PV:n sodanajan kokoonpano 2022?

StmSvejk

Ylipäällikkö
Rakastan tätä ehdotusta, kunhan niiden joukkojen nimi on oikeasti Volkssturm. Saataisiin nimittäin oikeasti medianäkyvyyttä: "Finnish Defence Forces will establish Volkssturm (sic)"
No, poliittisen korrektiuden myötä voisimme käyttää nimitystä Landstorm - eli nostoväki ruotsiksi. Ruotsinkieliset olisivat tyytyväisiä ja Vasemmistoliitto puolestaan epäilsi NATO-salaliittoa ja hyökkäyksellisyttä. ("Land ja Storm? Barbarossa 2? -näen mielessäni jo Esko Seppäsen blogiotsikon)

Mutta vakavasti ottaen, kokoonpano 2022 tullee olemaan taas pienempi kuin tämän hetken kokoonpano. Vuosina 2008-2015 PV vähensi reippaasti enemmän joukkoja kuin puolustuspoliittisessa selonteossa oli, samoin käynee varmaan tulevaisuudessakin. Minun on esimerkiksi vaikea uskoa että esim. minkäänlaisia panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja tai telakuorma-autoja riittää jakovahvuuteen millekään muille kuin operativiisille joukoille. KaiPr:n ja JPr:n kouluttanee vastaisuudessa suoraan hajautetun taistelun joukkoja jotka lasketaan operatiivisiksi joukoiksi.

Paikallisjoukot ja alueelliset joukot sulautunevat yhdeksi kokonaisuudeksi, kutsutaan näitä kokonaisuudessan paikallisjoukoiksi. Näiden toiminta muuttuu entisestään. Automatisoidut sensorit halpenevat ja lisääntyvät, voitaisiin sanoa että aluevastuussa toimiva paikallisjoukko vastaa sensorikentästä alueellaan. Havaittuja kohteita vastaan sitten isketään erilaisin tulenkäytön välinein, esim. joukon omien kauko-ohjattujen miinojen, joista osa voi olla itse kulkevia, lennokein, pst-ohjuksin ja jalkaväen tukiasein. Tämän lisäksi käytössä on valtakunnallista tulenkäyttöä kuten tykistöraketteja, erityisammuksia ja ilmavoimien ilmasta-maahan -kykyä tarpeen mukaan. Tilanne, jossa paikallisjoukon sotilas katsoo vihollista oman henkilökohtaisen aseensa tähtäimen läpi on tilanne, jossa jotain on mennyt pieleen.

Tämä siis visio vuodelle 2022, todellisuudessa tähän aletaan siirtyä joskus 2020-luvun puolenvälin jälkeen. Näiden joukkojen, jotka kyetään varustamaan ja kouluttamaan sangen hyvin, vahvuus liikkuu tuolla 100 000 tietämissä mutta yleisöä varten SA-vahvuus on korkeampi.

2030:

Kokoonpanossa 2030 maavoimien operatiiviset jalkaväkijoukot ovat käytännössä supistuneet yhteen PorPR:n taisteluosastoon, kahteen KarPr:n taisteluosastoon ja kahteen Pohjois/Itä-Suomen hajautetun taistelun taisteluosastoon. Näiden tehtävä on karkeasti operoida paikallisjoukkojen muodostaman, koko maan kattavan sensori- ja vaikutusverkoston päällä ja luoda suoraa kineettistä vaikutusta viholliseen kunhan sitä on riittävästi kulutettu paikallisjoukkojen mahdollistaman etätulenkäytön toimesta.

Jv-vahvuuteen verrattuna kenttätykistön vahvuus on sangen suuri: neljä 155 K 98 Mod -pstoa jotka toimivat jaoksittain, kaksi PsH 2020 -pstoa jotka toimivat jaoksittain tai joskus jopa tykeittäin ja noin 16 modernisoitua MLRS:ää täsmäammuksin ja tykistöohjuksin.

Ilmavoimat on hankkinut 30 kappaletta HX-hävittäjiä jotka jaetaan kahteen laivueeseen.

Merivoimilla on rannikkotykistöpatteristo, joka on merellisen tulenkäytön johtoporras varustuksenaan mto:ta ja jonkun verran psh:ta erityisammuksin, rannikkojääkäripataljoona jossa on pari rannikkojääkärikomppaniaa ja pari rannikko-ohjuskomppaniaa ja neljä monitoimialusta. Katainen-luokka on poistettu budjettisyistä eikä Hamina-luokalle ole tulossa korvaajaa.

