Poliisi haluaa reservipoliisit käyttöön

Umkhonto

Ylipäällikkö
12.04.2017
Poliisi haluaa reservipoliisit käyttöön
Puolustusvoimat
respoliisi.jpeg

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan reservipoliisijärjestelmä parantaisi poliisin kykyä vastata aiempaa haastavimpiin uhkakuviin.

Poliisi kaavailee uuden reservipoliisijärjestelmän perustamista, joka korvaisi vanhentuneen täydennyspoliisijärjestelmän. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan reservipoliisi koostuisi noin 2 000–3 000 reserviläisestä. Kokonaismäärästä puolestaan noin 500 reserviläistä muodostaisi joukon operatiivisen kärjen, joka harjoittelisi useammin ja olisi tarvittaessa nopeasti poliisin käytettävissä.

– Haluamme muuttaa täydennyspoliisi-nimenkin. Tämä asia on ollut niin pitkään uinuksissa ja haluamme sitäkin kautta uuden alun asialle, Kolehmainen toteaa Reserviläiselle.

Kolehmaisen mukaan perimmäisin tarve reservipoliisijärjestelmälle on poliisin toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuminen aiempaa haastavimmiksi.

– Tämä olisi keino parantaa meidän valmiutta. Poliisin ongelma on se, että meillä ei ole reserviä. Meidän 10 000 ihmistä loppuvat nopeasti, jos mennään oikeisiin kriisiaikoihin tai uhkakuvat konkretisoituvat. Meillä ei ole missään perunakuopassa ylimääräisiä poliiseja, jotka kaivetaan rinkiin mukaan tarpeen vaatiessa. Jo tämän takia reservipoliisijärjestelmä ehdottomasti tarvitaan.

Jos lainsäädäntö saataisiin nopeasti liikkeelle, Kolehmaisen arvion mukaan asia voitaisiin saada käsiteltyä tämän eduskunnan aikana.

– Se tarkoittaisi, että 2019 voisi olla realistista aloittaa toiminta.


Matalampi kynnys käyttää

Nykyinen täydennyspoliisilaki vaatii poikkeustilan, jotta täydennyspoliiseja voidaan ylipäätään käyttää. Kolehmaisen mukaan tämä on hyvin ongelmallista.

– Nykyistä täydennyspoliisijärjestelmää ei voida juurikaan käyttää, koska kynnys sen käyttöön on tehty lainsäädännöllisesti niin korkeaksi. Pitää olla valmius- tai puolustustilalaki voimassa. Reservipoliisin käyttöala olisi saatava nykyistä käytäntöä joustavammaksi ja paljon laajemmaksi, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan potentiaalisia reservipoliiseja löytyy Suomesta paljon.

– Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vähentäminen aiheutti sen, että siellä on erittäin osaavia ihmisiä vailla sijoitusta. Puolustusvoimat varaa nuorempia, mutta meidän järjestelmään kelpaisivat yli 35-vuotiaatkin.

Kolehmaisen visiossa järjestelmään rekrytoitaisiin myös muitakin kuin puhtaasti sotilaspoliisikoulutuksen saaneita. Hänen mukaansa poliisi haluaa kaikentaustaisia osaajia, esimerkiksi kyber- ja hybridiuhkiin erikoistuneille olisi Kolehmaisen mukaan käyttöä.

Poliisiylijohtajan mukaan koulutuksellisessa mielessä reservipoliisin käyttöalaa tulisi pohtia ennakkoluulottomasti.

– Mahdollisuudet, joissa reservipoliisia voisi hyödyntää, ovat lähes rajattomat. Tähän kuuluisivat luonnollisesti yhteiskuntaa vaarantavat tilanteet, luonnonkatastrofit, mahdollinen ydinvoimalaonnettomuus tai vaikka suuret yleisötilaisuudet, jossa tarvitaan paljon liikenteenohjaamista, Kolehmainen nostaa esimerkkejä


Kuka mukaan?

