Rinteen/Marin hallituksen politiikka ja siitä keskustelua.

Tilanne alkaa olemaan lukossa.

Tuskin kepulit lähtee itseään lopulliseti nolaamaan. Jos demarit eivät potki Rinnettä pellolle ennen tulevaa iltapäivää, niin alkaa tämän hallituksen tarina olemaan lopussa. Vaikka Kepu suostuisi nöyrtymään, niin tämän hallituksen toimintakyky on pysyvästi mennyttä.

Hyvältä näyttää jos Halla-aholta kysytään :ROFLMAO:

No joo.

Toisaalta paisti on koko ajan kypsymässä, ja olisi tosi mureaa tai jopa ylikypsää jos ajan antaisi vielä kulua.
 

Solidsnake

Kenraali
Aiemmin illalla kirjoitin että otan viskin mikäli Rinteen eroilmoitus tulee. Ei tullut vielä mutta huominen on toivoa täynnä. Olen huomenna päiväseltään työmatkalla Kotkassa. Junalla kun liikun ja jos erouutinen tulee, niin taidanpa tosiaan nauttia jonkun hyvän mallasviskin juhlan kunniaksi. Pystyykö kukaan suosittelemaan mitään hyvää anniskeluravintolaa kaupungista ?
[email protected]
 

hansai

Supreme Leader

Erkki

Kenraali
Leena Meri
@leena_meri

·
33min

Haavisto vetoaa että oikeuskansleri olisi ohjannut miten pitää toimia. Ei ole. Päätöksessä 10.10.2019 OKA toteaa lopuksi:”Oikeuskansleri Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.”

Ja taasko se Pekka yrittää pakitella virkamiehen selän taakse? Ihme lymy.
 
Eiköhän tälle ketjulle voi kohta laittaa uuden otsikon. Rinteen aika on ohi, ei Kepu tässä petä. Melko epätoivoiselta kuulosti jo Antin huutelu oikeusturvansa perään, eihän ministerillä tässä suhteessa mitään oikeuksia ole, vaan hallituskumppanit vain joko luottavat tai sitten eivät.

Jep. Huono häviäjä kaiken lisäksi.
 

tonoppa

Luutnantti
YLEn suoraa lähetystä katsoessa kirjoitettua:

Se on todella taitava siirtämään huomion haluamaansa suuntaan ja osaa vaikuttaa erittäin uskottavalta ja asiantuntevalta lööperöidessään.

Se "ei mene yksityiskohtiin" joten se ei jää kiinni valehtelusta johtaessaan harhaan. Puhuu ensin täysorvoista ja sitten ei väitä suoraan että suomalaiset orpolapset ovat siellä ahdingossa, mutta luo sellaista vaikutelmaa.

Kiertelee pääasiaa puhumalla niin laajasti että on vaikeaa huomata mitä jättää puhumatta.

Luo spekulaatioita ja uhkakuvia kaaoksesta johon piti varautua.

"Näitä.. ei voi avata.. ..turvallisuus..."

Selittää jihadismin pois jihadisteiltä.

Selittää hallitusohjelman syylliseksi virkamiehen syrjään siirtämiseen.

Ihan käsittämättömän hermostunut koko ajan.

Viljelee valtavasti tunnesanastoa, jolla voi hakea empatiaa ja sympatiaa. Epäsuoraa uhriutumista.

Kuunnellessa tulee sellainen mielikuva että suuntaa ulkoministeriön resurssit ihan väärin.

Onnistui erittäin taitavasti sivuuttamaan hankalat omaa toimintaansa koskevat seikat.

Nyökkäilee todella paljon. Se tuo mieleen ne käytettyjen autojen kauppiaat jotka hokevat kyllä-sanaa joka väliin.

Hoitaa suuren osan ilme- ja eleteatterinn kautta.

Oma arvioni: Pelaa puolitotuuksilla. Toivottavasti aukot paljastuvat aukottomasti. Epäilen ettei niin käy vaan suut tukitaan "lasten turvallisuuteen liittyvällä vaitiolovelvollisuudella" ja virkamiesten siirtymisvelvollisuudella.