Koko pumppu pyörisi taas reippaasti alle 100 000 miehellä, mutta osin julkisuussyistä SA-vahvuus on 200 000 mikäli asevelvollisuus nykyisellään halutaan säilyttää.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
Jos käännetään keskustelu PV resurssien rajallisuudesta tavoitteellisempaan suuntaan. Tässä tulisi pohtia sellaista kehityssuuntaa joka varmistaa ensisijaisesti laajan maanpuolustustahdon ja toissijaisesti tuo selkeää tekemistä nyt toimettomille ressuille.
Tätä taustaa vastaan kysyn, että millä tavalla PV haluaisi hyödyntää ressuissa olevaa resurssia? Unohdetaan hetkeksi se rahan surkuttelu.

Tämä nyt edellyttää hieman pidempää vastausta kuin yksi kuittauslause ja on mielestäni erittäin tärkeä pointti. Pointti siksi että PV:llä olisi käytössään melko perkaamatonta ja ehkä motivoitunuttakin porukkaa mutta se motivaation taso on selvittämättä ja käyttämättä. Suomessa on noin 500.000 miestä ikähaarukassa 35-50 vuotta, eli juurikin siinä iässä missä maanpuolustustahtoa voi kysyä. Lähes kaikki ovat ilman sijoitusta ja kertaavaa koulutusta. Minun mielestäni maanpuolustahto miesten keskuudessa vähenee, jos mitään kytkentää PV:n toimintaa ei ole. Kun isät lopettavat uskonsa, niin voihan se siirtyä poikaankin.
Mitä mieltä PV:ssä ollaan tällaisesta ja miten haluaisivat estää negatiivisen kehityksen?
Odotan asiantuntijan @RautaRisti kommenttia yllä olevaan kysymykseeni. Onnistuuko?


.
 

baikal

Supreme Leader
Lahjoittaja
Vuoden 2022 kokoonpano ei tule vielä merkittävästi eroamaan nykyisestä, mikä sekin on vasta käynnistetty. Paljon mielenkiintoisempi kysymyksenasettelu olisi kokoonpano vuonna 2030. Lopulta poliittinen tahto ja raha ratkaisevat.

Kannattaa muistaa, ettei virallinen SA-vahvuus ole mikään kiveenhakattu numero eikä se toimi kaikkitaieimitään-periaatteella, vaan vahvuus voi valmiuden säätelyn eri vaiheissa ja tarpeen vaatiessa joustaa molempiin suuntiin. Huolimatta siitä, onko sa-vahvuus 100, 200 vai 500 tuhatta henkilöä, tarvitaan Suomen väestöpohjalla nykyisen kaltainen yleinen asevelvollisuus sen ylläpitämiseksi, koska muussa tapauksessa joukkojen täydentäminen ja rotatointi ei onnistuisi järkevästi. Nykyinen reservin määrä antaa järjestelmälle joustavuutta, kriisinsietokykyä ja vapausasteita, joita esimerkiksi vapaaehtoinen asepalvelusmalli ei kykenisi tarjoamaan.
Oloissamme ja taloudellisen kantokykymme puitteissa tapahtuvat suurhankinnat tulevat määrittämään paljon. Hävittäjähankinnan mahdollistaminen on suuruusluokaltaan asia, joka tarkoittaa "ennakoivia" toimia eli joko lisätään rahoitusta tai sitten muu orkesteri elää hankinnan vuoksi. Merivoimien hankinta-aikataulu ollee vielä tiukempi ja siinä kohtaa ei joustoja samalla tavalla voida kehitellä.

Veikkaan, että rahoitusta lisätään pikkisen ja muu orkesteri elää hankintojen ohessa.

Nyt näyttää siltä, että ainakin reagointia kehitetään ja tietyt valmiudet paranevat. Mielestäni tämä on vahvuutta suurempi asia. Hlökoht. en usko mihinkään megalo-kulutussotateemaan lainkaan. Mutta yllättäviä temppuja on tarjolla varmasti sitäkin liuhakemmin. Reagointi, komentoketjun virtaviivaistaminen, harjoitelleet ja varustellut joukot, riittävä tulivoima.

Strategisen tason temppu on sitten liittoutuminen.
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Eniten itseäni kiinnostaa miten käy kun tykistöjoukkoja tarvitsee kouluttaa vähemmän poistuvien SA-patteristojen myötä. Varaudutaanko etukäteen kouluttamalla enemmän jalkaväkiluutnantteja ja siirtämällä alokkaat, jotka olisivat ennen menneet tykistöön jalkaväkeen. Tuleeko puolustavasta taisteluosastosta viisikomppaniainen poistuvien tykkimiesten myötä?