Kolehmaisen mukaan on itsestäänselvyys, että reservipoliisiksi pääseminen edellyttää peruskriteereiden täyttymistä.

–Joukon on oltava sataprosenttisesti luotettavaa. Taustaselvitykset kuuluvat asiaan. Muita lähtökohtia ovat lojaliteetti, jämäkkyys, hyvä käytös sekä luonnollisesti sekä fyysisen että psyykkisen puolen tulee olla kunnossa.

Kolehmaisen mukaan järjestelmän väljyys piilisi siinä, että poliisille kelpaisivat myös muut kuin parikymppiset.

– Tämä voisi tuoda mahdollisuuden niille, joilla ei ole sodanajan tehtävää. Reserviläiskirjeen ilmestymisen aikoihin kävin monta keskustelua, jossa minulle valiteltiin sijoituksen häviämisen myötä sotilasuran päättymistä, vaikka haluja jatkaa ja kehittyä olisi ollut.

Kolehmaisen mielestä reservipoliisitoimintaan osallistuville voitaisiin myöntää myös kertausharjoitusvuorokausia Puolustusvoimien harkinnan mukaan. Hän sanoo käyneensä koko hankkeesta keskusteluja myös Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin kanssa.

– Näen Puolustusvoimien kanssa paljon synergiamahdollisuuksia vaikka kaluston ja varusteiden muodossa. Koulutuksellisesti taas yhteistyötä voitaisiin tehdä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. MPK voisi yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa laatia koulutusohjelman reservipoliiseille. MPK:lla on kuitenkin paljon osaamista ja ihmisiä, tämä voisi olla win-win-tilanne molemmille osapuolille.

http://www.reservilainen.fi/uutiset/poliisi_haluaa_reservipoliisit_kayttoon
 
12.04.2017
Poliisi haluaa reservipoliisit käyttöön
Puolustusvoimat
respoliisi.jpeg

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan reservipoliisijärjestelmä parantaisi poliisin kykyä vastata aiempaa haastavimpiin uhkakuviin.

Poliisi kaavailee uuden reservipoliisijärjestelmän perustamista, joka korvaisi vanhentuneen täydennyspoliisijärjestelmän. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan reservipoliisi koostuisi noin 2 000–3 000 reserviläisestä. Kokonaismäärästä puolestaan noin 500 reserviläistä muodostaisi joukon operatiivisen kärjen, joka harjoittelisi useammin ja olisi tarvittaessa nopeasti poliisin käytettävissä.

– Haluamme muuttaa täydennyspoliisi-nimenkin. Tämä asia on ollut niin pitkään uinuksissa ja haluamme sitäkin kautta uuden alun asialle, Kolehmainen toteaa Reserviläiselle.

Kolehmaisen mukaan perimmäisin tarve reservipoliisijärjestelmälle on poliisin toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuminen aiempaa haastavimmiksi.

– Tämä olisi keino parantaa meidän valmiutta. Poliisin ongelma on se, että meillä ei ole reserviä. Meidän 10 000 ihmistä loppuvat nopeasti, jos mennään oikeisiin kriisiaikoihin tai uhkakuvat konkretisoituvat. Meillä ei ole missään perunakuopassa ylimääräisiä poliiseja, jotka kaivetaan rinkiin mukaan tarpeen vaatiessa. Jo tämän takia reservipoliisijärjestelmä ehdottomasti tarvitaan.

Jos lainsäädäntö saataisiin nopeasti liikkeelle, Kolehmaisen arvion mukaan asia voitaisiin saada käsiteltyä tämän eduskunnan aikana.

– Se tarkoittaisi, että 2019 voisi olla realistista aloittaa toiminta.


Matalampi kynnys käyttää

Nykyinen täydennyspoliisilaki vaatii poikkeustilan, jotta täydennyspoliiseja voidaan ylipäätään käyttää. Kolehmaisen mukaan tämä on hyvin ongelmallista.

