamme. Uhan kasvaessa se toki sulkee yhteiskuntaamme mutta yhtä kaikki siitä toivutaan.

Venäjä edustaa sekä terroria että valtiollista uhkaa. Venäjä terrorisoi ihan omista kansalaisistaan alkaen monella tasolla ja myös ruokkii sekä ylläpitää islamistista terrorismia. Tässä toki USA ei sekään ole viaton mutta Venäjä tekee tätä tarkoituksemukaisesti ja tavoitteenaan heikentää länsivaltioita tai ylipäätään edistää omaa laajentumishaluansa.

Venäjän valtiollinen uhka lienee kaikille selviö. Ja nykysuunta vain pahenee. Suurin ongelma tässä on, että toimenpiteittensä hinnan määrittelee Venäjän rosvojoukkojohto joka nauttii valtiollisesta asemastaan ja jopa valtaansa alistetusta oikeustoimesta. Näin ollen montaa asiaa ei mitatakaan ei rahassa, ihmishengissä, talous- tai yhteiskuntakehityksessä tmv perinteisessä mittatavassa vaan äärimmillään yhden hengen mielihaluilla tai mielivallalla. Näihin panoksiin ei voi vastata tai niitä ennustaa kuin sillä, että kaikkeen Venäjän voimankäyttöön löytyy vastavoima ja puolustuskyky. Että aina agression vaihtoehto on houkuttelevampi kuin mitä reaktiota Venäjä ja etenkin sen valtaapitävät odottavat saavansa tekemäänsä agressioon.
 
Viimeksi muokattu:
Olen ollut tällä foorumilla vasta muutaman kuukauden...
Mielestäni varsin tarkkanäköisiä ja osuvia havaintoja. :salut:

Lisäisin sen verran, että jakolinja pätee myös foorumin ulkopuolella, vaikkei ihan yhtä puhtaana. Esimerkiksi USA:n sisäpolitiikassa suhtautuminen Trumpiin on vahvasti kytköksissä siihen, kumpaa pitää suurempana uhkana. Terrorismia yms. ykkösuhkana pitävät pysyvät Trumpin kelkassa, teki hän suunnilleen mitä tahansa (kunhan se muuri tulee ja islamisteja kurmootetaan), ja vastaavasti Venäjää suurimpana uhkana pitävät haluavat päinvastoin kammeta Trumpin pois presidentinpallilta, koska pitävät Venäjän kanssa hyviin suhteisiin pyrkivää henkilöä petollisena Kremlin agenttina.
 
Ei taida olla toistensa vaihtoehtoja. Molemmat ovat uhkia mutta todennäköisyydet ovat erilaiset. Terrorismin todennäköisyys on suurempi kuin sodan, mutta terroristi-iskun seuraukset ovat sotaan verrattuna olemattoman vähäiset. Toisaalta mitä sota on? Sotaa todennäköisempää on hybridi-vaikuttaminen ja sen todennäköisys on jo nyt 1 koska sitä tapahtuu nyt. Se, millä intensiteetillä sitä tehdään vaihtelee ja toivon mukaan korkean intensiteetin vaikuttamisen todennäköisyys on vähäisempi. Hybridi-vaikuttamisen seuraukset ovat kuitenkin vakavammat kuin terrorismin. Onnistuessaan luottamus kaikkeen murenee mutta terrori saa aikaan vain pelkoa. Lisäksi pelko unohtuu nopeammin kuin mitä menetetty luottamus palautuu eli on vakavaa jos kukaan ei luota enää mihinkään uutisiin, viranomaisiin jne. Suomessa on maailman vakaimpana maan korkea lähtötaso eli eniten menetettävää, joten tässä mielessä luottamuksen horjuttaminen näyttänee hyvältä sijoitukselta venäläisen strategin silmissä?

Sodan todennäköisyys on pienempi, mutta seuraukset valtavat. Näiden kaikkien uhka riippuu vähän siitä, millaiset arvot niille tässä kuvitteellisessa uhka-analyysissä annetaan. Sodan ja terrori-iskun veikkaaminen on käytännössä arpapeliä ja siten melkeinpä mielivaltainen luku vaikka niitä laatii maan parhaat asiantuntijat. Sen verran vaikeaa noiden arvaileminen on. Paitsi tietty silloin kun tapaukset ovat ilmeisiä. Ainoaa varmaa on hybridivaikuttaminen ja tässä Venäjä nivoituu myös siirtolaisuus-ongelmaan. Tämä on jo tapahtunut tosiasia.