Mikään lukemani julkinen asiakirja ei sano, että hajautetut joukot olisivat operatiivisia joukkoja nyt tai tulevaisuudessa. Operatiivisistä joukoista KAIPR ja JPR kouluttaa enintään ehkä jonkun mekanisoidun taisteluosaston sergeipatterin.
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Koko pumppu pyörisi taas reippaasti alle 100 000 miehellä
Kun merivoimien ja ilmavoimien SA-vahvuus on nykyisellään yht. 80000 niin oletan mallissasi (onko se ehdotus- vai kauhukuvahengessä? Oletan ensimmäistä...) että sen pitää pienentyneellä konemäärälläkin ja muilla mainitsemillasi supistumisilla olla luokkaa 40000-50000. Tuskin hajautetusta toimintamahdollisuudesta maantiekentiltä käsin halutaan luopua, ja se vaatii "rentosotamiehiä". Jos oletetaan että "reilusti alle 100000" = 90000 niin tämä jättäisi maavoimille n. 40000-50000 vahvuuden. Tämä sisältäen kaikki huolto- ja tukitoiminnot joita täydellisenä mutuna on ehkä 40% vahvuudesta. (Jos joku pystyy korjaamaan suuruusluokkaa paljastamatta sotasalaisuuksia niin siitä vaan). Tämä jättäisi maavoimien taisteleviksi osiksi n. 25-30 tuhatta miestä, joista siis suurin osa näitä uusia paikallisjoukkoja.

Mielestäni lukumäärä on yksinkertaisesti niin pieni, että se ei mahdollistaisi kovin merkittävää vastarintaa, jos ja kun vastustaja tiedostaisi tämän hyvin suppean määrän. Pikku pumppu taistelisi painopistesuunnassa pari viikkoa kunnes olisi täysin lopussa. Paraskaan taistelija ei voi olla viidessä paikassa yhtä aikaa, jolloin koko muu raja vuotaisi jos ja kun vastustaja tämän hyödyntäisi. Lisäksi väitän, että tämä malli vahingoittaisi hurjasti mahdollisuuksiamme liittoutua esim. NATOn kautta. En usko että USA tahtoo meistä uutta Latviaa riippakivekseen, vaan vahvuutemme jäsenyysneuvotteluissa olisi nimenomaan olla vahva puolustuksellinen lukko täällä pohjoisrajalla.
 

StmSvejk

Ylipäällikkö
Pistetäänpä referenssiä aiemmista ruunauksista:

SA-vahvuus 1997: 530000
SA-vahvuus 2001: 490000
SA-vahvuus 2008: 350000
SA-vahvuus 2015: 230000
-> Samaa tahtia jatkaen SA-vahvuus 2022 n. 150 000

Vuoden 1997 maavoimat:
-27 prikaatia

Vuoden 2001 maavoimat
-21 prikaatia

Vuoden 2008 tavoite (vuodelta 2004): 15 prikaatia

Operatiiviset joukot:
3 valmiusprikaatia
1 panssariprikaati
4 jääkäriprikaatia
2 mekanisoitua taisteluosastoa

Alueelliset:
7 jalkaväkiprikaatia
29 erp / tstos
170 paikallispuolustusyksikköä


Vuoden 2008 toteuma: 11 prikaatia

3 valmiusprikaatia
2 jääkäriprikaatia
2 mekanisoitua taisteluosastoa
-> Ero tavoitteeseen 1 pspr, 2jpr

6 alueellista prikaatia
-> ero tavoitteeseen ainakin 1 prikaati

Vuoden 2015 tavoite: 6 prikaatia
3 valmiusprikaatia
2 mektstos

3 alueellista prikaatia

Toteuma? Epäilisin että KaiPr on ruunattu valmiusprikaateista jo pois ainakin.

Vuoden 2022 tavoite voisi olla operatiivisten joukkojen osalta:
2 valmiusprikaatia
2 mekanisoitua taisteluosastoa

Vuoden 2022 toteuma voisi olla esim.
1 valmiusprikaati (KarPr)
3 mekanisoitua taisteluosastoa (1 AMV, 2 BMP)


Tämä siis Stetson-Harrison -analyysinä, ei toiveikkaana vaan realistisena jalat maassa -analyysinä.
 
Viimeksi muokattu:

StmSvejk

Ylipäällikkö
Kun merivoimien ja ilmavoimien SA-vahvuus on nykyisellään yht. 80000 niin oletan mallissasi (onko se ehdotus- vai kauhukuvahengessä? Oletan ensimmäistä...) että sen pitää pienentyneellä konemäärälläkin ja muilla mainitsemillasi supistumisilla olla luokkaa 40000-50000. Tuskin hajautetusta toimintamahdollisuudesta maantiekentiltä käsin halutaan luopua, ja se vaatii "rentosotamiehiä". Jos oletetaan että "reilusti alle 100000" = 90000 niin tämä jättäisi maavoimille n. 40000-50000 vahvuuden. Tämä sisältäen kaikki huolto- ja tukitoiminnot joita täydellisenä mutuna on ehkä 40% vahvuudesta. (Jos joku pystyy korjaamaan suuruusluokkaa paljastamatta sotasalaisuuksia niin siitä vaan). Tämä jättäisi maavoimien taisteleviksi osiksi n. 25-30 tuhatta miestä, joista siis suurin osa näitä uusia paikallisjoukkoja.

