Suomen sisäinen turvallisuus

Raveni

Ylipäällikkö
OT: Miksi väestönkasvu olisi positiiven asia? Jos ajatellaan asiaa siten, että Suomalainen elintapa on maapallon ja luonnon kannalta kestämätön! Siis hiilijalanjälki on suhteessa luonnon uusiutumiskykyyn liian suuri niin miksi silloin kasvavaväestö olisi hyvä asia? Koska sehän tarkoittaa entistä kestämättömämpää elintapaa. Siinä on vihreillekin aika mielenkiintoinen pähkinä purtavaksi. Enemmän ihmisiä = enemmän kulutusta, enemmän sähköä, Enemmän rakentamista, enemmän hakkuita, enemmän kaikkea. Aikamoinen ristiriita siis tekojen ja ajatusten välillä. Luonnonkannaltahan olisi parempi jos maailman väestö ei kasvaisi sinne ennustettuun 10miljardiin vaan supistuisi vaikkapa 1-3 miljardiin. Ei onnitu näillä toimilla eikä varsinkaan sillä, että Suomeen tuodaan tuhansia - kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain kasvattamaan väestöä ja kuluttamaan suomalaiseen ja kestämättömään tapaan.
 

Vonka

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
ELSO 3.0
Eihän se olekaan, tälläkin hetkellä kuulemma tämä yhden pallon asukkaat kuluttavat sen mitä 1.5 palloa tuottaa (ja sitä toista palloa siis ei ole olemassa). Ei se ole kestävää pidemmän päälle.
Globaalisti se on aikapommi, koska väki lisääntyy aivan väärissä paikoissa.

Kansallisesti taas Suomen kaltaiselle ukkoutuvalle ja hiipuvalle länsimaalle se on hyvä juttu. Kaikissa korkean koulutuksen maissa ja etenkin niissä, missä naiset ovat kouluttautuneet ja emansipaatio pitkällä, lapsia ei enää synny korvaamaan vanhenevaa ja hautaan poistuvaa ikäluokkaa. Sama kehitys on alkanut jo Venäjälläkin.

Tämä on meille ihan valtava tulevaisuuden miina.
 

Raveni

Ylipäällikkö
Globaalisti se on aikapommi, koska väki lisääntyy aivan väärissä paikoissa.

Kansallisesti taas Suomen kaltaiselle ukkoutuvalle ja hiipuvalle länsimaalle se on hyvä juttu. Kaikissa korkean koulutuksen maissa ja etenkin niissä, missä naiset ovat kouluttautuneet ja emansipaatio pitkällä, lapsia ei enää synny korvaamaan vanhenevaa ja hautaan poistuvaa ikäluokkaa. Sama kehitys on alkanut jo Venäjälläkin.

Tämä on meille ihan valtava tulevaisuuden miina.
Se ei silti ole pitkässä juoksussa kovinkaan kannattavaa, että jossain paikoissa lisäännytään kuin kanit ja sitten vaihdetaan maata paikkaamaan väestön vanhenemista. Se ei poista sitä kokonaisongelmaa että meitä on vaan täällä pallolla liikaa ja määrä kasvaa kokoajan. Tämä tulee lisäämään ongelmia pitkällä aikavälillä huomattavasti kuin myös sitä siirtymispainetta korkean kulutuksen ja teknologian maihin jotka kasvupainetta myös pitävät yllä. Suomenkin turvallisuus tulee heikkenemään huomattavasti lähivuosikymmeniä ihan sisäisten riskien kasvun seurauksena kuin ulkoisen paineen seurauksena. Kehitys suunta ei ole ollaankaan hyvä eikä se parane perustelulla, että kun täällä vanhennutaan ja tarvitaan työvoimaa.
 

hansai

Ylipäällikkö
Puolustusvoimat muistuttanut henkilökuntaa terroriuhasta: "Univormu päällä pitää olla ekstravarovainen"
Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara kertoo, että sotilaille ja muulle henkilökunnalle on annettu ohjeita henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseen.


Muistutus koskee palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja -naisia ja muita palveluksessa olevia reserviläisiä.


Puolustusvoimat on muistuttanut henkilökuntaansa varautumaan terroriuhkaan Turun taannoisen hyökkäyksen jälkeen. Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara kertoo, että sotilaille ja muulle henkilökunnalle on annettu ohjeita henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseen.