– Nykyistä täydennyspoliisijärjestelmää ei voida juurikaan käyttää, koska kynnys sen käyttöön on tehty lainsäädännöllisesti niin korkeaksi. Pitää olla valmius- tai puolustustilalaki voimassa. Reservipoliisin käyttöala olisi saatava nykyistä käytäntöä joustavammaksi ja paljon laajemmaksi, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan potentiaalisia reservipoliiseja löytyy Suomesta paljon.

– Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vähentäminen aiheutti sen, että siellä on erittäin osaavia ihmisiä vailla sijoitusta. Puolustusvoimat varaa nuorempia, mutta meidän järjestelmään kelpaisivat yli 35-vuotiaatkin.

Kolehmaisen visiossa järjestelmään rekrytoitaisiin myös muitakin kuin puhtaasti sotilaspoliisikoulutuksen saaneita. Hänen mukaansa poliisi haluaa kaikentaustaisia osaajia, esimerkiksi kyber- ja hybridiuhkiin erikoistuneille olisi Kolehmaisen mukaan käyttöä.

Poliisiylijohtajan mukaan koulutuksellisessa mielessä reservipoliisin käyttöalaa tulisi pohtia ennakkoluulottomasti.

– Mahdollisuudet, joissa reservipoliisia voisi hyödyntää, ovat lähes rajattomat. Tähän kuuluisivat luonnollisesti yhteiskuntaa vaarantavat tilanteet, luonnonkatastrofit, mahdollinen ydinvoimalaonnettomuus tai vaikka suuret yleisötilaisuudet, jossa tarvitaan paljon liikenteenohjaamista, Kolehmainen nostaa esimerkkejä


Kuka mukaan?

Kolehmaisen mukaan on itsestäänselvyys, että reservipoliisiksi pääseminen edellyttää peruskriteereiden täyttymistä.

–Joukon on oltava sataprosenttisesti luotettavaa. Taustaselvitykset kuuluvat asiaan. Muita lähtökohtia ovat lojaliteetti, jämäkkyys, hyvä käytös sekä luonnollisesti sekä fyysisen että psyykkisen puolen tulee olla kunnossa.

Kolehmaisen mukaan järjestelmän väljyys piilisi siinä, että poliisille kelpaisivat myös muut kuin parikymppiset.

– Tämä voisi tuoda mahdollisuuden niille, joilla ei ole sodanajan tehtävää. Reserviläiskirjeen ilmestymisen aikoihin kävin monta keskustelua, jossa minulle valiteltiin sijoituksen häviämisen myötä sotilasuran päättymistä, vaikka haluja jatkaa ja kehittyä olisi ollut.

Kolehmaisen mielestä reservipoliisitoimintaan osallistuville voitaisiin myöntää myös kertausharjoitusvuorokausia Puolustusvoimien harkinnan mukaan. Hän sanoo käyneensä koko hankkeesta keskusteluja myös Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin kanssa.

– Näen Puolustusvoimien kanssa paljon synergiamahdollisuuksia vaikka kaluston ja varusteiden muodossa. Koulutuksellisesti taas yhteistyötä voitaisiin tehdä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. MPK voisi yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa laatia koulutusohjelman reservipoliiseille. MPK:lla on kuitenkin paljon osaamista ja ihmisiä, tämä voisi olla win-win-tilanne molemmille osapuolille.

http://www.reservilainen.fi/uutiset/poliisi_haluaa_reservipoliisit_kayttoon
Aivan loistavaa! Lisää vihreiden miehien torjujia. Ja kun eri momentilta tulee rahoitus, niin toivon mukaan on mahdollista harjoituttaa kunnolla. Eikös joku sotilastaustainen nimimerkki arvellut, että jotu-sotilaspoliisiyksikkö kävisi vanhennuttuaan armeijan riveistä niin vaikka suoraan tuohon hommaan.
 
Postatussa tekstissä kuitenkin pikalaskun mukaan 23 konditionaalia.

Muistaakseni aihe tuotiin eka kertaa framille julkisesti noin 25 vuotta sitten....