Mielestäni lukumäärä on yksinkertaisesti niin pieni, että se ei mahdollistaisi kovin merkittävää vastarintaa, jos ja kun vastustaja tiedostaisi tämän hyvin suppean määrän. Pikku pumppu taistelisi painopistesuunnassa pari viikkoa kunnes olisi täysin lopussa. Paraskaan taistelija ei voi olla viidessä paikassa yhtä aikaa, jolloin koko muu raja vuotaisi jos ja kun vastustaja tämän hyödyntäisi. Lisäksi väitän, että tämä malli vahingoittaisi hurjasti mahdollisuuksiamme liittoutua esim. NATOn kautta. En usko että USA tahtoo meistä uutta Latviaa riippakivekseen, vaan vahvuutemme jäsenyysneuvotteluissa olisi nimenomaan olla vahva puolustuksellinen lukko täällä pohjoisrajalla.
Kyse ei ole toiveista, vaan rahoitukselllisesta todellisuudesta nykymenolla. Suomen puolustuskyky Venäjää vastaan on aina suhteellinen. Täytyy ottaa huomioon, että Venäjän SA-kokoonpano 2022 saati 2030 on myös roimasti pienempi kuin neuvostoihmeet päätyvät lopullisesti Stenatovsk-Grupin materiaaliksi. Näkisin että jos mietimme puhtaasti oman maan puolustamista tuona aikana pitäisi keksiä uusia ratkaisuja hyödyntää yhä parempia tietoliikenneyhteyksiä, halventuvia sensoreja ja kaukovaikutteisia aseita. Oman lisämausteensa 2030 tullee antamaan myös yhä halventuva robotiikka, vaikkapa iki-ihanan Sergein yhdistettynä robo-pickupiin voinee modata robo-technicaaliksi. :solthum:
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Täytyy ottaa huomioon, että Venäjän SA-kokoonpano 2022 saati 2030 on myös roimasti pienempi kuin neuvostoihmeet päätyvät lopullisesti Stenatovsk-Grupin materiaaliksi.
Niin. Ongelmana vaan se, että Ukrainan tyyliin on aina mahdollista lyödä Ottomaanien tapaan armeijan lisäksi lisäjoukko kaikenkarvaista asemiestä, johon oma pieni SA-vahvuutemme helposti "tukehtuu", vaikka olisikin laadullisesti ylivoimainen. Aina Venäjältä rikollisia ja/tai hulluja sekä kivääreitä löytyy. Varsinaisia asevoimia sitten kehiin vain ratkaisutilanteissa...
 

jak

Eversti
Lahjoittaja
Niin. Ongelmana vaan se, että Ukrainan tyyliin on aina mahdollista lyödä Ottomaanien tapaan armeijan lisäksi lisäjoukko kaikenkarvaista asemiestä, johon oma pieni SA-vahvuutemme helposti "tukehtuu", vaikka olisikin laadullisesti ylivoimainen. Aina Venäjältä rikollisia ja/tai hulluja sekä kivääreitä löytyy. Varsinaisia asevoimia sitten kehiin vain ratkaisutilanteissa...
Suurvalta Venäjä käyttää sotatoimissa kaikenlaisia vanhoja hampaattomia louskuleukoja mutta pieni ja köyhä Suomi kelpuuttaa mukaan vain Nato-yhteensopivia unelmavävyjä. Sehän on ymmärrettävää ettei esim: jenkkien kannata kuljettaa pallon toiselle puolen mitä tahansa, mutta täällä sentään pääsee sotatoimialueelle vaikka omin jaloin. Kaikkien ei tarvitse edes laittaa takkia päälle, sen kun odottaa tuvan ikkunassa mitä kohdalle sattuu.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
En osallistu spekulointi- ja ennustuskeskusteluihin, koska olen vaitiolovelvollinen siitä mitä tiedän suunnitelmista. Toivottavasti riitti vastaukseksi?
Noh, harmittaa tietysti kun keskustelu ei voi edetä. Eli en pidä vastaustasi riittävänä, vaan pikemminkin välttelevänä.
Jos minä olisin kantahenkilökuntaa tai evp ja kuitenkin osallistun monella saralla keskusteluihin, niin en kyllä jättäisi mahdollisuutta käyttämättä siinä kun tulee tällainen kysymys, mihin vastaamalla on tilaisuus jälleen hieman valaa maanpuolustus-intoa reserviläiseen/-siin.