Lännen Media kertoi tiistaina, että Turun puukotusiskun tehnyt Abderrahman Bouanane suunnitteli iskua myös sotilaskohteeseen. Uhka on tullut esille poliisin tutkinnassa ja siitä on tiedotettu puolustushallintoa. Karhuvaara ei kuitenkaan kommentoi Turun tapaukseen liittyviä yksityiskohtia.

–Noin yleisesti voin sanoa, että olemme muistuttaneet henkilöstöä – niin palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja -naisia kuin myös palveluksessa olevia reserviläisiä – henkilökohtaisista ja joukon turvajärjestelyistä.

Karhuvaara kuvailee, että turvallisuusasioissa kiinnitetään huomiota "ihan normaaleihin juttuihin", kuten välttämään liikkumista yksin pimeään aikaan.

–Ja kun ollaan univormu päällä, pitää olla vähän ekstravarovainen. Esimerkiksi julkisella paikalla pitää varmistaa, missä ulosmenotiet ovat ja sen sellaista.

Karhuvaaran mukaan Puolustusvoimat seuraa turvallisuustilannetta jatkuvasti ja tarkasti yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
https://www.aamulehti.fi/uutiset/pu...-paalla-pitaa-olla-ekstravarovainen-200389623
 
Kuinka demokraattinen valtio - tai ainakin suuri osa sen mekanismeista - kaapataan verettömästi?

Yhteiskuntaa säätelee joukko hyvin monimutkaisia toiminnallisia ja juridisteknisiä kokonaisuuksia. Jos halutaan kaapata valta yhteiskunnassa huomaamattomasti, niin pitää miettiä yhteiskuntaa säätelyjärjestelmänä ja säätelyhierarkioiden läpi.

Toimeenpanoa säätelee normatiivinen ohjaus - lait, ohjeistukset sun muut.

Normatiivista ohjausta säätelee politiikka, julkisuuden paine ja juridisteknisen liikkumavaran reunaehdot.

Politiikkaa säätelee media säätelemällä julkista agendaa ja siihen liittyvää tunnevaikuttamista. Julkisuuden painetta säätelee media. Juridisteknistä liikkumavaraa säätelee lainsäädäntö ja etenkin lainsäädännöllisen hierarkian järein reuna. Lisäksi sitä säätelee kansainvälinen sopimusviidakko.

Lisäksi politiikkaa säätelevät asioiden valmistelua ohjaavat reaalimaailman asettamat reunaehdot ja näitä reunaehtoja koskeva tilannekuvatieto. Tilannekuvatietoa tuottavia tahoja säätelee... tilannekuvatietoa tuottavan tahon kaveri, joka nimitti itsensä kanssa samanmielisen tyypin tuottamaan tilannekuvatietoa.

1. Mediaa voisi säädellä sen omistajakunta. YLEllä siis poliittinen ohjaus, kaupallisilla medioilla yhtiökokous ja sen nimittämä hallitus. Käytännössä näin ei ole vaan media voi toimia omalakisesti.

Mediaa siis säätelee toimittajien kollegio. Heitä säätelee se tavoitteenasettamisen, arvojen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen yhteisesti jaettu pohja, jolla ammattikunnan enemmistö seisoo.

Helpoin tapa valita tulevat toimittajat olisi tietenkin se, että toimittajia kouluttavien yliopistojen pääsykokeiden aineistokokeissa olisi yhteiskunnallisesti virittyneitä tehtäviä ja arvostelijoissa poliittisesti motivoituneita tahoja. Näin median kaappaaminen voitaisiin tehdä opiskelijavalintojen kautta.

2. Juristeknistä tietoa säätelevät lähinnä oikeuspoliittisen valta- ja professiohierarkian ylätasot. Suomessa tämän kentän on ottanut haltuunsa Demla. Demla edustaa Kremlin agendaa noudattavaa äärivasemmistolaista perinnettä.

Helpoin tapa valita juridisteknisen säätelyn hallitseminen olisi se, että maahan ajettaisiin presidentiksi sellainen täti, jonka oikeuspoliittinen nimityspolitiikka loisi juridistekniseen ja oikeuspoliittiseen ylätasoon riittävän yksimielisen kriittisen massan. Sen jälkeen kriittinen massa voisi ylläpitää oikeuspolitiikan teknis-hallinnollista kontrollia oikeuslaitoksen ja akateemisen maailman riippumattomuusvaatimusta väärinkäyttämällä.

3. Tilannekuvatietoa säätelevät lukuisat mediaa, akateemista maailmaa, järjestöjä, virkamiesportaikkoa, kulttuurituotantoa ja erilaisia eturyhmiä omaavat tahot. Näihin näyttää kerääntyneen todella massiivinen viher-vasemmistolainen ihmismassa. Sen agenda on yllättävän voimakkaasti Kremlin tavoitteita palveleva.

