Kustaanmiekka

Kenraali
Ilma- ja merivoimien tulevaisuuden hankinnoille ja kehitysnäkymille on omat viestiketjunsa.
Koetin löytää maavoimille ja yleensäkkin PV:lle vastaavaa viestiketjua, mutta en sitä löytänyt.
Jos tällainen on jo kuitenkin luotu, niin mun puolesta modet voivat tähän vitjaan tulevat viestit sinne siirtää.

https://ruotuvaki.fi/artikkeli/-/asset_publisher/-katse-tulevaisuuteen-pain-

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Kim Jäämeri kertoo puolustusvoimien ja myös maavoimien tulevaisuuden näkymistä ja tulevista hankinnoista näin:

Satayksivuotiaan puolustusvoimien strategisessa suunnittelussa tähtäin on jo ajassa, jolloin uudet taistelualukset ja monitoimihävittäjät ovat palveluskäytössä.
Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Jäämeren johdolla syntyy vuoteen 2021 mennessä suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2036.

- Tietopohjatutkimukset ja muu asioiden selvittäminen ulottuvat pidemmällekin.
Otamme huomioon kauemmaksikin ulottuvat ennusteet, jos on riittävä usko siihen, että niillä on merkitystä ja ne toteutuvat.

- Voimme hyvällä varmuudella ennakoida, kuinka kauan lähiympäristön valtioiden hankkimat laivat, lentokoneet ja panssarivaunut ovat käytössä.
Ne ovat kalliita järjestelmiä ja ne pitää yleensä käyttää elinkaarensa loppuun.
Siinä vallitsee tietty symmetria, koska kaikki joutuvat tekemään niin.
Jos joudutaan tekemään poikkeama ja hylkäämään järjestelmä kesken elinkaaren, on kohdattu suuri yllätys joko ympäristössä tai järjestelmän ominaisuuksissa, Jäämeri kuvaa.

Meri- ja ilmavoimien suurhankkeiden jälkeen puolustusvoimissa painottuu maavoimien kehittäminen, joka tapahtuu vaiheittain.

Eteen tulevat panssaroidun ja muun ajoneuvokaluston uusinnat sekä kenttätykistön ja muun tulenkäytön tulevaisuuden ratkaisut.
Pitkään hyvin toimineen taistelijan henkilökohtaisen aseen, rynnäkkökiväärin jatko on myös ratkaistava.
Pohjoiset olot vaativat sotilasajoneuvoilta erityisominaisuuksia. Niiden kehittämisessä voi olla mahdollisuus eurooppalaiseen tai muuhunkin yhteistyöhön.

- Tulenkäytössä on kehitteillä lupaavia teknologioita, joista osa perustuu meille tuttuun 155 millimetrin tykistöön.
Ampumatarvikkeet saavat kokonaan uusia ominaisuuksia ja voivat olla omalla työntövoimalla varustettuja ja ohjautuvia.
Myös käsiaseiden ampumatarvikkeisiin kehittyy täsmäominaisuuksia.

Laajaan reserviin perustuvan puolustusjärjestelmän kaiken materiaalin nopea uusiminen ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan kehittäminen on jatkuvaa.
Tämä edellyttää käytössä olevan materiaalin kustannustehokasta ylläpitoa uusien hankittavien järjestelmien ohella.

Valtiot eivät uusi asejärjestelmiään samassa tahdissa.
- On myös kysymys meillä pitkään noudatetusta käytännöstä, että emme osta uusinta, prototyypistä seuraavaa kalustomallia kovin helposti.
Tiedämme kokemuksesta, että ensimmäisissä versioissa on vielä kehitettävää sen jälkeen, kun ne ovat tulleet palveluskäyttöön.
Kun muut ottavat kalustoa käyttöön ensin, kokemukset antavat meille mahdollisuuden arvioida oikeaa hetkeä hypätä mukaan.