Tässä olisi hyvä paikka markkinoida sitä asiaa, että onko PV kiinnostunut ylipäätään +x ikäisistä ressuista ? Tässähän ei tarvitse tarkkoja suunnitelmia julkaista mutta riittäisi kun edes kuulisi jotain siitä millainen fiilis siellä PV:ssä on yhteistyö-kiinnostuksen tasolla? Ressu haluaa olla kiinnostunut ja kiinnostava. Jos tällaista yhteistä säveltä ei kuitenkaan ole esillä, niin onhan se aika de-motivoivaa ainakin tällä puolella.
Mielestäni estettä asian jonkinlaiseen valottamiseen ei ole, enkä ymmärää miksi kukaan ei siitä halua puhua?

Minkälaisen johtopäätöksen yli x vuotias reserviläinen tulee tehdä siitä, että joka ikisen kerran kun mpnetissä ilmeiseltä skapparilta kysyy millaista yhteistyön kehittämistä voisi olla, niin vastausta ei saa??
Ei minkäänlaista eteenpäin vievää. Minulle tästä muodostuu aika yksiselitteisesti fiilis, että ei niitä edes kiinnosta.
Jos maata puolustava viranomaisorganisaatio ei huolehdi omasta kuvastaan, niin kansalaiset muodostaa sen kuvan kyllä itse oman kokemuksensa perusteella. Tällä hetkellä PV:n mielikuva on reserviläisiä torjuva , eikä tällä pohjalla mitään koko kansan maanpuolustustahtoa pidetä yllä niin hyvin kuin sitä voisi pitää.

Tätä kannattaisi PV:n taholla miettiä.


.
 

adam7

Respected Leader
Kyse ei ole toiveista, vaan rahoitukselllisesta todellisuudesta nykymenolla. Suomen puolustuskyky Venäjää vastaan on aina suhteellinen. Täytyy ottaa huomioon, että Venäjän SA-kokoonpano 2022 saati 2030 on myös roimasti pienempi kuin neuvostoihmeet päätyvät lopullisesti Stenatovsk-Grupin materiaaliksi. Näkisin että jos mietimme puhtaasti oman maan puolustamista tuona aikana pitäisi keksiä uusia ratkaisuja hyödyntää yhä parempia tietoliikenneyhteyksiä, halventuvia sensoreja ja kaukovaikutteisia aseita. Oman lisämausteensa 2030 tullee antamaan myös yhä halventuva robotiikka, vaikkapa iki-ihanan Sergein yhdistettynä robo-pickupiin voinee modata robo-technicaaliksi. :solthum:
No niin, taisi olla eka kommentti jossa myös itä huomioitu, hyvä!

Tuo Venäjän "ikuisuus" näyttää kaikilla olevan ainoa vaihtoehto. Pohditaan myös miten käy jos idässä toteutuu toinen romahdus, eli rahat loppuu ja vahvat alueet alkavat taas itsenäistyä ja jopa itsenäistyvät, eli skenario olisikin Neuvostoliiton toinen hajoamiskierros. Nykymenolla normaalirahat loppuvat ensi vuonna ja kikkailulla saadaan kasaan rahaa vielä pariksi vuodeksi. Sitten on "mielenkiintoiset ajat". Jos näistä selvitään ilman ydinaseita, voisi naapurina olla joku Pietarin ympäristön tasavalta.

Pitäisimmekö siinäkin vaihtoehdossa nykyisenlaista puolustusta, vai siirryttäisiinkö keveämpään systeemiin? Menisikö Suomi tuollaisessa vaiheessa Natoon?
 

Laamanator

Eversti
Noh, harmittaa tietysti kun keskustelu ei voi edetä. Eli en pidä vastaustasi riittävänä, vaan pikemminkin välttelevänä.
Jos minä olisin kantahenkilökuntaa tai evp ja kuitenkin osallistun monella saralla keskusteluihin, niin en kyllä jättäisi mahdollisuutta käyttämättä siinä kun tulee tällainen kysymys, mihin vastaamalla on tilaisuus jälleen hieman valaa maanpuolustus-intoa reserviläiseen/-siin.

Tässä olisi hyvä paikka markkinoida sitä asiaa, että onko PV kiinnostunut ylipäätään +x ikäisistä ressuista ? Tässähän ei tarvitse tarkkoja suunnitelmia julkaista mutta riittäisi kun edes kuulisi jotain siitä millainen fiilis siellä PV:ssä on yhteistyö-kiinnostuksen tasolla? Ressu haluaa olla kiinnostunut ja kiinnostava. Jos tällaista yhteistä säveltä ei kuitenkaan ole esillä, niin onhan se aika de-motivoivaa ainakin tällä puolella.
Mielestäni estettä asian jonkinlaiseen valottamiseen ei ole, enkä ymmärää miksi kukaan ei siitä halua puhua?

