Rinteen/Marin hallituksen politiikka ja siitä keskustelua.

baikal

Supreme Leader
Lahjoittaja
Saadaan mukavasti taas ammattijärjestön ja hallituksen mielipiteenvaihtoa. Nämähän on hallituksen ihan leipälaji.
Olisi kulloinkin milloin minkäkin hallituksen osalta journalismille työtä penkoa millä tavoin kukin ministeri pysähtyy puuhailemaan ns. mukavuusalueellaan. Mauno Fundeeraaja taisi joskus tokaista, että valtiomiehet erottuvat riviministereistä siinä kohtaa, että he kehittyvät koko ajan toimessaan. Se edellyttänee puskemista myös alueille, jotka eivät vastaa osaamista ja mielihaluja.
 

hansai

Supreme Leader
Ministerin vastaus UHVY:n kirjeeseen


Hyvät ulkoministeriön työntekijät,

Olen saanut UHVY:lta perustellun huolenilmaisun ja joukon kysymyksiä, joihin tässä mielelläni vastaan. Tämä syksy on ollut EU-puheenjohtajuuden vuoksi poikkeuksellinen hektinen, ja silloin yhteydenpito henkilökuntaan ja osastoihin on jäänyt puutteelliseksi. Kannan tästä täyden vastuun ja olen luvannut tammikuussa kiertää osastot ja tavata henkilökuntaa entistä intensiivisemmin erityisesti Helsingissä. Puheenjohtajuuskauden aikana olen ehtinytkin tavata jo paljon väkeä ulkomaanedustustoissamme.

"Miksi talon omaa väkeä pidetään pimennossa – mediastako meidän pitää hankkia tietomme työpaikkamme asioista?"

Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu kommunikaatio henkilöstön kanssa. Syksyn kiireinen ohjelma on asettanut siihen erityisen paljon haasteita. Samalla on ollut vaikeita tehtäviä hoidettavana, kuten suomalaisten lasten hädänalainen tilanne Syyriassa. Tämä on asettanut erityisiä haasteita myös henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen suhteen, koska Syyrian suomalaisiin liittyvät asiat ja viranomaisyhteistyö ovat olleet äärimmäisen luottamuksellisia asioita. Sen vuoksi esimerkiksi näistä asioista vastaavan virkahenkilön tehtäviä ja toimeenkuvaa ei ole hallinnossa avattu laajemmin.

"Entä jatkossa, joutuuko esimerkiksi poliittisen osaston päällikkö seuraavaksi lähtemään, jos ministeri ei satu pitämään hänen näkemyksistään?"

Virkamiehillä on kaikki oikeudet omiin näkemyksiinsä. Hyvään valmisteluun kuuluu mielestäni myös eriävien näkemysten esiintuominen ja niistä keskusteleminen. Näin on mielestäni asioiden valmistelussa myös tapahtunut.

"Miten ministeri voi omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja ottaa pois tehtäviä ao. osastopäälliköltä sekä siirtää niitä toiselle, virkamatkalle määrätylle virkamiehelle?"

Ministeri on poikennut vahvistetusta työnjaosta ulkoministeriön työjärjestyksen 56 § perusteella. Pykälän teksti kuuluu:
”Ministeri tai valtiosihteeri kansliapäällikkönä voivat määrätä asian valmistelusta vahvistetusta työnjaosta poiketen. Poikkeuksista työnjakoon voivat vastaavasti määrätä alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja määriteltyjä palvelukokonaisuuksia johtavat virkamiehet vastuualueellaan käsiteltävien asioiden osalta. Virkamies on lisäksi vahvistetusta työnjaosta riippumatta velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka häneen esimiesasemassa oleva toimintayksikön päällikkö tai ministeri vahvistetusta työnjaosta poiketen yksittäistapauksessa määrää hänen suoritettavakseen.”

"Olisi hyvä kuulla, miten virkamiesjohto on puolustanut Tuomista. Vai onko puolustanut lainkaan?"