Perinteinen maa-, meri- ja ilmasodankäynteihin tehty jako ei Jäämeren mielestä yksin enää kuvaa tätä päivää, vaan on tapahtunut muutos.

- Mukana on uusia toimintaympäristöjä.
Tietoverkot, joissa tapahtuu kyberoperaatioita, on yksi.
Toisin kuin olimme tottuneet ajattelemaan menneinä vuosikymmeninä, myös avaruus vaikuttaa toimintaympäristönä tavalla, joka Suomen puolustuksessa täytyy ottaa huomioon.
Kolmanneksi Jäämeri nostaa informaation käytön eri tarkoituksiin ja sen vahingolliselta käytöltä suojautumisen

Samaan hengenvetoon hän korostaa, ettei puolustusvoimat pärjää näissä kolmessa uudessa toimintaympäristössä yksin, vaan tarvitsee yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa ja kansainvälisesti.

- Puolustusvoimat ei vastaa yksin Suomeen kohdistuvan kyber- ja informaatiouhkan ja hybridivaikuttamisen torjumisesta .Tarvitsemme jo omaan toimintaammekin liittyen yhteiskunnan kokonaisturvallisuusyhteistyötä voidaksemme
selviytyä kyber- ja informaatiohaasteista, jotka kohdistuvat puolustusjärjestelmään. Tässä on keskinäistä riippuvuutta, Jäämeri muotoilee.

Uusissa toimintaympäristöissä toimitaan jo nyt päivittäin myös normaalioloissa, eikä tälle ole näkyvissä loppua.
Mikäli vaikuttamisessa siirrytään aseelliseen voimankäyttöön, mukaan tulevat maa- meri- ja ilmasodankäynti, mutta samalla toiminta uusissa ympäristöissä kiihtyy.

- Kykymme vaikuttaa kaikissa toimintaympäristöissä on merkittävä juttu ja tulee parantumaan kun mennään kohti 2030-lukua.

Toimintakyvyn parantamisessa Jäämeri nostaa esiin kolme uutta kokonaisuutta: digitalisaation ja datan uuden käytön, avaruuden suorituskyvyt ja autonomiset laitteet.

- Joudumme valmistautumaan siihen, että digitalisaatio tuo tilannekuvan muodostamiseen ja tilanteen arvioimiseen piirteitä, joita ei vielä tunneta.
Datan uusi käyttö, koneoppiminen ja tekoälysovellukset voivat tuoda suorituskykyhyppyjä, joissa pääsemme hyvän loikan eteenpäin.
Mutta ympäristössä voi myös tapahtua vastaava muutos, johon meidän on reagoitava nopeasti, ettei jäädä jälkeen.

Puolustusvoimissa on aloitettu digitalisaatiokokeiluja liittyen koneoppimiseen ja palvelurobotteihin.
Dataa pitää Jäämeren mukaan ottaa tulevaisuudessa talteen monipuolisemmin ja ymmärtää, miten sitä voidaan hyödyntää.

Logistiikassa tavoitellaan tehokkuuden parantamista ja parempaa kustannusten hallintaa.
Kokeilut etenevät kunnossapitoon, jossa tekoäly voi koneiden ja laitteiden toimintaa seurattuaan mullistaa huoltokäytäntöjä.
Näiden kokeilujen rinnalla selvitetään, millaisia puolustusvoimien operatiiviseen toimintaan liittyviä suorituskykyjä kannattaisi ottaa käyttöön.

- Todennäköisesti ne tulevat olemaan tiedon analysoinnin alueella. Ennakoimme valvonta- ja tiedustelutiedon määrän voimakasta kasvua.
Edes julkisista lähteistä saatavan tiedon riittävän kattava seuranta ei ole jatkossa mahdollista vain ihmisvoimavaroin, vaan tarvitsemme siihenkin koneiden apua.
Koneellinen kuvien ja kielten käsittelykyky kehittyy nyt nopeasti.