Minkälaisen johtopäätöksen yli x vuotias reserviläinen tulee tehdä siitä, että joka ikisen kerran kun mpnetissä ilmeiseltä skapparilta kysyy millaista yhteistyön kehittämistä voisi olla, niin vastausta ei saa??
Ei minkäänlaista eteenpäin vievää. Minulle tästä muodostuu aika yksiselitteisesti fiilis, että ei niitä edes kiinnosta.
Jos maata puolustava viranomaisorganisaatio ei huolehdi omasta kuvastaan, niin kansalaiset muodostaa sen kuvan kyllä itse oman kokemuksensa perusteella. Tällä hetkellä PV:n mielikuva on reserviläisiä torjuva , eikä tällä pohjalla mitään koko kansan maanpuolustustahtoa pidetä yllä niin hyvin kuin sitä voisi pitää.

Tätä kannattaisi PV:n taholla miettiä.


.
Kysytkö yksittäisten virkamiesten kahvipöytämietteitä mallia essonbaari vai organisaation virallista kantaa? Ensin mainittu on asiakokonaisuutena aika väljä ja vaihtelee täydellisestä tiedostamattomuudesta varovaisen myönteisyyden kautta hyvinkin värikkääseen näkemykseen eli yksilöllisiä mielipiteitä löytyy laidasta laitaan eikä niiden kumuloiminen yleistykseksi ole yksiselitteistä hedelmää tuottava prosessi. Onhan Suomessa sentään mielipiteen-, ilmaisun- ja sananvapaus, mitkä takaavat tehokkaasti henkilökohtaisten näkemysten värikkyyden koko spektrin laajuudella.

Sitäpaitsi ei tällaisia kysymyksiä käsitellä ensinkään fiilispohjalta, vaan asialähtöisesti määriteltyjen tarpeiden pohjalta, minkä perusteella muodostettava organisaation virallinen kanta on tässä asiassa se ratkaiseva tekijä. Sen saa virallisesti pyytämällä ja kysymyksen voit tämän tasoisen kysymyksen tapauksessa osoittaa kirjallisena kansalaiskirjeenä esimerkiksi Puolustusministeriöön tai Pääesikuntaan, joiden yhteystiedot löydät em. organisaatioiden www-sivuilta. Keskustelufoorumit ja sosiaalinen media eivät ole oikea kanava siihen tarkoitukseen - kaikenlaiseen muuhun jutusteluun ja spekulointiin toimivat sitten senkin edestä.

Mainitsemasi mielikuva (julkisuuskuva) ja sen vaikutus koko kansan maanpuolustustahtoon ovat hyvä seikka itse kunkin pohdittavaksi.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
Kysytkö yksittäisten virkamiesten kahvipöytämietteitä mallia essonbaari vai organisaation virallista kantaa?
Kysyn yksittäisen nimimerkin näkemystä sillä kannustimella kun vaikuttaa olevan asioista perillä. Minusta ainutlaatuinen tilaisuus jota ei voi jättää käyttämättä.

Sitäpaitsi ei tällaisia kysymyksiä käsitellä ensinkään fiilispohjalta, vaan asialähtöisesti määriteltyjen tarpeiden pohjalta, minkä perusteella muodostettava organisaation virallinen kanta on tässä asiassa se ratkaiseva tekijä.
No. kyllä tänne keskusteluihin näyttää kaikenlaista mahtuvan, joten joustavuus voisi olla mahdollinen tässäkin ketjussa. Jokainen vetää keskustelupalstoilla myös oman fiiliksensä pohjalta.
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Kysytkö yksittäisten virkamiesten kahvipöytämietteitä mallia essonbaari vai organisaation virallista kantaa? Ensin mainittu on asiakokonaisuutena aika väljä ja vaihtelee täydellisestä tiedostamattomuudesta varovaisen myönteisyyden kautta hyvinkin värikkääseen näkemykseen eli yksilöllisiä mielipiteitä löytyy laidasta laitaan eikä niiden kumuloiminen yleistykseksi ole yksiselitteistä hedelmää tuottava prosessi. Onhan Suomessa sentään mielipiteen-, ilmaisun- ja sananvapaus, mitkä takaavat tehokkaasti henkilökohtaisten näkemysten värikkyyden koko spektrin laajuudella.

Sitäpaitsi ei tällaisia kysymyksiä käsitellä ensinkään fiilispohjalta, vaan asialähtöisesti määriteltyjen tarpeiden pohjalta, minkä perusteella muodostettava organisaation virallinen kanta on tässä asiassa se ratkaiseva tekijä. Sen saa virallisesti pyytämällä ja kysymyksen voit tämän tasoisen kysymyksen tapauksessa osoittaa kirjallisena kansalaiskirjeenä esimerkiksi Puolustusministeriöön tai Pääesikuntaan, joiden yhteystiedot löydät em. organisaatioiden www-sivuilta. Keskustelufoorumit ja sosiaalinen media eivät ole oikea kanava siihen tarkoitukseen - kaikenlaiseen muuhun jutusteluun ja spekulointiin toimivat sitten senkin edestä.