Itse asia on varmasti ok, eikä Kole tuonut sitä otsikoille pelkästään suun mauksi.
 
Veli @baikal in huomiot konditionaalien runsaasta käytöstä ylipoliisijohtajan lausunnossa ovat oikeita. Hyvä asia saattaa toisenkin kerran kaatua poliisijärjestöjen kulissien takaiseen ay -politikointiin. Onhan se vakiväen silmin
kertakaikkiaan sietämätöntä, että esimerkiksi vähätöiset yleisötilaisuuksien valvonta- ja liikenteenohjaustehtävät sunnuntaisin tuplapalkalla menisivät sivu suun.
 
Ensinnäkin herää kysymys siitä millä rahoituksella? Toisekseen paljonko joukkopoolista löytyy halukkaita ja sopivia Pv:n rekrytoidessa samasta? Kolmanneksi Pv:llä ja MPK:lla on se 20 000 lisää koulutettavia SA-vahvuuden noston jälkeen.
No ehkä vihapuhepoliisit voisi laittaa kouluttamaan näitä somessa pyörimisen sijaan...
 
Ensinnäkin herää kysymys siitä millä rahoituksella? Toisekseen paljonko joukkopoolista löytyy halukkaita ja sopivia Pv:n rekrytoidessa samasta? Kolmanneksi Pv:llä ja MPK:lla on se 20 000 lisää koulutettavia SA-vahvuuden noston jälkeen.
No ehkä vihapuhepoliisit voisi laittaa kouluttamaan näitä somessa pyörimisen sijaan...

Tässä tapauksessahan käsittääkseni rahoitus tulisi sisäministeriön rahoista...johan Risikko halusi lisää rahaa...

Ajatuksena hyvä, sillä poliisin käyttö ns. "harmaassa tilanteessa" on vaivatonta ilman valmius- ja poikkeustilalain ottamista käyttöön.
 
Spol-lutina asia saattaisi kiinnostaa minua, jopa jonkin verran. Mutta jos voimankäyttöoikeudet ovat tasoa taskulampulla valaiseminen ja puhuttelu (niinkuin varmaan ovat/ "ÄLÄ VALASE MUA TASKULAMPULLA VITUN NATSI!!!") niin saa olla aika masokisti että lähtee anarko-marko/ matu/ hidef kamera -aikakaudella tohon hommaan pyyhkimään ihmisten sylkiä rintamuksestaan/ naamastaan/ miekkatunnuksistaan.

No thanks. Veli @Old Boy lienee analyysissään lähimpänä totuutta, tässä protestoidaan ammattipoliisien määrään kohdistuvia leikkauksia, ja aivan oikein mielestäni.
Etujärjestötoiminta on Suomessa maan tapa, mikäpä poliisiakaan estää osallistumasta. Ihan varmaa on vihervassari-fasistit eivät tästä tykkää yhtään, joten ehkä kenttäpoliisin leikkauksilta jopa vältytään?
 
Puhumattakaan että reservipoliisit eivät ole virkamiehiä, eivät ole vannoneet virkavalaa, ainoastaan sotilasvalan, eikä ole kiinnostusta/ huolta tulevasta urasta jos tulee turpaanlyöntikilpailu. Mitäs siinä partiota johtava nuorempi naiskonstaapeli tekee kun kolmelta vihaselta spol-reserviläiseltä palaa totaalisesti hihat ja aletaan jakamaan perussettiä vähän kaikille?
Käytännön ongelmia ja soveltamisen riskejä on nyt vaan ihan liikaa tässä set-upissa.
 
No tuota, minä kyllä tulkitsen tuon siten, ettei näitä käytettäisi nykyisen syvän rauhan aikana. Eli harmaa vaihe, vihreät miehet, tosi iso pakolaisjoukko, sodan uhka, valitkaa terminne. Tilanne kuitenkin sellainen, että oikeuksiakin olisi sitten lisää.
Ns. normaalit mielenosoitukset, festareiden vahtiminen yms. mihin nykyinen poliisimäärä riittäisi, olisivat poissuljettu. Ay-siipi varmasti vastustaa, niinhän ne vastustivat täydennyspoliisejakin. Toisaalta, maailma on erilainen terrori-iskuineen ja Venäjän uhkineen.