2010-luvulla jihad (ja vastajihad) ovat tärkeimmät terrori-iskujen motivaatiotekijät. Niinpä mitä suurempi määrä Suomessa on muslimeina itseään pitäviä henkilöitä (koska muiden kuin muslimina itseään pitävän jihadistinen motiivi on käytännössä olematon) sitä suuremmaksi jihadistisin motiivein tehdyn iskun todennäköisyyskin kasvaa koska potentiaalisia iskijöitä on enemmän. Tietysti todennäköisyys on aina vain todennäköisyys ja nää todennäköisyydet ovat kuitenkin pieniä. Maahanmuuttokritiikkiä ja -vuohotusta tulee tällä palstalla tarkastella tätä vasten. Tärkeää olisikin saada tehtyä kunnollinen screening rajalla, leireillä joista pakolaisia otetaan, ketään ei tulisi ottaa tuosta vaan ja päästää väestön sekaan ilman kontrollia ja riskiarviota koska joukossa voi olla terroristeja ja melko varmasti osalla on jo taustaa jihadista. Tosin, jihadiin osallistujista läheskään kaikki eivät tule terroristeiksi niissä maissa joihin he saapuvat.

Pahin uhka on tietenkin Venäjä, koska sodan seuraukset ovat niin vakavat ja se on Suomen ainoa mahdollinen sotilaallinen uhka.
 
Venäjä on uhka valtiolle ja kansalliselle olemassaolollemme.

Terrori-isku uhkaa kansalaisten omaa turvallisuutta.

Tämä on hyvä alleviivaus.

Komppaan myös @ojak :ia ja @Coffee Man :ia siinä, että mikä mahtaa olla Venäjän rooli terrorismin ja hallitsemattoman maahanmuuton ruokkijana. Varmuudella voi todeta heidän ainakin maalittaneen sairaaloita Syyriassa saadakseen aikaa maksimaalista pelkoa ja ajaakseen väestöä liikkeelle. Sen lisäksi heidän tiedetään kiristäneen ainakin Suomen hallitusta pakolaisten päästämisestä rajan yli. Ja aivan varmasti Venäjä hyväksikäyttää sitä hajaannuksen ja heikkouden tilaa, jonka pakolaisvyöry Euroopalle aiheuttaa.

Mielestäni Venäjä on myös ihan tarkoituksella ryhtynyt haastamaan Yhdysvaltoja Lähi-idän ja Keski-Aasian alueilla. Heidän mukaantulonsa Syyrian konfliktiin ja varsinkin Afganistanin talebanien tukeminen voidaan nähdä suorana keskisormen näyttämisenä länsimaille. Voisi jopa todeta, että Venäjä käy tällä hetkellä suoranaista sotaa Yhdysvaltoja vastaan: http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/12/how-russia-targets-the-us-military-215247

Jenkit eivät vaan ole itse vielä täysin tajunneet sitä.
 
Omalta kohdalta islamistit eivät ole eksistentiaalinen uhka, Venäjä sen sijaan on vaarallinen aina.

Kun pistää kontekstiin kuinka monta ihmistä on kuollut Euroopassa islamistien masinoimissa hyökkäyksissä verrattuna Venäjän touhuihin omassa kotimaassaan.... Puhumattakaan esim. Israelissa tapahtuneista hyökkäyksistä.

"Price of freedom is eternal vigilance".
 
Venäjä pystyisi muuttamaan Suomen radioaktiiviseksi jätemaaksi jos niin haluaisi, koska sillä on kyky siihen.

Terroristit haluaisivat muuttaa Suomen radioaktiiviseksi jätemaaksi, mutta heillä ei ole kykyä siihen.

Kummat ovat vaarallisempia? Ne, jotka kykenevät, mutta eivät halua, vai ne jotka haluavat, mutta eivät kykene?

Venäjä on aina vaarallinen, mutta kuitenkin rationaalinen. Se rajoittaa Venäjän tekemisiä. Terroristit ovat suuressa mittakaavassa vaarattomampia, mutta täysin irrationaalisia, joten he kykenevät lähes mihin vaan rahkeet riittää.
 
Olen ollut tällä foorumilla vasta muutaman kuukauden, mutta jo siinä ajassa minulle on käynyt selväksi, että jäsenistö täällä on melkoisen kahtiajakautunutta. Keskeisin ero kahden 'koulukunnan' välillä on siinä, että kumpaa pitää suurempana uhkana, islamilaista terrorismia vai Venäjää. Tämä ero heijastuu lähes kaikkiin käytäviin keskusteluihin. Islamilaista terrorismia suurimpana uhkana pitävät henkilöt pyörivät noissa terrorismia ja pakolaisuutta käsittelevissä viestiketjuissa, ja kauhistelevat terrorismin uhkaa ja dissaavat siinä samalla EU:ta.

