Suomen sisäinen turvallisuus

Bushmaster

Greatest Leader
Isis leviää löyhien verkostojen kautta – Eurooppaan palaavat taistelijat sekoittuvat paikallistoimijoiden kanssa

Euroopassa ei ole järjestäytyneitä terroristiryhmiä samalla lailla kuin esimerkiksi Lähi-idässä ja Itä-Afrikassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen
http://www.hs.fi/ilta/21072015/a1437444961380?jako=cee6f21913d58dd8f13f18579bffb0c5

Gornja Maocan kylän edustalla Bosnia ja Hertsegovinassa on useita Isisin tunnuksia. Paikallinen poliisi pidätti vuonna 2014 useita ihmisiä, joilla epäiltiin olevan yhteyksiä terroristijärjestöön.HS kertoi maanantaina, että Bosniasta epäillään löytyneen terroristijärjestö Isisin tukikohta. Huhut terroristijärjestön leviämisestä Eurooppaan puhuttivat jo kesäkuussa Ranskan ja Tunisian terroristi-iskujen jälkeen. HS Ilta selvitti, miten ja minne Isis on levittäytynyt.

Euroopassa Isisin merkittävin levittäytymisen muoto on palaavien taistelijoiden muodostamat verkostot, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen.

"Kun puhutaan Isisin levittäytymisestä, kyse on siitä, keitä pidetään heidän terroristeinaan. Kun yksilö, joka on taistellut terroristijärjestön riveissä palaa kotiinsa Eurooppaan, pidetäänkö sitä Isisin levittäytymisenä? Osa heistä haluaa jatkaa toimintaansa ja mahdollisesti limittyy paikallisiin ääri-islamistisiin ryhmiin, joista löytävät samankaltaisesti ajattelevia", hän sanoo.


Sinkkosen mukaan Euroopassa ei ole järjestäytyneitä terroristiryhmiä samalla lailla kuin esimerkiksi Lähi-idässä ja Itä-Afrikassa. Euroopassa ehkä tunnetuimpia Isikseen yhdistettyjä ryhmiä ovat Bosnian ääri-islamistiset ryhmät. Sinkkonen on itse ollut töissä Bosniassa ja seurannut siellä toimivia ääri-islamistisia ryhmiä.

"Se ääriaines on ollut olemassa Bosniassa 1990-luvulta asti", hän sanoo. Bosnian sotaan tuli taistelemaan ulkomaisia ääri-islamistisia taistelijoita, joista osa on jäänyt pitämään yllä verkostoja.

Sinkkosen mukaan suurin osa niin sanotuista etäpesäkkeistä on paikallisia järjestöjä, jotka jakavat ääri-islamistisen ideologian mutta ovat olleet olemassa ennen sitä ja tulevat olemaan myös sen jälkeen. Paikalliset ryhmät hyötyvät siitä, että ilmoittautuvat Isisin ryhmiksi, koska saavat sitä kautta kansainvälisen median huomiota, hän kertoo.

"Mitä enemmän Isis-kytköksistä puhutaan, sitä enemmän tulee ilmoituksia eri ryhmiltä, että he kannattavat tai toimivat yhteistyössä Isisin kanssa. 2000-luvun alussa puhuttiin paljon al-Qaida kytköksistä, ja Isis on tämän hetken trendi-ilmiö."

Isisissä uutta al-Qaidaan verrattuna on Isisin houkuttelemien vapaaehtoisten tai aktivistien määrä, Sinkkonen sanoo. Tämä liittyy myös laajemmin Syyrian sisällisotaan. Sinne on ollut paljon helpompaa ja halvempaa matkustaa kuin Afganistaniin, missä al-Qaida majaili 1980-luvulta asti eri sotien aikana ja majailee yhä. 2000-luvun alussa al-Qaidan vierastaistelijoiden määrä oli selkeässä laskussa, mutta nyt Isisin kohdalla määrä on nousussa.

"Tämä on se porukka, joka tulee muodostamaan soluja, verkostoja, kytköksiä. Euroopan kannalta huolestuttava piirre on palaavat taistelijat sekä myös ne, jotka ihailevat järjestöä ja jakavat sen ideologian."