Yhteydenpidon parantamiseksi asevelvollisten kanssa tutkitaan lohkoketjuteknologiaa, joka tunnetaan paremmin bitcoin-valuutasta.
Sen avulla voitaisiin esimerkiksi kertoa valmiutta kohotettaessa reserviläiselle, mihin tämän on tultava ja milloin, mistä saa varusteet ja niin edelleen ilman, että kukaan pääsee väärentämään tietoa.

Datan keräämisessä ja käsittelyssä Jäämeri pitää tärkeänä, että toimitaan säädösten mukaisesti ja hyväksyttävällä tavalla.
Dataa on pystyttävä myös suojaamaan aiempaa paremmin, koska sitä voidaan käyttää väärissä käsissä vahingollisiin tarkoituksiin.

- Emme esimerkiksi halua verkottaa kaikkein kriittisimpiä toimintojamme tavalla, joka altistaa ne kybervaikuttamiselle, vaikka se datan keräämisen ja digitaalisen analysoinnin näkökulmasta olisikin hyödyllistä.


Avaruussuorituskykyjä tarvitaan Jäämeren mukaan muun muassa tilannekuvan muodostamisessa ja ylläpitämisessä.
Satelliitteja käytetään myös paikannuksessa ja yhteydenpidossa.
Suomella on yritys- ja yliopistokentässä huipputasoista avaruusteknologian osaamista, mutta puolustusvoimat keskustelee myös kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

- Näkymä on, että avaruudessa toimivien sensorien tiedon ja satelliittiviestiyhteyksien hinnat laskevat.
Yhteistyö ja palvelujen ostaminen toimijoilta, jotka jo operoivat näitä järjestelmiä, voi olla tarkoituksenmukaisempi menettely kuin itse hankkia ja ylläpitää järjestelmiä avaruudessa.
Toistaiseksi puolustusvoimilla ei ole suunnitelmia hankkia omia avaruudessa toimivia laitteita
, mutta seuraamme kehitystä tarkasti.

Autonomisista laitteista puhuessaan Jäämeri tarkoittaa taistelukentille miehitettyjen järjestelmien rinnalle ilmestyviä osin tai kokonaan itsenäisesti toimivia robottilaitteita.
Ne voivat käyttää taistelutilaa samalla tavalla kuin miehitetyt laitteet, mutta myös aivan uusilla tavoilla.

Puolustusvoimat on mukana miehittämättömien laitteiden käytössä ja kehittämisessä, mutta Jäämeren mukaan nähtäväksi jää, miten niiden autonomia kehittyy.
Yksi ratkaistava asia on, miten autonomisesti voidaan käyttää tuhoavaa voimaa.

- Onko ihminen mukana ja millä tavalla siinä päätöksenteossa?
Suomi luonnollisesti kuuluu siihen verrokkimaiden joukkoon, joka pohtii näiden asioiden eettisiä ja moraalisia ulottuvuuksia ja kannattaa ilman muuta näihin asioihin liittyvää säätelyä.

- Kansainvälisessä järjestökentässä kuten YK:n ja Etyjin piirissä, mutta myös Euroopan unionissa, tulisi viipymättä jatkaa yhteisten pelisääntöjen sopimista ja pyrkimystä edistää niiden noudattamista maailmalla.

Toistaiseksi autonomisten aseiden suhteen eletään Jäämeren mukaan epävarmuuden aikaa.
Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että valtiot ovat valmiita niiden rajoittamiseen samaan tapaan kuin esimerkiksi joukkotuhoaseiden.

2030-luvun puolustus perustuu suunnitelmissa edelleen yleiseen asevelvollisuuteen.
Syntyneiden lasten määrä tiedetään eli varusmiesikäluokkien koot ovat selvillä, ja Jäämeren mukaan puolustusvoimien tehtävä on osaltaan huolehtia siitä, että nuoret myös haluavat tulla palvelukseen.
Vastaavasti hän toivoo muulta yhteiskunnalta, että palvelukseen tulevat ovat mahdollisimman toimintakykyisiä, myös fyysisesti.

