"Säästöt romuttavat puolustusjärjestelmän"

Hejsan

Alokas
BAN
Sotilaslähde: Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta
Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta

Suomen hallitus vaatii valtiontalouden uudessa kehysmäärärahojen selonteossa, että armeijan on ryhdyttävä välittömiin säästötoimiin. Puolustusvoimien on toteutettava "merkittäviä rakenteellisia ja toimintatavan muutoksia”, selonteossa sanotaan: 200 miljoonan euron edestä näin alkuun. Korkea-arvoinen suomalainen sotilaslähde on suostunut kommentoimaan Verkkomedialle Suomen armeijan tilaa. Uutiset ovat huolestuttavia.

Suomalainen sotilaslähde on suostunut valottamaan Verkkomedialle Suomen armeijan tilaa anonyymina. Hänen mukaansa "Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty kaksi suurta linjapäätöstä puolustusvoimien suhteen, koko yhteiskuntamme laajassa kontekstissa. Ensimmäinen on se, että reservin määrä pudotettiin 500.000 reserviläisestä 350.000 reserviläiseen."

Talouselämä-lehti kertoo että "Hallitus vaatii uudessa selonteossaan armeijaa tekemään ´merkittäviä´ leikkauksia, jotka supistavat puolustuksen toimintaa ja kattavuutta."

Sotilaslähde uskoo, että reservin määrää tullaan pudottamaan entisestään. Hänen arvionsa mukaan hallituksen päätöksen takana on halu sorvata järjestelmä Nato-kuntoon.

"Aseistuksen laatu- ja määrä-argumenteilla ei ole ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Puolustusvoimia on haluttu rakentaa Nato-yhteensopivaksi ja aivan erilaisen doktriinin toteuttamiseen eli kansainvälisiin tehtäviin. Samalla on luovuttu koko Suomen alueen puolustusvelvoitteesta", toteaa sotilaslähde: "siihen eivät enää nykyisetkään reservit lukumääräisesti riitä".

Sotilaslähde mainitsee upseeriston jakautuneen jyrkästi kahtia: Nato-myönteisiin ja -kielteisiin, vaikka siitä ei julkisuudessa juurikaan puhuta. Räikeä jakaantuminen halvaannuttaa puolustusvoimien toimintaa. Nato-kielteinen armeijan osa lienee se, josta joukkoja tullaan harventamaan säästötoimien varjolla, ja upseeristoa irtisanotaan tai lomautetaan.

Verkkomedialle lähdesuojan turvin puhunut sotilaslähde arvioi, että Suomen puolustusta on nykymuotoisesti mahdotonta hoitaa: leikkauksilla maavoimilta viedään suhteessa eniten samalla kun jätetään rannikkopuolustus täysin auki. Maa- ja rannikkopuolustus ovat toisiaan tukevia. Jos toista heikennetään, heikkenee toinenkin.

Hallituksen vaatimien leikkausten jälkeen siis molemmilta sivuilta pääsee sisään Suomeen.

Sotilaslähde kuvaa armeijan motivaatiotasoa edellä kerrotun takia alhaiseksi. Suomen hallitukseen ja presidenttiin luotetaan vain julkisesti.

Mikä on Suomen nykyinen uhkatila?

Joku saattaa kysyä, onko tarkoitus puolustaa vain Helsinkiä. Pelkästään Helsingin puolustaminen vaikuttaa mahdolliselle skenaariolle siksikin, että eduskuntatalon alle parhaillaan rakennetaan maanalaista suojastoa. Julkisuudessa maan alle louhittavasta tilasta on puhuttu eduskunnan logistiikkakeskuksena.

Verkkomedian saamien tietojen mukaan tosiasiassa kyseessä on kriisiajan ja niin sanotun puolueettomuuden suojavaiheen poliittinen ja osin sotilaspoliittinen johtokeskus. Verkkomedia ei ole vielä kyennyt selvittämään, onko tarkoitus liittää nyt rakenteilla oleva, logistiikkakeskukseksi nimitetty uusi osa Tuomiokirkon alla sijaitseviin maanalaisiin rakenteisiin, joita alettiin rakentaa 1990-luvulla.

Sotilaslähteen mukaan kysymys Helsingin puolustamisesta on epäoleellinen tilanteessa jossa muuta maata on mahdoton puolustaa.

Kysyttäessä Venäjän asevoimien tilasta hän sanoi Venäjän - jonka asiat tuntee hyvin - asevoimien tilan paranevan koko ajan, ja että Venäjällä on viikottain päivitettävä strateginen vaihtoehto jossa Suomen haltuunotto on suunniteltu.

Venäjä on tyhjentänyt Suomen puoleista rajaa jo noin vuoden verran. Sotilaslähteen mukaan kyseessä on taktinen, ei strateginen manööveri joka liittyy joukkojen toimintavapauden lisäämiseen liikkuvuuden lisäämisellä. Samalla joukkojen uudelleensijoituksilla on poliittisia tarkoituksia, toisin sanoen Venäjä viestii ulospäin joukkojen liikuttamisella.

Venäjä aikoo lisätä aseteollisuuden kohentamiseen tarkoitettuja varoja 10 miljardilla. eurolla seuraavan kolmen vuoden aikana. Venäjä aikoo käyttää noin 460 miljardia euroa uusiin aseisiin vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa kohutut venäläisten maakaupat saavat upseerilta seuraavan arvion:

- Alueellisesti ostot eivät ole todellinen ongelma. Ongelma on suuren venäläisen vähemmistön syntyminen, joka antaa panslavistiselle Venäjälle syyn ajaa heidän varjollaan valtapoliittisia pyrkimyksiä jatkossa.