Historian valossa tämä radikalisoituva porukka todennäköisesti jatkaa toimintaansa ainakin 10–20 vuotta, vaikka Syyrian sisällissota saataisiin loppumaan. Väkivallasta luopuminen on monesti hankalaa, erityisesti terroristeille, koska heitä ei usein oteta esimerkiksi rauhanneuvotteluissa huomioon eikä heille anneta yleensä mahdollisuutta luopua toiminnasta, kertoo Sinkkonen.

Sinkkosen mukaan on hieman vanhanaikaista puhua terroristisoluista, eikä termistö oikein sovi verkostojen kautta leviävään Isisiin.

"Verkostot toimivat enemmän tai vähemmän itsenäisesti ja kannattavat samaa ideologiaa. Toisin kuin solumaisessa komentoketjussa, verkostot eivät tarvitse erillistä käskyä toimiakseen. Juuri siksi viimeaikaiset iskut esimerkiksi Ranskassa ja Tunisiassa ovat olleet yksilöiden tekemiä, mutta ne linkitetään osaksi samaa yhteisöä. En usko, että Tunisian tai Ranskan iskun tekijöille on esimerkiksi soitettu jostain Syyriasta ja annettu käskyä toimia. He ovat päättäneet sen itse", Sinkkonen toteaa.

Isis tosin puhui ennen ramadanin alkua tulevasta kampanjasta. Toimintatapana oli siis yllyttää kannattajiaan toimimaan juuri silloin, mutta Isis tuskin itse suunnitteli tekoja vaan antoi vapaat kädet halukkaille, hän tarkentaa.

Soluista puhuttiin Sinkkosen mukaan aiemmin, kun Euroopassa toimi organisoituneita terroristijärjestöjä, joilla oli selkeät rakenteet ja tietty komentoketju. Tällaisia olivat esimerkiksi IRA ja ETA.

"Al-Qaidan ja Isiksen verkostoituminen on paljon löyhempää. Väittäisin, että Syyriassa komentaja Abu Bakr al-Baghdadi tietää oman organisaationsa rakenteen ja jotain ulkopuolisia ryhmiä, mutta ei järjestöllä ole kapasiteettia ulottaa soluja ja lonkeroita jokaiseen Euroopan kylään ja kaupunkiin", hän sanoo.

"Ei silti ole mahdotonta, ettei varsinaisia soluja tai sisarjärjestöjä olisi."

Sinkkonen toteaa, että esimerkiksi Ranskassa on paljon potentiaalisia Isisin kannattajia.

"Kyse on isosta ihmismäärästä, mutta milloin toiminta konkretisoituu niin, että terroristijärjestöä vaikkapa tuetaan taloudellisesti tai rekrytoidaan jäseniä, sitä ei voi tietää."

Sinkkonen muistuttaa, ettei ilmiö rajoitu vaan Ranskaan. Se on yleiseurooppalainen piirre, koska taistelijoita on lähtenyt lähes kaikista Euroopan maista.

Isisiin liittyviä ryhmiä uskotaan olevan Egyptissä, Libyassa sekä Bosniassa ja mahdollisesti myös Pohjois-Kaukasian maissa, joista on lähtenyt taistelijoita Syyriaan, kuten Uzbekistanissa. "Myös esimerkiksi Boko Haram -ryhmä Länsi-Afrikassa on ilmoittanut yhteyksistään Isisiin", sanoo Sinkkonen.
 

Bushmaster

Greatest Leader
Bahaaldin Omar uhkailee rikollisuudella

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2015/07/bahaaldin-omar-uhkailee-rikollisuudella.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/Ipsas+(Professorin+ajatuksia)

mielipidekirjoituksessaan Suomen hallituksen ja maahanmuuttoviraston pyrkimyksiä kiristää humanitaarisen maahanmuuton ehtoja. Erityisesti hän vastustaa sitä, että maassa ilman turvapaikkaoikeutta olevien muunmaalaisten oleskelulupien perusteita aiotaan kiristää.

Hänen mukaansa maahanmuuttovirasto on tiedottanut, että näiden ihmisten tulee palata vapaaehtoisesti kotimaahansa mikäli poliisi ei uusi hakemusta. Elleivät he tee näin, heiltä loppuvat kaikenlaiset veronmaksajien kustantamat edut kuten asumispalvelut ja toimeentulotuki.