Ministeriön johto on tuonut esiin Tuomisen vahvuudet, kokemuksen ja pitkäaikaisen kehittämistyön konsulipalveluissa sekä yleisen arvostuksen häntä kohtaan ja käynyt näistä seikoista keskustelua ministerin kanssa.

"Nyt on syntynyt käsitys, että asiasta ei ole mediassa tai muuallakaan tullut vielä esille kaikki. Onko mahdollista, että tässä asiassa joku olisi vääristellyt tekemisiään?"

Syyrian tilanteeseen ja Al-Hol -kysymykseen liittyvät haasteet ovat kesästä 2019 saakka vaatineet ulkoministeriöltä vahvaa panostusta. Näistä kysymyksistä on myös eri kokoonpanoissa käyty keskustelua ulkoministeriön sisällä ja valtioneuvoston piirissä. 56 pykälän mukainen ratkaisu mahdollisti sen, että ulkoministeriö on voinut aktiivisesti valmistella toimia eri tilanteiden varalle, jotka voivat Syyriassa vielä olevia suomalaisia kohdata.

"Millä tavoin, millä perustein ja kenen kautta ministeri on vaatinut Tuomisen siirtämistä pois konsulipäällikön tehtävästä?"

Työntekijöiden työsuhteisiin liittyviä asioita on tietenkin käsiteltävä luottamuksellisesti. Olen normaaliin tapaan keskustellut näistä asioista ministeriön ylimmän virkamiesjohdon kanssa, ja aina käyttänyt tätä reittiä ulkoministeriön tehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Esillä ovat olleet niin hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvät asiat kuin ulkoministeriön vastuualueeseen liittyvien ajankohtaisten asioiden hoito.

Ennen ratkaisujen tekemistä olen halunnut kuulla henkilöä itseään, ja tämä toteutui joidenkin viivytysten jälkeen 4.12. Tässä yksittäisessä tapauksessa henkilön omalla suostumuksella olen saanut luvan referoida keskusteluamme 4.12. ja sen johtopäätöksiä mediassa. Kerroin silloin myös anteeksipyynnöstäni johtuen joistakin aikaisemmista väärinymmärryksistä. Keskusteluissa käytiin läpi myös Al Hol -kysymykseen liittyvä tehtävienjako, eikä näistä ollut erimielisyyttä.

"Miksi tässä yhteydessä puhutaan siirtymävelvollisuudesta? Tuominen on vasta hiljattain määrätty konsulipäällikön tehtävään uudelle määräaikaiselle kolmivuotiselle kaudelle, eikä hän itse ole esimerkiksi hakeutunut suurlähettilääksi. Kuten tiedetään, diplomaattiuran virkamiehen siirtymävelvollisuus lähtökohtaisesti koskee vain siirtymisiä ministeriön ja suurlähetystöjen tehtävien välillä."

Laki ulkoasiainhallinnosta ja sen 17 pykälä määrittelee siirtymisvelvollisuuden. ”Ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, avustaja ja hallinnollinen avustaja ovat määrättäessä velvollisia virassaan siirtymään toiseen tehtävään ja toiseen virkapaikkaan ulkoasiainhallinnon organisaatiossa. Muu yleisvirassa oleva virkamies (yleisvirkamies) on määrättäessä velvollinen virassaan siirtymään edustustosta ulkoasiainministeriöön ja ulkoasiainministeriössä tehtävästä toiseen.”

Tehtävään määrääminen ei ole viran täyttöä vaan uuteen tehtävään ministeriössä voidaan määrätä samaan tapaan kuin ulkomaanedustustoon siirryttäessä.Ulkoministeri Pekka Haavisto
5.12.2019

 

Torstoi

Korpraali
Melkoisella varmuudella ne sylivauvat eivät ole Suomen kansalaisia, en oikein usko että yhdellekkään syyriassa syntyneelle jihadistin lapselle on vahvistettu suomen kansalaisuus...
"suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset”, oli termi jota käytettiin noista leiriltä noudettavista. Ja ensisijaisena tavoitteena oli siis saada pelkät lapset Suomeen.
Haavisto/ulkoministeriö yrittää siis saada (väkisin)lapsia Suomeen joilla ei ole edes suomen kansalaisuutta. Kuulostaa melkein lailliselta...
Pitäisi tehdä Suomeenkin laki jolla kaksoiskansalaisilta voitaisiin Suomen kansalaisuus ottaa pois tarvittaessa. Tämäkin ongelma voisi olla sillä taputeltu.
 