Kovasti väisteli mutta olihan siellä kuitenkin valhe takana. Sen verran liukkaalta kuitenkin vaikutti Haavisto että varmaan tämäkin kaatuu Rinteen niskaan.
 

hansai

Supreme Leader
Helsingin Sanomien tietojen mukaan koko Suomen hallitus on siunannut operaation, jonka tarkoitus on hakea al-Holin leirillä olevia naisia ja lapsia takaisin Suomeen. Myös tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä on informoitu asiasta.

HS:n tietojen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on värvännyt kokeneen diplomaatin hoitamaan operaatiota. Operaatiolle on HS:n tietojen mukaan oikeuskansleri Tuomas Pöystin tuki.

Koko hallitus päätti asiasta HS:n tietojen mukaan sen jälkeen, kun oikeuskansleri Pöysti antoi asiasta ratkaisunsa lokakuussa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä, ilman leirillä olevia äitejään. Kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

Ulkoministeriössä tapaus on herättänyt ihmetystä, sillä Tuominen on arvostettu virkamies ja diplomaatti, jonka konsulipäällikön virkaa jatkettiin vielä kesäkuussa vuoteen 2022 saakka. Ulkoasiainvaliokunta on kutsunut Haaviston selventämään asiaa tiistaina.
Haavisto kertoi maanantai-iltana tiedotustilaisuudessa, että lokakuussa tulleen oikeuskanslerin päätöksen mukaan tuli ohjeistus, että ainakin lapset tulisi saada pois al-Holin leiriltä. Haavisto sanoi, että kun ratkaisu tuli, hän nimesi virkamiehen, jonka tarkoitus oli valmistella oikeuskanslerin päätöksen mukainen päätös.

Haavisto kiisti virkamiehen painostuksen.

HS:n mukaan operaation ajatus on, että sitä hoitava virkamies voi ”tapauskohtaisesti” harkita tuodako perheitä, naisia ja lapsia takaisin Suomeen.

Pöystin mukaan ”perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa turvattu oikeus elämään” puoltavat sitä, ”että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset”.

 

hansai

Supreme Leader
Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi
10.10.2019

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen.

Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti monitahoinen. Lisäksi tilanne Syyriassa muuttuu jatkuvasti.

Oikeuskanslerille tehtiin lukuisia kanteluita, joissa arvosteltiin muun muassa Suomen hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä, ulkoministeri Pekka Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa sekä ulkoministeriötä siitä, että he eivät ole ryhtyneet Suomen lainsäädännön tai Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja konsulipalvelulain vaatimiin toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi Al Holin leiriltä Syyriasta.

Ulkoministeriön toiminta kotiuttamisessa

Syyrian tilanteen takia Suomen ulkomaanedustusto ei voi tarjota alueella konsulipalveluja tavanomaiseen tapaan. Tästä on kerrottu matkustustiedotteissa. Muun muassa kesällä 2011 annetussa matkustustiedotteessa on annettu maasta poistumissuositus ja alkuvuodesta 2013 on tiedotettu, että lähetystöllä ei ole mahdollisuuksia avustaa mahdollisen evakuoinnin järjestämisessä.

Oikeuskanslerin mukaan käsiteltävänä olevassa tapauksessa on merkitystä sillä, että ulkoministeriö on useita vuosia sitten nimenomaisesti ohjeistanut poistumaan alueelta ja ilmoittanut, että konsulipalveluja ei ole saatavissa. Ulkoasianhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella Suomessa asuneet leirillä olijat.