Edelle kirjoitetun voisi kuvitella olevan vähintäänkin itsestäänselvyys, mutta Omar ilmoittaa Suomen väkivalta- ja rikostilastojen synkistyvän entisestään uudistusten seurauksena, koska osa oleskelulupansa menettäneistä ei tule lähtemään maasta vaan jää tänne hankkien toimeentulonsa rikollisin keinoin. Ratkaisuksi ongelmaan hän ehdottaa, että kaikille tarpeeksi pitkään maassa oleskelleille tulisi antaa automaattisesti oleskelulupa Suomessa.

* * *

Edellä mainittu kirjoitus on äärimmäisen röyhkeä. Sen mukaan suomalaisten tulisi siis elättää kasvava joukko sellaisia ihmisiä, joilla ei ole lain tarkoittamaa oikeutta turvapaikkaan, eivätkä he syystä tai toisesta osallistu työelämään. Ja tätä vaatimusta vielä ryyditetään mafiamaisella uhkauksella rikollisuudesta.

Minusta Omarin kirjoitus tulisi osata tulkita oikein. Sen mukaan on selvää, että myöntämällä oleskelulupia sellaisille ulkomaalaisille turvapaikanhakijoille, joilla ei ole edellytyksiä sen saamiseksi ja joita ei kotimaassaan uhkaa muu kuin korkeintaan köyhyys, tulemme jatkossa sekä nostamaan julkisia menojamme, että heikentämään maamme turvallisuutta.

Lisäksi Omarin ehdottama avointen ovien politiikka todennäköisesti lisäisi Suomen houkuttelevuutta sosiaaliturismin kohdemaana, joka kiihdyttäisi entistäkin enemmän kustannuksia ja myös tiettyjä väkivaltarikollisuuden muotoja. Maahanmuuttoviraston ja ennen kaikkea maan hallituksen ja eduskunnan tulisikin kiireesti huolehtia niistä keinoista, joilla väärin perustein turvapaikkaa hakeneet ihmiset voitaisiin palauttaa kotimaihinsa tai ainakin Suomen rajojen ulkopuolelle mahdollisimman tehokkaasti.

Itse ehdotan, että lainsäädännöstämme poistettaisiin kokonaan mahdollisuus oleskelulupien myöntämiseen sellaisille, jotka ovat hakeneet aiheetta turvapaikkaa maastamme. Tämä olisi erityisen perusteltua juuri nyt, kun Suomi on päättänyt elättää osansa niin EU:n yhteisistä pakolaisista kuin myös turvapaikanhakijoista.
 

Bushmaster

Greatest Leader
http://murphyssoninlaw.blogspot.com/2015/07/islam-pitaa-pysayttaa-rajalla.html

uutisoi, että Suojelupoliisin tietojen mukaan parikymmentä ISIS:n jäsentä on palannut Suomeen. Oletan että nämä ISIS:n toimintaan mukaan lähteneet henkilöt on saatu selville tavanomaisin tiedustelutiedoin, vaikka Suomen muslimiyhteisön enemmistö ei yritä integroitua valtakulttuuriin tai puhua samaa kieltä. Ruotsin esimerkit osoittavat, että muslimirikollisia ei saada tuomiolle, kun yhteisöllä on oma lakinsa ja tuomioistuimensa. Suomi seuraa perässä hyvää vauhtia.

Islamilainen terrori on jo saanut jalansijan Suomessa. Muslimien toiminta on muuttunut ylimieliseksi ja osin myös väkivaltaiseksi vääräuskoisia kohtaan. Ryöstöt ja raiskaukset eivät ole muslimimiehelle rikos, jos kohteena on vääräuskoinen. Näin islam opettaa, ja valtaosa maailman muslimeista on uskonnollisia. Osa on maltillisempia, mutta sillä hetkellä kun islam nousee valtaan, hekin kääntävät länsimaiselle liberaalille aatteelle selkänsä. Käytännössä muslimien rantautuminen Välimeren yli on samanlainen tilanne kuin Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen. Kukaan ei nykypäivänä väitä, että Suomi toimi typerästi tai että venäläiset toimivat oikeutetusti. Kommunismi ideologiana on vieläpä samanlainen kuin islam.