Mainitsemasi mielikuva (julkisuuskuva) ja sen vaikutus koko kansan maanpuolustustahtoon ovat hyvä seikka itse kunkin pohdittavaksi.
Virallinen vastaus asiaan on käytännössä se, että asevelvollisuus jatkuu 55 tai 60-vuotiaaksi sotilasarvosta riippuen. Sijoittamatonta reserviä tarvitaan uusien joukkojen perustamiseen ja/tai vanhojen täydentämiseen, mutta myös muissa yhteiskunnalle tärkeissä tehtävissä. Maakuntakomppaniaan voi hakea alle 40v ja MPK:n kautta löytää tekemistä ilman rajoituksia.

Varmaan MPK:n jutut voisi olla tehokkaampia, koska nykyisellään niissä ei ole minkäänlaista edes löyhää joukkoa tai selkeää "urapolkua". Tämä on puhtaasti muiden juttujen "resonointia", koska omakohtaista kokemusta ei aiheesta ole.

Itse olen alistunut siihen ettei aikaa nyt ole, mutta kyllä sitä vielä on paljon ennen kuin täytän 40. Pahin pelkoni, eli kodin ja työpaikan ja kotiseutujen menetys ilman että saan mahdollisuutta tehdä asialle mitään, sentään tuskin toteutuu. SA-joukko riittänee hoitamaan suvereenisti pienet hybridikärhämät ja toisaalta sellaisen kunnon Etelä-Karjala-Harmageddonin tapauksessa, kun raatoa tulisi siinä määrin kuin PV:n julkaisemissa luvuissa ansiokkaasti suurelle yleisölle tiedotettiin, niin ihmettelenpä jos halukas ja hyväkuntoinen ja riskit tiedostava ei saa PVn kautta mieluista ja riskialtista tekemistä. Olen luottavainen, että PV on kartalla tässä ja huojentavaa on se, että poliittinen johto olisi tilanteessa niin kahvilla että todennäköisesti seuraisi PVn näkemystä siitä mitä pitää tehdä. Hyvä niin, koska luotan Puolustusvoimiin ja Presidenttiin AD 2016 enemmän kuin hallitukseen, oppositiosta puhumattakaan.

@Rauhantekijä , muistaakseni joku täällä oli laittanut "yli-ikäisyydestään" huolimatta hakua MAAKKiin ja tähän oli kehotettukin kun kyseli aluetoimistosta asenteella "homma kuin homma kelpaa". Oletko kokeillut tätä vaihtoehtoa? Ihan sama onko sitten vaikka kahvinkeittäjä, kyllähän tuota kautta voisi saada sijoituksen jolla kovassa tilanteessa olisi siellä missä tapahtuu, jos siis tulkitsen oikein että sinäKIN inhoat ajatusta että jotain tapahtuisi eikä siihen pystyisi mitenkään vaikuttamaan. Jos oikein käsitin niin sulla kuitenkin ihan taustaa luonnossa liikkumiseen liittyen, ammuntaharrastetta (?) ja myös mahdollisuus sijoittaa aikaasi hommaan. Tuskin 40 on kuitenkaan välttämättä mikään ehdoton yläikäraja, tai voihan se riippua alueestakin. Mutuilen.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
@Rauhantekijä , muistaakseni joku täällä oli laittanut "yli-ikäisyydestään" huolimatta hakua MAAKKiin ja tähän oli kehotettukin kun kyseli aluetoimistosta asenteella "homma kuin homma kelpaa". Ihan sama onko sitten vaikka kahvinkeittäjä, kyllähän tuota kautta voisi saada sijoituksen jolla kovassa tilanteessa olisi siellä missä tapahtuu,
Kuten huomaat, omassakin kirjoituksessasi se aloitteen tekijä on aina ressu. Ympäristö on lähinnä sellainen että alotteellisuus on ressuilla ja sitten puuhastelevat itsekseen sitä mitä nyt puuhastelevat.
Yritän tässä virittää keskustelua siihen suuntaan, että mitä aloitteita PV:n puolelta on? See the point?
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Kuten huomaat, omassakin kirjoituksessasi se aloitteen tekijä on aina ressu. Ympäristö on lähinnä sellainen että alotteellisuus on ressuilla ja sitten puuhastelevat itsekseen sitä mitä nyt puuhastelevat.
Yritän tässä virittää keskustelua siihen suuntaan, että mitä aloitteita PV:n puolelta on? See the point?
Ehdottomasti parasta olisi aloite PVn puolelta. Tästä olen samaa mieltä. Lisäksi en näe olisiko siitä niin suurta haittaa hieman avata suunnitelmia sijoittamattoman reservin eli nykypäivän entistä nuoremman nostoväen käytöstä in case of. PV on petrannut viestintäänsä hitosti mutta mietittävää/kehitettävääkin vielä on.