Venäjää suurimpana uhkana pitävät henkilöt taas pyörivät enemmän noissa maanpuolustukseen keskittyvissä viestiketjuissa. He ovat kiinnostuneempia aseista ja kalustosta, taktiikasta, turvallisuuspolitiikasta sekä käynnissä olevista konflikteista. Venäjää suurimpana uhkana pitävät henkilöt suhtautuvat yhteistyöhön muiden maiden kanssa paljon myönteisemmin. Useimmat heistä ovat pro-EU ja varsinkin pro-Nato.

Jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka EU, niin niissä viestiketjuissa joissa käsitellään tai sivutaan EU:ta, niin terrorismia kauhistelevat suhtautuvat useimmiten kielteisesti EU:hun. EU kuulemma vie meiltä kaiken vallan Brysseliin ja EU:n takia tänne tulee kauheat määrät pakolaisia. Venäjää kauhistelevat taas näkevät vahvemmin EU:n turvallisuuspoliittisen merkityksen, ja sen, että mitä turvaa pienempien kansojen liittoutuminen tuo suhteessa isoon rajanaapuriin.

Toinen hyvä esimerkki kahden koulukunnan hiertävästä 'rajapinnasta' on Syyrian konflikti. Terrorismia kauhistelevien mielestä kaikki ketkä kurmottavat ISIS:tä ovat hyviksiä. Länsimaiden pitäisi tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä. Venäjää kauhistelevien mukaan länsimaiden ei pitäisi tehdä mitään yhteistyötä Venäjän kanssa. Ja että ei Venäjä taistele ISIS:tä vastaan, vaan ainoastaan auttaa Assadin hallintoa.

Tälla tavalla tuo jakolinja Islam-Venäjä heijastuu lähes kaikkiin keskustelusäikeisiin. Olipa sitten kyse Syyrian sodasta, EU:sta tai vaikka Suomen puoluepolitiikasta. Islamia kauhistelevat suhtautuvat esimerkiksi myönteisemmin Jussi Halla-ahon johtamiin Perussuomalaisiin ja pitävät Soinin porukkaa pettureina. Tavallaan suhtautumisessa Brexitiiin ja Donald Trumpiin näkyy myös tämä jakolinja. Terrorismia kauhistelevat iloitsevat Brexitin EU:ta heikentävästä merkityksestä. Ja he myös suhtautuvat myönteisemmin Donald Trumpiin. Venäjää kauhistelevat taas suhtautuvat kauhistellen sekä Brexitiin että Trumpiin. Heidän mielestään molemmat niistä heikentävät länsimaiden yhteistä rintamaa juuri ratkaisevalla hetkellä.

Terrorismi on uhka kansalaivapauksille
Venäjä on uhka Suomen valtion olemassaololle.

Itse näen että osa maahanmuuttokriittisistä pelkää muutosta ja käyttävät terrorismin pelkoa keppihevosena. Olen itse työskennellyt käytännössä koko työelämäni työpaikoissa joissa on eri maalaisia ihmisiä, niin en osaa "pelätä muutosta" minun arjessani se muutos on ollut jo yli 20 vuotta.
 
Viimeksi muokattu:
Terrorismi on uhka kansalaivapauksille
Venäjä on uhka Suomen valtion olemassaololle.

Itse näen että osa maahanmuuttokriittisistä pelkää muutosta ja käyttävät terrorismin pelkoa keppihevosen. Olen itse työskennellyt käytännössä koko työelämäni työpaikoissa joissa on eri maalaisia ihmisiä, niin en osaa "pelätä muutosta" minun arjessani se muutos on ollut jo yli 20 vuotta.

Olen työskennellyt viimeiset 20 vuotta monietnisessä työpaikassa ja itselleni se ei ole ollut mikään ongelma, pelon aihe tai keppihevostelun lähde. Muutosta on aina, se voi olla myös positiivista.

Olen sen sijaan kriittinen nykyiseen naiviin linjaan rajavalvonnassa, turvapaikkapolitiikassa ja uskonnolliseen radikalismiin suhtautumisessa. Valittu linja synnyttää lieveilmiöitä joka vahingoittaa sisäistä luottamusta.

Maahanmuuttoon en suhtaudu ollenkaan kriittisesti, ennemmin jopa houkuttelisin osaavaa, kulttuuriimme helposti sopeutuvaa väkeä tänne tarpeen mukaan.

Suhtaudun myös EU:n positiivisesti, mutten ole tyytyväinen tavasta miten liittoa on viimeiset vuodet hoidettu ja mikä on tämä hoitamisen seurauksena liiton suunta.