Puolustuksen mitoitus tehdään yhteiskunnan siihen osoittamien voimavarojen mukaan.
Viime vuosikymmeninä resurssit on määritelty eduskunnan hyväksymissä valtioneuvoston selonteoissa, ja Jäämeri pitää menettelyä edelleen toimivana.

- Näin kun toimitaan jatkossakin, niin Suomella on sellainen puolustus kuin suomalaiset ja suomalaisten itselleen valitsemat päätöksentekijät ovat halunneet, Jäämeri sanoo.
 
Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden.

Varusmiesten lukumäärä on kuitenkin helpommin ennustettavissa. Jos vuonna 2017 syntyi 50 321 lasta, suunnilleen sama määrä on elossa ja Suomessa kutsuntaiässä 18 vuotta myöhemmin vuonna 2035. Miten moni mies tai nainen silloin varusmiespalveluksen suorittaa, jää sotaherran haltuun. https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html

Laatua on sitäkin vaikeampi ennustaa. Millaisia miehiä ja naisia riviin astuu? Psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet muuttuvat vuosien saatossa, etenkin jos kutsutut valitaan.

Geneettisestikin:
  • Perusasteen koulutuksen suorittaneilla naisilla hedelmällisyysluku on pienentynyt 25 prosenttia ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla 24 prosenttia vuodesta 2010. Toisen asteen suorittaneilla hedelmällisyysluku on pienentynyt hieman vähemmän, 20 prosenttia.
  • Korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla miehillä kokonaishedelmällisyysluku on pienentynyt 28 prosenttia ja perusasteen suorittaneilla 27 prosenttia vuoden 2010 jälkeen. Toisen asteen suorittaneilla hedelmällisyysluku on pienentynyt hieman vähemmän, 22 prosenttia.
  • Syntyvyyttä voidaan tarkastella myös äidin syntyperän mukaan. Suomalaistaustaisten synnyttäneiden osuus kokonaishedelmällisyydestä on vähitellen pienentynyt ja ulkomaalaistaustaisten vastaavasti suurentunut.
https://www.stat.fi/til/synt/2017/02/synt_2017_02_2018-12-04_tie_001_fi.html

Maailma ja Maavoimat muuttuvat monin tavoin ja ennustamattomastikin.
 
Viimeksi muokattu:
Everstiluutnantti evp. esittää mielipiteen puolustuksen kehittämisestä.

Everstiluutnantti evp. Tuomo Hirvosen mukaan Suomen kokemukset sodista osoittavat, että lentokoneilla ei pystytä torjumaan maitse tulevaa hyökkäystä.

– Onkohan meillä unohdettu, että Suomen maaraja mahdollista uhkaajaa vastaan on 1 300 kilometriä. Sen ylittäminen ei vaadi ilma-armeijaa, vaan käy parhaiten panssariyhtymien avulla, kirjoittaa Hirvonen Iisalmen Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Hän pitää hävittäjien ja laivaston tulevien uusien korvettien hintalappua ”pöyristyttävänä”.

– Vielä pöyristyttävämmäksi asian tekee tieto, että vain kahden Super-Hornetin hinnalla Suomi pystyisi hankkimaan korkeakantamaiset ilmatorjuntaohjukset koko maan puolustamiseksi. Yhden hävittäjän hinnalla varustettaisiin kokonainen jääkäriprikaati, Tuomo Hirvonen kirjoittaa.

https://www.verkkouutiset.fi/evp-upseeri-tyrmaa-havittajilla-ei-torjuta-maahyokkaysta/

Ilmatorjuntaohjuksia ja jääkäriprikaateja (vaan ei Super-Horneteja)?
 