Tämä on tietenkin puhdasta ajatusleikkiä.

Pointtini on sen osoittamisessa, että niin pitkään kuin tyydytään ajattelemaan asioita analyyttisesti eli kokonaiskuvasta detaljisuuntaan, niin ollaan kuin se kuoriämpäri mummon kädessä.

Heti kun katsotaan asiaa systeemisen perspektiivin läpi, niin välittyneiden vaikutusmekanismien ketjut nousevat näkyviin.

Välittyneiden vaikutusmekanismien ketjujen tuleminen näkyviksi ei vielä todista mitään siitä, että miten vaikuttamista tehdään. Se käy ilmi "sijoittamalla kaavaan" todellisen elämän todellisia asioita. Jos löytyy sellaisia laaja-alaisia kokonaisuuksia, jotka uppoavat kaavaan ja tuottavat kaavan mukaisia tuloksia, niin sitten voi ja kannattaa katsoa tarkemmin, että löytyykö niitä laajemminkin.

Tässä kohtaa voisi jatkaa leikkimielisyyttä ja kysäistä että mitäs tapahtuisi jos leikillämme sijoittaisimme esim. Juhana Vartiaisen ja mölypoliisien toiminnan/kommentoinnin tuollaiseen säätelyjärjestelmäkaavaan, miettisimme että mitkä olisivat täysin ennalta ennustettavat seuraukset ja minkä tahon vakiintuneita toimintatapoja ja agendaa ne eniten palvelevat.

Jos älykäs ihminen toimii älyttömästi niin joko se on typerä tai sillä on sellainen agenda jota kyseinen älyttömyys palvelee.

Jos (ainakin muodollisesti) älykkäät ihmiset muodostavat yhtenäisellä tavalla älyttömästi toimivan ja kommentoivan verkoston, niin sattumien ja vahinkojen mahdollisuus alkaa ihan tilastotieteellisessä mielessä kuolla pois. (0.1 x 0.03 x 0.008 x 0.02 x....... ≈ 0)

Sekä Venäjä että poliittinen jihadismi kaappaavat mielellään yhteiskunnallisen tilannekuvatiedon tuottamista itselleen aina kun voivat. Se kuuluu molempien doktriiniin. (Venäjällä subversio yms. Islamismissa kitman, tawriyya, taqqiya ja uusimpana muruna.) Suomessa molemmista on todella rajua näyttöä, osittain jopa poliittisen ja virkakoneiston sisällä.
 

Raveni

Ylipäällikkö
Miksei lomille voisi yhtä hyvin mennä siviili asusteissa? Mikä pakko sitä maastopukua on ulkoiluttaa sen matkan verran? Samalla säästyisi pv:n rahaa kun ei tarvittaisi mitään lomapukua vaan kaveri vetäisi siviilit päälle kun lähtee lomille tai iltaa viettämään. Taskuun kuvallinen pv:n henkilökortti että suorittaa palvelusta. Kortin hinta on varmaan euron tai alle kappaleelta.

Ihan turhaa riskien luomista tuo lomapukukäytäntö muutoinkin. Enkä näe edes tarpeelliseksi millään muotoa.
 
Voi hyvinin olla että tämä ei liity sisäiseen turvallisuuteen millään tavalla, mutta pakko se on johonkin laittaa :D

Poliisi epäilee rikoksia liittyen liivijengi Cannonballin joulukuiseen tempaukseen, jossa jaettiin ilmaisia joulukinkkuja Helsingissä.Poliisin mukaan kinkkujen toimittaja ei ole saanut maksua tuotteistaan. Asiaa tutkitaan törkeänä petoksena ja törkeän petoksen yrityksenä.