Venäjän näen lähinnä uhkana valtion olemassa ololle ja haasteena itsenäisten päätösten teolle. Venäjä nykyisellään on uhkana suurempi ja vakavampi verrattuna terrorismiin. Toivotaan etteivät nämä kaksi löydä toisiaa..
 
Itse näen että osa maahanmuuttokriittisistä pelkää muutosta ja käyttävät terrorismin pelkoa keppihevosen. Olen itse työskennellyt käytännössä koko työelämäni työpaikoissa joissa on eri maalaisia ihmisiä, niin en osaa "pelätä muutosta" minun arjessani se muutos on ollut jo yli 20 vuotta.

Äh, nyt sorruit itse melkoiseen keppihevoseen. Käytännössä kukaan maahanmuuttokriittisistä ei todellakaan "pelkää muutosta ja käytä terrorismin pelkoa keppihevosena". Tuo on kuin suoraan vihervasemmiston käsikirjasta nimeltä "maahanmuuttokriittiset ovat pelokkaita juntteja". Heillä on taustalla ihan hyvin perusteltu huoli siitä, mitä hallitsematon haittamaahanmuutto tälle maalle tekee. Suomi on pieni maa, eikä kestä sellaisia massoja kuin isommat valtiot (jotka eivät nekään tunnu kestävän kovin hyvin).

Se, että olet työskennellyt eri maalaisten ihmisten kanssa, antaa sinulle vain kuvan siitä millaista on työskennellä eri maalaisten ihmisten kanssa. He ovat siis täällä töissä, tulleet tänne tekemään töitä, ja ovat osallisena yhteiskunnassa tämän takia. Heillä on positiivinen vaikutus ympäristöönsä.
Se porukka joka tänne nyt tulee, ei ole tullut tänne töihin, eivät halua tehdä töitä, heille ei edes ole töitä, eivätkä he ole kiinnostuneita olemaan osana yhteiskuntaamme. He haluavat vain hyödyntää yhteiskuntaamme antamatta sille mitään positiivista takaisin. En usko että olet tällaisten kanssa ollut kovinkaan paljoa tekemisissä. Jos olisit ollut, veikkaan että äänenpainosi olisi hieman erilainen.
 
Olen työskennellyt viimeiset 20 vuotta monietnisessä työpaikassa ja itselleni se ei ole ollut mikään ongelma, pelon aihe tai keppihevostelun lähde. Muutosta on aina, se voi olla myös positiivista.

Olen sen sijaan kriittinen nykyiseen naiviin linjaan rajavalvonnassa, turvapaikkapolitiikassa ja uskonnolliseen radikalismiin suhtautumisessa. Valittu linja synnyttää lieveilmiöitä joka vahingoittaa sisäistä luottamusta.

Maahanmuuttoon en suhtaudu ollenkaan kriittisesti, ennemmin jopa houkuttelisin osaavaa, kulttuuriimme helposti sopeutuvaa väkeä tänne tarpeen mukaan.

Suhtaudun myös EU:n positiivisesti, mutten ole tyytyväinen tavasta miten liittoa on viimeiset vuodet hoidettu ja mikä on tämä hoitamisen seurauksena liiton suunta.

Venäjän näen lähinnä uhkana valtion olemassa ololle ja haasteena itsenäisten päätösten teolle. Venäjä nykyisellään on uhkana suurempi ja vakavampi verrattuna terrorismiin. Toivotaan etteivät nämä kaksi löydä toisiaa..Itseäni tympii enemmän se että maahanmuuttajille annetaan viranomaisten ja muiden puolesta eri standardit kuin suomalaisille. Esimerkiksi anniskeluluvissa, pimeässä työnteossa ja sen käytössä.

Olen huomannut että monet -ei täällä- perustelevat maahanmuuton vastustamistaan lisääntyvällä mahdollisuudella sille että Suomessa tapahtuisi terrori-isku. Monesti näille jokainen maahanmuuttaja on terroristi. Tällaiseen hötkyilyyn en jaksa itse lähteä mukaan.
 
Käytännössä kukaan maahanmuuttokriittisistä ei todellakaan "pelkää muutosta ja käytä terrorismin pelkoa keppihevosena.