Oho

Eversti
"suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset”, oli termi jota käytettiin noista leiriltä noudettavista. Ja ensisijaisena tavoitteena oli siis saada pelkät lapset Suomeen.
Haavisto/ulkoministeriö yrittää siis saada (väkisin)lapsia Suomeen joilla ei ole edes suomen kansalaisuutta. Kuulostaa melkein lailliselta...
Pitäisi tehdä Suomeenkin laki jolla kaksoiskansalaisilta voitaisiin Suomen kansalaisuus ottaa pois tarvittaessa. Tämäkin ongelma voisi olla sillä taputeltu.
Äh mä olin luultavasti väärässä, jos äiti on Suomen kansalainen lapsi on automaattisesti Suomen kansalainen mutta asiasta pitää ilmoittaa maistraattiin...
 

inscout

Kenraali
Olen käynyt juridista keskustelua parin jäsenen kanssa näiden ISIS-lasten ja äitien palauttamisesta. Joku on sen ehkä huomannut.

Keskustelukumppanini ovat reilusti tuonnin puolella. Itse ole hieman raukkamaisesti ollut sanomatta kantaani.

Tulkoon nyt suoraan sanottua.

Ei Suomeen. Ei äitejä, ei lapsia.
 

Loyd

Majuri
Lahjoittaja
Haavistolle on nyt tarjolla kunniallinen pois pääsy kiusallisesta tilanteesta jos vihreät vain eivät valitse häntä seuraavan hallituksen ministeriksi. Hannu Hanhi selviää taas kuivin jaloin koska sattumalta ministerit valitaan kohta uudestaan.
 

inscout

Kenraali
Haavistolle on nyt tarjolla kunniallinen pois pääsy kiusallisesta tilanteesta jos vihreät vain eivät valitse häntä seuraavan hallituksen ministeriksi. Hannu Hanhi selviää taas kuivin jaloin koska sattumalta ministerit valitaan kohta uudestaan.
Hihi... Hhihiiii.... Hiiiiiihhhihihiiihi...

Vihreät myöntäisivät virheen? Ja Vihreät jättäisivät ulkopuolelle homon, jolla on tumma poikakaveri ja joka oli pressanvaaleissa 1,8 miljoonalla äänellä kakkospaikalla???

Jos Haavisto ampuisi mustan miehen Hummerin kannelta ja heittelisi kranaatteja SETA:n vuosikokouksen butdrink-jonoon, niin vihreät eivät antaisi hänen erota.

Haavisto = vihreät tällä hetkellä.

Tai sanokaa joku toinen suuri nimi vihreiden keskuudesta jolla olisi läheskään sama näkyvyys ja kansallinen/kansainvälinen rooli?
 

tonoppa

Kersantti
Haavistolle on nyt tarjolla kunniallinen pois pääsy kiusallisesta tilanteesta jos vihreät vain eivät valitse häntä seuraavan hallituksen ministeriksi. Hannu Hanhi selviää taas kuivin jaloin koska sattumalta ministerit valitaan kohta uudestaan.
Jos Haavisto olisi tosissaan ajamassa vihreiden politiikkaa, se olisi ottanut vastaan tarjolla olleen puheenjohtajan pestin. Nythän Pekka on vain keräämässä näkyvyyttä ja irtopisteitä presidentinvaaleja ajatellen, muut kantavat vastuun. Taisi tulla vaan yllätyksenä tämä negatiivinen asenne sen vihreän kuplan ulkopuolella. Omat joukothan palvovat tästä hyvästä, mutta niillä äänillä ei onneksi ole mitään asiaa presidentiksi.
 

Fremen

Respected Leader
Hihi... Hhihiiii.... Hiiiiiihhhihihiiihi...