Sotilaslähteen huomio on ajattelemisen arvoinen. Uusi Suomi kirjoitti 11.8 2009:

"Venäjä hioo lakia joukkojen käytöstä ulkomailla Venäjän presidentti Dmitri Medvedev on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, joka määrittäisi venäläisjoukkojen käyttöä maan etujen puolustamiseen ulkomailla.

Lakiesityksen mukaan joukkoja voitaisiin lähettää maan rajojen ulkopuolelle puolustamaan Venäjän kansalaisten ja sotilaiden turvallisuutta. Joukkoja voitaisiin lähettää myös, jos kolmas maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi tai jos sotajoukkoja tarvittaisiin merirosvoja vastaan. Lakiesitys annettiin duumalle eilen. Puolustusministeri Anatoli Serdjukov totesi, että laki toimii hyvänä ohjenuorana puolustusvoimien ylimmälle johdolle."

Suomella on ongelmia myös toisilla puolustukseen liittyvillä osa-alueilla

Huoltovarmuuskeskuksen hätävarastot riittävät vain 3 viikoksi

Lisäksi huoltovarmuuskeskuksen määrärahatilanne on heikko. Hätävarastot riittävät vain kolmeksi viikoksi. Tilannetta on heikentänyt mm. se että huoltovarmuuskeskuksen varoilla hankittiin mm. narkolepsiaa aiheuttanutta sikainfluenssarokote Pandemrixia vuoden 2009 valepandemian aikana.

Viikonlopun takia Verkkomedia ei ole kyennyt selvittämään, onko huoltovarmuuskeskus saanut takaisin siltä rokotteiden hankintaan otetut rahat.

Vesitilanne on Suomessa muutoin hyvä, mutta saastutustilanteessa puhdistuskapasiteetti on riittämätön eikä Suomen pohjavesialueita ole erityiskohdennettu puolustuksessa.

Verkkomedialle puhunut suomalainen sotilaslähde korostaa puhuneensa subjektiivisesti ja kokemukseensa sekä päivittäishavaintoihin perustuen.

Verkkomedia jatkaa asiasta raportoimista sitä mukaa kun uusia tietoja saadaan

Toimittajan kommentti:

Suomen hallituksen – ja ilmeisesti myös osan Suomen armeijaa? – vaalima innostus kalliisiin, helposti hajoaviin, jatkuvasti päivitettäviin ja kerää-koko-sarja hightech-varusteisiin muistuttaa kovasti omien 4- ja 5-vuotiaiden poikieni innostusta "vempaimiin".

Vempaimet ovat kalliita ja muuttuvat varttitunnin rajun leikin jälkeen ongelmajätteeksi. Äitinä on minusta vempaimien hankinta typerää.

Mitä muuta voisi Suomen puolustuksen varmistamiseksi tehdä kuin hankkia kalliitta, helposti hajoavia varusteita?kasvattaa reserviä jopa 600.000 naiseen ja mieheen; hieman kuin Sveitsissa jossa jokainen täysi-ikäinen on koulutettu ja varustettu reserviläinen


varustaa alueelliset ja pääjoukot ajanmukaisella suhteellisen halvalla varustuksella kuten nykyaikainen yksittäisen taistelijan varustus pimeänäkölaittein


alueellisten ja pääjoukkojen varustukseen voisi kuulua myös mönkijöitä, hevosia/rehuvarastoja, kevyitä telakuljetusajoneuvoja, tehokas taistelijakohtainen panssarintorjunta- ja it-aseistus


rakentaa paljon pieniä alueellisia varastoja, jotka sisältävät aseita, ammuksia, lääkkeitä, ruokaa, sidetarpeita ja muuta vastaavaa


siirtää väestönsuojelusta huolehtiminen ja kouluttaminen osittain puolustusvoimille

Suomella tuskin on varaa nykyisen kaltaiseen bisnesvetoiseen hightech-aseteollisuuden seuraamiseen. Päivityssykli kiihtyy jatkuvasti; täytyyhän tavaran kiertää jotta aseteollisuus tienaa. Nykymallissa Suomen armeijan kokoa ja puolustuskykyä tullaan jatkuvasti leikkaamaan ja vain muutamaa prikaatia pyritään pitämään hightech-tasolla.

Maanpuolustuksen kannalta toiminta vaikuttaa - näin siviilin ja äidin silmään - järkijättöiseltä.

Nato on virhe, jota luullaan mahdollisuudeksi. Natossa Yhdysvalloilla on edelleenkin viimekädessä isännän ääni ja ruoska. Samalla tietenkin sitoudutaan guantanamolaisiin arvoihin, joissa mm. ihmisiä voidaan pitää kaikkien mahdollisten lakien ulkopuolella.

Yhdysvallat on kuoleva yhteisö, joka on muuttunut tuottajayhteiskunnasta kuluttajayhteiskunnaksi, ja jossa tällä hetkellä ainoastaan velkojen määrä kasvaa. Hyvin suuri osa siitä sotilasteknologiasta mikä maassa enää tuotetaan, tuotetaan vankiloissa ikään kuin orjatyövoimalla. Tuotto kuitenkin menee muualle kuin Yhdysvaltain talouteen.

Tätä taustaa vasten ei ole merkillistä että Yhdysvaltain puolustusministeri Leon Panetta vaatii Euroopalta lisää rahaa puolustukseen ja NATO-mailta suurempaa osallistumista


http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1460

Prikaati lopetetaan

Minkäänlaisia sitovia kiinteistöinvestointeja ei saa enää tehdä. Rakennuksia ja rakennelmia korjataan vain niissä varuskunnissa ja puolustusvoimien kohteissa, joissa ei ole riskiä siitä, että investoinnit jäävät tarpeettomiksi.

Hallitus vaatii suuria kattavia muutoksia eikä niin kutsuttua juustohöylää saa käyttäa. Esimerkiksi alueista ja toimitiloista pitää luopua kokonaisuuksina.