Rähmispossu uutisoi, että Ruotsidemokraattien kannatus on noussut aivan sosiaalidemokraattien tuntumaan. 23,3%:n kannatus on kova. Ruotsissa muutos median halveksimasta natsiliikkeestä maan kohta suurimmaksi puolueeksi on käsittämätön. Kun muistetaan, mikä muutoksen aiheutti, pitäisi täälläkin kellojen ja pillien soida täysillä. Muutoksen taustalla on sosiaalidemokratian paskahalvaus islamin edessä. Ideologia, jonka piti tuottaa turvaa äänestäjilleen onkin muuttunut turvattomuuden luojaksi.

Suomessa tilanne on yhtä paha muutamassa vuodessa. Seppo Huhta on kuvaillut erästä päivää ilmeisesti Serenassa (H/T Oinomaos). Joukko somaleita häiriköi kylpylävieraita ja haukkui heitä ojentaneet rasisteiksi. Kun tätä tapahtuu aivan silmiemme edessä eikä kukaan reagoi siihen luottaen Puolueen lupaukseen turvatakuista, muslimit ehtivät vallata maan ennen kuin todellisuus paljastuu. Ruotsissa on jo ylitetty se kynnys, jolta olisi vielä voinut kääntyä takaisin. Nyt maassa olevia puolta miljoonaa muslimia ei enää saa pois.

Vuonna 2014 Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen kysyi Kokoomuslaiselta ministeri Laura Rädyltä, miten Suomi menettelee sosiaalitukien kanssa niiden ihmisten osalta, joiden tiedetään olevan ISIS:n riveissä. Räty vastasi että laki ei anna mahdollisuutta lopettaa tukien maksua. Sen sijaan että tukia lopetettaisiin lain vastaisesti, ministeri olisi toki voinut uudistaa lakia. Mutta ei.

Suomessa muistetaan aina korostaa kansainvälisten sopimusten pitävyyttä, niin tässäpä sitten sattuikin melkoinen vahinko, koska YK:npäätöslauselma 1373 kieltää kaikilta jäsenmailta terroristijärjestöjen rahoittamisen. Ei sillä, että se estäisi Irania rahoittamasta terroristijärjestöjä ja saavan kaupan päälle Yhdysvalloilta luvan kehittää ydinasettaan. Mutta voisihan pieni Suomi huolehtia julkikuvastaan, kun Ottawan miinasopimuksesta lipeäminen uhkasi tahrata rauhanomaisen maineemme. (H/T Tundratabloids)
 

Rajajääkäri

Ylipäällikkö
Mies houkutteli lapsen autoon taikatempuilla - yhdyskuntapalvelusta

Maanantai 20.7.2015 klo 10.41

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015072020061084_uu.shtml

Järvenpäässä lapsen pakettiautoon viime kesänä houkutellut mies ja syyttäjä tyytyvät käräjäoikeuden tuomioon lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi miehen viime kuussa kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen, joka muutettiin 238 tunnin yhdyskuntapalveluksi.

Mies houkutteli lähikaupan pihalla seitsemänvuotiaan tytön pakettiautoon auttamaan laatikoiden siirtämisessä luvaten näyttää tytölle taikatemppuja. Taikatemppuja esittäessään hän avasi housunsa ja yritti houkutella tytön koskettamaan itseään.

Tyttö ei suostunut hyväksikäyttäjän ehdotuksiin, vaan kertoi haluavansa lähteä kotiin. Tämän jälkeen mies päästi tytön menemään.

Käräjäoikeus tuomitsi rangaistuksen ehdottomana, koska tekijältä löytyi aiempaa taustaa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

STT

Jos tuollaisten tyyppien tausta on tiedossa, heille pitäisi määrätä jonkinlainen pakkolääkitys, joka poistaa seksuaaliset halut, koska ne kohdistuu sairaalla tavalla lapsiin. Myös valvontapanta nilkkaan, että löytyy tarvittaessa ja tiedetään missä liikkuu. Mutta eihän meidän humaani yhteiskuntamme sellaista voi sallia....
 