Vihreät myöntäisivät virheen? Ja Vihreät jättäisivät ulkopuolelle homon, jolla on tumma poikakaveri ja joka oli pressanvaaleissa 1,8 miljoonalla äänellä kakkospaikalla???

Jos Haavisto ampuisi mustan miehen Hummerin kannelta ja heittelisi kranaatteja SETA:n vuosikokouksen butdrink-jonoon, niin vihreät eivät antaisi hänen erota.

Haavisto = vihreät tällä hetkellä.

Tai sanokaa joku toinen suuri nimi vihreiden keskuudesta jolla olisi läheskään sama näkyvyys ja kansallinen/kansainvälinen rooli?
Puhutaanko SIRPA-kranuista? Asia kiinnostaa minua.
 

ajs178

Ylipäällikkö

Emma Kari. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Emma Kari: Ulkoministeriä arvostelevat haluavat jättää lapset leirille

KASPERI SUMMANEN | 04.12.2019 | 20:08

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan moni on valmis hylkäämään ISIS-leirin lapset.
– Al-Holissa on vankileirillä suomalaisia lapsia, joiden elämää ja terveyttä leirin olosuhteet uhkaavat. Ulkoministerin kritisoinnin taustalla tuntuu monella olevan halu jättää lapset leirille, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari toteaa.

Kari kommentoi Twitter-ketjussaan ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suhteen esitettyjä syytöksiä ja kysymyksiä. Haaviston on muun muassa kerrottu painostaneen virkamiestä järjestämään ISIS-leirin suomalaiset lapset konsulikyydillä Suomeen ja sen jälkeen syrjäyttäneen poikkiteloin asettuneen virkamiehen. Haavisto on kiistänyt väitteet.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt al-Holin asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Kysymyksessä ruoditaan muitakin asiaan kansanedustajien mukaan liittyviä epäselvyyksiä.
Emma Kari muistuttaa lapsista.
Ainakaan perussuomalaisille mikään fakta ei tule asiassa riittämään, koska he haluavat jättää hädässä olevat suomalaiset lapset oman onnensa nojaan.
– Järkyttävän moni poliitikko on valmis jättämään lapset vaikka kuolemaan leirille, hän sanoo.

Kari toteaa, ettei asiassa esillä ollut oikeuskanslerin ratkaisu velvoita Suomea toimimaan, vaan kuvaa oikeudellisen pohjan, jolle viranomaisen toiminta perustuu.
– Velvoite toimia tulee perustuslaista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta. Viranomaiset tekevät tältä pohjalta virkatyönä ratkaisuja, Emma Kari toteaa.

Hän suosittelee myös kuuntelemaan Pekka Haaviston maanantain lehdistötilaisuuden. Siinä haavisto vastasi hänestä mediassa esitettyihin väitteisiin. Ilta-Sanomat julkaisi kuitenkin keskiviikkona sähköpostiviestejä, joiden perusteella IS on kyseenalaistanut Haaviston puheita. Asiasta kerrotaan tarkemmin muun muassa tässä.

Emma Kari toteaa, että Syyrian vankileireillä on edelleen tuhansia ulkomaalaisia lapsia, jotka ovat sodan uhreja. Suomen velvollisuus on hänen mukaansa huolehtia suomalaisista lapsista, eikä jättää heitä alueen muutenkin vaikeassa tilanteessa olevan hallinnon huoleksi.
– Pidetään perusasiat mielessä: Suomi on sitoutunut noudattamaan lapsen oikeuksia, koska se on oikein. Tällaiset sopimukset punnitaan juuri vaikeissa tilanteissa. Lapsella on oikeus jäädä henkiin silloinkin, kun hänen vanhempansa ovat tehneet jotakin hirveää, Emma Kari sanoo.