Tämä tarkoittanee sitä, että ainakin yksi suuri joukkotuotantoprikaati lakkautetaan. Liipaisimella saattaa olla Jääkäriprikaati Sodankylässä, jossa työskentelee 240 kouluttajaa, ja jossa varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 1 500 sotilasta.

Kenraalit: Tämä on järkyttävää

Puolustusvoimien johdossa on oltu pöyristyneitä leikkauskäskystä. Osasyynä järkytykseen saattaa olla se, että supistustahdin rajuuteen ei oltu varauduttu, vaikka eduskuntavaaleissa myös kokoomus vaati armeijan määrärahoihin leikkauksia.

Kenraalit ovat pitkin syksyä kertoneet sidosryhmätapaamisissa, että leikkausten vuoksi alueellisen puolustuksen doktriini happanee - toisin sanoen koko maata ei vastedes enää puolusteta.

Tämän katsotaan johtavan siihen, että jos koko maata halutaan puolustaa, apuun on kutsuttava sotilasliitto Nato.

Kenraaleiden mukaan ilmavoimien ohjushankintaa supistetaan ja Hornetien ilmasta-maahan -ohjusten toimintakyky jää nimelliseksi.

Pääesikunnan mukaan rannikkopuolustus ajetaan alas, komppaniakokonaisuudet vaarantuvat, harjoitusjärjestelmä romautetaan, kertausharjoitukset vedetään minimiin, lentokoneet seisovat tukikohdissa ja laivat pysyvät laitureissa.

Puolustusvoimien johto väittää supistusten johtavan siihen, että suorituskyky ja osaaminen romahtavat vajaan kymmenen vuoden sisällä

http://www.talouselama.fi/uutiset/kenraalit+kadet+pystyssa++hallitus+kaski+armeijan+ajamaan+toiminnan+alas/a698563#.To2EMo203_t.facebook
 

adam7

Respected Leader
jos nyt hieman kevennetään, niin taistelukykyähän löytyy ( :) ), kuten tämä ei niin uusi, mutta aina hieno strippi osoittaaja edelleen, esitän toivomuksen että postauksessa olisi jotain omaa ajatusta, eikä vain tapalinkitystä kuten joissakin aiemmissa postauksiaa
 

Creidiki

Kenraali
Joko foorumin viisaat ovat perustelleet kantansa Reserviläisliitollekin:

Reserviläisliitto: Säästöt jakautuvat väärin

Reserviläisliitto kritisoi puolustusmenojen leikkauksia kotimaasta samalla, kun kansainvälisen toiminnan rahoitusta ollaan lisäämässä. Ulkomailla tapahtuvan sotilaallisen kriisinhallinnan menot ovat nousemassa ensi vuonna jopa 10 prosentilla.

Samaan aikaan varusmieskoulutuksen maastopäivät sekä kertausharjoitukset vähenevät.

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö painottaa, että Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpito.
Yleensä on julkisuudessa näkynyt vain evp kappareiden mielipidekirjoituksia, mutta ressuliiton ulostulo on melko harvinaista.
 

noska

Ylipäällikkö
Creidiki kirjoitti:
Joko foorumin viisaat ovat perustelleet kantansa Reserviläisliitollekin:
Eiköhän foorumin jäsenistö ole ihan hyvin edustettuna tuolla reserviläsiliiton omassa resnet-foorumissakin ja varmaan kantansa sielläkin ilmaisseet
 

baikal

Supreme Leader
noska kirjoitti:
Creidiki kirjoitti:
Joko foorumin viisaat ovat perustelleet kantansa Reserviläisliitollekin:
Eiköhän foorumin jäsenistö ole ihan hyvin edustettuna tuolla reserviläsiliiton omassa resnet-foorumissakin ja varmaan kantansa sielläkin ilmaisseet
Puolustusvoimien tärkein tehtävä on säilyttää sotilaiden työpaikat. Vaikka kaikki muu ympäriltä hajoaisi, se on punainen lanka. Eikä siinä mitään, jos niin on parasta niin sitten olkoon. Mutta eppäillä soppii.
 

Hejsan

Alokas
BAN
baikal kirjoitti:
Puolustusvoimien tärkein tehtävä on säilyttää sotilaiden työpaikat.
Jaha ? mä luulin että se oli Suomen puolustaminen....:huh:
 

Hejsan

Alokas
BAN
Laitonko mä tämän jutun oikeaan tråådiin?

Humppilaan suunnitteilla yli 100 miljoonan euron lentotukikohta

Tietojen mukaan Humppilaan on suunnitteilla yli 100 miljoonan euron lentotukikohta (Eco Airport), joka on kaavailtu suurille kuljetuskoneille. Kyseisen lentotukikohdan rakennusprojeksissa päärahoittajana toimii EU:n aluekehitysrahasto.

Lentotukikohta on suunniteltu maailman suurimmille kuljetuskoneille ja Yhdysvaltojen armeija käyttää näitä suurimpia C-5 Galaxy ‑kuljetuskoneita, jotka tarvitsevat yli 3 kilometrin kiitoradan. Toinen vaihtoehto olisi Airbus A-380 ‑superjumbo, mutta suunnitelmista niiden käyttämisestä rahtikoneina on luovuttu.

Voidaankin vain veikata, että mitä USA:n armeijalla ja NATO:lla on mielessä tällä rakenushankkeella. Kun päättivät perustaa lentotukikohdan tieten tahtoen Venäjän rajanaapuriin ja ei edes Ruotsi kelvannut ?