Onkohan ollut kauanki evp jo?
Aika kauan, sillä evl evp Tuomo Hirvonen valmistui upseeriksi 1960-luvun alussa. Vietti viime syksynä 80-vuotispäiviään ja muistini mukaan jäi eläkkeelle alle viisikymppisenä heti kun täysi sotilaseläke oli kerätty kasaan. SKK:n käynyt kuitenkin, huoltomiehenä. Onhan siitäkin tietysti jo aikaa kulunut. 1990-luvun pamflettikirjailija joka herätti silloin ainakin keskustelua.
 
Viimeksi muokattu:
Sotilas 2030.

Suomalaisen sotilaan varustukseen saattaa 2030-luvulla kuulua salattuja viestivälineitä, pimeänäkölaitteita, laserosoittimia, omatunnisteita ja kokonaan uudistettu taisteluasu, uutisoi puolustusvoimien Ruotuväki.

Maavoimien komentaja Petri Hulkko kertoo haastattelussa, että joukot jaetaan jatkossa kolmeen kategoriaan joukon suorittamien tehtävien vaatimustason mukaan. Kärkijoukolla tulee olemaan kaikki mahdollinen varustus, kun taas kakkos- ja kolmoskategorian joukot käyttävät vanhempia varusteita. Kaikki joukot on kuitenkin tarkoitus varustaa omaan taistelutehtäväänsä sopiviksi.

Varusteiden lisäksi uudistuu sotilaiden johtaminen. Uusi M18-johtamisjärjestelmä on tulossa operatiiviseen käyttöön tämän vuoden lopussa. Hulkon mukaan uuden järjestelmän myötä saavutetaan ylivoimainen tilannekuva siten, että pääesikunnalla ja taistelevalla ryhmällä voi olla koko ajan sama tilannekuva yksittäisen sotilaan tasolle asti. Parhaimmillaan järjestelmä mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen tulenkäytön.

https://www.verkkouutiset.fi/maavoimien-komentaja-ruotuvaelle-tallainen-on-2030-luvun-sotilas/
 
Liikkuvuus ja johtamiskyky.

Liikkuvuutta ja johtamiskykyä
korostavassa tulevaisuuden taisteluympäristössä myös yksittäisen taistelijan varustus kehittyy. Jutun alussa kuvailtu M18-johtamisjärjestelmä on jo nyt koulutuskäytössä. Operatiivinen käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 lopussa.

Maavoimien tulevaisuuden visioissa puhutaan ylivertaisesta johtamiskyvystä. Hulkon mukaan ylivertaisuus saavutetaan reaaliaikaisella tilannekuvalla, joka saavuttaa jopa yksittäisen taistelijan.

M18-järjestelmä mahdollistaa sen, että yksittäisellä ryhmällä voi oman toiminta-alueensa osalta olla sama tilannekuva kuin Pääesikunnassa. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen tulenkäytön.

Hulkon komentajakaudella maavoimissa on kehitetty erityisesti paikallispuolustusta. Konsepti tosin luotiin jo vuosikymmenen alussa.

30-luvulle tultaessa paikallispuolustuksen merkitys vahvistuu. Tavoitteena on kehittää nyt toimivan, koko Suomen peittävän paikallispataljoonien maton päälle johtoporras, jolla olisi käytössään useita paikallispataljoonia.

– Jos yksi paikallispataljoona on pulassa, niin tällä hetkellä toisella pataljoonalla ei ole resursseja auttaa. Nyt luodaan järjestelmää, jossa mukaan tulee liikkuvia reservielementtejä. Tämä on puolustuksen selkäranka, ja ennaltaehkäisyelementti laajamittaiselle sotilaalliselle voimankäytölle. Osoitamme, että koko Suomea puolustetaan, Hulkko kertoo.

Paikallispataljoonien maton päällä toimisivat myös kärkisuorituskyvyt eli operatiiviset joukot, joiden tehtävä on hyökätä ja lyödä vihollinen. Paikallisjoukkojen tehtävä puolestaan on suojata kohteita ja puolustaa omaa aluetta, mikä mahdollistaa operatiivisten joukkojen toiminnan.