Emma Kari on otsikon arviossansa mielestäni oikeassa. Haaviston toiminnassa kaikkein närkästyttävin asia on juurikin se, että on pyritty tuomaan Suomeen terroristeja, vaikka tiedetään, että heitä ei täällä voida saada vastuuseen teoistaan. Kaiken lisäksi on pyritty tuomaan heidät tänne salassa kansalta ja jopa eduskunnalta. Se että ministeriössä on huono ilmapiiri tai että virkamies on sysätty syrjään ovat ns. minor details itse ydinasian ympärillä.
 

ajs178

Ylipäällikkö
Jos Haavisto olisi tosissaan ajamassa vihreiden politiikkaa, se olisi ottanut vastaan tarjolla olleen puheenjohtajan pestin. Nythän Pekka on vain keräämässä näkyvyyttä ja irtopisteitä presidentinvaaleja ajatellen, muut kantavat vastuun. Taisi tulla vaan yllätyksenä tämä negatiivinen asenne sen vihreän kuplan ulkopuolella. Omat joukothan palvovat tästä hyvästä, mutta niillä äänillä ei onneksi ole mitään asiaa presidentiksi.
Se riski tässä on, että toisella kierroksella on Halla-aho vs. Pekka Haavisto. Halla-aho jakaa niin rajusti mielipiteitä, että Haavisto saattaisi voittaa hyvinkin.
 

ajs178

Ylipäällikkö
Mikäli Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on oikeassa, on alaikäisen kansalaisen oikeusturva vakavassa vaarassa monessa muussakin tilanteessa, ja lakia olisi kiireellisesti muutettava.
Toinen vaihtoehto on ettei hän ole ajatellut lakien voimassaoloaluetta ollenkaan. Kaikkia Suomen lakeja kun ei todellakaan tarvitse ulkomailla noudattaa.
Esimerkkejä:
1) Suomen kadulla on talvella pakkasessa yksinään harhailemassa 8 vuotias suomen kansalainen. Tolvasen mukaan häntä ei voida ottaa viranomaisen huostaan, jos vanhempia ei löydetä, eikä huostaanottoprosessia voi siksi käynnistää. Häntä ei myöskään voida siirtää pakkaksesta sisätiloihin ilman huostaanottoa, koska hänen mukaansa se olisi vapauden riisto?!? Jätetään siis hänet kadulle kuolemaan, ja toivotaan ettei kukaan saa syytettä heitteillejätöstä. Tämäkö tosiaan on Tolvasen kanta asioihin?
2) Pariisissa harhailee kadulla yksinään alaikäinen 8 vuotias syntyperäinen suomen kansalainen, joka ei osaa sanaakaan ranskaa, eikä vanhempia Ranskan viranomaisten pyrkimyksistä huolimatta löydetä. Tolvasen mukaan häntä ei voi tuoda laillisesti Suomeen ilman vanhempien kuulemista. Jätetään siis sinne yksinään jatkossakin. Suomeen lapsi ei pääse ennen kuin tulee täysi-ikäiseksi, jolloin voi itse pyytää konsuliapua suomeen pääsemiseksi. Jos Tolvanen on tässä oikeassa tulee lakeja muuttaa ja äkkiä.