Kyseessä ei voi olla mitkään muut kuin III-maailmansodan strategiat ja Suomi on tässä leikissä maailmaneliitille pelkkä pelinappula.
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1578
 
Creidiki kirjoitti:
Joko foorumin viisaat ovat perustelleet kantansa Reserviläisliitollekin:

Reserviläisliitto: Säästöt jakautuvat väärin

Reserviläisliitto kritisoi puolustusmenojen leikkauksia kotimaasta samalla, kun kansainvälisen toiminnan rahoitusta ollaan lisäämässä. Ulkomailla tapahtuvan sotilaallisen kriisinhallinnan menot ovat nousemassa ensi vuonna jopa 10 prosentilla.

Samaan aikaan varusmieskoulutuksen maastopäivät sekä kertausharjoitukset vähenevät.

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö painottaa, että Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpito.
Yleensä on julkisuudessa näkynyt vain evp kappareiden mielipidekirjoituksia, mutta ressuliiton ulostulo on melko harvinaista.
Täysin käsittämätöntä että joku osa-alue ei osallistu säästötalkoisiin ja päinvastoin vain kasvattaa menojaa. PV edustajat ja politikot ovat moneen kertaan toitottaneet sitä kuinka suurista säästötarpeista nyt on kysymys ja sen takia kaikkialta joudutaan leikkaamaan... millä helvetin perusteilla kv-hörhöilyyn ei saa koskea?
 

kunnas

Majuri
Säästökuuri iski armeijaan - pulaa pienistä luotiliiveistä

Varusmiesten kokojakauman perusteella puolustusvoimilla on noin kymmenentuhannen suojaliivin vaje, arvioi komentajakapteeni Jarkko Miettinen Talousvarikon suunnitteluosastolta.

Osa varusmiehistä joutuu harjoittelemaan vääränkokoisissa varusteissa. Erityisesti pienikokoisilla varusmiehillä on vaikeuksia löytää oikeankokoisia varusteita. Suurin pula on sirpale- ja luotiliiveistä.

Koska on tulossa uusia liivejä?

– Ei ole mitään tietoa. Tällä tietämällä uusia ei ole tulossa ainakaan vuoteen 2016 mennessä, koska rahoitusta ei ole, Miettinen jatkaa.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/10/1416256/saastokuuri-iski-armeijaan---pulaa-pienista-luotiliiveista
 

wake

Alokas
Hejsan kirjoitti:
Sotilaslähde: Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta
Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta

Suomen hallitus vaatii valtiontalouden uudessa kehysmäärärahojen selonteossa, että armeijan on ryhdyttävä välittömiin säästötoimiin. Puolustusvoimien on toteutettava "merkittäviä rakenteellisia ja toimintatavan muutoksia”, selonteossa sanotaan: 200 miljoonan euron edestä näin alkuun. Korkea-arvoinen suomalainen sotilaslähde on suostunut kommentoimaan Verkkomedialle Suomen armeijan tilaa. Uutiset ovat huolestuttavia.

Suomalainen sotilaslähde on suostunut valottamaan Verkkomedialle Suomen armeijan tilaa anonyymina. Hänen mukaansa "Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty kaksi suurta linjapäätöstä puolustusvoimien suhteen, koko yhteiskuntamme laajassa kontekstissa. Ensimmäinen on se, että reservin määrä pudotettiin 500.000 reserviläisestä 350.000 reserviläiseen."

Talouselämä-lehti kertoo että "Hallitus vaatii uudessa selonteossaan armeijaa tekemään ´merkittäviä´ leikkauksia, jotka supistavat puolustuksen toimintaa ja kattavuutta."

Sotilaslähde uskoo, että reservin määrää tullaan pudottamaan entisestään. Hänen arvionsa mukaan hallituksen päätöksen takana on halu sorvata järjestelmä Nato-kuntoon.

"Aseistuksen laatu- ja määrä-argumenteilla ei ole ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Puolustusvoimia on haluttu rakentaa Nato-yhteensopivaksi ja aivan erilaisen doktriinin toteuttamiseen eli kansainvälisiin tehtäviin. Samalla on luovuttu koko Suomen alueen puolustusvelvoitteesta", toteaa sotilaslähde: "siihen eivät enää nykyisetkään reservit lukumääräisesti riitä".

Sotilaslähde mainitsee upseeriston jakautuneen jyrkästi kahtia: Nato-myönteisiin ja -kielteisiin, vaikka siitä ei julkisuudessa juurikaan puhuta. Räikeä jakaantuminen halvaannuttaa puolustusvoimien toimintaa. Nato-kielteinen armeijan osa lienee se, josta joukkoja tullaan harventamaan säästötoimien varjolla, ja upseeristoa irtisanotaan tai lomautetaan.

Verkkomedialle lähdesuojan turvin puhunut sotilaslähde arvioi, että Suomen puolustusta on nykymuotoisesti mahdotonta hoitaa: leikkauksilla maavoimilta viedään suhteessa eniten samalla kun jätetään rannikkopuolustus täysin auki. Maa- ja rannikkopuolustus ovat toisiaan tukevia. Jos toista heikennetään, heikkenee toinenkin.

Hallituksen vaatimien leikkausten jälkeen siis molemmilta sivuilta pääsee sisään Suomeen.

Sotilaslähde kuvaa armeijan motivaatiotasoa edellä kerrotun takia alhaiseksi. Suomen hallitukseen ja presidenttiin luotetaan vain julkisesti.

Mikä on Suomen nykyinen uhkatila?

Joku saattaa kysyä, onko tarkoitus puolustaa vain Helsinkiä. Pelkästään Helsingin puolustaminen vaikuttaa mahdolliselle skenaariolle siksikin, että eduskuntatalon alle parhaillaan rakennetaan maanalaista suojastoa. Julkisuudessa maan alle louhittavasta tilasta on puhuttu eduskunnan logistiikkakeskuksena.