Tulevina vuosikymmeninä taktisen tulenkäytön etäisyydet ja tarkkuus paranevat Hulkon mukaan merkittävästi. Kun nyt valtaosa maavoimien tulenkäytöstä yltää noin 20 kilometriin asti, tulevaisuudessa puhutaan yli 100 kilometrin etäisyyksistä. Vaikutusetäisyyksien kasvaessa Suomen taktiikka on edelleen mennä vihollisen iholle.

– Meidän voimavara on se, että menemme mahdollisimman lähelle, koska tiedämme että mahdollisen vastustajan tulivoima on meidän tulivoimaa suurempi. Kun päästään lähitaisteluun, vastustaja ei kykene käyttämään tulivoimaansa.

https://ruotuvaki.fi/-/tulevaisuuden-taistelijan-paras-suoja-on-liike
 
kahden Super-Hornetin hinnalla Suomi pystyisi hankkimaan korkeakantamaiset ilmatorjuntaohjukset koko maan puolustamiseksi

Jos tämä pitää paikkansa niin kannatan! Sijoitetaan kahden koneen hinta koko maan kattavaan ilmatorjuntaan. (y)

Edit: Jottei kellekään jää epäselväksi: tämä oli sarkasmia.
 
Viimeksi muokattu:
Siis mitä helvettiä!

Tällä hetkellä puolustusvoimien toimintamenoista kymmenen prosenttia menee kiinteistöihin eli käytännössä valtion liikelaitokselle, Senaatti-kiinteistöille.

https://yle.fi/uutiset/3-10671798

Jarmo Lindberg otti maanpuolustuskurssin puheessaan tähtäimeensä talouden ja kasvavat kiinteistökulut.

Tällä hetkellä puolustusvoimien toimintamenoista kymmenen prosenttia menee kiinteistöihin eli käytännössä valtion liikelaitokselle, Senaatti-kiinteistöille.

Puolustusvoimien tarvitsemiin kiinteistöihin ei voi Lindbergin mukaan soveltaa vakiomuotoista toimistojen vuokramallia.
Komentaja tuskailee, että kiinteistökulut jatkavat kasvuaan, vaikka puolustusvoimien erilaisten tilojen määrää on vähennetty.
Hänen mukaansa valtion liikelaitokselle Senaatille maksettavat vuokrat ovat suurempia kuin kiinteistöjen aiheuttamat kustannukset.

Lindbergin mukaan nykymalli nakertaa jopa puolustusvoimien toimintaedellytyksiä, kun rahat menevät enenevissä määrin kiinteistöihin esimerkiksi koulutuksen, valmiuden ja materiaalihankintojen kustannuksella.

– Olemme takomassa miekat taloiksi.

Lindbergin mukaan vuokrat eivät saisi perustua markkinahintoihin vaan ainoastaan suoriin kustannuksiin. Hänen mukaansa muut turvallisuusviranomaiset tuskailevat samaa ongelmaa.

Lindberg oli aiemmin sotatalouspäällikkö ja oli puolitoista vuotta selvitysryhmässä, jonka työn tuloksena ei saatu suurempaa muutosta aikaan. Nytkään hän ei odota nopeaa ratkaisua.

– Hyvä jos hallitusohjelmassa päätettäisiin ainakin selvittää millainen eri turvaviranomaisten kiinteistömallin tulisi olla.


Niinistön jäähyväistoive: Puolustusvoimiin tarvitaan satoja uusia virkoja – kyber-uhat työllistävät

Edellinen hallitus leikkasi, mutta nyt puolustusvoimiin tarvittaisiin 605 uutta tehtävää. Toiveen hintalappu on 45 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimien henkilöstöä on vähennetty reippaalla otteella, mutta nyt tarvittaisiin täyskäännös.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan puolustusvoimiin tarvitaan muun muassa digiosaajia. Tarkemmin sanottua uusia tehtäviä pitäisi tulla 605 lisää.