Vaihtoehtoinen skenaario on se, ettei laki huostaanotosta ole pätevä Suomen ulkopuolella, eikä siksi estä lapsen tuomista ulkomailta Suomeen, kunhan hän on suomen kansalainen ilman vanhempien tavoittamistakin. Saisi siis tuoda ensin suomeen, ja vasta sitten käynnistää tarvittaessa huostaanottoprosessi. Ja entäs jos se ei onnistu koska vanhempia ei tavoiteta?
Esim jos suomessa asuva yksinhuoltaja vanhempi katoaa, epäily henkirikoksesta, eikä ruumista löydetä. Kuolleeksi julistaminen vie vuosikausia. Lastensuojeluko ei muka voisi tehdä lapsen hyväksi mitään, koska huostaanottoprosessia ei voisi käynnistää ilman vanhempien kuulemista. Annettaisiinko lapsen kuolla Suomessa nälkään vuosikausien odottamisen aikana, eikä kukaan voisi hoitaa huoltajalle kuuluvia tehtäviä?!? Eihän moisessa ole mitään järkeä. joko tulkinta on väärä taikka sitten lakia pitää kiireellisesti korjata.
Olisikohan oikea tulkinta mahdollisesti se että vanhempaa on kuultava suomessa tapahtuvassa suomessa sijaitsevaan lapseen kohdistuvassa huostaanottoprosessissa jos se on mahdollista, eli siihen on annettava tilaisuus. Vaan jos lastensuojelulla ei olekaan mahdollisuutta kuulla vanhempaa siksi että hän on kuollut, kadonnut, tai ulkomailla lastensuojelun tavoittamattomissa, niin kuuleminen voidaan jättää väliin?
eiköhän se mene niin, että Suomen lait eivät päde Syyriassa eikä Suomen viranomaisilla ole siellä toimivaltuuksia. Mahdollinen huostaanotto pitää tehdä Syyrian viranomaisten toimesta joko omatoimisesti tai sen jälkeen kun Suomi on pyytänyt oikeusapua heiltä. Syyrian viranomaiset voivat sitten päättää huostaanotettujen luovuttamisesta Suomeen, jos katsovat, että se ei vaaranna lasten etuja. Vähän sama asia kuin, että Suomen poliisi ei voi mennä pidättämään Janne Naccia Espanjan aurinkorannikolta, vaan Espanjan viranomaiset pidättävät, sen jälkeen tutkivat, että onko syytä luovuttaa Suomeen, ja sitten vasta luovuttavat. Tässäkään tapauksessa luovutusta ei toteuteta tuosta vain, koska Suomen poliisi pyytää, vaan sen perusteet tutkitaan ensin. Sama juttu al-hol-keississä. Suomi ei voi vain pyytää, että lapset luovutetaan Suomeen, jos huostaanoton kriteerit eivät paikallisen lainsäädännön mukaan täyty. Kurdit ovat tehneet selväksi, että lapsia ei eroteta äideistään. Tähän meidän on tyytyminen, vaikka Suomessa huostaanoton edellytykset täyttyisivätkin. Tätä isompi ongelma on, että Syyrialla ei ole toimivaltaisia viranomaisia al-holissa, vaan valtaa pitää laiton aseellinen ryhmä (Kurdit), joiden hallinnon legitimiteettiä ja suvereniteettiä ei olla kansainvälisesti tunnustettu. Ei siis ole ketään juridisesti pätevää, keneltä oikeusapua voisi pyytää ISIS-lasten haltuunottoon ja luovuttamiseen.

Näihin ongelmiin Haaviston projekti on kilpistynytkin. Nythän Haavisto on päättänyt ohittaa nämä juridiset kysymykset ja käskenyt virkamiestä toimimaan omin lupinensa ja hakemaan ainakin lapset pois sieltä. Ymmärrettävästi virkamies on todennut, että se on laitonta
 

Coffee Man

Ylipäällikkö
Kaikki lapset ovat ihan ilmiselvä turvallisuusriski ja jos niitä on ihan pakko tänne roudata, niin ne pitää ottaa kaikki huostaan ja viedä ihan perkeleen kauas äideistään. Ja mikä vielä tärkeämpää...on aloitettava välittömästi todella intensiivinen (vasta)aivopesu, jota voitaneen vaikka terapiaksi kutsua :ROFLMAO:

Nämä lapset on kasvatettu siihen että paras vääräuskoinen on kuollut vääräuskoinen ja päiden katkominen on ihan hauskaa puuhaa ja kuuluu jokaisen oikeauskoisen arkipäivään. Osa lapsista on syntynyt leirillä, mutta on ihan varma asia että samat kasvatusmenetelmät ovat voimissaan sielläkin.

Tässä otetaan iso riski ja se riski vain kasvaa vuosien myötä jos hommaa ei hoideta kunnolla ja pahoin pelkään että ei hoideta.

Mitä Haavistoon tulee niin ajankohta suosii juurikin Haavistoa. Persut eivät kykene Haavistoa kaatamaan, mutta mikäli virkamiehet eivät hellitä niin kyllä seuraavat potkut saa Haavisto.

Tässä on kyse ulkoministeriön toimintakyvystä ja sen heikkenemisestä...se on erittäin vakava asia eikä sitä voi loputtomiin lakaista maton alle.
 
Top