Fremen

Respected Leader
Kemiallinen kastraatio on olemassa - jos sairas ihminen kieltaytyy hyvaksymasta laakitysta JA muodostaa vaaran muille (erityisesti jos vaara kohdistuu puolustuskyvyttomiin lapsiin), johtopaatosten ja seuraamuksien pitaisi olla hyvin suoraviivaisia.
 

Fremen

Respected Leader

Opetettua kaytosta. Sama kulttuuri-marxilainen porukka yrittaa aina kontrolloida kaikkea keskustelua Suomessa, manipuloida kielta ja jopa julistaa omistusoikeuden yksittaisiin sanoihin.
Kritiikkia suvaitsemattomasta neuvostomielisyydesta on nyt siirrytty maailman suvaitsemattomimpien ihmisten maahantuontiin.

Masentava maailmankatsomus talla jengilla, mitakohan paassa liikkuu "hyvan paivatyon' jalkeen... "sainpa taas kuittailtua jotain jollekin!!" "Kyllapa niita nyt harmittaa"... saalittavaa.
 
Viimeksi muokattu:

Beerfect

Eversti
Mulla kävi joskus mielessä että entä jos perustettaisiin asuinalue, siis ehkäpä kokonainen pieni uusi kaupunki, minne pedofiilit voitaisiin ei paitsi heittää mutta mihin myös voisi ihan kaappipedofiilit hakeutua vapaaehtoisesti. Homman juju olisi siinä, että paikkakunnalla olisi maailman kattavin lapsipornokokoelma, eli kaikki ennen vuotta 2015 tuotettu lapsiporno, kopioituna mahdollisesti eri valtioiden poliisilaitosten todistusaineistoista, vapaasti alueen asukkaiden saatavilla, omassa suljetussa verkossaan. Alue olisi rajavartioitu ja eristetty, eikä sieltä poistuttaisi kuin erikoisluvalla ja nilkkapannan kanssa, mikäli poistumiseen olisi tarvetta. Vierailukin olisi luvanvaraista ja valvottua. Kun kerran hakeutuu sinne asukkaaksi, olisi poispääsy mahdotonta, eli tavallaan vankila sekin olisi. Toisaalta alueella olisi ainakin teoriassa kaikki edellytykset muodostua muutoin ihan normaaliksi kaupungiksi ja elintilaksi, mikä olisi vain houkuttimena kaapista ulos tulemiseen, ja siten saada kaappitapaukset etemmäs lapsista, toivon mukaan ehkäisten tuhansia hyväksikäyttötapauksia tulevaisuudessa. Paikkakunnan hallinnon tulisi tosin olla ainakin osittain normaaleja ihmisiä, tai vaihtoehtoisesti psykologeja (jos siis oletetaan ettei psykologeja lueta normaalien ihmisten ryhmään :D ). Ajattelin vain että mitä jos pedofilian kitkemisoperaatiossa kokeiltaisiinkin kepin tai skalpellin sijasta oikein kunnon porkkanaa. Alaikäistä porkkanaa.
 

Beerfect

Eversti
Sitten toisiin uutisiin...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015072520087973_uu.shtml
"Professori: "Immosen toiminta voi innostaa väkivaltaan" "

Mielestäni etnisen väkivallan siemenet ja lannoitteet ollaan kylvetty vuosien varrella kun ollaan pakotettu täysin erilaisia eläimiä ja ihmisiä asumaan samassa häkissä, tai samalla reviirillä. Voidaan kysyä kuka tässä on järjestänyt konfliktia ajan saatossa.
 

miheikki

Greatest Leader
OSANOTTONI
SUNDAY, JULY 26, 2015 http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2015/07/osanottoni.html


Lähetän vilpittömät osanottoni Pohjolakodissa murhatuntyöntekijän läheisille ja kyseisessä laitoksessa työskenteleville kollegoilleni.

Tapauksen yksityiskohtia en tässä vaiheessa tiedä, mutta yleisellä tasolla voin kertoa, että valitettavasti tällaista tapausta (jälleen) on alallamme osattu odottaa. Tapauksen tiimoilta on jo ehditty aloittaa hieman keskustelua siitä, onko lastensuojeluyksikkö oikea paikka nuorisorikolliselle, tosin sekin keskustelu melko varmasti vaiennetaan alkumetreilleen.