Poliisi on tänään ottanut kiinni useita henkilöitä, jotka liittyvät kinkkujen tilaamiseen ja jakamiseen. Asiaan liittyen on myös tehty kotietsintöjä.http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709132200390464_u0.shtml
 

Raveni

Ylipäällikkö
Laupiaita samarialaisia on aina jonoksi asti kun pääsee jonkun muun "rahoja" jakamaan. Varjele jos täytyisi omasta pussista jakaa niin aika vähän näitä olisi. Muiden rahoilla on niin helppo parantaa maailmaa.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
BAN
Lahjoittaja
Elämä on taistelua....päivällä leivästä, yöllä lihasta... :D
 
Mä taas olen sitä mieltä, että kansan valitsemalla päättäjällä ei pidä olla oikeutta olla kansan ja pelon yläpuolella. Tällä taataan se, että se päättäjä ajattelee omaa napaa pidemmälle. Mun mielestä maailma ja historia on täynnä ikäviä esimerkkejä siitä kun päättäjät ovat eristäneet itsensä kansasta.

on jokaisen perusoikeus olla turvassa, se kuuluu jokaiselle ei sille joka sen turvan vain pystyy itselleen "ostamaan" tai takaamaan. Siksi meillä on sellainen laitos kuin poliisi jonka tehtävä on luoda se "sateenvarjo" jokaisen päälle. Jos kansanedustajille alettaisiin hommaamaan aseistettuja vartijoita niin se kertoisi mielestäni vain sen, että heitä pidetään suuremmassa arvossa kuin kansalaisia ja poliisiin antamaan suojaan ei voi enään luottaa. Siinä vaiheessa kannattaa yhden jos toisenkin vetää johtopäätös, että tilanne on sellainen joka vaatii omaa varustautumista.
Sinänsä järkeen käypää. Vaikka mielestäni eduskunnassa läheskään aina mitään järkevää päätetä. Niin olisihan se nyt tietyllä tapaa hölmöyttä. Jos joku oikeasti iskisi tuonne ja ampuisi valtion johtoa. Olisi melkoinen propaganda voitto vaikkapa Isikselle tai vaikka jollekkin Al qaidalle. Vähän sama kuin Amerikan senaatin vartijoilla ei olisi pamppuja tai pippurisumutetta kummempia aseita. Ja auta armias poliisia jos se onkin myöhässä sekunninkaan. Sillä kyllä tälläiseen tapaukseen pitää aina syylliset löytää.
 

Huhta

Ylipäällikkö
ELSO 2.0
Se ei silti ole pitkässä juoksussa kovinkaan kannattavaa, että jossain paikoissa lisäännytään kuin kanit ja sitten vaihdetaan maata paikkaamaan väestön vanhenemista. Se ei poista sitä kokonaisongelmaa että meitä on vaan täällä pallolla liikaa ja määrä kasvaa kokoajan. Tämä tulee lisäämään ongelmia pitkällä aikavälillä huomattavasti kuin myös sitä siirtymispainetta korkean kulutuksen ja teknologian maihin jotka kasvupainetta myös pitävät yllä. Suomenkin turvallisuus tulee heikkenemään huomattavasti lähivuosikymmeniä ihan sisäisten riskien kasvun seurauksena kuin ulkoisen paineen seurauksena. Kehitys suunta ei ole ollaankaan hyvä eikä se parane perustelulla, että kun täällä vanhennutaan ja tarvitaan työvoimaa.
Väestön raijaaminen tänne kolmannesta maailmasta ei tosiaan ole hyvä asia, siitä olen ihan samaa mieltä. Sen sijaan näkisin suuremmalla väestöllä paremmat edellytykset puolustautua ulkoista uhkaa vastaan, jos myös taloudelliset resurssit kasvavat samalla. 10 miljoonaa suomalaista pystyisi puolustautumaan Venäjää vastaan paljon paremmin nykyiset 5 miljoonaa, puolustusvoimat voisivat helposti olla kaksinkertaiset suhteessa nykyisiin.*

* Toki ne voisivat olla nykyäänkin, jos halua rahankäyttöön olisi.
 

YliKoo

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
HS: Eduskunta pohti keväällä turvamiehille aseita
Ei aseita vartijoille. Turvapaikanhakijoita eduskuntaan töihin samassa suhteessa kuin niitä kouluihinkin laitetaan "oppimaan". Samanlaisilla taustojen tarkistuksilla, eli kysytään kuka olet ja mistä, minkäs ikäinen, jahas.

Oikeastaan sieltä pitäisi ottaa vartijatkin kokonaan pois, koska onhan sielläkin ammattitaitoisia opettajia, Jutta ainakin ja varmaan löytyy muitakin. Ja fiksuja työkavereita.

hyvää se työnteko tekee terroristillekin.