– Turvallisuusympäristön muutos on edellyttänyt valmiuden kehittämistä ja uusien suorituskykyjen rakentamista, josta mainittakoon kyber, Niinistö sanoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaistilaisuudessa.

Sotilastiedustelun lisäksi tarvetta on perustehtävissä, kuten varusmiesten kouluttamisessa ja kertausharjoitusten järjestämisessä.

Ministeri muistuttaa, että edellisen hallituksen päättämässä puolustusvoimien uudistuksessa vähennettiin 2 300 henkilöä.


Kymmeniä miljoonia lisää

Lisähenkilöstöä tarvitaan Niinistön mukaan uuden lainsäädännön, muun muassa tiedustelulakien takia.
Lisäksi kansainväliset tehtävät työllistävät.
Niinistö otti siitä esimerkiksi keväällä 2021 pidettävän suursotaharjoituksen.

Uutta koulutettua henkilöstöä ei ole saatavilla heti, mutta uudet tehtävät pitäisi täyttää ministerin ja pääesikunnan arvion mukaan 2020-luvun puoleen väliin mennessä.

Lisähenkilöstön hintalappu olisi noin 45 miljoonaa euroa.

– Tämä edellyttää lisärahoitusta, jotta henkilöstö-, toiminta- ja materiaalikulut pysyvät tasapainossa, Niinistö muotoili.

– Kissa on nostettava pöydälle seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Hänen mukaansa ilman lisäresursseja puolustusta ei voida säilyttää uskottavalla tasolla.
 
Senaatti on kyllä nerokas piiloleikkuri. Kaikkia hallinnonaloja kurjistetaan tasaiseen tahtiin eikä edes toimipaikkoja sulkemalla/hylkäämällä saada kustannuksia alenevalle kurssille.
 
Senaatti on kyllä nerokas piiloleikkuri. Kaikkia hallinnonaloja kurjistetaan tasaiseen tahtiin eikä edes toimipaikkoja sulkemalla/hylkäämällä saada kustannuksia alenevalle kurssille.

Toisaalta Senaatti maksaa osinkoa valtion kassaan eli ei ne rahat mustaan aukkoon katoa.

Aika moni viranomainen on nostanut kytkintä ja lähtenyt senaatin tiloista. Ovat kuitenkin vapaita vuokraamaan toimitilansa mistä haluavat.

Tavallisten toimistotilojen kohdalla tuo toimii helpostikin, mutta mitä erityisempiin tiloihin mennään niin sitä vaikeampaa.
 
Senaatti on kyllä nerokas piiloleikkuri. Kaikkia hallinnonaloja kurjistetaan tasaiseen tahtiin eikä edes toimipaikkoja sulkemalla/hylkäämällä saada kustannuksia alenevalle kurssille.

Senaatti-kiinteistöthän voisi myydä Venäjälle. Seuraava vasemmistohallitus ottaa varmaan asiakseen, koska porvaritkin on tykännyt yksityistää kaikenlaista.
 
Senaatti on kyllä nerokas piiloleikkuri. Kaikkia hallinnonaloja kurjistetaan tasaiseen tahtiin eikä edes toimipaikkoja sulkemalla/hylkäämällä saada kustannuksia alenevalle kurssille.

Tuli sama mieleen. Toimii myös julkisuuden hallintana, kun ei tarvitse leikata näkyvästi suoraan puolustusvoimilta. Etenkin nyt, kun Putinin Venäjä isottelee.
 
Toisaalta Senaatti maksaa osinkoa valtion kassaan eli ei ne rahat mustaan aukkoon katoa.

Aika moni viranomainen on nostanut kytkintä ja lähtenyt senaatin tiloista. Ovat kuitenkin vapaita vuokraamaan toimitilansa mistä haluavat.

Tavallisten toimistotilojen kohdalla tuo toimii helpostikin, mutta mitä erityisempiin tiloihin mennään niin sitä vaikeampaa.