Toimin itse alalla suorittavalla tasolla, eli siellä syvimmällä pohjalla. Olen useampaan kertaan todennut, että laitokseen sijoitettu nuori saa automaattisesti päälleen niin sanotun lastensuojelun oikeussateenvarjon, jonka seurauksena hän saa kerta toisensa jälkeen toistuvista rikoksista pelkästään ehdollista ehdollisen perään. Oikeusjärjestelmämme tulkitsee asian niin, että kun nuori on sijoitettu lastensuojelulaitokseen, hän on jo toimenpiteitten kohteena, eikä vankeustuomion tarvetta ole.

Ne toimenpiteet, mitkä nykyisillä lastensuojelulaitoksilla enää ovat jäljellä, eivät ole enää paljon muuta kuin painokkaasti pyytäminen, eikä tarvita ns. ammattilaista tajutakseen, mikä vaikutus tällä on urallaan jo huomattavasti edenneelle ammatti- ja taparikolliselle. Nuorta ikää on tässä tapauksessa aivan turha tuijottaa. Ei, kaikki laitoksiin sijoitetut nuoret eivät toki kuulu tähän kategoriaan. En minä sellaista väitä. Mutta laitoksissa on hyvin paljon sellaisia tyyppejä, joitten oikea paikka on vankila.

Tapaus osoitti hyvin myös sen, kuinka alani niin sanotut yläkerta ja alakerta ovat täysin eri maailmoissa. Asiasta kommentoi Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen näin:
– Traaginen tapahtuma. En muista mitään vastaavaa.

Heinosta tituleerataan Ilta-Sanomien uutisessa ”asiantuntijaksi”. Kyseinen asiantuntija ei tiedä, että viimeksimurhattiin laitoksen työntekijä Ojantakasen perhekodissa vuonna 2002. Kyseinen asiantuntija ei myöskään ollut kuullut siitä, kuinka samaisessa Pohjolakodissa kolme vuotta sittenhakattiin kaksi työntekijää sairaalakuntoon. Kyseinen asiantuntija on siis, toistan, Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja. Ja kyseisen asiantuntijan mielestä nykyinen järjestelmä, jossa rikolliset siirretään säilytettäväksi lastensuojelulaitoksiin on edelleenkin se oikea.

Alani johtoporras elää aivan eri maailmassa kuin suorittava porras. Se elää teoriaa, me elämme käytäntöä. Ja jos teoria ja käytäntö eivät kohtaa, syy on aina käytännössä. Ja sen seurauksena alani ohjaajan pahoinpitely ei yleensä ylitä edes uutiskynnystä. Se ei kiinnosta niin toimistoporrasta kuin mediaa. Alalla jatkuva väkivallan uhka ei herätä kiinnostusta kuin räikeimmissä tapauksissa. Ja jos alani työntekijä saa virantoimituksessa kuonoonsa, on hänellä hyvin suuri kynnys tehdä asiasta rikosilmoitus. Hän kun tietää sen, että vaikka häntä lyötiin työntekijänä, hän joutuu käymään käräjiä yksityishenkilönä, ja systeemi itsessään pesee kätensä tapauksesta. Sen sijaan häntä lyönyt tyyppi saa huostaanotettuna ja sijoitettuna henkilönä tuekseen koko oikeusjärjestelmän.

Jos tätä blogia lukevalla nuorella henkilöllä on kiinnostusta alaani kohtaan, niin muistuttaisin, että olet menossa alalle, jossa niin käytössä olevat keinot kuin työntekijän turvallisuus ja oikeusturva ovat likimain olemattomat. Olet myös menossa alalle, joka tekee väärin, jos se reagoi ja toimii ja joka tekee väärin, jos se ei reagoi eikä toimi. Kannattaa ehkä harkita muita ammattivaihtoehtoja.
 

SJ

Supreme Leader
Sitten toisiin uutisiin...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015072520087973_uu.shtml
"Professori: "Immosen toiminta voi innostaa väkivaltaan" "

Mielestäni etnisen väkivallan siemenet ja lannoitteet ollaan kylvetty vuosien varrella kun ollaan pakotettu täysin erilaisia eläimiä ja ihmisiä asumaan samassa häkissä, tai samalla reviirillä. Voidaan kysyä kuka tässä on järjestänyt konfliktia ajan saatossa.