Tähän Kolehmaisen lausumaan tuossa jutussa perustan mielipiteeni: Poliisin ongelma on se, että meillä ei ole reserviä. Meidän 10 000 ihmistä loppuvat nopeasti, jos mennään oikeisiin kriisiaikoihin tai uhkakuvat konkretisoituvat.
 
Puhumattakaan että reservipoliisit eivät ole virkamiehiä, eivät ole vannoneet virkavalaa, ainoastaan sotilasvalan, eikä ole kiinnostusta/ huolta tulevasta urasta jos tulee turpaanlyöntikilpailu. Mitäs siinä partiota johtava nuorempi naiskonstaapeli tekee kun kolmelta vihaselta spol-reserviläiseltä palaa totaalisesti hihat ja aletaan jakamaan perussettiä vähän kaikille?
Käytännön ongelmia ja soveltamisen riskejä on nyt vaan ihan liikaa tässä set-upissa.

Jos ajatus on samantyylinen kuin ns. entisellä täydennyspoliisilla, niin:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Täydennyspoliisi

Poikkeusoloissa täydennyspoliisit työskentelevät pääsääntöisesti vakinaisten poliisimiesten työpareina yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävissä sekä vartiointi-, kuljetus-, saatto- ja alueiden eristämistehtävissä. Palveluksessa ollessaan he käyttävät poliisin virkapukineita. Täydennyspoliisilla on toimiessaan täydet poliisin valtuudet, mutta voimankäyttöoikeus on rajattu työparina toimivan vakinaisen poliisimiehen valtuuttamaksi.

Normaalissa oloissa eli muulloin kuin poikkeustilan aikana täydennyspoliiseilla ei ole mitään erityisoikeuksia tai valtuuksia, eli poliisin valtuudet ja velvollisuudet tulevat voimaan ainoastaan valtioneuvoston määräyksen jälkeen.

Eli tod.näk. jokin lainmuutos tähänkin vaaditaan.
 
Puhumattakaan että reservipoliisit eivät ole virkamiehiä, eivät ole vannoneet virkavalaa, ainoastaan sotilasvalan, eikä ole kiinnostusta/ huolta tulevasta urasta jos tulee turpaanlyöntikilpailu. Mitäs siinä partiota johtava nuorempi naiskonstaapeli tekee kun kolmelta vihaselta spol-reserviläiseltä palaa totaalisesti hihat ja aletaan jakamaan perussettiä vähän kaikille?
Käytännön ongelmia ja soveltamisen riskejä on nyt vaan ihan liikaa tässä set-upissa.
Tuossa on ainakin joskus voimassa ollut laki täydennyspoliisista. Minusta näyttää, että jos tuohon tilanteisiin jouduttaisiin, niin veli Fremen kohtaisi ihan mielellään hänkslääjiä ;):cool:. Eli oikeudet olisivat ihan toisenlaisia kuin tänä päivänä normitilanteessa.
Pykälä 7:
Tarkoitus ja tehtävät
Täydennyspoliisia käytetään valmiuslaissa (1080/1991) ja puolustustilalaissa (1083/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa.
Täydennyspoliisin tehtävänä on suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen, liikenteen ohjaukseen, eristettyjen alueiden vartiointiin, kiinniotettujen kuljetuksiin ja vartiointiin sekä viranomaisten päätösten tiedoksiantoihin liittyviä tehtäviä. Poliisi voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä määrätä myös muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä täydennyspoliisin suoritettaviksi.
Täydennyspoliisi voi suorittaa yhdessä poliisimiehen kanssa tämän välittömässä ohjauksessa kaikkia poliisin toimialaan kuuluvia tehtäviä. Täydennyspoliisi voi avustaa poliisimiestä sellaisissa esi- ja poliisitutkintatoimenpiteissä, jotka eivät edellytä itsenäistä esitutkintalaissa (449/1987) tai pakkokeinolaissa (450/1987) tarkoitettujen toimivaltuuksien käyttöä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1997/19970886#a886-1997
 