Eivät tietenkään häviä kokonaan ilmaan mutta eivät myöskään ole "ylijäämän" osalta käytettävissä maanpuolustuksen tarpeisiin vaikka ovatkin puolustusbudjetissa. Ei ihan ainoa ongelma puolustusrahoissa tietenkään mutta merkittävä potti kun toimintamenot ovat kuitenkin lähes kaksi miljardia euroa vuositasolla. Jos senaatti saa siitä kymmenen pinnaa ja heidän osuudessaan on vaikka kymmenen pinnaa ilmaa niin siitä rahoittaisi jo merkittävän osan vaikka nyt huudellusta lisähenkilöstöstä. Kymppimiljoonatkin ovat isoja rahoja kun niukkuutta jaetaan. Rehellisyyden nimissä on toki todettava että Pv:lle ei olisi temppu eikä mikään hassata niitä kymppimiljoonia sujuvasti johonkin toisarvoiseen. Varuskuntien ja varikoiden tai lento/laivastotukikohtien vuokraaminen muualta kuin Senaatilta saattaisi myös olla haasteellista hommaa.
 
Jos tämä pitää paikkansa niin kannatan! Sijoitetaan kahden koneen hinta koko maan kattavaan ilmatorjuntaan. (y)

Edit: Jottei kellekään jää epäselväksi: tämä oli sarkasmia.

Aina te jaksatte puhua noista ohjuksista...ovat ohimenevä villitys, eiköhän kohta palata tähän lajiin mitä varmaan saisi paljonkin kahden koneen hinnalla :sneaky:

tukki_kotka.preview[1].jpg

Voisin muuten kuvitella, että maavoimien täysi liikekannallepano kiireessä ja vastustajan lähes täydellisen ilmaherruuden vallitessa olisi aika räväkkää touhua. Ei kävisi ainakaan aika pitkäksi kun niinsanotusti sattuisi ja tapahtuisi paljon muutenkin piristävän vauhdikkaassa elämäntilanteessa...
 
Eivät tietenkään häviä kokonaan ilmaan mutta eivät myöskään ole "ylijäämän" osalta käytettävissä maanpuolustuksen tarpeisiin vaikka ovatkin puolustusbudjetissa. Ei ihan ainoa ongelma puolustusrahoissa tietenkään mutta merkittävä potti kun toimintamenot ovat kuitenkin lähes kaksi miljardia euroa vuositasolla. Jos senaatti saa siitä kymmenen pinnaa ja heidän osuudessaan on vaikka kymmenen pinnaa ilmaa niin siitä rahoittaisi jo merkittävän osan vaikka nyt huudellusta lisähenkilöstöstä. Kymppimiljoonatkin ovat isoja rahoja kun niukkuutta jaetaan. Rehellisyyden nimissä on toki todettava että Pv:lle ei olisi temppu eikä mikään hassata niitä kymppimiljoonia sujuvasti johonkin toisarvoiseen. Varuskuntien ja varikoiden tai lento/laivastotukikohtien vuokraaminen muualta kuin Senaatilta saattaisi myös olla haasteellista hommaa.

Ehkäpä se Senaatti onkin piiloleikkuri nimenomaan näille tietyille, eräissä piireissä epäseksikkäille jutuille kuten maanpuolustukselle joka tarvitsee sellaisia tiloja mitä ei oikein sattuneesta syystä tahdo olla Keltaisen Pörssin sivuilla vuokrattavana. Jotain hulppeaa toimistotilaahan kyllä löytää, joten moni valtionhallinnon toiminto miltä sietäisikin vähän nipistää, pääsee tästä Senaatti-ansasta kuin koira veräjästä.
 
160-180M€ koko maan kattavaan IT:hen? Ei taida hinnat olla hallussa. Eikös ruotsalaisten Patriotit maksanut yli 1000M€ ja saatiin pääkaupunkiseutu katettua?
Suomalaisen asiantuntijan määritelmänä (kuuntelin radiosta) tuolla suojaa vain noin jalkapallokentän suuruisen alueen.
 
Back
Top