Ja jos se mitä Immonen sanoi voi innostaa väkivaltaan, niin samalla voitaisiin tutkia myös vihervasemmiston tekemisiä ja sanomisia. Etenkin tekemisiä, ja etenkin niitä väkivaltatekoja mitä ne ovat saaneet aikaan "kansalaistottelemattomuuden" nimissä.
 

miheikki

Greatest Leader
Minäkin uskon monikulttuurisuuden johtavan lopulta ja jossain vaiheessa väkivaltaan ja sisällissotaan.

Jussi Hallaaho
4 min ·


Miksi uutiskynnyksen yhä uudelleen ylittää se, että perussuomalaisista käsin vastustetaan monikulttuurisuutta? Olettiko joku Immosen kannattavan sitä?

Varmuuden vuoksi kerron toimittajille ja muillekin, että myös minä vastustan monikulttuurisuutta. Minäkin pidän monikultturismia rumana kuplana. En välttämättä jaa Immosen optimismia sen suhteen, poksahtaako tämä ruma kupla ennen kuin se on tehnyt eurooppalaisista yhteiskunnista selvää, mutta aion yhtä kaikki toimia asian hyväksi.
 

Fremen

Respected Leader
Monikulttuurillisuus = islam. Eipa ole hirveasti otsikoita miten Suomessa asuvat kiinalaiset tai filippiinilaiset tai sveitsilaiset vaatisivat sikamaisten 'liikenneporsaiden' poistamista ja omia safkoja kouluruokaloihin ja etta me emme olisi niin hirveita rasisteja kokoajan... alkaa vasyttaa taa paska... what's the point kun toi maahantuontibisnes on erehtymattomille post-marxiaisille niin hyva bisnes.
Mita avuttomampaa jengia saadaan raavittua tanne sita isommat budjetit... JA VALTAA, IHANAA VALTAA!!

Vitun masentavaa itse asiassa, Suomi on ollut sotaakayva maa/ konfliktin aseellinen osapuoli Ass-stanissa naiden kusipaiden kanssa ja nyt tata.

Sorry ei ole mikaan Homma-vuodatus mutta kyllahan taa lahinna on surullista. Kukaan ei voita. Suomi haviaa.
 

vlad

Respected Leader

Lainauksen linkistä poimittua:

"Alani johtoporras elää aivan eri maailmassa kuin suorittava porras. Se elää teoriaa, me elämme käytäntöä. Ja jos teoria ja käytäntö eivät kohtaa, syy on aina käytännössä. Ja sen seurauksena alani ohjaajan pahoinpitely ei yleensä ylitä edes uutiskynnystä. Se ei kiinnosta niin toimistoporrasta kuin mediaa. Alalla jatkuva väkivallan uhka ei herätä kiinnostusta kuin räikeimmissä tapauksissa. Ja jos alani työntekijä saa virantoimituksessa kuonoonsa, on hänellä hyvin suuri kynnys tehdä asiasta rikosilmoitus. Hän kun tietää sen, että vaikka häntä lyötiin työntekijänä, hän joutuu käymään käräjiä yksityishenkilönä, ja systeemi itsessään pesee kätensä tapauksesta. Sen sijaan häntä lyönyt tyyppi saa huostaanotettuna ja sijoitettuna henkilönä tuekseen koko oikeusjärjestelmän."

Ikävä kyllä kovin on tuttua tekstiä, itse en tietenkään ole näin raa'an väkivallan kohteeksi joutunut työssäni mutta hoitoalalla työskentelevänä ymmärrän sen, että kaiken aikaa on olemassa olevan väkivallan uhka läsnä - myös geriatrisella puolella. Tietenkään muistisairaat vanhukset eivät muodosta samanlaista uhkaa mitä kyseisen tapauksen nuorisorikolliset, jo sairauden aste saa aikaan sen ettei uhka hoitajalle välttämättä ole sama ja toisaalta miehenä en koe uhkaa samana mitä naispuoliset kollegani tuntevat - etenkin odottavat äidit, jotka usein ja aivan aiheellisesti pelkäävät sitä, että milloin tulee potku tai lyönti vatsan seudulle ja mitä siitä voi pahimmillaan seurata. Ja jos seuraus on pahin mahdollinen, työntekijä jää usein aivan yksin.