Puhumattakaan että reservipoliisit eivät ole virkamiehiä, eivät ole vannoneet virkavalaa....Käytännön ongelmia ja soveltamisen riskejä on nyt vaan ihan liikaa tässä set-upissa.
Toisaalta, voihan asian nähdä niinkin että maailma on muuttunut ja poliisi tarvitsee "agiilimpaa" tukea. Silloin on tarkoituksenmukaista kaataa entisiä aitoja, jotka koetaan toimintaan kytkemistä jarruttavina seikkoina. Lakiuudistus nyt ihan varmasti pohjaksi nopealle toiminnalle. Valtuuksista en ole huolissani ollenkaan. Jo nykyään yksittäinen poliisivirkamies voi käskyttää kansalaisen tuekseen tarvittaessa. Tässä uusittavassa toimintamallissa voisi olla sama periaate, mutta käskytetään vaan isompaa porukkaa kerralla. En minä tiedä, mutta kunhan pohdiskelen. Kehittämisen suunta on nyt kuitenkin selkeä ja sehän on hyvä.
 
Valmiuslaki on nykyiselläänkin aika nopeasti käyttöön otettava, vaatii ainoastaan valtioneuvoston päätöksen (ja presidentin asetuksen) kiireellisissä tapauksissa ja tulee voimaan välittömästi.
 
Noh nythän alkoi jo lankakerä vyyhteytymään, kiitos veljet @Rauhantekijä , @Sardaukar ja tietty veli @JR49 ... onneksi voi aina luottaa MP-netin joukkoviisauteen, olin ehkä turhan kärkäs arvioimaan omaa oikeusasemaani mahdollisessa voimankäyttötilanteessa, esim. konkreettinen aseenriistouhka (joku yrittää viedä taskulamppuni/ sen paristot ja typerän palautusjousen)...
Mutta kylläpä tässä olis aika paljon koulutettavaa. Plus reserviläisten pukeminen poliisihaalariin poliisitunnuksin kuulostaa täysin vastuuttomalta, miten kansalaiset/ uhrit/ ihmiset tietävät että osalta jos tulee pyytämään apua niin he joutuvatkin kipittämään toiselle sinihaalarille pyytämään lupaa sen antamiseen.
Antakaa nyt edes meidän käyttää M05:sia niin siviilitkin tietävät paremmin kenelle mennä puhumaan vaikka olisi hämärää ja taivaalta sataa perinteistä... ja tilanne muutenkin sekava?
 
Noh nythän alkoi jo lankakerä vyyhteytymään, kiitos veljet @Rauhantekijä , @Sardaukar ja tietty veli @JR49 ... onneksi voi aina luottaa MP-netin joukkoviisauteen, olin ehkä turhan kärkäs arvioimaan omaa oikeusasemaani mahdollisessa voimankäyttötilanteessa, esim. konkreettinen aseenriistouhka (joku yrittää viedä taskulamppuni/ sen paristot ja typerän palautusjousen)...
Mutta kylläpä tässä olis aika paljon koulutettavaa. Plus reserviläisten pukeminen poliisihaalariin poliisitunnuksin kuulostaa täysin vastuuttomalta, miten kansalaiset/ uhrit/ ihmiset tietävät että osalta jos tulee pyytämään apua niin he joutuvatkin kipittämään toiselle sinihaalarille pyytämään lupaa sen antamiseen.
Antakaa nyt edes meidän käyttää M05:sia niin siviilitkin tietävät paremmin kenelle mennä puhumaan vaikka olisi hämärää ja taivaalta sataa perinteistä... ja tilanne muutenkin sekava?
Tämä on vain veikkaus, mutta tämän uuden reservipoliisi-järjestelmän kohdalla pistän rahani vetoon sen puolesta, että kurkkusalaatilla mennään.
 
uuden reservipoliisi-järjestelmän kohdalla pistän rahani vetoon sen puolesta, että kurkkusalaatilla mennään.
Mä luulen myös niin. Poliisin merkki on koulutustason merkki ja jengiin kuulumisen osoitus. Sitä ei anneta - se pitää ansaita.
ja kertausta....