Edit: paha tapa vastata suoraan, pitäisi aina lukea ketju ensin loppuun, sama ajatus oli jo esitetty
 
Sinänsä järkeen käypää. Vaikka mielestäni eduskunnassa läheskään aina mitään järkevää päätetä. Niin olisihan se nyt tietyllä tapaa hölmöyttä. Jos joku oikeasti iskisi tuonne ja ampuisi valtion johtoa. Olisi melkoinen propaganda voitto vaikkapa Isikselle tai vaikka jollekkin Al qaidalle. Vähän sama kuin Amerikan senaatin vartijoilla ei olisi pamppuja tai pippurisumutetta kummempia aseita. Ja auta armias poliisia jos se onkin myöhässä sekunninkaan. Sillä kyllä tälläiseen tapaukseen pitää aina syylliset löytää.
Eduskunnan vahtimestarit on ennenkaikkea asiakaspalvelijoita, joiden pääasiallinen tehtävä on kansanedustajien ja heidän avustajiensa nöyristely. Kyseisillä "turvamiehillä" ei ole oikeutta kysyä edes kulkulupaa tai mitään muutakaan todistetta henkilöllisyydestä kansanedustajalta tai hänen avustajaltaan. Kansanedustajan naama-vipin voi jotenkuten vielä ymmärtää, mutta osa edustajista vaihtaa noita avustajia kuin alushousuja. Kun eduskunnassa joskus harvoin on jotain häiriköintiä, niin edes kuljetusotteet eivät välttämättä onnistu näiltä turviksilta.

Käytännössä eduskunnan turvallisuuspäällikkö saa paikalle niin paljon poliiseja kuin haluaa. Käytännössä sellaista mahdollisuutta ei ole olemassa, että eduskunnassa ei olisi tarpeellista määrää poliiseja paikalla. Olisi ihan kiva vierailla eduskunnassa katsomassa nykyistä menoa. Jos näet batistinimiehen jolla on virven korvanappi, niin bingo siinä on terrorismivartiointia suorittava poliisi. Toki talon omallakin väellä voi olla korvanappi, mutta eduskunnan työntekijöillä on astetta paremmat vaatteet. Esimerkiksi Turo Taylorin puvut, joissa hihatkin on lyhennetty ja ne yleensä vielä istuvatkin.
 
Viimeksi muokattu:
OT: Miksi väestönkasvu olisi positiiven asia? Jos ajatellaan asiaa siten, että Suomalainen elintapa on maapallon ja luonnon kannalta kestämätön! Siis hiilijalanjälki on suhteessa luonnon uusiutumiskykyyn liian suuri niin miksi silloin kasvavaväestö olisi hyvä asia? Koska sehän tarkoittaa entistä kestämättömämpää elintapaa. Siinä on vihreillekin aika mielenkiintoinen pähkinä purtavaksi. Enemmän ihmisiä = enemmän kulutusta, enemmän sähköä, Enemmän rakentamista, enemmän hakkuita, enemmän kaikkea. Aikamoinen ristiriita siis tekojen ja ajatusten välillä. Luonnonkannaltahan olisi parempi jos maailman väestö ei kasvaisi sinne ennustettuun 10miljardiin vaan supistuisi vaikkapa 1-3 miljardiin. Ei onnitu näillä toimilla eikä varsinkaan sillä, että Suomeen tuodaan tuhansia - kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain kasvattamaan väestöä ja kuluttamaan suomalaiseen ja kestämättömään tapaan.
Viestisi ei todellakaan ole off-topic, vaan olet asian ytimessä. Jos koko dilemman haluaa tiivistetysti ilmaista, se voisi olla jotain seuraavaa. Kaikki, siis aivan kaikki maapallon ympäristöongelmat ja erittäin suuri osa kaikista eri yhteiskuntia vaivaavista sosiaalisista ja taloudellisita ongelmista johtuvat täysin kestämättömästä väestönkasvusta. Jokainen, joka tätä väestönkasvua kiihdyttää esimerkiksi tukemalla kehitysapua, SPR:ää, lääkärit-ilman-aivoja, jne toimintaa syyllistyy täysin kiistämättä suurimpaan eettiseen rikokseen niin omia lapsiaan kuin kanssaihmisiä kohtaan mitä voi kuvitella saattaa.

Ei tämä niin kauhean vaikeaa ole. Ymmärrän täysin, että em. parin faktan tiedostaminen on valtavan vaikeaa, koska ne ovat täysin kiistämättä poliittisesti ei-korrekteja. Silkan järjen käyttöhän on tehty rikolliseksi. Kaameaahan on jatkaa ajatusketjua pykälä eteenpäin, koska sen väistämätön lopputulos on (Länsimaissa taas kerran) täysin järjetön ja täysin (kai vieläkin?) estettävissä oleva verenvuodatus.
 