Verkkomedian saamien tietojen mukaan tosiasiassa kyseessä on kriisiajan ja niin sanotun puolueettomuuden suojavaiheen poliittinen ja osin sotilaspoliittinen johtokeskus. Verkkomedia ei ole vielä kyennyt selvittämään, onko tarkoitus liittää nyt rakenteilla oleva, logistiikkakeskukseksi nimitetty uusi osa Tuomiokirkon alla sijaitseviin maanalaisiin rakenteisiin, joita alettiin rakentaa 1990-luvulla.

Sotilaslähteen mukaan kysymys Helsingin puolustamisesta on epäoleellinen tilanteessa jossa muuta maata on mahdoton puolustaa.

Kysyttäessä Venäjän asevoimien tilasta hän sanoi Venäjän - jonka asiat tuntee hyvin - asevoimien tilan paranevan koko ajan, ja että Venäjällä on viikottain päivitettävä strateginen vaihtoehto jossa Suomen haltuunotto on suunniteltu.

Venäjä on tyhjentänyt Suomen puoleista rajaa jo noin vuoden verran. Sotilaslähteen mukaan kyseessä on taktinen, ei strateginen manööveri joka liittyy joukkojen toimintavapauden lisäämiseen liikkuvuuden lisäämisellä. Samalla joukkojen uudelleensijoituksilla on poliittisia tarkoituksia, toisin sanoen Venäjä viestii ulospäin joukkojen liikuttamisella.

Venäjä aikoo lisätä aseteollisuuden kohentamiseen tarkoitettuja varoja 10 miljardilla. eurolla seuraavan kolmen vuoden aikana. Venäjä aikoo käyttää noin 460 miljardia euroa uusiin aseisiin vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa kohutut venäläisten maakaupat saavat upseerilta seuraavan arvion:

- Alueellisesti ostot eivät ole todellinen ongelma. Ongelma on suuren venäläisen vähemmistön syntyminen, joka antaa panslavistiselle Venäjälle syyn ajaa heidän varjollaan valtapoliittisia pyrkimyksiä jatkossa.

Sotilaslähteen huomio on ajattelemisen arvoinen. Uusi Suomi kirjoitti 11.8 2009:

"Venäjä hioo lakia joukkojen käytöstä ulkomailla Venäjän presidentti Dmitri Medvedev on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, joka määrittäisi venäläisjoukkojen käyttöä maan etujen puolustamiseen ulkomailla.

Lakiesityksen mukaan joukkoja voitaisiin lähettää maan rajojen ulkopuolelle puolustamaan Venäjän kansalaisten ja sotilaiden turvallisuutta. Joukkoja voitaisiin lähettää myös, jos kolmas maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi tai jos sotajoukkoja tarvittaisiin merirosvoja vastaan. Lakiesitys annettiin duumalle eilen. Puolustusministeri Anatoli Serdjukov totesi, että laki toimii hyvänä ohjenuorana puolustusvoimien ylimmälle johdolle."

Suomella on ongelmia myös toisilla puolustukseen liittyvillä osa-alueilla

Huoltovarmuuskeskuksen hätävarastot riittävät vain 3 viikoksi

Lisäksi huoltovarmuuskeskuksen määrärahatilanne on heikko. Hätävarastot riittävät vain kolmeksi viikoksi. Tilannetta on heikentänyt mm. se että huoltovarmuuskeskuksen varoilla hankittiin mm. narkolepsiaa aiheuttanutta sikainfluenssarokote Pandemrixia vuoden 2009 valepandemian aikana.

Viikonlopun takia Verkkomedia ei ole kyennyt selvittämään, onko huoltovarmuuskeskus saanut takaisin siltä rokotteiden hankintaan otetut rahat.

Vesitilanne on Suomessa muutoin hyvä, mutta saastutustilanteessa puhdistuskapasiteetti on riittämätön eikä Suomen pohjavesialueita ole erityiskohdennettu puolustuksessa.

Verkkomedialle puhunut suomalainen sotilaslähde korostaa puhuneensa subjektiivisesti ja kokemukseensa sekä päivittäishavaintoihin perustuen.

Verkkomedia jatkaa asiasta raportoimista sitä mukaa kun uusia tietoja saadaan

Toimittajan kommentti:

Suomen hallituksen – ja ilmeisesti myös osan Suomen armeijaa? – vaalima innostus kalliisiin, helposti hajoaviin, jatkuvasti päivitettäviin ja kerää-koko-sarja hightech-varusteisiin muistuttaa kovasti omien 4- ja 5-vuotiaiden poikieni innostusta "vempaimiin".

Vempaimet ovat kalliita ja muuttuvat varttitunnin rajun leikin jälkeen ongelmajätteeksi. Äitinä on minusta vempaimien hankinta typerää.

Mitä muuta voisi Suomen puolustuksen varmistamiseksi tehdä kuin hankkia kalliitta, helposti hajoavia varusteita?kasvattaa reserviä jopa 600.000 naiseen ja mieheen; hieman kuin Sveitsissa jossa jokainen täysi-ikäinen on koulutettu ja varustettu reserviläinen


varustaa alueelliset ja pääjoukot ajanmukaisella suhteellisen halvalla varustuksella kuten nykyaikainen yksittäisen taistelijan varustus pimeänäkölaittein


alueellisten ja pääjoukkojen varustukseen voisi kuulua myös mönkijöitä, hevosia/rehuvarastoja, kevyitä telakuljetusajoneuvoja, tehokas taistelijakohtainen panssarintorjunta- ja it-aseistus


rakentaa paljon pieniä alueellisia varastoja, jotka sisältävät aseita, ammuksia, lääkkeitä, ruokaa, sidetarpeita ja muuta vastaavaa


siirtää väestönsuojelusta huolehtiminen ja kouluttaminen osittain puolustusvoimille

Suomella tuskin on varaa nykyisen kaltaiseen bisnesvetoiseen hightech-aseteollisuuden seuraamiseen. Päivityssykli kiihtyy jatkuvasti; täytyyhän tavaran kiertää jotta aseteollisuus tienaa. Nykymallissa Suomen armeijan kokoa ja puolustuskykyä tullaan jatkuvasti leikkaamaan ja vain muutamaa prikaatia pyritään pitämään hightech-tasolla.