Puku - for business to business
Poliisin vaate - for serious business
Kurkkusalaatti - for all business :D

.
 
Tässä ei kyllä lähtökohtaisesti ole mitään vaikeaa nykypäivänä, käytännössä tekemistä vaille valmis homma. Tiedoksi niille, jotka eivät voimankäytön kanssa ole lähivuosikymmeneen olleet tekemisissä: Suomessa voimankäyttökoulutus on yhtenäistetty niin, että lakisääteinen koulutus fyysisiin voimakeinoihin ja välineisiin (ml. ampuma-ase...) on käytännössä sama kaikille eri viranomaisille, sekä yksityiselle turva-alalle, yksittäisen voimankäyttäjän tasolla. Eron tekevät sitten lähinnä eri organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt, -tavat ja -viitekehys.

Sisäministeriön määrärahoja tulisi korottaa ja kohdentaa tutkintaan, rikoksentorjuntaan ja kenttäväkeen, muttei asia ole ihan niin yksinkertainen, että turvallisuus on muka vähentynyt 1:1 suhteessa poliisien määrään. Yksityinen turva-ala on käytännössä ottanut hoitaakseen leijonan osan yksinkertaisemmista tehtävistä, joita Reinikaiset ovat joskus muinoin kenties hoitaneet. Kehitystä on tapahtunut myös ja etenkin Poliisin organisaatiossa ja toimintatavoissa aika lailla viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Senaatti-Kiinteistöt (vittusaatanapaskakullihuoraperkelelafka!!!!) on osasyyllinen siihen, että haja-asutusalueilta on suljettu kaikki asemat. Näillä alueilla kun ei yleensä ole myöskään kovin suurta yksityisten turvapalvelujen markkinaa, niin de-facto turvallisuus on kyllä heikentynyt huomattavasti Poliisin saavutettavuuden osalta. Kerran päivässä Jänkhäkauppalan keskustan läpi pyörähtävä partio nyt ei yksinkertaisesti vaan voi ikinä korvata paikallispoliisasemaa.
 
Muistan rajajääkäripataljoonan kertausharjoituksen tulopuhuttelusta, että nyt ollaan kaikki rajamiehiä täysin valtuuksin.
 
Poliisi tarvitsee oman reservinsä, se on selvä ja järkevästi toimittuna asia olisi ollut kunnossa jo vuosia sitten, mutta...

Reserviläisyyttä ja reservinpoliisia ei pidä sotkea keskenään. Jos henkilö hakeutuu ja valitaan poliisin reserviin, sen pitää tuoda VAP PV:n reservistä. Vähän niin kuin palokunta harrastus saattaa tuoda.
Poliisin tehtävä on sitten kouluttaa oma reservinsä, siten että se kykenee suunnitellussa kokoonpanossa toimimaan niissä tehtävissä ja olosuhteissa joihin se on tarkoitettu.
Ajatus siitä, että PV kouluttamat SPOL miehet olisivat jotenkin valmiita tuohon on absurdi, ei tietenkään ole, vaan koulutusta ja yhdessä harjoittelua vaaditaan, että saadaan valmiita joukkoja.
Lain suomat valtuudet eivät ole ongelma, koska lakia täytyy muuttaa kuitenkin, joten jos reservistä halutaan tehokas, sitä ei saa vesittää kuten Täydennyspoliisin kohdalla tehtiin.
 
Back
Top