Laitoksissa on kuitenkin usein etuna se, että paikalla on muitakin hoitajia (paitsi yöllä), sen sijaan enemmän olen huolissani kotihoidon tilasta, jossa etenkin sijaisilla on puutteelliset tiedot asiakkaista ja heidän psykofyysisestä tilasta. Yhtälailla olen huolestunut entisestään lisääntyvästä henkilökohtaisten avustajien käytöstä, syitä on useita ja eräs merkittävimmistä on se, että siihen ei tarvita mitään ammatillista koulutusta ja toinen on sitten se, että asiakaskunta on hyvin vaihtelevaa ja asiakkaaksi voi tulla hyvinkin ongelmaisia tapauksia, jolloin ammatilliset riskit kasvavat huomattavan suuriksi etenkin kun käytännössä aina ollaan yksin asiakkaan kanssa. Olen työskennellyt henk.koht. avustajana henkilöllä, jonka käyttäytyminen oli impulsiivista ja hetkittäin hyvinkin aggressiivista ja jonka omaiset suhtautuivat kielteisesti lääkehoitoon eli ei ollut mitään olemassa olevaa lääkinnällistä keinoa tasapainottaa ko. henkilön psyykettä. Tilanne oli se, että jokainen päivä minulla oli mustelmia ja hyvin usein verta vuotavia haavoja, omaisten suhtautuminen tilanteeseen oli hyvin vähättelevää ja ajoittain jopa avustettavan impulsioita tukevaa.

Ja hoitoalalla asetelma on lähes aina on se, että jos teoria ja käytäntö eivät kohtaa, syy on käytännöissä ei teoriassa. Tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa vieläkin ongelmallisemmaksi kun laitospaikkoja vähennetään, psykogeriatrian osastoja lakkautetaan, psykiatriset laitospaikat ovat minimissä etc. Niin, että suosittelen harkitsemaan kahteen kertaan tälle alalle hakeutumista ja etenkin sitä millaisiin tehtäviin erikoistuu ja hakeutuu.

vlad.
 

Bushmaster

Greatest Leader
Puhutaanpa vielä lisää Ollista koska OIKEISTA ongelmistahan ei voida=uskalleta puhua, koska suomessa on nyt
"todellinen ongelma" nimeltään Immonen (sarkasmi)

Lainaus:
Ilta-scheisse politiikan toimittelija johannes kotkavirta (virheet)
http://s1.postimg.org/5sqzvgs7j/johannes_kotkavirta.jpg
http://s3.postimg.org/4tfck1a9f/johannes_kotkavirta_2.jpg
Näköjään muistavat:
http://postimg.org/image/7kjrlmcv7/

jyrki j. kasvi (hang-around "rikastuttajat", virheet)

http://s30.postimg.org/7da839i0h/kasvi.jpg

krista mikkonen (virheet)

http://s30.postimg.org/44x25naep/krista_mikkonen.jpg

stubido (sekoomus)

http://postimg.org/image/4yxneqy99/
(
)

paavo arhinmäki (kiekkovieraat)

http://postimg.org/image/5w7ss157n/

Toteemiolento Ozan Yanar (kiintiö virheet)

https://www.facebook.com/ozan.yanar1
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/immonen comments-38866
 
Viimeksi muokattu:

Fremen

Respected Leader
Voi Kristus... siirryn pelkastaan taman saitin erinomaiselle varuste- ja asepuolelle... niista voi sentaan nahda hyvia paivaunia:D

Ei enaa tarkoitushakuista 'loukkaantumista' kaikesta... haluan lukea uutisia esim. "Tikka T3 CTR .308 potkii ja toimii." Ja se on kotimainen, ja hyva!!
 

Fremen

Respected Leader
MUtta nyt Suomen sisaisen turvallisuden nimissa meikalainen painuu nukkumaan... toi helvetin UFC piti mut hereilla puoli seiskaan asti, ja sitten jain jostain syysta tanne horoilemaan kun oli viela olutta jaakaapissa..

Servus!
 
Top