PVn podcasteissa oli ihan mielenkiintoista filosofointia sodankäynnin taidosta, todettiin mm. että loppupeleissä ideana on voittaa vastustaja keinolla millä hyvänsä. Kun meidän vastustajaa ajattelee ja luo katseen vaikka Donetskiin niin laajentaisin tuota, että se tarkoittaa (lähes) hinnalla millä hyvänsä. Meinaan tällä sitä että tarvittaessa vaikka kaikki käytettävissä olevat resurssit olisi hyödynnettävä, vaikka sen inhimillinen hinta olisi kova. Vaihtoehdon inhimillinen hinta kun on vielä kovempi. @JR49 kanssa tästä jo mietiskeltiinkin. Sitä paitsi jos vastustaja haluaisi saada merkittävän lukumääräisen ylivoiman niin se vaatisi sellaisen tynnyrinpohjien raavinnan että sijoittamattoman reservin käyttö vaikka lähes pystymetsästä raavittuna ja 30v vanhalla henkilökohtaisella varustetasolla ei olisi mikään "lasten ristiretki". Tai siis 30+ partalasten ristiretki :D
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Niin ja tietysti asia on niin, että PV:n aktiivisuutta rajoittaa raha, kuten aina ennenkin. PV mieluusti pitäisi isompaa vahvuutta (on ääneen sanottu kerta toisensa jälkeen, että syynä supistuksiin ovat säästöt), mutta näillä mennään. Tästä syystä pitäisikin lähtökohdan olla se, että PV aktivoi ilman rahaa, ammattitaitonsa kautta. Eli kertoo puuhasteleville ressuille, miten kannattaa puuhastella, ja kirjaa puuhastelut jonnekin ylös. Sitten maanpuolustustahtoiset ressut puuhastelevat vaikka omalla kustannuksellaan.

Edit: Toisin sanoen...nykylinja pikku parannuksilla.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
PV mieluusti pitäisi isompaa vahvuutta, mutta näillä mennään. Tästä syystä pitäisikin lähtökohdan olla se, että PV kertoo puuhasteleville ressuille, miten kannattaa puuhastella, ja kirjaa puuhastelut jonnekin ylös. Sitten maanpuolustustahtoiset ressut puuhastelevat vaikka omalla kustannuksellaan.
Todellinen osaava reservi toteutuisi juuri tämän linjan mukaisena. Jos näin olisi, ei PV:n varoja ja resurssia tarvitsisi rasittaa niin paljon kuin millainen määrä nykyisin tuntuu olevan keskeisin keskustelun ydin ja syy kaikkeen.

Jo ketjun alussa @J0h1F huomioi otsikkoon liittyen näin:
Alle 200 000 vahvuus ja kykenemättömyys puolustaa koko maata johtaisi myös asevelvollisuuden kyseenalaistumiseen, koska valtio ei enää kykenisi asevelvollisuudesta huolimatta puolustamaan kaikkia kansalaisia.
Tämä on mielestäni keskeinen asia kun pohditaan otsikon mukaisesti tulevaisuuden kokoonpanoa. Kokoonpano ei ole pelkästään 200.000 ukkoa rivissä vaan kokoonpano on nimenomaan sijoitettujen ja osaavien reserviläisten lukumäärä yhteensä, mikä seikka helposti unohdetaan (ainakin skapparit välttää keskustelun). Puolen miljoonan ukon pitäminen harjoittamattomana on typeryyttä maassa jonka puolustusratkaisut perustuvat yleiseen asevelvollisuuteen.

Tätä kannattaisi PV:n taholla miettiä.

.
 

PJ85

Eversti
Lahjoittaja
Oma veikkaukseni kysytyille kokoonpanoille, tässä ei mukana erillisiä joukkueita/komppanioita:
Operatiiviset joukot
KARJPR
PORJPR
2 MEKTSTOS tai vaihtoehtoisesti 2 MEKP/PSP (millä nimellä haluaakaan kutsua), jos tykkejä ei tule ja supistuu mekanisoiduksi pataljoonaksi (vahvennettu).

MTTSTOS on menossa poistoon noilla tietämillä minun arvauksen mukaan.

Alueelliset joukot
4 JVPR, joiden alla on vaihtevasti taisteluosastoja

Ylijohdon alla on RSRAKH, sekä 155K98 ja K83 muodostettuja pattereita/patteristoja.
 
Top