Meikäläisen 74-vuotias isukki on asunut koko ikänsä alle 8000 asukkaan pikkukunnassa tuolla susirajan toisella puolella. Aina käydessään meillä kylässä täällä keskikokoisessa maakuntakaupungissa hän ihmettelee maailman menoa. 1990-luvulla se ihmettely oli tällaista: "Oho, katopas, neekerillä on pankkikortti" (näki tummaihoisen ihmisen jonottamassa Otto-automaatille). Tässä keväällä kun kävi viimeksi, niin käytiin vähän shoppailemassa keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa, jossa luonnollisestikin tänä päivänä parveilee isohko määrä turvapaikanhakijoita. Isukki siinä totesi, että "onpas täällä paljon noita ulkomaalaisia. Täytyykin varoa, että eivät ole pommia laittaneet jonnekin".

En minä isääni minään pahantahtoisena rasistina pitäisi, vaikka jonkun kaupunkilaisen cityvihreän korvaan tuollaiset tokaisut voivat kuulostaa vähän arveluttavilta. Siinä ympäristössä missä hän on lapsuutensa, nuoruutensa ja suurimman osan aikuisiästäänkin viettänyt, ei vaan liikuskellut juuri muita kuin kantasuomalaisia. Ensimmäiset heidän kylälleen muuttaneet ulkomaalaiset olivat varmaankin 1990-luvun alkupuoliskolla tulleet venäläismorsiammet, joita jotkut itäsuomalaiset miehet kävivät siihen aikaan hakemassa.

Mutta kuten tuosta pommi-kommentista voi päätellä, niin kyllä minun isukkiani kovasti pelottaa maailman meno nykyisellään. Hän vastustaa maahanmuuttoa, EU:ta ja kaikkea mahdollista. Onnellisia olivat ne ajat, kun elettiin yhtenäiskulttuurin aikaa ja kuunneltiin iskelmämusiikkia. Parasta Euroopassa isukin mielestä on varmaankin Euroviisut. Ne vanhat kunnot euroviisut Waterloo-kappaleineen, ei nämä nykyiset vähäpukeisten naisten europoppiviisut.

Minkä verran kyseessä on oikea terrorismin pelko, ja minkä verran sitten kyse on vain vanhan ihmisen pelosta kaikkea uutta kohtaan. Kun ei enää itse pysy mukana maailman menossa.
 
Meikäläisen 74-vuotias isukki on asunut koko ikänsä alle 8000 asukkaan pikkukunnassa tuolla susirajan toisella puolella. Aina käydessään meillä kylässä täällä keskikokoisessa maakuntakaupungissa hän ihmettelee maailman menoa. 1990-luvulla se ihmettely oli tällaista: "Oho, katopas, neekerillä on pankkikortti" (näki tummaihoisen ihmisen jonottamassa Otto-automaatille). Tässä keväällä kun kävi viimeksi, niin käytiin vähän shoppailemassa keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa, jossa luonnollisestikin tänä päivänä parveilee isohko määrä turvapaikanhakijoita. Isukki siinä totesi, että "onpas täällä paljon noita ulkomaalaisia. Täytyykin varoa, että eivät ole pommia laittaneet jonnekin".

En minä isääni minään pahantahtoisena rasistina pitäisi, vaikka jonkun kaupunkilaisen cityvihreän korvaan tuollaiset tokaisut voivat kuulostaa vähän arveluttavilta. Siinä ympäristössä missä hän on lapsuutensa, nuoruutensa ja suurimman osan aikuisiästäänkin viettänyt, ei vaan liikuskellut juuri muita kuin kantasuomalaisia. Ensimmäiset heidän kylälleen muuttaneet ulkomaalaiset olivat varmaankin 1990-luvun alkupuoliskolla tulleet venäläismorsiammet, joita jotkut itäsuomalaiset miehet kävivät siihen aikaan hakemassa.

Mutta kuten tuosta pommi-kommentista voi päätellä, niin kyllä minun isukkiani kovasti pelottaa maailman meno nykyisellään. Hän vastustaa maahanmuuttoa, EU:ta ja kaikkea mahdollista. Onnellisia olivat ne ajat, kun elettiin yhtenäiskulttuurin aikaa ja kuunneltiin iskelmämusiikkia. Parasta Euroopassa isukin mielestä on varmaankin Euroviisut. Ne vanhat kunnot euroviisut Waterloo-kappaleineen, ei nämä nykyiset vähäpukeisten naisten europoppiviisut.

Minkä verran kyseessä on oikea terrorismin pelko, ja minkä verran sitten kyse on vain vanhan ihmisen pelosta kaikkea uutta kohtaan. Kun ei enää itse pysy mukana maailman menossa.
Isäsi ongelma on siis maaseudulla asuminen ja vanheneminen mielestäsi?
Mitäs jos isäsi on tv:tä ja lehtiä seuraamalla tehnyt omat johtopäätökset jotka eivät osu tutkija Sinkkosen kanssa samaan maaliin?
 
Back
Top