Maanpuolustuksen kannalta toiminta vaikuttaa - näin siviilin ja äidin silmään - järkijättöiseltä.

Nato on virhe, jota luullaan mahdollisuudeksi. Natossa Yhdysvalloilla on edelleenkin viimekädessä isännän ääni ja ruoska. Samalla tietenkin sitoudutaan guantanamolaisiin arvoihin, joissa mm. ihmisiä voidaan pitää kaikkien mahdollisten lakien ulkopuolella.

Yhdysvallat on kuoleva yhteisö, joka on muuttunut tuottajayhteiskunnasta kuluttajayhteiskunnaksi, ja jossa tällä hetkellä ainoastaan velkojen määrä kasvaa. Hyvin suuri osa siitä sotilasteknologiasta mikä maassa enää tuotetaan, tuotetaan vankiloissa ikään kuin orjatyövoimalla. Tuotto kuitenkin menee muualle kuin Yhdysvaltain talouteen.

Tätä taustaa vasten ei ole merkillistä että Yhdysvaltain puolustusministeri Leon Panetta vaatii Euroopalta lisää rahaa puolustukseen ja NATO-mailta suurempaa osallistumista


http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1460

Prikaati lopetetaan

Minkäänlaisia sitovia kiinteistöinvestointeja ei saa enää tehdä. Rakennuksia ja rakennelmia korjataan vain niissä varuskunnissa ja puolustusvoimien kohteissa, joissa ei ole riskiä siitä, että investoinnit jäävät tarpeettomiksi.

Hallitus vaatii suuria kattavia muutoksia eikä niin kutsuttua juustohöylää saa käyttäa. Esimerkiksi alueista ja toimitiloista pitää luopua kokonaisuuksina.

Tämä tarkoittanee sitä, että ainakin yksi suuri joukkotuotantoprikaati lakkautetaan. Liipaisimella saattaa olla Jääkäriprikaati Sodankylässä, jossa työskentelee 240 kouluttajaa, ja jossa varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 1 500 sotilasta.

Kenraalit: Tämä on järkyttävää

Puolustusvoimien johdossa on oltu pöyristyneitä leikkauskäskystä. Osasyynä järkytykseen saattaa olla se, että supistustahdin rajuuteen ei oltu varauduttu, vaikka eduskuntavaaleissa myös kokoomus vaati armeijan määrärahoihin leikkauksia.

Kenraalit ovat pitkin syksyä kertoneet sidosryhmätapaamisissa, että leikkausten vuoksi alueellisen puolustuksen doktriini happanee - toisin sanoen koko maata ei vastedes enää puolusteta.

Tämän katsotaan johtavan siihen, että jos koko maata halutaan puolustaa, apuun on kutsuttava sotilasliitto Nato.

Kenraaleiden mukaan ilmavoimien ohjushankintaa supistetaan ja Hornetien ilmasta-maahan -ohjusten toimintakyky jää nimelliseksi.

Pääesikunnan mukaan rannikkopuolustus ajetaan alas, komppaniakokonaisuudet vaarantuvat, harjoitusjärjestelmä romautetaan, kertausharjoitukset vedetään minimiin, lentokoneet seisovat tukikohdissa ja laivat pysyvät laitureissa.

Puolustusvoimien johto väittää supistusten johtavan siihen, että suorituskyky ja osaaminen romahtavat vajaan kymmenen vuoden sisällä

http://www.talouselama.fi/uutiset/kenraalit+kadet+pystyssa++hallitus+kaski+armeijan+ajamaan+toiminnan+alas/a698563#.To2EMo203_t.facebook
 

wake

Alokas
wake kirjoitti:
Hejsan kirjoitti:
Sotilaslähde: Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta
Suomen aluepuolustuksesta luovutaan Naton puolesta

Leikataan mitä leikataan. Potkitaan ulos mitä halutaan. Lakkautetaan sieltä mistä pitääkin. Säilytettävääkin ja kehitettävää on reservi. Jos se toiminta hiipuu - olemme oikeasti vaikeuksissa. Ei ammatikseen sotatyötä tekevät yksin maata puolusta tai ole puolustamatta. Voima on reserviläisissä.:a-cool:
 

baikal

Supreme Leader
JOS KENRAALIT ovat noin kauhuissaan näistä tapahtuvista kauheuksista, kuten harjoitusten puuttumisesta tai laivojen telakoinnista niin miksi he eivät priorisoineet harjoituksia aiemmin korkealle listoillaan, täh?

Miksi Kenraalikunta ei käytä isännän kättä kera Wallinin ja toden teolla ala tervehdyttämään organisaatiota vastaamaan tulevia haasteita???? Voihkimista ja ähkimistä, vininää ja itkua....vailla toimenpiteitä.

Ei maha mittään, niiden tietojen valossa, jotka ovat käytössäni, näen tilanteen erittäin hapettomana. Karseinta on se, että kun ns. lähialueella ammattimaistetaan asevoimia, meillä karsitaan koulutusta ja mieskohtainen varustus saa odottaa kuuta nousovaa. Kuten sanoin, 5-8 vuotta tätä leikkiä niin suorituskyky on todella suonnotkossa. Saahan nähdä, tässä on eräs vaihtoehto vielä jäljellä, jota veikkaan käytettäväksi tulevina vuosina: erittäin valikoiva asevelvollisuus. Tätä minä vähän epäilen.
 