Eduskunnan vahtimestarit on ennenkaikkea asiakaspalvelijoita, joiden pääasiallinen tehtävä on kansanedustajien ja heidän avustajiensa nöyristely. Kyseisillä "turvamiehillä" ei ole oikeutta kysyä edes kulkulupaa tai mitään muutakaan todistetta henkilöllisyydestä kansanedustajalta tai hänen avustajaltaan. Kansanedustajan naama-vipin voi jotenkuten vielä ymmärtää, mutta osa edustajista vaihtaa noita avustajia kuin alushousuja. Kun eduskunnassa joskus harvoin on jotain häiriköintiä, niin edes kuljetusotteet eivät välttämättä onnistu näiltä turviksilta.

Käytännössä eduskunnan turvallisuuspäällikkö saa paikalle niin paljon poliiseja kuin haluaa. Käytännössä sellaista mahdollisuutta ei ole olemassa, että eduskunnassa ei olisi tarpeellista määrää poliiseja paikalla. Olisi ihan kiva vierailla eduskunnassa katsomassa nykyistä menoa. Jos näet batistinimiehen jolla on virven korvanappi, niin bingo siinä on terrorismivartiointia suorittava poliisi. Toki talon omallakin väellä voi olla korvanappi, mutta eduskunnan työntekijöillä on astetta paremmat vaatteet. Esimerkiksi Turo Taylorin puvut, joissa hihatkin on lyhennetty ja ne yleensä vielä istuvatkin.
Arvelinkin ettei pulju nyt mahda olla muutaman "hovimestarin" varassa. Onhan se kumminkin valtion siviili hallinnon "päämaja"
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Globaalisti se on aikapommi, koska väki lisääntyy aivan väärissä paikoissa.

Kansallisesti taas Suomen kaltaiselle ukkoutuvalle ja hiipuvalle länsimaalle se on hyvä juttu. Kaikissa korkean koulutuksen maissa ja etenkin niissä, missä naiset ovat kouluttautuneet ja emansipaatio pitkällä, lapsia ei enää synny korvaamaan vanhenevaa ja hautaan poistuvaa ikäluokkaa. Sama kehitys on alkanut jo Venäjälläkin.

Tämä on meille ihan valtava tulevaisuuden miina.
 

Vonka

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
ELSO 3.0
Ihan vain pieni episodi, mutta Tampereen Lielahdessa naisten surmannut vainoajatyyppi on harrastellut aikaisemminkin naisten hakkamista ja vainoamista.

Tähän yli viisi vuotta sitten (2012) tehtyyn pahoinpitelyyn ei löydetty motiivia, koska jengiläiset eivät liiemmin puhu. Tausta oli seuraavanlainen. Lohjalla asunut surmaepäilty oli piinannut useita naisia, rikkonut lähestymiskieltoja toistuvasti ja istunut teoistaan vankilassa. Surmaepäilty oli pahoinpidellyt useampia naisia Lohjalla. Paikalliset bandiitit lopettivat tuolloin tyypin aktiviteetin.

Lain silmissä väärin tehty, toki. Ilmeisesti kuitenkaan Lohjalla äijä ei aiheuttanut liiemmin harmia enää.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/ar...ni-kaksi-etsintakuulutettu/2050962#gs.ZyItjZQ
 

Honcho

SMLNKO M/83
Lahjoittaja
Ihan vain pieni episodi, mutta Tampereen Lielahdessa naisten surmannut vainoajatyyppi on harrastellut aikaisemminkin naisten hakkamista ja vainoamista.

Tähän yli viisi vuotta sitten (2012) tehtyyn pahoinpitelyyn ei löydetty motiivia, koska jengiläiset eivät liiemmin puhu. Tausta oli seuraavanlainen. Lohjalla asunut surmaepäilty oli piinannut useita naisia, rikkonut lähestymiskieltoja toistuvasti ja istunut teoistaan vankilassa. Surmaepäilty oli pahoinpidellyt useampia naisia Lohjalla. Paikalliset bandiitit lopettivat tuolloin tyypin aktiviteetin.

Lain silmissä väärin tehty, toki. Ilmeisesti kuitenkaan Lohjalla äijä ei aiheuttanut liiemmin harmia enää.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/ar...ni-kaksi-etsintakuulutettu/2050962#gs.ZyItjZQ
No rikollisten tekemistä rikoksista en jaksa tuosta tapauksesta ihan tuhottoman montaa kyyneltä vuodattaa. Välillä sattuu menemään ihan oikeaan osoitteeseenkin asiat.