Suomessa olevien turvallisuudesta huolehtiminen - kotiutettavista aiheutuva mahdollinen turvallisuusuhka

Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä toiminnassaan niin, että Suomessa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Oikeuskanslerin saamien tietojen valossa on korostettava myös leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia. Kysymys on kiperästä perus- ja ihmisoikeuksien punninnasta, johon ei voida ottaa kantaa pelkästään laillisuusvalvonnan keinoin. Tämä johtuu siitä, että punninnassa on otettava huomioon se, missä määrin aikuisista palaajista aiheutuva turvallisuusuhka on hallittavissa kohtuullisin toimenpitein. Tällaista kysymystä ei voida laillisuusvalvonnan keinoin selvittää. Laillisuusvalvonnan keinoin ei voida myöskään arvioida esimerkiksi sitä, mitkä ovat Suomen viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet kotiuttaa leirillä olijat kotiuttamiseen osallistuvien viranomaisten turvallisuutta vaarantamatta tai selvittää kotiutettavien henkilöiden henkilöllisyys.

Lasten oikeus elämään – Suomeen yhdessä huoltajan kanssa vai yksin?

Toisaalta kysymys on leirillä olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista, jotka ovat vakavasti vaarantuneet leirin huonojen olojen vuoksi. Tämä koskee erityisesti suomalaisten tai Suomen pysyvän oleskeluluvan haltijoiden lapsia, jotka ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään ja joiden oikeudesta elämään on kysymys.

Pelkästään lasten kotiuttamiseen liittyy oikeudellisesti vaikeita näkökohtia. Jos Suomen viranomaiset pystyisivät auttamaan pelkästään lapset pois leiriltä, on kysyttävä mihin lainsäädäntöön perustuen lapset voitaisiin erottaa huoltajistaan. Suomen lainsäädännössä huostaanoton edellytyksistä ja menettelytavoista säädetään lastensuojelulaissa. Oikeuskanslerin mukaan kyseistä lakia tai lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen asianomaisia määräyksiä ei ehkä ole mahdollista noudattaa täysimääräisesti vieraan valtion maaperällä. Oma kysymyksensä on vielä se, millainen painoarvo on leiriolosuhteissa huoltajan mahdollisesti antamalla suostumuksella huostaanottoon.

Tässä tilanteessa oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin.

Toisaalta huoltajan oikeuksilla on myös rajansa. Leirillä olevat aikuiset ovat tietoisina vallitsevista olosuhteista ja erittäin merkittävistä riskeistä erityisesti lasten keskeisille perus- ja ihmisoikeuksille menneet alueelle. Lapsen ja hänen huoltajansa oikeuksia yhteensovitettaessa ensisijainen merkitys on lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit.

Perhe-elämän suoja ei siten oikeuta huoltajaa lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantaviin toimiin.

Tämän vuoksi sekä leirin vaikeat olosuhteet ja aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioon ottaen oikeuskansleri pitää mahdollisena sitä, että Suomen viranomaiset pyrkivät tapauskohtaisen arvion perusteella kotiuttamaan lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Oikeuskanslerin oikeudellinen arvio on, että perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa turvattu oikeus elämään, lapsen edun ensisijaisuus häntä koskevissa toimissa sekä julkisen vallan perus- ja ihmisoikeuksien perustuslaissa säädetty turvaamisvelvoite puoltavat sitä, että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset. Oikeuskansleri toteaa kuitenkin, että oikeudellisella arviolla on rajallinen merkitys, koska viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet toimia Suomen rajojen ulkopuolella ovat erilaiset kuin jos kyse olisi Suomen sisäisestä tilanteesta.

Oikeuskanslerin käsityksen mukaan Suomen viranomaisten on käytännössä mukauduttava Syyriassa olevan leirin hallinnoijien tai mahdollisten muiden toimijoiden asettamiin ehtoihin. Tällaisessa tilanteessa korostuu toimivaltaisen viranomaisen laaja harkintavalta siitä, mitkä toimenpiteet ovat mahdollisia

Valtioneuvoston on jo selvittänyt ja selvittää edelleen toimintaedellytyksiä ja –mahdollisuuksia asiassa.

Oikeuskansleri Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

Oikeuskanslerin ratkaisu OKV/998/1/2019 jne.