Creidiki

Kenraali
baikal kirjoitti:
JOS KENRAALIT ovat noin kauhuissaan näistä tapahtuvista kauheuksista, kuten harjoitusten puuttumisesta tai laivojen telakoinnista niin miksi he eivät priorisoineet harjoituksia aiemmin korkealle listoillaan, täh?
Koska 2000-luvun ajan puolustusmäärärahat nousivat 100 miljoonaa vuodessa (2.0 Gigaeuroa vuonna 2003 - 2,8 Gigaeuroa vuonna 2011) ja kentsut ihan aikuisten oikeesti luulivat että se jatkuu täältä ikuisuuteen. Niinpä hoidettiin ensin ne tärkeät asiat kuten henkilöstön palkkaus ja ne kriittisimmät hankinnat.
 
baikal kirjoitti:
JOS KENRAALIT ovat noin kauhuissaan näistä tapahtuvista kauheuksista, kuten harjoitusten puuttumisesta tai laivojen telakoinnista niin miksi he eivät priorisoineet harjoituksia aiemmin korkealle listoillaan, täh?
Onko tuollaisia listoja muka ollut olemassa? Ymmärtääkseni harjoitusten määrät ovat olleet ihan ok tasolla, mitä pv olisi voinut tehdä toisin? Harjoitella varastoon? :dodgy:

baikal kirjoitti:
Miksi Kenraalikunta ei käytä isännän kättä kera Wallinin ja toden teolla ala tervehdyttämään organisaatiota vastaamaan tulevia haasteita???? Voihkimista ja ähkimistä, vininää ja itkua....vailla toimenpiteitä.
Tuntuvat "tervehdyttämistoimenpiteet" lienee jo paperilla (politikot päättänevät jälleen mitä/miten ne toteutetaan), ongelma on se että nyt viime tingassa tehtynä/yleisestä tilanteesta johtuen joudutaan leikkaamaan turhan rajusti sellaisistakin kohteista joista ei haluttaisi leikata.

En malta olla edelleenkään vetämästä keskusteluun sitä faktaa että pv ehdotti jo edellisellä kierroksella kahden varuskunnan "lisälakkautusta". Tämä oli äkkiseltään ajateltuna ainut keino jolla pv:n olisi ollut mahdollista varautua silloisilla "kehyksillä" tulevaan. Poliitikot eivät siihen suostuneet ja nyt ollaan sitten tässä!

Veikkaan että kv-toimintakin on taatusti nyt myös pv:n ehdotamalla leikkauslistalla, mutta hallituksen kokoonpano tuntien päättäjät torppaavat ne leikkaukset heti ensimmäisenä.

baikal kirjoitti:
Ei maha mittään, niiden tietojen valossa, jotka ovat käytössäni, näen tilanteen erittäin hapettomana. Karseinta on se, että kun ns. lähialueella ammattimaistetaan asevoimia, meillä karsitaan koulutusta ja mieskohtainen varustus saa odottaa kuuta nousovaa. Kuten sanoin, 5-8 vuotta tätä leikkiä niin suorituskyky on todella suonnotkossa. Saahan nähdä, tässä on eräs vaihtoehto vielä jäljellä, jota veikkaan käytettäväksi tulevina vuosina: erittäin valikoiva asevelvollisuus. Tätä minä vähän epäilen.
Kun politikkojen prioriteetti listan kärjessä on ollut aluepolitiikka ja kv-kuuhastelu, niin tässä sitä nyt ollaan!

Jonkin sorttinen valikoiva asevelvollisuuskin olisi ihan toteutettavissa (ilman hyvän aineksen katoamista) jos pv saisi itsevaltiaan tavoin toteuttaa valikoinnin ja/tai räätälöidä järjestelmän. Poliitikot haluavat tunkea lusikkansa soppaan ja siitä seuraisi vain koko systeemin romahdus joten pv:ssä ei tohdita edes vihjaista mitään sinne päin viittaavaakaan, näin veikkaisin...
 

Hejsan

Alokas
BAN
Wake sä unohtit kirjoitaa ??
 

Einomies1

Ylipäällikkö
Creidiki kirjoitti:
baikal kirjoitti:
JOS KENRAALIT ovat noin kauhuissaan näistä tapahtuvista kauheuksista, kuten harjoitusten puuttumisesta tai laivojen telakoinnista niin miksi he eivät priorisoineet harjoituksia aiemmin korkealle listoillaan, täh?
Koska 2000-luvun ajan puolustusmäärärahat nousivat 100 miljoonaa vuodessa (2.0 Gigaeuroa vuonna 2003 - 2,8 Gigaeuroa vuonna 2011) ja kentsut ihan aikuisten oikeesti luulivat että se jatkuu täältä ikuisuuteen. Niinpä hoidettiin ensin ne tärkeät asiat kuten henkilöstön palkkaus ja ne kriittisimmät hankinnat.
Suuntaus on yhteiskunnassa ollut viime vuosikymmeninä voimakkaasti siihen että ammatillinen peruskoulutus ja tutkintoihin tähtäävä koulutus on pidentynyt. Akateemisesti koulutettujen määrä on lisääntynyt ja samalla kun AMK:t syntyivät piteni siviiliyhteiskunnassakin tältäosin opiskeluaika kun monilla aloilla koulutus siirtyi/muuttui ammattikorkeakoulupohjaisesksi.

Miksi PV:n pitäisi elää edelleen itsekseen eilispäivää? MPKK:stahan valmistuu nykyään lopputuotteena sotatieteen kandeja ja lopulta maistereita. Upseeriston koulutus on siis yhtä kuin ylempi korkeakoulututkinto. Muutoshan tapahtui kun opistoupseerien koulutus lopetettiin 2003.

Olisiko meistä kukaan valmis tienaamaan enää samaa palkkaa vaikka koulutus pidentyy opistoasteelta korkeakouluksi? On realistista ajatella että nykynuorisoa edelleen houkuttelisi vanha "rottakoulu" ja mahdollisuus edetä max. kapuksi ja siirtyä eläkkeelle siitä?

Opistotutkinto on jäämässä menneisyyteen eikä sitä juuri arvosteta siviilipuolellakaan nykyään. Pidempi ja korkeampi koulutus tuo mukanaan tietysti paremman ansion se on ihan selvää kaikkialla yhteiskunnassa. Mitä jos näin ei olisi? PV:n koulutusta ei voitaisi pidentää + kehittää koska opiskelijoita ja henkilöstöä olisi vaikea värvätä alipalkattuun työhön jossa ylenemismahdollisuudet ovat rajalliset ja koulutusaika on pitkä.
Miksi Puolustusvoimien pitäisi laahata menneisyydessä koulutuksenkin osalta kun päinvastoin sen edellytetään integroituvan ja seuraavan siviiliyhteiskuntaa yhä lisääntyvässä määrin?

Ennenkuin haukkuu PV:n upseeriston ja koko puolustusvoimien henkilöstön korkeiden kustannuksien aiheuttajana pitää irrottautua perusressun näkökulmasta ja ajatella firmaa työnantajana eikä pelkkänä arvo/resurssi-instanssina. Sitten kun kykenee asettamaan itsensä ammattikoulutetun työntekijän asemaan harrastajan sijasta edes hetkeksi, voi ymmärtää ettei asia ole ihan mustavalkoinen.

Toiselle ala on työ ja toiselle harrastus (vaikka rakaskin).
 

Creidiki

Kenraali
Einomies1 kirjoitti:
Suuntaus on yhteiskunnassa ollut viime vuosikymmeninä voimakkaasti siihen että ammatillinen peruskoulutus ja tutkintoihin tähtäävä koulutus on pidentynyt. Akateemisesti koulutettujen määrä on lisääntynyt ja samalla kun AMK:t syntyivät piteni siviiliyhteiskunnassakin tältäosin opiskeluaika kun monilla aloilla koulutus siirtyi/muuttui ammattikorkeakoulupohjaisesksi.

Miksi PV:n pitäisi elää edelleen itsekseen eilispäivää? MPKK:stahan valmistuu nykyään lopputuotteena sotatieteen kandeja ja lopulta maistereita. Upseeriston koulutus on siis yhtä kuin ylempi korkeakoulututkinto. Muutoshan tapahtui kun opistoupseerien koulutus lopetettiin 2003.
Itse asiassa MPKK on ammattia varten valmistava korkea-asteen laitos eikä tutkimusta harjoittava yliopisto, joten sitä oolisi ihan reilua kutsua Maanpuolustus Ammattikorkeakouluksi


Einomies1 kirjoitti:
Olisiko meistä kukaan valmis tienaamaan enää samaa palkkaa vaikka koulutus pidentyy opistoasteelta korkeakouluksi? On realistista ajatella että nykynuorisoa edelleen houkuttelisi vanha "rottakoulu" ja mahdollisuus edetä max. kapuksi ja siirtyä eläkkeelle siitä?
Olisko tämä verrattavissa esim sairaanhoitajien tilanteeseen jotka hekin valmistuvat amk:sta? Upseeristo voi valmistua korkeakoulusta, mutta se ei ole mikään syy olettaa että joka hemmo on automaattisesti Diplomi Insinööriin verrattava, tässä maassa on aika monta tohtorismiestäkin joilla leipä on upseeria kapeampi.


Einomies1 kirjoitti:
Ennenkuin haukkuu PV:n upseeriston ja koko puolustusvoimien henkilöstön korkeiden kustannuksien aiheuttajana pitää irrottautua perusressun näkökulmasta ja ajatella firmaa työnantajana eikä pelkkänä arvo/resurssi-instanssina. Sitten kun kykenee asettamaan itsensä ammattikoulutetun työntekijän asemaan harrastajan sijasta edes hetkeksi, voi ymmärtää ettei asia ole ihan mustavalkoinen.
Jos PV:tä ajatellaan työnantajana niin sitten minä voin pitää itseäni "osakkeenomistajana" ko firmassa. Tällä hetkellä minä saan jatkuvasti kasvavalle panostukselle yhä pienemmän tuoton. Mitä sinä tekisit firmalle jonka tase on tässä kunnossa?
 

baikal

Supreme Leader
2.6 miljardia per vuosi ja kyseessä on ei enempää ei vähempää kuin sotilaallisen kriisin hallitseminen tarvittaessa. Olen taipunut armotta Arvon Hösselin kannalle: tuo homma ja lafka on saatava läpinäkyväksi ja parlamentaarisen peukalon alle. Kävi kuin kävi sitten, jos pv ei kestä läpinäkyvyyttä alusta loppuun kestääkö se sotaakaan, sopii kysyä?

Yritykseen viittaaminen on juuri niin kuin creidiki paljastaa: jessus, tuolla taseella ylin johto saisi lähdön niin ettei edes pöytäänsä tarvitseisi raivata iha ite vaan sen tekisi joku muu.

Erittäin kriittisesti pitää nyt katsoa mitä tuo lafka oikein meinaa? Jos kyse olisi vain poliitikoista....ei saatana, kuta puollllustusmyönteisimpiä puolustusministereitä virtaa tuon firman läpi ja homma eikun seisoo kuin samea suonlaitavesi. Ei mene nyt oikein tuo homma.
 

KorpiSISSI

Kenraali
Baikal: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
:D Kyllä ammattilaiset osaa, mutta mistä "kannattaa" puhua ja mistä ei..
 
Last edited by a moderator:
Top