 

Solidsnake

Kenraali
Helsingin Sanomien tietojen mukaan koko Suomen hallitus on siunannut operaation, jonka tarkoitus on hakea al-Holin leirillä olevia naisia ja lapsia takaisin Suomeen. Myös tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä on informoitu asiasta.

HS:n tietojen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on värvännyt kokeneen diplomaatin hoitamaan operaatiota. Operaatiolle on HS:n tietojen mukaan oikeuskansleri Tuomas Pöystin tuki.

Koko hallitus päätti asiasta HS:n tietojen mukaan sen jälkeen, kun oikeuskansleri Pöysti antoi asiasta ratkaisunsa lokakuussa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä, ilman leirillä olevia äitejään. Kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

Ulkoministeriössä tapaus on herättänyt ihmetystä, sillä Tuominen on arvostettu virkamies ja diplomaatti, jonka konsulipäällikön virkaa jatkettiin vielä kesäkuussa vuoteen 2022 saakka. Ulkoasiainvaliokunta on kutsunut Haaviston selventämään asiaa tiistaina.
Haavisto kertoi maanantai-iltana tiedotustilaisuudessa, että lokakuussa tulleen oikeuskanslerin päätöksen mukaan tuli ohjeistus, että ainakin lapset tulisi saada pois al-Holin leiriltä. Haavisto sanoi, että kun ratkaisu tuli, hän nimesi virkamiehen, jonka tarkoitus oli valmistella oikeuskanslerin päätöksen mukainen päätös.

Haavisto kiisti virkamiehen painostuksen.

HS:n mukaan operaation ajatus on, että sitä hoitava virkamies voi ”tapauskohtaisesti” harkita tuodako perheitä, naisia ja lapsia takaisin Suomeen.

Pöystin mukaan ”perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa turvattu oikeus elämään” puoltavat sitä, ”että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset”.

Jos asia on näin, niin miksi yritetään salassa toteuttaa, myös minkä takia kielletään kysyttäessä että tällaista oltaisiin tekemässä?
 

fulcrum

Respected Leader
Leena Meri
@leena_meri

·
33min

Haavisto vetoaa että oikeuskansleri olisi ohjannut miten pitää toimia. Ei ole. Päätöksessä 10.10.2019 OKA toteaa lopuksi:”Oikeuskansleri Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.”


Ehkä tuossa Meri on lukenut viestitystä kuin piru Raamattua. Eihän Haavisto sanonut että oikeuskansleri on MÄÄRÄNNYT heitä tekemään yhtään mitään.

Haaviston tiedotustilaisuuden anti oli täysin vastakkainen IS:n artikkelin kanssa. Jompi kumpi puhuu siis raskasta palturia, en osaa sanoa kumpi.
 

Nhhk

Eversti
Jos poliitikko itkee tällaisessa tapauksessa niin kuinkahan pystyy toimimaan kun rajan takaa kuuluu telaketjujen kolinaa..
Joko Rinne eroaa tai Rinne taistelee ja kaataa hallituksen, keskustasta kuvaillaan tilannetta.

Toivottavasti keskusta pitää puheensa
 

Rauhantekijä

Respected Leader
Saattaa (Rinne) vielä itkettää Kulmunia julkisesti. Ei nimittäin ollut kaukana.
Jos poliitikko itkee tällaisessa tapauksessa niin kuinkahan pystyy toimimaan kun ….....
Nyt on nuorella johtajalla tulikasteen paikka. Kulmuni varmaan ymmärtää nyt joko asettuvansa kovan luokan Suomi-poliitikkojen luokkaan tai häviävän luuserina takaviistoon.
Kulmunin kohdalla johtajuus joko jatkuu tai päättyy tähän. Se mitä kaikki Suomen naiset nyt odottavat: Girl Power - ja Rinteelle näytät närhen munat.

Ton jälkeen kukaan ei enää vittuile ja Keskustalla on aito Johtaja.
.
 
Top